Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki - fotoreportaże

Wyprawa Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach do Chin
11 - 26 lipca 2006

Organizator i pilot: dr Antoni Winiarski. E-mail: awini@us.edu.pl . Tel. 0508 290199, (32) 3591198, (32) 2557112.
Przewodnicy chińscy: David, Bob, Lily, Grace i Peter.
Kapelan: ks. dr hab. Józef Kozyra. Codziennie Msza św.
Organizacja: AVE z Katowicach http://www.ave.turystyka.pl/

CHINY. Zhonghua Renmin Gongheguo. Powierzchnia: 9.596.960 km2. Ludność: 1,3 mld. Jednostka monetarna 1 juan (= 25,8 gr 31.07.2006). Najstarsza dynastia (nie wszyscy historycy są zgodni, co do jej istnienia): Xia (2200 - 1700 przed Chr.). 55 mniejszości narodowych - 7% ludności kraju.
1.10.2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizowal 120 chińskich męczenników: 87-u chińskich męczenników i 33-ech misjonarzy, zamordowanych za wiarę w latach 1648 - 1930. Wykaz męczenników:
 http://www.catholic-forum.com/saints/define0b.htm

.

   Wt. 11.07.2006. Katowice - Kraków - (samolot) - Wiedeń - (samolot) - Pekin.
.
   Śr. 12.07.2006. Pekin (Beijing).
Siedem Gwiezdnych Kamieni (Seven Star Stones) i Świątynia Nieba (Temple of Heaven) z 1420 r. - marmurowy, trójpoziomowy Ołtarz Nieba z kamieniem pośrodku, najświętszym miejscem dawnych Chin.
...
..
Kościół św. Józefa (Dongtang - Wschodnia Katedra) z 1655 r. Obecny kształt z 1904 r. Ponownie otwarty w 1980 r. Odnowiony w 2000 r.
...
.
   Cz. 13.07.2006.Pekin (Beijing).
Kościół Południowy - Matki Bożej Niepokalanie Poczętej (Nantang - Południowa Katedra - Southern Cathedral). Po raz pierwszy zbudowana w 1605 r. w. obok domu Matteo Ricci. W 1650 r. Adam Shall von Bell powiększył ją do obecnych rozmiarów. Kilkakrotnie niszczona. Obecna bryła katedry z 1904 r.

.
Dom pereł. Powstawanie pereł i ich rozróżnianie. Prezentacja wyrobów jubilerskich z pereł. Perły zbudowane są z ziaren węglanu wapnia w postaci aragonitu spojonych substancją białkową.
Groby Dynastii Ming (1368 - 1644) (Ming Tombs). Chang Ling - pawilony obrzędowe i kopiec, w którym jest pochowany cesarz Yongle (zmarł w 1424 r.)
....
.
Badaling: Wielki Mur Chiński (Great Wall). Długość 6.700 km. Początki Muru sięgają VII w. przed Chr. Mur w Badaling leży na ok. 1.000 m npm. Wysokość od 8 do 15 m. Długość tego odcinka wynosi 3.742 m. Wspólne zdjęcie.
.
   Pi. 14.07.2006. Pekin (Beijing).
Grób Matteo Ricci SJ (Li Matou, 1552 - 1610) - przybył do Chin w 1582 r. i cmentarz OO Jezuitów. Obok grobu Matteo Ricci są groby Ferdinanda Verbiesta SJ and Adama Schalla SJ.
....Grób Matteo Ricci
.
....
Cmentarz OO Jezuitów....................................................................                        Świątynia Lamy
..
Świątynia Lamy (Lama Temple). W 1744 r. przekształcono pałac cesarski w świątynię. Lamaizm szkoły żółtych czapek. Trony Dalajlamy i Panczenlamy. Posąg Buddy Maitrei z drzewa sandałowego o wysokości 17 m (6 m jest pod ziemią).
Dom Herbaty. Prezentacja i smakowanie różnych gatunków herbat.
Kościół Xishiku - Zbawiciela - Północna Katedra (Xishiku Church - North Cathedral). Największy kościół w Chinach zbudowany w 1890 r. przez francuskich misjonarzy. Pierwotnie z 1703 r. Ponownie otwarty w 1982 r., odnowiony w 1985 r.

.
Ulica Wang Fu (Wang Fu Jing Street).
Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian An Men Square). 1.10.1949 r. Mao Zedong ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Na placu jego Mauzoleum. 4 czerwca 1989 r. - tragiczne zakończenie protestów Chińczyków.
...
.
Opera pekińska.
.
   So. 15.07.2006. Pekin (Beijing).
Kościół Xishiku - Zbawiciela - Północna Katedra (Xishiku Church - North Cathedral).
Zakazane Miasto (Forbidden City) - ukończone w 1421 r., rezydencja 24 cesarzy, pow. 70 ha, 8706 sal, otoczone fosą o szerokości 50 m i wysokimi na 10 m murami.

.
Pałac Letni (Summer Palace) nad sztucznym jeziorem Kunming. Zaczęto go budować x XII w. Po zniszczeniach odbudowany w 1888 r. przez cesarzową Dowager Cixi i powtórnie w 1903 r.
....Kwiat lotosu
.
....Kwiat lotosu
.
Hutung - jedna z dzielnic starego Pekinu - przejazd rykszą, targ, odwiedzenie domu chińskiej rodziny.
Centrum Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - wyjaśnienie zasad i zbadanie uczestników wyprawy.
Nocny ekspres do Zhengzhou - wagony sypialne.
.
Koniec części pierwszej (End of the Part 1).
Przejdź do części drugiej (Go to the Part 2): piech1.html Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html