Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny "Dlatego"
 

B i u l e t y n   K l u b u I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i   P o ż y t k u   P u b l i c z n e g o

Nr 9 (213) 1 września 2009

 Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. 
 A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy; "Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży". Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego". Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: "Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą".
 I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Łk 4,31-37

Rok Kapłański 19 VI 2009 - 19 VI 2010
150. rocznica śmierci św. Jana Marii Vianney'a, proboszcza z Ars - 4 sierpnia 1859 r.

70. rocznica:
1 września - napaści hitlerowskiej Rzeszy Niemieckiej na Polskę
17 września - napaści stalinowskiego Związku Sowieckiego na Polskę 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków

 Wiem, że sierpień jest dla was miesiącem obchodów ważnych wydarzeń religijnych i narodowych. Dzisiaj łączę się w modlitwie z uczestnikami obchodów rocznicy powstania warszawskiego. Z heroizmu powstańców i męstwa narodu zrodziła się wolna Polska. Niech ofiara ich życia owocuje pokojem i pomyślnym rozwojem waszej Ojczyzny. Niech Bóg błogosławi Polsce i każdemu z was. 
 Na zakończenie rozważań na "Anioł Pański", 2 sierpnia 2009 r. w Castel Gandolfo. 
Gość Niedzielny, 9 VIII 2009, str. 5
 Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Wczoraj minęła siedemdziesiąta rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. W pamięci narodów pozostanie wspomnienie tragedii ludzkich losów i bezsens wojny. Prośmy Boga, aby serca ludzi przenikał duch przebaczenia, pokoju i pojednania. Europie i światu potrzebna jest dzisiaj wspólnota ducha. Budujmy ją na Chrystusie i Jego Ewangelii, na fundamencie miłości i prawdy. Wam tu obecnym i wszystkim, którzy tworzą klimat pokoju, z serca błogosławię. 
 Podczas audiencji generalnej 2 września 2009 r. w Auli Pawła VI w Watykanie.
Niedziela, 13 IX 2009, str. 6, Źródło, 13 IX 2009, str. 3
.
Modlitwa do św. Jana Vianney
Wszechmogący i Miłosierny Boże, w św. Janie Vianney, Ty dałeś nam Księdza, który był znakomity w pasterskiej gorliwości. Poprzez jego wstawiennictwo, pomóż nam zdobywać ludzi dla Pana Jezusa Chrystusa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen.

Homilia kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski wygłoszona w czasie Sumy Pontyfikalnej 15 VIII 2009
(fragmenty)

 (...) Trzy wielkie koncerty modlitwy wspólnotowej wpisane są w Jasnogórski kalendarz narodowy. Dzień trzeci maja - to chwalenie Boga za Konstytucję Trzeciego Maja, za wotum budowy Świątyni Opatrzności oraz wypowiedzenie Aktu oddania Maryi w niewolę miłości całej Ojczyzny; dzień 15 sierpnia to Wniebowzięcie Maryi, a jednocześnie rocznica wielkiego zwycięstwa nad armią bolszewicką zwanego "Cudem nad Wisłą". Jest to także dzień święta Wojska Polskiego. Wreszcie dzień 26 sierpnia jest świętem własnym Matki Bożej, upamiętniony Ślubami Narodu. 
 (...) Od Aktu oddania z roku 1966 roku minęło ponad 40 lat. Świat zmienił się zewnętrznie, założył modniejsze ubranie, a właściwie obnażył się. Powstały nowe państwa, nowe unie państw, nowe ustroje wspólnot politycznych i nowe problemy, i nowe zagrożenia. Wyciszyło się stwierdzenie, że Boga nie ma, przeciwnie rozpowszechnia się przekonanie, że bogami jesteśmy my, my, którzy rządzimy mediami, którzy piastujemy urzędy, którzy zapewniamy rozrywkę. Nowi bogowie mogą stanowić normy moralne według uznania i zachcianek, i mogą potępiać to, co jest niewygodne, mogą nagradzać głupotę, wydawać niesprawiedliwe wyroki, ośmieszać to, co święte. Człowiek normalny zaczyna się zastanawiać i dziwić się, że on jest jeszcze normalny. I znów ideologia stanęła naprzeciw wiary religijnej.
(...) Przynosimy także siedemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wielu starszych pamięta tamten dzień 1 września 1939 roku, gdy nad polskim niebem dał się słyszeć złowrogi warkot hitlerowskich bombowców i groza śmierci zawisła nad Polską i nad światem. Na początku tego miesiąca przypomnieliśmy w Warszawie początek Powstania Warszawskiego. Zginęło wtedy ok. 200 tysięcy ludzi, a Stolica została kopcem gruzów. 
(...) Wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa natury, prawa do życia, prawo do godności ludzkiej, wszędzie tam każdy chrześcijanin ma obowiązek obrony tych wartości. Dziś chrześcijanin musi bronić nie tylko wiary, ale także rozumu, dlatego że zwolennicy nowej ideologii zwalczają także rozum a myślących logicznie i odpowiedzialnie lekceważą. 
(...) W tym roku Ojciec św. dał Kościołowi dwa zadania. Pierwsze to podjęcie prac nad rozwojem ludzkości w przekazanej encyklice "Miłość w prawdzie", a drugie zadanie to, że polecił nam rozważać i promować w życiu Kościoła kapłaństwo. 
http://www.jasnagora.com/
.
Oświadczenie Episkopatów Polski i Niemiec
z okazji 70. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej
 Przed 70 laty, 1 września 1939 r., niemiecki Wehrmacht rozpoczął atak na Polskę. Tak się zaczęła II wojna światowa. (...)
 Tylko w klimacie przebaczenia i pojednania, sprawiedliwości, miłości i prawdy może rozwijać się kultura pokoju, służąca wspólnemu dobru. (...)
 Nich naszej wspólnej drodze towarzyszy Maryja, Królowa Pokoju, której zawierzamy losy Niemców i Polaków, losy Europy i świata.
Warszawa, Bonn, 25 sierpnia 2009 r.
+Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
+ Robert Zollitsh
Przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów
+ Wiktor Skworc
Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec
+Ludwig Schick
Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Polski
Cały tekst: Niedziela 6 IX 009, str. 4-5 
.
Dekalog Polaka
 Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z której wyrosłeś. Wszystko czymś jest, po Bogu, mnie zawdzięczasz.
1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.
2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody.
3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie.
4. Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną.
5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich.
6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem.
7. Bądź bez litości dla zdrajców Imienia polskiego.
8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
9. Nie dopuść by wątpiono w Polskę.
10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce poniżając Jej wielkość i Jej zasługi, Jej dorobek i Majestat.
Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością.
Będziesz ją miłował więcej niż siebie samego.
Zofia Kossak-Szczucka,
Warszawa, grudzień 1940 roku,
tekst drukowany w prasie konspiracyjnej pod okupacją i na emigracji
Źródło, 16 VIII 2009, str. 3
.
WARTO PRZECZYTAĆ
Andrzej Jarczewski: Provokado Gliwice, 31.08.1939. Gawędy Klucznika Radiostacji (dla Gimnazjalistów wyższej klasy), Muzeum w Gliwicach, Seria monograficzna, nr 16, Gliwice 2008. 

