Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Cele Klubu

Ważna informacja. W Polsce jest ok. 50 Klubów Inteligencji Katolickiej, z których każdy działa niezależnie. Poza Klubem mającym swoją siedzibę w Warszawie, który posługuje się oficjalną nazwą "Klub Inteligencji Katolickiej", pozostałe Kluby w swojej oficjalnej nazwie mają podaną siedzibę. Klub Inteligencji Katolickiej mający swoją siedzibę w Katowicach zarejestrowany jest pod nazwą "Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach". Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, do którego należy większość Klubów, jest tylko miejscem wymiany informacji i doświadczeń.

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach działający od 1980 roku jest od 2006 roku Organizacją Pożytku Publicznego https://spis.ngo.pl/189816-klub-inteligencji-katolickiej-w-katowicach Próba zarejestrowania Klubu w 1956 r. nie powiodła się z powodu odmowy ówczesnych władz. Na rejestrację trzeba było poczekać 24 lata.

Głównymi statutowymi celami w działalności Klubu są:
- działalność w oparciu o naukę Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych,
- wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych,
- prace w zakresie tworzenia i pogłębiania i rozszerzania kultury społecznej, intelektualnej, artystycznej i obyczajowej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej kultury Śląska,
- podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej,
- wspieranie działań samorządu terytorialnego.

Klub organizuje zebrania otwarte i dyskusyjne, odczyty, sesje naukowe, imprezy artystyczne, wycieczki, pielgrzymki, prowadzi bibliotekę i współpracuje z innymi organizacjami religijnymi i społecznymi. Klub wydaje raz w miesiącu biuletyn KIK "Dlatego". Członkiem Klubu może zostać każdy, kto akceptuje Statut Klubu i zamierza realizować statutowe cele. Katowicki KIK jest członkiem Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. Tradycyjnie w październiku rozpoczynają się Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowane lub współorganizowane przez Klub. W ramach Klubu działają sekcje tematyczne oraz terenowe. O niektórych naszych spotkaniach i imprezach informują lokalne media. Różnorodne formy działalności dają możliwość realizowania potrzeb intelektualnych i duchowych członków Klubu. Klub jest inicjatorem wielu przedsięwzięć publicznych i społecznych.
Przed pandemią członkowie Klubu spotykali się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.00 na Mszy św. w kościele akademickim (w krypcie katedry) w Katowicach.

Cele Klubu jako organizacji pożytku publicznego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

1. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych.
2. Wydawanie nagrań dźwiękowych.
3. Działalność organizatorów turystyki.
4. Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników.
5. Działalność związana z organizowaniem targów i wystaw.
6. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.
7. Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego.
8. Pomoc społeczna bez zakwaterowania.
9. Działalność domów i ośrodków kultury.
10. Działalność rozrywkowa.
11. Działalność bibliotek innych niż publiczne.
12. Działalność organizacji religijnych.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!