Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Kronika KIK 2022

Kroniki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 2018-2021

Kroniki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z lat 1998 - 2018: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/kroniki.html

               Kronika Klubu Inteligencji Katolickiej 2022

    31.12.2022. Papież senior Benedykt XVI (ur. 16.04.1927, Marktl, Niemcy) - odszedł do Domu Ojca w klasztorze „Mater ecclesiae” w Watykanie, gdzie mieszkał od czasu swojej abdykacji w 2013 roku. Był 265 papieżem. Kościołem katolickim kierował od 19.04.2005 do 28.02.2013.
Podczas podróży apostolskiej do Polski (25–28.05.2006), papież Benedykt XVI odwiedził Warszawę, Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków i Oświęcim. Członkowie katowickiego KIK spotkali się z papieżem Benedyktem XVI na karkowskich Błoniach.
Dziękujemy Panu Bogu za dar wiary i świadectwo miłości do Boga i Kościoła tego wielkiego papieża.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu373.pdf str. 2-6

  29.12.2022 Imię Jezus i obrzezanie
W ósmym dniu życia chłopiec był obrzezany i nadawano mu imię. Ósmy dzień po Bożym Narodzeniu przypada w Nowy Rok. W tym dniu luteranie obchodzą Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus. Od 2002 r. w Kościele katolickim uroczystość Najświętszego Imienia Jezus jest obchodzona 3 stycznia.

Nagranie: Antoni Winiarski

  22.12.2022 Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

DSCN5975u

 Narodzenie Chrystusa. Prawosławna katedra Zaśnięcia Matki Bożej z 1866 r.
 6.09.2022. Warna, Bułgaria. Fot. Antoni Winiarski

 Gloria in excelsis Deo
 Et in terra pax hominibus bonae voluntatis

 Na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowy 2023 Rok

 Bóg, dawca nadziei,

 niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze. (Rz 15, 13)

 Zdrowia, szczęścia i Błogosławieństwa Bożego

 życzy

 Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 

  22.12.2022. Zmarł Leszek Nocoń.
Śp. Leszek Nocoń urodził się 20.01.1929 r. w Chorzowie. Był stomatologiem. Do Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-
cach został przyjęty w kwietniu 1981 r. (nr deklaracji członkowskiej 320). Był aktywnym uczestnikiem i współorganizatorem spotkań sekcji historycznej KIK-u oraz członkiem Komisji Rewizyjnej IV kadencji (22.01.1989 – 20.01.1991 r.). Msza św. w intencji Zmarłego została odprawiona 29 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w bazylice ojców franciszkanów w Panewnikach, a pogrzeb miał miejsce na cmentarzu w Starych Panewnikach http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu373.pdf str. 10-11

  21.12.2022. Życzenia bożonarodzeniowe biblisty ks. prof. Józefa Kozyry, Kapelana KIK w Katowicach, 2022 r.


Nagranie: Antoni Winiarski

  21.12.2022. Doroczne spotkanie przedświąteczne z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego z udziałem Metropolity Katowickiego ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca i Jego Biskupów Pomocniczych w Kurii Metropolitalnej w Katowicach (ul. Jordana 39).
W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Dawidowski, Zofia Osiecka, Rajmund Rał i Antoni Winiarski.

  17.12.2022 Spotkanie w Panteonie Górnośląskim o śp. ks. Herbercie Hlubku.

  10.12.2022. Śp. dr Irena Franciszka Mierzwa 27.02.1927 - 8.12.2022
DSCN3436 I Mierzwa n 24 sierpnia 2022 r. Fot. Antoni Winiarski
Śp. Dr Irena Mierzwa należy do grona członków założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Była członkiem Zarządu katowickiego KIK w latach 1984-1991 i 1993-1995.
Przewodziła sekcji terenowej KIK na Osiedlu Tysiąclecie Górne w Katowicach.
13 maja 2000 roku została Członkiem Honorowym Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Wygłosiła wiele wykładów z historii Śląska na otwartych spotkaniach katowickiego KIK.
Na Uniwersytecie Poznańskim uzyskała magisterium z filologii polskiej w 1951 r. oraz magisterium z filologii angielskiej w 1952 r.
W 1972 r. obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozprawę doktorską "Działalność wydawnicza Karola Miarki Młodszego".
Swoje życie zawodowe związała z Księgarnią Św. Jacka w Katowicach.
Opublikowała szereg artykułów w książkach i czasopismach naukowych.
Była członkiem założycielem, utworzonego w 1990 r. SOCIETAS SCIENTIIS FAVENDIS SILESIAE SUPERIORIS TOWARZYSTWO TYCH, KTÓRZY SPRZYJAJĄ NAUKOM NA GÓRNYM ŚLĄSKU.
Należała do Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla.
Angażowała się w życie Kościoła katolickiego na poziomie lokalnym, polskim i międzynarodowym.
Za całokształt pracy dla Kościoła katolickiego w Polsce i na Górnym Śląsku papież Jan Paweł II w 1987 r. uhonorował ją orderem Pro Ecclesia et Pontifice.
Biogram śp. Ireny Mierzwy jest dostępny na stronie https://silesia.edu.pl/index.php/Mierzwa_Irena
Msza św. pogrzebowa odprawiona została 15 grudnia 2022 o godz. 9.30 w kościele pw. Matki Boskiej Piekarskiej na Tysiącleciu Górnym, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.

  8.12.2022. Sekcja NAUKA-WIARA
Tragedia kopalni „Wujek” w poezji. Wykład wygłosi: Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

  25.11.2022. Rekolekcje adwentowe KIK w Katowicach – listopad-grudzień 2022
Zapraszamy do uczestnictwa w internetowych rekolekcjach adwentowych, które głosi biblista ks. prof. Józef Kozyra, kapelan katowickiego KIK.
Nagrania w formacie mp3, trwające ok. 15 min., są do odsłuchania na stronach www katowickiego KIK
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/9-aktualnosci/66-konferencje-ksiedza-profesora-jozefa-kozyry
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/
Nagrania są umieszczane w Internecie w każdą środę, poprzedzającą kolejną niedzielę adwentową: 23 XI, 30 XI, 7 XII i 14 XII 2022.
14.12.2022 Rozważania na czwartą niedzielę Adwentu 2022 18 grudnia


7.12.2022 Rozważania na trzecią niedzielę Adwentu 2022 11 grudnia
III niedziela Adwentu jest niedzielą radości, co ma związek z antyfoną na wejście "Radujcie się zawsze w Panu" ("Gaudete in Domino semper"). Szaty liturgiczne w tę niedzielę są koloru różowego, a teksty liturgii mówią o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa. Posłuchajmy komentarza ks. profesora Józefa Kozyry.

30.11.2022 Rozważania na drugą niedzielę Adwentu 2022 4 grudnia

23.11.2022 Rozważania na pierwszą niedzielę Adwentu 2022 27 listopada
Nagrania: Antoni Winiarski

  23.11.2022. Ks. Prof. Józef Kozyra – Niemi świadkowie Jezusa Chrystusa w Ziemi Świętej.
Dom katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. Katowice, plac Wyzwolenia 21.

19.11.2022. XLII Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę oraz spotkanie prezesów.
9.30 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej pod przewodnictwem sufragana opolskiego bp. Rudolfa Pierskały i koncelebrowana przez kapelanów Klubów;
11.00 – Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
11.30 – 13.30 wykłady w Kaplicy Różańcowej:
11.30 – 12.30 Ks. prof. Marek Lis z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – "Jak rozmawiać o Kościele? Kulisy powstania filmu"
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu373.pdf str. 16-18
12.30 – 13.30 – Anna Dorota Władyczka – „Wybrane zagadnienia związane z rolą muzyki w Kościele”
14.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Na zakończenie Drogi Krzyżowej złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II
15.00 – Spotkanie prezesów KIK (lub przedstawicieli Zarządów) w Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” przy ul. 3 Maja 12.
   Sprawozdanie z XLII Pielgrzymki KIK-ów na Jasną Górę oraz ze spotkania prezesów

  17.11.2022. Sekcja NAUKA - WIARA
Jak poznano budowę koronawirusa?
wykład wygłosił dr hab. Roman Wrzalik, Prof. UŚ.
Dr hab. Roman Wrzalik jest fizykiem, pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego naukowe zainteresowania i równocześnie pasja to fizyka atomowa oraz spektroskopia molekularna.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice – Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

   4.11.2022. Międzyreligijna modlitwa na zlikwidowanym cmentarzu w Katowicach przy ul. Damrota.

 

DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, KATOWICE, 14 PAŹDZIERNIKA – 11 LISTOPADA 2022 R.

   PLAKAT Dni Kultury Chrześcijańskiej X - XI 2022

 14 października 2022 roku (piątek). Wernisaż wystawy o „Sądzie Ostatecznym” Adama Bunscha w ramach projektu multimedialnego „Apokalipsa Bunscha” Widowisko – Wystawa – Film.
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (mariacki) w Katowicach ulica Mariacka

 19 października 2022 roku (środa). Dr Jacek Kurek – Na progu… Początki katowickiego Kościoła w Odrodzonej Polsce. Kilka myśli o ludziach i miejscach – wykład multimedialny.
Nowy Dom Katechetyczny parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (mariackiej) w Katowicach ulica Mariacka

 26 października 2022 roku (środa) Dr Antoni Winiarski – Czarnomorski tygiel kulturowy: Rumunia i Bułgaria. Wykład multimedialny.
Dom katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. Katowice, plac Wyzwolenia 21
Podczas wykładu prelegent przekaże swoje spostrzeżenia z tegorocznej wrześniowej wycieczki do Bułgarii i Rumunii.
Pokaże zdjęcia najciekawszych obiektów obiektów przyrodniczych oraz historycznych i opowie o przenikaniu się różnych kultur.
Spotkamy się w środę 26 października o godz. 18.45 w Domu Katechetycznym parafii św. Anny w Katowicach-Janowie, plac Wyzwolenia 21.
Z dworca kolejowego w Katowicach jest bardzo dobry dojazd autobusem 930 (np. godz. 18:02, Stanowisko nr 4, kierunek Zawodzie Centrum Przesiadkowe), który staje pod kościołem na przystanku Nikiszowiec Kościół. Czas jazdy 23 minuty.

 27 października 2022 roku (czwartek). Kadeci Lwowscy a sprawa Śląska – spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu pedagogów i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza.
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Katowice, ulica Teatralna

 27 października 2022 roku (czwartek). Prof. Tadeusz Trzaskalik – Hymn Polski – historia opowiedziana muzyką.
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Katowice, ulica Teatralna

 2 listopada 2022 roku (środa). Misterium Dnia Zadusznego w wykonaniu Elli Skrzek, Henryka Jana Botora i Józefa Skrzeka.
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (mariacki) w Katowicach ulica Mariacka

 11 listopada 2022. (piątek). Uroczysta Msza św. z okazji Święta Niepodległości. Po Mszy św. wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Oprawa Mszy św. oraz prowadzenie śpiewu: pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach
Kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Katowice Piotrowice, Osiedle Odrodzenia (ulica Radockiego).

 

  20.10.2022. Zebranie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej z udziałem bp. Adama Wodarczyka w Kurii Metropolitalnej Archidieceji Katowickiej.
Przewodniczący prezydium RRSKAK Witold Zmysłowski przedstawił podsumowanie Synodu o Synodalności w oparciu o Syntezę Synodalną Archidiecezji
Katowickiej. Obecni byli członkowie Rady: Andrzej Dawidowski i Antoni Winiarski.

  18.10.2022. Zmarł Andrzej Perkosz.
Śp. Andrzej Perkosz był przewodniczącym Sekcji KIK na Dolnym Tysiącleciu w Katowicach.
Msza św. żałobna została odprawiona 21.10.2022 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach. Następnie odprowadzono zmarłego na cmentarz w Katowicach przy ul. Mieszka I

  16.10.2022. Tajemnice Światła Różańca Świętego.
Na co zwracać uwagę przy rozważaniu Tajemnic Światła?


Nagranie: Antoni Winiarski

  12.10.2022. Spotkanie w Janowie ze Stanisławem Kruszyńskim, członkiem założycielem katowickiego KIK i Jego Żoną.
W spotkaniu udział wzięli Stanisław Waluś, Anna Winiarska i Antoni Winiarski.

  12.10.2022. Rekomendacja Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dla wniosku środowiska absolwentów uczelni śląskich o uhonorowanie śp. ks. Herberta Hlubka jako osoby zasłużonej i godnej upamiętnienia w Panteonie Górnośląskim. 

  11.10.2022. Stanisław Kruszyński z Barbarą Rozpłochowską i Jarosławem Szarkiem położyli na grobie śp. Andrzeja Rozpłochowskiego (7.09.1950 - 20.12.2021) wiązankę kwiatów z biało-czerwoną wstążką z napisem: Klub Inteligencji Katolickiej Katowice.

  9.10.2022. Oficjalna prezentacja syntezy synodalnej archidiecezji katowickiej. Msza św. w Archikatedzre Chrystusa Króla w Katowicach i spotkanie na Wydziale Teologicznym UŚ.

  7 października 2022 godz. 9.00
Mszę św. pierwszopiątkową w intencji Katowickiego KIK odprawił ks. prof. Józef Kozyra.
Krypta archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.

5.10.2022. Spotkanie zabrzańskiej sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
- godz. 18.00 Msza Święta w kościele św. Anny w Zabrzu ul. 3 Maja 20
- po Mszy Świętej w Domu Parafialnym, spotkanie z pisarzem katolickim CZESŁAWEM RYSZKĄ i promocja książki „Drabina do nieba”.

  21.09.2022. Spotkanie Sekcji KIK Tysiąclecie Dolne. Po przeniesieniu do innej parafii dotychczasowego opiekuna ks. Artura Grabca, ks. Proboszcz przedstawił nowego opiekuna, ks. Profesora Józefa Niesyto.

  18 września 2022 r. w godzinach od 11 do 17. Piknik dla Rodziny przy ulicy Karoliny.
Ogród przy ulicy Karoliny 15, Katowice-Bogucice

  16-18 września 2022. Rekolekcje KIK w Kokoszycach. Temat rekolekcji „Józefowie Nowego Testamentu. Aktualność ich postaw”.
Rekolekcjonista Ks. dr hab. Janusz Wilk
Kokoszyce, Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej
Adres: 44-373 Wodzisław Śl., ul. Pałacowa 53.
Program: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rekolekcje

  10.09.2022. Uczestnictwo w Jarmarku Kultury w Katowicach - XII edycja Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
Tak, jak w poprzednich latach, katowicki KIK miał swoje stoisko.

  29.08.2022. Msza św. za śp. Andrzeja Szyję (1951-1983) w Orzeszu-Jaśkowicach w kościele Narodzenia św. Jana Chrzciciela i modlitwa przy pomniku w miejscu Jego tragicznej śmierci.

  15.08.2022. Śp. inż. Henryk Dziewior
Dziewior RIG q Inż. Henryk Paweł Dziewior 23.10.1948 – 7.08.2022
Śp. Inż. Henryk Dziewior należał do Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach (nr deklaracji 779 z września 1983 r.), Związku Górnośląskiego, Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz był członkiem honorowym Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Z ramienia Komitetu Obywatelskiego został radnym i wiceprezydentem Katowic na kadencję 1990-1994, a z rekomendacji Katowickiego Porozumienia Samorządowego został wybrany prezydentem Katowic na kadencję 1994-1998.
W 1996 roku został prezesem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wojciecha Korfantego w Katowicach, odsłoniętego na Placu Sejmu Śląskiego w 1999 roku. Inż. Henryk Dziewior był członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, zawiązanego w 1998 r.
Inż. Henryk Dziewior był dyrektorem Technikum Geodezyjnego w Katowicach. Działał również w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wspierał szkolnictwo niepubliczne w Katowicach, należał do grona wybitnych samorządowców polskich.
Był także inicjatorem pielgrzymki samorządowców śląskich do Rzymu w 2006 r.
Jest Laureatem Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji 1995, przyznawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w czwartek 25 sierpnia 2022 r. o godz. 13:00 w Bazylice św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej w Katowicach-Bogucicach, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na Cmentarz Parafialny.
W budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 wystawiona została księga kondolencyjna. Wpisów w księdze można dokonywać w dniach i godzinach pracy urzędu.

  29.06.2022. Niemi świadkowie Jezusa Chrystusa w Ziemi Świętej. Będziecie moimi świadkami /Dz 1, 8/. Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą / Łk 19, 40/


Nagranie: Antoni Winiarski

  26.06.2022. XXVII Festiwal Organowy "Muzyka Organowa w Katedrze" - cykl recitali na organach Georga Hradetzky'ego.
Miejsce realizacji zadania: Katowicka Archikatedra pw. Chrystusa Króla w Katowicach
Terminy koncertów w 2022 roku: 26 czerwca, 31 lipca, 25 września, 16 października i 6 listopada
Zapraszają AKADEMIA MUZYCZNA W KATOWICACH * KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w KATOWICACH * ARCHIKATEDRA CHRYSTUSA KRÓLA
XXVII Festiwal Organowy „Muzyka Organowa w Katedrze” jest kontynuacją organizowanych od roku 1996 koncertów organowych. Kierownictwo artystyczne Festiwalu w tych latach sprawował wybitny organista, prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Uczestnictwo w niedzielny wieczór sporej liczby melomanów w koncertach wskazuje, że jest społeczne zapotrzebowanie na tego typu koncerty. Jest to impreza cykliczna zauważona w ogólnopolskich mediach i środowisku muzycznym, ciesząca się wielkim poważaniem.
W 2022 roku odbyło się 5 koncertów w czerwcu, lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie w terminach uzgodnionych z proboszczem archikatedry pw. Chrystusa Króla.
W ramach festiwalu odbył się recital dyplomowy studenta Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, jeden koncert wirtuoza organów z zagranicy oraz 3 koncerty organistów polskich.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego między innymi jako „pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury społecznej, intelektualnej, artystycznej i obyczajowej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej kultury Śląska”, koncerty te więc wpisują się w działalność pożytku publicznego organizacji. Festiwal jest również komplementarny z działaniami prowadzonymi przez Miasto Katowice, jako miasta kreatywnego UNESCO - Katowice miasto muzyki.

  27.06.2022. Mszy św. dziękczynnej za 60 lat kapłaństwa ks. dr. prał. Henryka Bolczyka w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.
Po Mszy św. spotkaliśmy się z ks. Bolczykiem w Domu Parafialnym.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu367.pdf str. 6-7

  26.06.2022. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamięci ks. Stanisława Sierli, wieloletniego duszpasterza akademickiego w Katowicach, kapelana Sekcji w Siemianowicach Śląskich katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
Kościół Akademicki św. Maksymiliana Marii Kolbego w Katowicach (Krypta Archikatedry Chrystusa Króla).
Spotkanie w Sali „Gościa Niedzielnego”. http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu368.pdf str. 8-10-12.

  22.06.2022. Msza św. na zakończenie roku formacyjnego.
Sekcja KIK w Katowicach-Janowie
Dom Katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie, 40-423 Katowice, Plac Wyzwolenia 21.

  20.06.2022. Uroczystość posadzenia i poświęcenia dębu papieskiego, jednego ze 100 dębów, które Ojciec Święty Franciszek poświęcił dla upamiętnienia 100. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski oraz odsłonięcie i poświęcenie pomnika, upamiętniającego Orlęta Lwowskie oraz kadetów lwowskich, którzy w Powstaniach Śląskich walczyli u boku powstańców i Wojciecha Korfantego.
Uroczystość odbyła się 20 czerwca, w ustanowione niedawno święto Powstań Śląskich. O godz. 9:00 Msza św., o godz. 10:15 poświęcenie pomnika oraz posadzenie dębu papieskiego. Uroczystości przewodniczył metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki.
Zarówno pomnik jak i dąb znajdują się na placu kościelnym, w pobliżu kaplicy „Golgoty Ojczyzny”. Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Plac Ks. Emila Szramka.
Fotoreportaż w lipcowym biuletynie KIK "Dlatego". Antoni Winiarski: Pomnik Orląt Lwowskich i Kadetów Lwowskich w Katowicach str. 21-22 Nr 367

  18.06.2022. Złoty Jubileusz Kapłaństwa Biskupa włocławskiego seniora dr. Wiesława Meringa.
W bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku została odprawiona Msza św. dziękczynna, podczas której homilię wygłosił biskup senior diecezji toruńskiej Andrzej Suski. Po Mszy św., goście zostali zaproszeni na poczęstunek w refektarzu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej. Jubilatowi życzenia złożyli Anna i Antoni Winiarscy.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu367.pdf str. 5-6

  18-20.06.2022. Uczestnictwo w wydarzeniach związanych z 100. rocznicą przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

  9.06.2022. Sekcja NAUKA-WIARA
Inteligencja Polska po II Wojnie Światowej (1945-1989). Kościół przestrzenią poszukiwania wolności. Wykład wygłosi ks. dr Marek Spyra.
Ks. Marek Spyra jest doktorem teologii, kapelanem Jego Świątobliwości. Przez kilkanaście lat był duszpasterzem akademickim w Centralnym Ośrodku DA w Katowicach, obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Katowicach.
Miejsce spotkania:
Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

  4.06.2022. Festyn z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „I przez nas ma świat lepszym być”.
Organizowana w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny impreza odbyła się na placu przy ulicy Jordana w Katowicach (koło budynku WTL UŚ). Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci: smaczny poczęstunek, występy artystyczne zespołu Roko i Colino, gry i zabawy sportowe, prace artystyczne, dmuchańce, konkursy z nagrodami, pokazy jednostek specjalistycznych (Straż Pożarna, Policja). Festyn rozpoczął się Mszą świętą w intencji wszystkich dzieci w Archikatedrze Chrystusa Króla o godzinie 12:00.

  30.05.2022. Seminarium. Prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler z New York University School of Law. „Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej cierpi na chrystofobię, judeofobię i islamofobię?"
VII seminarium w ramach projektu Lectio Magistralis Internationalis. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład i Dialog uczestników z Mistrzem.
Seminarium on-line. Uczestnik Antoni Winiarski. http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu367.pdf str. 10-11.

  29.05.2022. Pielgrzymka Młodzieńców i Mężczyzn do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl.
JE Ks. Abp dr Jan Romeo Pawłowski, sekretarz ds. Reprezentacji Papieskich w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, na piekarskim wzgórzu wygłosił homilię dla kilkudziesięciu tysięcy uczestników tradycyjnej pielgrzymki. Podobnie jak przed laty bp Herbert Bednorz w Piekarach Śl., tak w tym roku abp Pawłowski otwarcie mówił o polityce i politykach.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu366.pdf str. 9-10

  25.05.2022. Promocja książki Andrzej Szyja 1951 - 1983. Budowniczy. Wyd. KIK Katowice, Katowice  - Chrzanów 2022.
Sekcja KIK w Katowicach-Janowie
Dom Katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie, 40-423 Katowice, Plac Wyzwolenia 21.

