Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Wybory prezydenckie 2020. Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Wybory prezydenckie 2020. Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Oświadczenie

Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

   Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w pełni solidaryzuje się ze słowami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wyrażonymi w oświadczeniu z 27 kwietnia 2020 roku w którym czytamy:

   "Apelujemy zatem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne naszej Ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko, dotyczące wyborów prezydenckich. Zachęcamy, aby w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów. Prosimy, aby kierując się najlepszą wolą, w swoich działaniach szukali dobra wspólnego, którego wyrazem jest dziś zarówno życie, zdrowie oraz społeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokratycznego państwa. W tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie - mimo różnic - kultury solidarności, także w sferze polityki.

   W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób prawość moralną, miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami".

   Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach identyfikuje się z życzeniem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski:

   "Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny, do gorliwej modlitwy w rodzinach i parafiach. Prosimy Boga, aby spełniło się życzenia świętego Jana Pawła II - Pokój Tobie, Polsko!"

   Andrzej Dawidowski

   Prezes KIK w Katowicach

   Katowice, 7 maja 2020 r.

 

Our website is protected by DMC Firewall!