Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Z nauczania św. Jana Pawła II

Homilie wygłoszone w Polsce w 2002 r. Słowa św. Jana Pawła II - do zastanowienia się i przemyślenia. Co tydzień w sobotę przypominamy Jego słowa.

Dał temu wyraz bp Dunajewski, gdy dokonując koronacji, tak się modlił: „W dniu tym Maryja została wzięta w niebo i tam ukoronowana. W powracającą rocznicę dnia tego wszyscy święci składają swe korony u stóp swej Królowej, a dziś naród polski niesie także złote korony, by przez ręce biskupie włożone zostały na skronie Maryi w tym cudownym wizerunku”.

[3.12.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji 400-lecia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.

Szczególnie upodobali sobie Ją Ślązacy, którzy ufundowali koronę dla Pana Jezusa, a od koronacji co roku uczestniczą w procesji w dniu wniebowzięcia Matki Bożej. Jakże ważne było to miejsce dla Polski podzielonej pomiędzy zaborców.

[26.11.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji 400-lecia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.

Odtąd, a szczególnie od dnia koronacji, której w r. 1887 z przyzwolenia papieża Leona XIII dokonał biskup Krakowa Albin Sas Dunajewski, późniejszy kardynał, pielgrzymi kończą wędrówkę po Dróżkach przed Jej obliczem. Od początku przychodzili tu ze wszystkich stron Polski, a także z Litwy, Rusi, Słowacji, Czech, Węgier, Moraw i z Niemiec.

[19.11.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji 400-lecia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.

W r. 1641 sanktuarium kalwaryjskie zostało wzbogacone szczególnym darem. Opatrzność skierowała kroki Stanisława z Brzezia Paszkowskiego do Kalwarii, gdzie oddał w opiekę ojców bernardynów wizerunek Matki Najświętszej, który już w jego domowej kaplicy zasłynął łaskami.

[12.11.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji 400-lecia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.

Od czterech wieków kolejne pokolenia pielgrzymów wędrują tu po śladach Odkupiciela i Jego Matki, czerpiąc obficie z tej miłości, która przetrwała cierpienie i śmierć i w chwale nieba znalazła swoje ukoronowanie.

[5.11.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji 400-lecia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.

Historia mówi, że u początków XVII w. Mikołaj Zebrzydowski, fundator sanktuarium, położył fundamenty pod kaplicę Golgoty, wzniesioną na wzór jerozolimskiego kościoła Ukrzyżowania. Pragnął w ten sposób przybliżyć siebie i innych do tajemnicy męki i śmierci Chrystusa.

[29.10.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji 400-lecia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.

Ona ‒ jak wierzymy i wyznajemy ‒ z duszą i ciałem została wzięta do nieba, aby zaznawać zjednoczenia w chwale, u boku Syna radować się owocami Bożego miłosierdzia i wypraszać je tym, którzy do Niej się uciekają.

[22.10.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji 400-lecia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.

Przybywam dziś do tego sanktuarium jako pielgrzym, tak jak przychodziłem tu jako dziecko i w wieku młodzieńczym. Staję przed obliczem kalwaryjskiej Madonny, jak wówczas, gdy przyjeżdżałem tu jako biskup z Krakowa, aby zawierzyć Jej sprawy archidiecezji i tych, których Bóg powierzył mojej pasterskiej pieczy.

[15.10.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji 400-lecia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.

Przybywam dziś do tego sanktuarium jako pielgrzym, tak jak przychodziłem tu jako dziecko i w wieku młodzieńczym. Staję przed obliczem kalwaryjskiej Madonny, jak wówczas, gdy przyjeżdżałem tu jako biskup z Krakowa, aby zawierzyć Jej sprawy archidiecezji i tych, których Bóg powierzył mojej pasterskiej pieczy.

[8.10.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji 400-lecia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.

