Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Z nauczania św. Jana Pawła II

   Homilie wygłoszone w Polsce w 1979 r. Słowa św. Jana Pawła II - do zastanowienia się i przemyślenia. Co tydzień w sobotę przypominamy Jego słowa.

Stawaliśmy na tym świętym miejscu, przykładaliśmy niejako czujne pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki. Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium narodu.
[13.04.2024] Homilia z Mszy św. na Jasnej Górze 4 czerwca 1979 r.

Czytaj więcej...

Program KIK

Sobota 13 kwietnia 2024 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Klubu obradować będzie w siedzibie Klubu (Katowice, plac ks. Emila Szramka 2) według następującego programu:

godz. 10.00 Msza św. w kaplicy Domu Parafialnego,

godz. 11.00 rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego – I termin,

godz. 11.15 – II termin.

Regulamin wyborczy WZD KIK Katowice

Orientacyjny czas trwania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego – ok. 3 godziny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Klubu
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
4. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Wyborczego
5. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Wnioskowej
7. Ogłoszenie prawomocności Zebrania przez Komisją Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczą
8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2023
9. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy 2023
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2020
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziękowania pani Krystynie Partuś za długoletnie przewodniczenie Sekcji w Zabrzu
15. Sprawozdanie Zarządu za kadencję 2021 - 2024
16. Sprawozdanie finansowe za kadencję 2021-2024
17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za kadencję 2021 - 2024
18. Dyskusja nad sprawozdaniami
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
20. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Klubu
21. Prezentacja kandydatów
22. Wybory Prezesa Klubu
23. Dyskusja programowa
24. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa
25. Podjęcie uchwały o liczebności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
26. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu
27. Prezentacja kandydatów
28. Wybory Zarządu
29. Ogłoszenie wyników wyborów
30. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
31. Prezentacja kandydatów
32. Wybory Komisji Rewizyjnej
33. Ogłoszenie wyników wyborów
34. Przedstawienie projektów uchwał oraz wniosków zgłoszonych podczas zebrania przez Komisję Wnioskową
35. Głosowanie nad projektem uchwał Walnego Zebrania.
36. Komunikaty
37. Zamknięcie Zebrania

Ze sprawozdaniami Zarządu oraz Regulaminem Wyborczym można się zapoznać w siedzibie Klubu w dniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Sprawozdania dostępne będą od 7 kwietnia br. na stronie internetowej KIK:
https://www.kik.katowice.opoka.org.pl/sprawozdania-merytoryczne-i-finan-kik-opp

*************************************

Czwartek 11 kwietnia 2024 godz.18.00 Sekcja Nauka-Wiara
Wykład "Prorok żywego Kościoła - Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki" wygłosi Biskup Archidiecezji Katowickiej Ks. Adam Wodarczyk
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

*************************************

13-15 września 2024 Rekolekcje KIK w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej w Kokoszycach
Rekolekcje zaczynamy kolacją w piątek, a kończymy obiadem w niedzielę.
Bliższe informacji wkrótce.

 *************************************

 

Najnowszy biuletyn KIK

Biuletyn KIK w Katowicach "Dlatego" Nr 388, 1 kwietnia 2024 r. w formacie pdf:  Nr 388

Św. Mateusz, 28, 8-15 Jezus ukazuje się kobietom. Przekupienie straży s. 2
Nowe władze Konferencji Episkopatu Polski s. 5-6
Prelekcja ks. prof. Waldemara Chrostowskiego do kapelanów wojskowych s. 7
Stanisław Waluś: Pielgrzymka KIK w Katowicach do Sanktuarium MB Boguckiej s. 8-9
Antoni Winiarski: Liczą się tylko słupki poparcia s. 9-10
Wybory samorządowe 7 kwietnia 2024 r. s. 10
Stanowisko Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie protestu rolników i polityki klimatycznej UE s. 10-11
Jan Mikos, Stanisław Waluś: Protest wolnych Polaków s. 12-16
Felietony: Piotr Lutyk s. 18-19, Mieczysław Ryba s. 19
Jadwiga Chmielowska: Z historii Powstań Śląskich Cz. XXIV. III powstanie śląskie s. 22-25
Andrzej Dawidowski, Małgorzata Piechoczek: 1,5 % podatku i dar dla KIK s. 25-26
Antoni Winiarski: USA. Północny wschód, cz. 2 s. 27-28

Zachęcamy do zapoznania się z treścią numeru "Dlatego" i przesłania linku swoim znajomym.

Wcześniejsze biuletyny: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/biuletyny-kik-dlatego

Czytaj więcej...

Konferencje Księdza Profesora Józefa Kozyry

   Z powodu pandemii i ograniczeń z nią związanych zaktywizowaliśmy naszą obecność w internecie.
Dzięki temu konferencje biblisty ks. profesora Józefa Kozyry są dostępne dla zainteresowanych wszędzie tam, gdzie dociera Internet. Dostajemy podziękowania nawet zza oceanu.
    Tematyczne konferencje, takie jak rekolekcje wielkopostne lub z okazji tygodnia biblijnego, są w osobnych zakładkach. Wykaz na końcu strony.
Nagrania w formacie mp3, trwające ok. 15 min, są do odsłuchania na stronach www katowickiego KIK.
    Konferencje nagrywa i przygotowuje do publikacji dr Antoni Winiarski.

26.03.2024 Zmartwychwstanie
Prawda wiary o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest podstawową prawdą naszej religii.

Czytaj więcej...

Ważne

KOMUNIKAT   

   W Polsce jest ok. 50 Klubów Inteligencji Katolickiej, z których każdy działa niezależnie.
Poza Klubem mającym swoją siedzibę w Warszawie, który posługuje się oficjalną nazwą "Klub Inteligencji Katolickiej", pozostałe Kluby w swojej oficjalnej nazwie mają podaną siedzibę. Klub Inteligencji Katolickiej mający swoją siedzibę w Katowicach zarejestrowany jest pod nazwą "Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach".
Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, do którego należy większość Klubów, jest tylko miejscem wymiany informacji i doświadczeń.
 
 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd