Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

. Kartka w pełnym wymiarze
 
   Dwadzieścia lat temu Bóg powołał do siebie wybitnego Syna Górnośląskiej Ziemi - Księdza Biskupa Doktora Herberta Bednorza (22.09.1908 - 12.04.1989). 15 kwietnia 1989 r. pożegnaliśmy Go w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.
   Ks. bp. Herbert Bednorz był przede wszystkim duszpasterzem robotników, ale jednocześnie w swojej diecezji dbał również o inteligencję.
   Niech ta karta pocztowa oraz okolicznościowy datownik będą skromnym wyrazem naszej wdzięczności.
   Prezes
   Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
   dr Antoni Winiarski

Ks. Biskup dr Herbert Bednorz
Kalendarium
"Pokój ludziom dobrej woli" (Łk 2, 14).
Pax hominibus bonae voluntatis

22.09.1908 Herbert Bednorz urodził się w Gliwicach. Ojciec Józef, ślusarz, matka Anna z d. Ruda. Był drugim z siedmiorga rodzeństwa.
27.09.1908 Chrzest w parafialnym kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Chrztu udzielił ks. Paul Lopatta - rodzice chrzestni: Anton Bednorz i Gella Franciska Gemander. W Gliwicach mieszkał przy Barbarastrasse 48 (oficyna, mieszk. nr 3) - obecnie ul. Bł. Czesława, potem Pulstrasse 3 i znowu Barbarastrasse 48a. W Gliwicach ukończył szkołę powszechną i uczęszczał do gimnazjum klasycznego.
1922 Po podziale Śląska przeprowadzka rodziny Herberta do Katowic na ul. Pawła 6, parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W Katowicach kontynuuje naukę w Państwowym Gimnazjum Klasycznym (dzisiaj Liceum im. Adama Mickiewicza).
10.11.1923 Bierzmowanie w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach.
1927 Matura.
1927 Studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Duży wpływ filozofa ks. prof. Konstantego Michalskiego (1879 - 1947).
30.01.1931 Subdiakonat.
26.06.1932 Święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Adamskiego (1875 - 1967).
1932 Wikariusz w par. św. Barbary w Chorzowie, gdzie proboszczem był ks. Józef Gawlina (1892 -1964).
1933 Studia w Louvain (Belgia) w Ecole des Sciences Sociales.
Kontynuacja studiów w Paryżu w Instytucie Nauk Społecznych i Politycznych.
1934 Równoległe studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paryskiego pod kierunkiem prof. Antoine Villiena, specjalisty z dziedziny prawa kanonicznego.
1936 Obrona pracy doktorskiej "La doctrine sociale et économiquedu protestantisme orthodoxe" w Instytucie Nauk Społecznych i Politycznych na temat aspektów społeczno-gospodarczych nauki Lutra i Kalwina - promotor Gustave Desbuquois SJ.
1937 Obrona pracy doktorskiej na temat konkordatu zawartego przez Polskę w 1925 r. "La Concordat de Pologne de 1925. Nomination aux Sieges Episcopaux et aux Paroisses Commentaire avec comparaison aux autres Concordats d'apres - guerre" - promotor Antoine Villien. Nostryfikacja doktoratu na Uniwersytecie Warszawskim.
1937 Sekretarz Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Mężczyzn.
1937 Kilkutygodniowy pobyt w Londynie.
1938 W Paryżu drukiem ukazuje się w języku francuskim praca doktorska.
1939 Substytut parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich (do 1946 r.)
1939 Półroczne studium w Instytucie Kościelnej Gospodarki Finansowej we Wrocławiu.
1939 Wybuch II Wojny Światowej - wyjeżdża za parafianami na wschód do Klewania (Wołyń).
1940 Powrót do Brzezin Śląskich. Po drod ze zatrzymuje się w Częstochowie.
II Wojna Światowa - członek Rady Administracyjnej diecezji katowickiej.
1940 Półroczny kurs zarządzania sprawami gospodarczymi i finansowymi diecezji.
1946 Uczestnictwo w Śląskiej Radzie Kultury i Wojewódzkiej Radzie Kultury.
1.03.1946 Kierownik referatu duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Katowicach.
23.09.1946 Okólnik w związku z pierwszą powojenną pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich.
1949 - 1950 Wykładowca teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
4.05.1950 Bulla Ojca Świętego Piusa XII - mianowanie koadiutorem bp. Stanisława Adamskiego z prawem następstwa biskupa ordynariusza katowickiego.
24.12.1950 Sakra biskupia z rąk ks. bp. Stanisława Adamskiego w prokatedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.
16.12.1951 Konsekracja ołtarza św. Barbary w kościele garnizonowym w Gliwicach (Administracja Apostolska w Opolu).
12.05.1952. Udziela sakarmentu Bierzmowania 276 osobom w parafii Ducha Świętego w Zabrzu (Administracja Apostolska w Opolu).
13.05.1952. Udziela sakarmentu Bierzmowania 1006 osobom w parafii św. Józefa w Zabrzu (Administracja Apostolska w Opolu).
4.11.1952 Aresztowany pod zarzutem wydania listu pasterskiego sprzeciwiającego się usuwaniu religii ze szkół i organizowania zbiórki podpisów pod petycją.
4.11.1952 - 2.12.1952 Przetrzymywany w piwnicy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach.
1952 - 1956 Wygnany z diecezji na okres 5 lat wspólnie z bp. Stanisławem Adamskim i bp. Juliuszem Bieńkiem.
1952 - 1956 Kielce - dom księży emerytów, usunięty w styczniu 1956 r. za namówienie kleryków do bojkotu akademii z okazji jubileuszu PAX. Kępno - klasztor sióstr boromeuszek. Poznań - dom sióstr marianek. W Poznaniu wykłada na Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego.
5.11.1956 Powrót do diecezji razem z bp. Stanisławem Adamskim i bp. Juliuszem Bienkiem.
1958 Z inicjatywy bp. Herberta Bednorza powołanie Ogólnopolskiego Sekretariatu Duszpasterstwa Głuchoniemych z siedzibą w Katowicach.
1962 -1965 Sobór Watykański II. Ojciec Święty Jan XXIII mianuje ks. bp. Herberta Bednorza konsultorem w Komisji ds. Laikatu i Środków Masowego Przekazu. Po Soborze Watykańskim II Ojciec Święty Paweł VI mianuje ks. bp. Herberta Bednorza członkiem Posoborowej komisji ds. Apostolstwa Świeckich.
Lata 60-te do 1985 Członek, a potem przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
1966 Decyzja o peregrynacji pustej ramy symbolizującej aresztowany wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. 4.09.1966 puste ramy wystawiono w katowickiej katedrze.
12.11.1967 Śmierć bp. Stanisława Adamskiego. Ks. bp Herbert Bednorz zostaje biskupem ordynariuszem.
10.12.1967 Ingres do katedry Chrystusa Króla w Katowicach.
8.09.1968 List pasterski nt. rodziny. Kolejne listy nt. rodziny: 23.09.1969, 19.09.1970, 12.09.1971, 6.02.1972, 15.02.1974, 25.09.1978 i 27.09.1979.
5.10.1968 W roku powstania Uniwersytetu Śląskiego - erygowanie kościoła akademickiego i Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach.
1968 Ukazuje się pierwszy tom Śląskich Studiów Teologiczno-Historycznych jako organ Instytutu Teologiczno - Pastoralnego.
grudzień 1968 Powołanie Diecezjalnej Komisji Ekumenicznej.
1970 Kolonia, Niemcy. Zjazd Polaków w Niemczech. Słowo do uczestników Zjazdu.
1971 Sacrosong w Katowicach i Chorzowie, Bp Herbert Bednorz informuje władze o zamiarze zorganizowania Sacrosongu'71 "dla uczczenia 50-lecia pierwszego zrywu powstań śląskich w 1921 roku oraz pracy naszych górników i hutników". Informuje również o Sacrosongu w liście pasterskim zapraszającym mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl.
1.01.1972 Dekret zapowiadający zwołanie I Synodu Diecezji Katowickiej.
14.12.1974 Pierwsza plenarna sesja synodalna.
15.11.1975 Zakończenie Synodu.
10.10.1980 Pozytywne stanowisko odnośnie założenia w Katowicach Klubu Inteligencji Katolickiej.
3.11.1980 Przenosi siedzibę Śląskiego Seminarium Duchownego z Krakowa do Katowic.
24.12.1980 W 30-tą rocznicę sakry biskupiej bp. Herbert Bednorz uzyskuje zgodę na wybudowanie kościoła i wskazuje na jego lokalizację w Wodzisławiu Śl., gdzie 3.10.1982 eryguje parafię św. Herberta Biskupa.
1981 Bp Herbert Bednorz został honorowym górnikiem kopalni "Ziemowit".
Październik 1981 Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim oraz inauguracja roku akademickiego uczelni śląskich w katowickiej katedrze.
1981 - 1985 Współprzewodniczenie Zespołowi Roboczemu ds. Wydawnictw i Czasopism Rządu PRL i Episkopatu Polski.
Po 13 grudnia 1981 Interwencja w sprawie osób internowanych m.in. prof. Augusta Chełkowskiego - rektora Uniwersytetu Śląskiego i prof. Ireny Bajerowej - prorektora Uniwersytetu Śląskiego.
Styczeń 1982 Bp Herbert Bednorz odwiedza internowanych w Jastrzębiu-Szerokiej.
1981 Powołanie Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym.
Kwiecień 1983 Składa rezygnację z kierowania diecezją katowicką z powodu zbliżającego się osiągnięcia wieku 75 lat.
20.06.1983 Ojciec Święty Jan Paweł II na lotnisku w Katowicach-Muchowcu. Krzyż z Muchowca został ustawiony w Skoczowie na Kaplicówce, gdzie w przez wiele lat, w czerwcu, bp Herbert Bednorz uczestniczył w procesji, podczas której niesione są relikwie św. Jana Sarkandra.
20.11.1983 Poświęcenie i otwarcie Muzeum Diecezjalnego.
1.12.1983 Przekształcenie Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Biskupi Komitet Pomocy "Miłość i Sprawiedliwość Społeczna".
14.03.1984 Obrona Krzyża przy kop. Wujek - bp Herbert Bednorz wraz biskupami pomocniczymi i księżmi modli się pod Krzyżem i odmawia Anioł Pański.
15 - 30.09.1984 Dni Rodziny Katolickiej zorganizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku. Otwarcia Dni dokonał w kościele Św. Mikołaja bp. Herbert Bednorz.
3.06.1985 Koniec posługi biskupiej. Rządy diecezją katowicką, na mocy bulli Ojca Świętego Jana Pawła II, przejmuje ks. bp dr Damian Zimoń.
12.04.1989 Ks. bp. Herbert Bednorz odchodzi do domu Ojca.
15.04.1989 Ks. bp. Herbert Bednorz został pochowany w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

Na podstawie różnych materiałów opracował Antoni Winiarski

 
 
 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl, http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html