Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
  Fotoreportaże z innych pielgrzymek oraz zapowiedzi pielgrzymek * PILGRIMAGES - photo-reports

linia

PIELGRZYMKA KIK NA UKRAINĘ 30.04 - 4.05.2003
KIK PILGRIMAGE TO UKRAINA April 30 - May 4, 2003

Organizatorzy: Marta Łabno i Jan Mikos. Kapelan: ks. Stanisław Sierla.

Dwoma autokarami wyruszyliśmy na trasę:
Katowice - Lwów - Halicz - Stanisławów - Jaremcze - Mikuliczyn - Przełęcz Tatarska (Jabłonicka) (1039 m npm) - Worochta - Stryj - Lwów - Katowice.

W pielgrzymce uczestniczyli członkowie i sympatycy KIK oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (TMLiKPW) Oddziału Katowickiego.

 Opis pielgrzymki w biuletynie KIK Dlatego nr 137
 Tekst ślubów Jana Kazimierza złożonych we lwowskiej katedrze

Fot. Antoni Winiarski.

Witraż w katedrze lwowskiej zaprojektowany przez Stanisława Wyspiańskiego.
Stained-glass window designed by Stanislaw Wyspianski. Latin Cathedral. Lvov.

Grób Marii Konopnickiej (1842-1910). Cmentarz Łyczakowski. Lwów.
Tomb of Maria Konopnicka (1842-1910) - Polish poetess and novelist. Lyczakowski cemetery. Lvov. 

Drzewo na Wysokim Zamku. Lwów.
A tree at High Castle. Lvov.

 
Kaplica Boimów. Lwów.
The Boims' chapel. Lvov.
Cmentarz Obrońców Lwowa (Orląt). Lwów.
Lvov's Defendent's Cemetery. Lvov.

Z tyłu z lewej klasycystyczna kaplica odnowiona przez TMLiKPW Oddziału katowickiego. Cmentarz Łyczakowski. Lwów.
Top left - a classical chapel renovated by TMLiKPW from Katowice. Lyczakowski Cemetery. Lvov. 

Kościół św. Marii Magdaleny. Lwów.
St. Maria Magdalena church. Lvov.

Bar "Wenecki  Lew" w domu, w którym mieszkał konsul Republiki Weneckiej. Lwów.
A restaurant "Venetian Lion" in the house, where Consul of Venetian Republic lived. Lvov.

Katedra ormiańska. Lwów.
Armenian cathedral. Lvov.

Msza św. w katedrze lwowskiej. Lwów.
Celebration of the Holy Mass in the latin cathedral in Lvov.


Katedra św. Jura (grekokatolicka). Lwów.
St George's (St.Yuriy's) cathedral (Uniat). Lvov.

Ruiny zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego. Halicz.
Ruins of a catle built by Polish king Casimirus the Great. Halicz.

Kolegiata. Obecnie muzeum. Stanisławów.
Collegiate church. Now museum. Stanislawow.

Kaplica upamietniająca Polaków pomordowanych przez Niemców i Rosjan w czasie II Wojny Światowej. Polski kościół w Stanisławowie. 
Memory chapel of Poles murdered by German and Russian during World War II. Polish church in Stanislawow.

Fresk na stropie nawy głównej w byłym kościele ormiańskim, teraz prawosławnym. Stanisławów.
Ceiling painting in the former Armenian church. Now orthodox. Stanislawów.

  Następne zdjęcia - część 2 *** Next photos - PART 2Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach * Pielgrzymki - Pilgrimages

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html