Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Kronika KIK 2024

Kroniki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 2018-2023

Kroniki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z lat 1998 - 2018: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/kroniki.html

    KRONIKA Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 2024

13.06.2024 Sekcja NAUKA-WIARA
"Filozofia jest ..."
Wykład wygłosił: Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek
Prof. Krzysztof Wieczorek jest pracownikiem naukowym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,jest autorem licznych publikacji naukowych, a wśród bardzo wielu zainteresowań naukowych pana Profesora są m.in. takie jak: historia filozofii XX wieku, filozofia religii, filozofia humoru, obecność zagadnień i metod filozofii w życiu publicznym oraz w dyskursie medialnym i politycznym.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice – Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

15.05.2024 r. Sekcja KIK Katowice-Janów
Ks. dr Kazimierz MUSIOŁ, archidiecezjalny doradca życia rodzinnego.
Ks. Kazimierz w swoim wykładzie poruszy zagadnienia małżeństw niesakramentalnych, rodzin zmagających się z brakiem potomstwa, a nade wszystko świętości życia małżeńskiego.
Dom katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie, 40-423 Katowice pl. Wyzwolenia 21.
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

9.05.2024 godz. 18.00. Sekcja NAUKA–WIARA.
Kultura Muzyczna Śląska w kontekście 100-lecia Akademii Muzycznej w Katowicach
wykład wygłosił: Prof. dr hab. Julian Gembalski
Profesor Julian Gembalski związany jest z Akademią Muzyczną w Katowicach, były rektor tej Uczelni, twórca Muzeum Organów Śląskich, wirtuoz organów, kompozytor, laureat wielu prestiżowych nagród, pedagog.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka,ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

20.04.2024. Spotkanie Plenarne ORRK Jak pogłębiać zdolność rozeznawania?
Warszawa, Dom Pielgrzyma „Amicus”, przy kościele św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2.
Jak pogłębiać zdolność rozeznawania? – o. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK
Rozeznawanie w życiu osoby świeckiej - Anna Grochola, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego
Rozeznawanie w małżeństwie i rodzinie - Beata i Marcin Pińkowscy, Ruch Equipes Notre-Dame
Eucharystia w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki przewodniczył bp Adam Wodarczyk, asystent kościelny ORRK
W spotkaniu wziął udział Antoni Winiarski.

13 kwietnia 2024 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Wybrało władze Klubu na kadencję 2024-2027:
https://www.kik.katowice.opoka.org.pl/wladze-klubu
Przed zebraniem, w kaplicy Domu Parafialnego parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, odprawiona została Msza św. celebrowana przez ks. Proboszcza prałata dr. Andrzeja Suchonia i asystenta kościelnego KIK ks. profesora Józefa Kozyry, który wygłosił homilię.

Walne Zebranie Delegatów wybrało przewodniczącego WZD dr. Antoniego Winiarskiego i sekretarza WZD dr. hab. inż. Stanisława Walusia, zatwierdziło sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz wysłuchało sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
WZD pogratulowało abp. Tadeuszowi Wojdzie wyboru na przewodniczącego KEP i ks. abp. Józefowi Kupnemu wyboru na zastępcę przewodniczącego KEP.

Gratulacje dla Abp. Tadeusza Wojdy i Abp. Józefa Kupnego

Delegaci podziękowali Pani Krystynie Partuś za długoletnie przewodniczenie Sekcji w Zabrzu.

Podziękowanie dla Pani Krystyny Partuś

Delegaci przyjęli Apel w sprawie obrony prawdy, wolności i suwerenności.
https://www.kik.katowice.opoka.org.pl/oswiadczenia-apele-stanowiska-kik/95-stanowiska-i-apele-kik-w-katowicach-w-2024-r
Jan Mikos przekazał dla KIK w Katowicach książkę „Czterdzieści lat Sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach na Dolnym Tysiącleciu”.

Zapowiedziano najbliższe wydarzenia:
Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 17 kwietnia 2024 r.
Marsz dla Życia i Rodziny w Katowicach 16 czerwca 2024 r.
Rekolekcje katowickiego KIK w Kokoszycach 13-15 września 2024 r. https://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rekolekcje
Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 28 września 2024 r.
Antoni Winiarski

11.04.2024 Sekcja Nauka-Wiara
Wykład: Ks. bp Adam Wodarczyk "Prorok żywego Kościoła - Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki"
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

4.04.2024.Spotkanie Wielkanocne.
KIK Sekcja w Janowie i Caritas w parafii św. Anny w Katowicach-Janowie

2.04.2024 Życzenia Wielkanocne 2024 ks. prof. Józefa Kozyry, kapelana KIK w Katowicach
Pokój Wam, Pokój z Tobą. Nagrał Antoni Winiarski.


https://youtu.be/wMzIJ3vJqCI

26.03.2024
Ks. profesor Józef Kozyra. Konferencja "Prawda wiary o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest podstawową prawdą naszej religii". Nagrał Antoni Winiarski.

19.03.2024. Imieniny ks. profesora Józefa Kozyry, asystenta kościelnego katowickiego KIK.
Spotkanie u Teresy Czapli.

24.03.2024 Niedziela Palmowa
Dr. Antoni Winiarski wygłosił wykład "Niedziela Palmowa w Jerozolimie" na rozpoczęcie XX Konkursu Palm Wielkanocnych w Ujsołach.

14.03.2024 Sekcja Nauka-Wiara
Wykład "Niedziela Palmowa w tradycji i kulturze" wygłosił dr Antoni Winiarski
Dr Antoni Winiarski jest fizykiem, przewodnikiem beskidzkim i pilotem wycieczek.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

11.03.2024
Antoni Winiarski wygłosił wykład "Tajemniczy świat Inków".
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Tychy, ul. Ciasna 3.

2.03.2024 Konferencja „Nauka społeczna Kościoła katolickiego w czasach Wojciecha Korfantego i obecnie”
Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25.
Program Konferencji:
„Nauka społeczna Kościoła katolickiego, zasady” – ks. prof. UŚ dr hab. Arkadiusz Wuwer (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
„Problemy społeczne w nauczaniu Kardynała Augusta Hlonda w okresie międzywojennym” – ks. prof. UE dr hab. Rafał Śpiewak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
„Zasada dobra wspólnego i pomocniczości w prawie administracyjnym” – prof. dr hab. Irena Lipowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
„Zasada solidarności społecznej jako podstawa aksjologiczna samorządu terytorialnego” – prof. dr hab. Radosław Mędrzycki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
„Etyczne wyzwania mediów” – Bogusław Chrabota, medioznawca, redaktor naczelny Rzeczpospolitej
Współorganizatorami Konferencji są Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach oraz Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego i Fundacja Służby Rzeczypospolitej.
W konferencji uczestniczyli: Andrzej Dawidowski, Danuta Sobczyk, Rajmund Rał i Antoni Winiarski.
Nagranie wykładów i dyskusji: https://www.youtube.com/watch?v=7PiS5fVM7JE

21.02.2024. Sekcja KIK w Katowicach-Janowie
Anna Wowra "Tradycja kulturowa Górnego Śląska"
Dom katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. 40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 21

15.02.2024 Sekcja Nauka-Wiara
Wykład "Matematyka jest ..." wygłosił prof. dr hab. Maciej Sablik
Prof. Maciej Sablik jest pracownikiem naukowym na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

29.01.2024 Chrzest Jezusa w Jordanie według Biblii
Chrzest Janowy był zapowiedzią Sakramentu Chrztu Świętego. Konferencja ks. profesora Józefa Kozyry. Nagrał Antoni Winiarski.


11.01.2024 Sekcja Nauka-Wiara
O filozofii daru i góralskiej kolędzie o Maluśkim, kieby rękawicka ! o tekście i melodii prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz i ks. dr Stanisław Puchała
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

4.01.2024 Opłatek Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
17.00 Msza św. w kaplicy kościoła Niepokalanego Poczęcia w Katowicach pod przewodnictwem bp. Grzegorza Olszowskiego koncelebrowana przez ks. proboszcza dr. Andrzeja Suchonia i ks. prof. Józefa Kozyry
18.00 Spotkanie w sali Jana Pawła II.

 

Kronika KIK 2023

Kroniki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 2018-2021

Poprzednie Kroniki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z lat 1998-2018:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/kroniki.html

 

                  Kronika Klubu Inteligencji Katolickiej 2023

 

20.12.2023. Życzenia Księdza Profesora Józefa Kozyry na Boże Narodzenie 2023 i Nowy Rok 2024

Posłuchajmy i zobaczmy mp4 Życzenia

14.12.2023. Sekcja Nauka-Wiara
Sztuczna inteligencja - szanse i zagrożenia
Wykład wygłosił: dr hab. Mariusz Wojewoda prof. UŚ
Profesor Mariusz Wojewoda jest pracownikiem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Instytucie Filozofii UŚ pełni funkcję Lidera zespołu badawczego - Filozofia wobec cywilizacyjnych wyzwań współczesności.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

13.11.2023 Sekcja NAUKA-WIARA
Dr n. med. Jarosław Paluch: Wykład "Choroby nowotworowe na tle współczesnej cywilizacji"
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.
Dr n. med. Jarosław Paluch Dr n. med. Jarosław Paluch jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w Katedrze i Klinice Laryngologii na Wydziale Nauk Medycznych

23.10.2023. Pan powołał do siebie Stefanię Smoleń.
Śp. Pani Stefania Smoleń od marca 1991 r. była członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Sekcji w Siemianowicach Śl.
Jest autorką książki "W poszukiwaniu wartości" wydanej w 2006 r.
W książce opisała swoje życie oraz uczestnictwo w pielgrzymkach Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Odprowadzenie na miejsce wiecznego odpoczynku rozpocznie się Mszą św. w kościele św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śl.-Michałkowicach w sobotę 28 października o godz. 10.00

18.11.2023. XLIII Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę
Zapisy: Tel. Zofia Osiecka – 607 397 417, Jan Mikos ‒ 697 684 666.

16.11.2023. 40-lecie Sekcji Tysiąclecie Dolne Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Październik - Listopad 2023. XXXIX Dni Kultury Chrześcijańskiej

18.10.2023. Dr Antoni Winiarski: Ilustrowany zdjęciami wykład "Jezu Ufam Tobie. Kult Miłosierdzia Bożego w świecie".
Dom katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. 40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 21
Wykład w ramach XXXIX Dni Kultury Chrześcijańskiej.

15.10.2023 Październik miesiącem Różańca Świętego
Różaniec Święty w kontekście Objawień Maryjnych w Lourdes i Fatimie - konferencja ks. profesora Józefa Kozyry

Październik - Listopad 2023. XXXIX Dni Kultury Chrześcijańskiej
plakat 2023 Dni1200
 
Apel
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu RP
w niedzielę 15 października 2023 r.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zachęca wszystkich ludzi, którym zależy na dobru Ojczyzny, do udziału w wyborach parlamentarnych oraz oddania swego głosu zgodnie ze swoim sumieniem kierując się Dekalogiem i nauką społeczną Kościoła.
Andrzej Dawidowski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Katowice, 20 września 2023 r.
 
Katowice, 20 września 2023 r.
JE Bp Józef Wróbel SCJ
Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach popiera „Stanowisko w sprawie dopuszczalności aborcji w oparciu o przesłankę zdrowia psychicznego” opracowane i przyjęte 4 września 2023 przez Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.
Andrzej Dawidowski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

15-17.09.2023 Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
15–17 września 2023 – Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej w Kokoszycach
Informacja o Domu Rekolekcyjnym: https://rekolekcje-kokoszyce.pl/
Temat: "Podpowiedzi Ewangelią"
Rekolekcjonista: Ks. Potr Brząkalik
Noclegi w Domu Rekolekcyjnym II (tzw. Kościółek")
Adres: 44-373 Wodzisław Śl., ul. Pałacowa 53
Wyżywienie: 2 kolacje, 2 obiady, 2 podwieczorki i 2 śniadania.
Rekolekcje zaczynamy kolacją w piątek, a kończymy obiadem w niedzielę.
Koszt 250 zł od osoby.
Dojazd we własnym zakresie.
Zapisy: Tel., SMS Zofia Osiecka – 607 397 417, Jan Mikos ‒ 697 684 666.

PROGRAM REKOLEKCJI
15.09.2023 Piątek
18.00 – Rozpoczęcie rekolekcji modlitwą w kaplicy, przywitanie
18.30 – Kolacja
20.00 – Msza święta z homilią
16.09.2023 Sobota
7.45 – Modlitwa poranna – w kaplicy
8.00 – Konferencja I
8.30 – Śniadanie
9.30 – Konferencja II
11.00 – Msza święta z homilią
12.30 – Obiad
14.00 – 15.00 – Sakrament pokuty i pojednania,
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.20 – Podwieczorek
17.00 – Droga Krzyżowa
18.00 – Kolacja
19.00 – Nasze sprawy – prowadzi Prezes
20.00 – Spotkanie z rekolekcjonistą
21.00 – Apel Jasnogórski
17.09.2023 Niedziela
7.45 – Modlitwa poranna – rozmyślanie – w kaplicy
8.00 – Konferencja III
8.30 – Śniadanie
9.30 – Konferencja IV
10.30 – Msza święta z homilią
11.45 – Różaniec
12.30 – Obiad

9.09.2023 Spotkanie autorskie z ks. Arkadiuszem Paśnikiem.
Patronat: Gość Niedzielny, Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Radio eM i TVP Katowice.
17:00 – Aula św. Franciszka przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ludwika IX Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach, ul. Związkowa 20

 15.06.2023 Sekcja NAUKA-WIARA
"Recepcja Soboru Watykańskiego II w Kościele w Polsce".
Wykład wygłosił Ks. dr Marek Spyra.
Ks. Marek Spyra jest doktorem teologii, kapelanem Jego Świątobliwości. Przez kilkanaście lat był duszpasterzem akademickim w Centralnym Ośrodku DA w Katowicach, obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Katowicach.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.
 
21.05.2023. Pielgrzymka KIK do Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej
Szanowni Państwo,
zapraszam wszystkich członków i sympatyków KIK w Katowicach na tradycyjna pieszą pielgrzymkę KIK w Katowicach do Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej w Katowicach-Bogucicach, która odbędzie się w tym roku w niedzielę 21 maja.
Program pielgrzymki:
godz. 14.30 - spotkanie i wyjście z kościoła mariackiego w Katowicach (siedziba KIK)
ok. godz. 15.30 - dojście do Bogucic i spotkanie w parafialnej kawiarence
godz. 16.30 - udział w nabożeństwie majowym w Sanktuarium
godz. 17.00 - udział w Mszy św. w Sanktuarium
Liczę, że spotkamy się w szerokim gronie i przejdziemy wspólnie (chodnikami) do Sanktuarium w Bogucicach.
Z pozdrowieniami
Szczęść Boże Andrzej Dawidowski
 
11.05.2023. godz. 18.00 Sekcja NAUKA-WIARA
zaprasza na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego na najnowszy film dokumentalny o Zofii Kossak-Szatkowskiej w reżyserii Adama Kraśnickiego "Mulier fortis. Kobieta mężna"
Wydarzenie organizowane jest wspólnie z Duszpasterstwem Nauczycieli Akademickich w Katowicach przy współudziale Wydziału Teologicznego oraz Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Po projekcji filmu przewidziana jest debata z udziałem Reżysera oraz Osób występujących w filmie, którą poprowadzi znawczyni życia i pisarstwa Zofii Kossak, prof. Zdzisława Mokranowska.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Gość Niedzielny.
Miejsce spotkania: Wydział Teologiczny UŚ, Katowice, ul. Jordana 18, Aula na parterze.

13.04.2023. godz. 18.00  Sekcja NAUKA-WIARA
Wykład "Elektrownie jądrowe – jak działają?" wygłosił dr hab. Arkadiusz Bubak, prof. UŚ
Z wykładu dowiemy się o zastosowaniu ku dobru ludzkości (aczkolwiek nie zawsze) siły drzemiącej w jądrze atomowym i wykorzystaniu jej w elektrowni jądrowej.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

5.04.2023. Pielgrzymka KIK.
Centrum Jana Pawła II i Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
Sekcja KIK na Dolnym Tysiącleciu w Katowicach. Organizator Jan Mikos.

Marzec 2023. Z dużym zainteresowniem spotkała się Uchwała Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu375.pdf , str. 21.
Można przeczytać komentarz i wysłuchać wywiadów:
* https://opole.gosc.pl/doc/8141224.Jest-dla-nas-moralnym-punktem-odniesienia-nauczycielem-wiary-a
* https://radio.opole.pl/125,10378,antoni-duda-o-stanowisku-kik-w-opolu-w-sprawie-p
* https://opole.tvp.pl/68661211/zobacz-rozmowe-dnia-z-antonim-duda
* https://opole.tvp.pl/1605254/kurier-opolski-wydanie-glowne (minuty 11.50-13.00, A Duda i J Krzemińska)

25.03.2023. Oświadczenie Zarządu KIK w Katowicach w sprawie ataków na św. Jana Pawła II

18.03.2023. Katowice
O godz. 15 było spotkanie przy pomniku Świętego Papieża Jana Pawła II, przy Katedrze Chrystusa Króla, Plebiscytowa 49A, 40-041 Katowice.
Modllitewne spotkanie osób, które chciały zamanifestować swoje przywiązanie do największego Polaka w historii Jana Pawła II.
Prośba o zabranie ze sobą świec.
Zaprosili: ks. Krzysztof Biela i Beata Białowąs.
 
12.01.2023. Sekcja NAUKA-WIARA 
Rozwój formy architektonicznej organów na przestrzeni dziejów. Wykład wygłosi: Dr hab. Marek Urbańczyk
Dr hab. Marek Urbańczyk jest związany z Akademią Muzyczną w Katowicach, z Katedrą Organów i Muzyki Kościelnej, a także autorem wielu publikacji z zakresu historii organów, ich ochrony i konserwacji.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice–Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze

4.01.2023. SPOTKANIE OPŁATKOWE Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z Księdzem Biskupem Grzegorzem Olszowskim
w siedzibie Klubu:
Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2.
godz. 17.00, Msza św. w kaplicy
godz. 18.00, spotkanie w Sali Jana Pawła II.

Kronika KIK 2020

Kronika Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 2020

21.12.2020 Życzenia ks. prof. Józefa Kozyry z okazji Świąt Bżego Narodzenia. http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kroniki-kik/9-aktualnosci/64-zyczenia-bozonarodzeniowe-ks-prof-jozefa-kozyry-kapelana-kik-w-katowicach

7.12.2020 Zmarł ks. prał. Józef Kusche (23.08.1941 Cisek - 7.12.2020 Zabrze), kapelan sekcji katowickiego KIK w Zabrzu.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/9-aktualnosci/63-sp-ksiadz-pralat-jozef-kusche

Grudzień 2020. Rekolekcje internetowe Adwent 2020 - KIK Katowice - Ks. prof. Józef Kozyra
Czas adwentu jest czasem rekolekcji.
W naszym Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach nie możemy z powodu pandemii osobiście uczestniczyć w rekolekcjach, dlatego poprosiliśmy Księdza Profesora Józefa Kozyrę, kapelana katowickiego KIK, o rekolekcje przez Internet.
 Część 1 "O czuwaniu"


