Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Akt Zawierzenia Opatrzności Bożej Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

    AKT ZAWIERZENIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ
    Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
    Delegaci Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, uczestniczący we Mszy św. otwierającej Walne Zebranie Delegatów
    zawierzają Opatrzności Bożej
    członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wraz z ich rodzinami.

    Światowe przeobrażenia towarzyszące chorobie COVID-19, głębokie przemiany społeczne, będące skutkiem tej oraz innych chorób, jak również motywowane chorobami negatywne zjawiska dotyczące życia społecznego i gospodarczego mają swoje przyczyny i konsekwencje także w sferze duchowej ludzi. Mogą one prowadzić do pogłębienia się niesprawiedliwości społecznej, ucisku najsłabszych, nowych wojen, a także ateizacji i jeszcze większego prześladowania Kościoła. Poprzez akt zawierzenia błagamy Boga – Stwórcę i Pana Wszechświata, troszczącego się o nas i całe stworzenie, by za Jego zrządzeniem i pod Jego opieką społeczeństwa podążały do doskonałości i budowania lepszego świata, zgodnie z Jego wolą oraz zechciały współdziałać we wszystkim, dla wspólnego dobra i ratowania świata.

    Poprzez akt zawierzenia pragniemy, wyrazić naszą ufność Bożej Ojcowskiej Opatrzności.

    Katowice, 26 czerwca 2021 roku.

W formacie pdf: Akt Zawierzenia Opatrzności Bożej Klubu Inteligencji Katlickiej w Katowicach

 

Deklaracja ideowa KIK w Katowicach

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest społeczną organizacją katolików, którzy zgodnie ze swoją wiarą kierują się nauką Kościoła katolickiego.

Dla przetrwania naszej cywilizacji, kultury oraz świadomości narodowej korzenie naszych wartości muszą tkwić w Chrystusie i Jego nauce.

Z ducha nauki Chrystusowej i dziedzictwa Polski płyną nasze zasady i działania.

Działanie nasze w łączności z Kościołem hierarchicznym służy przenikaniu do polskiego życia Ducha Chrystusowego.

Stawiamy czoło współczesnym wyzwaniom, upowszechniamy wiedzę o różnych dziedzinach nauki.

Siłę czerpiemy z nadprzyrodzonego życia religijnego, z Chrystusa żyjącego w Kościele.

Czytaj więcej...

Misja KIK-u

Misją chrześcijan jest zgodne z nauką Jezusa Chrystusa przemienianie otaczającego świata na możliwie bliski ideałom Ewangelii. Pamiętamy wszelako, że nie da się na tej ziemi stworzyć raju i z pokorą przyjmujemy porażki.

Misją Klubu Inteligencji Katolickiej jest uczestnictwo we wspólnotowym rozpoznawaniu Mądrości Bożej oraz konsekwentne realizowanie woli Bożej dzięki wzmocnieniu Bożym Miłosierdziem.

Pojęcie inteligencji traktujemy bardziej jako kategorię etyczną niż intelektualną - dar, który powinniśmy rozwijać, by lepiej służyć dobru wspólnemu, a przez to zapobiegać złu. W określeniu tym dostrzegamy wyzwanie, aby otrzymane talenty rozwijać, posiadane umiejętności doskonalić, zdobywaną wiedzę poszerzać, a wszystkim dzielić się z innymi.

Czytaj więcej...

Our website is protected by DMC Firewall!