Dziś z całą mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła, a także wszystkich ludzi dobrej woli, aby „sprawa człowieka” nie była nigdy, przenigdy odłączona od miłości Boga.

[1.10.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Podczas mojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku, tu na Błoniach mówiłem, że „gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka ‒ wiarą, nadzieją i miłością: są one nierozerwalne i jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec każdego, któremu ta sprawa prawdziwie leży na sercu”.

[24.09.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Potrzeba „wyobraźni miłosierdzia”, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem.

[17.09.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Wpatrując się w postaci tych błogosławionych, pragnę przypomnieć raz jeszcze słowa, które napisałem w encyklice o Bożym miłosierdziu: „Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich” (n. 14).

[10.09.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei.

[3.09.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Ciężkie czasy hitlerowskiej okupacji przyjęła [bł. Sancja Janina Szymkowiak] jako okazję do całkowitego oddania siebie potrzebującym. Swoje powołanie zakonne zawsze uznawała za dar Bożego miłosierdzia.

[27.08.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Dzieło miłosierdzia wyznaczało również drogę powołania zakonnego bł. Sancji Janiny Szymkowiak, serafitki. Już z domu rodzinnego wyniosła gorącą miłość do Najświętszego Serca Jezusowego i w tym duchu była pełna dobroci dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących.

[20.08.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Służbą miłosierdziu było życie bł. Jana Balickiego. Jako kapłan miał zawsze otwarte serce dla wszystkich potrzebujących. Jego posługa miłosierdzia przejawiała się w niesieniu pomocy chorym i ubogim, ale szczególnie mocno wyraziła się przez posługę w konfesjonale.

[13.08.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Dobroczynna działalność błogosławionego Jana Beyzyma była wpisana w jego podstawową misję: niesienie Ewangelii tym, którzy jej nie znają. Oto największy dar dar miłosierdzia ‒ prowadzić ludzi do Chrystusa, pozwolić im poznać i zakosztować Jego miłości.

[6.08.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Cieszę się, że ten duch solidarności w miłosierdziu wciąż panuje w polskim Kościele, czego dowodem jest wiele dzieł pomocy społecznościom dotkniętym przez klęski żywiołowe w różnych regionach świata, czy też niedawna inicjatywa skupu nadwyżek zboża, aby można było przekazać je głodującym w Afryce.

[30.07.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Zbierano fundusze na budowę na Madagaskarze szpitala pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, który istnieje do dziś. Jednym z promotorów tej pomocy był św. Brat Albert.

[23.07.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Pragnienie niesienia miłosierdzia najbardziej potrzebującym zaprowadziło bł. Jana Beyzyma ‒ jezuitę, wielkiego misjonarza ‒ na daleki Madagaskar, gdzie z miłości do Chrystusa poświęcił swoje życie trędowatym. Służył dniem i nocą tym, którzy byli niejako wyrzuceni poza nawias życia społecznego.

[16.07.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Kiedy hałaśliwa propaganda liberalizmu, wolności bez prawdy i odpowiedzialności nasila się również w naszym kraju, pasterze Kościoła nie mogą nie głosić jednej i niezawodnej filozofii wolności, jaką jest prawda krzyża Chrystusowego. Taka filozofia wolności ta jest istotowo związana z dziejami naszego narodu.

[9.07.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Drodzy bracia [w biskupstwie], niech arcybiskup Feliński patronuje waszym wysiłkom mającym na celu tworzenie i realizację duszpasterskiego programu miłosierdzia. Ten program niech kształtuje wasze zaangażowanie wpierw w życie Kościoła, a potem – jeśli to słuszne i konieczne – w życie społeczno-polityczne na arenie narodowej, europejskiej i światowej.

[2.07.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

[Bł. Zygmunt Szczęsny Feliński] po upadku powstania styczniowego, wiedziony miłosierdziem wobec braci, otwarcie wystąpił w obronie prześladowanych. Ceną za tę wierność miłości było zesłanie w głąb Rosji, które trwało dwadzieścia lat.

[25.06.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Bł. Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup Warszawy w trudnym czasie niewoli narodowej, wytrwale wzywał do ofiarności na rzecz ubogich, do otwierania instytucji wychowawczych i zakładów dobroczynnych.

[18.06.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

To orędzie Kościół pragnie niestrudzenie głosić nie tylko żarliwym słowem, ale także gorliwą praktyką miłosierdzia. Dlatego też nieustannie wskazuje na wspaniałe przykłady tych, którzy w imię miłości Boga i człowieka „szli i owoc przynosili”.

[11.06.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji ‒ cywilizacji miłości.

[04.06.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie występuje się przeciw rodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić „wielkim nieobecnym” w kulturze i społecznej świadomości narodów.

[28.05.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Człowiek nierzadko żyje tak, jak gdyby Boga nie było, a nawet stawia samego siebie na Jego miejscu. Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego.

[21.05.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

A wybrał Bóg do tego nasze czasy. Może dlatego, że w. XX, mimo niewątpliwych osiągnięć w wielu dziedzinach, naznaczony był w szczególny sposób „misterium nieprawości”.

[14.05.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Pozdrawiam całą Polskę. W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu ‒ szlak od Łodzi i Warszawy, przez Płock, Wilno, po Kraków ‒ wspominając również tych, którzy na tym szlaku służyli św. Faustynie pomocą.

[7.05.2022] Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Od biskupa Stanisława, Jadwigi Królowej, Jana Kantego, Piotra Skargi, aż do Brata Alberta, Anieli Salawy i kardynała Sapiehy, kolejne pokolenia wiernych mieszkańców tego miasta podejmowały dziedzictwo miłosierdzia. Dziś to dziedzictwo zostało przekazane w nasze ręce i nie może pójść w zapomnienie.

[30.04.2022]  Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Wezwanie do dawania świadectwa miłosierdziu brzmi szczególnie wymownie tu, w umiłowanym Krakowie, nad którym góruje sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach ‒ nowa świątynia, jaką wczoraj było mi dane konsekrować.

[23.04.2022]  Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Nikt bowiem „nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13).

[16.04.2022]  Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy przybywać będą z Polski i z całego świata.

[9.04.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r.

Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotowuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732).

[2.04.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r.

Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją.

[26.03.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r.

Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

[19.03.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r.

„Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i świata całego; (…) dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego” ‒ słowa z Dzienniczka Siostry Faustyny (n. 476).

[12.03.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r.

Gorąco wierzę, że ta nowa świątynia pozostanie na zawsze miejscem, w którym ludzie będą stawać przed Bogiem w Duchu i w prawdzie. Będą przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, kto z pokorą otwiera swe serce na działanie miłosiernej miłości Boga ‒ tej miłości, której grzech nie zdoła przezwyciężyć.

[5.03.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r.

Tak oto „przekonywanie o grzechu” staje się równocześnie przekonywaniem o tym, że grzech może być odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie godności umiłowanego dziecka Bożego.

[26.02.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r.

Jestem bowiem przekonany, że jest to takie szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia.

[19.02.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r.

Bracia i siostry! Kiedy konsekrujemy tę nową świątynię, możemy zadawać sobie pytanie, jakie nurtowało króla Salomona, gdy oddawał Bogu na zamieszkanie świątynię jerozolimską: „Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem” (1 Krl 8, 27).

[12.02.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r.

Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu ufam Tobie! To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła.

[5.02.2022] Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r.

********************

DEKALOG. Słowa św. Jana Pawła II - do zastanowienia się i przemyślenia. Co tydzień przypominamy Jego słowa.

Przywracajmy, drodzy bracia i siostry, blask naszemu pięknemu słowu uczciwość: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość po prostu w życiu.

[29.01.2022]  Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „OSIR” w Płocku, 07.06.1991.

Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało, toteż nigdy i nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego, z pogwałceniem praw drugiego człowieka.

[22.01.2022] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „OSIR” w Płocku, 07.06.1991.

Ale zarazem nigdy nie zapominajmy o tym, bracia i siostry, że pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem nie mogą być naszym celem ostatecznym.

[15.01.2022]  Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „OSIR” w Płocku, 07.06.1991.

Chrystus mówi: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł”? (Mt 16,26)

[8.01.2022]  Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „OSIR” w Płocku, 07.06.1991.

Pożądanie „rzeczy” opanowuje tak serce ludzkie, że nie ma w nim już niejako miejsca na dobra wyższe, duchowe.

[1.01.2022]  Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „OSIR” w Płocku, 07.06.1991.

W przykazaniu „Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest” (podobnie jak w przykazaniu poprzednim) dotykamy bowiem wnętrza ludzkiego. „Pożądanie” jest tym, czym żyje ludzkie serce.

[25.12.2021]  Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „OSIR” w Płocku, 07.06.1991.

Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia.

[18.12.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Kruszynie k/Włocławka, 07.06.1991.

Idąc za przykazaniami Dekalogu, które wytyczają program mojego pielgrzymowania przez Polskę tym razem, należy tutaj przywołać na pamięć przykazanie dziewiąte: „Nie pożądaj żony bliźniego twego”. Nie tylko „nie cudzołóż”, ale też „nie pożądaj”.

[11.12.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Kruszynie k/Włocławka, 07.06.1991.

„Prawda was wyzwoli” – powiedział Chrystus (J 8, 32). Tak – „prawda was wyzwoli”. To jest dopowiedzenie ósmego przykazania.

[4.12.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „Stomilu” w Olsztynie, 06.06.1991.

A jeżeli czytamy Ewangelię, jeżeli ją wciąż czytamy i wciąż nad nią myślimy, to uświadamiamy sobie, że ta sprawa między prawdą a kłamstwem, między świadectwem prawdy, świadkami prawdy a ojcem kłamstwa, jest jakąś sprawą pierworodną i podstawową.

[27.11.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „Stomilu” w Olsztynie, 06.06.1991.

Istnieje wreszcie oszczerstwo, to znaczy: mówi się o człowieku drugim źle i nieprawdę. To jest szczególna postać niszczenia prawdy, szczególna postać przekraczania tego przykazania, które zobowiązuje do dawania świadectwa.

[20.11.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „Stomilu” w Olsztynie, 06.06.1991.

Przecież wiemy, że istnieje chociażby taka zwyczajna, potoczna obmowa. Niby mówi się prawdę, ale się szkodzi drugiemu człowiekowi.

[13.11.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „Stomilu” w Olsztynie, 06.06.1991.

Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii.

[6.11.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „Stomilu” w Olsztynie, 06.06.1991.

Przez wiele lat doświadczaliśmy w wymiarze społecznym, że publicznie nie mówiono prawdy – i nie dopuszczano do jej mówienia. Istnieje przeto wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach.

[30.10.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „Stomilu” w Olsztynie, 06.06.1991.

Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. Doświadczamy tego w różnych wymiarach i w różnych układach.

[23.10.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „Stomilu” w Olsztynie, 06.06.1991.

Ósme przykazanie Dekalogu w szczególny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym: „Nie mów fałszywego świadectwa”.

[16.10.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przy stadionie „Stomilu” w Olsztynie, 06.06.1991.

Musimy się uczyć tworzyć sprawiedliwe społeczeństwo przy założeniu wolnego rynku. To wszystko jest powiązane z tym jednym, prostym przykazaniem: „nie kradnij”.

[9.10.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Białymstoku, 05.06.1991.

„Nie kradnij” to znaczy nie nadużywaj tej swojej władzy nad własnością, nie nadużywaj tak, że inni stają się przez to nędzarzami, i to też jest prawdą, i my tę prawdę przypominamy również na Zachodzie.

[2.10.2021]  Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Białymstoku, 05.06.1991.

Obyśmy tylko w swoich dążeniach do ukształtowania nowej gospodarki, nowych układów ekonomicznych nie próbowali iść drogami na skróty, z pominięciem drogowskazów moralnych. „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26).

[25.09.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Białymstoku, 05.06.1991.

Kiedy słyszymy: „nie kradnij”, to rozumiemy, że jest rzeczą moralnie złą przywłaszczać sobie cudzą własność. Ta prosta oczywistość Dekalogu wypisana jest zarazem w świadomości moralnej, czyli w sumieniu człowieka.

[18.09.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Białymstoku, 05.06.1991.

Moralność jest miarą właściwą człowieczeństwa. W niej i przez nią człowiek realizuje siebie, gdy czyni dobrze; gdy postępuje źle, niszczy ład mądrości w sobie samym, a także w międzyludzkim i społecznym zasięgu swego bytowania.

[11.09.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Białymstoku, 05.06.1991.

Oby całe nasze społeczeństwo uwolniło się od tego złudzenia wolności, wolnej miłości, którą usiłuje się przesłonić rzeczywistość cudzołóstwa i rozwiązłości.

[4.09.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przed kościołem Miłosierdzia Bożego w Łomży, 04.06.1991.

Czy małżonkowie pracują nad pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności – pomimo całego trudu, a także obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych ułomności, jakimi oboje są obciążeni?

[28.08.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przed kościołem Miłosierdzia Bożego w Łomży, 04.06.1991.

Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który można z pożądliwością oglądać lub którego się po prostu używa?

[21.08.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przed kościołem Miłosierdzia Bożego w Łomży, 04.06.1991.

Co się stało z przykazaniem: „nie cudzołóż”? W naszym polskim życiu?

[14.08.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przed kościołem Miłosierdzia Bożego w Łomży, 04.06.1991.

Niech każdy z nas zapyta siebie: jaką jestem glebą? Co dzieje się z ziarnem Bożej prawdy w moim życiu?

[7.08.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przed kościołem Miłosierdzia Bożego w Łomży, 04.06.1991.

Budujmy wspólna przyszłość Naszej Ojczyzny wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej Mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii.

[31.07.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Poniósł śmierć na krzyżu Syn Boży, aby w sposób najbardziej radykalny została potwierdzona moc przykazania „nie zabijaj”.

[24.07.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”. Te słowa powiedział Chrystus i te słowa poniósł z sobą na krzyż.

[17.07.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Musimy zwiększyć równocześnie naszą społeczną troskę nie tylko o dziecko poczęte, ale również o jego rodziców, zwłaszcza o jego matkę – jeśli pojawienie się dziecka stawia ich wobec kłopotów i trudności ponad jej siły, przynajmniej tak myślą.

[10.07.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Zauważmy jeszcze, że przykazanie: „nie zabijaj” zawiera w sobie nie tylko zakaz. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby.

[3.07.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty?

[26.06.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka, godząc się lub ulęgając presji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się narodzą.

[19.06.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Na miejsce Bożego: „nie zabijaj” postawiono ludzkie: „wolno zabijać”, a nawet: „trzeba zabijać”.

[12.06.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Wśród tych zbrodni szczególnie wstrząsające pozostają systematyczne zabójstwa całych narodów – przede wszystkim Żydów czy też grup ludnościowych, jak Cyganie – tylko z motywów przynależności do tego narodu czy też rasy.

[5.06.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

W samym centrum tego porządku leży przykazanie „nie zabijaj” – zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo każdego człowieka do życia: od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób szczególny bierze w obronę ludzi niewinnych i bezbronnych.

[29.05.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Na szlaku mojej pielgrzymki po Polsce towarzyszy mi Dekalog: dziesięć Bożych słów wypowiedzianych z mocą na Synaju, potwierdzonych przez Chrystusa w Kazaniu na górze w kontekście ośmiu błogosławieństw. Zrąb ludzkiej moralności zadany człowiekowi przez Stwórcę.

