Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 7-9 (91-93) 16 września 1999

    Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. (1 J 4, 7-8)

OJCZE ŚWIĘTY - DZIĘKUJEMY!

Gliwickie spotkania z Janem Pawłem II

15 czerwca 1999 r.

Tego dnia wyszedłem z domu rano, aby udać się do punktu sprzedaży tekturowych taboretów. Rada Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej podjęła się ich rozprowadzania. Na przystanku autobusowym zostałem mile zaskoczony: w estetycznej ubikacji był papier toaletowy. Okna wielu mieszkań były udekorowane. W jednym z mieszkań w każdym oknie stała zapalona świeca - przypomniał mi się stan wojenny i dzień trzynasty każdego miesiąca; stawiałem wtedy po obu stronach mieszkania świece i odczuwałem radość, gdy w sąsiednim bloku też były światełka solidarności. W uchwytach przy drzwiach wejściowych niektórych domów były dwie flagi, ale obok polskiej była nie jak kiedyś czerwona, ale żółto-biała. Stojąc na punkcie sprzedaży taboretów koło dworca PKS odczytywałem transparenty niesione przez pielgrzymów: ZAWADZKIE WITA OJCA ŚWIĘTEGO; ŁOWKOWICE DOBIERCICE POZDRAWIAJĄ OJCA ŚWIĘTEGO.

Po sprzedaniu wszystkich taboretów ksiądz Roman Hosz przewiózł nas na lotnisko. Po drodze widziałem wypełnioną pielgrzymami ulicę Zwycięstwa, dwie kilkunastometrowe flagi na budynku na przeciw dworca (biało-żółta i biało-czerwona) i napis: Gliwice witają Ojca Świętego. Na lotnisku niemal do rozpoczęcia się Mszy św. sprzedaliśmy wszystkie taborety, jakie były w naszym punkcie. Poszliśmy do ostatniego jeszcze pustego sektora A5 i już rozpoczęła się Eucharystia. Obok przejściem wchodzili nadal pielgrzymi. Były też osoby wychodzące, ale ich było kilka razy mniej niż przychodzących.

Po Mszy św. podszedłem bliżej, aby pełniej uczestniczyć w nieszporach i wysłuchać słów Ojca Świętego. Transparenty były świadectwem nie tylko obecności pielgrzymów nieraz z daleka, ale i uczuć: MŁODZI Z TOBĄ KATOWICE WITOSA; ZHR; WIREK; GŁUBCZYCE; NEOKATECHUMENAT GLIWICE; OTMUCHÓW; AKCJA KATOLICKA POZDRAWIA; OJCZE ŚWIĘTY BŁOGOSŁAW RADIO MARYJA; KOCHAMY CIĘ NIEDOBCZYCE; KIK KATOWICE; BÓG HONOR OJCZYZNA PARAFIA TARNÓW OPOLSKI; OAZA CHROPACZÓW WITA OJCA ŚWIĘTEGO; PARAFIA S.P.J. BYTOM; SOLIDARNOŚĆ; OPOLE KOCHA PAPIEŻA; KIK CIESZYN; SZENSZTAT KOCHA PAPIEŻA; OJCA ŚWIĘTEGO WITA WROCŁAW-KARŁOWICE; RYBNIK CZUWA; POKÓJ I DOBRO; PARAFIA ŚW. TRÓJCY W BYTOMIU; OJCZE ŚWIĘTY ZOSTAŃ Z NAMI. Mimo braku tak bardzo oczekiwanego Gościa atmosfera była wspaniała. W zamyśleniu wychodziłem z lotniska wsłuchując się w cudny śpiew zespołu Śląsk: "Jezu miłości twej ... a nasze serca zimne jak lód ..."

17 czerwca 1999 r.

Słowa ks. biskupa w radiu PULS w środę wieczorem utwierdziły moją nadzieję, że czasami jest możliwe co jest niemożliwe. Rano 17 czerwca Politechnika Śląska opustoszała, podobnie było ze szkołami - kto mógł szedł na lotnisko. Dużo osób przyjeżdżało samochodami. Mimo braku służb porządkowych było zachowane bezpieczeństwo; wyczuwało się radosną atmosferę z miłej niespodzianki. Oczekując na przylot Ojca Świętego śpiewaliśmy pieśni w głębokim modlitewnym skupieniu: "Bóg jest miłością", "O pójdźmy wszyscy z pokłonem", "Abba Ojcze", "Chrystus Królem", "Miłosierna Matko Boska". Jak we wtorek na transparentach było to, co w sercach: SZCZĘŚĆ BOŻE OJCZE ŚWIĘTY KOCHAMY CIĘ GIERAŁTOWICE; OJCZE ŚWIĘTY WITA CIĘ APOSTOLSTWO MODLITWY PARAFIA M.B.K. W GLIWICACH; NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK SIEMIANOWICE; DZIECI I WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚW. BARTŁOMIEJA POZDRAWIAJĄ CIĘ OJCZE ŚWIĘTY; PAPIEŻ I MŁODZI IDĄ RAZEM PYSKOWICE PARAFIA NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA; RUDY WIELKIE POZDRAWIAJĄ OJCA ŚWIĘTEGO; PIELGRZYMI Z GLIWIC ŻYCZĄ ZDROWIA; KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH KATOWICE; PARAFIA BYTOM KARB WITA OJCA ŚWIĘTEGO; GOŚĆ NIEDZIELNY; POCZTA POLSKA; NASZ TATUSIU MŁODZIEŻ CIĘ KOCHA; SZCZEŚĆ BOŻE SŁUDZE SŁUG BOŻYCH JANOWI PAWŁOWI II KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W KATOWICACH; NSZZ SOLIDARNOŚĆ; PARAFIA MB CZĘSTOCHOWSKIEJ GLIWICE - TRYNEK WITA OJCA ŚWIĘTEGO; DIO ESTAS AMO ESPERANTYŚCI WITAJĄ OJCA ŚWIĘTEGO; STUDENCI WITAJĄ; ŚLĄSK KOCHA.

W głębokim skupieniu odmawialiśmy wraz z Ojcem Świętym modlitwę Anioł Pański. Jan Paweł II poświęcił korony na obrazy Najświętszej Marii Panny z Bogucic, Rud Wielkich i Raciborza oraz nowy sztandar Gliwic. Potem odbył się wspaniały dialog pielgrzymów z Ojcem Świętym i Jego ostatnie słowa: "Bóg Wam zapłać. Szczęść Boże" spotkały się z odpowiedziami pielgrzymów: "... szczęśliwej drogi, z Panem Bogiem".

Stanisław Waluś
Na początek roku szkolnego

Naszym dzieciom, rodzicom i dziadkom, nauczycielom, katechetom i wychowawcom dedykujemy fragmenty homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w Łowiczu 14 czerwca 1999.

"Drodzy rodzice, dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czynić wszystko, aby Bóg był obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej codziennej modlitwie, zwłaszcza wieczornej; o świętowaniu niedzieli i uczestniczeniu we Mszy świętej niedzielnej."

"Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj."

Lukę powstałą po tygodniku Ład (wkładki Ład Rodzinie i Ład Szkole) w pewnym stopniu zapełnił tygodnik Głos i w szerokim zakresie miesięcznik Wychowawca.

Stanisław Waluś
Ulica Jana Pawła II w Gliwicach

9 marca 1999 r. zostało złożone pismo poniższej treści podpisane przez przedstawicieli: Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, sekcja terenowa w Gliwicach; Stowarzyszenie Apostolstwa Modlitwy; Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie"; Neokatechumenat I i II wspólnota przy Katedrze św. Piotra i Pawła w Gliwicach; Ruch Szensztacki; Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Ruch karmelitański; Świecki Zakon Karmelitów Bosych; Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta; Stowarzyszenie Rodzin Katolickich; Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci; Domowy Kościół.

Rada Miejska w Gliwicach

Dotyczy: nazwania jednej z ulic w Gliwicach imieniem Jana Pawła II

Prosimy z okazji Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach nazwanie jednej z głównych ulic imieniem Jana Pawła II.

Wydaje się nam, że najlepiej byłoby zmienić nazwę ulicy 1-go Maja, która w świadomości i pamięci wielu gliwiczan tkwi jako Dworcowa. Przy ulicy tej nie ma wiele sklepów, urzędów, które w ciągu np. dwóch lat musiałyby zmieniać pieczątki. Argumentem za zmianą nazwy 1-Maja jest nie tylko to, że nazwa ta powinna być zmieniona, gdyż dzień ten kojarzy się z przymusowym uczestnictwem w pochodach w czasach PRL-u, ale i fakt, że przy tej ulicy jest katedra, parafia katedralna i kościół garnizonowy pod wezwaniem św. Barbary. Ze względu na szerokość ulica ta powinna być nazwana Aleją Jana Pawła II - podobnie jak Aleja Wojciecha Korfantego.

Niewielki odcinek ulicy 1-go Maja został nazwany "Jana Pawła II", pozostałej części przywrócono nazwę "Dworcowa". 24 VI 1999 roku Przedstawiciel KIK w Katowicach w Radzie Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej złożył pismo następującej treści:

Rada Miejska w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Podziękowanie

Nawiązując do naszej prośby do rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 marca 1999 r. dotyczącej zmiany nazwy ulicy 1-go maja na Jana Pawła II członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, sekcji terenowej w Gliwicach dziękują Radnym rady Miejskiej w Gliwicach za zmianę nazwy ul. 1-go Maja na Jana Pawła II.

Jest to wyraz uznania dla Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji jego Wizyty Apostolskiej w Gliwicach, która jako największe wydarzenie w historii naszego miasta pozostanie w naszej pamięci.

Wszystkim Radnym "Szczęść Boże".

ROCZNICE

190. urodzin Juliusza Słowackiego

80. I Powstania Śląskiego

80. Powstania Sejneńskiego

60. śmierci Wojciecha Korfantego

60. napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę

60. napaści stalinowskiego Związku Radzieckiego na Polskę

55. Bitwy o Monte Cassino

55. Powstania Warszawskiego

60. Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 miała miejsce napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę, w kilkanaście dni potem, 17 września 1939 - napaść stalinowskiego Związku Radzieckiego na Polskę. Dla mnie, nauczanego w szkole w latach 1954-1970 tylko o zbrodniach niemieckich i wyzwoleniu przez Związek Radziecki zaskoczeniem były liczby 100 milionów i 25 milionów ludzi, którzy ponieśli śmierć w wyniku działania totalitarnych systemów. Według głównego twórcy książki "Czarna księga komunizmu", Stephana Courtois, byłego komunisty, pierwsza liczba to efekt zbrodni systemu komunistycznego od przewrotu w Rosji, aż po współczesne dzieje Chin, Korei Północnej czy Kuby, natomiast druga liczba odnosi się do niemieckiego narodowego socjalizmu (Nasz Dziennik z 17 maja 1999 r.). Hitlerowcy chcieli zniszczyć całe narody (żydowski, cygański), inne miały stanowić drugą kategorię i wobec tego zasmuciły mnie fakty podane w artykule Teresy Kuczyńskiej (Tygodniku Solidarność nr 14(550) 1999 r. strona 7). Cytuję: "Instytut Polski w Düsseldorfie, kierowany przez polityków Unii Wolności, zamiast zajmować się promocją kultury polskiej w Niemczech koncentruje się na biczowaniu Polaków za ich rzekome zbrodnie na Żydach i Niemcach. Prowokuje to protesty polskich emigrantów w Niemczech. ... Jako grupa polskich emigrantów domagamy się zmiany orientacji politycznej Instytutu Polskiego w Düsseldorfie z antypolskiej na propolską ..."

Stanisław Waluś
KRÓTKO

XIX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę odbyła się 29 maja 1999 r. Mszę św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej koncelebrowali arcybiskup Stanisław Nowak i 15 kapelanów KIK (wśród nich ks. Zbigniew Górecki i ks. Herbert Hlubek). Homilię wygłosił ks. arcybiskup zachęcając inteligencję do odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego, aby całkowicie oddać się posłudze myślenia; zdrowego, odpowiedzialnego, twórczego,... gdyż Polska liczy na taką posługę. Wzorem ma być nam Maryja, ukazana w Ewangelii o zwiastowaniu. Myśleć zawsze powinniśmy w pokorze, na klęczkach, gdyż klęczki przystoją człowiekowi, który umie myśleć. Źle jest w narodzie, gdy nie ma grupy społecznej zajmującej się myśleniem. Mamy święty obowiązek myślenia dociekliwego, pracowitego, myślenia do końca - mówił ks. arcybiskup. Świat dzisiejszy egzystuje w lęku, bójmy się uczonych, którzy myślą przy pomocy szkiełka i oka, a nie patrzą na człowieka oczyma serca. Tacy będą klonować, ograniczać człowieka, zabijać nienarodzonych, mówić, że życie starszych sensu nie ma. Na zakończenie kaznodzieja wezwał do zdania się na Boga, który nas wyzwala, i życia w służbie myślenia. Po Mszy św. w wypełnionej Auli Jana Pawła II wysłuchaliśmy ze skupioną uwagą wykładu Ojca prof. Andrzeja Kłoczowskiego pt. "Ulubionym tworem Boga jest rozum. Rozważania na marginesie Fides et ratio". Z tego wykładu pozostały mi dwie cenne myśli, że nauczanie filozofii w szkołach jest ważne i że należy czytać encyklikę Fides et ratio. Po wykładzie w tej samej sali mieliśmy wspaniałą ucztę kulturalną: występ chóru "Organum" z Krakowa. Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich prowadzona przez KIK Gdańsk.

Seminarium poświęcone globalizacji, które miało się odbyć w połowie maja 1999 r. w Otwocku zostało odwołane z powodu niespodziewanej odmowy dofinansowania przez Fundację Batorego. Wykładowcami mieli być między innymi ks. prof. dr hab. Helmut Juros i prof. dr hab. Aniela Dylus z ATK.

9 maja 1999 r. w Domu Muzyki w Bielsku-Białej odbył się wykład prof. dra hab. Piotra Jaroszyńskiego z KUL pt.: "Unia Europejska - koniec Europy Ojczyzn". W części artystycznej odbył się występ patriotyczny Artystycznego Zespołu Licealistów oraz Młodzieżowego Zespołu Orkiestr Dętych z Kóz.

W dniach 13 do 16 maja 1999 r. odbył się VIII Gliwicki Kongres Duszpasterstwa Ludzi Pracy na temat: "Umacniać fundamenty przyszłości Narodu Polskiego". Wykładowcami byli: Marcin Libicki - Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, O. prof. dr Witold Kawecki CSsR, WSD Kraków, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński - KUL, prof. dr Mieczysław Ryba - KUL, Jadwiga Stokarska - senator RP, prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis - UW. Uroczystej koncelebrze na zakończenie przewodniczył ks. bp dr Gerard Kusz.

28 maja 1999 r. pod patronatem honorowym Metropolity Górnośląskiego Arcybiskupa dra Damiana Zimonia odbyło się w Piekarach Śląskich VIII sympozjum naukowe "Władza jako służba społeczeństwu". Societas Scientis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski wydał książkę zawierającą referaty: abp Damian Zimoń: Słowo wstępne; ks. Józef Kozyra: Chrystus Głównym Władcą i Wodzem nazwany w Pismach Pawłowych tytułami: _rc_, _rchg_V, _rcw, kefal_; Mariusz Wojewoda: Zagadnienie władzy w wybranych koncepcjach filozofii chrześcijańskiej; Ks. Józef Kupny: Władza jako zasada ładu społecznego; Włodzimierz Kubik: Władza lokalna jako służba społeczeństwu; Tadeusz Miszka: Media i władza; ks. Janusz Mariański: Czy Kościół ma władzę w społeczeństwie?; Wojciech Świątkiewicz: Między religijnością a zaangażowaniem publicznym; Władysław Jacher: Moralny wymiar władzy i zarządzania; Aniela Dylus: Nowe centra władzy w transformującej się gospodarce; Grzegorz Węgrzyn: Władza państwowa a wolność w ujęciu liberalizmu i nauki społecznej Kościoła; ks. Janus Wycisło: Postawa duchownych wobec władzy w tradycji górnośląskiej XIX i I. połowy XX wieku (na przykładzie księży J. Ficka i J. Kapicy); ks. Jan Górecki: Ideowy program obrony języka polskiego i koncepcja władzy w ujęciu Karola Miarki; Antoni Winiarski: Kluby Inteligencji Katolickiej wobec polityki.

19 czerwca o godz. 11.15 nastąpiło przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach uroczyste odsłonięcie pomnika Wojciecha Korfantego. Na tablicy jest napis: "JEDNĄ TYLKO WYPOWIADAM PROŚBĘ DO LUDU ŚLĄSKIEGO, BY ZOSTAŁ WIERNY SWYM ZASADOM CHRZEŚCIJAŃSKIM I SWEMU PRZYWIĄZANIU DO POLSKI.." WOJCIECH KORFANTY ODEZWA DO LUDU ŚLĄSKIEGO

Stanowisko KK nr 181/99 ws. realizacji uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23.06.94 r.: Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wnosi do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pana Juliusza Brauna o realizację uchwały KRRiTV z dnia 32.06.94 r. Nierówne traktowania Radia Maryja w porównaniu z innymi rozgłośniami radiowymi co do podziału częstotliwości postrzegamy w kategoriach jawnej dyskryminacji. Biuletyn Informacyjny KK NSZZ "Solidarność", Lipiec 1999, str. 24.

KIK w Lublinie wysłał list otwarty do Macieja Płażyńskiego, Marszałka Sejmu RP: "Społeczność Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie wyraża protest przeciwko zachowaniu się w Sejmie RP, w dniu 11 czerwca 1999 r. rabina Menachema Joskowicza. Obraźliwe w formie i treści słowa rabina wyrażone wobec Jego Świątobliwości Jana Pawła II, oficjalnego Gościa Rzeczypospolitej Polskiej, uwłaczają państwu i narodowi polskiemu. Żądania rabina usunięcia Krzyża Papieskiego ze Żwirowiska w Oświęcimiu, narusza suwerenność Rzeczypospolitej. ..." Głos, 19 VI 1999, str. 2.

Za przystąpieniem do Unii Europejskiej głosowałoby w roku 1994 - 77%, w 1997 - 72% i w 1998 - 63%. Przeciw przystąpieniu odpowiednio: 6%, 12% i 19%. Tygodnik AWS, 22 sierpnia 1999, str. 29.

Sytuację demograficzną w Polsce charakteryzuje zarówno liczba urodzeń żywych w ciągu roku, jak i współczynnik dzietności (średnia liczba urodzeń na jedną kobietę w wieku 15-49 lat). Urodzenia żywe wynosiły: 1983: 720,8 tys.; 1990: 545,8 tys.; 1994: 481,3 tys.; 1998: 397,0 tys. Współczynnik dzietności: 1990: 2,04; 1998: 1,44. Tygodnik Głos, 4 IX 1999, s. 16.

Pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich. O potrzebie solidarności we współczesnej Europie mówił 22 sierpnia w Piekarach Śląskich metropolita katowicki - abp Damian Zimoń. Przewodniczył on uroczystościom dorocznej pielgrzymki kobiet do tamtejszego sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Według policji, w uroczystościach wzięło udział ok. 80 tys. pątniczek.

"Nasz kontynent - mówił abp Zimoń - nie może być tylko zwyczajnym kolonizatorem: wczoraj w dziedzinie surowców i siły roboczej, dzisiaj w zdobywaniu nowych rynków i kapitału. Winien być Europą wartości zakorzenionych w Ewangelii, głoszonych od 2000 lat. Dziś Europa nadmiernie dba o wymiar ekonomiczny, a przecież może mieć większą korzyść z młodzieży, która bardziej interesuje się wartościami ogólnoludzkimi i duchowymi" - zauważył Ksiądz Arcybiskup. Zwracając się do rodziców i wychowawców, górnośląski Metropolita podziękował za ich wysiłek i wezwał, by byli dla młodych podporą w zdobywaniu takich cnót, jak: wiara, miłość, uczciwość, szlachetność, czystość i wielkoduszność. "Jesteśmy otwarci na Europę i świat, ale liberalizm moralny jest nie do przyjęcia" - podkreślił abp Zimoń. Niedziela 5 IX 1999, str. 22

Kontynuując przedstawienie biuletynów różnych stowarzyszeń i pisemek parafialnych chciałbym zacząć od biuletynu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

