Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Artykuły

Lwowskie uroczystości przywrócenia polskiej szkole historycznego imienia Św. Marii Magdaleny 31.10.2013 r.
 mag.html
"W pięknym, słonecznym dniu 31 X 2013 r. odbyły się we Lwowie niezwykle doniosłe w tamtejszym polskim środowisku uroczystości odnoszące się do przywrócenia po 67 latach polskiej szkole imienia Św. Marii Magdaleny."

Agnieszka Przewłoka (IPN Katowice): "Służba Bezpieczeństwa wobec próby założenia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w latach 1956-1957"
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010), s. 124-136.http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/wtl_ssht/index.php?numer=43,1&str=124-136
"Aktywność społeczna wyrażająca się w ruchu klubowym była jednym ze zjawisk charakteryzujących przełom październikowy w 1956 r. Sprzyjała temu atmosfera nastającej swobody, która – wydawało się – miała się poszerzyć i ugruntować w pełnej demokratyzacji życia społeczno-politycznego. ..."

  Wykład dr. Antoniego Winiarskiego "Kluby Inteligencji Katolickiej wobec przemian w Posce" - Siemianowice Śl. 12 listopada 2010
"Sobór Watykański II dowartościował rolę świeckich w Kościele katolickim. Zarówno dokumenty soborowe, jak i inne dokumenty wydawane przez kolejnych papieży, zwracają uwagę na zadaniai odpowiedzialność świeckich w posłannictwie Kościoła. ..."

.Droga Krzyżowa odprawiona 6.06.2009 na Jasnej podczas XXIX Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej.
"Jesteśmy na Jasnej Górze po to, aby głębiej i z wiarą spojrzeć na sens naszego życia, sens naszego posługiwania drugiemu człowiekowi, (...)" ks. Jerzy Popiełuszko.

.Czesław Ryszka: RODZINA W POLSKIM I EUROPEJSKIM PARLAMENCIE
Konferencja wygłoszona podczas ogólnopolskiej XXIX Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasnej Górze, 6 czerwca 2009.
"Kiedy dowiadujemy się o jakiejś tragedii, o tym, że jakiś nastolatek zamordował matkę, kolegę, kogoś zgwałcił itp., pytamy od razu o rodzinę. ..."
Michał Lubina: Wspomnienie o śp. ks. prał. dr. Jerzym Pawliku
"Ks. prałat dr Jerzy Pawlik wybór swoich felietonów i artykułów wydanych w 2005 roku przez Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne REGINA POLONIAE zatytułował "Nieustannie do przodu". ..."

.Ks. Bp. Herbert Bednorz - Kalendarium

Wojciech Sala "Internet narzędziem ewangelizacji"
Odczyt wygłoszony w dniu 16 maja 2007 r. w sekcji terenowej Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, par. Matki Boskiej Piekarskiej, Katowice Os. Tysiąclecia (Górne).

Ewa Winiarska: Wydarzenia 7 stycznia 2007 r. w relacjach prasowych
"Na niedzielę, 7 stycznia 2007 r. został zaplanowany uroczysty ingres arcybiskupa Stanisława Wielgusa, ..."

Barbara Kwaśnik: Miejsca pamięci dotyczące Powstań Śląskich 1919, 1920 i 1921 r. - kwatery i groby wojenne

O. dr Lucjusz R.Wójtowicz OFM: O Słudze Bożym O. Euzebiuszu Huchrackim OFM z Katowic
"Franciszkanin - męczennik z Dachau - Sługa Boży Ojciec Euzebiusz Huchracki OFM (1885-1942). W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, ..."

Antoni Winiarski: Fotoreportaż z uroczystości pogrzebowych Ojca Świętego Jana Pawła II. Watykan - Rzym. 7 - 9.04.2005
2 kwietnia 2005 r. o 21.37 Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do Ojca. Trwajmy w modlitwie i zgłębiajmy Jego nauczanie. Teraz będzie nas wspomagał z Nieba. ...

Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do członków Klubów Inteligencji Katolickiej (1997 r.).
"Serdecznie witam przybyłych z Polski przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej. Cieszę się z tego spotkania i z waszej obecności w Rzymie. ..."

Ks. Stanisław Bista. Kazania. Wyd. KIK, Katowice 1998 Książka w formacie pdf
Homilie wygłoszone w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 3.IX.1984 - 15.XII.1985 wraz z aneksem (14,76 MB).

.Henryk Dutkiewicz. Z dziejów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach (1980-1994)
"Na fali październikowej "odwilży" 1956 roku zaczęły powstawać w kilku większych miastach Polski - Kluby Inteligencji Katolickiej. ..."


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl , http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html