Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach - organizacja pożytku publicznego.

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000068764

Sprawozdania za 2006 rok
1.  Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006
2.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2006 - informacja dodatkowa
3.  Rachunek wyników na dzień 31.12.2006 r.
4.  Bilans na dzień 31.12.2006 r.
*
Sprawozdania za 2007 rok
5.  Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007
6.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2007 - informacja dodatkowa
7.  Rachunek wyników na dzień 31.12.2007 r.
8.  Bilans na dzień 31.12.2007 r.
*
Sprawozdania za 2008 rok
9.    Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008
10.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2008 - informacja dodatkowa
11.  Rachunek wyników na dzień 31.12.2008 r.
12.  Bilans na dzień 31.12.2008 r.
13.  Sprawozdanie za lata 2006 - 2009

* Sprawozdania za 2009 rok
14.  Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009
15.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2009 - informacja dodatkowa
16.  Rachunek wyników na dzień 31.12.2009 r.
17.  Bilans wyników na dzień 31.12.2009 r.
*
18. Sprawozdania za 2010 rok
.Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010
 Rachunek wyników 2010
*
19. Sprawozdania za 2011 rok
Sprawozdanie merytoryczne 2011 r. spr2011.pdf
Rachunek wyników KIK 2011 r.  rach_wyn2011.pdf
Zestawienie obrotów i sald w 2011 r. obr-salda2011.pdf
Informacja dodatkowa 2011 r.  inf_dod2011.pdf
*
20. Sprawozdanie merytoryczne za kadencję 2009-2012 r.  spr2009-2012.pdf
21. Zestawienie wyniku finansowego 2009-2011r. wyn-finans2009-2011.pdf
*
22. Sprawozdania za 2012 rok
 KIK sprawozdanie 2012.pdf
 Bilans KIK -2012r/pdf
 Rachunek_wynikow KIK 2012r.pdf
 Informacja dodatkowa - KIK-2012r.pdf
*
23. Sprawozdania za 2013 rok
 KIK sprawozdanie 2013.pdf
 Bilans KIK-2013
 Rachunek_wynikow KIK-2013
 Informacja dodatkowa-KIK-2013r.doc
*
24. Sprawozdania za 2014 rok
 KIK-sprawozdanie-2014.pdf
 Bilans KIK-2014.pdf
 Rachunek_wynikow KIK-2014.pdf
 Informacja dodatkowa-KIK-2014.pdf
*
25.  Sprawozdanie-2012-2015.pdf
 KIK-Zestawienie wyniku finansowego 2011-2014.pdf
*
26. Sprawozdania za 2015 rok
Sprawozdanie merytoryczne Zarzadu KIK za 2015 rok
Sprawozdanie finansowe Zarzadu KIK za 2015 rok
*
27. Sprawozdania za 2016 rok
 BILANS-OPP - na dzień 31-12-2016 Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
 Sprawozdanie KIK 2016
 RZS-M - za 31-12-2016 Klub Inteligencji Katolickiej.pdf
 23.03.2017 - KIK sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok.pdf
*
28. Sprawozdania za 2017 rok
 Sprawozdanie KIK za 2017 rok
 Sprawozdanie KIK za lata 2015-2018
*
Sprawozdania za 2018 rok
 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu KIK za 2018 rok

Aktualizacja: 27.03.2019


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, e-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html