Zapowiedzi spotkań z: prof. Andrzejem Stelmachowskim, ks. biskupem Tadeuszem Pikusem, red. Zbigniewem Nosowskim, red. Piotrem Wojciechowskim, Mają Komorowską (w 30 Rocznicę śmierci Jerzego Zwieyskiego), ks. biskupem Bronisławem Dembowskim, pozostałe zebrania ogólne, komunikaty i komentarze, Sekcja Emaus, Spotkanie w Nazarecie, Komunikat Starszego Ekumenisty, Komunikat Sekcji Esperanto, Komunikat Skarbnika, Komunikat Sekcji Współpracy z Polakami na Wschodzie, Sekcja Plastyków, Dyżury (duszpasterskie, w poszczególnych sekcjach), Dyżury członków prezydium, Dyżury sekcji rodzin. Jednokartkowy "Dodatek Papieski do Informatora Klubowego Czerwiec 1999".

O. Adam Schulz SJ: Duchowa pielgrzymka przez święty czas Wielkiego Jubileuszu; Kalendarium Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Kościele Polskim (22-26 IX 1999 - Międzynarodowy Kongres poświęcony Caritas (europejski) w Warszawie, 26 IX -17 X Synod Biskupów Europy; 21-24 X - Obchody kościelno - narodowe w Warszawie. Temat i hasło: "Być w Europie", 29 X - Trzeci Kongres Misyjny w Polsce (Jasna Góra), ...; Intencje II Krucjaty modlitwy w intencji Ojczyzny: wrzesień - aby wprowadzana reforma edukacji w Polsce przyczyniła się do integralnego wykształcenia i wychowania naszej młodzież, październik - o duchowe przygotowanie się każdego Polaka do obchodów Wielkiego Jubileuszu; Program Działania Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich na progu Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa; Ks. Andrzej Grewkowicz: Kongresy Diecezjalne Ruchów i Stowarzyszeń - wstępne podsumowanie; Kalendarz ważniejszych spotkań ORRK.

Z Zarządu Regionu, Wyróżniona książka, Jesteśmy wstrząśnięci, Stanowisko Zarządu Regionu w sprawie stanowiska KK w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Stanowisko Zarządu Regionu w sprawie współpracy między NSZZ "Solidarność" a Ruchem Społecznym AWS, Komentarz do Stanowisk przewodniczącego ZR Wacława Marszewskiego, Informacja o korzystaniu z Regionalnego Funduszu Strajkowego, Zapytaj prawnika.

Demokracja, ordynacja, manipulacja; Małe sprostowanie, Po sześciu miesiącach, Pamiętaj, abyś dzień święty ..., Fakty, Zagrożenia duchowe (...na Zachodzie ruch uznawany jest za sektę destruktywną. Udowodniono mu handel bronią, narkotykami, zabójstwa w łonie sekty a nawet przymuszanie do prostytucji. ...W roku 1984 Parlament Europejski uznał w wydanej przez siebie rezolucji, że działalność Hare Krishna jest szkodliwa i niebezpieczna. ... Na polskim gruncie sekta Hare Krishna pokazuje się przy boku Jerzego Owsiaka - twórcy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W lipcu 1996 w Szczecinie Orkiestra zorganizowała imprezę muzyczną "Przystanek Woodstock'96". Było tam wielu Krisznowców z kraju i zagranicy zaproszonych przez J. Owsiaka. W pobliżu sceny stanął namiot z napisem "Pokojowa wioska Krishny". gdzie rozdawano darmo wegetariańskie potrawy /wcześniej poświęcone Krishnie/.).

"Nie" dla ustawy aborcyjnej, Jubileusz OSP Boguszowice, Parafialne inwestycje, Dzieci Maryi w Krakowie, Modlitwa: co to takiego, Żarty niepoświęcone, A u nas w przedszkolu, Parafialny kącik poezji, Holandia w pigułce - wspomnienia z wakacji, Ruch "Domowy Kościół", Czym opalać nasze domy? Zakopane, Zakopane - słońce, Biblia i górale, Młodzi dokoła Europy, Samotność - tragedia czy szansa? (II), Kolęda 1999/1997 r., Intencje mszalne, Kronika parafialna: pogrzeby, śluby, chrzty św., Różaniec.

Praca HLI - Europa na Wschodzie; Szkolenia dla liderów pro-life z Polski; Międzynarodowy Kongres "O godność ojcostwa" 5-6-7 listopada 1999 r.; Wiadomości ze świata. (Światowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa (IPPF) wniosła o pozbawienie Watykanu pozycji stałego obserwatora przy ONZ. Pretekstem była krytyka Watykanu wobec dostarczenia środków poronnych i antykoncepcyjnych uchodźcom z Kosowa przez UNFPA. Tymczasem Watykan utrzymuje kontakty dyplomatyczne z ponad 170 krajami świata...); Kącik klubowy; Fakty Życia; HUMAN LIFE INTERNATIONAL-EUROPA proponuje Państwu możliwość nabycia następujących materiałów edukacyjnych:.

Włączmy się w obronę pluralizmu w środkach masowego przekazu w Polsce

Walne Zebranie i Zarząd KIK w Katowicach podejmowały uchwały popierające rozwój zasięgu Radia Maryja. Ostatnio powstała ogólnopolska sieć katolickiego radia PLUS. Układ programu tej stacji nie wiele różni się od stacji komercyjnych. Dzięki temu stanowi, szczególnie dla młodych słuchaczy, pozytywną alternatywę wobec tych rozgłośni. Na szczególną uwagę zasługuje modlitwa dla dzieci Izy Paszkowskiej, retransmisja wiadomości Radia Watykańskiego i wieczorna modlitwa różańcowa. Audycję Radia Watykańskiego można też wysłuchać w programie I Polskiego Radia. Zdecydowanie odmienny jest układ programowy Radia Maryja, które pozwala na codzienne wysłuchanie Mszy św. oraz transmituje najważniejsze uroczystości, np. z Częstochowy czy z Piekar Śląskich. Niżej podaję fragmenty opracowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Tygodnik Rodzin Katolickich Źródło z 30 V 1999 str. 25).

"Program Radia Maryja spełnia wymogi koncesji w odniesieniu do audycji religijnych, oświatowych i literackich, a w najbardziej istotnych dla profilu rozgłośni punktach - audycji o treści religijnej - znacznie je przewyższa". "Program Radia Maryja cechuje się dużą stałością, zarówno w skali tygodnia, jak i w poszczególnych porach roku. Jest on jedynie modyfikowany zależnie od okresu liturgicznego w Kościele". "Modlitwa (...) jest czynnikiem organizującym ład i rytm programu. Do pory odmawiania modlitw dostosowany jest czas emisji innych audycji". "Po katechezie, wygłaszanej ze studia na żywo, zostawiony jest czas na pytania i rozważania słuchaczy. (...) Specjalna uwaga poświęcona jest w Radiu Maryja nauczaniu papieża Jana Pawła II. Charakter katechezy ma także większość audycji dla dzieci i dla młodzieży". "Publicystyka znajduje miejsce w stałych felietonach, a przede wszystkim w stałym cyklu Rozmowy niedokończone, w którym zaproszeni do studia goście przedstawiają aktualne i ważne społecznie zagadnienia, po czym odpowiadają na antenie na pytania i uwagi polemiczne słuchaczy. Dyskusja od-bywa się na żywo." Niemal cały program Radia Maryja nastawiony jest na kontakt ze słuchaczami. Rozmowy ze słuchaczami na anteniestanowią stały element codziennych katechez, audycji edukacyjno-poradniczych, audycji dla młodzieży oraz publicystyczno-edukacyjnych audycji nadawanych w cyklu Rozmowy niedokończone. Zwłaszcza w tej ostatniej audycji udział słuchaczy jest wręcz konstruktywny, przeznacza się też na niego dużo czasu". Raz w tygodniu zespół radia spotyka się ze słuchaczami - tzw. Rodziną Radia Maryja - w wybranej parafii w Polsce na wspólnej modlitwie. Spotkanie transmitowane jest na antenie".

W koncesji dla Radia Maryja, RMF i Zet zapisano, że zasięg ich powinien obejmować co najmniej 80% obszaru Polski. KRRiT sporządziła sprawozdanie za ubiegły rok, z którego wynika, że koncesja Radia RMF została zrealizowana w 85,9 proc. powierzchni i 79,3 proc. ludności, a dla Radia Zet odpowiednio 79,9 proc. i 90,5 proc. Mówił o tym minister łączności na antenie Radia Maryja. Natomiast koncesja dla Radia Maryja została zrealizowana w 54,8 proc. powierzchni kraju i 50,7 proc. ludności. (Nasz Dziennik 7 IX 1999 str. 9).

08.07.1999 r. zawiązał się w Toruniu komitet "SOS dla Radia Maryja". Komitet stawia sobie za cel obronę tej katolickiej rozgłośni, gdyż w obliczu planowanej likwidacji dolnego pasma UKF kilkanaście stacji nadawczych Radia Maryja musi zamilknąć. Komitet "SOS dla Radia Maryja"stawia sobie za cel doprowadzenie do realizacji prawomocnej koncesji z dnia 23.06.1994 r. Deklarację przystąpienia do Komitetu o poniższej treści można złożyć w parafialnym biurze Radia Maryja lub przesłać pod adres: Radio Maryja ul. Żwirki i Wigury 80 87-100 Toruń.

Stanisław Waluś
KOMITET RATOWANIA RADIA MARYJA

SOS dla Katolickiego Głosu w Twoim Domu

Przystępuję do tego komitetu:

Nazwisko ..........

Imię ............

Wiek ............

Zawód ...........

Adres ..........

Data .......... .................

(podpis)

Dzienniki o urodzinach Jana Pawła II

uzupełnienie

Przepraszam czytelników za niepełny obraz treści poświęconej urodzinom Ojca Świętego i zamieszony w czerwcowym numerze Dlatego. W Życiu na drugiej stronie zamieszczono "Życzenia z Polski" - życzenia sześciu znanych osób dla Papieża, co stanowi 0,8% powierzchni pozostałych stron (około 15% strony). W Dzienniku Zachodnim była poświęcona cała dwunasta strona (artykuł Stanisława Bubina pt. "Następca św. Piotra"), w Naszym Dzienniku przedruk z L'Osservatore Romano pt. "Dziękuję Bogu, że się urodziłem" zajmujący około 25% szóstej strony, a w Gazecie Wyborczej na drugiej stronie w notatce pt. "Papieskie znaczki" pierwsze zdanie: "Dziś 79. urodziny obchodzi papież Jan Paweł II".

Przewodniczący sekcji terenowej w Gliwicach Bolesław Mokrski zwrócił mi uwagę, że nie powinienem zachęcać do kupowania (nawet w celach przeglądu) niektórych gazet. Spośród 8 dzienników wymienionych w czerwcowym "Dlatego" wprawdzie w Dzienniku Zachodnim zostały zamieszczone obszerne informacje nawiązujące do urodzin Jana Pawła II, ale w tej gazecie również zamieszczane są horoskopy.

Okazją do przeglądu pierwszych stron dzienników były dożynki na Jasnej Górze. Tylko Nasz Dziennik i Życie zamieściły na pierwszej stronie obszerne relacje ze zdjęciami, a więc nie jest źle, można wybierać spośród dwóch dzienników.

Stanisław Waluś
Rekolekcje w Kokoszycach

Odbędą się w dniach 24-26 września. Prowadził będzie ks. prałat Herbert Hlubek. Zapisy: Zofia Adamska, tel. 7076573, koszt: 50 zł.

Zapisy do Studium Edukacji Narodowej

Katowice - Biuro Radia Maryja przy bazylice w Katowicach - Panewnikach, środa godz. 17.00 -18.30; sobota godz. 10.30-12.30, tel. (0-32) 252 52 91 w. 332.

Tarnowskie Góry - Biuro Fundacji Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł. A. Kolpinga, ul. Piastowska 8, p. 205, wtorki i czwartki godz. 11.00-12.00, tel./fax. (032) 285 12 41, Księgarnia Katolicka SIGNUM przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, poniedziałek-piątek godz. 10.00-17.00, tel. (0-32)2851684

ARKA - INVESCO

bezpieczeństwo, profesjonalizm, tradycja,

etyczne inwestowanie

Bezpłatna infolinia: 0 800 222 444

Ireneusz Stępień: 279 35 10

Bernard Duda: 384 37 19

Informacje o KIK w internecie

http://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/kik.html

Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18. Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 350.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html