Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 6(90) 5 czerwca 1999

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie." Mt 11, 25-30

OCZEKUJĄC NA SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II

Przemówienie podczas nabożeństwa maryjnego Katowice - Lotnisko Muchowiec 20 VI 1983

13. Tak przeto, Drodzy uczestnicy dzisiejszego spotkania na ziemi śląskiej, przyjmijcie w tej naszej wielkiej wspólnocie, którą aż trudno wzrokiem ogarnąć, raz jeszcze od Waszego rodaka i Następcy Piotra ewangelię pracy - i przyjmijcie ewangelię sprawiedliwości i miłości społecznej. Niech ona zespala Was głęboko wokół Matki Chrystusa w Jej sanktuarium w Piekarach, tak jak zespala tutaj całe pokolenia. Niech promieniuje szeroko na życie ludzi ciężkiej pracy na Śląsku i w całej Polsce.

WIZYTA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W GLIWICACH

List Biskupów - W oczekiwaniu na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II - fragmenty:
... Lotnisko może przyjąć wszystkich, którzy tylko pragną modlić się z Ojcem Świętym. Wydrukowano jeden milion kart wstępu, które bezpłatnie będą rozdzielać parafie. ... Chrześcijaństwo żyje ze swoich korzeni, ze swojej tradycji, ze swego przywiązania do Ewangelii, do wiary w Jezusa Chrystusa i do Kościoła. ... Drodzy wierni całej naszej Metropolii, zapraszamy Was w imię Boże na spotkanie z "Piotrem naszych czasów". Zaśpiewajmy Mu pieśni radości i uwielbienia, a nie pieśni smutku i niedoli. Otwórzmy serca Chrystusowi! Nie lękajmy się! ... Od wieków swoją opieką otacza nas Matka Boża. To Ona obroniła w 1626 roku Gliwice przed wojskami duńskiego generała Mansfelda. Od tego momentu do dzisiaj - nieprzerwanie, mimo czasów zaborów - pielgrzymowali gliwiczanie do Jej Cudownego Wizerunku na Jasnej Górze, wyrażając wdzięczność za ocalenie. Możemy się tym aktem wdzięczności chlubić. Jest to bowiem pierwsza piesza pielgrzymka do Częstochowy w naszej Ojczyźnie. ...
Na pielgrzymi szlak zapraszają i błogosławią Wasi biskupi: † Jan Wieczorek Biskup Gliwicki † Damian Zimoń Metropolita Katowicki † Alfons Nossol Biskup
Opolski Gość Niedzielny, 16 maja 1999, str. 17 (cotygodniowe wkładki regionalne poświęcone są wizycie Ojca Świętego w Gliwicach).

Gliwice 15 VI 1999 r. 7.00 - Otwarcie placu i sektorów. 9.00 - Powitanie pielgrzymów, modlitwa poranna, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny. 10.30 - Modlitwa różańcowa. 12.00 - Modlitwa Anioł Pański. 12.15 - Próba chórów i orkiestr. 14.00 - Panorama metropolii górnośląskiej z uwzględnieniem sanktuariów maryjnych diecezji gliwickiej, katowickiej i opolskiej 14.45 - Uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczyć będzie metropolita górnośląski - abp. Damian Zimoń, a homilię wygłosi biskup opolski Alfons Nossol. 17.00 - Modlitewne oczekiwanie na przybycie Ojca Świętego. 17.55 - Przylot Ojca Świętego na gliwickie lotnisko i przejazd między sektorami. 18.15 - Nieszpory ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 19.30 - Pożegnanie Ojca Świętego 19.50 - Dziękczynienie refleksyjno-modlitewne; występ zespołów "Śląsk" i "Deus Meus" z zaproszonymi gośćmi, spotkanie młodzieży. 20.30 - Nabożeństwo dla młodzieży.
Niedziela, 23 V 1999r. str. V (cała poświęcona wizycie w Gliwicach)

Sosnowiec 14 VI 1999 r. 18.15 - Przylot do Sosnowca. 18.45 - Spotkanie ze zgromadzonymi, pozdrowienie, nabożeństwo Słowa Bożego. 19.55 - Odlot do Krakowa.

Oczekiwania Wizyta Ojca Świętego może zmienić wiele w naszych sercach i w całym regionie. Wszyscy jednak musimy odpowiedzieć na papieskie zawołanie wypowiedziane u progu Jego pontyfikatu, z którym już niebawem przekroczymy nowe tysiąclecie. Musimy bardziej spojrzeć na sprawy ludzkiej godności i sprawiedliwości, godnego życia, wychowania w rodzinie, na sprawy młodzieży, której trzeba otwierać ramiona duszpasterstwa i struktur samorządowych, czy też ekumenizmu oraz roli świeckich w Kościele. Trzeba zintensyfikować pomoc dla najbiedniejszych przez podejmowanie różnorakich dzieł charytatywnych. Papież przybędzie z posłaniem nadziei, wesprze z pewnością nas wszystkich, którzy na co dzień przeżywamy wiele problemów związanych z pracą i życiem.
Bp Adam Śmigielski SDB Niedziela, 23 V 1999r. str. III (cała poświęcona wizycie w Sosnowcu)
 
Kartonowe krzesełka można nabywać w punktach rozprowadzania w Diecezji Gliwickiej i w KIK w Katowicach oraz 15 VI na drogach dojścia na spotkanie z Janem Pawłem II w Gliwicach (cena 5 zł.).

Flagi biało-niebieskie, biało-czerwone i żółto-białe można kupić w księgarni św. Jacka w Gliwicach (po 12, 12 i 16 zł.).

2.VI. 18.45 - Siemianowice Śląskie - Nabożeństwo w intencji Ojca Świętego (w ramach rekolekcji narodowych) w kościele pw. św. Michała Archanioła w Michałkowicach.
4.VI. 17.30 - Krypta Katedry Chrystusa Króla - Adoracja Najświętszego Serca Pana z prośbą o szczęśliwy przebieg pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny w wykonaniu chóru "Dei Patris".
24.VI. 18.00 - Katowice-Janów - Msza św. - spotkanie dziękczynne po wizycie w Ojczyźnie Ojca Świętego Jana Pawła II. Dom Katechetyczny parafii p.w. św. Anny.

Dzienniki o urodzinach Jana Pawła II

18 maja Ojciec Święty obchodził 79 urodziny. Kupiłem wszystkie dostępne dzienniki (niestety Głosu nie było bo został przekształcony w tygodnik). Niżej podaję tytuł dziennika, tytuł na pierwszej stronie i procent powierzchni poświęconej urodzinom Ojca Świętego oraz procent powierzchni pozostałych stron poświęconej tym urodzinom:
Dziennik Zachodni: Następca św. Piotra, 10,5%, 3,7%
Dzień (Trybuna Śląska): 0%, 0% Gazeta Wyborcza: 0%, 0,003%
Nasz Dziennik: W dniu urodzin, 21,4%, 2,3%
Rzeczpospolita: 0%, 0%
Super Express: 0%, 0%
Trybuna: 0%, 0%
Życie: Urodziny Ojca Świętego, 17,6%, 0%
Zachęcam Państwa do kupienia w jednym dniu kilku dzienników i porównania treści pozytywnych i negatywnych; niezgodnych z przykazaniami Bożymi i nauką Kościoła katolickiego (horoskopy, informacje o domach publicznych, ...). Stanisław Waluś

Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, 40-042 Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 400.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html