Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
JASNA GÓRA 2009
DROGA KRZYŻOWA

Teksty rozważań: Kazimierz Wiszniowski
Wybór modlitw Stacji: ks. Jerzy Popiełuszko
6 czerwca 2009 r.

Jesteśmy na Jasnej Górze po to, aby głębiej i z wiarą spojrzeć na sens naszego życia, sens naszego posługiwania drugiemu człowiekowi, człowiekowi cierpiącemu, który przez chorobę, przez cierpienie jest najbliższy Chrystusa. Mamy tu zaczerpnąć ze zdroju Bożej łaski, ze zdroju, który przepływa przez ręce Maryi. Aby ten strumień Bożej łaski i Bożej siły spłynął na nas i nas umocnił, musimy ustawić fale naszego serca na Boże wyzwanie. Musimy wyciszyć się i pozwolić Bogu mówić, musimy, choć na krótki czas odsunąć od siebie zakłócenia z szarej codzienności, aby móc z Bogiem rozmawiać. To jest bardzo ważne.

 ks. Jerzy Popiełuszko
STACJA I - JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Rozważanie:
Czy zdajesz sobie sprawę, że uczestniczysz w ostatniej drodze skazańca? Taką drogę ukrywa się ze wstydem w cywilizowanym świecie. Postaraj się nie być tylko widzem tego, co nastąpi. Chrystus jest tu cudownym podmiotem naszego odkupienia. Dał się skazać na śmierć. Słucha wyroku odczytywanego przez przedstawiciela władzy. To nie mieści się w ustalonym ludzkim porządku. Żołnierz trzymający koniec krępującego sznura zdaje się nie bardzo być obecnym w dziele. Może myśli, co zrobi, gdy skończy pracę? Kogut już skończył po raz trzeci piać. Piotr usiłuje uciec przed swoim zaparciem się Jezusa. Już umknął.
Popatrz między drzewa. Czy ten uciekinier nie przypomina ci postaci oglądanej na co dzień w lustrze? Piłat też już umył ręce.
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"Nasze cierpienia, nasze krzyże możemy ciągle łączyć z Chrystusem, bo proces nad Chrystusem trwa. Trwa proces nad Chrystusem w Jego braciach. Bo aktorzy dramatu i procesu Chrystusa żyją nadal. Zmieniły się tylko ich nazwiska i twarze, zmieniły się daty i miejsca ich urodzin. Zmieniły się metody, ale sam proces nad Chrystusem trwa. Uczestniczą w nim Ci wszyscy, którzy zadają ból i cierpienie braciom swoim, ci, którzy walczą z tym, za co Chrystus umarł na krzyżu. Uczestniczą w nim ci wszyscy, którzy usiłują budować na kłamstwie, fałszu i półprawdach, którzy poniżają godność ludzką, godność dziecka Bożego, którzy zabierają współrodakom wartość tak bardzo szanowaną przez samego Boga, zabierają i ograniczają wolność i życie."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

STACJA II - JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoja świat odkupić raczył
Rozważanie:
Pierwszy moment zetknięcia z kanciastą belką. Chrystus zostaje sam z ciężarem. Ty zostajesz sam ze swoim obowiązkiem. Jak go spełniasz?
Czy wysiłek pracy jest ulgą dla Twego sumienia? Czy wierzysz, że Chrystus podejmuje z Tobą wysiłek niesienia krzyża na co dzień? Uwierz w to. Idziecie razem, mimo rozdzielenia czasem i wielkością bytu. On i ty. Możesz po spotkać. Popatrz chwilę ponad figury, może właśnie w mieście, może dalej czeka tam na ciebie, a może w zakłopotaniu najbliżej stającego uczestnika tej Drogi?
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"Pamiętajmy, że mocny jest lud, gdy w swoim życiu i w swojej Ojczyźnie buduje na prawdzie, miłości i solidarności serc i umysłów, w modlitewnym zjednoczeniu ze źródłem tych wartości, Ojcem ludów i narodów - Bogiem przedwiecznym."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

