Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Kronika KIK 2020

Kronika Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 2020

21.12.2020 Życzenia ks. prof. Józefa Kozyry z okazji Świąt Bżego Narodzenia. http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kroniki-kik/9-aktualnosci/64-zyczenia-bozonarodzeniowe-ks-prof-jozefa-kozyry-kapelana-kik-w-katowicach

7.12.2020 Zmarł ks. prał. Józef Kusche (23.08.1941 Cisek - 7.12.2020 Zabrze), kapelan sekcji katowickiego KIK w Zabrzu.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/9-aktualnosci/63-sp-ksiadz-pralat-jozef-kusche

Grudzień 2020. Rekolekcje internetowe Adwent 2020 - KIK Katowice - Ks. prof. Józef Kozyra
Czas adwentu jest czasem rekolekcji.
W naszym Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach nie możemy z powodu pandemii osobiście uczestniczyć w rekolekcjach, dlatego poprosiliśmy Księdza Profesora Józefa Kozyrę, kapelana katowickiego KIK, o rekolekcje przez Internet.
 Część 1 "O czuwaniu"


 Część 2 "Proroctwa mesjańskie"

 Część 3 (ostatnia) "Narodzenie Jezusa"

Nagranie: Antoni Winiarski

21.11.2020 Msza św. w intencji Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.
W tym dniu miała być XL Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, odprawiona została tylko Msza św., w której uczestniczył przewodniczący Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce Antoni Winiarski wraz z żoną oraz prezes i członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie.
Mszy św. przewodniczył ks. kan. Mariusz Frukacz, kapelan częstochowskiego KIK.
Tekst, pliki dźwiękowe i zdjęcia: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/informacje-porozumienia-klubow-inteligencji-katolickiej oraz http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu348.pdf

6.11.2020 r. Zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę.
Zasady i ograniczenia obowiązujące do 29 listopada 2020 r.
   UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.
Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
   ZGROMADZENIA I SPOTKANIA
W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Obowiązuje zakaz organizowania spotkań i imprez niezależnie od ich rodzaju - z wyjątkiem imprez i spotkań organizowanych w domu, w których bierze udział do 20 osób.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dnia 24 października 2020 r. w związku z aktualną sytuacją epidemiczną
Mając na uwadze, że całe terytorium naszego kraju objęto tzw. czerwoną strefą, wszystkim wiernym udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. w okresie obowiązywania wyżej wymienionej regulacji.
(...)
Ze względu na zakaz organizowania wszelkiego rodzaju zebrań powyżej pięciu osób należy zawiesić na czas nieokreślony spotkania formacyjne i katechetyczne w parafii.
https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1489-sytuacja-epidemiczna-w-tzw-czerwonej-strefie

Koronawirus. Aktualne zasady i ograniczenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

28.10.2020 Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/oswiadczenia-apele-stanowiska-kik/59-stanowisko-klubu-inteligencji-katolickiej-w-katowicach-dotyczace-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-z-dnia-22-pazdziernika-2020-roku

30.09.2020. SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
"Droga świętości Sługi Bożego ks. Jana Machy"
Msza św. w kościele św. Anny i spotkanie członków sekcji.
Dom Katechetyczny Parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. Plac Wyzwolenia 21, 40-423 Katowice

18-20.09.2020 Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Program rekolekcji (pdf)
Temat rekolekcji: "Eucharystia daje życie". Rekolekcjonista: ks. dr hab. Janusz Wilk. Kokoszyce, Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej. 44-373 Wodzisław Śl., ul. Pałacowa 53.
W związku z pandemią i wymogami SANEPIDu maksymalna liczba uczestników: 25 osób. Małżeństwa lub rodziny mogły być kwaterowani w tym samym pokoju.
Obowiązywało posiadanie maseczek. Dojazd indywidualny. Zapisy: Andrzej Perkosz i Jan Mikos

17.09.2020 Udział w spotkaniu modlitewno-refleksyjnym przy Golgocie Ojczyzny (Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach) katowickich lwowian i kresowian.
Celem spotkania było uczczenie ofiar agresji sowieckiej na polskie Kresy Wschodnie, rozpoczętej w dniu 17 września 1939 roku, a także tych wszystkich mieszkańców Kresów, którzy w jej następstwie padli ofiarą zbrodniczych reżimów komunistycznego i nazistowskiego oraz ukraińskich nacjonalistów.

29.08.2020 Msza św. w intencji śp. Andrzeja Szyji (18 XI 1951 - 29 VIII 1983) w kościele Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Orzesu-Jaśkowcach.
Po mszy św. modlitwa przy pomniku w miejscu Jego tragicznej śmierci.

7.08.2020 Stanisław Kruszyński, członek założyciel katowickiego KIK, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

27.07.2020 Zmarł dr hab. płk. st. spocz. Jerzy Konieczny (13.08.1950 - 27.07.2020) jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, członek Zarządu (1980-1981) i sekretarz Klubu (1981-1984).
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/2-stale/58-sp-jerzy-konieczny

9.07.2020 Pożegnanie ks. Zygmunta Klima, kapelana Sekcji KIK w Katowicach-Janowie, proboszcza par. św. Anny w Katowicach-Janowie od 27.07.2003 r.
2 lipca 2020 r. ks. Zygmunt Klim otrzymał dekret abpa Wiktora Skworca na urząd proboszcza parafii św. Klemensa w Lędzinach.

28.06.2020 w kościele św. Krzyża w Siemianowicach Śl. odprawiona została msza św. w intencji śp. Ewy Weintrit. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył duszpasterz pielgrzymów archidecezji katowickiej ks. Władysław Kolorz. Słowo o śp. Ewie Weintrit wygłosił jej brat.

27.06.2020 Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyjęło Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu xa rok 2019 i spawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. Zebranie odbyło się w sali Jana Pawła II w Nowym Domu Katechetycznym parafii pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

W związku z zagrożeniem koronawirusem i zaleceniami władz państwowych oraz kościelnych pozostałe spotkania planowane w marcu i kwietniu 2020 r. nie odbyły się. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach planowane na 28 marca 2020 r. odbyło się 27.06.2020 r.

7.05.2020 Wybory prezydenckie 2020. Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/oswiadczenia-apele-stanowiska-kik/57-wybory-prezydenckie-2020-oswiadczenie-zarzadu-klubu-inteligencji-katolickiej-w-katowicach

7.05.2020 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej
Z powodu epidemii koronawirusa nie było możliwe przejście od siedziby Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej.
O godz. 17.00 została tylko odprawiona msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin oraz w intencji Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Sitek. Ze względu na ograniczenia liczby wiernych uczestniczących we mszy św., obecni byli przedstawiciele katowickiego KIK.

6.04.2020 Odeszła do Pana śp. Ewa Weintrit, założycielka i Dyrektor Biura Pielgrzymkowego AVE z Katowic.
Życiorys śp. Ewy Weintrit: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/2-stale/55-ewa-weintrit

W związku z ogłoszonym 20.03.2020 r. przez władze stanem epidemii (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf), stosując się do zaleceń Metropolity Katowickiego abp. Wiktora Skworca, Biskupa Gliwickiego Jana Kopca i Konferencji Episkopatu Polski, zawiesiliśmy wszystkie spotkania i wyjazdy planowane w sekcjach i siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach oraz piątkowe dyżury w siedzibie katowickiego KIK.
   Od września zaczęliśmy stopniowo przywracać spotkania, rekolekcje i pielgrzymki w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach z zachowaniem aktualnych przepisów sanitarnych.

 

Koronawirus. Aktualne zasady i ograniczenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Wielki Tydzień i Wielkanoc 2020. Wierni nie mogą uczestniczyć w kościołach w nabożeństwach i Mszach św. Można uczestniczyć we Mszach św. i nabożeństwach tylko korzystając z transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych.

20.03.2020 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf), 

14.03.2020 W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia 13.03.2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całej Polski, stosując się do zaleceń Metropolity Katowickiego abp. Wiktora Skworca, Biskupa Gliwickiego Jana Kopca i Konferencji Episkopatu Polski, zawiesiliśmy wszystkie spotkania i wyjazdy planowane w sekcjach i siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach oraz piątkowe dyżury w siedzibie katowickiego KIK.

4.03.2020 Środa. Sekcja KIK w ZABRZU
Godz. 18.00 Msza św. Kościół pw. św. Anny, ulica 3 Maja 20.
Godz. 18.45 Dom Parafialny, projekcja filmu w reżyserii Dagmary Drzazgi: "Bez jednego drzewa las lasem zostanie". Bohaterem filmu jest Sługa Boży ksiądz Jan Macha, którego beatyfikacja odbędzie się w tym roku 17 października w Katowicach.

4.03.2020 Środa. Sekcja KIK w GLIWICACH
Spotkanie w kaplicy św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach,
18.15 Nieszpory, 18.30 Eucharystia, 19.00 prelekcja.
Ks. Sebastian Marecki o książce Benedykta XVI i kard. Roberta Saraha "Z głębi naszych serc".

19.02.2020 SEKCJA KIK w ZABRZU
godz. 18.00 Msza św. Kościół pw. św. Anny, ul. 3 Maja 20.
godz. 18.45 Dom Parafialny, wykład ks. Michała WĄSA: "Sługa Boży Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński kochający Ojczyznę bardziej niż własne serce".

19.02.2020 SEKCJA NAUKA-WIARA
O. dr Todor Jochem, OMI: "JAKIEJ POLSKI PRAGNĄŁ PRYMAS TYSIĄCLECIA KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI".
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

19.02.2020 SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Ks. Artur Grabiec: "Konsekwencje schizmy Marcina Lutra".
Sala nr 2 parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

19.02.2020 SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
Dr Antoni Winiarski: "Skarby Majorki"
Dom Katechetyczny Parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. Plac Wyzwolenia 21, 40-423 Katowice

12.02.2020 SEKCJA WIEDZY RELIGIJNEJ - KRĄG BIBLIJNY
Godz. 17.00 Spotkanie z Biblistą. Godz. 18.00 KRĄG BIBLIJNY
Prowadzi ks. prof. Józef Kozyra, kapelan KIK.
Sala KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2/13.

5.02.2020 Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w obronie wolności akademickiej z dnia 5 lutego 2020 roku Stanowisko KIK w Katowicach (pdf)

5.02.2020 SEKCJA KIK w ZABRZU
Msza św. Kościół pw. św. Anny, ul. 3 Maja 20.
Dom Parafialny, wykład ks. Proboszcza Prał. Grzegorza SKOPA "EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE".

29.01.2020 SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Film "Abraham - Przymierze z Bogiem".
Sala nr 1 parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

15.01.2020 SEKCJA NAUKA-WIARA
Mizerna cicha stajenka licha. Teofila Lenartowicza rozważania o tekście i melodii - słowo: prof. Krystyna Heska-Kwaśniewiczowa
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.

6.01.2020 Pokłon Trzech Króli w parafii św. Anny w Katowicach-Janowie
O godz. 11.00 rozpoczęła się procesja wokół zabytkowego kościoła św. Anny. Na czele jechali na koniach Trzej Królowie, którzy po wejściu do kościoła, przy szopce, ofiarowali dary Dzieciątku - złoto, kadzidło i mirrę. Następnie rozpoczęła się msza św., a Trzej Królowie pojechali do centrum Katowic, aby wziąć udział w katowickim Orszaku Trzech Króli.

05.01.2020. Niedziela. SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
Parafia św. Anny w Katowicach-Janowie
godz. 16.00 adoracja przy żłóbku
godz. 17.00 Msza św. Po Mszy św. spotkanie opłatkowe.

3.01.2020. SPOTKANIE OPŁATKOWE
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z Księdzem Biskupem Grzegorzem Olszowskim
w siedzibie Klubu: Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2
Program spotkania:
- godz. 17.00, Msza św. w kaplicy,
- godz. 18.00, spotkanie w Sali Jana Pawła II.

2.01.2020 Msza św. pożegnalna w intencji Śp. Teresa Trzeciak (14 X 1941 - 27 XII 2019)
Krypta Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.
Życzeniem Zmarłej było, aby zamiast kwiatów złożyć dowolną ofiarę na Hospicjum.
Była jedną z założycielek Hospicjum św. Franciszka w Katowicach oraz Członkiem Założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
W 2014 roku śp. Teresa Trzeciak otrzymała Nagrodę Błogosławionego ks. Emila Szramka.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!