Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

    Nr 10 (94) 16 października 1999

    Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowy: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Mt 28, 18-19

Spotkanie Rady Porozumienia KIK 4 września 1999 r. w Toruniu

    Rada Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej wydała oświadczenie, w którym zaapelowała o pozostawienie zerowej stawki podatku VAT na książki i prasę z uwagi na stan nauki i czytelnictwa w Polsce. Statystyki alarmują, że w Polsce coraz mniej osób czyta prasę i książki. Sytuację tę może jeszcze pogorszyć planowane przez Ministerstwo Finansów wprowadzenie podatku VAT na książki, co spowoduje wzrost ich cen i dalszy spadek czytelnictwa. Oświadczenie wydano podczas spotkania Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej 4 września w Warszawie. W spotkaniu wziął udział bp Andrzej Suski, który zachęcał Kluby do zaangażowania się w program milenijny. Mówił on m.in. o potrzebie tworzenia szkół modlitwy oraz zaangażowania się w pomoc ubogim. Na terenie kraju istnieje ok. 80 Klubów Inteligencji Katolickiej. Planują one wkrótce otworzenie swojego magazynu w Internecie, zatytułowanego "Porozumienie".

(Gość Niedzielny, 19 IX 1999 s. 7)
Stanowisko Zarządu KIK w Katowicach z dnia 14 września 1999 r.

    Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach popiera uzasadnione starania Radia Maryja o uzyskanie częstotliwości umożliwiających odbiór programu tego radia na terenie całej Polski.

Listy

    Jakiś czas temu zostałam laureatką w konkursie: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Nagrodą była pielgrzymka do Włoch. Byłam bardzo zadowolona, ale teraz po przyjeździe moja radość wzrosła do tego stopnia, że nie potrafię jej opisać. We Włoszech spędziliśmy tylko kilka dni, ale myślę, że wykorzystaliśmy je maksymalnie. Zwiedzaliśmy dużo historycznych miejsc i zabytków, o których wcześniej wiele czytałam. Bardzo spodobał mi się Rzym, jego liczne budowle sakralne. To piękne miasto, a wszystkie oglądane przez nas miejsca były nader interesujące. Oprócz stolicy Włoch mieliśmy okazję odwiedzić inne nie mniej fascynujące miejsca jak np. Wenecję, Asyż, Loreto czy Watykan. Z tym ostatnim miastem wiążę najmilsze wspomnienia. Zdarzyło się wtedy coś czego na pewno pragnie każdy wierzący. Było to spotkanie z Ojcem Świętym. Chwila ta najbardziej utkwiła mi w pamięci. Było to niesamowite przeżycie, nie tylko dla mnie, ale także dla moich rodaków uczestniczących w tej audiencji. Oni również zapewne dobrze zapamiętali to spotkanie. Myślę, że to najcenniejsza pamiątka z tej pielgrzymki. Żadne jednak słowa nie są w stanie wyrazić moich przeżyć. Wiem jedno, że gdyby nie pomoc Boga nigdy by mnie to nie spotkało.

Ania Łoboda


     Z okazji dwudziestej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową katowicki KIK zorganizował konkurs biograficzny na jego temat pod nazwą "Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: szkół podstawowych oraz średnich. Jako zwyciężczyni pośród licealistów wraz z tryumfatorami w grupie młodszej: Anią Łobodą i Krzysztofem Kraus oraz proboszczem parafii M B Różańcowej w Katowicach - Zadolu, księdzem Zygmuntem Klose dni od 14 do 21 maja spędziłam w Rzymie. Gwoli prawdy dodam, iż obejrzeliśmy jeszcze po drodze Asyż, Wenecję i Loreto; sam pobyt w Rzymie przypadał natomiast na czas od 15 maja wieczorem do 20 maja rano.
    Wieczne Miasto tak wypełnione jest różnymi pięknymi zabytkami, że na dokładne jego obejrzenie potrzebowalibyśmy chyba miesiąca. W ciągu tych kilku dni dzięki staraniom księdza Zygmunta zobaczyliśmy jednak wszystko to, co w Rzymie najbardziej znane i najpiękniejsze. Przede wszystkim byliśmy więc w bardzo licznych kościołach: tych najważniejszych, jakimi są rzymskie bazyliki większe (Św. Piotra, Św. Pawła za murami, Św. Jana na Lateranie oraz M. B. Większej), a ponadto m.in. w bazylice Św. Cecylii, Św.Św. Kosmy i Damiana, kościele Del Jesu czy Matki Bożej na Zatybrzu. Jako, iż przybyliśmy nieomal w przeddzień Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, częstym widokiem były rusztowania, towarzyszące pracom renowacyjnym, przywracającym obrazom i rzeźbom utraconą świetność. Oprócz obiektów sakralnych odwiedziliśmy również m.in. znaną rzymską kawiarnię Café Greco, byliśmy na Placu Hiszpańskim, znanym ze słynnych schodów oraz kolumny upamiętniającej ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP czy przy Fontannie di Trevi, gdzie obowiązkowo zjedliśmy pyszne, włoskie lody... Najważniejsze jednak wydarzenia, którym towarzyszyły największe przeżycia, miały miejsce w niedzielę 16. maja. Rano uczestniczyliśmy na Placu Św. Piotra w sprawowanej przez Ojca Świętego Mszy Świętej, następnie zaś dowiedzieliśmy się, że papież spotka się z nami wieczorem na audiencji prywatnej. Ta, mimo iż stosunkowo krótka, jak każde bliskie spotkanie z Piotrem naszych czasów wywołała w nas olbrzymie wzruszenie i radość. Gdyby nie zdjęcia, dokumentujące to niezwykłe wydarzenie, uznalibyśmy je chyba za piękny, nierealny sen.
    Czas pobytu we Włoszech szybko minął. Pozostały jednak miłe wspomnienia, pełne słońca zdjęcia, nowe przyjaźnie. Dlatego jeszcze raz chciałabym podziękować wszystkim, dzięki którym dane mi było przeżyć cudowne chwile pod błękitnym niebem Italii. Pani Ryszardzie Chamułowej za okazaną nam serdeczność, księdzu Zygmuntowi, naszemu cierpliwemu opiekunowi i kompetentnemu przewodnikowi oraz wszystkim członkom KIK-u - ludziom dobrej woli i wielkiego serca szczerze i serdecznie "Bóg zapłać!"

Dorota Giglok uczennica IV LO w Bytomiu
JAK WAŻNE SĄ: WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ

    Ten wyjazd do Włoch był już drugim moim pobytem na Płw. Apenińskim. W czerwcu 1998 r., razem z pielgrzymami z mojej parafii byłem w Italii. Wtedy to wrzuciłem 200 lirów do Fontanny di Trevi. Chociaż nie wierzę w przesądy, to jednak chciałem wtedy jeszcze raz powrócić do Rzymu. Nie spodziewałem się, że wrócę tu tak szybko!!! We wrześniu dowiedziałem się o Konkursie "Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Biorąc w nim udział nie myślałem nawet o jakimś sukcesie. Chciałem ten trud nauki ofiarować dla Ojca Świętego. Gdy po finale dowiedziałem się, że dzięki 2 miejscu pojadę do Rzymu, nie wiem już nawet czy bardziej cieszyłem się z nagrody, czy z tego, że w ogóle wystartowałem w tym konkursie.
    Ten wyjazd podzielił moje rozważania na trzy nurty: Wiara, dzięki której można przezwyciężyć lęk; Nadzieja, dzięki której można szerzej przyjąć Chrystusa; i Miłość, dzięki której można lepiej zrozumieć Bliźniego.
    "Nie lękajcie się", czyli jak ważna jest wiara.
    "Błogosławiony jest ten, który we Mnie nie zwątpi." (Mt 11,6) Jezus zawsze podtrzymywał Apostołów w wierze. Po swoim Wniebowstąpieniu powiedział im, że jest z nimi do końca świata, dzięki czemu oni nie zwątpili. Ale co chrześcijanie naszego czasu mogą o tym powiedzieć? Nie widzieli! Kościół cały czas stoi w cieniu potrzeb człowieka! Jezus powiedział, że błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli. Spotkania z Ojcem Świętym są zawsze swego rodzaju rekolekcjami. To Papież zawsze napełnia mnie wiarą, a Jego homilie i przemówienia napełniają mnie łaską Bożą. W czasie tego wyjazdu uświadomiłem sobie do końca, że Papież jest żywym źródłem wiary!!!
    "Otwórzcie drzwi Chrystusowi", czyli jak ważna jest nadzieja. Nadzieja zawsze pomagała mi przyjmować Bliźniego, a przez niego - przyjmować Chrystusa! Pokładając ufność w Chrystusie, otwieramy dla Niego drzwi naszych serc. Otwierając je dla Niego, otwieramy się na potrzeby bliźnich. Ojciec Święty jest przykładem bezgranicznej ufności Bogu. To także Papież zachęca nas do przyjmowania Boga i Bliźniego oraz pomaga nam w tym. Pielgrzymka do Wiecznego miasta pomogła mi otworzyć się na potrzeby Bliźnich, chociażby najbliższego otoczenia.
   "Bóg jest MIŁOŚCIĄ", czyli jak należy kochać innych ludzi. Jadąc do Rzymu, znałem już hasło czerwcowej pielgrzymki Papieża do Ojczyzny. Będąc w auli klementyńskiej zrozumiałem, że Bóg objawia Swą MIŁOŚĆ w Osobie Jana Pawła II. Papież z miłości przybył na Swą ojczystą ziemię i z tegoż powodu ewangelizował miliony Polaków. Przecież On tego nie wytrzyma - powiedział pewien starszy człowiek po audiencji u Papieża. A jednak wytrzymał i opuszczał Polskę ze wspomnieniem tych 13 dni z rodakami. Papież bezustannie mówi nam, jak należy kochać. Poucza o wartości miłości i jej sensie. Spotkanie z Janem Pawłem II uświadomiło mi, że kluczem do miłowania Boga jest miłowanie Bliźnich!
    Nie ukrywam, że podczas zwiedzania Rzymu jeszcze raz cieszyłem się urokiem miasta. Cztery bazyliki większe, kopuła bazyliki Św. Piotra na Watykanie i inne przeżycia sprawiły, że i ten pobyt we Włoszech będę na pewno mile wspominał. Oprócz Rzymu byliśmy także w Wenecji, na Lido di Jesolo, w Asyżu, w Loreto i w San Marino.
    Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz podziękować całemu Klubowi Inteligencji Katolickiej, Ks. Proboszczowi Zygmuntowi Klose, Właścicielom Domu Polskiego na Via Cassia i wszystkim, którzy wspierali mnie duchowo podczas konkursu i pielgrzymki: moim Rodzicom, Rodzinie, Pani Katechetce, Księżom i mojej Szkole oraz podziękować za wspaniałą atmosferę Ani, Dorocie, Tomkowi i Księdzu Zygmuntowi.
    Chciałbym dnia 24 grudnia 1999 r. stanąć z tymi osobami na Placu Św. Piotra z okazji rozpoczęcia Roku Świętego 2000! Wszystkie te moje nadzieje, wzruszenia i przeżycia przyczyniły się do tego, że w środę, 19 maja, wrzuciłem do Fontanny di Trevi, tym razem polskiego, 1 grosika...

Krzysztof Kraus; 28 VI AD1999
15. rocznica zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL

Apel

    Apel o zbieranie danych o osobach, które dały świadectwo wiary przed drugą wojną światową, w okresie drugiej wojny światowej i po niej. Dotyczy to również osób, które cierpiały w związku z walką o niepodległość, Solidarnością i stanem wojennym. Chcemy zebrać dane o osobach, które niekoniecznie były więzione, prześladowane i internowane, ale swoim zaangażowaniem, pracą, wytrwałością, miłosierdziem dały świadectwo wiary. Dane prosimy przesyłać do członka Zarządu KIK pana Witolda Kaczmarka na adres KIK-u w Katowicach.

    Składki:od osoby pracującej 2 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł, wpisowe 2 zł. Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11

    Biblioteka klubowa: czynna w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 16-17.

    Informacje o KIK w internecie: http://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/kik.html

    Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, 40-042 Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18.
    Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 350.
    Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html