 W Gościu Niedzielnym z 26 kwietnia 2009 na str. 62-65 jest zamieszczony artykuł Tomasza Rożka "Wieża wciąż działa" ze zdjęciem wieży radiostacji i jej klucznika - Andrzeja Jarczewskiego oraz jego wypowiedziami dotyczącymi historii gliwickiej radiostacji. 

Stanisław Waluś

.Tak powstają mity

 Celem prowokacji gliwickiej, czyli niemieckiego napadu na niemiecki nadajnik w Gliwicach, było wysłanie do Anglii i Francji komunikatu w języku polskim, że właśnie 31 sierpnia wieczorem Polska rozpoczęła działania wojenne przeciwko III Rzeszy. To dawało Hitlerowi - wykorzystane 1 września - alibi, a sojusznikom Polski pomogło skorzystać z okazji, by siedzieć cicho. Następnego dnia rano "New York Times" i gazety na całym świecie - wraz z informacją o wojnie - podają niemiecką wersję wydarzeń w Gliwicach.
 Prawda wyszła na jaw już w roku 1945 na początku procesu norymberskiego. Ale nie fakty docierają do ludzi, lecz ich opisy. A te mają często luźny związek z faktami. Są raczej ekspresją talentu opowiadacza i - jeśli talent duży - to i zakres osób zdezinformowanych bywa szeroki. Dotyczy to m.in. wielkiego przyjaciela Polski i znakomitego historyka Normana Daviesa, który w swoim opowiadaniu o prowokacji zawarł aż 15 błędów (Boże igrzysko. Historia Polski, str. 544 tomu II, a później bez zmian w kolejnych edycjach, np. w wydaniu szóstym z roku 2006, str. 899). 
 W roku 2009 Muzeum w Gliwicach wydało moją książkę pt. PROVOKADO, będąca efektem kilku lat badań nad prowokacją gliwicką. Przyjąłem tam konwencję stosowania czcionki przekreślonej dla jednoznacznego wskazania zdań błędnych. Korzystam z tej konwencji i tu, by przytoczonego cytatu z "Bożego igrzyska" Daviesa ktoś znów nie potraktował jako prawdy objawionej i nie zamieścił tego w Wikipedii, skąd bardzo trudno usuwa się błędy.
 Drugą wojnę światową rozpoczął Sturmbanführer Alfred Helmut Naujocks z hitlerowskiej służby bezpieczeństwa (SD) 31 sierpnia 1939, o godzinie 8 wieczorem: poprowadził swój oddział do ataku na niemiecką radiostację w Gliwicach na Górnym Śląsku. Oddział składał się z kilkunastu kryminalistów, których w nadawanych kodem rozkazach określano kryptonimem "Konserwy" i którym w zamian za udział w akcji przyrzeczono zawieszenie wyroków. Po krótkim starciu ze strażnikami wpadli do jednego ze studiów, nadali nagrany po polsku patriotyczny program, odśpiewali porywającą pieśń, oddali kilka strzałów z pistoletów i wybiegli. Gdy tylko "Konserwy" znalazły się na zewnątrz budynku, wykosiła je do nogi salwa z karabinów maszynowych SS. Ich ciała, starannie przyodziane w nasiąknięte krwią polskie mundury, pozostawiono na miejscu, aby w odpowiednim czasie mogła je odnaleźć miejscowa policja. Nim minęła noc, świat obudziła zadziwiająca wiadomość, że Wojsko Polskie podjęło niczym nie sprowokowany atak na Trzecią Rzeszę. 
 Wymieńmy zapowiedziane błędy. 1. Wojny nie rozpoczął Naujocks. 2. Według historiografii polskiej wojna zaczęła się 1 września. 3. Nie było żadnego ataku; weszli jak włamywacze. 4. Nie kilkunastu, ale - wraz z dowódcą - siedmiu. 5. To byli esesmani, nie kryminaliści. 6. Żadnym kodem nie nazywano ich "Konserwami". 7. O żadnych wyrokach nie było mowy. 8. Nie było starcia ze strażnikami. 9. Do studia nie wpadli, bo nie było tam żadnego studia. 10. Nic nie było nagrane i nie było urządzeń do odtwarzania. 11. Nie używano karabinów maszynowych. 12. Napastnicy wrócili spokojnie do hotelu. 13. Przyszli po cywilnemu, nie w mundurach, bo udawali powstańców śląskich. Na pewno ich ubrania nie były nasiąknięte krwią. 14. Miejscowa policja była wyłączona ze śledztwa. 15. Ciał nie pozostawiono. Zamordowano tam jednego człowieka (Franciszka Honioka), ale to był obywatel niemiecki narodowości polskiej, którego poprzedniego dnia zaaresztowano w rodzinnej wsi Łubie po to, by go w radiostacji zabić i pozostawić jako martwy dowód "polskiego" napadu. To była ta "konserwa". 
 W Wikipedii i na tysiącach stron internetowych można znaleźć kolejne wytwory fantazji. Żyjemy - niestety - w środowisku powszechnej nieprawdy. Musimy to jakoś tolerować, bo dotarcie do prawdy jest na ogół kłopotliwe i kosztowne. Nie o każdą prawdę warto walczyć i nie dziwię się, że w skali kłamstwa katyńskiego - prawda o prowokacji gliwickiej jest mało ważna. Zająłem się tym tylko dlatego, że jest to jedyny moment w 750-letniej historii Gliwic, który sprawia, że na wszystkich kontynentach nasze miasto jest jakoś rozpoznawane. Jeśli więc mamy taką paskudną historię w szafie, to przynajmniej opowiadajmy o niej zgodnie z prawdą.
Andrzej Jarczewski
 Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów
Radiostacja Gliwice - czynne od wtorku do soboty w godz. 9.00-15.00.
.
O wolność i Niepodległość SZP-ZWZ-AK 1939-1945
 Wystawa poświęcona Armii Krajowej powstała we współpracy z gliwickim oddziałem Światowego Związku Żołnierzy AK. Na wystawie znajdują się unikatowe eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Postania Warszawskiego oraz Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Wystawę wzbogacają modele, rekonstrukcje i diorama, która za pomocą obrazu i dźwięku pozwala widzowi znaleźć się w samym środku walk ulicznych. Willa Caro w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a. Muzeum czynne: wtorek, czwartek 11.00-18.00, środa, piątek 9.00-15.00, sobota, niedziela 10.00-15.00. Wystawa jest eksponowana od 30 sierpnia do 30 listopada 2009 r. 
Stanisław Waluś

