Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Kronika KIK 2021

Kroniki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 2018-2021

Kroniki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z lat 1998 - 2018: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/kroniki.html

               Kronika Klubu Inteligencji Katolickiej 2021

 

7.11.2021 godz. 19.00 XXVI FESTIWAL MUZYKA ORGANOWA W KATEDRZE
Kierownictwo artystyczne: prof. Julian Gembalski

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W KATOWICACH
ARCHIKATEDRA CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH
Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice

   PROGRAM:
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Toccata i fuga d-moll "dorycka", BWV
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Wariacje "More palatino"
Marcel Dupré (1886-1971) Prélude et fugue en sol
  Wykonał: MARIUSZ WYCISK
Georg Böhm (1661-1733) Partita "Christ, der du bist der Tag und Licht"
Johann Gottried Walther (1684-1748) Concerto h-moll wg Vivaldiego (Allegro-Adagio-Allegro)
Max Reger (1783-1916) Toccata d-moll op. 59
  Wykonał: MATEUSZ GONIOWSKI

23.10.2021. Konferencja ks. prof. Józefa Kozyry na czas pandemii.
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Piekarskiej do Pragi i Hradec Kralove w Czechach w 1680 roku, w czasie morowej zarazy. Morowa zaraza ustąpiła. W 2001 roku pielgrzymowaliśmy do Pragi i Hradec Kralove śladami peregrynacji Cudownego i Łaskami Słynącego Obrazu. http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/pielprag.html
Księże Profesorze, za co mieszkańcy Pragi dziękowali Matce Bożej w Jej Piekarskim Wizerunku? http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/2-stale/66-konferencje-ksiedza-profesora-jozefa-kozyry

29.09.2021 Msza św. w kościele św. Anny w Katowicach-Janowie w intencji członków KIK-u Sekcji Janów na rozpoczęcie nowego roku formacji. Po Mszy św. w Domu Katechetycznym wykład ks. prof. Józefa KOZYRY pt. „Św. Józef w nauce papieża Franciszka”.

28.09.2021 Msza św. pogrzebowa w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach Os. Tysiąclecie Dolne i złożenie do grobu na cmentarzu parafii św. Barbary w Chorzowie śp. Marii Nogaj (6.08.1942- 19.09.2021).

28.09. 2021 Koncert MAGNIFIKAT
w wykonaniu uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Słowo ks. Andrzej Suchoń
Katedra Ewangelicka Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, ul. Warszawska 18

Czytaj więcej...

Kronika KIK 2020

Kronika Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 2020

21.12.2020 Życzenia ks. prof. Józefa Kozyry z okazji Świąt Bżego Narodzenia. http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kroniki-kik/9-aktualnosci/64-zyczenia-bozonarodzeniowe-ks-prof-jozefa-kozyry-kapelana-kik-w-katowicach

7.12.2020 Zmarł ks. prał. Józef Kusche (23.08.1941 Cisek - 7.12.2020 Zabrze), kapelan sekcji katowickiego KIK w Zabrzu.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/9-aktualnosci/63-sp-ksiadz-pralat-jozef-kusche

21.11.2020 Msza św. w intencji Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.
W tym dniu miała być XL Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, odprawiona została tylko Msza św., w której uczestniczył przewodniczący Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce Antoni Winiarski wraz z żoną oraz prezes i członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie.
Mszy św. przewodniczył ks. kan. Mariusz Frukacz, kapelan częstochowskiego KIK.
Tekst, pliki dźwiękowe i zdjęcia: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/informacje-porozumienia-klubow-inteligencji-katolickiej oraz http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/images/pliki/Biuletyny/biu348.pdf

28.10.2020 Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/oswiadczenia-apele-stanowiska-kik/59-stanowisko-klubu-inteligencji-katolickiej-w-katowicach-dotyczace-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-z-dnia-22-pazdziernika-2020-roku

30.09.2020. SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
"Droga świętości Sługi Bożego ks. Jana Machy"
Msza św. w kościele św. Anny i spotkanie członków sekcji.
Dom Katechetyczny Parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. Plac Wyzwolenia 21, 40-423 Katowice

18-20.09.2020 Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Program rekolekcji (pdf)
Temat rekolekcji: "Eucharystia daje życie". Rekolekcjonista: ks. dr hab. Janusz Wilk. Kokoszyce, Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej. 44-373 Wodzisław Śl., ul. Pałacowa 53.
W związku z pandemią i wymogami SANEPIDu maksymalna liczba uczestników: 25 osób. Małżeństwa lub rodziny mogły być kwaterowani w tym samym pokoju.
Obowiązywało posiadanie maseczek. Dojazd indywidualny. Zapisy: Andrzej Perkosz i Jan Mikos

17.09.2020 Udział w spotkaniu modlitewno-refleksyjnym przy Golgocie Ojczyzny (Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach) katowickich lwowian i kresowian.
Celem spotkania było uczczenie ofiar agresji sowieckiej na polskie Kresy Wschodnie, rozpoczętej w dniu 17 września 1939 roku, a także tych wszystkich mieszkańców Kresów, którzy w jej następstwie padli ofiarą zbrodniczych reżimów komunistycznego i nazistowskiego oraz ukraińskich nacjonalistów.

29.08.2020 Msza św. w intencji śp. Andrzeja Szyji (18 XI 1951 - 29 VIII 1983) w kościele Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Orzesu-Jaśkowcach.
Po mszy św. modlitwa przy pomniku w miejscu Jego tragicznej śmierci.

27.07.2020 Zmarł dr hab. płk. st. spocz. Jerzy Konieczny (13.08.1950 - 27.07.2020) jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, członek Zarządu (1980-1981) i sekretarz Klubu (1981-1984).
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/2-stale/58-sp-jerzy-konieczny

9.07.2020 Pożegnanie ks. Zygmunta Klima, kapelana Sekcji KIK w Katowicach-Janowie, proboszcza par. św. Anny w Katowicach-Janowie od 27.07.2003 r.
2 lipca 2020 r. ks. Zygmunt Klim otrzymał dekret abpa Wiktora Skworca na urząd proboszcza parafii św. Klemensa w Lędzinach.

28.06.2020 w kościele św. Krzyża w Siemianowicach Śl. odprawiona została msza św. w intencji śp. Ewy Weintrit. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył duszpasterz pielgrzymów archidecezji katowickiej ks. Władysław Kolorz. Słowo o śp. Ewie Weintrit wygłosił jej brat.

27.06.2020 Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyjęło Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu xa rok 2019 i spawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. Zebranie odbyło się w sali Jana Pawła II w Nowym Domu Katechetycznym parafii pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

7.05.2020 Wybory prezydenckie 2020. Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/oswiadczenia-apele-stanowiska-kik/57-wybory-prezydenckie-2020-oswiadczenie-zarzadu-klubu-inteligencji-katolickiej-w-katowicach

7.05.2020 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej
Z powodu epidemii koronawirusa nie było możliwe przejście od siedziby Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej.
O godz. 17.00 została tylko odprawiona msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin oraz w intencji Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Sitek. Ze względu na ograniczenia liczby wiernych uczestniczących we mszy św., obecni byli przedstawiciele katowickiego KIK.

6.04.2020 Odeszła do Pana śp. Ewa Weintrit, założycielka i Dyrektor Biura Pielgrzymkowego AVE z Katowic.
Życiorys śp. Ewy Weintrit: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/2-stale/55-ewa-weintrit

W związku z zagrożeniem koronawirusem i zaleceniami władz państwowych oraz kościelnych pozostałe spotkania planowane w marcu i kwietniu 2020 r. nie odbyły się. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach planowane na 28 marca 2020 r. odbyło się 27.06.2020 r.

Wielki Tydzień i Wielkanoc 2020. Wierni nie mogą uczestniczyć w kościołach w nabożeństwach i Mszach św. Można uczestniczyć we Mszach św. i nabożeństwach tylko korzystając z transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych.

20.03.2020 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf), 

14.03.2020 W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia 13.03.2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całej Polski, stosując się do zaleceń Metropolity Katowickiego abp. Wiktora Skworca, Biskupa Gliwickiego Jana Kopca i Konferencji Episkopatu Polski, zawiesiliśmy wszystkie spotkania i wyjazdy planowane w sekcjach i siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach oraz piątkowe dyżury w siedzibie katowickiego KIK.

4.03.2020 Środa. Sekcja KIK w ZABRZU
Godz. 18.00 Msza św. Kościół pw. św. Anny, ulica 3 Maja 20.
Godz. 18.45 Dom Parafialny, projekcja filmu w reżyserii Dagmary Drzazgi: "Bez jednego drzewa las lasem zostanie". Bohaterem filmu jest Sługa Boży ksiądz Jan Macha, którego beatyfikacja odbędzie się w tym roku 17 października w Katowicach.

4.03.2020 Środa. Sekcja KIK w GLIWICACH
Spotkanie w kaplicy św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach,
18.15 Nieszpory, 18.30 Eucharystia, 19.00 prelekcja.
Ks. Sebastian Marecki o książce Benedykta XVI i kard. Roberta Saraha "Z głębi naszych serc".

19.02.2020 SEKCJA KIK w ZABRZU
godz. 18.00 Msza św. Kościół pw. św. Anny, ul. 3 Maja 20.
godz. 18.45 Dom Parafialny, wykład ks. Michała WĄSA: "Sługa Boży Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński kochający Ojczyznę bardziej niż własne serce".

19.02.2020 SEKCJA NAUKA-WIARA
O. dr Todor Jochem, OMI: "JAKIEJ POLSKI PRAGNĄŁ PRYMAS TYSIĄCLECIA KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI".
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

19.02.2020 SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Ks. Artur Grabiec: "Konsekwencje schizmy Marcina Lutra".
Sala nr 2 parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

19.02.2020 SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
Dr Antoni Winiarski: "Skarby Majorki"
Dom Katechetyczny Parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. Plac Wyzwolenia 21, 40-423 Katowice

12.02.2020 SEKCJA WIEDZY RELIGIJNEJ - KRĄG BIBLIJNY
Godz. 17.00 Spotkanie z Biblistą. Godz. 18.00 KRĄG BIBLIJNY
Prowadzi ks. prof. Józef Kozyra, kapelan KIK.
Sala KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2/13.

5.02.2020 Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w obronie wolności akademickiej z dnia 5 lutego 2020 roku Stanowisko KIK w Katowicach (pdf)

5.02.2020 SEKCJA KIK w ZABRZU
Msza św. Kościół pw. św. Anny, ul. 3 Maja 20.
Dom Parafialny, wykład ks. Proboszcza Prał. Grzegorza SKOPA "EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE".

29.01.2020 SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Film "Abraham - Przymierze z Bogiem".
Sala nr 1 parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

15.01.2020 SEKCJA NAUKA-WIARA
Mizerna cicha stajenka licha. Teofila Lenartowicza rozważania o tekście i melodii - słowo: prof. Krystyna Heska-Kwaśniewiczowa
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.

6.01.2020 Pokłon Trzech Króli w parafii św. Anny w Katowicach-Janowie
O godz. 11.00 rozpoczęła się procesja wokół zabytkowego kościoła św. Anny. Na czele jechali na koniach Trzej Królowie, którzy po wejściu do kościoła, przy szopce, ofiarowali dary Dzieciątku - złoto, kadzidło i mirrę. Następnie rozpoczęła się msza św., a Trzej Królowie pojechali do centrum Katowic, aby wziąć udział w katowickim Orszaku Trzech Króli.

05.01.2020. Niedziela. SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
Parafia św. Anny w Katowicach-Janowie
godz. 16.00 adoracja przy żłóbku
godz. 17.00 Msza św. Po Mszy św. spotkanie opłatkowe.

3.01.2020. SPOTKANIE OPŁATKOWE
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z Księdzem Biskupem Grzegorzem Olszowskim
w siedzibie Klubu: Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2
Program spotkania:
- godz. 17.00, Msza św. w kaplicy,
- godz. 18.00, spotkanie w Sali Jana Pawła II.

2.01.2020 Msza św. pożegnalna w intencji Śp. Teresa Trzeciak (14 X 1941 - 27 XII 2019)
Krypta Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.
Życzeniem Zmarłej było, aby zamiast kwiatów złożyć dowolną ofiarę na Hospicjum.
Była jedną z założycielek Hospicjum św. Franciszka w Katowicach oraz Członkiem Założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
W 2014 roku śp. Teresa Trzeciak otrzymała Nagrodę Błogosławionego ks. Emila Szramka.

Kronika KIK 2019

Kronika Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 2019

21.12.2019. SEKCJA KIK GLIWICE
Msza św. za ks. Herberta Hlubka w szóstą rocznicę śmierci.
Po mszy spotkanie w Kaplicy Św. Jadwigi.
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach.

18.12.2019. SEKCJA NAUKA-WIARA
Ks. dr hab. Józef Kozyra. "Skąd się wzięło żydowskie Święto Chanuka?"
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

18.12.2019. SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Krąg Biblijny prowadzi ks. Artur GRABIEC. "Godzinki do NMP, historia powstania i znaczenie w odniesieniu do Pisma Świętego Starego Testamentu".
Sala nr 2 parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

9.12.2019. SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Prezentacja działalności grupy KIK w ramach grup i diakonii działających przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Tysiącleciu Dolnym.
Sala nr 1 parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

27.11.2019. SEKCJA KIK GLIWICE
Ks. Norbert Thiel. "Sztuka gotyku - rzeźba i malarstwo".
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św. 19.00 prelekcja.

27.11.2019. SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
Spotkanie na temat "Znane rody Śląskie". Temat przygotowano w oparciu o materiały z IV Śląskiego Forum Historycznego
Dom Katechetyczny Parafii św. Anny w Katowicach-Janowie.

23.11.2019. VIII Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Katowickiej. Temat Kongresu: Eucharystia jako tajemnica wyznawana, celebrowana i świętowana.

22.11.2019. Uroczystość św. Cecylii patronki muzyki kościelnej
Msza Św. na zakończenie XXVII Dni Kultury Chrześcijańskiej pod przewodnictwem ks. prałata dr. Andrzeja Suchonia
Oprawa muzyczna uroczystości pedagodzy i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, plac ks. Emila Szramka

20.11.2019.
Spotkanie wokół książki "Życie rodzinne Zanussich. Rozmowa z Elżbietą i Krzysztofem". Prowadzi Barbara Gruszka-Zych
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Katowice, ulica Teatralna

20.11.2019. SEKCJA NAUKA-WIARA
Dr hab. Aleksander Bańka: "Św. Szarbel - droga doskonałości".
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

20.11.2019. SEKCJA KIK GLIWICE
Ks. S. Marecki - Dokument z Aparecidy, cz. 2.
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św. 19.00 prelekcja.

20.11.2019. SEKCJA KIK ZABRZE
Msza św. Kościół pw. św. Anny godz. 18.00.
Spotkanie na temat "Wileńskie Ponary w relacjach świadków dramatycznych wydarzeń i członków rodzin" godz. 18.45.

20.11.2019. SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Krąg Biblijny prowadzi ks. Artur GRABIEC "Krucjaty i czarne karty Kościoła".
Sala nr 2 parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

20.11.2019.
Spotkanie wokół książki "Życie rodzinne Zanussich. Rozmowa z Elżbietą i Krzysztofem". Prowadzi Barbara Gruszka-Zych.
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Katowice, ulica Teatralna.

17.11.2019.
Spektakl "Witraże" - sceniczna adaptacja słuchowiska radiowego "Witraże" autorstwa Katarzyny Kuroczka w wykonaniu zespołu offowego "Teatru Franciszka".
Prapremiera spektaklu wpisuje się w obchody 20 rocznicy beatyfikacji ks. Emila Szramka, wielkiego śląskiego duchownego, społecznika i mecenasa kultury. Osoby, która miała niebagatelny wpływ na religijne, ideowe i kulturalno-materialne dziedzictwo naszego miasta.
Widowisko będzie rozgrywane w formule teatru impresyjnego, jako ciąg obrazów "skojarzeniowych", wynikających z przyjętego do realizacji tekstu pani Katarzyny Kuroczki.
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, plac ks. Emila Szramka.

16.11.2019. XXXIX PIELGRZYMKA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ oraz spotkanie prezesów i upoważnionych przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej w redakcji Katolickiego Tygodnika "Niedziela". Program Pielgrzymki 2019

14.11.2019. SEKCJA KIK SIEMIANOWICE Śl.
Dr Antoni Winiarski "Europa ojczyzn czy federacja europejska?"
Sala parafii pw. św. Michała Archanioła, Siemianowice Śl.-Michałkowice ulica Kościelna 1.

14.11.2019.
"ISKRY W POPIELE" - panel dyskusyjny z udziałem: dr hab. Macieja Fica, dr hab. Lecha Krzyżanowskiego i dr hab. Zygmunta Woźniczki prof. UŚ. Prowadzi dr Jacek Kurek.
Po panelu koncert Wojciecha Ciuraja, autora płyty "Iskry w Popiele", poświęconej I Powstaniu Śląskiemu.
Biblioteka Śląska, sala Parnassos, Katowice, plac Rady Europy.

13.11.2019. SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Dr Antoni Winiarski "Europa ojczyzn czy federacja europejska?"
Sala nr 1 parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

13.11.2019. SEKCJA KIK GLIWICE
Ks. S. Marecki: Dokument z Aparecidy, cz. 1.
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św. 19.00 prelekcja.

12.11.2019. godz. 12.00 i 17.00
Powstania Śląskie w muzyce i poezji, spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu pedagogów i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach z udziałem Zespołu Tanecznego "Silesianie" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Katowice, ul. Teatralna.

11.11.2019. godz. 8.30
Uroczysta Msza św. z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Oprawa muzyczna - pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach.
Kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Katowice-Piotrowice, ul. Radockiego (Osiedle Odrodzenia).

XXXVI DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ od 11 do 22 listopada 2019 r.

   Program XXXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej * Plakat XXXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej

6.11.2019. SEKCJA KIK GLIWICE
Grażyna Osika "Nadzieja na nadzieję".
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św. 19.00 prelekcja.

30.10. 2019. SEKCJA KIK GLIWICE
Włodzimierz Zatorski OSB - "Być ojcem".
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św. 19.00 prelekcja.

23.10.2019 SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
Spotkanie autorskie z Łukaszem Kobielą autorem albumu pt. "August Hlond 1881-1948 - Wojenne losy Kardynała Hlonda".
Dom Katechetyczny Parafii św. Anny w Katowicach-Janowie.

23.10.2019. SEKCJA KIK GLIWICE
Ks. S. Marecki - Wiara a cierpienie - z "Krótkiego zarysu wiary" Franciszka Varillona.
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św. 19.00 prelekcja.

23.10.2019. SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Film "Abraham - Przymierze z Bogiem".
Sala nr 1 parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

16.10.2019. SEKCJA KIK GLIWICE
Ks. S. Marecki - Z "Pokory Boga" Franciszka Varillona.
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św. 19.00 prelekcja.

16.10.2019. SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE.
Krąg Biblijny prowadzi ks. Artur GRABIEC - "Krucjaty i czarne karty Kościoła".
Sala nr 2 parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

13.10.2019. XXIV FESTIWAL MUZYKA ORGANOWA W KATEDRZE Plakat A3 - koncert organowy 13.10.2019 r.
WALDEMAR KRAWIEC
W programie: Jan z Lublina, Johann Ludwig Krebs, Johann Christoph Kellner, Johann Peter Kellner, Adolph Hesse, Emanuel Adler, Marian Sawa, Giovanni Battista Martini, Petr Eben.
Kierownictwo artystyczne: prof. Julian Gembalski.
Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach WSTĘP WOLNY Program koncertu

9.10.2019. SEKCJA KIK GLIWICE
Ks. Rafał Dappa - Zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji gliwickiej i archidiecezji katowickiej.
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych.
w Gliwicach. Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św. 19.00 prelekcja.

2.10.2019. SEKCJA KIK GLIWICE
Ks. S. Marecki - Kościół jako congregatio fidelium i communio sanctorum - święte zwołanie.
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych
w Gliwicach. Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św. 19.00 prelekcja.

2.10.2019. Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu RP w niedzielę 13 października 2019 r.
Katowice, 2 października 2019 r.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zachęca wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na dobru Ojczyzny, do udziału w wyborach oraz głosowania tylko na tych kandydatów na posłów i senatorów, których partie i koalicje opowiadają się za wartościami chrześcijańskimi, a ich działalność nie jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego.
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Andrzej Dawidowski
 Apel KIK w Katowicach w sprawie wyborów parlamentarnych

25.09.2019. SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
Ks. dr Stanisław Puchała "Duszpasterstwo wśród Polonii Australijskiej"
Dom katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie.

20-22.09.2019. Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Rekolekcjonista: ks. dr hab. Janusz Wilk
Kokoszyce, Dom Rekolekcyjny Archi na Majorkę
Kapelan: ks. Stefan Czermiński
Informacje o trasie zwiedzania: Antoni Winiarski.
Informacje o warunkach socjalno-bytowych: Jolanta Zawadzka.
Zapisy: Czesław Jaksik.
Samoloty, hotele, przewodnicy miejscowi: Biuro podróży Rainbow.
Majorka - pięknie położona na Morzu Śródziemnym, największa wyspa Archipelagu Balearów, należąca do Hiszpanii.
Zwiedzanie: Palma de Mallorca - stolica Majorki (katedra, kościoły, starówka), Valldemosa (dawny klasztor kartuzów, gdzie przebywał Fryderyk Chopin, dom rodzinny św. Katarzyny Thomas), Puerto de Soller (statek), przejazd zabytkowym tramwajem z Puerto de Soller do Soller. Przejazd zabytkowym pociągiem z Soller do Palmy przez góry Sierra de Tramuntana, półwysep Formentor (plaża, punkt widokowy Es Colomar), jaskinie Coves del Drac (Smocze jamy), Manacor, Alcudia, piękne plaże. Sanktuarium w LLuc (Klasztor fundowany w XIII w, Czarna Madonna - patronka Majorki).

15-25.06.2019. Pielgrzymka Gruzja - Armenia
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE. Organizator Jan Mikos.
Gruzja: Kutaisi -Tbilisi - Bodbe - Signagi - Mccheta - Kazbegi / Gudauri -Tbilisi - Armenia: Sanahin - Diliżan - Sewan - Erywań - Eczmiadzyn - Zwartnoc - Gruzja: Wardzia - Achalcyche - Bordżomi - Batumi - Kutaisi (11 dni, 10 nocy).
Więcej informacji: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/gruzja-arm.doc

5.06.2019. Środa SEKCJA KIK GLIWICE
Ks. Kazimierz Wolsza "Dwie koncepcje autorytetu: o. Józef Maria Bocheński - Władysław Antoni Stróżewski".
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św. 19.00 prelekcja.

29.05.2019. SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW
"Benedykt XVI o przyczynach kryzysu Kościoła".
Dom Katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie.

22.05.2019. SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Prelekcja ks. Leszka Flisa "Schizmy i czarne karty Kościoła".
Sala nr 2 parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

15.05.2019. SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Film "Sprawa Chrystusa". Sala nr 1 parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

15.05.2019. SEKCJA NAUKA-WIARA
Dr Antoni Winiarski "Święty Apostolski Kościół Ormiański".
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.

12.05.2019. Pielgrzymka do Matki Boskiej Boguckiej
KIK W KATOWICACH, ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI I STOW. RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
godz. 14.30 Wyjście sprzed kościoła Mariackiego w Katowicach
godz. 15.30 Spotkanie w salce parafialnej w Bogucicach
godz. 16.30 Nieszpory Maryjne w kaplicy OO Bonfratrów
godz. 17.00 Msza św. w Bazylice w Bazylice św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej w Katowicach.

 Kronika KIK 2019 Kronika KIK 2019 Kronika KIK 2019 Kronika KIK 2019 Kronika KIK 2019 Kronika KIK 2019  
 

27.04.2019. Pielgrzymka KIK. Organizator: Jan Mikos.
Tyniec - Opactwo Benedyktynów i Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
Wyjazd godz. 7:00 z parafii na Os. Tysiąclecie Dolne i godz. 7:15 z Pl. Andrzeja w Katowicach z przystanku w pobliżu Sądu. Przyjazd ok. godz. 18:00.

6.04.2019. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach nadało godność Członka Honorowego pięciu założycielom KIK - Józefowi Buszmanowi, Jerzemu Dolinkiewiczowi, Stanisławowi Kruszyńskiemu, Wojciechowi Sali i Antoniemu Winiarskiemu oraz wieloletniemu przewodniczącemu sekcji KIK w Łazikach Górnych - Stefanowi Kaliszowi.

27.03.2019. SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Krąg Biblijny. Stary Testament: "Początki wiary w Boga symbolika i znaczenie i wpływ na wiarę Chrześcijańską". Prowadzi ks. Leszek Flis.
Sala nr 2 parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

27.03.2019. SEKCJA KIK W GLIWICACH
Ks. Wojciech Maciążek, Od wyznania do manifestu: Confessio Pawła VI i kardynała Gerharda Müllera.
Spotkanie w kaplicy św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. O 18.15 Nieszpory, o 18.30 Msza św., o 19.00 prelekcja.

20.03.2019. SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE
Film "Życie Jezusa" część IV pt. Męka i śmierć Pana Jezusa.
Sala nr 1 parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

20.03.2019. SEKCJA NAUKA-WIARA
Prof. Julian Gembalski - "Piękno zintegrowane. Organy jako synteza sztuk".
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.

20.03.2019. SEKCJA KIK W GLIWICACH
Ks. Sebastian Marecki. Wypisy z "Czy Bóg potrzebuje Kościoła" Gerharda Lohfinka.
Spotkanie w kaplicy św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. O 18.15 Nieszpory, o 18.30 Msza św., o 19.00 prelekcja.

17.03.2019. Wojciech Sala - Prezentacja multimedialna książki „Ksiądz Józef Danch 1945-1982 we wspomnieniach i fotografiach”
Parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny w Cieszynie-Bobrku
Godz. 17:00 - odczyt, godz. 18:00 - Msza święta w intencji śp. księdza proboszcza Józefa Dancha.

14.03.2019. Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z 14 marca 2019 r.
wyrażające sprzeciw wobec promocji praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderycznych (LGBT)
stan-kik_lgbt.pdf

13.03.2019. SEKCJA KIK W GLIWICACH
Ks. Sebastian Marecki. Wypisy z "Czy Bóg potrzebuje Kościoła" Gerharda Lohfinka.
Spotkanie w kaplicy św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. O 18.15 Nieszpory, o 18.30 Msza św., o 19.00 prelekcja.

2.03.2019. 30-lecie Sekcji KIK w Katowicach-Janowie
Godz. 18.00. Msza św. w kościele św. Anny w Katowicach-Janowie, pl. Wyzwolenia 21. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Senior Damian Zimoń.
Po Mszy św. spotkanie w Domu Katechetycznym.
Prezentacja książki "Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Sekcja w Katowicach Janowie 1989 - 2019"
janow-ksiazka_ebook.pdf

 30 lat Sekcji KIK w Janowie 30 lat Sekcji KIK w Janowie 30 lat Sekcji KIK w Janowie 30 lat Sekcji KIK w Janowie 30 lat Sekcji KIK w Janowie 30 lat Sekcji KIK w Janowie  

16.01.2019. SEKCJA NAUKA-WIARA
Nie było miejsca dla Ciebie...
- słowo: prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
- śpiew: prof. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska,
- muzyka: prof. Julian Gembalski
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12

4.01.2019. SPOTKANIE OPŁATKOWE
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z Księdzem Biskupem Grzegorzem Olszowskim. Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2
Program spotkania:
- godz. 17.00, Msza św. w kaplicy
- godz. 18.00, spotkanie w Sali Jana Pawła II

 Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice
 Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice
 Opłatek KIK Katowice Opłatek KIK Katowice      

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd