Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 11 (95) 11 listopada 1999

Niech będzie z nami Pan, nasz Bóg, jak był z naszymi przodkami! Niech nas nie opuszcza i nie odrzuca nas, ale nakłoni do siebie nasze serca, abyśmy chodzili Jego drogami, strzegąc Jego poleceń, praw i nakazów, do których zobowiązywał naszych przodków. Niech te moje słowa, w których błagałem Pana o zmiłowanie, docierają do naszego Boga, Pana, czy to w dzień, czy to w nocy, aby wymierzał sprawiedliwość swemu słudze i swemu ludowi, Izraelowi, według potrzeby każdego dnia. Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się, że jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma. 1 Krl 8, 57-60
11 listopada w Gliwickiej Katedrze

Jak co roku w katedrze św. Piotra i Pawła w Gliwicach koncelebrowana była Msza św. W procesji weszli do kościoła księża z ks. biskupem Gerardem Kuszem. Wśród kapłanów był kapelan sekcji terenowej KIK w Gliwicach i diecezjalny duszpasterz akademicki ks. Herbert Hlubek, duszpasterz ludzi pracy ojciec Jan Siemiński i poeta, ojciec Józef Buczma SJ, który jako dziecko spędził na Syberii 7 lat.

Księdza biskupa powitał starosta powiatu gliwickiego Zbigniew Pańczyk. Potem ks. Biskup poświęcił sztandar Związku Inwalidów Wojennych, związku powstałego przed 80 laty, a chór Politechniki Śląskiej odśpiewał Gaude Mater Polonia. W homilii ks. bp Gerard Kusz nawiązał do słów "ciesz się Matko Polsko" i powiedział, że w świątyniach gromadzą się wierni aby podziękować Bogu za dar wolności i niepodległości, aby dziękować za synów, którzy oddali życie, ... za dzieci Ojczyzny, którzy o niej nie zapomnieli w czasie zaborów, w nocy drugiej wojny światowej i cieniu braku niepodległości i wolności aż po rok 1989.

Ks. Biskup przypomniał spotkanie z Ojcem Świętym w Gliwicach, gdy w pierwszym dniu było ponad 800 tys. pielgrzymów, a w drugim dniu ponad 500 tysięcy. Następnie przypomniał słowa Ojca Świętego z Krakowa o tym, że jesteśmy społecznością, która korzeniami sięga daleko, która wybrała sobie Ojczyznę za matkę, i następnie słowa Ojca Świętego o ludzi prawego sumienia. Na synodzie biskupów Europy w Rzymie pojawił się temat apatii, zmęczonego społeczeństwa Europy. My też jesteśmy zmęczeni, trzeba nowego entuzjazmu, powinniśmy się dać uwieźć miłości odwiecznej; Jezusowi Chrystusowi. Ks. Biskup powiedział, że trzeba nam ludzi mądrych i przytoczył przysłowie: "lepiej z mądrym stracić niż z głupim zyskać".

Nie możemy się wciągnąć w pewną dziwną logikę finansową, nie może być tak, że miarą wszelkich wartości jest pieniądz. Są wartości nieprzeliczalne na pieniądz. Inaczej by tu nie było tych sztandarów, z hasłami Bóg, Ojczyzna, Honor. Tego się nie da przeliczyć na brzęczącą monetę. Ta brzęcząca moneta była przyczyną tragedii, to Judasz sprzedał Jezusa za trzydzieści srebrników. Dlatego nie może nami rządzić logika finansowa, bo ta logika niszczy człowieka. Kobiety muszą w niedzielę pracować w marketach, jest to niesprawiedliwość i nie ma kogoś, kto by się za nimi ujął. Jest jeszcze jedno wielkie niebezpieczeństwo; podporządkowanie prawa opinii społecznej, a szczególnie mediom. Media nie mogą przyjmować zasadę sensacji - mówił ks. Biskup. Jeżeli do tego dołączymy to, co się obserwuje u młodzieży, którzy nie rozróżniają rzeczywistości wirtualnej od realnego życia, to idziemy w niebezpiecznym kierunku. Ks. Biskup przypomniał słowa Ojca Świętego o tym, że prawda żyje świadectwem męczenników.

Katedra była wypełniona wiernymi i Komunia święta trwała długo. Pod koniec chór zaśpiewał Rotę, w jednej chwili wierni wstali i włączyli się w śpiew. Na zakończenie odśpiewaliśmy Boże coś Polskę. Wpierw wyszedł z katedry poczet ze sztandarem wojskowym i kompania honorowa Wojska Polskiego, potem kilkanaście pocztów sztandarowych, które uczestniczyły we Mszy Św.

Stanisław Waluś
Refleksje porekolekcyjne w Kokoszycach

Jak ubogie byłoby nasze życie bez takich przystanków modlitwy, ciszy, refleksji, jakimi są coroczne rekolekcje KIK-u w Kokoszycach. Cudowna pogoda w scenerii pałacu i parku stwarzała jakąś pełnię.

Świat wiary, modlitwa, Eucharystia, problem duchowości to tematy rozważań ks. H. Hlubka. Codzienność, zabieganie, obowiązki stwarzają niebezpieczeństwo popadnięcia naszej wiary w rutynę. Modlę się, klęczę, uczestniczę w Eucharystii - ale coraz mniej w tym żarliwości wiary, autentyczności, żywej pamięci o tym, że jestem przed Bogiem, moim Panem i Zbawicielem. Ks. rekolekcjonista z ogromną pasją, ale i wielką pokorą pragnął w nas, uczestnikach obudzić na nowo świadomość, że w Eucharystii Bóg naprawdę jest, przychodzi do mnie, do mojego życia. Jestem ważny w oczach Boga, bo Jezus umarł za mnie, za ciebie, za nas wszystkich. Dlatego na nowo muszę siebie samego pokochać, zaakceptować, całego siebie, bo jest we mnie godność dziecka Boga.

Klęczę, siedzę, jestem przed Tobą Panie. Oddaję Ci Boże moje ograniczenia, moją nędzę... Być przed Bogiem to naprawdę się modlić. Czy mam świadomość tego? Chwile skupienia skłaniają do wejrzenia w głąb siebie i prowadzący pomagał to uczynić. Ale by nie popaść w rozpacz z powodu swej nędzy, potrzeba pomocy Ducha Św. Oto niektóre pytania do refleksji.

Czy jestem uzależniony od tego świata? Czy chcę zgłębiać Boga? Czy potrafię w osobie kapłana zobaczyć Ojca z rozłożonymi rękami? Czy spowiedź stała się praktyką? Jak jest moja duchowość?

Zapewne każdy z uczestników przeżywał intensywnie różne momenty rekolekcji (Droga Krzyżowa, modlitwa liturgiczna, Eucharystia - dzięki też postawie rekolekcjonisty, który naprawdę celebruje, naprawdę się modli). Bóg zapłać, księże Herbercie. Jeśli w tych rekolekcjach Duch Św. obudził w nas na nowo odnowioną świadomość że modlić się to naprawdę być przed Bogiem, a w Eucharystii On naprawdę nam się daje, do nas przychodzi, nie były to zmarnowane dni.

Wdzięczna uczestniczka
August Chełkowski 1927-99

31 października zmarł prof. August Chełkowski, od 1980 roku członek NSZZ Solidarność. Jako rektor Uniwersytetu Śląskiego został internowany w okresie stanu wojennego. W 1980 roku został marszałkiem Senatu. Przez wszystkie kadencje Senatu był Senatorem reprezentującym Solidarność. Ostatnio był przewodniczącym senackiej Komisji Nauki i Edukacji Narodowej. Otrzymał m.in. nagrodę "Lux ex Silesia" ustanowioną przez ks. abp. Damiana Zimonia. Pozostawił żonę i pięcioro dzieci. Zmarł człowiek szlachetny, wielki patriota, zasłużony dla nauki i walki z totalitaryzmem.

******************************************************************

22 X 1999 r. za odrzuceniem projektu ustawy dekomunizacyjnej głosowali:

AWS (187 posłów): Hall Aleksander
Unia Wolności (59 posłów): Balcerowicz Leszek; Borusewicz Bogdan; Bryłowski Paweł; Cycoń Marian Adam; Czech Mirosław; Folwarczny Andrzej; Frasyniuk Władysław; Gawlik Radosław; Geremek Bronisław; Godzik Jerzy; Góralska Helena; Imiołczyk Barbara; Janas Zbigniew; Koralewski Jerzy; Kracik Stanisław; Król Jan; Krzyżanowska Olga; Kuroń Jacek; Lassota Józef; Leraczyk Zbigniew; Lewandowski Piotr; Lityński Jan; Mazowiecki Tadeusz; Osiatyński Jerzy; Ostrowski Ryszard Andrzej; Staręga-Piasek Joanna; Stolzman Maria; Syryjczyk Tadeusz; Szenfeld Adam Stanisław; Śleziźska-Katarasińska Iwona; Wielowieyski Andrzej; Wierchowicz Jerzy; Wujec Henryk; Zając Jerzy Grzegorz; Zawiła Marcin; Zieliński Tadeusz Jacek; Żyliński Adam Jacek.
Polskie Stronnictwo Ludowe (26 posłów): Bentkowski Aleksander; Brzózka Stanisław; Dobrosz Janusz; Kalinowski Jarosław; Kłopotek Eugeniusz; Łuczak Aleksander; Masternak Stanisław; Pietrewicz Mirosław; Podkański Leszek; Siekierski Czesław; Smolarek Ryszard; Stanibuła Ryszard; Woda Wiesław; Zych Józef; Żelichowski Stanisław;
SLD (164 posłów): głosowało 161 posłów - wszyscy za odrzuceniem projektu ustawy o dekomunizacji życia publicznego w Polsce.
Niezrzeszeni (7 posłów): Jagieliński Roman

Wstrzymali się od głosu:

AWS: Adamczyk Franciszek; Płażyński Maciej
UW: Jarmuziewicz Tadeusz; Klimek Jan; Lewandowski Janusz; Lipowicz Irena; Piskorski Paweł; Radziszewska Elżbieta; Szczygielski Kazimierz; Wyrowiński Jan; Zieliński Marek;
PSL: Cieślak Czesław; Gajda Tadeusz; Gruszka Józef; Kalemba Stanisław; Pawlak Mirosław; Pęk Bogdan; Podkański Zdzisław; Sawicki Marek; Stefaniuk Franciszek Jerzy; Zarzycki Wojciech Szczęsny;
Posłowie niezależni: Kroll Henryk; Paździor Helmut

Nie głosowali:

AWS: Adamska-Wedler Elżbieta; Arkuszewski Wojciech; Arndt Paweł; Balazs Artur; Bielecki Czesław; Buzek Jerzy; Cegielska Franciszka; Chrzanowski Zbigniew; Cymański Tadeusz; Dąbrowski Józef; Dzielski Kazimierz; Frank Wojciech; Janiszewski Jacek; Kobylińska Zdzisława; Komołowski Longin; Koźlakiewicz Mirosław; Mozolewski Józef; Pałubicki Janusz; Rudnicki Maciej; Schreiber Grzegorz; Skrzypek Władysław Józef; Smoliński Andrzej; Sroka Edmund; Steinhoff Janusz; Styczeń Mirosław Andrzej; Szeremietiew Romuald; Wojtyła Andrzej; Wójcik Dariusz
UW: Drzewiecki Mirosław Michał; Działoszycki Karol; Fiedorowicz Czesław; Madej Jerzy Stanisław; Nowina Konopka Piotr; Pilniakowski Stanisław Alfred; Potocki Andrzej; Puzyna Włodzimierz; Staniszewska Grażyna; Suchocka Hanna; Wende Edward
PSL: Pawlak Waldemar
SLD: Juśko Marian; Słomski Andrzej; Waniek Danuta
Nasze Koło (7 posłów): Nowina-Konopka Halina
Konfederacja Polski Niepodległej - Ojczyzna (6 posłów): Janiszewski Michał
Ruch Odbudowy Polski (4 posłów): Grabowski Dariusz

Głosowali za przyjęciem ustawy dekomunizacyjnej:

AWS: Anusz Andrzej; Anuszkiewicz Krzysztof; Arciszewska-Mielewczyk Dorota; Barczyk Kazimierz; Bartosz Waldemar Józef; Barys Elżbieta; Barzowski Jerzy; Berdychowski Zygmunt; Bergier Józef; Biela Adam; Bielan Adam Jerzy; Biernacki Marek; Blecharczyk Marian; Brejza Ryszard; Brzeski Andrzej; Brzeski Janusz; Budnik Jerzy Feliks; Chmielewski Jan; Chrzanowski Andrzej; Cygonik Grzegorz; Czarnecki Ryszard; Daszkiewicz Edward; Dembiński Marian; Denysiuk Zdzisław; Dykty Henryk; Dziamski Leszek Franciszek; Fabisiak Joanna; Frączek Barbara; Gargaś Andrzej; Giedrojć Roman; Głowacki Stanisław; Goliński Marian Tomasz; Goryszewski Henryk; Górny Jan; Graś Paweł; Grzonkowski Stanisław Marian; Gwiżdż Jerzy; Hausner Wojciech; Iwanicki Stanisław; Jackowski Jan Maria; Janiak Kazimierz Józef; Jankowski Maciej Stanisław; Janowski Gabriel; Jaros Paweł; Jaszewski Marian; Jurgiel Krzysztof; Kaczyński Marek; Kamiński Krzysztof; Kamiński Mariusz; Kamiński Michał Tomasz; Kapera Kazimierz; Kielian Władysław; Kilian Tadeusz; Kleitz Żółtowska Maria; Kłak Krzysztof; Kolasiński Marek;Komorowski Bronisław; Kozieł Andrzej; Krasicka-Domka Zofia; Kropiwnicki Jerzy; Krzaklewski Marian; Kubiak Dariusz; Kukliński Mirosław; Kulas Jan; Langowska Grażyna; Lewandowski Tadeusz Bernard; Libicki Marcin; Liszcz Teresa; Łączkowski Paweł; Łoziński Adam; Łużniak Karol; Maćkała Tadeusz; Maniura Edward; Mańkowska Ewa; Marcinkiewicz Kazimierz; Markiewicz Marek; Matusiak Ryszard; Miodowicz Konstanty; Misztal Stanisław; Mroziński Zbigniew; Nieduszyński Witold; Niemiec Szymon Józef; Niesiołowski Stefan; Niewiarowski Ireneusz; Nowok Paweł; Oksiuta Krzysztof; Oraniec Jan; Osnowski Andrzej; Pawlus Tadeusz; Pawłowski Waldemar; Piątkowski Jan; Piechowiak Grzegorz; Piłka Marian; Piotrowki Leszek; Polaczek Jerzy; Poślednik Marian; Poznański Kazimierz; Pupa Zdzisław; Rejczak Jan; Rokita Jan; Rutkowski Roman; Rybicki Jacek; Rynasiewicz Zbigniew; Ryszka Czesław; Sekuła Mirosław; Senkowski Zbigniew; Sikora Waldemar Mieczysław; Sikorska Trela Ewa; Smereczyńska Maria Władysława; Smirnow Andrzej; Sobierajski Czesław; Sołtyk Grażyna; Sołtysiewicz Marian; Swakoń Jacek; Swoszowski Mirosław; Szczot Jacek; Szczygieł Mieczysław; Szelwicki Franciszek; Szewc Leszek Marian; Szkaradek Andrzej; Szwed Stanisław; Szweda Bernard; Szymański Antoni; Szymański Zbigniew; Szyszko Tomasz; ŚmiejaKrzysztof; Śnieżek Adam; Tchórzewski Krzysztof; Tomaszewska Ewa; Tworkowski Jacek; Tyczka Antoni; Ujazdowski Kazimierz Michał; Wachowska Urszula; Walendziak Wiesław; Walendzik Grzegorz; Wasiński Włodzimierz; Wawak Zbigniew; Wawryniewicz Ryszard; Wądołowski Stanisław; Wełnicki Tomasz; Wiązowski Waldemar Bogdan; Widzyk Jerzy Jacek; Wojtczak Michał; Woźnicki Andrzej Maciej; Wójcik Marek Jan; Wójcik Piotr; Wójcik Tomasz Feliks; Wrona Tadeusz; Zając Stanisław; Zakrzewska Jadwiga; Zakrzewski Andrzej; Zarębski Zbigniew; Złotowski Kosma; Żak Piotr
UW: Onyszkiewicz Janusz; Schetyna Grzegorz
Nasze Koło: Grabowski Mariusz; Krzysztof; Krutul Piotr; Łopuszański Jan; Olszewski Mariusz; Sobecka Anna; Tomczak Witold
KPN-Ojczyzna: Karwowski Tomasz; Kędra Ryszard; Kraus Janina; Słomka Adam; Zapałowski Andrzej
ROP: Olszewski Jan; Wędrychowicz Adam; Włodarczyk Wojciech
Niezrzeszeni: Dorn Ludwik; Kaczyński Jarosław; Macierewicz Antoni; Rulewski Jan

Głos Tygodnik Katolicko-Narodowy 30 X 1999 str. 3, Źródło Tygodnik Rodzin Katolickich 14 XI 1999 str. 30.
******************************************************************

Jasna Góra 7 X 1999 r.

Kilkadziesiąt tysięcy osób ...    Dzień 8.10.1999 str. 1
    Ponad 30 tysięcy słuchaczy Radia Maryja ...    Dzień 8.10.1999 str. 3
        Ok. sto tysięcy osób ...    AWS 17 X 1999 str. 4
            ... kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów ...    AWS 17 X 1999 str. 39
                Ok. 100 tysięcy sympatyków Radia Maryja ...    Tygodnik Solidarność 15 X 1999 str. 19
                    Dwieście tysięcy pielgrzymów ...    Głos 16 X 1999 str. 10
                        ... ponad 200 tys. obrońców ...    Nasz Dziennik 8 X 1999 str. 1.

Telefonicznie się dowiedziałem, że było według oceny Ojców Paulinów około 200 tysięcy. Władysław Bartoszewski kiedyś powiedział, że prawda nie jest pośrodku, ale tam jest, gdzie jest.

Stanisław Waluś
Adwentowy Dzień Skupienia

Odbędzie się w sobotę 11 grudnia 1999 w kościele pw. św. Kazimierza (garnizonowy) w Katowicach (ul. Marii Skłodowskiej-Curie). Program: 15.30 Różaniec, 16.15 Nauka, 16.45 Spowiedź, 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, 18.00 Msza św. z homilią. Rekolekcje prowadzi ks. Stanisław Sierla.

Gdyby mi tylko jeden dzień życia pozostał...

Chociaż moim życzeniem jest dożyć z godnością podeszłego wieku, zdaję sobie sprawę, że każdy dzień mego życia może być ostatni. Gdy wyobrażę sobie, że pozostał mi tylko jeden dzień życia, zaczynam dotykać czegoś, co można nazwać tajemnicą życia. Warto sobie postawić pytanie: Co bym wówczas uczynił?

Może zastanowiłbym się, z kim chciałbym się w tym dniu spotkać, z kim życzyłbym sobie ten ostatni dzień przeżyć... Powiedziałbym wszystkim, jak wiele dla mnie znaczą, co im zawdzięczam, czego się od nich nauczyłem, jak bardzo ich kocham. Chciałbym im powiedzieć słowa, które przetrwają śmierć i pozostaną na zawsze żywe.

W tym dniu chciałbym jeszcze wiele spraw załatwić. Może kogoś przeprosić, do kogoś napisać lub zadzwonić. Powiedzieć, że żałuję, iż doszło do nieporozumień, że teraz widzę wszystko inaczej i chcę w spokoju odejść z tego świata. Gdy myślę o ostatnim dniu mego życia, oddaję się całkowicie do dyspozycji Bogu. Ogarniam jednym spojrzeniem moje życie od dzieciństwa do teraźniejszości i Bogu za wszystko co przeżyłem, dziękuję. Dziękuję za dobrych ludzi, których spotkałem na drodze, dziękuję za chwile szczęścia i radości, ale również za krzyże i cierpienia, których sens teraz dopiero zaczynam rozumieć.

Śmierć zwalnia mnie od napięć i lęków, że jeszcze czegoś nie wypełniłem. Nie mam już czasu. Wszystko jest teraz w rękach Boga. Wszystko należy do Niego i ja także do Niego należę. Teraz Bóg mnie ze wszystkiego zwalnia. Cieszę się, że darował mi tyle czasu, tyle dni życia. Jego miłosierdzie zakrywa moje grzechy, błędy i niedoskonałości. Ujmuję całe życie w dłonie i oddaję Bogu. Ufam, że On przyjmie je takie, jakie jest, i uzupełni tym, czego w nim brakowało. Wiem teraz, że byłem i jestem kochany przez Boga - i to jest klucz do poznania całego mego życia i sensu istnienia.

Za św. Pawłem powtarzam: "Nie mam sprawiedliwości własnej, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną od Chrystusa, opartą na wierze" (por. Flp 3, 9). W obliczu śmierci widzę wszystko w świetle wieczności. To jest pełna rzeczywistość, która mnie podnosi na duchu, podczas gdy wszystko, co ziemskie, rozpływa się i znika. Mnie wystarczy Bóg. Ku niemu otwieram moje serce i za Nim jedynym tęskni moja dusza.

Teraz zaczynam poznawać, czym jest tajemnica życia. Ks. Stanisław Sierla

(Niedziela, 31 X 1999 str. 1)
Cytaty

Przywracanie pamięci to kuracja długa i uciążliwa, ale niezbędna, jeśli chcemy, by obecna wolność, odzyskana z takim trudem, nie okazała się kolejną zaprzepaszczoną szansą. ... I czy wolność byłaby w ogóle możliwa, gdyby nie wiara w Boga oraz głęboki patriotyzm, którego nie wepchnięto jeszcze wówczas do lamusa wyświechtanych pojęć? ...

Andrzej Babuchowski, (Gość Niedzielny 7 XI 1999 str. 1)
Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny, połączone z gotowością poświęcenia dla niej swych sił, zdolności, a nawet życia. Miłość ta obejmuje ziemię rodzinną, naród i jego historię, język, oddziedziczony po przodkach dorobek duchowy, kulturowy i materialny. Jest to także troska o wychowanie młodzieży, o losy przyszłych pokoleń - tłumaczy ks. prof. Tadeusz Sikorski. ... Miłość ojczyzny wynika wprost z IV przykazania Bożego: "Czcij ojca i matkę swoją"... Krzysztof Polak,
AWS 22 VIII 1999 str. 37
Pragnę wyrazić dużą radość, że ktoś w mojej Ojczyźnie chce mówić o miłości do Polski, o patriotyźmie. Jest to dla mnie iskierka w popiołach, internacjonalizmów, kosmopolityzmów, integracji, międzynarodówek i wspólnot państwowych...
Ks. bp Józef Zawitkowski (Wychowawca listopad 1999 str. 35)
Jerzy Pawlas: W ostatnich 10 latach powstały liczne projekty ustawy reprywatyzacyjnej, coraz bardziej kompromisowe. Beneficjenci niegdysiejszej grabieży tak odwlekają zwrot własności czy raczej świadczy to o połowiczności przemian ustrojowych w naszym kraju?

Marcin Libicki: Zapewne jedno i drugie. W Polsce nadal widać niechęć do przekreślenia przeszłości komunistycznej i jednoznacznego, negatywnego jej określenia i stąd właśnie taki opór przeciwko reprywatyzacji. W istocie rzeczy nie idzie o względy materialne, bo to nie jest proces kosztowny, ale o aspekty ideowe, z którymi nie chcą pogodzić się rzecznicy komunistycznej przeszłości PRL.

AWS 31 X 1999 str.14
W czasie imprezy rockowej J. Owsiaka w Żarach prasa donosiła o watahach pijanych dziewcząt, przetaczających się przez obozowisko i miasto. O tego typu ekscesach jeszcze niedawno w naszym kraju nikomu się nie śniło. Komunizm deprawował młodzież i niszczył rodziny, w innym jednak zakresie niż czyni to kultura masowa epoki liberalizmu.
Ewa Polak-Pałkiewicz (Żródło, 7 XI 1999 str. 31)
Jedno jest pewne: prywatyzacja nie jest panaceum na wszystko. Szczególnie w krajach na dorobku może być wyjątkowo groźna na dłuższą metę, tym bardziej że się prywatyzuje firmy najbardziej rentowne. Pozwala to dać złudzenie pewnego sukcesu gospodarczego, zatykając dziury w budżecie... dopóki jest coś do sprzedania. Wyniki statystyczne są zasłoną dymną: biorą pod uwagę produkcję firm zagranicznych, których większość zysków jest wyprowadzona poza kraj. Gorzej: taka prywatyzacja przygotowuje przyszłość, w której gospodarka tak zwana krajowa jest w istocie w obcych rękach. ... W każdym razie dzisiejszy fundamentalizm zwolenników prywatyzacji bez granic jest tak samo groźny jak wczorajszy fundamentalizm dogmatycznego komunizmu.
Bernard Margueritte (Tygodnik Solidarność str. 16)
Prof. Kulesza został jednomyślnie wybrany przez członków Kolegium IPN kandydatem na prezesa. Uznaliśmy, że reprezentuje on kompletny zestaw tych cech, którymi powinien charakteryzować się przyszły prezes. Przede wszystkim ma on nieposzlakowany życiorys i jest fachowcem we wszystkich trzech zakresach funkcjonowania Instytutu. Posiada niezbędne doświadczenie na stanowisku dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko narodowi Polskiemu, zna stan zasobów archiwalnych, był współtwórcąustawy o IPN. Uważam, że poradzi sobie również z organizacją oddziału edukacyjnego. Ma też doświadczenie wynikające z bliskich kontaktów z Urzędem Gaucka w Niemczech.
Andrzej Grajewski (Głos 6 XI 1999 str. 3)
Dziewiętnastowieczny dziki kapitalizm pozbawił ludzi niedzieli. Dzięki nieustannej presji chrześcijaństwa niedziela stała się dniem wyzwolenia z przymusu niewolniczej pracy. System komunistyczny zlikwidował różnicę między świętem a dniem powszednim. ... Dzisiaj dziesiątki tysięcy ludzi pracujących w supermarketach zostały zmuszone do pracy w niedzielę. ...
Czy chrześcijanie poddadzą się praniu mózgu i medialnej manipulacji, czy pozwolą się pozbawić niedzieli?
Ks. Waldemar Kulbat (Nasz Dziennik 6 IV 1999 str. 8)
Dziś deprawuje się umysły i sumienia ludzi w państwach zachodu przez liberalizm i konsumizm, które są szybko eksportowane do państw wschodnich, i gdzie znajdują najbardziej gorliwych odbiorców w elitach postkomunistycznych.
O. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap., (Głos 23 X 1999 str. 8)
    Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, 40-042 Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18.
    Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 350.
    Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html