 Część 2 "Proroctwa mesjańskie"

 Część 3 (ostatnia) "Narodzenie Jezusa"

Nagranie: Antoni Winiarski

21.11.2020 Msza św. w intencji Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.
W tym dniu miała być XL Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, odprawiona została tylko Msza św., w której uczestniczył przewodniczący Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce Antoni Winiarski wraz z żoną oraz prezes i członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie.
Mszy św. przewodniczył ks. kan. Mariusz Frukacz, kapelan częstochowskiego KIK.
Tekst, pliki dźwiękowe i zdjęcia: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/informacje-porozumienia-klubow-inteligencji-katolickiej oraz http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu348.pdf

6.11.2020 r. Zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę.
Zasady i ograniczenia obowiązujące do 29 listopada 2020 r.
   UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.
Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
   ZGROMADZENIA I SPOTKANIA
W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Obowiązuje zakaz organizowania spotkań i imprez niezależnie od ich rodzaju - z wyjątkiem imprez i spotkań organizowanych w domu, w których bierze udział do 20 osób.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dnia 24 października 2020 r. w związku z aktualną sytuacją epidemiczną
Mając na uwadze, że całe terytorium naszego kraju objęto tzw. czerwoną strefą, wszystkim wiernym udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. w okresie obowiązywania wyżej wymienionej regulacji.
(...)
Ze względu na zakaz organizowania wszelkiego rodzaju zebrań powyżej pięciu osób należy zawiesić na czas nieokreślony spotkania formacyjne i katechetyczne w parafii.
https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1489-sytuacja-epidemiczna-w-tzw-czerwonej-strefie

Koronawirus. Aktualne zasady i ograniczenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

28.10.2020 Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/oswiadczenia-apele-stanowiska-kik/59-stanowisko-klubu-inteligencji-katolickiej-w-katowicach-dotyczace-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-z-dnia-22-pazdziernika-2020-roku

30.09.2020. SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
"Droga świętości Sługi Bożego ks. Jana Machy"
Msza św. w kościele św. Anny i spotkanie członków sekcji.
Dom Katechetyczny Parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. Plac Wyzwolenia 21, 40-423 Katowice

18-20.09.2020 Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Program rekolekcji (pdf)
Temat rekolekcji: "Eucharystia daje życie". Rekolekcjonista: ks. dr hab. Janusz Wilk. Kokoszyce, Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej. 44-373 Wodzisław Śl., ul. Pałacowa 53.
W związku z pandemią i wymogami SANEPIDu maksymalna liczba uczestników: 25 osób. Małżeństwa lub rodziny mogły być kwaterowani w tym samym pokoju.
Obowiązywało posiadanie maseczek. Dojazd indywidualny. Zapisy: Andrzej Perkosz i Jan Mikos

17.09.2020 Udział w spotkaniu modlitewno-refleksyjnym przy Golgocie Ojczyzny (Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach) katowickich lwowian i kresowian.
Celem spotkania było uczczenie ofiar agresji sowieckiej na polskie Kresy Wschodnie, rozpoczętej w dniu 17 września 1939 roku, a także tych wszystkich mieszkańców Kresów, którzy w jej następstwie padli ofiarą zbrodniczych reżimów komunistycznego i nazistowskiego oraz ukraińskich nacjonalistów.

29.08.2020 Msza św. w intencji śp. Andrzeja Szyji (18 XI 1951 - 29 VIII 1983) w kościele Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Orzesu-Jaśkowcach.
Po mszy św. modlitwa przy pomniku w miejscu Jego tragicznej śmierci.