STACJA III - JEZUS PO RAZ PIERWSZY UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył
Rozważanie:
Zaczęło się. Chrystus idzie pod górę. Ciężko się idzie pod górę z krzyżem. Upadek pod ciężarem krzyża. Oprawca jest rozwścieczony. Dokąd to będzie trwało? Im prędzej się skończy, tym lepiej. Oprawca szarpie za włosy, zaraz uderzy sznurem. Chrystus stale idzie pod górę. Czy nasza droga jest drogą pod górę? Czy ma cel, dalszy, trudny do zrealizowania? Jeżeli tak, to idź w jego kierunku. Upadek nie przekreśla celu. Oddala jego realizację. W wysiłku powstania jest piękno ludzkiego działania. Tego działania, w którym jest wysiłek mocy Chrystusa wstającego z upadku, by iść dalej.
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"Są więzienia niewidzialne, jest ich bardzo wiele. Są więzienia, w których ludzie rodzą się i umierają. Są więzienia systemów i ustrojów. Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej, sięgają duszy, sięgają w głąb prawdziwej wolności ...
Bądźmy silni miłością, modląc się za braci błądzących, nie potępiając nikogo, ale piętnując i demaskując zło."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

STACJA IV - JEZUS SPOTYKA MATKĘ SWOJĄ

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył
Rozważanie:
Maria nie jest sama. Podtrzymuje Ją wierny Jan. Może w tym spojrzeniu Mistrza jest prośba o opiekę nad Matką, prośba do Matki o usynowienie Jana, tylko teraz bez słów. Może w tych zastygłych figurach jawi się droga życia naszej zaginionej rodziny? Na chwilę zatrzymaj wzrok i słuchaj ciszy tej sceny.
Może przyjdzie do ciebie głębia przestrzeni duchowej, jaka tam trwa?
Zabierz ją ze sobą. Przybliży się. Wbudujesz ją w płytką przestrzeń między kuchnię, sypialnię, telewizor i łazienkę. Niech tam trwa, rozjaśniając szarość codziennej gonitwy, światłem niewidzialnej Miłości. Weź Ją z tej stacji, jak najpiękniejszą pamiątkę.
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘZAJ
"Nasze troski, radości, kłopoty kierujemy do Boga za pośrednictwem Matki Bożej. Dobrze się zatem stało, że tu u stóp Pani Jasnogórskiej znaleźliśmy się w Dniu Matki.
Bo Ona jest wzorem wszystkich matek, naszych ziemskich matek, których wartość nie zawsze dostrzegamy za życia, ale tak jak utracony skarb zaczynamy doceniać, gdy go zabraknie."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

STACJA V - CYRENEJCZYK POMAGA DŻWIGAĆ KRZYŻ CHRYSTUSOWI

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył
Rozważanie:
Dalej pod górę idą razem. Bóg i człowiek. Solidarni. Przymuszeni do wysiłku. Solidarni w trudzie. Bóg - człowiek - krzyżem razem złączeni.
Ci, którzy chcą oddalić cię od Boga, odrzucają Krzyż. Czy jesteś jeszcze świadomy, że krzyż jest znakiem twojej wiary, tej codziennej, sprawdzonej w twej postawie wobec zła, wobec przemocy, wobec obojętności?
Niesie Go w twoim imieniu Szymon Cyrenejczyk. Ilu tak, jak on, wzięło Krzyż z Chrystusem najpierw z niechęcią, a potem dostrzegło w podźwigniętym krzyżu narzędzie swojego Zbawienia. Odpowiedz tu na wałach Jasnej Góry, czy stacja "Dźwiganie krzyża z Chrystusem" jest dla ciebie li tylko rzeźbą oddzieloną głęboką fosą, na dnie której jest jakaś droga?
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"Życie jest drogą krzyżową. Idziemy od jednego zmartwienia do drugiego, upadamy, podnosimy się. Spotykamy ludzi, którzy nam pomagają: Szymonów z Cyreny, ale też i tych, którzy nas smagają złością, językiem, obmową, krzywdą. Czasami jest to ktoś najbliższy w domu, w pracy i wtedy najbardziej boli."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

Przechodzisz nad ulicą, łączącą parking z Jasną Górą. Zatrzymaj się koło herbu papieża z napisem TOTUS TUUS. Popatrz w dół. Idą ludzie do Maryi i od Maryi. Za kilkanaście minut będziesz jednym z nich. Co zawieziesz do domu? Jaką pamiątkę nie zakupioną na straganie czy w sklepie. Czy Ty, który stąd wyjedziesz, będziesz przemieniony?
Pomódl się o łaskę od Tej, której nie widzisz, bo obraz Jej jest zasłonięty, ale Ona jest, czeka na Ciebie, na Twoją prośbę o Jej wstawiennictwo, na Twoją przemianę.

STACJA VI - ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Rozważanie:
Szymon Cyrenejczyk wrócił do swoich spraw. Weronika - kobiecy odruch otarcia twarzy. Na chuście zostaje obraz. Weronika zdaje się być zaskoczona tym wydarzeniem. Trzyma w ręku odbitą na chuście twarz Zbawiciela. Wyrwać się z tłumu, który niedawno krzyczał z wściekłością "Ukrzyżuj go", trzeba odwagi! Jest teraz między tłumem, a skazanym. Chrystus idzie dalej. Weronika nie jest już sama, uzyskała Twarz Boga, posiada ja blisko. Ma Jego Znak.
Czy potrafisz postąpić na przekór tłumowi, twemu środowisku głoszącemu religię dorabiania się, lub inną ideologię?
Czy potrafisz wystąpić z szeregu i postawić swoiste veto? Nie pozwalam! Spróbuj. Może cię nie zniszczą, może gest odwagi ich zaskoczy? A Chrystus patrzący na Weronikę przeniesie swój wzrok na ciebie. I ty będziesz miał chustę z jego wizerunkiem.
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"Polaków nie zdobywa się groźbą, ale sercem. A męstwo nie polega na noszeniu broni, bo męstwo nie trzyma się żelaza, tylko serca."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

STACJA VII - JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Rozważanie:
Może się potknął. Krzyż nie ułatwia chodzenia. Nie jest plecakiem z wygodnym stelażem. Krzyża nie wykonano po to, by był przedmiotem ułatwiającym poruszanie się. Nim stanie w pozycji pionowej, obciążony skazańcem, ma Go po drodze niszczyć, odbierać Mu siły - krok po kroku. Ziemia udziela Chrystusowi oparcia. Przywarł do niej swym ciałem, przez moment odpoczywa. Siepacz coraz bardziej zniecierpliwiony. Ciągnie Jezusa za płaszcz, przywołuje skazańca do porządku.
Czy droga, którą ty wybrałeś dla swego życia, jest właściwa?
Czy mapa, z której wybrałeś, zawiera wszystkie drogi? Może trudniejsze zostały dyskretnie skreślone? Może mówisz sobie "Tyle lat jakoś leci, mam teraz zmieniać wszystko? Przyzwyczaiłem się. Czasem coś zrobię nie tak, ale w sumie nie jestem taki zły."
A może szukasz drogi, jeszcze jej nie wybrałeś?
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"Bóg nigdy nie zrezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją od Niego plecami. I dlatego każdy ma szansę. Choćbyś po ludzku przegrał całkowicie, choćbyś zatracił swoją godność i całkiem się zaprzedał, jeszcze masz czas. Zbierz się, ogarnij, dźwignij. Zacznij od nowa. Spróbuj budować na tym, co w Tobie jest z Boga. Spróbuj."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się za nami.

STACJA VIII - JEZUS NAPOMINA PŁACZĄCE KOBIETY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Rozważanie:
Podniósł się i idzie dalej. Spotyka płaczące niewiasty. Mówi do nich. Już uspokojone, słuchają w skupieniu - ta zajęta sobą, ta samotna i ta z dzieckiem trzymanym za rączkę. Czy pójdą za Nim? Pójść za Chrystusem, to niekoniecznie musi być klasztor czy stan duchowny. Możesz iść za swoim powołaniem, uciążliwą codzienną trasą, w domu i poza nim. I czynić dobrze. Jak wielka jest treściowa pojemność tego - CZYNIĆ DOBRZE. Może tu przy tej stacji usłyszysz, jak masz czynić, by to było naprawdę dobre. Prawa, wyciągnięta ręka Chrystusa wskazuje kierunek. Czy nie jest to miejsce obrazu Czarnej Madonny na Jasnej Górze? Może to coś oznacza?
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa. Istnieje pilna potrzeba podejmowania konkretnych inicjatyw mających na celu udzielanie pomocy samotnym matkom, dziewczętom w ciąży, które wahają się czy urodzić dziecko."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

STACJA IX - JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Rozważanie:
Sił coraz mniej. Nogi odmawiają posłuszeństwa. Tym razem upadek sprawił, że Chrystus znajduje ulgę w narzędziu kaźni. Krzyż staje się jakby łożem. Gdyby nie postacie na Nim, moglibyśmy pomyśleć, że odpoczywa na łożu boleści. Oprawcy czuwają jednak. Jeden położył rękę na płaszczu skazańca, jakby chciał wyczuć stopień zmęczenia spoczywających tam mięsni. Patrzy na drugiego, który bada wzrokiem, czy ten Nazarejczyk jest w stanie dojść na górę. Chwila odpoczynku - Jezus poruszył się - powoli wstaje.
Nie odczuwamy fizycznego upadku, uderzenia. Nie ma przy nas drewnianej belki krzyża. Zupełnie inna rzeczywistość. A przecież nie zawsze jesteśmy pewni, czy miejsce zajmowane w hierarchii życiowej jest właściwie takie, jakie być powinno. Czy sytuacja, w której ci przyszło być, jest już na zawsze stała? Czy to już kres twoich możliwości w podejmowaniu odpowiedzialności? A może coś zmienić? Gdy tego sobie nie uświadomisz, będziesz upadał. Nie pod drewnianym krzyżem, lecz pod ciężarem własnego ja, samotnego i dalekiego od Boga. Będziesz widział zło, ale ono będzie coraz bardziej wsiąkać w ciebie, zamiast znikać pod działaniem dobra. Moc w słabości się rodzi.
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘZAJ
"My, którzy jesteśmy uczniami Chrystusa, mamy wydawać owoce królestwa Bożego. Owocami naszymi ma być życie w prawdzie, w sprawiedliwości i miłości. Jeżeli nie czujemy się odpowiedzialni za te wartości w naszym życiu osobistym i rodzinnym, zawodowym i społecznym, nie zasługujemy na miano dobrych chrześcijan."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

STACJA X - JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył
Rozważanie:
Co za przemiana! Chrystus stoi przed tobą. Przymknął oczy, ale cię widzi. Nawet oprawcy schowali się za Niego. Stoisz przed Chrystusem. Co mu chcesz powiedzieć? Czeka na ciebie, na twoje TAK. Czeka dzisiaj, zawsze w EUCHARYSTII. Pomyśl, czy czerwona lampka przed tabernakulum nie jest dla ciebie symbolem zakazu. Winna być zachętą - znakiem, że chcesz skończyć z czasem, w którym Chrystusa nie chciałeś przyjąć. Znakiem odjeżdżającego w przeszłość pociągu. Teraz chcesz, pragniesz.
Cały czas z tobą rozmawiał. Za sobą masz przecież JEGO MATKĘ. Stale ci towarzyszy. Pojawia się w Cudownej Ikonie, czasem obok Syna na stacjach Drogi Krzyżowej. Zmierzając do następnej stacji, staraj się iść razem z NIĄ. Musicie być z Chrystusem. Zbliża się ukrzyżowanie.
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"Planowana ateizacja, walka z Bogiem i tym, co Boże, jest jednocześnie walką z wielkością i godnością człowieka, bo wielki jest człowiek dlatego, że nosi w sobie godność dziecka Bożego."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

STACJA XI - JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoja świat odkupić raczył.
Rozważanie:
Oprawcy wykonali część swoich obowiązków - przybili do krzyża ręce i nogi Chrystusa. Teraz oni się męczą. Muszą unieść krzyż razem z Bogiem - Człowiekiem. Jak wielkiego wysiłku to wymaga. Cierpi Chrystus, cierpi człowiek. Jesteśmy oddzieleni od rzeźb nie tylko przestrzenią, ale świadomością, że to tylko wytwór ludzki, artystyczne wyobrażenie wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat. Cierpienie pozostaje. Nie jest sztucznym tworem. Jest wśród nas, w nas samych i obok tych, którzy idą niedaleko od nas Drogą Krzyżową.
Czy potrafisz się z nim pogodzić, jeśli przyjdzie w chorobie, kłopotach, przeciwnościach? Patrz na ludzi podnoszących krzyż, podnoszących po to, by - w ich mniemaniu - nadać mu piętno hańby, hańby dla ukrzyżowanego człowieka. Krzyż powoli idzie w górę popychany mięśniami ludzi. Już stoi. Ludzie zmaleli. Chrystus ukrzyżowany.
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"Krzyż to brak prawdy. Prawda ma w sobie znamię trwania i wychodzenia na światło dzienne, nawet gdyby starano się ją skrupulatnie i planowo ukrywać. Kłamstwo zawsze kona szybka śmiercią. Prawda zawsze jest zwięzła, a kłamstwo owija się wielomówstwem. Korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

STACJA XII - JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Rozważanie:
Przy krzyżu Matka, pragnąca być jak najbliżej swego ukochanego Syna. Pochylony święty Jan. "Niewiasto, oto Syn Twój, Synu oto Matka Twoja." Zostaną razem. Orzeł - symbol Ewangelisty Jana - z piórem w dziobie. Znak; że wszystkie wydarzenia z Golgoty będą spisane i przekazane potomnym, Orzeł - bliski nam symbol - tuż przy krzyżu. Orzeł i Krzyż, Krzyż i Orzeł. "Ojczyzna Bogiem silna". W nas, w którym z nas ta moc ma się narodzić. Wtedy to się stanie, gdy Krzyż nie będzie przedmiotem łatwego przyzwyczajenia. Krzyż - jako Znak. Krzyż, na którym Jezus Chrystus cierpi. Krzyż czyniony ręka na piersi. Nie może być pustym przedmiotem, łatwym gestem. Musi byś - według słów poety - BRAMĄ, prowadzącą do nowej drogi, drogi trudnej, wymagającej wysiłku. Żebyśmy nie byli wierzącymi z nazwy, z tradycji, z okazji, od czasu do czasu. Apostołowie byli tak blisko Chrystusa, a gdy Go pojmano, rozpierzchli się. Pamiętamy koguta z pierwszej stacji?
Oby czwarty raz nie zapiał dla ciebie.
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże naszych rodzin muszą doprowadzić do zwycięstwa - do zmartwychwstania, jeżeli łączymy je z Chrystusem, który krzyż pokonał."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

STACJA XIII - JEZUS Z KRZYŻA ZDJĘTY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Rozważanie:
Dokonało się. Józef z Arymatei, cichy uczeń Chrystusa, zdjął ciało z Krzyża. Matka modli się. Rozpoczyna się wypełnianie Nowego Testamentu. Uczniowie tyle czasu przebywali ze swoim Mistrzem, a teraz są w rozsypce. Wydawało się, że są z Nim na śmierć i życie. Krzyż zostanie pusty, drabinę ktoś odstawi, sznur porwie wiatr. A ty Pielgrzymie Jasnogórski. który przybyłeś w prawie dwa tysiące lat po tym wszystkim, o czym myślisz patrząc na pusty krzyż, na bezwładne ciało trzymane na kolanach do niedawna niezbyt odważnego ucznia, na modlącą się Matkę?
Czy jest to tylko obrazek z historii, która się wydarzyła i za chwilę stanie się przeszłością jak wiele innych? Czy martwa postać to twój Zbawiciel? Modląca się - to NAJŚWIĘTSZA PANNA MARIA, która właśnie Jasną Górę sobie upodobała, jako jeden ze swych domów? A ten niezbyt odważny uczeń - może to ty sam - wierzący. Gdy nie jest to wygodne, wolisz jednak przyjść do Mistrza niezauważony nocą?
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Matki, Matki, która wszystko zrozumie, która otrze wszelką łzę i ukoi wszelki ból, która nie pozwoli utracić nadziei. A tak często nasza nadzieja słabnie, widząc bezkarne panoszenie się księcia zła po naszej polskiej ziemi."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

STACJA XIV - JEZUS ZŁOŻONY W GROBIE

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Rozważanie:
Napis na krzyżu: WSZYSTKIE NARODOWE PRZYJDĄ A POKŁONIĄ SIĘ PRZED TOBĄ PANIE. Płaskorzeźba z postaciami obok martwego JEZUSA CHRYSTUSA. Przyjrzyj się. Jest tam Matka na półomdlała, Maria Magdalena klęcząca, Józef z Arymatei i w pełnej rzeźbie - zapewne pasterz owczarni - Piotr. Wszystkiego strzegą rycerze, ogromni i mocno uzbrojeni. Grób. Choćby był najwspanialszy, jest tylko grobem. Ten nim już nie jest. Stoi pusty, bo PAN ZMARTWYCHWSTAŁ. A postacie z płaskorzeźby zeszły podwójnymi schodami w dół: Najświętsza Panna Maria, święty Piotr, Maria Magdalena, Józef z Arymatei, dołączyła święta Weronika z chustą, może Szymon z Cyreny i wielu, wielu innych. Idą tą drogą, u początku której jest Zmartwychwstanie, jest Kościół.
Ty idziesz z nimi. A Maryja tu na wzgórzu JASNOGÓRSKIM dzielnie trzyma straż, byś z tej drogi wiodącej do Chrystusa, królującego w jedności z Duchem Świętym i Bogiem Ojcem, nigdy nie zboczył, nigdy nie zboczyła.
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"Pomiędzy Środą Popielcową i Zmartwychwstaniem są jeszcze dwie tajemnice, których nie można pominąć. To spotkanie z Chrystusem, który dotyka człowieka i mówi: "Odpuszczają ci się grzechy", i spotkanie z tajemnicą Ciała i Krwi Chrystusa, albowiem było to jedyna Ciało, które nie rozsypało się w proch. Dlatego my z tym Chrystusowym Ciałem [Eucharystią] musimy zawrzeć nierozerwalne przymierze, gdyż Ono jest, jak mówi święty Paweł, ziarnem naszej nieśmiertelności i zarazem naszego zmartwychwstania."

 ks. Jerzy Popiełuszko
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się za nami.

***

A na zakończenie, stojąc pod pomnikiem Sługi Bożego Ojca świętego Jana Pawła II, przypomnijmy słowa, które wypowiedział do Polaków żegnając się w czerwcu 1999 roku z Jasną Górą:

"Przybywam na Jasną Górę jako pielgrzym, aby złożyć pokłon Maryi, Matce Chrystusa, aby się do Niej modlić i z Nią się modlić.
Pragnę Jej podziękować za opiekę w tych dniach mojej pasterskiej posługi Kościołowi w Ojczyźnie. Na całej trasie tej pielgrzymki Maryja była obecna z nami, wypraszając nam u swego Syna duchowe dary, abyśmy {czynili to wszystko, co On nam powie}.
Dziękuję Jej za każde dobro duchowe i materialne, które się dokonuje na polskiej ziemi.
Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie {samego}. Kościół, wszystkich moich Rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każda rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.
Proszę Cię, Matko Jasnogórska, Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie Apostołów.
Matko nasza Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi - Odkupicielowi każdego człowieka.
{Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały,
 Maryjo!}"


.

.

.
.
.

.

.

.

.

.


Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl, http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html