  15.05.2022. Pielgrzymka do Matki Boskiej Boguckiej
Pielgrzymka do Matki Bożej Boguckiej
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Związek Górnośląski oraz Stowarzyszenie Rodzin Kaolickich Archidiecezji Katowickiej
godz. 14.30 Wyjście sprzed kościoła Mariackiego w Katowicach
godz. 15.30 spotkanie w salce parafialnej w Bogucicach
godz. 16.30 Nieszpory Maryjne w Bazylice św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej w Katowicach
godz. 17.00 Msza św. w Bazylice św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej w Katowicach

 Pielgrzymka do Matki Boskiej Boguckiej 2019  Pielgrzymka do Matki Boskiej Boguckiej 2019  Pielgrzymka do Matki Boskiej Boguckiej 2019  Pielgrzymka do Matki Boskiej Boguckiej 2019  Pielgrzymka do Matki Boskiej Boguckiej 2019  Pielgrzymka do Matki Boskiej Boguckiej 2019  

  13.05.2022. Świadkowie Jezusa Chrystusa. Będziecie moimi świadkami /Dz 1, 8/. Apostołowie byli świadkami, świadczyli o Jezusie Chrystusie. A kto dzisiaj jest świadkiem Zbawiciela?


Nagranie: Antoni Winiarski 

  12.05.2022. Sekcja NAUKA-WIARA
Wykład Skąd wiemy, że mózg pracuje? wygłosi prof. UŚ, dr hab. Armand Cholewka.
Prof. UŚ, dr hab. Armand Cholewka w swojej pracy zawodowej zajmuje się wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.
 
 4.05.2022. Spotkanie synodalne, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu KIK. Koordynatorem był Antoni Winiarski.

  26.04.2022. Śp. WOJCIECH SALA
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 25 kwietnia odszedł do Pana
Śp. WOJCIECH SALA 10.08.1948 – 25.04.2022
Członek Honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w latach 2006 – 2012
Członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w latach 2003 – 2006 i od 2012 – 2022
Długoletni Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Burmistrz Chrzanowa w latach 1990 – 1991
Odznaczony medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Ziemi Chrzanowskiej"
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. w piątek 29 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 w kościele św. Mikołaja w Chrzanowie, ul. Mickiewicza 5
Rodzinie i najbliższym najszczersze wyrazy współczucia
składa Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu365.pdf str. 8-11.

  23.04.2022. Pielgrzymka Kraków-Łagiewniki. Sanktuaria Bożego Miłosierdzia i JPII.
KIK – sekcja Katowice Tysiąclecie Dolne

  23.04.2022. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
WZD KIK nadało godność Członka Honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dr. hab. inż. Stanisławowi Walusiowi.

  21.04.2022. Sekcja NAUKA-WIARA
Wykład "Ból w wieku podeszłym" wygłosi prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala.
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala przez całe swoje życie zawodowe związany był ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (SUM) w Katowicach. Jest znanym naukowcem, profesorem honorowym SUM, utworzył w szpitalach województwa śląskiego sieć oddziałów wyspecjalizowanych w udzielaniu pomocy chorym z udarem mózgu. Główne zainteresowania Pana Profesora to choroba Parkinsona, wczesna diagnostyka otępienia, choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego oraz neurologia wieku podeszłego.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.
 
  21.04.2022. Spotkania w grupie synodalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej.
Koordynator grupy: Elżbieta Kortyczko. Uczestnik: Antoni Winiarski.

  20.04.2022. Spotkanie świąteczne sekcji KIK w Katowicach-Janowie.

  13.04.2022. Życzenia wielkanocne Zarządu KIK

Witraż w Kościele św. Mikołaja w Nowej Rudzie. Fot. Antoni Winiarski

DSCN9789n

 Chrystus Pan zmartwychwstał,

 prawdziwie powstał!

 Alleluja!


 Te wyjątkowe wielkanocne święta

 niech będą czasem umocnienia naszej wiary

 i wiary naszych bliskich,

 bo wiara czyni cuda.


 Niech Zmartwychwstały Chrystus

 napełni nasze serca, swoją łaską,

 radością i pokojem.

 życzy

 Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej

 w Katowicach

  11.04.2022. Życzenia Wielkanocne 2022 ks. prof. Józefa Kozyry, kapelana KIK w Katowicach
Do życzeń wielkanocnych ks. prof. Józefa Kozyry nawiązuje wiszący na ścianie obraz Rembrandta "Wieczerza w Emaus" z 1648. Oryginał - olej na płótnie o rozmiarach 89 cm × 111 cm, znajduje się w Statens Museum w Kopenhadze.
Motyw jest zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza (24,13-31).
  


Nagranie: Antoni Winiarski

  8.04.2022. Niedziela Palmowa jest uroczyście obchodzona w wielu krajach, w tym w Polsce. Ks. prof. Józef Kozyra opowie o genezie tego święta.
   


Nagranie: Antoni Winiarski

  6.04.2022. Stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
Zarząd KIK w Katowicach potępia agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wyraża solidarność z uchodźcami wojennymi i wszystkimi cierpiącymi na terenie Ukrainy. Wzywamy do modlitwy i postu w intencji nawrócenia Rosji i zakończenia wojny oraz do niesienia pomocy zarówno uchodźcom wojennym w Polsce, jak i potrzebującym w Ukrainie.
Andrzej Dawidowski – Prezes

  23.03.2022. Spotkanie grupy synodalnej Sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach-Janowie.
Miejsce: Dom Katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. Anna Wowra - koordynator i Anna Winiarska koordynator pomocniczy.

  17.03.2022. Chrystus Arcykapłan, który poprzez swoje cierpienie zbawił ludzi.
   


Nagranie: Antoni Winiarski

  17.03.2022. Sekcja NAUKA-WIARA
O Teodor Jochem OMI wygłosił wykład "Święty Jan Paweł II wobec kryzysu duchowego we współczesnym świecie".
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.
 
  16.03.2022. Spotkanie zabrzańskiej sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
- godz. 18.00 Msza Święta w kościele św. Anny w Zabrzu przy ul. 3 Maja 20.
- po Mszy Świętej spotkanie w Domu Parafialnym. Wspomnienie z prezentacją filmu w reż. Ireneusza Cencory „My z niego wszyscy, życie i dzieło księdza Herberta Hlubka”.

  2.03.2022. Stanowisko Zarządu KIK Katowice - poparcie Listu teologów polskich   
12 lutego 2022 r. ukazał się List teologów polskich w obronie Benedykta XVI podpisany przez 11 podmiotów.
https://www.ekai.pl/polscy-teologowie-protestuja-przeciwko-niegodziwemu-potraktowaniu-benedykta-xvi/
22 lutego na stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukazało się oświadczenie „Władze Wydziału Teologii KUL oraz Rada Instytutu Nauk Teologicznych KUL czynią swoim List teologów polskich w obronie Benedykta XVI”
https://www.kul.pl/list-teologow-polskich-w-obronie-benedykta-xvi,art_98078,1645428000,0.html
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej po zapoznaniu się z Listem i motywami jego powstania przyjął stanowisko w tej sprawie.
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie poparcia Listu teologów polskich w obronie Benedykta XVI
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w pełni popiera List teologów polskich w obronie Benedykta XVI.
Andrzej Dawidowski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach  

  26.02.2022. Pomoc dla Ukrainy
Prośba do członków i sympatyków KIK w Katowicach
Drodzy Przyjaciele,
stajemy dziś wobec niespotykanej agresji Rosji wobec narodowi i państwu ukraińskiemu, wobec wojny, w tej chwili na ziemi ukraińskiej, które może przekształcić się w wojnę europejską.
Dlatego, proszę was o włączanie się do modlitwy o pokój, zarówno w codziennych modlitwach, jak szczególnie w nadchodzącą Środę Popielcową, jak powiedział papież Franciszek:
"Jezus nauczał, że diabelskiemu szaleństwu przemocy odpowiada się orężem Boga: postem i modlitwą. Zachęcam wszystkich, aby najbliższa środa 2 marca, Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. Zachęcam szczególnie osoby wierzące, aby tego dnia intensywnie poświęciły się modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny".
Proszę również, abyśmy w miarę naszych możliwości włączyli się w akcję pomocy dla Ukrainy prowadzoną zarówno przez władze samorządowe, jak i organizacje pozarządowe.
Np. w Katowicach można uczestniczyć w ZBIÓRCE RZECZY - w szczególności są potrzebne: środki higieny osobistej, odzież, ręczniki, koce, zapasy żywności i apteczki. Przynosić je będzie można od poniedziałku 28 lutego 2022 r. do katowickich szkół.
Szczegółową listę potrzebnych rzeczy i inne ważne informacje znajdziecie tutaj: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/katowice-dla-ukrainy

Szczęść Boże
Andrzej Dawidowski
Prezes KIK w Katowicach
Katowice, 26.02.2022 r.

   26.01.2022. "Podróż do Czarnogóry" prelekcja multimedialna Antoniego Winiarskiego.
Dom Katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie, 40-423 Katowice, Plac Wyzwolenia 21 (Nikiszowiec).
Sekcja KIK Katowice-Janów
 
  25.01.2022. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej śp. Teresie Trzeciak (14.10.1941 - 29.12.2019) w kościele akademickim św. Maksymiliana Marii Kolbego (krypta katowickiej archikatedry)
Śp.Teresa Trzeciak była członkiem założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach (deklaracja nr 42), współtwórczynią pierwszego na Śląsku katowickiego Hospicjum Domowego, związana z duszpasterstwem nauczycieli akademickich, Caritas Academica i NSZZ „Solidarność”, a zawodowo, przez wiele lat, z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Po Mszy św. i odsłonęciu tablicy pamiątkowej było spotkanie w redakcji "Gościa Niedzielnego".
 
  24.02.2022. Sekcja NAUKA-WIARA
Dorobek polskiej kadry technicznej wykształconej w austriackiej Akademii Górniczej w Leoben na rzecz górnictwa ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska.
Spotkanie z dr Magdaleną Bernacką – mieszkanką Katowic-Koszutki oraz prof. dr. hab. inż. Piotrem Czają z AGH w Krakowie autorami książki: "Czytelnio Polska, cześć ci, cześć…" wydanej w 2021 roku w Wydawnictwie AGH w Krakowie.
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice – Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

  22.01.2022. Święci papieże w Ziemi Świętej. Dlaczego św. Paweł VI i św. Jan Paweł II pielgrzymowali do Ziemi Świętej?
   


Nagranie: Antoni Winiarski

  18.01.2022. Bł. ks. Jan Franciszek Macha - nagranie mp3
18 stycznia 2022 r. przypada 108 rocznica urodzin bł. ks. Jana Franciszka Machy
Ks. Jan Franciszek Macha (18.01.1914 Chorzów Stary - 3.12.1942 Katowice), zamordowany w więzieniu przez Niemców, został ogłoszony błogosławionym w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla 20 listopada 2021 r. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 2 grudnia.
Poprosiłem ks. dr. hab. Damiana Bednarskiego, postulatora w procesie beatyfikacyjnym ks. Jana Franciszka Machy, o wypowiedź, o jakie wstawiennictwo możemy prosić nowego błogosławionego.
  

Ksiądz Jan Franciszek Macha święcenia diakonatu otrzymał 1 maja 1938 r. a prezbiteratu 25 czerwca 1939 r.

W 2012 r. archidiecezja katowicka rozpoczęła starania celem wyniesienia go na ołtarze. 10 stycznia 2013 abp Wiktor Skworc powołał komisję historyczną dla zebrania dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego.
15 stycznia 2013 postulatorem procesu na szczeblu diecezjalnym został mianowany ks. dr Damian Bednarski.
Zgodę na wszczęcie procedury beatyfikacji Stolica Apostolska wydała 6 marca 2013 r.
24 listopada 2013 w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, ks. abp Wiktor Skworc otworzył proces diecezjalny i powołany został trybunał beatyfikacyjny.
12 listopada 2015 postulatorem generalnym został mianowany ks. dr Damian Bednarski.
28 listopada 2019 papież Franciszek podpisał dekret o jego męczeństwie, a beatyfikacja została wyznaczona 17 października 2020. Ze względu na pandemię nowy termin beatyfikacji wyznaczono na 20 listopada 2021 r.
Symboliczny grób Błogosławionego znajduje się na starym cmentarzu parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym.
Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem bł. ks. Jana Franciszka Machy:  https://janmacha.gosc.pl/modlitwa

  13.01.2022. Spotkanie Sekcji KIK NAUKA–WIARA
Temat spotkania: „Królowa polskich kolęd" - Bóg się rodzi Franciszka Karpińskiego
- o tekście i melodii - słowo: prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz - oprawa muzyczna: prof. Julian Gembalski
Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

  7.01.2022 Spotkanie opłatkowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Nowy Dom Parafialny parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, Katowice, plac Ks. Emila Szramka 2.
17.00 Msza św. w kaplicy - będzie to zarazem nasza Msza św. pierwszopiątkowa.
18.00 spotkanie w Sali Jana Pawła II.

  5.01.2022. Spotkanie opłatkowe sekcji KIK w Katowicach-Janowie.
18.00 Msza św. w kościele św. Anny w Katowicach-Janowie, pl. Wyzwolenia 21.
Po Mszy św. spotkanie w parafialnym Domu Katechetycznym

Stopniowo przywracamy spotkania, rekolekcje i pielgrzymki w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach, oczywiście z zachowaniem aktualnych przepisów sanitarnych.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd