Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Deklaracja ideowa KIK w Katowicach

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest społeczną organizacją katolików, którzy zgodnie ze swoją wiarą kierują się nauką Kościoła katolickiego.

Dla przetrwania naszej cywilizacji, kultury oraz świadomości narodowej korzenie naszych wartości muszą tkwić w Chrystusie i Jego nauce.

Z ducha nauki Chrystusowej i dziedzictwa Polski płyną nasze zasady i działania.

Działanie nasze w łączności z Kościołem hierarchicznym służy przenikaniu do polskiego życia Ducha Chrystusowego.

Stawiamy czoło współczesnym wyzwaniom, upowszechniamy wiedzę o różnych dziedzinach nauki.

Siłę czerpiemy z nadprzyrodzonego życia religijnego, z Chrystusa żyjącego w Kościele.

Odradzamy społeczeństwo przez odradzanie siebie. Dążeniu do doskonałości towarzyszy poczucie obowiązków społecznych i pracy dla ogółu.

Przyjmując naukę Kościoła katolickiego, za naturalne i konieczne potrzeby oraz prawa życia społecznego uznajemy:
- rodzinę opartą na sakramentalnym związku małżeńskim,
- prawo rodziców do wychowania młodego pokolenia w duchu ewangelicznej wolności, nie do pogodzenia ze swobodą obyczajów,
odpowiedzialności oraz sprawiedliwości społecznej, zgodnie z ich przekonaniami oraz tożsamością kulturową,
- pracę, jej wartość gospodarczą i moralną oraz godną zapłatę za pracę, uwzględniając podmiotowość pracownika i pracodawcy,
- prawo obywateli do własności prywatnej jako podstawę rozwoju społecznego, które daje nie tylko uprawnienia, lecz także nakłada obowiązki wynikające z zasad sprawiedliwości i miłości społecznej,
- prawo obywateli do swobodnego działania na rzecz rozwoju społecznego i wspólnego dobra.

Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom mającym na celu dyskredytowanie wiary chrześcijańskiej, niszczenie Kościoła katolickiego i eliminowanie z życia społecznego wartości chrześcijańskich.

Sprzeciwiamy się ideologiom sprzecznym z Dekalogiem i Ewangelią: ateistycznej, hedonistycznej, gender, liberalnej oraz materialistycznej.

Budujemy i wzmacniamy postawy patriotyczne z zachowaniem należytego szacunku dla odrębności narodowych, odrzucając kosmopolityzm i nacjonalizm. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom wynaradawiania.

DEKLARACJA IDEOWA Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach została przyjęta 8 maja 2014 r. przez Zarząd.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd