Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Informacje Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

Aktualizacja 14.11.2022

XLII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę W SOBOTĘ 19 listopada 2022 r.

RAMOWY PROGRAM XLII PIELGRZYMKI

9.30 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej pod przewodnictwem sufragana opolskiego bp. Rudolfa Pierskały i koncelebrowana przez kapelanów Klubów;
11.30 – 13.30 wykłady w Kaplicy Różańcowej:
      11.30 – 12.30 Ks. prof. Marek Lis z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – "Jak rozmawiać o Kościele? Kulisy powstania filmu"
      12.30 – 13.30 – Anna Dorota Władyczka„Wybrane zagadnienia związane z rolą muzyki w Kościele”
13.45 – Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
14.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Na zakończenie Drogi Krzyżowej złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II

15.00 – Spotkanie prezesów KIK (lub przedstawicieli Zarządów) w Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” przy ul. 3 Maja 12.

***********

Sprawozdanie z XLI Pielgrzymki KIK-ów na Jasną Górę oraz ze spotkania prezesów (20 listopada 2021 r.)

Sprawozdanie - doc  Sprawozdanie - pdf

Aktualizacja 23.11.2021

XLI Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 20 listopada 2021 r.

W Pielgrzymce wzięło udział ok. 130 osób z 12 Klubów Inteligencji Katolickiej.

Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej celebrował JE bp Wiesław Mering, biskup senior diecezji włocławskiej wraz z kapelanami KIK-ów. Homilia ks. bp. Meringa będzie opublikowana w biuletynie Katowickiego KIK „Dlatego". Lekcję przeczytał Stanisław Latek (KIK Warszawa), modlitwę wiernych ułożył i przeczytał Jan Koziorowski (KIK Inowrocław), a Maria Banaszkiewicz (KIK Częstochowa) i Antoni Winiarski (KIK Katowice)  podziękowali Księdzu Biskupowi za odprawioną Mszę św. i homilię.

Po Mszy św. Kazimierz Świtalski (KIK Częstochowa)  złożył kwiaty pod pomnikiem bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, a bp Wiesław Mering odmówił stosowną modlitwę.

Pierwszy wykład „Bł. Matka Elżbieta Róża Czacka: aktualność duchowości w Kościele współczesnym. Rola laikatu w Dziele Lasek” wygłosiła Siostra Radosława Podgórska FSK. Cały wykład będzie zamieszczony w grudniowym numerze „Dlatego” (KIK Katowice).

Drugi wykład  „Problematyka sensu życia w ujęciu V.E. Frankla" wygłosił dr hab. Marek Wójtowicz, prof. UŚ. Obszerne streszczenie wykładu będzie zamieszczone w „Dlatego” (Biuletyn KIK Katowice). Po wykładzie, Przemysław Alexandrowicz (KIK Poznań) krótko przedstawił katolicki punkt widzenia, gdzie w centrum wszystkiego jest Chrystus.

Rozważania Drogi Krzyżowej inspirowane nauczaniem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego przygotowała Jadwiga Łażewska-Będkowska (KIK Częstochowa). Modlitwę pod pomnikiem św. Jana Pawła II odmówił ks. Krzysztof Strzelczyk, kapelan KIK w Bielsku-Białej, a kwiaty pod pomnikiem złożyli Andrzej Dawidowski (KIK Katowice) i Przemysław Alexandrowicz (KIK Poznań).

W redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” spotkali się prezesi i osoby upoważnione do reprezentacji Klubów. Dokonano  wyboru nowego kierownictwa Porozumienia: trzech przewodniczących – Antoni Duda (KIK Opole), Anna Dorota Władyczka (KIK Wrocław) i Jan Murawski (KIK Warszawa) oraz sekretarza – Marta Czyżak (KIK Toruń). Antoni Duda objął przewodnictwo Porozumienia na okres 2021/2022.

Informacje o pielgrzymce podały media:

   Bp Mering do członków KIK: głosić prawdę to znaczy być wolnym

https://www.ekai.pl/bp-mering-do-czlonkow-kik-glosic-prawde-to-znaczy-byc-wolnym/

https://www.niedziela.pl/artykul/74462/Bp-Mering-do-czlonkow-KIK-glosic-prawde

  

    Bp Mering do członków KIK: służba prawdzie jest służbą Chrystusowi

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-15380   

dźwięki z wydarzenia do odsłuchania:

1. Bp Wiesław Mering (00:26)

2. Antoni Winiarski (00:15)

Oraz cztery zdjęcia z Mszy św.

 

Radio Jasna Góra. Rozmowy z pielgrzymami do odsłuchania:

https://www.radiojasnagora.pl/

Radio Jasna Góra - 2021 - 11 - 20 - Antoni Winiarski - Pielgrzymka KIK

Radio Jasna Góra - 2021 - 11 - 20 - Ks. Mariusz Frukacz - Pielgrzymka KIK

Radio Jasna Góra - 2021 - 11 - 20 - S. Radosława Podgórska FSK z Lasek - Pielgrzymka KIK

 

 Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów
 Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów
 Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów
 Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów Pielgrzymka KIK-ów i spotkanie Prezesów      

***********

9.11.2021

41 lat temu prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej spotkali się po raz pierwszy na pielgrzymce KIK-ów na Jasną Górę.
W bieżącym roku pielgrzymujemy na Jasną Górę w sobotę 20 listopada.
Program pielgrzymki
- godz. 9.30 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Msza św. będzie koncelebrowana przez kapelanów Klubów Inteligencji Katolickiej, a przewodniczył będzie i homilię wygłosi JE bp Wiesław Mering, biskup senior diecezji włocławskiej; Msza św. będzie transmitowana w Internecie https://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej-2/
- godz. 11.00 modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego;
- godz. 11.30-13.30 dwa wykłady w Kaplicy Różańcowej:
    Wykład I godz. 11.30 Siostra Radosława Podgórska FSK: "Bł. Matka Elżbieta Róża Czacka: aktualność duchowości w Kościele współczesnym. Rola laikatu w Dziele Lasek";
    Wykład II godz. 12.30 dr hab. Marek Wójtowicz, prof. UŚ: "Problematyka sensu życia w ujęciu V.E. Frankla" - informacja o wykładzie poniżej;
- godz. 14.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich i złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II;
- Godz. 15.15. Spotkanie w redakcji Tygodnika Katolickiego "Niedziela" (ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa) prezesów i osób upoważnionych do reprezentacji Klubów.
1. Modlitwa i powitanie (A. Winiarski)
2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
3. Wybory kierownictwa Porozumienia - trzech przewodniczących zmieniających się co rok i sekretarza - w głosowaniu tajnym
4. Przejęcie prowadzenia spotkania przez wybranego przewodniczącego.
5. Sprawy różne i komunikaty.
6. Modlitwa na zakończenie.

   PUNKT INFORMACYJNY będzie czynny przed wejściem do Kaplicy Różańcowej w dniu pielgrzymki w godz. 8.30-13.00.

   Pielgrzymka odbędzie się z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Informacja dla Katowic:
godz. 7:00 – wyjazd autokaru do Częstochowy z Katowic z parkingu przy Parafii na Dolnym Tysiącleciu i 7:15 z placu Andrzeja
godz. 16:00 – wyjazd autokaru do Katowic. Przyjazd ok. godz. 18:00.
Zapisy w każdy wtorek. Katowice, Os. Tysiąclecie Dolne, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, salka nr 2 w godz. 17-18. Tel. 697684666 lub 32/2544060 – Jan Mikos lub Andrzej Perkosz – tel. 601463754.

Dr hab. Marek Wójtowicz, prof. UŚ "Problematyka sensu życia w ujęciu V.E. Frankla"
Viktor Emil Frankl, dwudziestowieczny austriacki psychiatra i filozof, przekonuje, że jednym z najważniejszych wyznaczników naszego człowieczeństwa jest poszukiwanie oraz nadawanie ludzkiemu życiu sensu. W obecnych czasach wiele osób nie jest w stanie zadaniu temu podołać, co prowadzi do destrukcji zarówno jednostki, jak i życia społecznego. Refleksja Frankla, w wielu elementach nadspodziewanie bliska ujęciu chrześcijańskiemu, pomaga lepiej zrozumieć tę doniosłą, a zarazem złożoną problematykę.

***********

7.10.2021

20 listopada 2021 r. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.

  Szanowni Państwo,
  Członkowie i sympatycy Klubów Inteligencji Katolickiej

Kierownictwo Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej zaprasza na coroczną pielgrzymkę Klubów na Jasną Górę, w terminie 20 listopada 
2021 r. (sobota).

W programie:
- godz. 9.30 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu;
- złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego;
- dwa referaty;
- Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich i złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II;
- spotkanie prezesów i osób upoważnionych do reprezentacji Klubów, mające m.in. wyłonić nowe kierownictwo Porozumienia.

Wkrótce podamy bliższe szczegółowe informacje.

Pielgrzymka odbędzie się z zachowaniem  obowiązujących przepisów sanitarnych.

Serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do udziału.
Antoni Winiarski
Stanisław Latek
Jan Koziorowski
Michał Białkowski

***********

27.11.2020

Komunikat Kierownictwa Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce z dnia 27 listopada 2020 r.

W związku z decyzją władz państwowych, 15 października 2020 r. odwołaliśmy tegoroczną XL Pielgrzymkę Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. 14 listopada poprosiliśmy panią prezes Marię Banaszkiewicz, aby w Kaplicy Matki Bożej w planowanym terminie 21 listopada b.r. o godz. 9.30 została odprawiona Msza św. z intencją „Módlmy się o Błogosławieństwo Boże dla członków Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce i ich rodzin, aby z pomocą Maryi byli świadkami naszego Pana w swoich środowiskach”. Msza św. była transmitowana przez Internet. Drugą intencją tej Mszy św. było podziękowanie za 40 lat istnienia Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie.
Wskutek nieporozumienia, Ojcowie na Jasnej Górze nie zostali poinformowani o odwołaniu naszej pielgrzymki, dlatego rozpoczynając Mszę św. o. Andrzej Grad OSPPE powitał „tych, którzy pielgrzymują w ogólnopolskiej pielgrzymce, czterdziestej, Klubów Inteligencji Katolickiej”.
Programem przyszłorocznej pielgrzymki KIKów na Jasną Górę zajmie się najbliższe spotkanie prezesów i przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej.
Prośmy Matkę Bożą o opiekę i polecajmy Jezusowi Miłosiernemu zdrowie i życie naszych bliskich oraz nas samych.

Antoni Winiarski, przewodniczący
Jan Koziorowski, współprzewodniczący
Stanisław Latek, współprzewodniczący
Michał Białkowski, sekretarz

***********

22.11.2020

   Msza św. w intencji Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze 21 XI 2020 o godz. 9.30

Mszy św. przewodniczył ks. kan. Mariusz Frukacz, kapelan częstochowskiego KIK, któremu podałem intencję do modlitwy wiernych: „Módlmy się o Błogosławieństwo Boże dla członków Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce i ich rodzin, aby z pomocą Maryi byli świadkami naszego Pana w swoich środowiskach”. Drugą intencją było podziękowanie za 40 lat istnienia Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie.

Lekcję czytała prezes częstochowskiego KIK Maria Banaszkiewicz, a we Mszy św. uczestniczyli członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie, ja z żoną oraz inne osoby. Z powodu ograniczeń, w Kaplicy Matki Bożej mogło jednocześnie przebywać 27 osób, w tym dwóch porządkowych.

O godz. 9.30 o. Andrzej Grad OSPPE powitał zebranych mówiąc m.in. „Witam was tu obecnych w Kaplicy Matki Bożej na wspólnej pielgrzymce, witam tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów, a w sposób szczególny witam tych, którzy pielgrzymują w ogólnopolskiej pielgrzymce, czterdziestej, Klubów Inteligencji Katolickiej. Nie dane było wam, nie dane wam jest, świętować pięknego jubileuszu wspólnie w takim wymiarze, jak zapewne przeżywaliście jubileusz w latach minionych, ale w takiej formie, duchowej łączności poprzez transmisję internetową, chcemy, chcecie się łączyć w tym wymiarze wspólnoty ducha, aby tutaj dziękować za te lata wspólnego dzieła prosząc też o Boże Błogosławieństwo na to wszystko, co przed wami”.

O. Andrzej Grad powiedział o czterdziestej ogólnopolskiej pielgrzymce Klubów Inteligencji Katolickiej, prawdopodobnie dlatego, że tak mieliśmy rezerwowany termin. Ponadto był kapelan częstochowskiego KIKu, byli członkowie Klubów, w tym prezes KIK częstochowskiego, był przewodniczący Porozumienia Klubów, 40 lat minęło zarówno od pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymki Klubów, jak i od założenia KIK w Częstochowie. W innych podobnych pielgrzymkach uczestniczyli tylko przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń, a transmisje były przez Internet, tak, jak w naszym przypadku. To wszystko sugerowało, że jest w tym roku kolejna czterdziesta pielgrzymka Klubów, co zostało odzwierciedlone w komunikacie prasowym Jasnej Góry.

Relację z tej Mszy św. zamieściło Biuro Prasowe Jasnej Góry w artykule „Kluby Inteligencji Katolickiej dają świadectwo”:
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-14382
Pliki dźwiękowe można odsłuchać w zakładce
dźwięki z wydarzenia
 O. Andrzej Grad, powitanie (02:18)
 Ks. Mariusz Frukacz, wstęp do Mszy św. (00:36)
 Ks. Mariusz Frukacz, homilia (14:58)
 Ks. Mariusz Frukacz, zakończenie (01:56)

Nagranie homilii ks. Kan. Mariusza Frukacza: 

Zdjęcia
DSCN9834a.jpg – Maria Banaszkiewicz przy pulpicie, siedzi ks. Mariusz Frukacz (fot. Antoni Winiarski)
DSCN9851a.jpg – ks. Mariusz Frukacz (fot. Antoni Winiarski)
P1160753a.jpg Kaplica Matki Bożej, Msza św. (fot. Jan Adamski – zdjęcie z ekranu).

Antoni Winiarski

***********

14.11.2020

   Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce 14.11.2020 r.

Szanowni Prezesi oraz Członkowie Klubów Inteligencji Katolickiej
W sobotę 21 listopada 2020 r. zamierzaliśmy pielgrzymować po raz czterdziesty do Matki Bożej Częstochowskiej, jednak z powodu pandemii COVID-19 pielgrzymka nie może się odbyć.
Natomiast w Kaplicy Matki Bożej, o godzinie 9.30, będzie odprawiona Msza św. o błogosławieństwo Boże dla członków Klubów Inteligencji Katolickiej i ich rodzin. Mszę św. koncelebrował będzie kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie ks. kan. Mariusz Frukacz, który wygłosi homilię.
Dziękujemy Pani Prezes KIK w Częstochowie Marii Banaszkiewicz za zaangażowanie się w tę sprawę.

Zapraszamy w sobotę 21 listopada o godz. 9.30 do zdalnego uczestnictwa we Mszy św. korzystając z internetowej transmisji:
https://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej/
https://www.youtube.com/watch?v=wJFxJjTob9o&feature=emb_title

Trwająca już ósmy miesiąc pandemia bardzo wpłynęła na uszczuplenie przychodów parafii i klasztorów. Prosimy o wspomożenie Jasnej Góry poprzez zamawianie Mszy św. lub darowizny, bo w tym roku nie możemy osobiście na Jasnej Górze wspomóc OO. Paulinów.
https://jasnagora.pl/pl/dla-pielgrzymow/intencje-mszalne/
Rachunek do wpłat w PLN – dla intencji mszalnych:
21 1600 1097 0002 3405 5050 0156
Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra, Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa
https://jasnagora.pl/pl/wsparcie/
Rachunek do wpłat w PLN – dla ofiar na Klasztor:
numer konta bankowego: 35 1600 1097 0002 3405 5050 0001
Tytułem: Ofiara / Darowizna
BNP Paribas Bank Polska S.A., Oddział I Częstochowa
ul. ks. Popiełuszki 2, 42-200 Częstochowa.

Szczęść Boże
Antoni Winiarski, przewodniczący
Jan Koziorowski, współprzewodniczący
Stanisław Latek, współprzewodniczący
Michał Białkowski, sekretarz

***********

15.10.2020

   Odwołanie tegorocznej XL Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę planowanej 21 listopada 2020 r.

Komunikat Kierownictwa Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce z dnia 15 października 2020 r.

W związku z decyzjami władz państwowych przedstawionymi na konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów RP w dniu 15 października 2020 r. informujemy o konieczności odwołania tegorocznej XL Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę w dniu 21 listopada 2020 r. Ufamy, że spotkamy się u stóp Jasnogórskiej Pani w przyszłym 2021 r.
Jednocześnie apelujemy do wszystkich członków i sympatyków Klubów Inteligencji Katolickiej o codzienną modlitwę błagalną o ustanie epidemii koronawirusa. Polecajmy Jezusowi Miłosiernemu zdrowie i życie naszych bliskich oraz nas samych.

Antoni Winiarski, przewodniczący
Jan Koziorowski, współprzewodniczący
Stanisław Latek, współprzewodniczący
Michał Białkowski, sekretarz

Komunikat Porozumienia KIK w Polsce z 15 X 2020 r.

***********  

Sekretarz Porozumienia dr Michał Białkowski jeszcze nie przysłał sprawozdania z zebrania Prezesów.

Program XXXIX Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę, 16 listopada 2019 r.

09.30-11.00 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem ks. abp. dr. Stanisława Gądeckiego i koncelebrowana przez kapelanów Klubów
11.00-11.30 Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego
11.30-13.00 Wykłady w Kaplicy Różańcowej
11.30-12.15 Ks. abp dr Stanisław Gądecki (metropolita poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski): "Troska o dobrze uformowane sumienie"
12.15-13.00 Dr Michał Białkowski (UMK, KIK Toruń): "Episkopat Polski na Soborze Watykańskim II"
(wykładowi towarzyszyć będzie promocja książki M. Białkowskiego, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2019)
14.00-14.45 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich i złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II
15.00 Zebranie prezesów Klubów lub upoważnionych przedstawicieli Zarządów (redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela", ul. 3 Maja 12)

PUNKT INFORMACYJNY będzie czynny przed wejściem do Kaplicy Różańcowej w dniu pielgrzymki w godz. 8.30-13.00

Program XXXIX Pielgrzymki w formacie pdf

https://ekai.pl/abp-gadecki-do-czlonkow-kik-nieustanna-modlitwa-jest-waszym-zadaniem/?fbclid=IwAR2h6hibGAuNMJCVP3D6RpxKrPNUpY2k7mT-2lDzXrK8M7Q3C4-Yf4zvt7o

***********

   1.06.2019. Sobota, godz. 10.30. Wiosenne spotkanie prezesów i przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej.

Siedziba warszawskiego KIK-u. Warszawa, ul. Freta 20/24A, I piętro.
Porządek spotkania:
- powitanie oraz modlitwa;
- informacja i dyskusja na temat programu jesiennej Pielgrzymki KIK-ów na Jasną Górę;
- bieżące informacje z życia Kościoła katolickiego w Polsce;
- omówienie nowych wytycznych papieża Franciszka w sprawie walki z pedofilią;
- informacja na temat inicjatywy KIK-u warszawskiego "Zranieni w Kościele";
- informacje o wydarzeniach w Klubach, których przedstawiciele uczestniczą w spotkaniu;
- inne sprawy bieżące.

Stanisław Latek
Przewodniczący Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz Porozumienia dr Michał Białkowski jeszcze nie przysłał sprawozdania ze spotkania.

***********

Archiwum: Informacje Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej do 2018 r.

Our website is protected by DMC Firewall!