Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Z nauczania św. Jana Pawła II

Słowa św. Jana Pawła II - do zastanowienia się i przemyślenia. Co tydzień przypominamy Jego słowa.

Musimy się uczyć tworzyć sprawiedliwe społeczeństwo przy założeniu wolnego rynku. To wszystko jest powiązane z tym jednym, prostym przykazaniem: „nie kradnij”.

[9.10.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Białymstoku, 05.06.1991.

„Nie kradnij” to znaczy nie nadużywaj tej swojej władzy nad własnością, nie nadużywaj tak, że inni stają się przez to nędzarzami, i to też jest prawdą, i my tę prawdę przypominamy również na Zachodzie.

[2.10.2021]  Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Białymstoku, 05.06.1991.

Obyśmy tylko w swoich dążeniach do ukształtowania nowej gospodarki, nowych układów ekonomicznych nie próbowali iść drogami na skróty, z pominięciem drogowskazów moralnych. „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26).

[25.09.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Białymstoku, 05.06.1991.

Kiedy słyszymy: „nie kradnij”, to rozumiemy, że jest rzeczą moralnie złą przywłaszczać sobie cudzą własność. Ta prosta oczywistość Dekalogu wypisana jest zarazem w świadomości moralnej, czyli w sumieniu człowieka.

[18.09.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Białymstoku, 05.06.1991.

Moralność jest miarą właściwą człowieczeństwa. W niej i przez nią człowiek realizuje siebie, gdy czyni dobrze; gdy postępuje źle, niszczy ład mądrości w sobie samym, a także w międzyludzkim i społecznym zasięgu swego bytowania.

[11.09.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Białymstoku, 05.06.1991.

Oby całe nasze społeczeństwo uwolniło się od tego złudzenia wolności, wolnej miłości, którą usiłuje się przesłonić rzeczywistość cudzołóstwa i rozwiązłości.

[4.09.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przed kościołem Miłosierdzia Bożego w Łomży, 04.06.1991.

Czy małżonkowie pracują nad pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności – pomimo całego trudu, a także obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych ułomności, jakimi oboje są obciążeni?

[28.08.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przed kościołem Miłosierdzia Bożego w Łomży, 04.06.1991.

Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który można z pożądliwością oglądać lub którego się po prostu używa?

[21.08.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przed kościołem Miłosierdzia Bożego w Łomży, 04.06.1991.

Co się stało z przykazaniem: „nie cudzołóż”? W naszym polskim życiu?

[14.08.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przed kościołem Miłosierdzia Bożego w Łomży, 04.06.1991.

Niech każdy z nas zapyta siebie: jaką jestem glebą? Co dzieje się z ziarnem Bożej prawdy w moim życiu?

[7.08.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na placu przed kościołem Miłosierdzia Bożego w Łomży, 04.06.1991.

Budujmy wspólna przyszłość Naszej Ojczyzny wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej Mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii.

[31.07.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Poniósł śmierć na krzyżu Syn Boży, aby w sposób najbardziej radykalny została potwierdzona moc przykazania „nie zabijaj”.

[24.07.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”. Te słowa powiedział Chrystus i te słowa poniósł z sobą na krzyż.

[17.07.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Musimy zwiększyć równocześnie naszą społeczną troskę nie tylko o dziecko poczęte, ale również o jego rodziców, zwłaszcza o jego matkę – jeśli pojawienie się dziecka stawia ich wobec kłopotów i trudności ponad jej siły, przynajmniej tak myślą.

[10.07.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Zauważmy jeszcze, że przykazanie: „nie zabijaj” zawiera w sobie nie tylko zakaz. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby.

[3.07.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty?

[26.06.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka, godząc się lub ulęgając presji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się narodzą.

[19.06.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Na miejsce Bożego: „nie zabijaj” postawiono ludzkie: „wolno zabijać”, a nawet: „trzeba zabijać”.

[12.06.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Wśród tych zbrodni szczególnie wstrząsające pozostają systematyczne zabójstwa całych narodów – przede wszystkim Żydów czy też grup ludnościowych, jak Cyganie – tylko z motywów przynależności do tego narodu czy też rasy.

[5.06.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

W samym centrum tego porządku leży przykazanie „nie zabijaj” – zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo każdego człowieka do życia: od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób szczególny bierze w obronę ludzi niewinnych i bezbronnych.

[29.05.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Na szlaku mojej pielgrzymki po Polsce towarzyszy mi Dekalog: dziesięć Bożych słów wypowiedzianych z mocą na Synaju, potwierdzonych przez Chrystusa w Kazaniu na górze w kontekście ośmiu błogosławieństw. Zrąb ludzkiej moralności zadany człowiekowi przez Stwórcę.

[22.05.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Podczas dzisiejszych odwiedzin zatrzymałem się przy kamieniu-pomniku z napisem „Pamięci ludzi skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem roku 1976”. To czasy bliskie, które Radom i cała Polska głęboko zapisały w swej pamięci.

[15.05.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, 04.06.1991.

Ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca – właśnie jako Matka Syna Bożego.

[8.05.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie k/Kielc, 03.06.1991.

Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie – mówi się tak: „nieoczekiwanie” – nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest osobą ludzką...

[1.05.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie k/Kielc, 03.06.1991.

Wiemy z rodzimego doświadczenia, zwłaszcza z doświadczenia minionego okresu, że to zło pierworodne, które drzemie w duszy każdego człowieka, a które u podstaw łączy się z odrzuceniem Bożego Ojcostwa – szczególnie często, szczególnie łatwo daje o sobie znać poprzez naruszenie ładu moralnego małżeństwa i rodziny.

[24.04.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie k/Kielc, 03.06.1991.

Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości Ojcostwo Boga.

[17.04.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie k/Kielc, 03.06.1991.

Przykazanie zobowiązujące człowieka do czci rodziców, ojca i matki, zabezpiecza podstawowe dobro ludzkiej wspólnoty. Rodzina bowiem znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw.

[10.04.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie k/Kielc, 03.06.1991.

Nowe Przymierze łączy się ze Starym na gruncie tego przykazania, które uwydatnia świętość rodziny oraz odpowiadającej jej powinności: „Czcij ojca twego i matkę twoją”.

[3.04.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie k/Kielc, 03.06.1991.

Dzisiaj, kiedy część katolików zaczyna zaniedbywać coniedzielną Mszę świętą, trzeba nam sobie przypomnieć szczególnie o tajemnicy tej Bożej miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni w Chrystusie i która się uobecnia na Jego ołtarzu.

[27.03.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

Dlatego niedziela, dzień Jego zmartwychwstania, jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, dniem szczególnie świętym.

[20.03.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie, a tego niestety doświadczaliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Doświadczaliśmy tego wielkiego, katolickiego getta, getta na miarę narodu.

[13.03.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością.

[6.03.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

Dlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają.

[27.02.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

Kiedy Bóg mówi: „pamiętaj, abyś dzień święty świecił”, słowo Jego nie tylko dotyczy jednego dnia w tygodniu. Dotyczy ono całego charakteru naszego życia.

[21.02.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,31-33). Czy jednak nie zostaliśmy zdominowani przez to, co jest – mimo wszystko mniej ważne?

[14.02.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Lubaczowie, 03 czerwca 1991.

O takim domu mówi Chrystus: „Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7,25).

[7.02.2021] Homilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej biskupa Sebastiana Józefa Pelczara. Rzeszów, 2 czerwca 1991.

Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw.

[31.01.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. przy kościele św. Ducha w Koszalinie, 01.06.1991.

Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności.

[24.01.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. przy kościele św. Ducha w Koszalinie, 01.06.1991.

Któż jednak bardziej niż Chrystus – ukrzyżowany i zmartwychwstały – potwierdza moc tamtego pierwszego słowa Dekalogu: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”?

[17.01.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. przy kościele św. Ducha w Koszalinie, 01.06.1991.

Równocześnie ten moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze.

[10.01.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. przy kościele św. Ducha w Koszalinie, 01.06.1991.

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. To pierwsze słowo Dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania.

[3.01.2021] Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. przy kościele św. Ducha w Koszalinie, 01.06.1991.

Dzielimy się z internautami przemyśleniami św. Jana Pawła II. Od niedzieli 3 stycznia 2021 r. będziemy w tym miejscu co tydzień przypominać Jego słowa, które polecamy Waszej refleksji. Wybrał Stanisław Waluś.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd