Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
  Fotoreportaże z innych pielgrzymek oraz zapowiedzi pielgrzymek * PILGRIMAGES - photo-reports

linia

PIELGRZYMKA KIK NA UKRAINĘ 20 - 28.06.2001
KIK PILGRIMAGE TO UKRAINA June 20 - 28, 2001

Organizator: Marta Łabno, pilot: Antoni Winiarski; kapelan: ks. Józef Kozyra. Organizacja: A.T. "AVE".
Długość trasy: 2700 km.
Dwoma autokarami na pielgrzymkę wyruszyli członkowie i sympatycy Klubów Inteligencji Katolickiej z Katowic, Krakowa, Szczecina, Poznania, Bielska-Białej, Częstochowy i Wrocławia. Kapelanem drugiego autokaru był ks. Adam Wycisk.
We Lwowie w sali konferencyjnej hotelu "Vlasta" uczestnicy pielgrzymki spotkali się z przedstawicielami inteligencji greckokatolickiej reprezentującymi trzy stowarzyszenia.

Katowice - Jarosław - Żółkiew - Lwów - Olecko - Poczajów - Krzemieniec - Żytomierz - Berdyczów - Kijów (uczestnictwo wraz z Ojcem Świętym Janem Pawłem II we mszy św. łacińskiej) - Winnica - Kamieniec Podolski - Skała Podolska - Lwów (uczestnictwo wraz z Ojcem Świętym Janem Pawłem II we mszy św. łacińskiej) - Szkło - Lwów - Jarosław.

 Sluby Jana Kazimierza we Lwowie
 

Żółkiew. Kopuła w remontowanym kościele katolickim - dawnej kolegiacie poświęconej Królowej Niebios i świętym Wawrzyńcowi i Stanisławowi.

Olecko. Zamek.

Krzemieniec. Remontowany dworek Juliusza Słowackiego.

Ławra Poczajowska.


Podhorce. Zrujnowany                     Żytomierz. Katedra św. 
kościół św. Józefa.                           Zofii.

Żytomierz. Kościół św. Jana z Dukli. Seminarium.
Berdyczów. Cudowny obraz.
Kijów nocą. Pomnik "Matki Ukrainy".

Kijów, msza św. w ośrodku "Czajka"

Kijów, msza św. w ośrodku "Czajka"

Kijów, msza św. w ośrodku "Czajka"

Winnica, msza św. w katolickim kościele Matki Bożej Anielskiej

Winnica, katolicki kościół Matki Bożej Anielskiej

Kamieniec Podolski, katedra, przed nią minaret pamietajacy czasy okupacji tureckiej

Kamieniec Podolski, twierdza

Lwów, msza św. na hipodromie

Lwów, lew pod Wysokim                  Grób Artura Grottgera na
Zamkiem                                           Cmentarzu Łyczakowskim

Lwów, cmentarz Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich)

Lwów. Nasza grupa na Wysokim Zamku (kopiec Unii Lubelskiej)

Cmentarz Janowski. Grób bł.                 Kwatera Obrońców Lwowa 
Arcybiskupa Bilczewskiego                    na Cmentarzu Janowskim

Lwów. Cmentarz Janowski. Śmietnik w miejscu pochówku z 1938 r. Stojący tu krzyż podpalono. Władze cmentarza nie reagują na profanację.

Tablica ze zniszczonego grobu.

Śluby Jana Kazimierza we Lwowie

Wielka Boga - Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico!

Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla Królów, a Pana mojego, i Twoim miłosierdziem Król, do najświętszych Stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo Polskie, Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie, Smoleńskie, Czerniakowskie, oraz wojsko obu Narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowaniu w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie, przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła przyzywam.

A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim, nowym, a żarliwym pragnieniem poświecenia się Twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę. Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem Twoim i Syna Twego wielkim zmiłowaniem, nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, że będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi, dzień ten corocznie uroczyście i po wieczne czasy był święcony, oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam, przez lud mój wypełnione zostało.

Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na Królestwo moje z rąk Syna Twojego Sprawiedliwego Sędziego plagi: powietrza wojny i innych nieszczęść, przyrzekam nadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami, wszelkich będę używał środków, aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić.

Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie, senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym u Syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał.

Lwów 1 kwietnia 1656 RokuKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach * Pielgrzymki - Pilgrimages

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html