Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

POROZUMIENIE KLUBÓW  INTELIGENCJI  KATOLICKIEJ  W  POLSCE

Wydarzenia w 1997 r. *** Wydarzenia w 1998 r. ***  Wydarzenia w 1999 r. *** Wydarzenia w 2000 r. ***
E-mail: awini@us.edu.pl

 Serwis internetowy Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej - http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce powstało w 1989 roku. W skład Porozumienia wchodzi ok. 70 Klubów. Prezesi Klubów wybierają Radę Porozumienia na 3 letnią kadencję. Rada wybiera 3 osoby, ktore przewodniczą Radzie, każda przez 1 rok. Rada Porozumienia wybiera także sekretarza Rady.
 
Kadencja Przewodniczący Sekretarz
I - 1989 - 1992 Stanisława Grabska (Warszawa), Zbierski (Gdańsk), Ewa Unger (Wrocław) Stanisław Latek
II - 1993 - 1995 Andrzej Potocki (Kraków), Ryszard Kleszcz (Łódż), Piotr Witkowski (Bielsko-Biała) Stanisław Latek
III - 1996 - 1998 Barbara Czałczyńska (Kraków), Antoni Winiarski (Katowice), Krystyna Bodnar (Szczecin) Stanisław Latek
IV - 1999 - 2001 Ewa Maria Zduńska (Toruń), Paweł Broszkowski (Warszawa), Stanisław Winczura (Tarnów) Stanisław Latek

Radę Porozumienia kadencji 1996 - 1998 tworzyło 18 Klubów z Białegostoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowy, Gdańska, Katowic, Koszalina, Krakowa, Łodzi, Nowego Sącza, Opola, Poznania, Siedlec, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia i Zakopanego.

W skład Rady Porozumienia kadencji 1999 - 2001 weszli przedstawiciele Klubów z Białegostoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chrzanowa, Częstochowy, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Nowego Sącza, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Tarnowa, Torunia, Warszawy, Wrocławia i Zakopanego.

Przewodniczący Rady Porozumienia w 2000 r.: Paweł Broszkowski (Warszawa)
Współprzewodniczący: Ewa Maria Zdunska (Toruń), Stanisław Winczura (Tarnów)
Sekretarz Rady: Stanisław Latek (Warszawa)

kropka WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 1997 ROKU
 
* 3 - 9.02.1997 Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej do Rzymu. W pielgrzymce wzięło udział 180 osób z ponad 20 Klubów z całej Polski. Najważniejszym dokumentem tej pielgrzymki jest przemówienie Ojca Świętego Jana Pawla II .  Fot. A.Winiarski Rzym
* 19 - 12.04.1997 Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej do grobu św. Wojciecha w Gnieznie. Pielgrzymi wysłuchali wykładów dr Krystyny Czuby i prof. Wojciecha Łączkowskiego. Fot. A.Winiarski Gniezno
* 8.06.1997 Spotkanie Klubów z Ojcem Świętym podczas Mszy Św. na krakowskich Błoniach. Przybyło ponad 2700 osób reprezentujących Kluby z całej Polski. Kluby ofiarowały Ojcu Świętemu monstrancję z wygrawerowanym napisem: Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Kluby Inteligencji Katolickiej w Polsce. Kraków 8 czerwca 1997. Fot. A.Winiarski Krakow

* 13.09.1997 Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyło ponad 1000 osób.

* 21 - 24.09.1997 Barbara Czałczyńska (Kraków), Stanisław Latek (Warszawa), Liliana Majewska (Włoclawek) oraz Antoni Winiarski (Katowice) wzięli udział w jubileuszowym spotkaniu 76/50 lat PAX ROMANA w Asyżu. Spotkanie zakończyło się uczestnictwem w audiencji generalnej u Ojca Świętego na Watykanie. ("Gość Niedzielny" nr 42, str.25)
 
Asyz Asyż /Assisi/ 
Msza Święta 
w Bazylice św. Franciszka 
na zakończenie spotkania. 
Fot. A.Winiarski
Nasza grupa - od lewej: 

S.Latek, L.Majewska, 
B.Czałczyńska i A.Winiarski

* 11-12.10.1997 40-lecie krakowskiego KIK obchodzono w Suchej i w Krakowie.

* 17.10.1997 Pierwsza wizyta kierownictwa Rady Porozumienia u Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa.

* 19.10.1997 Uroczystości 40-lecia powstania KIK w Poznaniu.

* 15 -16.11.1997 Zjazd Prezesów Klubów w Zduńskiej Woli. Gośćmi Zjazdu byli przedstawiciele stowarzyszeń katolickich na Litwie (Ateitis) i Łotwie (Dzintars). List Premiera Jerzego Buzka

kropka WAZNIEJSZE WYDARZENIA W 1998 ROKU

* 21.02.1998 Uroczystości 40-lecia powstania KIK w Toruniu.
* 25.04.1998 Gniezno - pielgrzymka Klubów w 1001-rocznice śmierci św. Wojciecha.
* 16.05.1998 Pielgrzymka Klubów na Jasną Górę. Drogę Krzyżową prowadził KIK w Sosnowcu.
* 21 - 28.06.1998 Pielgrzymka Klubów do Medziugorje (Bośnia i Hercegowina).
* 26.09.1998 40-lecie KIK we Wrocławiu.
* 9 - 10.10.1998 10-lecie KIK w Łodzi.
* 21.11.1998 Spotkanie Prezesów Klubów w Otwocku k. Warszawy.

kropka WAZNIEJSZE WYDARZENIA W 1999 ROKU

* 13.02.1999 Zebranie Rady Porozumienia Klubów w Warszawie.
* 29.05.1999 Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę i spotkanie prezesów Klubów (29-30.05.1999).
* 7.06.1999 Spotkanie Klubów z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Toruniu.
* 4.09.1999 Zebranie Rady Porozumienia Klubów w Toruniu.
* 19 - 21.11.1999 Spotkanie prezesów Klubów w Otwocku. Międzynarodowe Seminarium na temat globalizacji. Seminarium

kropka WAZNIEJSZE WYDARZENIA W 2000 ROKU

* 26.02.2000 Zebranie Rady Porozumienia Klubów w Warszawie.
* 10.06.2000 Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę i spotkanie prezesów Klubów (10 -11.06.2000).
* 17-24.09.2000 Kongres Pax Romana ICMICA w Paryżu pod hasłem: "Nowe partnerstwo dla solidarności - źródło nadziei". Polska delegacja: Barbara Czałczyńska (Krakow), Paweł Broszkowski (Warszawa), Piotr Cywiński (Warszawa), Stanisław Latek (Warszawa) i Antoni Winiarski (Katowice). Nowym prezydentem Pax Romana ICMICA został wybrany Patricio Rode (Urugwaj). Stanislaw Latek został wybrany członkiem władz światowych Pax Romana ICMICA.  Kongres w Paryżu
7.X.2000 Zebranie Rady Porozumienia Klubów w Warszawie.  Zebranie
* 17-18-19.11.2000 Konferencja, 20 lat KIK w Nowym Sączu, Zjazd Prezesów KIK.  Zjazd Prezesów KIK

* * *

Kolejne informacje o Radzie Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce mozna znaleźć na stronach serwisu internetowego Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej:
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/


PREZES RADY MINISTRÓW                                          Warszawa, 1997-12-22
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
             Jerzy Buzek

Szanowni Panowie,

proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za gratulacje i życzenia, nadesłane z okazji powołania mnie na stanowisko Prezesa Rady Ministrów.

Bardzo wysoko cenię sobie poparcie, zadeklarowane dla programu koalicji AWS-UW, realizowanego przez mój Rząd. Cieszę się z tego tym bardziej, że zostało ono wyrażone na Ogólnopolskim Zjezdzie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej w Zduńskiej Woli, reprezentującym tak bardzo liczące się i szanowane środowisko.

Łączę wyrazy szacunku /podpis/

Pan dr Antoni WINIARSKI
Przewodniczący Rady Porozumienia
Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce

Pan dr Stanisław LATEK
Sekretarz Rady Porozumienia
Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce

ul. Kopernika 34
WARSZAWA

Połączenia: KIK Bielsko-Biala *** KIK Bydgoszcz *** KIK Chrzanów *** KIK Katowice (Gliwice) *** KIK Kraków *** KIK Lódz *** KIK Opole *** KIK Warszawa *** KIK Wroclaw  ***
 Libella Sp. z o o. http://www.libella.com.pl/

Serwis internetowy Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej - http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Poczatek strony


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html