[22.05.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Podczas dzisiejszych odwiedzin zatrzymałem się przy kamieniu-pomniku z napisem „Pamięci ludzi skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem roku 1976”. To czasy bliskie, które Radom i cała Polska głęboko zapisały w swej pamięci.

[15.05.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca – właśnie jako Matka Syna Bożego.

[8.05.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie k/Kielc, 03.06.1991.

Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie – mówi się tak: „nieoczekiwanie” – nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest osobą ludzką...

[1.05.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie k/Kielc, 03.06.1991.

Wiemy z rodzimego doświadczenia, zwłaszcza z doświadczenia minionego okresu, że to zło pierworodne, które drzemie w duszy każdego człowieka, a które u podstaw łączy się z odrzuceniem Bożego Ojcostwa – szczególnie często, szczególnie łatwo daje o sobie znać poprzez naruszenie ładu moralnego małżeństwa i rodziny.

[24.04.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie k/Kielc, 03.06.1991.

Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości Ojcostwo Boga.

[17.04.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie k/Kielc, 03.06.1991.

Przykazanie zobowiązujące człowieka do czci rodziców, ojca i matki, zabezpiecza podstawowe dobro ludzkiej wspólnoty. Rodzina bowiem znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw.

[10.04.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie k/Kielc, 03.06.1991.

Nowe Przymierze łączy się ze Starym na gruncie tego przykazania, które uwydatnia świętość rodziny oraz odpowiadającej jej powinności: „Czcij ojca twego i matkę twoją”.

[3.04.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie k/Kielc, 03.06.1991.

Dzisiaj, kiedy część katolików zaczyna zaniedbywać coniedzielną Mszę świętą, trzeba nam sobie przypomnieć szczególnie o tajemnicy tej Bożej miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni w Chrystusie i która się uobecnia na Jego ołtarzu.

[27.03.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

Dlatego niedziela, dzień Jego zmartwychwstania, jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, dniem szczególnie świętym.

[20.03.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie, a tego niestety doświadczaliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Doświadczaliśmy tego wielkiego, katolickiego getta, getta na miarę narodu.

[13.03.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością.

[6.03.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

Dlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają.

[27.02.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

Kiedy Bóg mówi: „pamiętaj, abyś dzień święty świecił”, słowo Jego nie tylko dotyczy jednego dnia w tygodniu. Dotyczy ono całego charakteru naszego życia.

[21.02.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,31-33). Czy jednak nie zostaliśmy zdominowani przez to, co jest – mimo wszystko mniej ważne?

[14.02.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

O takim domu mówi Chrystus: „Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7,25).

[7.02.2021] Homilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej biskupa Sebastiana Józefa Pelczara. Rzeszów, 2 czerwca 1991.

Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw.

[31.01.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. przy kościele św. Ducha w Koszalinie, 01.06.1991.

Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności.

[24.01.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. przy kościele św. Ducha w Koszalinie, 01.06.1991.

Któż jednak bardziej niż Chrystus – ukrzyżowany i zmartwychwstały – potwierdza moc tamtego pierwszego słowa Dekalogu: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”?

[17.01.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. przy kościele św. Ducha w Koszalinie, 01.06.1991.

Równocześnie ten moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze.

[10.01.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. przy kościele św. Ducha w Koszalinie, 01.06.1991.

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. To pierwsze słowo Dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania.

[3.01.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. przy kościele św. Ducha w Koszalinie, 01.06.1991.

Dzielimy się z internautami przemyśleniami św. Jana Pawła II. Od niedzieli 3 stycznia 2021 r. będziemy w tym miejscu co tydzień przypominać Jego słowa, które polecamy Waszej refleksji. Wybrał Stanisław Waluś.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd