KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 KRONIKI  od 1998 r.

KRONIKA
***** 2009 *****7.12.2009. Adwentowy Dzień Skupienia.
Ks. dr Antoni Bartoszek "Ewagariusz z Pontu i Benedykt XVI – wielkimi nauczycielami nadziei". Nauka, adoracja i Msza św. z homilią.
Kościół Garnizonowy św. Kazimierza Królewicza w Katowicach.


8.12.2010. Janina Miazgowicz pierwszą laureatką Nagrody im. Błogosławionego ks. Emila Szramka.
Ogłoszenie decyzji Kapituły z 23.11.2010 i wręczenie Nagrody odbyło się w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2009 r. po Mszy św. odpustowej parafii mariackiej w Katowicach.
Reportaż w biuletynie KIK "Dlatego" str. 6-8: biu217-8.pdf


14.11.2009. Regionalne spotkanie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej oraz Przewodniczących Sekcji katowickiego KIK
Siedziba katowickiego KIK w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2/13 - II piętro, Nowy Dom Katechetyczny parafii Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki).
godz. 11.00 Dariusz Pietrek (www.dariuszpietrek.pl) - wykład "Sekty - pojęcie, charakterystyka, zagrożenia"
godz. 12.15
- informacja o pracach Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w okresie 2008/2009 (A. Winiarski)
- informacje o formach działalności Klubów i Sekcji (Prezesi, Przewodniczący lub przedstawiciele Klubów
i Sekcji)
- informacje o Zjeździe Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej w Toruniu - bliższe informacje:  prezesi-torun.html.(A. Winiarski)
- sprawy różne i komunikaty.


DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
KATOWICE październik - listopad 2009
"Kultura jest wyrazem człowieka" Jan Paweł II

PROGRAM:

18 października 2009 (niedziela), godzina 19.00
-  Koncert organowy
Wykonawca:  Moon-Kyung Chae (Korea)
Kościół Świętej Rodziny Katowice-Brynów

Dziesięciolecie organów w stylu francuskiego baroku w Katowicach - Zawodziu

20 października 2009 (wtorek) godzina 19.15
- Koncert organowy
Wykonawca: Jean-Luc Perrot (Francja)

24 października 2009 (sobota) godzina 19.15
- Koncert organowy
Wykonawca: Julian Gembalski

27 października 2009 (wtorek) godzina 19.15
- Koncert organowo-kameralny w wykonaniu studentów
Akademii Muzycznej w Katowicach

29 października 2009 (czwartek) godzina 19.15
- Koncert organowy
Wykonawca: Marek Toporowski

19-21 października .2009
KURS INTERPRETACYJNY FRANCUSKIEJ MUZYKI ORGANOWEJ "ZŁOTEGO WIEKU" - PROF. JEAN-LUC PERROT (Francja)

Od 18.10 2009  do 15 listopada 2009
WYSTAWA: DZIESIĘĆ LAT ORGANÓW FRANCUSKICH W KOŚCIELE OPATRZNOŚCI BOŻEJ
Nawa boczna kościoła Opatrzności Bożej - wystawa zorganizowana przy współpracy z Muzeum Organów Śląskich w Katowicach

29 października 2009 (czwartek), godz. 13.00 i 17.30
Spotkanie panelowe z cyklu "Warto rozmawiać" na temat:  "OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE"
Panel poprowadził redaktor Jan Pospieszalski z udziałem Joanny Najfeld
Młodzież szkół licealnych (godz. 13.00), mieszkańcy miasta (godz. 17.30).
Dom Parafialny parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), pl. Ks. Emila Szramka 2

4 listopada 2009 (środa) godz. 17.00
"Od J.S.Bacha do C.Francka"
Muzyka sakralna w wykonaniu uczniów PSM II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), pl. Ks. Emila Szramka

5 listopada 2009 (czwartek) godzina 19.00
"Pieśni, arie i muzyka organowa Haendla, Haydna i Mendelssohna".
Wykonawcy: Elzbieta Grodzka-Łopuszyńska - sopran. Julian Gembalski - organy
Kościół Najśw. Serca Pana Jezusa (OO.Oblatów), Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów MN

11 listopada 2009 (niedziela), godzina 19.15
Uroczysty koncert z okazji Dnia Niepodległości
Wykonawcy: Justyna Bachowska - sopran; Witold Zaborny, Władysław Szamański, Adam Musialski, Laura Kaczmarzyk, Damian Poloczek - organy
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), pl. Ks. Emila Szramka

ORGANIZATORZY:
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
WSPÓŁPRACA:
Parafia Mariacka w Katowicach, Bractwo Myśli Bratniej w Katowicach
PATRONAT MEDIALNY:
Gość Niedzielny, Radio eM 107,6 FM
Projekt objęty mecenatem Miasta KatowiceOświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w związku z wyrokiem w sprawie z powództwa Alicji Tysiąc ogłoszonym w dniu 23 września 2009 r.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża swoją solidarność z Redaktorem Naczelnym "Gościa Niedzielnego" ks. Markiem Gancarczykiem, autorem artykułów zamieszczonych w "Gościu Niedzielnym", a dotyczących moralnej oceny aborcji.
Uważamy, że kuriozalny wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach jest przejawem ograniczenia wolności głoszenia prawdy i wolności wypowiadania ocen moralnych czynu zabójstwa oraz przejawem dominacji cywilizacji śmierci nad cywilizacją życia.

dr Antoni Winiarski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Katowice, 16.10.2009 r.3.10.2009 Leśniów, Częstochowa.Organizator: Jan Mikos.


17-18.09.2010. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.
Rekolekcjonista: Ks. Herbert Hlubek.


14-24.09.2009 Włochy, Chorwacja, Medżiugorje. Padwa, Asyż, Rzym, Watykan, Manopello, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Bari, Dubrownik, Medżiugorje, Kriżewacz, Makarska, Nagykanizsa - Węgry. Organizator: Jan Mikos.


9-23.07.2009. Pielgrzymka KIK do Peru i Boliwii. Organizator: Antoni Winiarski. Wkrótce fotoreportaż z pielgrzymki.


10.06.2009. Zmarł prof. Jan Rychły, ur. 12.06.1924, Członek Honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Śp. prof. Jan Rychły był wieloletnim przewodniczącym sekcji Nauka-Wiara w Zabrzu. Publikował pod pseudonimem Leon Jar. Pogrzeb śp. prof. Jana Rychłego odbył się w sobotę 13 czerwca o godz. 10.30 w kościele św. Józefa w Zabrzu ul. F. Roosevelta.


2.06.2009. Ogólnopolska XXIX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
* Czesław Ryszka: RODZINA W POLSKIM I EUROPEJSKIM PARLAMENCIE. Konferencja wygłoszona podczas ogólnopolskiej XXIX Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasnej Górze, 6 czerwca 2009. ryszka1.html.
* Droga Krzyżowa odprawiona 6 czerwca 2009 na Jasnej Górze podczas ogólnopolskiej XXIX Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej. Tekst i zdjęcia. dr-krz2009.html.


24.05.2009. Piesza pielgrzymka KIK, SRK AK i ZG do Bogucic. Wyszliśmy sprzed lokalu Klubu o godz. 15.30. Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Boguckiej o godz. 17.00. Po Mszy św. nabożeństwo maryjne i spotkanie uczestnków pielgrzymki.


24.05.2009. XIV Festiwal Muzyka Organowa w Katedrze. Wykonawca: Władysław Szymański Więcej informacji


15-17.05.2009. Pielgrzymka. Lubiąż, Henryków, Krzeszów, Książ, Trzebnica (szlak cysterski). Organizator Jan Mikos.


8-10.05.2009. Wzięliśmy udział w imprezach związanych z 20-leciem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.


1-4.05.2009. Pielgrzymka na Litwę. Suchowola, Wilno, Troki, Pożajście, Kowno, Różanystok, Święta Woda. Organizator Jan Mikos, pilot Antoni Winiarski.


25.04.2009. Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach i grobu Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawa i Laski Warszawskie. Organizator Antoni Winiarski.


18.04.2009. Pielgrzymka: Tyniec, Kraków Łagiewniki. Organizator Jan Mikos.


15.04.2009. Pierwszy dzień stosowania okolicznościowego datownika z okazji 20-tej rocznicy śmierci ks. bp. dr. Herberta Bednorza (22.09.1908 - 12.04.1989) oraz wprowadzenie do obiegu pocztowego okolicznościowej kartki upamietniającej wybitnego Syna Górnośląskiej Ziemi. 15 kwietnia 1989 r. pożegnaliśmy Go w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Inicjatorem wydania okolicznościowej kartki pocztowej i datownika jest Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
   Ks. bp. Herbert Bednorz był przede wszystkim duszpasterzem robotników, ale jednocześnie w swojej diecezji dbał również o inteligencję. Kalendarium życia ks. bp. Herberta Bednorza zamieszczamy w internecie na stronie hbednorz.html
   Okolicznościowy datownik można było uzyskać w okienku filatelistycznym w Urzędzie Pocztowym Katowice 1 (ul. Pocztowa 9) do 12 maja 2009 r.
Kartka w pełnym wymiarze


14.05.2009. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach uchwalił dwa dokumenty.
Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 14.05.2009 r. do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
   Apelujemy o eliminację z programów telewizyjnych filmów ze scenami agresji, przemocy i okrucieństwa w czasie największej oglądalności.
   Uzasadnienie:
   Świadomi oddziaływania programów telewizyjnych na kształtowanie postaw moralnych społeczeństwa pragniemy zwrócić uwagę na ten ich obszar, jakim jest szacunek i ochrona życia ludzkiego. Wpływ oglądanych, sugestywnych obrazów podsuwa, a mało krytycznym widzom wręcz narzuca, sposób wartościowania życia ludzkiego. Rozbudza bądź stępia wrażliwość moralną, co ma ogromną wagę zwłaszcza w stosunku do młodzieży. W związku z tym, niepokój budzi częste emitowanie w godzinach największej oglądalności filmów z licznymi scenami agresji, przemocy i okrucieństwa.
   Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
   dr Antoni Winiarski
   Otrzymują:
Fundacja Polsat, Telewizja Polsat S.A., TVN S.A., Rada Programowa Telewizji Polskiej, Rada Etyki Mediów, Rzecznik Praw Dziecka
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 14.05.2009 r.
   Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża rozczarowanie brakiem realizacji obietnic wyborczych i dezaprobatę wobec następujących działań:
- zamykania stoczni,
- ograniczania przemysłu zbrojeniowego,
- niczym nie uzasadnionego wycofania się z dofinansowania prac naukowo-badawczych w zakresie geotermii, a prowadzonych przez fundację "Lux Veritatis",
- posyłania dzieci o rok wcześniej do szkoły,
- niedofinansowania szkolnictwa wyższego i nauki,
- zwiększania obciążeń obywateli poprzez drastyczny wzrost cen energii,
- podpisania 12 grudnia 2008 r. szkodliwego dla Polski "pakietu klimatycznego", opartego na wątpliwych przesłankach naukowych.
   Prezes
   Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
   dr Antoni Winiarski


4.04.2009. Spotkanie Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. Obrady w klasztorze SS. Franciszkanek w Laskach pod Warszawą. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach i uzyskanie odustu zupełnego.
..
.
.


4.04.2009. Pielgrzymka: Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice. Organizator Jan Mikos.


28.03.2009 Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach
   Mszę św. w kaplicy sprawował i homilię do zebranych wygłosił Ks. Dziekan dr Andrzej Suchoń. Po sprawozdaniach: Zarządu za kadencję 2006-2009, Komisji Rewizyjnej i finansowym Zarząd uzyskał absolutorium. Sprawozdania są na stronie internetowej naszego KIK. Zebrani ustalili, że Zarząd będzie składał się z Prezesa i 10 członków, a Komisja Rewizyjna będzie liczyła 5 członków.
    Prezesem KIK w Katowicach został Antoni Winiarski, a członkami Zarządu: Andrzej Dawidowski, Kazimierz Krzyżanowski, Jan Mikos, Marianna Nęckarska, Robert Prorok, Danuta Sobczyk, Wojciech Sala, Piotr Urbanowicz, Stanisław Waluś. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Jacek Chmieliński, Józef Dziemba, Czesław Olszewski, Jerzy Smołka, Rena Ustrzycka.
    Zebrani podjęli 5 uchwał wynikających ze złożonych wniosków i przekazali dwa wnioski do dalszego opracowania na posiedzeniu Zarządu KIK w Katowicach.
Apel Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 28.03.2009 r. do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach ponownie apeluje do Pań i Panów Posłów oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o ustawowe zapewnienie ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
    Uważamy także, iż każda próba dokonania aborcji powinna być kwalifikowana jako usiłowanie zabójstwa.
Apel Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 28.03.2009 r. do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o uchwalenie ustawy całkowicie zakazującej procedury zapłodnienia "in vitro"
    Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do Pań i Panów Posłów oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o uchwalenie ustawy całkowicie zakazującej procedury zapłodnienia "in vitro".
    Życie nowego człowieka zaczyna się w momencie połączenia komórki jajowej i plemnika, i podziału powstałej komórki (w każdej powstałej po podziale następnej komórce jest zestaw genów matki i ojca - a więc jest to wyznacznik istnienia nowej osoby).
    Przypominamy, że ogromna większość Państwa kończyła ślubowanie poselskie lub senatorskie słowami: "Tak mi dopomóż Bóg", a piąte przykazanie Dekalogu jest wyraźne: "Nie zabijaj".
Apel Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 28.03.2009 r. do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o przywrócenie święta Trzech Króli jako dnia ustawowo wolnego od pracy
   Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do Pań i Panów Posłów oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o przywrócenie święta Trzech Króli jako dnia ustawowo wolnego od pracy.
Uchwała Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 28.03.2009 r.
   Walne Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża podziękowania Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za:
ˇ pierwszą pielgrzymkę apostolską do Polski od 25 do 28 maja 2006 r.,
ˇ nauczanie skierowane do wiernych, a w szczególności w encyklikach "Deus caritas est" i "Spe salvi",
ˇ zdjęcie ekskomuniki z czterech biskupów tradycjonalistów w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan,
ˇ ustanowienie wielu błogosławionych i kanonizowanych, a wśród nich kilku Polaków,
ˇ cotygodniowe słowa kierowane do Polaków w naszym języku.
    Zapewniamy Ojca Świętego o naszym przywiązaniu i modlitwie w Jego intencji oraz w intencjach, które poleca Bogu.
Uchwała Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 28.03.2009 r.
    Walne Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża radość i składa serdeczne gratulacje Jego Ekscelencji, Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi z okazji powtórnego wyboru na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na kadencję 2009-2014.
    W związku z wyborem życzy Księdzu Arcybiskupowi dalszego błogosławieństwa Bożego w sprawowaniu funkcji będącej służbą Kościołowi w naszej Ojczyźnie, ciągłej asystencji Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji, trwania przy wartościach, którym Jego Ekscelencja służy.
Apel Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 28.03.2009r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nie ratyfikowanie traktatu lizbońskiego
    Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego o nie ratyfikowanie traktatu lizbońskiego.
   Uzasadnienie:
    Zgodnie z przyjętą procedurą w Unii Europejskiej odrzucenie traktatu w jednym z krajów kończy procedurę ratyfikacyjną. Odmowa ratyfikacji wyrażona przez ludność Irlandii w referendum zakończyła procedurę.
    Można zacząć prace nad inną umową międzynarodową i poddać ją procedurze ratyfikacji od początku - we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Miało to miejsce w przypadku Konstytucji Europejskiej, która została odrzucona przez ludność dwóch krajów: Francji i Holandii i stała się martwa.
    Polska nie może w wyniku żadnej umowy międzynarodowej utracić suwerenności wywalczonej po 123 latach niewoli i utraconej w wyniku II wojny światowej rozpętanej przez Rzeszę Niemiecką, która po kilkunastu dniach została wsparta przez Związek Sowiecki.
   Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dr hab. Stanisław Waluś
   Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dr Antoni Winiarski


22-24.03.2009. "Bądźmy uczniami Chrystusa we wspólnocie Kościoła". Rekolekcje wielkopostne Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w Kościele Garnizonowym w Katowicach
Rekolekcje głosił ks. infułat Paweł Pyrchała z Zabrza.
Konferencje były poświęcone wybranym dokumentom Soboru Watykańskiego II:
"Lumen Gentium" (Kościół światłością narodów), "Gaudium et spes" (Kościół w świecie współczesnym), "Apostolicam actuositatem" (O apostolstwie świeckich)
i nawiązywały do następujących myśli:
Bóg moim celem,
Kościół moją Matką,
Pismo Święte moją drogą,
Apostolstwo moim powołaniem.


20-22.03.2009. Rekolekcje wielkopostne KIK u OO Jezuitów w Czechowicach wspólnie z Klubami w Bielsku-Białej i Żywcu. Rekolekcje nt. "Potrzeba i istota rezeznawania duchowego" głosił O. dr Wacław Królikowski SJ. Fotoreportaż w biuletynie "Dlatego": biu206-7.html


25.02.-5.03.2009. Ziemia Święta. Organizator Jan Mikos.


10.02.2009. Dr Antoni Winiarski - wykład - "Efekt cieplarniany". Sekcja Nauka-Wiara. Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.


8.01.2009. Spotkanie opłatkowe w siedzibie KIK:
Msza św. w kaplicy Nowego Domu Katechetycznego - celebrowali J.E. Ks. Abp. Damian Zimoń, ks. dr hab. Józef Kozyra i ks. dr Andrzej Suchoń. Po Mszy św. spotkanie w sali Jana Pawła II. Fotoreportaż w biuletynie "Dlatego":  biu206-7.html

linia

Bliższe informacje o Klubie i jego działalności:
Antoni Winiarski (prezes) tel. dom. (032) 255 71 12, tel. sł. (032) 359 11 98. E-mail: awini@us.edu.pl
Andrzej Dawidowski (sekretarz) tel. dom. 206 51 49.Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html