Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
  Fotoreportaże z innych pielgrzymek oraz zapowiedzi pielgrzymek * PILGRIMAGES - photo-reports

linia

PIELGRZYMKA KIK DO MEDZIUGORJE /Bonia i Hercegowina/ 21 - 28 czerwca 1998

PILGRIMAGE TO MEDJUGORIE,  June 21 - 28 1997

Nasza trasa wiodła przez Graz, Vrlike do Medziugorje, gdzie uczestniczylimy we mszach w. i naboĽeństwach międzynarodowych lub odprawianych w języku polskim. Opiekę duchow± sprawował O. Mieczysław Wit. Bylimy na Górze Objawień oraz na górze Krizevac, gdzie stoi krzyż z 1933 r. Na górę prowadziły nas stacje Drogi Krzyżowej. Spotkalimy się z Vick± i Marij±. Wzięlimy udział w Marszu Pokoju pokonuj±c razem z 7.000 pielgrzymami 13 km trasę z Humca do Medziugorje. Uczestniczylimy w uroczystociach z okazji 17-tej rocznicy objawień Matki Bożej. Pojechalimy do Tichaliny oraz do zniszczonego i podzielonego Mostaru, gdzie poszlimy na stronę muzułmańsk±. Podziwialimy wodospady Kravice. W drodze powrotnej zwiedzilimy Dubrownik, Split, Primoszten, Szibenik oraz odprawilimy mszę w. na Kahlenbergu k. Wiednia. Pielgrzymka byla zorganizowana w oparciu o AT "AVE" z Katowic. Organizator Antoni Winiarski.
    Stanowisko Kongregacji Nauki Wiary z 26 maja 1998 na temat objawień w Medziugorje można znaleĽć pod adresem:
http://www.kuria.gliwice.pl/goscie/medjugorje/press95.html
 
Medjugorje Oltarz polowy za kociołem w. Jakuba w Medziugorje. Msza w. w 17-ta rocznicę objawień. Uczestniczyło w niej ponad 50.000 wiernych z 30 krajów, w tym 250 kapłanów. (BiH)
Medjugorie. Celebration of a Holy Mass. 17 anniversary of St. Mary appearance. 50.000 catolics from 30 countries and 250 priests were present. (BiH)
Tichalina

Figura Matki Bożej w Tichalinie. (BiH)
St. Mary in Tichalina. (BiH)

Kravice

Wodospady Kravice. (BiH)
Waterfalls in Kravice. (BiH)

Mostar

Zniszczony Mostar - glówne miasto Hercegowiny. "Aleja snajperów". (BiH)
Ruins in Mostar. (BiH)

Mostar

Cmentarz w parku w Mostarze. (BiH)
Cementary in a garden in Mostar. (BiH)Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach * Pielgrzymki - Pilgrimages

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html