Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
  Fotoreportaże z innych pielgrzymek oraz zapowiedzi pielgrzymek * PILGRIMAGES - photo-reports

linia

PIELGRZYMKA  NA  LITWĘ  I  ŁOTWĘ  15.06. - 22.06.2003
Pilgrimage  to  Lithuania  and  Latvia.  Juni 15 - 22, 2003

Organizacja pielgrzymki: A.T. "AVE" z Katowic.
Organizator i pilot: dr Antoni Winiarski. 
Kapelan: O. Marcin Mironiuk.
Katowice
LITWA. Wilno (Vilnius). Klasztor, gdzie mieszkała św. Faustyna, kościół św. Piotra i Pawła, Ostra Brama (msza św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej), cmentarz na Rossie. Wiersze Ireny Bołądź. Kolacja na wieży TV. Krzyże w miejscu tragicznych wydarzeń w styczniu 1991 r. Msza św. w kościele św. Ducha przed kopią cudownego obrazu "Jezu ufam Tobie". Kościół św. Janów. Kościół Dominikanów. Uniwersytet i kościół uniwersytecki. Dom, gdzie mieszkał Juliusz Słowacki. Kościół św. Anny. Kościół OO Franciszkanów. Muzeum Mickiewicza. Katedra, krypta. Góra Trzech Krzyży. Kościół św. Teresy. Ostra Brama. Sobor św. Ducha. Kościół św. Kazimierza (OO Jezuitów). Kalwaria.
Troki (Trakai). Zamek (XIV-XVI w.) na wyspie jeziora Galwe. Ruiny zamku Kiejstuta (XIV w.) obok wzgórza Auku, gdzie stał drewniany zamek. Sanktuarium M.B. Trockiej w kościele przebudowanym w XVIII w. Domy i bożnica karaimska - kienesa. Kolumna z kapliczką św. Jana Nepomucena.
Cytowiany (Tytuvenai).  Były klasztor OO bernardynów. Kościół Matki Bożej Królowej Aniołów.
Szydłów (Šiluva). Kaplica w miejscu objawień Maryji w 1608 r. Cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w kościele.
Szawle (Šiauliai). Katedra Świętych Piotra i Pawła (1634).
Góra Krzyży (Kryžiu Kalnas). Msza św. w kaplicy klasztoru OO franciszkanów. Umieszczenie krzyża katowickiego KIKu na Górze Krzyży wśród ponad 55.000 krzyży.
ŁOTWA. Ryga (Riga). Zamek, kościół Matki Bożej Bolesnej (msze św. po polsku). Zwiedzanie: zamek z XV w., Katedra, kościoły św. Piotra i św. Jakuba. Katedra luterańska. Gildia. Mała Gildia. Pomnik, Muzeum Okupacji. Dom, w którym był podpisany pokój ryski. Roland. Kościół. Wieża. Spotkanie w Seminarium Duchownym z Marą Zilgagve ze stowarzyszenia Dzintars.
Lipawa (Liepawa) (Liepaja).  Msza św. w katedrze św. Józefa. Zwiedzanie miasta.
LITWA. Połąga (Palanga). Muzeum bursztynów w pałacu Tyszkiewiczów.
Kłajpeda (Klaipeda). Przechadzka po starym mieście.
Kowno (Kaunas). Zwiedzanie starego miasta. Rynek. Ratusz. Katedra pw. Świętych Piotra i Pawła (Bazylika), Kościół OO Jezuitów. Niemen. Kościół Witolda (Matki Boskiej). Seminarium. Zamek. Była cerkiew, obecnie kościół św. Michała Archanioła. Krótki postój koło ścieżki Adama Mickiewicza. 
Kalvarija/Budziszki. Przejście graniczne do Polski.
Sejny. Kościół. Sanktuarium Maryjne.
Wigry. Klasztor.
Suwałki. Msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla.
Studzieniczna. Kościół. Kaplica na wyspie, pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II.
Katowice.
Tourist Agency: A.T."AVE" from Katowice
Organizer and tourist guide: Antoni Winiarski
Chaplain: Padre Marcin Mironiuk
Katowice.
LITHUANIA. Wilno (Vilnius). Monastery where St. Faustyna lived, Gates of Dawn with a chapel to house the holy image of Virgin Mary, reputed for miracle-working powers, the Rossa Cementary, meeting with poetess Irena Bołądź, Cathedral, churches: Saints Peter's and Paul's, St. Theresia's, St. Anne's, Bernardine, Dominican, Saints Johns', St. Casimirus, Dominican of the Holy Spirit (inside the image of Divine Mercy -  "Jezus, I trust in you") and Calvarie. Holy Spirit orthodox church. University and university church. House where Polish poet Juliusz Słowacki lived. Adam Mickiewicz (Polish poet) Museum. TV tower and crosses in memory of tragic massacre in January 1991. Three Crosses Hill.
Troki (Trakai). Castle (14th - 16th century) on an island in lake Galve. Ruins of Kiejstut castle (14th century) by Auku hill. Sanctuary of St. Mary a miracle picture in the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. The church was rebuilt in18th century. Roadside pole of the Holy John Nepomuk (18th century). Karaites houses and kenessa.
Cytowiany (Tytuvenai).  Former Bernardine cloister and the church of St. Mary Qeen of Angels. 
Szydłów (Šiluva). Our Lady appeared to some small children in 1608. Chappel. Our Lady of Siluva sanctuary (miracle image).
Szawle (Šiauliai). Saints Peter and Paul Cathedral (1634).
Góra Krzyży - The Hill of Crosses - (Kryžiu Kalnas). Holy mass in the chapel in Franciscan Monastery. We placed a cross from our Club of Catholic Inteligentsia on the Hill. There are more than 55.000 crosses.
LATVIA. Ryga (Riga). Castle (15th century). Cathedral. Churches: St. Mary Sorrowful, St. Peter's, St. Jacob's. Lutheran cathedral. Guild and Small Guild. Museum of Occupation. House where Riga peace treatment was signed. Roland. Meeting in Roman Catholic Seminary with Mara Zilgagve from Dzintarsorganization.
Lipawa (Liepawa) (Liepaja). St. Joseph's Cathedral. 
LITHUANIA. Połąga (Palanga). Amber Museum in the former Tyszkiewicz' palace.
Kłajpeda (Klaipeda). Old town.
Kowno (Kaunas). Castle. Old town. Town Hall Square. Basilica of SS. Peter and Paul - cathedral. Church of St. Francis Xavier and Jesuit Monastery, Kaunas Seminary, Church of the Blessed Virgin Mary's Ascension (Vytautas Magnus Church). Church of St. Michael the Archangel (Sobor). Adam Mickiewicz (Polish poet) path. 
Kalvarija/Budziszki. Border crossing to Poland.
Sejny. St. Mary Sanctuary.
Wigry. Monastery.
Suwałki. Holy mass in the Christ the King Church.
Studzieniczna. Church, chapel on the island, John Paul II monument.
Katowice.

 

Fotografie - Część I - Wilno, Troki. Fot. A. Winiarski.
Photographies - Part I - Wilno (Vilnius), Troki (Trakai). Fot. A. Winiarski.


Wilno. Cudowny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej.
Wilno. Miracle image of Virgin Mary in the Gate of Dawn.

Wilno. Przed Ostrą Bramą.
Wilno. In front of the Gate of Dawn.
.

Wilno. Kościół Świętych Piotra i Pawła.
Wilno. St. Peter and St Paul Church. 

Wilno. Ostra Brama.
Wilno. Gates of Dawn. 

Wilno. Cmentarz na Rossie.
Wilno. The Rossa Cementary. 

Wilno. Krzyże koło wieży TV upamiętniające pomordowanych w 1991 r.
Wilno. Crosses in the near of TV tower in memory massacre in 1991. 

Wilno. Muzeum. Dom w którym mieszkał Adam Mickiewicz.
Wilno. Museum. A house where Adam Mickiewicz lived. 

Wilno. Góra Trzech Krzyży.
Wilno. Three Crosses Hill. 

Troki. Karaimska kienesa.
Troki. Karaites' kenessa. 

Troki. Cudowny obraz Matki Bożej Trockiej.
Troki. The miracle picture in the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. 

Następne zdjęcia - część II *** Next photographies - Part IIKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach * Pielgrzymki - Pilgrimages

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html