7.08.2020 Stanisław Kruszyński, członek założyciel katowickiego KIK, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

27.07.2020 Zmarł dr hab. płk. st. spocz. Jerzy Konieczny (13.08.1950 - 27.07.2020) jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, członek Zarządu (1980-1981) i sekretarz Klubu (1981-1984).
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/2-stale/58-sp-jerzy-konieczny

9.07.2020 Pożegnanie ks. Zygmunta Klima, kapelana Sekcji KIK w Katowicach-Janowie, proboszcza par. św. Anny w Katowicach-Janowie od 27.07.2003 r.
2 lipca 2020 r. ks. Zygmunt Klim otrzymał dekret abpa Wiktora Skworca na urząd proboszcza parafii św. Klemensa w Lędzinach.

28.06.2020 w kościele św. Krzyża w Siemianowicach Śl. odprawiona została msza św. w intencji śp. Ewy Weintrit. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył duszpasterz pielgrzymów archidecezji katowickiej ks. Władysław Kolorz. Słowo o śp. Ewie Weintrit wygłosił jej brat.

27.06.2020 Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyjęło Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu xa rok 2019 i spawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. Zebranie odbyło się w sali Jana Pawła II w Nowym Domu Katechetycznym parafii pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

W związku z zagrożeniem koronawirusem i zaleceniami władz państwowych oraz kościelnych pozostałe spotkania planowane w marcu i kwietniu 2020 r. nie odbyły się. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach planowane na 28 marca 2020 r. odbyło się 27.06.2020 r.

7.05.2020 Wybory prezydenckie 2020. Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/oswiadczenia-apele-stanowiska-kik/57-wybory-prezydenckie-2020-oswiadczenie-zarzadu-klubu-inteligencji-katolickiej-w-katowicach

7.05.2020 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej
Z powodu epidemii koronawirusa nie było możliwe przejście od siedziby Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej.
O godz. 17.00 została tylko odprawiona msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin oraz w intencji Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Sitek. Ze względu na ograniczenia liczby wiernych uczestniczących we mszy św., obecni byli przedstawiciele katowickiego KIK.

6.04.2020 Odeszła do Pana śp. Ewa Weintrit, założycielka i Dyrektor Biura Pielgrzymkowego AVE z Katowic.
Życiorys śp. Ewy Weintrit: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/2-stale/55-ewa-weintrit

W związku z ogłoszonym 20.03.2020 r. przez władze stanem epidemii (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf), stosując się do zaleceń Metropolity Katowickiego abp. Wiktora Skworca, Biskupa Gliwickiego Jana Kopca i Konferencji Episkopatu Polski, zawiesiliśmy wszystkie spotkania i wyjazdy planowane w sekcjach i siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach oraz piątkowe dyżury w siedzibie katowickiego KIK.
   Od września zaczęliśmy stopniowo przywracać spotkania, rekolekcje i pielgrzymki w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach z zachowaniem aktualnych przepisów sanitarnych.

 

Koronawirus. Aktualne zasady i ograniczenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Wielki Tydzień i Wielkanoc 2020. Wierni nie mogą uczestniczyć w kościołach w nabożeństwach i Mszach św. Można uczestniczyć we Mszach św. i nabożeństwach tylko korzystając z transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych.

20.03.2020 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf), 

14.03.2020 W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia 13.03.2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całej Polski, stosując się do zaleceń Metropolity Katowickiego abp. Wiktora Skworca, Biskupa Gliwickiego Jana Kopca i Konferencji Episkopatu Polski, zawiesiliśmy wszystkie spotkania i wyjazdy planowane w sekcjach i siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach oraz piątkowe dyżury w siedzibie katowickiego KIK.

4.03.2020 Środa. Sekcja KIK w ZABRZU
Godz. 18.00 Msza św. Kościół pw. św. Anny, ulica 3 Maja 20.
Godz. 18.45 Dom Parafialny, projekcja filmu w reżyserii Dagmary Drzazgi: "Bez jednego drzewa las lasem zostanie". Bohaterem filmu jest Sługa Boży ksiądz Jan Macha, którego beatyfikacja odbędzie się w tym roku 17 października w Katowicach.