Zebranie zarządu KIK w Katowicach 18 VI 2009 

1. Rekolekcje w Kokoszycach
Termin: 18 - 20 września, Zapisy u Zosi Adamskiej, cena 100 zł. Rekolekcje poprowadzi ks. Herbert Hlubek. Sobotnie spotkanie przy kominku poprowadzi Stanisław Waluś. 
2. Dzień Papieski
Odpowiedzialni za organizację: Katowice - Piotr Urbanowicz, Zabrze - Krystyna Partuś.
Materiały z Warszawy zostały przekazane osobom odpowiedzialnym za organizację.
3.  Pielgrzymka KIK-ów do Częstochowy
Uczestniczyło około 270 osób z całej Polski, w tym z naszego KIK 20 osób. W przyszłym roku będzie to jubileuszowa, 30 pielgrzymka. Wykłady wygłosili: Czesław Ryszka i ojciec dr Kleofas Gródek OFM. Mszę św. celebrował ks. Abp Stanisław Nowak, a Drogę Krzyżową poprowadził Prezes KIK w Tarnobrzegu. W czasie spotkania Prezesów KIK postanowiono, że Rada Porozumienia KIK może wydawać oświadczenia na zasadzie konsensusu. Spotkania Prezesów i Rady Porozumienia odbywać się będą zawsze w Warszawie.
4. Na podstawie złożonej deklaracji przyjęto do KIK w Katowicach pana Lesława Zakrzewskiego.
5. Spotkanie z ks. Abp. Damianem Zimoniem odbędzie się pod koniec września lub na początku października.
6. Na przełomie października i listopada zostanie zorganizowane spotkanie regionalne KIK-ów połączone ze spotkaniem Przewodniczących Sekcji.
7. Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 3 września. Andrzej Dawidowski
.
Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 3 IX 2009
1. Rekolekcje w Kokoszycach
Termin: 18 - 20 września, Zapisy u Zosi Adamskiej, cena 100 zł. Rekolekcje poprowadzi ks. Herbert Hlubek. Sobotnie spotkanie przy kominku poprowadzi Stanisław Waluś. 
2. Dzień Papieski
Odpowiedzialni za organizację: Katowice - Piotr Urbanowicz, Zabrze - Krystyna Partuś.
Materiały z Warszawy zostały przekazane osobom odpowiedzialnym za organizację.
3. Prezentacja KIK w Katowicach w ramach Katowickiego Jarmarku
W ramach Katowickiego Jarmarku (wrzesień - październik) Wydział Spraw Społecznych UM w Katowicach zaproponował organizacjom pozarządowym z Katowic możliwość zaprezentowania się na jednym ze stoisk. Prezes Antoni Winiarski, po konsultacjach, zarezerwował dla nas stoisko w dniu 29 września (wtorek) od godziny 16. do 20. Zostaną przygotowane foldery KIK, biuletyny - do rozdawania, duże logo KIK do zawieszenia, zdjęcia z pielgrzymek i hasłowo przedstawiona zostanie nasza działalność - słowa kluczowe takie jak: kręgi biblijne, wykłady, pielgrzymki, rekolekcje, koncerty.
Spotykamy się w poniedziałek 28 września w siedzibie klubu aby przygotować ekspozycję.
4. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu kwoty 1 500 zł z uzyskanych wpłat 1% od podatku na Dni Kultury Chrześcijańskiej.
5. Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 8 października. Andrzej Dawidowski

Pielgrzymka do Bogucic

 Tegoroczna tradycyjna pielgrzymka KIK, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Związku Górnośląskiego odbyła się w niedzielę 24 maja. Modlitwie różańcowej przewodniczył nasz kapelan ks. prof. Józef Kozyra. W drodze do Bogucic rozważaliśmy tajemnice bolesne Różańca Świętego.
Tajemnica I: Modlitwa w Ogrójcu. 
.
...
Tajemnica II: Biczowanie. Tajemnica III: Cierniem koronowanie. 
Tajemnica IV: Droga Krzyżowa. 
.
Tajemnica V: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.
.
W Bogucicach Mszy św. przewodniczył nasz Kapelan ks. prof. Józef Kozyra
Rozważania na nabożeństwo majowe przygotowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

.
Poczęstunek na zakończenie pielgrzymki przygotował Związek Górnośląski 
Stanisław Waluś
.
Szczeciński Klub Katolików laureatem nagrody: "Droga do wolności"
 Z okazji 20-lecia odzyskania przez Polskę wolności, dominikańska fundacja "Veritas" postanowiła uhonorować osoby oraz stowarzyszenia bądź instytucje, które w naszym mieście wniosły szczególny wkład w działania na rzecz odzyskania wolności a także, po jej odzyskaniu, właściwie z niej korzystały. Nagroda ta od tego roku ma być przyznawana, corocznie, w czerwcu.
 Kapituła nagrody, do której dołączył NBP Oddział w Szczecinie, nominowała do nagrody 10 osób indywidualnych i 10 stowarzyszeń bądź instytucji. 
 W dniu 26 czerwca w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie odbyło się wręczenie nagród pierwszej edycji nagrody "Droga do wolności" .W kategorii osób indywidualnych nagrodę otrzymał Bogdan Chęć - nauczyciel - społecznik, twórca wielu cennych inicjatyw oświatowych. W kategorii podmiotów zbiorowych nagrodę wręczono Szczecińskiemu Klubowi Katolików (odbierałam wspólnie z pierwszym prezesem Edmundem Bilickim). Laudację wygłosił dyrektor szczecińskiego Oddziału IPN: Marcin Stefaniak, który wspominał zasługi Klubu, który w mrocznym okresie stanu wojennego budował przestrzeń wolności i dawał nadzieję środowiskom opozycji demokratycznej a później czynnie włączył się w organizację wyborów czerwcowych inicjując powstanie Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego a także był kuźnią kadr dla społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślił, że znajdujące się na nagrodzie motto: "Nagroda "Droga do wolności" to wyróżnienie za wkład w budowanie tożsamości miasta Szczecina wyrażony prawym i skutecznym podążaniem za ideałem wolności odpowiedzialnej, skierowanej ku wspólnemu dobru i przełamywaniu barier"- dokładnie wyraża rolę jaką odegrał klub w naszym środowisku lokalnym.
 Nagroda ma formę kryształowej, stojącej plakietki z wytrawionymi napisami i dwoma wydanymi przez NBP okolicznościowymi monetami wydanymi na 20-lecie odzyskania wolności.
 Niektórzy, po przeczytaniu w lokalnej prasie, że sponsorem był NBP, pytają mnie jaką kwotę odebrałam. Wyjaśniam im, że nagroda ma wymiar symboliczny i niewielką wartość numizmatyczną, ale i tak cieszymy się i jesteśmy dumni z jej otrzymania. 
Krystyna Bodnar
.
Polska była pierwsza
Konferencja w 20. Rocznicę Odzyskania Niepodległości (5.06.2009 r.)
(Sala Odczytowa Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 w Warszawie)
 Otwarcia konferencji dokonał poseł Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu RP.
 W wystąpieniu wprowadzającym Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że jeśli wybory 4 czerwca 1989 r. traktować jako przedmiot badań, swego rodzaju tajemnicę, to warto starać się o uzyskanie odpowiedzi na kilka pytań, gdyż one pozwoliłyby wyjaśnić wiele z naszej dzisiejszej rzeczywistości:
- Jakie były w istocie plany władzy?
- Jakie były rzeczywiste relacje między ośrodkiem polskim i sowieckim?
- Jakie warianty mieli przygotowani Rosjanie?
- Dlaczego wiedza na tym etapie nie była pełna, a właściwie dlaczego nie była ukazywana?
- Jaki był mechanizm wyłaniania kandydatów OKP - kryteria?
- Mechanizm "bo nas rozwiążą"?
- Poziom udziału agentury (na ile to była agentura czynna)?
- Co było tematem rozmów w Warszawie szefa KGB na początku rządów Tadeusza Mazowieckiego?
- Jaki mechanizm (polityczny, psychologiczny?) doprowadził, że w 1991 r. okazało się, że instytucją o największej liczbie numerów telefonicznych była ambasada rosyjska, gdzie było ich więcej niż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych?
- Mechanizm doprowadzenia do ostatecznej wersji ustawy Balcerowicza?
 Były Premier RP Jan Olszewski wygłosił referat nt. "Trudna niepodległość III RP", a z kolei poseł prof. Ryszard Terlecki referat nt. "Polityczny przełom czy zmarnowane zwycięstwo".
 Następnie uczestnicy konferencji wzięli udział w uroczystości wręczenia przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom Komitetów Obywatelskich oraz mieli możliwość zwiedzania, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, wystawy 1989+20 "4 czerwca 1989 - 20 lat później" i udziału w spotkaniu w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego.
Bolesław Pochopień
.

Drodzy przyjaciele
 Komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej należy już do przeszłości. Niech żyje wolność! Czy rzeczywiście? Dwadzieścia lat po upadku żelaznej kurtyny hydrze zła wyrosły nowe głowy - materializm, relatywizm, nihilizm. Wszystkie te postawy negują istnienie Boga i czynią z ludzi niewolników. Tam zaś, gdzie pojawia się głód Boga, czyhają sekty, zaślepiające i oszukujące ludzi nie mniej niż zbrodnicze ideologie minionego stulecia. Wprawdzie możemy swobodnie się poruszać i głosić swe poglądy, jednak projekty w tej części Europy ukazują, że potrzeby wcale nie znikły - po prostu się zmieniły. (...)
Pierre-Marie Morel
Sekretarz Generalny
Biuletyn. Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Nr 6 2009, str. 4 www.pkwp.org


Zbudujmy pomnik bp. Kaczmarka

 O budowanym w Kielcach pomniku bp. Czesława Kaczmarka - męczennika komunizmu i kapłana niezłomnego - oraz o odkłamywaniu historii Kielc z Małgorzatą Sołtysiak rozmawia Agnieszka Dziarmaga.
 Agnieszka Dziarmaga: - Stoi Pani na czele Społecznego Komitetu ds. Budowy Pomnika Biskupa Czesława Kaczmarka, powstałego przy Klubie Inteligencji Katolickiej. Dlaczego zawiązał się taki Komitet i skąd pomysł, aby budować pomnik bp. Kaczmarka?
Małgorzata Sołtysiak: - Bp Czesław Kaczmarek, wielki patriota i wielki kapłan, nie ma dotąd pomnika w Kielcach. (...) Komitet powstał przy KIK-u, którego prezesem jest ks. prał. Edward Skotnicki, a honorowy patronat na naszym dziełem objął ks. prof. Jan Śledzianowski. (...)
Niedziela, 6 IX 2009, str. 29
KIK Zeszyty Społeczne, Lublin, 15 maja 2009, Rok XVII, Nr 17. 
Klub Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie.
Spis treści: Od Redakcji, bp Wacław Tomasz Depo: Z Maryją Królową Polski troszczymy się o życie narodu, Historia (9 artykułów), Społeczeństwo (5 artykułów), Wychowanie (4 artykuły), Recenzje, Dokumenty (Przemówienie marszałka seniora Ryszarda Bendera na 1. posiedzeniu Senatu RP w dniu 5 listopada 2007 r.), Komunikaty, Kalendarium KIK.
 W Zeszycie został zamieszczony komunikat (str. 243) o tym, że wiceprezes KIK w Lublinie prof. dr hab. Mirosław Piotrowski został wybrany po raz drugi posłem do Parlamentu Europejskiego 7. czerwca 2009 r. w okręgu wyborczym nr 8, obejmującym obszar województwa lubelskiego, otrzymując 84 904 głosy. 
Stanisław Waluś

Zakończenie posługi Kapelana Sekcji Społecznej Katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej w Tychach
Ks. Kanonika Teofila Grzesicy

 Przed wakacjami, z końcem czerwca 2009 r., członkowie Sekcji Społecznej KIK w Tychach pożegnali odchodzącego na emeryturę Ks. Kanonika Teofila Grzesicę, swego wieloletniego Kapelana. 
 Ks. Teofil Grzesica był od roku 1989-go proboszczem najstarszej tyskiej parafii - pw. Marii Magdaleny i od tego czasu, przez pełne 20 lat był Kapelanem naszej Sekcji, uczestnicząc w naszych spotkaniach i działaniach. Wspomagał nas i był naszą podporą w pamiętnych, przełomowych chwilach lat 1989/90, kiedy to w spotkaniach, organizowanych przez nas w tyskich kościołach, uczestniczyło wiele setek mieszkańców Tych. Pomagał nam w organizowaniu tych spotkań i udostępniał w tym celu pomieszczenia tyskich Kościołów. Z Nim przeżywaliśmy wiele duchowych wzruszeń w czasie adwentowych i wielkopostnych Dni Skupienia. On prowadził nasze leśne Nabożeństwa Majowe, uświetniał nasze spotkania opłatkowe. Był naszym wsparciem również w późniejszych okresach, kiedy lat nam przybywało, a szeregi członków topniały. 
 Na spotkanie pożegnalne stawiła się już tylko nieliczna grupa najwierniejszych członków Sekcji, dziękując Ks. Kanonikowi za wiele lat współpracy i życząc mu w latach emeryckich dobrego zdrowia i jeszcze wiele, wiele lat owocnej pracy duszpasterskiej tam, gdzie mu wypadnie przebywać.
 Tą wiadomością o zakończeniu przez Ks. Kanonika Teofila Grzesicy wieloletniej opieki nad naszą tyską Sekcją KIK chcemy się podzielić z ogółem członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach i na łamach naszego Biuletynu jeszcze raz podziękować za tak wiele lat Jego wiernej posługi. 
Jerzy Smołka
.
Uciszyć Joannę
 Pierwsza rozprawa przeciw Joannie Najfeld odbyła się 16 lipca. Publicystka stoi przed sądem, bo wytknęła feministkom ich finansowe powiązania z biznesem aborcyjnym i antykoncepcyjnym. Skarży ją Wanda Nowicka, szefowa feministycznej organizacji Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Federacja ta od lat walczy o pełny dostęp do aborcji. Feministki liczą, że Joannie Najfeld zamknie usta strach przed więzieniem - bo właśnie karę do dwóch lat w więzieniu za "pomówienie" przewiduje 212 paragraf kodeksu karnego, z którego Joanna Najfeld została oskarżona.
 (...) Joanna Najfeld założyła stronę internetową: www.mamproces.pl. Przypomniała tam, że w Katowicach toczy się już podobny proces przeciw naczelnemu "Gościa Niedzielnego" ks. Markowi Gancarczykowi, za nazywanie aborcji zabójstwem. Wytoczyła go Alicja Tysiąc, związana właśnie z Wandą Nowicką i grupą jej prawników. Nasz naczelny ma jednak "tylko" proces cywilny o odszkodowanie, a Joanna Najfeld w razie przegrania procesu karnego może pójść do więzienia.
 "Lewica rozpaliła stosy. Przynajmniej już widać, o co im tak naprawdę chodzi" - napisała Najfeld na stronie http://www.mamproces.pl/. Prosi na niej o modlitwę. Przemysław Kucharczak,
Gość Niedzielny 26 VII 2009, str. 33-34
 "Joana Najfeld przez swe zaangażowanie broni honoru całego polskiego dziennikarstwa. W swej walce nie może zostać sama. Wszyscy musimy jasno stanąć po jej stronie - napisał na swoim blogu Marek Jurek. Jak to zrobić? Podpowiada sama Joanna, która po prostu prosi o modlitwę.
Gość Niedzielny 26 VII 2009, str. 33-34
 Podczas tegorocznej Pielgrzymki Gliwickiej na Jasną Górę w grupie niebieskiej modlono się za Joannę. Msza św. w intencji Joanny Najfeld o opiekę Bożą została odprawiona 28.08.2009 o godz. 8.00 w Sanktuarium Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach.
Ks dr Dariusz Oko o Joannie Najfeld
(...) popieram ją całym sercem. Znam ją jako wspaniałego człowieka, chrześcijankę i dziennikarkę. Jest jedną z najbardziej mądrych, wiernych, odważnych kobiet w polskim Kościele, dlatego też należy do najbardziej skutecznych osób w odwiecznych zmaganiach z anty-chrześcijaństwem, aktualnie z kolejnym utopiami lewackiego ateizmu, zwłaszcza z gender ideology. Dlatego też jest tak bardzo znienawidzona, atakowana, prześladowana. Jest jak współczesna, polska (biblijna) Judyta. Nie wolno jej zostawić samej, trzeba ją bronić podobnie, jak kiedyś ks. Popiełuszkę. Tym bardziej, jeśli sami nie mamy tyle odwagi, wiedzy, czasu i możliwości, co pani Joanna. Ona niejako walczy też w naszym zastępstwie, w imieniu Kościoła. Dlatego dobrze by było, gdyby każdy pomógł jej najlepiej, jak potrafi. Z pozdrowieniami.
Otrzymane z Internetu, Stanisław Waluś
.
Echa polskiego zwycięstwa nad aborcją w ONZ
 Po publikacji Fronda.pl: Rząd i najważniejsze media przemilczały wielki sukces Polski w Genewie. Komu przeszkadza fakt, że Warszawa obroniła nienarodzone dzieci? 
 To Polska zablokowała starania zachodnich mocarstw o zdefiniowanie aborcji jako prawa człowieka i usługi medycznej podczas lipcowego szczytu Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC) - ujawniliśmy w sobotę. Za niezwykle groźną dla nienarodzonych dzieci propozycją końcowego dokumentu jaki miała uchwalić Rada opowiedziały się m.in. Stany Zjednoczone, Francja, Holandia i Szwecja. Sprzeciwiły się jej Malta, Irlandia, Włochy i Polska. Jednak to głos Warszawy - jako jedynego w tej grupie aktualnego członka ECOSOC - miał decydujące znaczenie, ponieważ Rada podejmuje decyzje na drodze konsensusu. Zatem właśnie weto polskiej delegacji zmusiło ONZ do wyłączenia z tzw. Ministerial Declaration sformułowań, które sprowadziłyby zabijanie nienarodzonych do poziomu zwykłego zabiegu i wymusiły daleko idącą liberalizację podejścia do aborcji w skali globalnej.
 (...) Dlaczego więc rząd nie nagłośnił sprawy? W rozmowie z Fronda.pl wyjaśnił to ekspert Instytutu Sobieskiego Leszek Skiba. - PO lokuje się na prawej stronie sceny politycznej, więc rząd będzie blokował tego rodzaju inicjatywy, chociażby po to, aby nie wywoływać awantury z Kościołem - powiedział. - Natomiast nie będzie się tym chwalić, żeby nie zrazić sobie elektoratu liberalnego, dawnych wyborców SLD czy też tych, których umownie możemy nazwać elektoratem Palikota.
 (...) Podobnie zachowanie PO ocenia Marek Jurek, szef Prawicy Rzeczypospolitej. Jego zdaniem, brak informacji na temat genewskich obrad ze strony rządu wynika z "zakłopotania prawością własnej polityki". - To nie jest sprawa, która może być źródłem popularności wśród wszystkich wyborców PO - mówi.
 Więcej na portalu Fronda.pl. Antoni Winiarski


Bp Wiktor Skworc o reklamie alkoholu

 Niezbędne są przepisy ograniczające dostęp do alkoholu oraz zakaz jego reklamy - zaapelował biskup tarnowski Wiktor Skworc podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Kingi w Starym Sączu. Na progu sierpnia - miesiąca trzeźwości i abstynencji, biskup podkreślił, że trzeba również pracować nad skuteczniejszym egzekwowaniem zakazu sprzedawania alkoholu osobom niepełnoletnim.
 Biskup Skworc, który kilka dni temu powrócił z Norwegii, mówił, że tamtejsze państwo i samorząd zapewniają obywatelom wysoką jakość życia, społeczny pokój i wolność od natrętnej reklamy alkoholu, natomiast przez niezwykle rzadką sieć sklepów z alkoholem, czyni go praktycznie nieosiągalnym dla małoletnich dzieci i młodzieży. "Tam - w tym protestanckim kraju - ale życzliwym Polakom - nie do pomyślenia jest reklama sugerująca, że alkohol jest gwarantem dobrej zabawy. Czekamy zatem na inicjatywy, aby reklama alkoholu została w naszym kraju ustawowo zakazana" - powiedział biskup tarnowski.
 Hierarcha dodał, że nie przyjmuje do wiadomości argumentów ekonomicznych, bo według szacunkowych obliczeń koszty szkód wynikających z używania i nadużywania alkoholu, co najmniej pięciokrotnie przewyższają wpływy budżetowe z akcyzy i innych opłat.
 "Proszę was ojcowie i matki o świadectwo abstynencji i trzeźwości. Niech rodziny naszej diecezji, silne miłością i jednością, promieniują atmosferą trzeźwości, do której prowadzą wyraziste i nienaruszalne zasady wychowawcze. Trzeba dzieciom i młodzieży stawiać jasne wymagania motywowane miłością. Nigdy nie wolno lekceważyć faktu sięgania przez młodych po alkohol".
 Bp Skworc zaapelował także do wiernych należących do ruchów i stowarzyszeń katolickich, aby podejmowali inicjatywy na rzecz trzeźwości. 
 Aktualności z Diecezji Tarnowskiej, informacja z dnia: 2009-07-26.
http://www.diecezja.tarnow.pl/index_01.php?aktu=4144

NAUKA - ETYKA - WIARA
Jastrzębia Góra - 11 do 14 VI 2009 r.

