Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny Dlatego
 
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 9-10 (189-190)  28 września 2007

   Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: "Za kogo uważają Mnie tłumy?" Oni odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał". Zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Piotr odpowiedział: "Za Mesjasza Bożego". Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć; będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie". Łk 9, 18-22

25 lat sekcji KIK na Dolnym Tysiącleciu w Katowicach

    Na początku miesiąca czerwca br. sekcja Klubu Inteligencji Katolickiej przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach na Dolnym Tysiącleciu obchodziła 25 lecie swojego istnienia.
    Klub Inteligencji Katolickiej powstał w ciężkich dla katolików czasach komunizmu i działa nadal. W ciągu tego ćwierćwiecza poprzez wykłady znanych postaci przybliżyliśmy sobie i pogłębili tematy z różnych dziedzin naszego życia. W ramach naszej sekcji działa krąg biblijny. Na tych spotkaniach pogłębiamy naszą wiarę w oparciu o Pismo święte. Poznajemy nauczanie  papieskie. Organizujemy liczne pielgrzymki do sanktuariów w kraju i zagranicą. Czynnie bierzemy udział w życiu parafii. Staramy się rozpowszechniać literaturę o treściach religijnych na organizowanych przez nas kiermaszach książek. Przygotowana przez nas wystawa bogato ilustrowana fotografiami dokumentującymi działalność sekcji czynna była do 15 czerwca br.

   Uroczysta Msza święta dziękczynna za 25 lat działalności sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w intencji członków i współpracujących z nami kapłanów, a także o ożywienie ducha apostolskiego wśród świeckich odprawiona w dniu 5 czerwca br. zgromadziła liczne grono parafian.

    Zaszczycili nas swoją obecnością Ks. prof. Józef Kozyra, Ks. Dziekan Stanisław Noga, Prezes KIK dr Antoni Winiarski, Radny Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Dolinkiewicz. Eucharystię uświetnił występ chóru parafialnego.

    Po Mszy św. odbyło się spotkanie z udziałem zaproszonych gości, na którym w miłej atmosferze wspominano początki i dorobek naszej sekcji.
                                                           Anna Śliwa
Zdjęcia ze stron http://parafia-tld.pl/kik.html, gdzie sekcja KIK ma swoje miejsce i zaprasza do odwiedzania.

Na nasze rekolekcje w Kokoszycach
28 - 30 września 2007
Paradoksy religijne - autor nieznany

    Zabawne jest jak banknot 10 zł wydaje się nam duży, kiedy zabieramy go do kościoła, ale mały gdy idziemy z nim na zakupy.
    Zabawne jest, jak uważamy, że długo służymy Bogu, służąc mu przez jedną godzinę, a jak szybko mija 60 minutowy mecz koszykówki (półtoragodzinny mecz piłki nożnej).
    Zabawne jest, jak długie są dwie godziny spędzone na nabożeństwie w kościele, a jak krótkie, gdy oglądamy film (lub jakiś serial, na którym spędzamy parę godzin w tygodniu).
    Zabawne jest, jak nie możemy sobie przypomnieć, o co powinniśmy się modlić, ale nie mamy problemu ze znalezieniem tematów w rozmowie z przyjacielem.
    Zabawne jest, jak cieszymy się, kiedy mecz koszykówki (piłki nożnej) się przedłuża, ale skarżymy się, gdy kazanie trwa dłużej niż zazwyczaj.
    Zabawne jest, jak trudno jest przeczytać rozdział w Biblii, ale jak łatwo jest przeczytać 100 stron najpopularniejszej powieści (jak chociażby brednie w stylu "Kod Leonarda da Vinci").
    Zabawne jest, jak wszyscy chcą dostać miejsca na przedzie na meczu czy koncercie, ale w kościele pchają się, aby siedzieć z tyłu.
    Zabawne jest, jak potrzebujemy być powiadomieni 2 lub 3 tygodnie wcześniej, aby móc brać udział w wydarzeniach kościelnych, ale jeżeli chodzi o inne imprezy, możemy zmienić swój plan w każdej chwili.
    Zabawne jest, jak niektórzy mają trudności, aby opanować przesłanie Ewangelii na tyle dobrze, aby powiedzieć go innym, ale ci sami ludzie nie mają problemu ze zrozumieniem i powtarzaniem plotek.
    Zabawne jest, jak wierzymy w to co piszą w gazecie, ale podważamy co mówi Biblia (czy to, co głosi Kościół).
    Zabawne jest, jak każdy chce iść do nieba, równocześnie przyjmując, że nie  musi wierzyć, myśleć, mówić, ani też czynić niczego (co mówi Bóg).
Zakończenie homilii ojca Janusza Śliwy w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach 11 III 2007
.
Wychowanie dzieci i młodzieży (ciąg dalszy z poprzedniego numeru)
2. Polityka rodzinna
    Paradoksem jest, że czasem bezrobotni są lepiej traktowani od matek w rodzinach wielodzietnych, ciężko pracujących wychowując swoje dzieci. Matka taka nie może liczyć na wsparcie jakie mają bezrobotni a czasem przestępcy w więzieniach. Nie piszę tego by obrażać bezrobotnych, czy więźniów, ale by pokazać bezsensowne traktowanie kobiet i matek, ojców i mężów. Jest to wielka niesprawiedliwość! Rodzina jest miejscem ciężkiej i odpowiedzialnej pracy dla dobra narodu, państwa. Jest najbardziej sensowną ekonomicznie jednostką. Traktowana jest natomiast jak pasożyt. Pasożyci zaś traktowani są jak dobroczyńcy. Mam na myśli różne instytucje, które zastępują rodzinę (domy dziecka, przedszkola, opieka społeczna, itp). Te instytucje powinny być ostatnią rzeczą, cały trud powinien iść ku podniesieniu rodziny.
cdn. 
O. Krzysztof Homa SJ - duszpasterz w Chicago


Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki
Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 -1987

Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku, w którym Ks. Franciszek Blachnicki został ochrzczony 3 kwietnia 1921 roku.
    II. A temu ma towarzyszyć głębokie przekonanie i świadomość, że jestem nędznym, niegodnym narzędziem, połączone z wiarą i ufnością w zbawcze działanie Chrystusa. Na tym ma polegać moja doskonałość kapłańska. Co za cudowna przemiana całej mojej wewnętrznej świadomości! Przed rokiem byłem jeszcze całkiem innym człowiekiem. /16.IV.1950 r./
 Przemiana ta nastąpiła pod wpływem pisania pracy magisterskiej na temat istoty świętości, na podstawie bohaterów powieści Władysława Grabskiego "W cieniu kolegiaty",  Sadoka i Ingi. Ks. Blachnicki konkludując stwierdza, że "Sadok w swym heroicznym zmaganiu się o świętość nie osiąga żadnych rezultatów, jest zagmatwany i boryka się z pokusą rozpaczy. Inga natomiast, cicha i nikomu nie znana, w swych wewnętrznych przeżyciach dochodzi do wysokiego zjednoczenia z Bogiem. W rozmowie z Sadokiem wykazuje mu błędy w dążeniu do świętości i wskazuje właściwą drogę". W dedykacji do swojej książki "Świętość w świetle filozofii religii" Ks. Blachnicki napisał; "Zenkowi, który pomógł mi posunąć się naprzód na drodze od Sadoka do Ingi". cdn. 
Ks. Stanisław Sierla; fragmenty wykładu wybrała Barbara Kwaśnik


WARTO PRZECZYTAĆ

   Artur Kasprzykowski: Wobec przemocy i bezprawia, Działalność członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w Biskupim Komitecie Pomocy Uwięzionym i Internowanym w latach 1982-1989, Bielsko-Biała - Kraków 2007.

    Książka składa się z obszernego wprowadzenia oraz ze wspomnień i relacji następujących osób: ks. Józef Sanak, Janusz Frączek, Zdzisław Greffling, Kazimierz Jagosz, Krzysztof Jonkisz, Elżbieta Kralczyńska, Janina Królikowska, Grażyna Nalepa, Alicja Pawlusiak, Andrzej Sikora, Wiesława Szczęśniak i Piotr Witkowski.

Stanisław Waluś

Wakacyjny przegląd prasy

12 świąt bez handlu

    6 lipca 2007 r. Sejm znowelizował kodeks pracy ograniczając handel w 12 najważniejszych świat państwowych i kościelnych: 1 stycznia - Nowy Rok, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja - Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (ze strony internetowej Sejmu RP).
    Alicja Dołowska w Tygodniku Solidarność (20 VII 2007, str. 16) pisze: "Dziękując tym posłom, którzy poparli nowelizacje kodeksu pracy, związkowcy zwrócili uwagę, że aż 103 parlamentarzystów było przeciwnych uszanowaniu świat państwowych i kościelnych". Niżej, na podstawie danych na stronie internetowej Sejmu RP podaję wyniki głosowania nad sprawozdaniem Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (głosowanie nr 30, posiedzenie 45). W artykule Alicji Dołowskiej pt. "Handlowcy przełamali strach" zamieszczonym w tygodniku Niedziela z 22 lipca 2007 r. (str. 29) można przeczytać: "Dopiero teraz dochodzą do nas informacje, że w większości krajów Unii Europejskiej nie handluje się w niedziele i świeta. Tak jest we Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Grecji, Francji, Austrii. (...) Przewodniczący Episkopatu Polski abp Józef Michalik powiedział w homilii wygłoszonej w Boże Ciało w Przemyślu, że zmuszanie ludzi do pracy w niedziele i święta jest przekreślaniem świętowania. - To jest atak na rodzinę. Błogosławieni niech będą ci wierni, którzy nie idą w niedziele na zakupy. Niech będzie moralny bojkot - zachęcił abp Michalik. Te słowa były dla pracowników handlu pięknym prezentem. Dlatego mówią: - Teraz czas na wolne niedziele.
 
Klub lub Koło Za Przeciw Wstrzymali się Liczebność Klubu
PiS 141 - - 149
PO 1 97 19 131
SLD 35 3 4 55
Samoobrona 35 1 1 46
LPR 25 - - 29
PSL 20 - - 25
niezrzeszeni 4 2 1 9
RLN 6 - - 7
PR 6 - - 6
KPB 2 - - 3
Skróty nazw kół poselskich: RLN - Ruch Ludowo-Narodowy,  PR - Prawica Rzeczypospolitej, KPB - Koło Posłów Bezpartyjnych.

Społeczeństwo właścicielskie

    W Tygodniku Solidarność z 20 VII 2007 r. (str. 20-21) jest bardzo ważny artykuł Jerzego Pawlasa pt. "Społeczeństwo właścicielskie". Autor cytuje fragment przemówienia prezydenta Ronalda Reagana w Stoczni Gdańskiej 15 września 1990 roku: "W Ameryce popularna jest forma własności pracowniczej, która z powodzeniem istniej już w wielu przedsiębiorstwach. Program Pracowniczego Akcjonariatu - ESOP (...) Pracownicy jako właściciele dbają o to, aby produkcja nieopłacalna albo przestarzała, ustępowały miejsca nowym, aby koszty eksploatacyjne były niskie i wreszcie, aby nowe działania były skuteczne. To cecha ludzkiej natury, gdy ktoś ma jakieś aktywa - dom, ziemie, mały biznes czy tez papiery wartościowe wielkiej spółki - ten zwyczajnie troszczy się o nie".

Prostujemy kłamstwa

    Opozycja i jej media kłamią, zarzucając prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu rozrzutność finansową. Na 2007 r. Kancelaria Prezydenta otrzymała w ustawie budżetowej 161.475.000 zł. W 2006 r. wykonano 138.386.000 zł, w tym na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków przeznaczono 37.500.000 zł. W 2005 r. budżet kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego wynosił 163.786.000 zł, wydano 159.621.000 zł, zaś na renowacje zabytków 30.500.000 zł. W 2004 r. 161.037.000 zł, po zmianach 162.836.000 zł, wykonanie: 162.393.000 zł, na zabytki - 30.500.000 zł.
Nasza Polska, 10 lipca 2007, str. 17


Donos na Polskę

    W Gościu Niedzielnym z 23 września 2007, str. 38-39 Artus Bazak w artykule "Donos na Polskę" pisze: "Adam Michnik, Bronisław Geremek, Lech Wałęsa czy tym bardziej Aleksander Kwaśniewski to nie są biedne, pozbawione politycznego instynktu misie, które są nieświadome tego, jakie skutki przyniesie skarżenie się na polskie władze na forum europejskim. Ich jedyną strategią polityczną jest moralizowanie, pod którym kryje się walka o własne interesy".
    Bernard Margueritte w Tygodniku Solidarność z 14 września 2007, str. 33 napisał: "Że ten układ ma swoje ramię zagraniczne, wiemy. Urobiona przez znanych Polaków, jak Geremek, Michnik, Wałęsa czy Kwaśniewski, nawet opinia publiczna - często dzięki mediom związanym z międzynarodowym układem - zaczynała wierzyć, że w Polsce demokracja jest zagrożona. (...)  Ostatni wpisał się na liście Havel. (...) Dobrze choć, że skoro znalazł się Polak, który idzie po świecie, malując po francusku czarny obraz własnego kraju, jest też Francuz, który jest w stanie bronić po polsku szacunku do tego kraju".
    W Niedzieli z 16 września 2007 r., str. 9  czytamy: "Sporą burzę wywołał goszczący w Polsce były czeski prezydent Václav Havel, który powiedział, że na kolejne wybory parlamentarne Polska powinna zaprosić międzynarodowych obserwatorów, sugerując jakieś problemy z demokracja w naszym kraju. Polscy politycy odpierali zarzut, twierdząc, że Havel jest niedoinformowany, bo czerpie wiedzę na temat polskiej sytuacji z jednego środowiska - byłej Unii Wolności. Po dwóch dniach burzy Havel przeprosił za swoje słowa".

Uderzenie w Papieża

    W Tygodniku Solidarność z 10 sierpnia 2007, str. 30 Krzysztof Świątek pisze: "Były dominikanin Tadeusz Bartoś na stałe zagościł na łamach "Gazety Wyborczej". Występuje tam z pozycji głównego reformatora Kościoła katolickiego niczym nowy Marcin Luter. W wypowiedziach i artykułach kreuje swoisty obraz Jana Pawła II: charyzmatycznego duchownego, który miał być jednak zamknięty na jakąkolwiek krytykę. (...) W podobnym tonie wypowiada się inny były ksiądz Stanisław Obirek, któremu publicznego forum udziela wiele gazet, od "Przekroju" po "Tygodnik Powszechny".

Stopień z religii i etyki wliczany do średniej ocen

    W Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło" z 1 lipca 2007 na str. 27 jest następująca informacje: "Minister edukacji R. Giertych wydał rozporządzenie w sprawie wliczania stopnia z religii i etyki do średniej ocen na świadectwie szkolnym. Dokument ten jest teraz konsultowany w innych resortach. Projekt popiera abp Kazimierz Nycz, argumentując, że jeżeli religia weszła do szkół, to powinna mieć takie same prawa jak inne przedmioty. (...) Przeciwko projektowi tego rozporządzenia ostro wystąpiły: Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej".
    W "Gościu Niedzielnym" z 26 sierpnia 2007 na stronie 24 ks. Artur Stopka cytuje słowa arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia: "Jeżeli minister Legutko chce konfliktu i dysharmonii społecznej, to będzie ją miał. Zapowiedź zniesienia religii z listy przedmiotów wliczanych do średniej bez konsultacji z Kościołem uważam za arogancje. Religia nie jest polem do eksperymentów, a Kościół manekinem, na którym można sobie prowadzić badania". Dalej Autor pisze: "Kilkanaście godzin po opublikowaniu wypowiedzi arcybiskupa warszawsko-praskiego i kilku innych hierarchów, Centrum Informacyjne Rządu wydało oświadczenie: "Rząd działa zgodnie z postanowieniami Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, w związku z czym ocena z religii będzie wliczana do średniej ocen na świadectwie". (...) W poniedziałek rano wszystkie polskie gazety, od lewa do prawa (z wyjątkiem "Naszego Dziennika") zgodnie zaatakowały wliczanie oceny z religii do średniej".
    W "Gościu Niedzielnym" z 2 września 2007 r., na str. 22 ks. Robert Nęcek pisze: "Religia w szkole nie jest uprzywilejowana - wbrew temu, co twierdzi redaktor "Dziennika". Rozporządzenie ministra Giertycha z 13 lipca 2007 r. dotyczące średniej ocen mówi nie tylko o religii. "Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religie albo etykę, do średniej ocen wliczać się będą także roczne oceny uzyskane z tych zajęć" - czytamy w rozporządzeniu. (...) W Niemczech czy we Włoszech - czyli w krajach nowoczesnych i cywilizowanych - religia jest brana pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen".

Porównanie  wyników sprzedaży tygodników w kraju

    W "Gościu Niedzielnym" z 2 września na str. 5 przedstawiono porównanie sprzedaży kilku tygodników dokonane przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. ZKDP nie uwzględnia tygodnika "Niedziela", ponieważ pismo nie należy do związku. Zestawienie podane w postaci wykresu słupkowego podaje w postaci tabeli.
 
Tygodnik I półrocze2006 I półrocze2007 Zmiana
Polityka 163 393 161 812 - 4,48 %
Wprost  144 210 143 888 - 0,22 %
Newsweek Polska 136 247 134 333 - 1,40 %
Gość Niedzielny 131 401 132 510 + 0,84 %
Przekrój 81 829 73 998 - 9,57 %
Tygodnik Powszechny 22 274  20 282 - 8,94 %

Wybory

    W Niedzieli z 26 sierpnia 2007 r. na str. 30 jest felieton członka założyciela KIK w Katowicach Czesława Ryszki pt. "Sprawdzian z miłości Ojczyzny", w którym Autor zawarł następujące zdanie: "Należy poddać się ocenie wyborców, by usłyszeć odpowiedź na pytanie: czy Polacy chcą nadal polityki PiS - walczącej z korupcja i chroniącej obywateli, czy też wolą politykę PO, która postawi wyłącznie na gospodarkę, zmiany finansowo-podatkowe, czyli na bogacenie się tych, którzy i tak dużo mają".
    W Tygodniku Solidarność z 21 września 2007 r., na str. 33 Bernard Margueritte w felietonie "Wybory bez większego wyboru" pisze: "Z jednej strony PO nie ma żadnego programu. Wobec tego koncentruje się na atakach przeciwko "kaczyzmowi". I to w sposób niewybredny, jak niesmaczne czarne billboardy, które same powinny dyskwalifikować każdą formacje, jeszcze raz to pokazują". (...) A wiec, czy jest pytanie, na kogo głosować? Jeżeli Polacy pragną polityki opartej na afirmacji patriotycznej, na wartościach etycznych i chrześcijańskich, na obronie sprawiedliwości społecznej, na chęci budowania państwa prawa, czyli na walce z korupcja i z mafią układową, na kogo, na Boga, mogliby głosować?  Wydaje mi się, że odpowiedź jest jasna: oczywiście na rządzący PiS i, w pewnym stopniu, na ugrupowanie pana Jurka i na PSL, którym jest też bliskie nastawienie patriotyczne, chrześcijańskie, prospołeczne i antyliberalne".
    Czytając i przeglądając tygodniki oraz dzienniki doszedłem do wnioski, że dzienniki można podzielić na trzy grupy: 1) najbardziej wartościowe: Nasz Dziennik i Rzeczpospolita, 2) mniej wartościowe: Dziennik, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, 3) najmniej wartościowe: Fakt, Super Express, Trybuna.
                      Stanisław Waluś

Lista nr 6, pozycja nr 9.

DANUTA SOBCZYK - urodzona w Siemianowicach Śląskich, jej rodzina od pokoleń związana jest ze Śląskiem. Matka trójki dorosłych dzieci. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczycielka z zawodu. Kontynuuje zainteresowania z dziedziny katolickiej nauki społecznej na studiach doktoranckich w Papieskiej Akademii Teologicznej.
    Związana w przeszłości z Ruchem Światło - Życie i Duszpasterstwem Akademickim obecnie przewodnicząca sekcji problemowej Klubu Inteligencji Katolickiej w Siemianowicach Śląskich.
    Kandyduje z partii Prawo i Sprawiedliwość, której jest członkiem i przewodniczącą struktur powiatowych w Siemianowicach Śl. od 2004 r.
    Od lipca 2006 r.  do wyborów samorządowych  w 2006 r. pełniła funkcję prezydenta miasta w Siemianowicach Śl. Obecnie radna RM. Wybrała partię Prawo i Sprawiedliwość ponieważ jest to jedyna partia prawicowa, której program osadzony jest na katolickiej nauce społecznej.

Ks. Stanisław Puchała
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

    W 27. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego działacze opozycji z lat 80. oraz zasłużeni działacze "Solidarności" dostali przyznane przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ordery i odznaczenia państwowe. (...) ks. Stanisław Puchała - w latach 1981-1998 organizator Dziecezjalnego Duszpasterstwa Akademickiego, współorganizator Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym; obecnie kapelan Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności".
Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność, 4 IX 2007, str. 5.
.
SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Gliwice

    W parafii Matki Boskiej Kochawińskiej znajduje się obraz pochodzący z Kochawiny koło Żydaczowa na Ukrainie. Został namalowany w XVII w. W 1944 r. przeniesiono go do klasztoru księży Jezuitów w Starej Wsi. W 1974 r. został przekazany do kościoła św. Bartłomieja w Gliwicach. 26 sierpnia 1994 r. nastąpiło przeniesienie cudownego obrazu do kościoła zastępczego Matki Boskiej Kochawińskiej w osiedlu im. Mikołaja Kopernika w Gliwicach. 6 stycznia 2002 r. nastąpiło poświęcenie kościoła Matki Boskiej Kochawińskiej (na zdjęciu stan kościoła w 2007 r.).
    Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Kochawińskiej, ul. Kopernika 63 A, 44-117 Gliwice, tel. (032) 279 27 02, adres internetowy: http://www.jezuici.pl/gliwice/
    W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach.

Stanisław Waluś
NASZE ROCZNICE
1010 lat temu (22 października 997 r.) ciało św. Wojciecha, męczennika wykupione przez księcia Bolesława Chrobrego zostało przewiezione do Gniezna.
395 lat temu (27 września 1612 r.) w Krakowie zmarł ks. Piotr Skarga, jezuita, znakomity kaznodzieja, autor Kazań Sejmowych.
190 lat temu (15 października 1817 r.) w Solurze w Szwajcarii zmarł Tadeusz Kościuszko.
145 lat temu (15 września 1862 r.) zmarł Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz), poeta. Podobnie jak Mickiewicz, pisał w języku polskim i uważał się za Polaka.
120 lat temu (29 września 1887 r.) urodził się w Tworkowie koło Raciborza ks. Emil Szramek. Poniósł śmierć męczeńską w Dachau 13 stycznia 1942 r. 13 czerwca 1999 roku w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 108 Męczenników II wojny światowej, wśród nich ks. Emila Szramka.
110 lat temu (19 września 1897 r.) w Pawłowie koło Lwowa zmarł Kornel Ujejski.
95 lat temu (2 października 1912 r.) w Ambatuwuri na Madagaskarze zmarł Jan Beyzym, jezuita, który swoje życie poświecił trędowatym. 18 sierpnia 2002 r. na krakowskich Błoniach Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił jego beatyfikację.
90 lat temu (20 września 1917 r.) dzięki zabiegom dyplomatycznym Romana Dmowskiego, utworzony przez niego w Paryżu Polski Komitet Narodowy został uznany przez rządy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch za jedyną reprezentację polskiego narodu.
75 lat temu (8 września 1932 r.) prymas August Hlond wydał dekret erekcyjny nowego zgromadzenia zakonnego na prawach diecezjalnych z siedzibą w Potulicach. Nazwę ustalił papież Pius XI: "Societas Christi pro Emigrantibus". Od lat 60-tych używa się nazwy: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.
65 lat temu (27 września 1942 r.) Zofia Kossak-Szczucka i Wanda Filipowicz założyły przy Delegaturze Rządu Polskiego na Kraj Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom "Żegota".
65 lat temu (18 października 1942 r.) niemiecki okupant wyrzucił siostry felicjanki z ich klasztoru przy ul. Smoleńsk w Krakowie.
55 lat temu (11 października 1952 r.) Episkopat Polski ogłosił List pasterski w obronie życia poczętych dzieci.
45 lat temu (11 października 1962 r.) Papież Jan XXIII dokonał otwarcia Soboru Watykańskiego II.
40 lat temu (10 września 1967 r.) Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński dokonał koronacji cudami słynącego obrazu Matki Bożej w Gietrzwałdzie na Warmii.
25 lat temu (15 września 1982 r.) po raz ponowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej, pielgrzymującej po polskiej ziemi nawiedził katedrę na Wawelu.
25 lat temu (10 października 1982 r.) błogosławiony Rajmund Maria Kolbe został kanonizowany przez Jana Pawła II.
10 lat temu (5 września 1995 r.) odeszła do Pana błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty.
Wybrał Stanisław Waluś
.
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI
Wrzesień: Ogólna: Aby spotkanie ekumeniczne w Sibiu w Rumunii przyczyniło się do umocnienia jedności wszystkich chrześcijan, o którą Pan modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy. Misyjna: Za wszystkich misjonarzy i misjonarki, aby dzięki radosnemu przylgnięciu do Chrystusa potrafili pokonywać trudności, jakie napotykają w życiu codziennym.
Październik: Ogólna: Za chrześcijan, aby tam gdzie są mniejszością, mieli siłę i odwagę żyć według wiary i wytrwale dawać jej świadectwo. Misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny był okazja sprzyjającą pogłębianiu świadomości misyjnej u wszystkich ochrzczonych.
Listopad: Ogólna: Za tych, którzy prowadzą badania medyczne i ustanawiają prawa, aby zawsze kierowali się głębokim szacunkiem dla ludzkiego życia od jego początku aż do naturalnego końca. Misyjna: Aby na Półwyspie Koreańskim umacniał się duch pojednania i pokoju.
Grudzień: Ogólna: Aby społeczeństwo otoczyło opieka dotknięte chorobą AIDS, zwłaszcza dzieci i kobiety, a Kościół pomógł im doświadczyć miłości Bożej. Misyjna: Aby wcielenie Syna Bożego, które Kościół przeżywa uroczyście w święta Bożego Narodzenia, pomogło narodom kontynentu azjatyckiego uznać Jezusa za wysłannika Bożego, jedynego Zbawiciela świata.

Pielgrzymki - 2007 rok

   Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Organizator: Jan Mikos.
6.10.2007 - na zakończenie roku pielgrzymkowego - Gidle, Częstochowa. Koszt 25 zł.

Pielgrzymki - 2008 rok
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa.

   Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 
   Wpisać i dokonać wpłaty można w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 19.20. Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks. Emila Szramka 2/13.

29 marca - Kraków Mogiła, Kraków Łagiewniki.
12 kwietnia - Danków, Kłobuck, Częstochowa.
22-27 kwietnia - Ukraina.
8-18 maja - sanktuaria europejskie: Mediolan, Oropa, Grenoble, La Salette, Lourdes, Paryż.
7 czerwca - Pszczyna, Tychy Czułów, browary tyskie.
21-30 czerwca - Gietrzwałd, ..., Ryga, Tallin, Petersburg, Wilno, Różanystok, ...
22-31 sierpnia - sanktuaria 11 diecezji zachodniej i północnej Polski.
15-21 września - Bawaria.
4 października - Lubecko, Zbrosławice, Rudy Raciborskie.
11 października - Wieluń, Częstochowa.

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego

   Zgłoszenia: tel. kom. 0508 290199, tel. służb. 032 3591198, tel. dom. 032 2557112.
E-mail: awini55@yahoo.com

I połowa lutego - 10 dni - Kair, Aleksandria, Giza, Sokkara, Luksor, Teby, Dolina Królów, Karnak, Hurgharda, Góra Mojżesza i klasztor św. Katarzyny na półwyspie Synaj.
Lipiec 2008 - 15 dni - Izrael, Jordania.
14-17 sierpnia - Wielkopolska.
Wrzesień - 3 tygodnie - Australia i Nowa Zelandia.

Aktualne informacje w internecie:

18 maja - tradycyjna pielgrzymka KIK do Bogucic.

Jedni w Bogu - różnorodni w działaniu

   Pod tym hasłem będzie się odbywał kongres ruchów i stowarzyszeń katolickich w Tarnowskich Górach od 23 do 30 września. Program kongresu jest zamieszczony we wkładce "Gość Gliwicki" do "Gościa Niedzielnego" z 23 września 2007 na str. VI.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach
XII FESTIWAL
MUZYKA ORGANOWA W KATEDRZE

Terminy koncertów w 2007 roku:
9 września, 7 października, 25 listopada (19.00)
Kierownictwo artystyczne: prof. Julian Gembalski
Przygotowanie organów: Mieczysław Klonowski

Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki "Nauka-Etyka-Wiara"

    Konferencja odbędzie się w dniach 18 - 21 października w Rogowie koło Łodzi. Jednym z prelegentów będzie ojciec Jacek Salij. Informacje  o programie i możliwości uczestnictwa na stronie internetowej konferencji: www.n.chfpn.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, tel. 032 797 9724, strona internetowa:  www.janski.edu.pl

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - spotkania w siedzibie KIK w Katowicach w drugą środa miesiąca o godz. 17.00: 10.10, 14.11 i 12.12.2007.

Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter) w drugi wtorek miesiąca, godz. 18.00: 13.11 i 11.12.2007.

Sekcja Nauki Społecznej Kościoła - prowadzona przez prof. dr hab. Wojciecha Świątkiewicza i Rajmunda Rała wspólnie z "Civitas Christiana" - spotkania w siedzibie "Civitas Christiana", Katowice, ul. 3 Maja 26 (II piętro).

Msze św. pierwszopiątkowe o godz. 19.00 w kościele akademickim - krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach: 5.10, 2.11 i 7.12.2007

Dyżury w siedzibie KIK w piątki od godz. 17.00 do 18.00: prezes - pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca.

Składki: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). 
Numer konta KIK:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy w PKO BP S.A., XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informator Klubowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Informator ten jest ostatnio rozsyłany drogą elektroniczną. Osoby zainteresowane otrzymywaniem Informatora Klubowego mogą zgłosić chęć otrzymywania do KIK w Warszawie: kik@kik.waw.pl

"Dlatego" Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Osoby zainteresowane otrzymywaniem biuletynu "Dlatego" drogą elektroniczną mogą zgłosić chęć otrzymywania na adres: irena.walus@data.pl

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

Informacja o KIK w Internecie: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 

Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl ).
Nakład: 400.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html