4.03.2020 Środa. Sekcja KIK w GLIWICACH
Spotkanie w kaplicy św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach,
18.15 Nieszpory, 18.30 Eucharystia, 19.00 prelekcja.
Ks. Sebastian Marecki o książce Benedykta XVI i kard. Roberta Saraha "Z głębi naszych serc".

19.02.2020 SEKCJA KIK w ZABRZU
godz. 18.00 Msza św. Kościół pw. św. Anny, ul. 3 Maja 20.
godz. 18.45 Dom Parafialny, wykład ks. Michała WĄSA: "Sługa Boży Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński kochający Ojczyznę bardziej niż własne serce".

19.02.2020 SEKCJA NAUKA-WIARA
O. dr Todor Jochem, OMI: "JAKIEJ POLSKI PRAGNĄŁ PRYMAS TYSIĄCLECIA KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI".
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

19.02.2020 SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Ks. Artur Grabiec: "Konsekwencje schizmy Marcina Lutra".
Sala nr 2 parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

19.02.2020 SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
Dr Antoni Winiarski: "Skarby Majorki"
Dom Katechetyczny Parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. Plac Wyzwolenia 21, 40-423 Katowice

12.02.2020 SEKCJA WIEDZY RELIGIJNEJ - KRĄG BIBLIJNY
Godz. 17.00 Spotkanie z Biblistą. Godz. 18.00 KRĄG BIBLIJNY
Prowadzi ks. prof. Józef Kozyra, kapelan KIK.
Sala KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2/13.

5.02.2020 Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w obronie wolności akademickiej z dnia 5 lutego 2020 roku Stanowisko KIK w Katowicach (pdf)

5.02.2020 SEKCJA KIK w ZABRZU
Msza św. Kościół pw. św. Anny, ul. 3 Maja 20.
Dom Parafialny, wykład ks. Proboszcza Prał. Grzegorza SKOPA "EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE".

29.01.2020 SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Film "Abraham - Przymierze z Bogiem".
Sala nr 1 parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

15.01.2020 SEKCJA NAUKA-WIARA
Mizerna cicha stajenka licha. Teofila Lenartowicza rozważania o tekście i melodii - słowo: prof. Krystyna Heska-Kwaśniewiczowa
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.

6.01.2020 Pokłon Trzech Króli w parafii św. Anny w Katowicach-Janowie
O godz. 11.00 rozpoczęła się procesja wokół zabytkowego kościoła św. Anny. Na czele jechali na koniach Trzej Królowie, którzy po wejściu do kościoła, przy szopce, ofiarowali dary Dzieciątku - złoto, kadzidło i mirrę. Następnie rozpoczęła się msza św., a Trzej Królowie pojechali do centrum Katowic, aby wziąć udział w katowickim Orszaku Trzech Króli.

05.01.2020. Niedziela. SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
Parafia św. Anny w Katowicach-Janowie
godz. 16.00 adoracja przy żłóbku
godz. 17.00 Msza św. Po Mszy św. spotkanie opłatkowe.

3.01.2020. SPOTKANIE OPŁATKOWE
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z Księdzem Biskupem Grzegorzem Olszowskim
w siedzibie Klubu: Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2
Program spotkania:
- godz. 17.00, Msza św. w kaplicy,
- godz. 18.00, spotkanie w Sali Jana Pawła II.

2.01.2020 Msza św. pożegnalna w intencji Śp. Teresa Trzeciak (14 X 1941 - 27 XII 2019)
Krypta Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.
Życzeniem Zmarłej było, aby zamiast kwiatów złożyć dowolną ofiarę na Hospicjum.
Była jedną z założycielek Hospicjum św. Franciszka w Katowicach oraz Członkiem Założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
W 2014 roku śp. Teresa Trzeciak otrzymała Nagrodę Błogosławionego ks. Emila Szramka.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd