Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny "Dlatego"
 

B i u l e t y n    K l u b u I n t e l i g e n c j i    K a t o l i c k i e j    w    K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 10 (214) 16 października 2009

 Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. 
 Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Łk 12,1-7

Rok Kapłański 19 VI 2009 - 19 VI 2010
150. rocznica śmierci św. Jana Marii Vianney'a, proboszcza z Ars - 4 sierpnia 1859 r.

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków

 Serdecznie pozdrawiam Polaków przybyłych do grobu sługi Bożego Jana Pawła II z okazji rocznicy Jego wyboru na Stolicę św. Piotra. Dziękując za waszą obecność łączę się z wami w modlitwie przy tym grobie. Pozdrawiam również pielgrzymów z Białegostoku, którzy dziękują za beatyfikację ks. Michała Sopoćki. Z serca wam wszystkim błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Audiencja generalna, środa, 15 X 2008 r. L'Ossevatore Romano, 12/2008, str. 54
.
Jakich księży dziś potrzeba?
Paweł Milcarek dyrektor Programu II Polskiego Radia
 Nie mam zamiaru wymyślać ideału, bo to jałowe zajęcie - a prawdziwy i niedościgniony wzór już istnieje i został opisany w Ewangelii. Ale na pytanie o księży, których by się chciało mieć za duszpasterzy, odpowiem taką quasi-litanią: tak dzielnych w pokornym napominaniu jak bł. ks. Findysz, pilnujący trwałości małżeństw; tak zaangażowanych w sprawy narodowe jak ks. Popiełuszko (no comment); tak roztropnych spowiedników jak ks. Sopoćko, "odkrywca" św. Fustyny; tak ofiarnych w udostępnianiu wiernym starej mądrości jak ks. Bełch, w warunkach emigracyjnych wykonawca polskiego wydania "Summy Teologii" Akwinaty; tak celnych kaznodziejów jak ks. Bozowski z warszawskiego kościoła wizytek... Tacy księża byli, tacy są - chciałoby się, żeby właśnie oni byli natchnieniem w edukacji seminaryjnej. (...)
Gość Niedzielny, 21 IV 2009, str. 18

.Potęga modlitwy różańcowej

 Jan Cortez - dyplomata i pisarz mówił, że "ci, którzy się modlą, robią więcej dla świata, od tych, który walczą". Jeżeli świat postępuje u gorszemu, to dlatego, że jest więcej walki niż modlitwy. Pokój przychodzi jedynie przez modlitwę, zwłaszcza przez modlitwę różańcową. O tym mówi wiele razy Matka Najświętsza w swoich orędziach. Fakt przemawia głośniej niż słowa. Zatem kilka faktów przestawiających, co Maryja zdziałała w Austrii i Rosji.
 Po zakończeniu II wojny światowej Austriacy przez trzy lata znosili panowanie okupantów, ale zapragnęli, by oni odeszli z ich kraju. Lecz co może poradzić 7-milionowy naród przeciw 220 milionom. Wówczas o. Piotr Pawliczek, franciszkanin, przypomniał sobie Jana Austriackiego. Przeciw siłom jeden do trzech poprowadził flotę papieska, wenecką i hiszpańska na Turków i zwyciężył ich pod Lepanto. Pokonał ich cudowną mocą Różańca.
 O. Piotr Pawliczek powołał Krucjatę Różańcową przeciw najeźdźcom. Usilnie przekonywał swój naród, aby 10% Austriaków złożyło przyrzeczenie, że codziennie będą odmawiać Różaniec w intencji opuszczenia Austrii przez Rosjan.
 Przyrzeczenie to złożyło 700 tys. osób, które przez 7 lat odmawiało Różaniec i zaistniała rzecz nieprawdopodobna, a mianowicie 13 maja 1955 r. - w 38. rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie - Rosjanie zrezygnowali z Austrii. Do dzisiejszego dnia historycy i strategowie są zdumieni tym faktem i zadają pytanie: Dlaczego Rosjanie wyszli z Austrii? Jest to dla nich niewytłumaczalne. W parlamencie rosyjskim nie było odpowiedzi na pytanie, dlaczego opuścili Austrię. Austria jest strategicznie położonym krajem, bogatym w złoża mineralne, bramą na Zachód Europy.
 Stygmatyczka z Konnesreuth - Teresa Neumann 18 czerwca 1962 r. potwierdziła, że Rosjanie opuścili Austrię, ponieważ ludzie odmawiali Różaniec. Innymi słowy - modlitwa różańcowa dokonała tego, czego nie zdołała wywalczyć zbrojnie rewolucja węgierska w 1956 r. (...)
 W październiku Kościół wzywa całą ludzkość do modlitwy różańcowej. (...)
ks. Józef Orzechowski, Niedziela 43/1998, str. 3 
.
Sejm nie chciał pracować nad obywatelskim projektem ustawy zakazującej całkowicie zapłodnienie człowieka "in vitro"
 Wyniki głosowania Nr 21 dnia 10.09.2009 (godz. 21.46) w Sejmie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy całkowicie zakazującej zapłodnienie "in vitro".
 
Klub/Koło Za Przeciw  Wstrzymało się Nie głosowało
PO 178 7 20
PiS 11 134 8
Lewica 37 0 0 5
PSL 6 17 0 8
niezrzeszeni 7 4 2 1
Polska_XXI 0 5 0 1
DKP_SD 3 0 0 0
SDPL 2 0 0 1

 Warto zapamiętać nazwiska posłanek i posłów, którzy byli za tym, aby obywatelski projekt ustawy poddać dalszej procedurze legislacyjnej (uważam, że wśród tych posłów mogą katolicy szukać swoich kandydatów w następnych wyborach parlamentarnych):
Platforma Obywatelska (2): Kopeć Tadeusz, Żalek Jacek. 
Prawo i Sprawiedliwość (134): Abramowicz Adam, Adamczyk Andrzej, Andzel Waldmar, Arent Iwona, Babalski Zbigniew, Babinetz Piotr, Bartuś Barbara, Bąk Dariusz, Bętkowski Andrzej, Błaszczak Mariusz, Błądek Antoni, Bogucki Jacek, Brudziński Joachim, Bury Jan s. Antoniego, Chłopek Aleksander, Chmielowiec Zbigniew, Chrapkiewicz Daniela, Cybuski Piotr, Czarnecki Witold, Czartoryski Arkadiusz, Czesak Edward, Ćwierz Andrzej, Dera Andrzej Mikłaj, Dolata Zbigniew, Drab Marzenna, Dziedziczak Jan, Falfus Jacek, Gawęda Adam, Gęsicka Grażyna, Girzyński Zbigniew, Golba Mieczysław, Gołojuch Kazimierz, Gosiewski Jerzy, Gosiewski Przemysław, Górski Artur, Górski Tomasz, Grabicka Krystyna, Gwiazdowski Kazimierz, Hajda Kazimierz, Jackiewicz Dawid, Jagiełło Jarosław, Janczyk Wiesław, Janik Grzegorz, Jasiński Wojciech, Jaworski Andrzej, Jurgiel Krzysztof, Kaczyński Jarosław, Kempa Beata, Kloc Izabela, Kłosowski Sławomir, Kołakowski Lech, Kołakowski Robert, Kossakowski Wojciech, Kowalczyk Henryk, Kowalski Bogusław, Kozak Zbigniew, Kraczkowski Maks, Krasulski Leonard, Kuchciński Marek, Kwitek Marek, Latos Tomasz, Lipiec Krzysztof, Lipiński Adam, Łatas Marek, Machałek Marzena, Maciejewski Krzysztof, Macierewicz Antoni, Malik Ewa, Marianowska Barbara, Masłowska Gabriela, Masłowska Mirosława, Materna Jerzy, Matuszewki Marek, Matuszny Kazimierz, Mazurek Beata, Michałkiewicz Krzysztof, Moskal Kazimierz, Mularczyk Arkadiusz, Nowak Maria, Osuch Jacek, Owczarski Zbysław, Ożóg Stanisław, Paluch Anna, Piecha Bolesław Grzegorz, Pieta Stanisław, Pilch Jacek, Polak Marek, Polak Piotr, Popiołek Krzystof, Putra Krzysztof, Rafalska Elżbieta, Religa Jan, Rąbek Jerzy, Rogalski Adam, Rojek Józef, Rusiecki Jarosław, Sadurska Małgorzata, Seliga Dariusz, Siarka Edward, Sikora Anna, Sobecka Anna, Sońta Krzysztof, Sprawka Lech, Stanke Piotr, Stawiarski Jarosław, Strzałkowski Stefan, Suski Marek, Szczypińska Jolanta, Szlachta Andrzej, Szwed Stanisław, Szydło Beata, Szyszko Jan, Śnieżek Adam, Telus Robert, Terlecki Ryszard, Tobiszowski Grzegorz, Wargocka Teresa, Wassermann Zbigniew, Wiązowski Waldemar, Wiśniewska Joanna, Wita Tadeusz, Witek Elżbieta, Wojtkiewicz Michał, Woźniak Tadeusz, Wrona Waldemar, Wróbel Marzena Dorota, Zalewska Anna, Zarzycki Wojciech Szczęsny, Zawiślak Sławomir, Zbronkowski Łukasz, Zuba Maria, Żaczek Jarosław, Żukowski Wojciech,
Lewica (0).
Polskie Stronnictwo Ludowe (17): Borkowski Krzysztof, Deptuła Leszek, Dutka Bronisław, Grzeszczak Eugeniusz, Kalemba Stanisław, Kamiński Jan, Kasprzak Mieczysław, Kłopotek Eugeniusz, Łopata Jan, Łuczak Mieczysław Marcin, Pałys Andrzej, Pawlak Mirosław, Sopliński Aleksander, Stefaniuk Franciszek Jerzy, Witaszczyk Stanisław, Woda Wiesław, Wojtas Edward,
Polska_XXI: Karasiewicz Lucjan, Krzywicki Piotr, Polaczek Jerzy, Sellin Jarosław, Walkowiak Andrzej, 
DKP_SD (0).
niezrzeszeni: Komołowski Longin, Libicki Jan Filip, Płażyński Maciej, Tomczak Jacek.

Szanowne Panie i Panowie Parlamentarzyści!
W związku z debatą w Parlamencie dotyczącą przekazywania życia, imieniem Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski, kieruję do Szanownych Pań i Panów serdeczną prośbę w obronie życia ludzkiego, z uprzejmym przypomnieniem:
1. Procedura in vitro jest niedopuszczalna, ponieważ:
- każde dziecko jest osobą od momentu poczęcia, dlatego nie może być przedmiotem, który można kupić, poczęcie dziecka metodą in vitro powoduje śmierć jego braci i sióstr w stanie embrionalnym,
- każde dziecko ma prawo począć się z aktu miłosnego rodziców,
- każde dziecko ma prawo do tego, by jego rodzice byli rodzicami biologicznymi.
2. Są już w Polsce ośrodki leczenia niepłodności, które wykazują się skuteczną pomocą małżeństwom (naprotechnologia).
3. Ufamy, że jako Polacy będziecie Szanowni Państwo Parlamentarzyści obrońcami życia człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem Bp Kazimierz Górny
Przewodniczący Rady ds. Rodziny
O. Andrzej Rębacz
Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

Nasz Dziennik, 10 IX 2009, str. 2
.
80. urodziny Ks. Prałata Stanisława Sierli
 We wtorek 8 września 2009 r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach była sprawowana Msza św. z okazji 80-tej rocznicy urodzin ks. Stanisława Sierli, byłego duszpasterza akademickiego, duszpasterza grupy absolwentów i kapelana siemianowickiej sekcji KIK-u w Katowicach. Mszę św. koncelebrował Jubilat z ks. Stanisławem Puchałą - proboszczem parafii katedralnej Chrystusa Króla i kapelanem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. 
Ks. Puchała powitał Jubilata, który dwa dni wcześniej obchodził urodziny oraz ministrantów: Łukasza Malickiego i Czesława Olszewskiego - reprezentujących dwa pokolenia. 
Przy mikrofonie Teresa Malicka, organy - Julian Gembalski 
 Homilię wygłosił ks. Stanisław Puchała. Powiedział, że spotykamy się po to, aby wspominając urodziny ks. Stanisława dziękować Bogu za dobro, które stało się udziałem przez jego posługę kapłańską. Nawiązując do przeczytanej Ewangelii zwrócił uwagę, że w każdym wydarzeniu określanym mianem urodzin jest wielka tajemnica i jakaś nadzieja. Ks. Stanisław Sierla zatytułował swoją książkę "Życie darowane mi po raz drugi". Pan Bóg daje sygnały, które pozwalają nam utwierdzić się w przekonaniu, że życie jest nam dane, ale i zadane - dla realizacji planu Bożego. W niedzielę ks. Stanisław świętował dziękczynienie w parafii św. Michała w Michałkowicach. Dziś świętuje tu, gdzie tworzył służąc od 1961 roku studentom. 
Nasza Krypta 
 Ks. Stanisław Puchała powiedział, że Wydział Teologiczny jest w pewnym sensie kontynuacją tego zaangażowania - w budowanie w środowisku akademickim więzi z Chrystusem - budowania na skale. Wymienił zaangażowania Jubilata (rekolekcje, oazy, spływy, piosenka religijna, ...) i zwrócił uwagę, że ks. Stanisław jest ciągle aktywny służąc swoim kapłaństwem gdzie może.
Życzenia Jubilatowi składa Julian Gembalski
 Dziękując za urodzinowe życzenia ks. Stanisław Sierla wyraził nadzieję, że może spotkamy się za pięć lat. 
Po Mszy św. gościł nas Jazz Club Violino
Modlitwa przed posiłkiem
.
Kolacja
.
Plurimos annos
.
Ks. Stasiu z gitarą
.
Gitara została przekazana w młodsze ręce
.
Przypominaliśmy sobie dawne piosenki
 Boża radość jak rzeka, Gdy widzimy świat chwalmy Boga, Ty wskazałeś drogę do miłości, Wśród licznych dróg człowieczych, Gdy szukasz Boga, Nie zatrzymuj się, Niechaj z nami będzie Pan, Szara droga, Oremus, Musimy siać.
Stanisław Waluś
Zdjęcia: A. Winiarski, S. Waluś
.
29. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
 W niedzielę 13 września w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach bp Gerard Kusz przewodniczył Mszy św. w intencji NSZZ "Solidarność" w 29. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego, a dla zmarłych członków Związku o szczęście wieczne.
 Homilię wygłosił ks. bp Gerard Kusz. Zwrócił uwagę na to, że trzeba pewne rzeczy w Ojczyźnie uporządkować, że każda wielka sprawa wymaga okupu cierpienia. Zadał pytanie "Kim jest dla nas Jezus Chrystus?" Zwrócił uwagę na jego zasadność, bo współczesna Europa odchodzi od chrześcijaństwa, zwraca się ku wschodowi, jakby tam można było coś znaleźć. Święty Piotr w imieniu wszystkich apostołów dał poprawną odpowiedź: "Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego".
We Mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe
.
Mszę św. koncelebrowali ks. Biskup Gerard Kusz i ks. Infułat Konrad Kołodziej - proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach
 Ks. Biskup zapytał, co zostało z ideałów, wartości, które 29 lat temu stały u podstaw tego ruchu i powiedział, że ten ruch obudził coś, co zwaliło mury dawnego systemu i zmieniło mapę Europy. Nawiązując do czytania z Listu św. Jakuba powiedział: "owszem wierzysz, ale pokaż nam uczynki, wiara bez uczynków jest martwa". Nie wystarczy mówić: "ja jestem wierzący". Gdy ktoś w TV mówi "jestem wierzący, ale ..." to chciałoby się mu odpowiedzieć: "to nie chwal się Pan, bo psujesz dobre imię chrześcijaństwa". 
 W życiu pewne wartości muszą dojrzewać, a Polak jest niecierpliwy. Trzeba dokończyć to, co się zaczęło - musi przyjść nowych ludzi plemię. Dzieje się teraz to, czego nikt nie chciał, a co głosili marksiści, że kapitał jest ważniejszy od człowieka.
 Jesteśmy tu, żeby się modlić, dziękując za tych co życie oddali, zrujnowali dla solidarności - powiedział ks. Biskup. Wspomniał ks. biskupa Antoniego Adamiuka, który powiedział: "ja nie dożyję, aż komunizm upadnie" - a jednak przed jego śmiercią komunizm upadł. Na koniec homilii ks. biskup Gerard Kusz powiedział: "Chcę zaprosić do modlitwy w intencji Ojczyzny i tych wszystkich, którzy mają dobro Ojczyzny ponad wszystko, chociaż czyha wiele pokus. O pomoc Boga prosimy. Amen". 

.
Poczty sztandarowe opuszczają Katedrę
Stanisław Waluś
.
Wartość abstynencji
 Na jednym z przyjęć zamierzano wznieść uroczysty toast. Kelner podchodził do gości z tacą pełną kieliszków alkoholu. Każdy uczestnik spotkania brał do ręki jeden kieliszek, czekając na wygłoszenie specjalnej formuły. Gdy kelner podszedł do mego kolegi Andrzeja, członka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ten odpowiedział: dziękuję, ja nie używam alkoholu. Wtedy ktoś, kto już trzymał swój kieliszek w ręku odstawił go z powrotem mówiąc: to ja też dziękuję. Nie stanowiło to żadnego problemu, bo przecież toast można wznieść także wodą lub sokiem. Przyjęcie toczyło się dalej, a po jego zakończeniu nieznajomy mężczyzna podszedł do Andrzeja i powiedział: przyszedłem panu bardzo podziękować. Pan mnie dzisiaj uratował. Jestem alkoholikiem, przechodzę terapię nie wolno mi w ogóle pić alkoholu. Gdybym wypił chociaż odrobinę, poszedłbym "w ciąg", ale nie miałem odwagi odmówić. Wstydziłem się odmówić. Pan mi dodał odwagi. 
.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
 Sługa Boży Franciszek Blachnicki twórca Ruchu Światło-Życie jest także założycielem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Powstała ona w latach 50. XX w. wywołując szykany władz komunistycznych wobec osoby założyciela. Prześladowania nie zdołały udaremnić tego wielkiego dzieła. Celem tych, którzy podejmują troskę o trzeźwość poszczególnych osób i całego Narodu jest "wyzwolenie tej ziemi świętej, którą jest każdy człowiek". Kandydaci Krucjaty decydują się na dobrowolną abstynencję przez rok. Członkowie podpisują także deklarację na całe życie. Opisany na wstępie przykład pokazuje, jak bardzo potrzebna jest obecność i świadectwo osób niepijących. 
Rodzina Radia Maryja, 7-8/2009, str. 54

 Kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię i dla niej.
.
Potrzeba aktywności
 Absolwent studiów na kierunku Automatyka i Robotyka posiada wiedzę teoretyczną do tworzenia oprogramowania oraz urządzeń systemów automatyki. Zdobyta w okresie kształcenia wiedza w powiązaniu z doświadczeniem nabytym na własną rękę, bądź w powiązaniu z wiedzą absolwentów kierunków pokrewnych (np. elektronika) pozwala mu projektować oraz realizować rozwiązania dla automatyki, konkurencyjne pod względem zastosowanych rozwiązań oraz ceny. 
 Współcześnie większość systemów automatyki stosowanych na terenie Polski jest wytworem zagranicznych koncernów o zasięgu międzynarodowym (ABB, Siemens). W takiej sytuacji polski automatyk jest w większości przypadków biernym odbiorcą zagranicznych systemów automatyki, a co za tym idzie polska myśl techniczna ma mniejsze szanse zaistnienia na rynku. Wiedza zdobyta w czasie trwania studiów jest niewykorzystywana, a z czasem zanika - podobnie jak nie posiadająca ujścia kreatywność. Wybierając polskie rozwiązania umożliwia się rozwój polskich systemów automatyki oraz przyczynia się do wzrostu wiedzy i doświadczenia projektantów. Absolwenci automatyki mają szanse stać się aktywnymi twórcami kształtującymi rynek automatyki w Polsce. 
 Z pewnością ciężko jest konkurować polskim firmom z branży automatyki z wieloletnim doświadczeniem oraz zasobami markowych firm. Umiejętności obsługi oraz przywiązanie automatyków z wieloletnim stażem do rozwiązań oferowanych przez zagraniczne firmy z pewnością są przeszkodą na drodze rozwoju polskich systemów automatyki. Chcąc zaistnień na rynku polskim absolwent automatyki powinien znaleźć niszę, dzięki której produkt ma szanse pojawić się na rynku.
 Szczerze wierzę w możliwości zaistnienia polskich rozwiązań systemów automatyki na rynku polskim oraz w ich konkurencyjność do systemów zagranicznych producentów.
Sławomir Adamczyk
.
Moim zdaniem absurd
 Na początku sierpnia tego roku jechałam z Gliwic do Żywca z przesiadką w Katowicach. Kupując bilet, powiedziałam pani w kasie, którym pociągiem chcę wyjechać (jest to istotna informacja dla dalszego przebiegu wydarzeń).
 Jakież było moje zdziwienie, kiedy pan konduktor sprawdzając bilety, orzekł: "Wsiadła pani nie do tego pociągu".
 Okazało się, że linie te (relacja Wrocław - Zakopane) należą do spółki InterRegio, w której obowiązują inne bilety (i inne ich ceny!). Po dopłacie i otrzymaniu dodatkowego biletu mogłam kontynuować podróż do Katowic.
 Nasuwają się jednak dwa pytania:
- czy tzw. "szary" człowiek podróżujący Polskimi Kolejami Państwowymi musi znać wszystkie spółki wchodzące w ich skład i ich regulaminy?
- czy pracownicy PKP (mam tu na myśli panią w kasie) nie powinni informować klienta o tym, że dany pociąg należy do innej spółki? W końcu "klient nasz pan"!
 Ot, kolejny absurd, który jednak utrudnia życie i uszczupla portfel. 
Małgorzata Drzewiecka
.
PKP czy Bundesbahn?
 Kryzys na polskich kolejach kierowanych przez liczne spółki przejawia się w rosnącej nierentowności i coraz większym zadłużeniu, nad czy biadają "nasze" środki przekazu. Czy to i na ile prawda, nie wiadomo; faktem jest iż zapowiedziano likwidację jednej piątej liczby linii kolejowych (3 tysięcy 15), a od września wycofuje się szereg pociągów, zwłaszcza ekspresowych, pospiesznych i dalekobieżnych. Coraz częściej słyszy się, że jakimś wyjściem byłoby przekazanie (sprzedaż?) części polskich firm kolejowych Niemcom: czyżby na terytorium Polski miała znów zaistnieć jakaś "Deutsche Ostbahn", jak w latach 1939-1945? 
Oprac. A.R. i T.W. Nasza Polska, 8 IX 2009, str. 9
.
Teatrzyk Zielona Gęś
ma zaszczyt przedstawić polski dramat polityczno-eschatologiczny
"Naród i ustrój"
Występują: Naród, Ustrój, Gżegżółka

Naród: Ustroju, gdzie jesteś? 
Ustrój:
Naród: (głośniej) Ustroju, gdzie jesteś!? 
Ustrój:
Naród: (fortissimo) Ustroju, gdzie jesteś?!!! 
Ustrój:
Naród: Ustrój nie odpowiada narodowi! 
Gżegżółka:
(przerażony do ostateczności spuszcza kurtynę)

Konstanty Ildefons Gałczyński, 1946
..
NASZE ROCZNICE
Październik
625 lat emu (15 X 1384 r.) w Katedrze wawelskiej została ukoronowana na króla Polski Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego.
215 lat temu (10 X 1794 r.) bitwa pod Maciejowicami zakończyła się klęską Tadeusza Kościuszki. On sam, ciężko ranny, dostał się do rosyjskiej niewoli.
160 lat temu (17 października 1849 r.) w Paryżu zmarł Fryderyk Chopin. Na śmierć dysponował go jego serdeczny przyjaciel ks. Aleksander Jełowiecki.
105 lat temu (4 X 1904 r.) we Lwowie został odsłonięty pomnik Adama Mickiewicza.
90 lat temu (11 X 1919 r.) w Wilnie odbyła się inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Stefana Batorego, pierwsza po likwidacji tej uczelni przez władze carskie.
70 lat temu (17 X 1939 r.) na spotkaniu NKWD i Gestapo w Zakopanem przyjęto wspólny plan zniszczenia Narodu polskiego.
65 lat temu (2 X 1944 r.) po 63 dniach bohaterskich zmagań dowództwo powstania warszawskiego podpisało akt kapitulacji.
30 lat temu (17 X 1979 r.) Matka Teresa z Kalkuty otrzymała pokojową nagrodę Nobla.
25 lat temu (19 X 1984 r.) został zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL (kapitan Grzegorz Piotrowski, porucznicy: Waldemar Chmielewski i Leszek Pękala).
Wybrała Barbara Kwaśnik
.
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2009
Październik: Ogólna: Aby niedziela była dniem, w którym chrześcijanie gromadzą się, by wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana uczestnicząc w Eucharystii. Misyjna: Aby lud Boży, któremu Chrystus polecił głosić światu Ewangelię, czuł się odpowiedzialny za tę misję i uznał ją za najważniejszą posługę wobec ludzkości.
Listopad: Ogólna: Aby ludzie na całym świecie, zwłaszcza odpowiedzialni za politykę i gospodarkę, nieustannie zabiegali o ratowanie stworzenia. Misyjna: Aby wierzący różnych religii jasno ukazywali, przez świadectwo życia i braterski dialog, że imię Boga jest zwiastunem pokoju. 

Program pielgrzymek na 2010 rok zostanie podany w następnym numerze "Dlatego".

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca, godz. 17.00. Spotkania w siedzibie KIK w Katowicach (pl. Ks. E. Szramka 2/13 - Nowy Dom Katechetyczny parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP) w 2009 r.: 14.10. i 9.12.2009. 

Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - drugi wtorek miesiąca, godz.18.00. Spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter) w 2009 r.: 10.11. i 8.12.2009. 

Msze św. pierwszopiątkowe. Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim: 2.10., 6.11., 4.12.2009. 

Koncerty organowe w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
18 października i 15 listopada, godz. 19.00.

Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie
Dokument Konferencji Episkopatu Polski, który można znaleźć w Internecie pod adresem:  http://www.sluzycprawdzie.pl/

Dyżury w siedzibie KIK. W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca. 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach. Czwartek w godz. 16.00 - 18.00. 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyżurujących jest Rajmund Rał - członek KIK w Katowicach (renekr@poczta.onet.pl).

Składki. Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). Numer konta KIK w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice Rachunek Bankowy w PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK. Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
Informacja o KIK w Internecie: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl

Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl). 
Nakład: 450. 
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
 


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html