 Jest to już trzecia konferencja z serii "Nauka-Etyka-Wiara". Poprzednie konferencje były w Wiśle (2005 r.) i w Rogowie (2007 r.). Patronat honorowy nad konferencją objęli: Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego, Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska, prof. Bernard Lammek - J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Henryk Krawczyk - J.M. Rektor Politechniki Gdańskiej, Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź - Metropolita Gdański, Arcybiskup Jeremiasz - Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Władysław Dwulat - Sekretarz Generalny Aliansu Ewangelicznego w RP.
 Konferencja odbywała się pod przewodnim hasłem: "Na początku była informacja". W trakcie tych czterech dni zastanawialiśmy się nad tym, jakie relacje wiążą informację, naukę, etykę i wiarę. Pierwszego dnia rozważaliśmy czym jest informacja, jakie są jej formy we wszechświecie? Drugi dzień był poświecony związkom informacji i etyki. Czy istnieją jakieś stałe drogowskazy? Wolność bez formy prowadzi do wynaturzeń lub dyktatury. Czy Bóg i Pismo Święte są takimi drogowskazami? Prof. Carhart wykazał w sposób jednoznaczny, że nauki społeczne dowodzą wyższości norm biblijnych ponad szerzony obecnie "relatywizm moralny". 
 Trzeciego dnia skupiliśmy się głównie nad informacją zawartą w Piśmie Świętym - nad jego interpretacją oraz rolą i znaczeniem inspiracji w trakcie jego tworzenia. Czy panujący obecnie w nauce paradygmat naturalistyczny jest jedynym możliwym, czy jednym z możliwych? Historia pokazuje, że wielkim założycielom nowożytnej nauki: Kopernikowi, Newtonowi czy Maxwellowi bliżej było do teizmu niż naturalizmu. Ponadto, nowożytna nauka udowadnia, że przekonanie o dowodliwości (wytłumaczalności) wszelkich zjawisk w oparciu o prawa naturalne jest złudne. Istnieją naukowe bariery dla ludzkiej wiedzy - poznania: bariery filozoficzne (np. Hume a zasada przyczynowości), bariery logiczne (prawo Goedla), a nawet bariery fizyczne (zasada nieoznaczoności Heisenberga).
 W niedzielę prof. Horodecki rozszerzył to zagadnienie o granice poznania w teorii kwantowej informacji. Niezwykle interesująco w ustach znanego teoretyka (laureata nagrody "polskiego Nobla") zabrzmiały słowa "choć teoria informacji kwantowej jest sukcesem biznesowym, to jej immanentne problemy poznawcze uczą nas pokory". 
 Wśród niezwykle interesujących dziedzin nauki należy podkreślić też teorię świadomości czy sztucznej inteligencji. Materializm, wydawałoby się przegrana u nas ideologia, wciąż się odradza: materia czy logos? byt czy świadomość? Z historii wiemy do czego taka redukcja człowieczeństwa prowadzi!
 W związku z tym proponuję, by następna konferencja NEW'11 poświęcona była zagadnieniom związanym z nauką o człowieku i przyjęła jako hasło słowa psalmu Dawida: "Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz?" Moglibyśmy dyskutować o człowieczeństwie w aspekcie fizycznym (biologicznym), moralnym i teologicznym, w tym o związkach rozumu i mózgu, duszy i ciała.
 Opublikowane materiały z konferencji można zamówić pod adresem kontakt@chfpn.pl, a na stronie:  http://www.chfpn.pl/  jest szczegółowy program konferencji i inne informacje. 
Adam Cenian
.
Tak dla Benedykta XVI
 Pod takim hasłem wystartowała wielka internetowa akcja wspierania Ojca Świętego wobec niepohamowanych ataków na niego w mediach, do wzięcia w której zachęcaliśmy w biuletynie z 25 marca 2009 r. Stronę "tak-dla-benedykta" utworzył Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia - struktura organizacyjna afiliowana przy międzynarodowej organizacji HLI (Human Life International), we współpracy z austriacką katolicką agencją informacyjną Kath.net.
 Jak podano w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło" z 23 VIII 2009 na str. 17 i w Niedzieli z 16 VIII 2009 na str. 6, Deklarację Solidarności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI podpisało około 80 tys. sygnatariuszy ze 131 krajów, w tym 24 743 Polaków. Dyrektor HLI Rome ks. prał. Ignacio Barreiro Carámbula otrzymał z datą 8. czerwca podziękowanie od Ojca Świętego podpisane w jego imieniu przez abp. Fernando Filoni.
 Dziękujmy wszystkim czytelnikom "Dlatego", których poparcie dla Ojca Świętego znalazło się wśród tych 24 743 podpisów. 
 Stanisław Waluś 
.
Ks. dr Andrzej Suchoń ukończył 50 lat
 21 lipca tego roku kapelan sekcji Katowice-Śródmieście Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach ks. dr Andrzej Suchoń obchodził swoje 50-te urodziny. W uroczystej Mszy św. odprawionej przez Jubilata w tym dniu o godzinie 18.30 w kościele Mariackim uczestniczyli jego przyjaciele księża, przedstawiciele miasta, przedstawiciele działających na terenie parafii grup, siostry zakonne, kolejarze ze sztandarem oraz swoimi Dyrektorami (ks. Andrzej Suchoń jest duszpasterzem kolejarzy śląskich), wierni parafii Mariackiej oraz wiele jego przyjaciół. Jak ks. Andrzej Suchoń jest lubiany można było ocenić widząc zapełniony po brzegi kościół.
 Po Mszy św., którą uświetnił występ parafialnego chóru, nastąpiło składanie życzeń. W imieniu Zarządu KIK w Katowicach życzenia złożył Andrzej Dawidowski - sekretarz Klubu. Zakończeniem uroczystości było wspólne świętowanie z Jubilatem. 
Andrzej Dawidowski 
.
Msza św. z okazji 80. urodzin Ks. Prałata Herberta Hlubka
 W niedzielę 23 sierpnia o godz. 15.00 w Kościele Wszystkich Świętych w Gliwicach (siedziba gliwickiej sekcji KIK) została sprawowana Msza św. z okazji jubileuszu ks. Herberta Hlubka. 

Ks. Jubilat i proboszcz parafii Wszystkich Świętych ks. Bernard Frank

I czytanie - Czesław Olszewski - członek Komisji Rewizyjnej KIK w Katowicach

Ewangelię czyta ks. Stanisław Puchała - proboszcz parafii Chrystusa Króla w Katowicach, kapelan Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności
 Homilię wygłosił Jubilat, ks. prałat Herbert Hlubek i na początek powiedział: "Chcę powiedzieć, dlaczego jestem wdzięczny Bogu. Jesteście mi bliscy i dlatego chcę dziękować Bogu". Kontynuując rozważania o wdzięczności i darze życia podsumował: "Bóg popełnił błąd dając ludziom wolność i macie takich wolnych ludzi, co słuchają tego, co w telewizji mówią ..." Dalej Jubilat powiedział, że Pan Bóg dał mu wolność i dlatego może dążyć do tego, aby być sobą, jak jest przekonany, ale to nie może być egoizm, egocentryzm. Każdy z nas jest inny i dlatego jest osobą, każdy z nas jest niepowtarzalny. Jezus powiada, że kto przyjmie chrzest staje się dzieckiem Bożym, naczyniem Ducha Świętego. Dziękuję za to, że jestem synem Bożym, bratem Syna Bożego - powiedział ks. Herbert Hlubek. Pod koniec homilii Jubilat przypomniał artykuł Gowina z Więzi, gdzie autor pisze, co to znaczy być świadkiem Chrystusa.
 Pod koniec Mszy św. ks. proboszcz Bernard Frank odczytał list Biskupów Jana Wieczorka i Gerarda Kusza zawierający życzenia i błogosławieństwo dla czcigodnego Jubilata i od siebie powiedział, że cieszymy się tym, że w Roku Kapłańskim mamy takiego lokalnego Jana Vianney'a - tylko mu brak długich włosów. 

Początek kolejki składających życzenia Jubilatowi

Kapelanowi gliwickiej sekcji KIK ks. Herbertowi Hlubkowi życzenia złożył wiceprezes KIK Stanisław Waluś (zdjęcie Marek Starczewski)

Dalsza część kolejki 
 Informację o jubileuszu można przeczytać w Gliwickim Gościu Niedzielnym z 30 sierpnia 2009, na str. II, natomiast w Gościu Niedzielnym z 6 września 2009 na str. 22 i 23 jest artykuł ks. Tomasza Jaklewicza o ks. Herbercie Hlubku. Relacja z jubileuszu autorstwa Marii Banaszkiewicz została zamieszczona w Niedzieli z 20 IX 2009 r. na str. 31.
 Stanisław Waluś
.
Te filmy warto obejrzeć
38. "Spór o Powstanie" - dyskusja miedzy starym oficerem zawodowym i młodym historykiem o sensie Powstania Warszawskiego.
39. "Nowe śledztwo katyńskie" - opowieść o prywatnym śledztwie Olega Zakirowa - byłego majora KGB.
40. "50-lecie Współczesności" - relacja ze spotkania po 50 latach twórców największego periodyku literackiego: Ernesta Brylla, Romana Sliwonika, Marka Drozdowskiego, Bohdana Drozdowskiego, Krzysztofa Gąsiorowskiego i innych twórców z pierwszym redaktorem Leszkiem Szymańskim.
41. "Odtrudka ma media, czyli Rejs-2" - żart filmowy o ostatnich bohaterach "Rejsu" Marka Piwowskiego. 

NASZE ROCZNICE
Wrzesień

200 lat temu (4 IX 1809 r.) w Krzemieńcu na Wołyniu urodził się Juliusz Słowacki.
70 lat temu (1 IX 1939 r.) rozpoczęła się agresja niemiecka na Polskę.
70 lat temu (7 września 1939 r.) po 7 dniach zaciętych walk mjr Henryk Sucharski, komendant garnizonu polskiego na Westerplatte skapitulował.
70 lat temu (9 września 1939 r.) początek krwawej bitwy nad Bzurą, zwaną także bitwą pod Kutnem. Trwała do 22 września.
70 lat temu (17 IX 1939 r.) rozpoczęła się agresja sowiecka na Polskę.
65 lat temu (1 IX 1944 r.) w czasie powstania warszawskiego niemieccy lotnicy zbombardowali szpital (mimo wyraźnego oznakowania) usytuowany w klasztorze ss. Sakramentek na Nowym Mieście. Zginęło wówczas około 1000 osób.
60 lat temu (21 IX 1949 r.) władze komunistyczne przejęły kościelne i zakonne szpitale, usuwając równocześnie siostry zakonne z tychże szpitali.
35 lat temu (10 IX 1974 r.) w Warszawie zmarł wybitny pisarz i reportażysta Melchior Wańkowicz.
Wybrała Barbara Kwaśnik
.
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2009
Wrzesień: Ogólna: Aby Słowo Boże było lepiej poznawane, bardziej słuchane i przeżywane jako źródło wolności i radości. Misyjna: Aby chrześcijanie w Laosie, w Kambodży i Myanmarze wobec wielkich trudności, z jakimi się zmagają, nie przestawali głosić swym braciom Ewangelii, pokładając ufność w mocy Ducha Świętego.

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca, godz. 17.00. Spotkania w siedzibie KIK w Katowicach (pl. Ks. E. Szramka 2/13 - Nowy Dom Katechetyczny parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP) w 2009 r.: 13.05., 10.06., 14.10. i 9.12.2009. 

Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - drugi wtorek miesiąca, godz.18.00. Spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter) w 2009 r.: 10.11. i 8.12.2009. 

Msze św. pierwszopiątkowe. Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim: 5.06., 2.10., 6.11., 4.12.2009. 

Dyżury w siedzibie KIK (pl. Ks. Emila Szramka 2/13). W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca. 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach. Czwartek w godz. 16.00 - 18.00. 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyżurujących jest Rajmund Rał - członek KIK w Katowicach (renekr@poczta.onet.pl).

Składki. Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). Numer konta KIK w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice Rachunek Bankowy w PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
Informacja o KIK w Internecie: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl

Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl). 
Nakład: 450. 
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
 


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html