Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego
Informacje
Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej do 2018 r.

Informacje Porozumienia od 2019 r. są na nowej stronie katowickiego KIK
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/informacje-porozumienia-klubow-inteligencji-katolickiej

Pełny serwis informacyjny był na stronie:.http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

  Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce powstało w 1989 roku. W skład Porozumienia wchodzi ok. 70 Klubów.
Do 2014 r. Prezesi Klubów wybierali Radę Porozumienia na trzyletnią kadencję. Rada wybierała 3 osoby, które przewodniczyły Radzie, każda przez 1 rok. Rada Porozumienia wybierała także sekretarza Rady.
Od 2014 r. Prezesi Klubów wybierają trzech przewodniczących oraz sekretarza Porozumienia na 3-letnią kadencję.
Każdy z trzech przewodniczących przewodniczy Porozumieniu kolejno przez 1 rok.

Kluby Inteligencji Katolickiej będące Organizacjami Pożytku Publicznego:  1procent.html
W poczuciu solidarności międzyklubowej zachęcamy członków Klubów nie będących Organizacjami Pożytku Publicznego do przekazywania 1% podatku na rzecz Klubów posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego.

***
UWAGA: Od 2015 roku pielgrzymka Klubów na Jasną Górę jest w trzecią sobotę listopada.

WYDARZENIA
* 17.11.2018. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę
09.30 - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej pod przewodnictwem ks. bp. dra Krzysztofa Wętkowskiego, sufragana archidiecezji gnieźnieńskiej i koncelebrowana przez kapelanów Klubów;
11.30 - 13.30 Wykłady w Kaplicy Różańcowej:
   11.30 - 12.30 ks. bp dr Krzysztof Wętkowski - "Kościół - Państwo Polskie: 1918 - 2018”
   12.30 - 13.30 red. Jacek Dziedzina ("Gość Niedzielny"): "Kościół przyszłości - wszystko od nowa?"
13.45 - Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
14.00 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich - prowadzi KIK Płock i złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II;
15.00 - Spotkanie prezesów KIK /lub upoważnionych przedstawicieli Zarządów/ w redakcji Tygodnika Katolickiego "Niedziela" przy ul. 3-go Maja 12.
Aktualizacja 29.11.2018.

* 18.11.2017. XXXVII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
9.30 - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej pod przewodnictwem ks. abp. dr. Wojciecha Polaka Prymasa Polski i koncelebrowana przez  kapelanów  Klubów;
11.00 Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
11.30-13.30 Wykłady w Kaplicy Różańcowej:
   11.30 - 12.30 Ks. inf. Ireneusz Skubiś - Koncepcja ideowa Ruchu Europa Christi;
   12.30 - 13.30 Ks. bp Andrzej Przybylski - Maryjna szkoła wiary. Rozważania o prawdziwej i mądrej pobożności Maryjnej w naszym życiu;
14.00 - 15.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich - prowadzi KIK w Katowicach
i złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II;
15.15 Spotkanie prezesów KIK (lub upoważnionych przedstawicieli Zarządów) w redakcji Tygodnika Katolickiego "Niedziela" przy ul. 3-go Maja.

Prezesi wybrali sekretarza Porozumienia: Michał Białkowski (Toruń) oraz kierownictwo Porozumienia - trzech przewodniczących: Jan Koziorowski (Inowrocław), Stanisław Latek (Warszawa) i Antoni Winiarski (Katowice).

RELACJE z PIELGRZYMKI
 http://www.jasnagora.com/wydarzenie-11541/zdjecia
 http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/33144.mp3
 http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/33143.mp3
 http://www.jasnagora.com/wydarzenie-11541
.Homilia Prymasa Polski:
 http://prymaspolski.pl/homilie/37-ogolnopolska-pielgrzymka-kik-18-11-2017-jasna-gora/
Dodano 21.11.2017. Aktualizacja 23.11.2017

* 13.05.2017 r.
Spotkanie przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
Notatka ze spotkania: notatka-20170513.doc Dodano 3.06.2017.

* 26 listopada 2016 r.
XXVI Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
 Fotoreportaż Dodano 3.06.2017.
W 2016 roku wyjątkowo, ze względu na uroczystą intronizację Jezusa Chrystusa w krakowskich Łagiewnikach, pielgrzymka Klubów na Jasną Górę była 26 listopada.

* 21 maja 2016 r.
Spotkanie w Warszawie kierownictwa Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej.

* 1-3 kwietnia 2016 r.
Konferencja nt. tożsamości Klubów Inteligencji Katolickiej, organizowana przez warszawski KIK.
Wszystkie materiały z konferencji "Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?" są stronie:
  http://www.kik.waw.pl/konferencja
Poniżej bezpośrednie odnośniki:
Nagrania dźwiękowe:
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL-u05MB0gRyh4phb9elwhG8bkphSKKmhJ
(niestety zaginęły nam nagrania z wykładów bp. Janochy i p. Nosowskiego - przepraszamy)
Materiały pisane:
 http://www.kik.waw.pl/wp-content/uploads/2016/04/60_lecie_KIK_W-wa_przeslanie_SW-1.pdf
Przesłanie Stefana Wilkanowicza
 http://www.kik.waw.pl/wp-content/uploads/2016/04/Sk%C4%85d-Przychodzimy_Referat-Andrzeja-Wielowieyskiego.pdf
Referat Andrzeja Wielowieyskiego
 http://www.kik.waw.pl/wp-content/uploads/2016/05/Henryk-Rutkowski-2.pdf
Głos p. Henryka Rutkowskiego do protokołu po referacie Jerzego Sosnowskiego
Zdjęcia: https://goo.gl/photos/QdWXHothWGjjN5NN9
Fotoreportaż z konferencji jest w biuletynie katowickiego KIK "Dlatego" Nr 292 (format pdf) na stronach 5-12.
Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 292

* XXXV  PIELGRZYMKA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 21 listopada 2015 r.
Relacja z pielgrzymki: 35pielgrzklubow.doc
Dodano: 1.01.2016.

* Spotkanie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej (lub upoważnionych przedstawicieli Klubów)
Płock. 25 kwietnia 2015 r.
Sprawozdanie, fotoreportaż: plock2015.html
Dodano 10.04.2015. Aktualizacja 12.05.2015.

* Spotkanie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej (lub upoważnionych przedstawicieli Klubów)
Warszawa 24.01.2015 r.
Dodano 10.04.2015.

* XXXIV  PIELGRZYMKA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 7 czerwca 2014 r.
Godz. 9.30 - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, koncelebrowana przez  Ks. Arcybiskupa  Damiana  Zimonia  i  kapelanów  Klubów.
Godz. 11.30-13.30 - Wykłady w Kaplicy Różańcowej:
godz. 11.30  -  "Rok  1989 - Kluby Inteligencji Katolickiej na polskiej drodze do wolności" - prof. Andrzej Friszke,
godz. 12.30  - "Kościół jako wspólnota wspólnot i miejsce KIK-ów w tak rozumianym Kościele" - o. dr Stanisław Łucarz  SJ, kapelan krakowskiego KIK-u.
Godz. 13.45 - Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Godz. 14.00 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, którą poprowadzi KIK Kraków, a po niej modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II.
Godz. 15.15 - Spotkanie prezesów KIK (lub upoważnionych przedstawicieli Zarządów) w redakcji Tygodnika Katolickiego "Niedziela" przy ul. 3-go Maja.
1.Rozpoczęcie obrad
2.Krótkie sprawozdanie z działalności Rady Porozumienia i jej kierownictwa w ostatniej kadencji
3.Przyjęcie modelu dalszego funkcjonowania Porozumienia Klubów
4.Ustalenie, lub wybory składu Rady Koordynującej działalność Porozumienia
5.Ustalenie kalendarza spotkań i wydarzeń na najbliższy rok
6.Omówienie bieżących wydarzeń w Kościele
7.Sprawy różne, komunikaty przedstawicieli Klubów.

Prezesi wybrali trzech przewodniczących Porozumienia: Zbigniew Mortek (Kraków), Antoni Winiarski (Katowice) i Jan Koziorowski (Inowrocław) oraz sekretarza Porozumienia: Stanisław Latek.

FOTOREPORTAŻ:
 https://plus.google.com/photos/112686563636248009775/albums/6022952641708835665?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
Dodano 5.06.2014. Aktualizacja 10.04.2015.

* Spotkanie Rady Porozumienia KIK w Warszawie 15.03.2014 r.
 spotk_rpr.doc
Fot. Antoni Winiarski
Dodano 28.03.2014

XXXIII  PIELGRZYMKA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 1 czerwca 2013 r.
godz. 9.30 - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, koncelebrowana przez  Ks. Biskupa Bronisława Dembowskiego i kapelanów Klubów
godz. 11.30 - 13.30 - Wykłady w Kaplicy Różańcowej:
godz. 11.30  -  "Chrześcijaństwo  nie  jest  religią! Jest  wiarą!" - o. dr Stanisław Łucarz  SJ, kapelan krakowskiego KIK-u,
godz. 12.30  - "Kilka  uwag  o  reformie  liturgicznej  dokonanej  przez  Sobór Watykański  II" - Paweł Broszkowski, wiceprezes warszawskiego KIK-u,
godz. 13.45 - Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
godz. 14.00 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, którą poprowadzi KIK Płock, a po niej modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II
Program spotkania Prezesów w Częstochowie w dniu  1. czerwca 2013 roku
Sobota 1 czerwca 2013 godz. 15.15 - Spotkanie prezesów KIK (lub upoważnionych przedstawicieli Zarządów) w redakcji Tygodnika Katolickiego "Niedziela" przy ul. 3-go Maja.
1. Dzień Papieski 2013
2. Konferencja n.t. tożsamości, tradycji i współczesności Klubów Inteligencji Katolickiej - Warszawa 23-24.11.2013.
3. Inicjatywa "Jeden z nas".
4. Dyskusja nad formułą dalszego funkcjonowania Klubów Inteligencji Katolickiej.
5. Sprawy różne i komunikaty.
Relacja:  jgor2013.doc
 Dodano 1.12.2013

* Warszawa, 23 marca 2013. Spotkanie Rady Porozumienia KLubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. .Dodano 3.03.2013.

* 13-14.10.2012. Jubileusz 25 lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie oraz Jesienne spotkanie Prezesów i Przestawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej.
Program: prlubaczow.pdf
Relacja:  lubacz25.html.Dodano 14.11.2012.
.
*.2.06.2012 Sobota. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę oraz Spotkanie Prezesów i Przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej..
Program:.xxxiijg.html.
Relacja:.xxxiijasna2012.pdf.Dodano 7.04.2012. Aktualizacja 26.06.2012.

* Spotkanie Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej. Warszawa 24 marca 2012 r.
Sprawozdanie: spotkrp3.pdf.Dodano 7.04.2012.

* 7-9.10.2011. Fotoreportaż z XXX-lecia KIK w Zielonej Górze i spotkania Prezesów KIK w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Fotoreportaż.Dodano 2.01.2012. Aktualizacja 15.01.2012.

* Spotkanie Prezesów KIK w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. 7.10.2011. Program spotkania Dodano 2.06.2011. Aktualizacja 15.06.2011

* Jasna Góra. Spotkanie Prezesów KIK - wybór nowego przewodnictwa Rady Porozumienia. 4.06.2011. Dodano 15.06.2011
Skład Rady Porozumienia 2011 - 2014. Kluby: Bielsko-Biała, Chrzanów, Częstochowa, Inowrocław, Katowice, Kielce, Kraków, Lubaczów, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Ruda Śląska, Siedlce, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.
Przewodniczący: Włodzimierz Wysoczański (Wrocław), Antoni Winiarski (Katowice) i Zbigniew Mortek (Kraków).
Sekretarz: Stanisław Latek (Warszawa).

* Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. 4.06.2011.
 jgora11.html.Dodano 26.05.2011

* Jubileusz KIK w Olsztynie i spotkanie Prezesów Klubów w Gietrzwałdzie 22-24.10.2010. Relacja ze spotkania.
 olsztyn1.html.Dodano 14.11.2010. Aktualizacja 16.11.2010.

* Spotkanie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej w Olsztynie 22-24.10.2010. Informacje o spotkaniu.
 olsztyn.html.Dodano 19.09.2010. Aktualizacja 26.10.2010.

* XXX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. 5.06.2010. Relacja.
 XXXjgora.html.Msza św., wykład Ks. Bp. Pawła Sochy, wymiana informacji z życia i działalności Klubów, Droga Krzyżowa. Dodano 7.06.2010

* Spotkanie Rady Porozumienia KIK. Sobota 27.03.2010. Relacja ze spotkania.
 rp27032010.html.Dodano 30.04.2010

* Jesienne Spotkanie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej. Sobota 28 listopada 2009.
 prezesi-torun.html.Dodano 8.08.2009, Uaktualniono 8.11.2009

* XXIX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej oraz Zebranie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej, Jasna Góra, 6 czerwca 2009. Tekst i zdjęcia.
jg2009.html.Dodano 30.06.2009

* Czesław Ryszka: RODZINA W POLSKIM I EUROPEJSKIM PARLAMENCIE. Konferencja wygłoszona podczas ogólnopolskiej XXIX Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasnej Górze, 6 czerwca 2009.
 ryszka1.html.Dodano 29.06.2009

* Droga Krzyżowa odprawiona 6 czerwca 2009 na Jasnej Górze podczas Ogólnopolskiej XXIX Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej. Tekst i zdjęcia.
 dr-krz2009.html.Dodano 29.06.2009

* Inka Słodkowska: "KIK w samo południe. Klub Inteligencji Katolickiej w wyborach 1989 roku". Artykuł w miesięczniku "Więź", numer: 5-6(607)/2009 maj-czerwiec.
 http://www.wiez.com.pl/index.php?s=miesiecznik_opis&id=462&t=15018.Dodano 29.06.2009

* 11 października 2009. Dzień Papieski "Jan Paweł II Papież Wolności". Bliższe informacje:.http://www.dzielo.pl/
Szanowni Państwo. Tak jak obiecałem na Jasnej Górze, przesyłam materiały dotyczące Dnia Papieskiego. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i przygotowanie programu włączenia się Waszego Klubu w obchody DP. Bardzo też zachęcam do udziału w zbiórce pieniężnej. S. Latek.
Do pobrania pliki w formacie doc (MS Word):
Sprawozdanie z posiedzenia Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego 16.04.2009
Regulamin Zbiórki Publicznej w 2009 r.
Deklaracja dla pełnomocników zbiórki publicznej
Zapotrzebowanie na materiały do przeprowadzenia zbiórki publicznej przy okazji Dnia Papieskiego 2009.Dodano 29.06.2009

* 7.06.2008. Prezesi zebrani na Jasnej Górze wybrali Radę Porozumienia KKlubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.
Radę tworzą Kluby: Bielsko-Biała, Chrzanów, Częstochowa, Katowice, Kielce, Kraków, Lubaczów, Łódź, Myslenice, Olkusz, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Sosnowiec, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław.
Przewodniczący: Antoni Winiarski (Katowice), Włodzimierz Wysoczański (Wrocław) i Krzysztof Ziołkowski (Warszawa).
Sekretarz: Stanisław Latek (Warszawa).

Wcześniejsze:
Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickich w Polsce (1997 - 2000) 


Aktualizacja 29.11.2018
.
Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl, http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html