Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego
 
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 6-8 (186-188)   10 czerwca 2007

Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowaniu tradycji moich przodków. Ga 1,11-14

"Regina coeli" z Ojcem Świętym 6 maja 2007 r.

 Do Polaków Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział:  "Pozdrawiam serdecznie Polaków. Miesiąc maj to czas ważnych dla Polski wydarzeń: rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja, uroczystość Królowej Polski, świętego Stanisława Biskupa  i Męczennika i świętego Andrzeja Boboli, Patronów Polski. W tym miesiącu maryjnym, Królowej Nieba zawierzam sprawy Kościoła i waszej Ojczyzny. Podczas nabożeństw majowych proszę was o modlitwę w intencji mego pielgrzymowania do Brazylii. Niech Bóg wam błogosławi."
Źródło, 20 V 2007, str. 3
.
3 Maja w Katedrze św. Piotra i Pawła w Gliwicach
 W rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja i z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Mszy św. w gliwickiej katedrze przewodniczył ks. bp Gerard Kusz. Jak co roku we Mszy św. uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego i poczty sztandarowe, a wśród nich z sąsiedniej parafii - Wszystkich Świętych.

 Homilię wygłosił ks. bp Gerard Kusz, który przypomniał, że z woli królów polskich w 1656 roku Maryja została Królową Polski. Przed kilkudziesięciu laty na fladze obecnej Unii Europejskiej znalazło się 12 gwiazd. Flagę zaprojektował wyznawca judaizmu - nawiązując do słów Pisma Świętego "niewiasta obleczona w księżyc i wieniec z gwiazd dwunastu". Jest więc jednocząca się Europa pod opieką Matki Najświętszej. Rok 1791 to rok uchwalenia przez Sejm Konstytucji 3 Maja.
 Dalej ks. Biskup powiedział, że nasz katolicyzm ma charakter narodowy; tu mamy kształtowanie tych wątków, które się wzajemnie uzupełniają; Kościół i Ojczyzna, Ojczyzna i Kościół. Wracając do Konstytucji 3 Maja trzeba powiedzieć, że wtedy nasi przodkowie chcieli wiosny: politycznej, demokratycznej, ale wtedy to było niemożliwe, bo wokół panowała zima. Nie pozwoliły państwa ościenne, żeby rozkwitła demokracja w Rzeczpospolitej. Naród wybrał Najświętszą Maryję Pannę na Królową Polski - był to czas dramatyczny - potop szwedzki - król uciekł do Głogówka. Schronienie w Głogówku znalazł też obraz Jasnogórski - mamy za co Bogu dziękować. Starsi pamiętają odnowienie Ślubów Jasnogórskich - tekst został przygotowany przez Prymasa Wyszyńskiego. Pamiętamy pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II na Jasnej Górze. Ojciec Święty podczas apelu przypomniał nam co to znaczy bronić... Dzisiaj, w dobie globalizacji tym bardziej potrzeba, żeby swoją kulturą narodową różnić się od innych narodów. Byliśmy pierwsi w świecie... można by powiedzieć, że nie potrzebujemy nauczycieli z Brukseli, którzy będą nas uczyć tolerancji, na czym polega wolność... Uciekinierzy z całej Europy znajdowali u nas schronienie. Czasami mylimy dzisiaj dwie rzeczy; prawo i prawość - to nie to samo. Pamiętamy słowa Ojca Świętego, który w Skoczowie wołał o ludzi prawego sumienia. Człowiek ma być wkorzeniony w kulturę; to co nam kiedyś proponował socjalizm, a dziś globalizm - to jest wykorzenienie z kultury narodowej, jak liść rzucony na wietrze, jak statek nie zacumowany na redzie. Dzisiaj musimy pamiętać, aby nie zniekształcać pamięci. Dalej ks. bp Kusz przypomniał słowa Jana Pawła II z książki "Pamięć i tożsamość", że bez przebaczenia nie można budować pomyślności narodu. Nawiązał do książki Benedykta XVI "Jezus z Nazaretu", w której Papież wylicza pokusy, jakim jest poddany współczesny chrześcijanin (chleba, władzy, ambicji). Homilię zakończył słowami: i dlatego dzisiaj prosimy, aby w Ojczyźnie byli ludzie ambitni, ale nie przebiegli, sprawujący władzę jako służbę, ale nie aroganccy. Bez opieki Matki Najświętszej nie damy rady. Amen.

Na zakończenie Mszy św. wierni odśpiewali "Boże coś Polskę".
Stanisław Waluś
.
XVII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 2 czerwca 2007
 Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp dr Gerard Kusz, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej. Następnie uczestnicy pielgrzymki wysłuchali dwóch wykładów w Auli Jana Pawła II. Ks. dr Jarosław Międzybrodzki, Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny Radia eM mówił o "Diakonii prawdy w nauczaniu Jana Pawła II" a dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego (PO) zapoznał nas z mechanizmami funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i przedstawił temat "Wartości chrześcijańskie w debatach Parlamentu Europejskiego".
 Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, uczestnicy pielgrzymki odprawili na jasnogórskich Wałach Drogę Krzyżową, do której rozważania przygotował KIK w Lubaczowie.


 W pielgrzymce wzięło udział ok. 500 osób z 35 Klubów.

Zdjęcia: Wojciech Sala Tekst: Antoni Winiarski
.
Zebranie Prezesów KIK na Jasnej Górze 2 czerwca 2007
 Podczas zebrania omówiono działalność Rady Porozumienia w ostatnim roku oraz przygotowania do Dnia Papieskiego w październiku 2007 r. Prezes KIK w Poznaniu senator RP Przemysław Alexandrowicz przedstawił założenia jesiennego spotkania Prezesów KIK połączonego z obchodami 50-lecia KIK w Poznaniu (sobota 20.10.2007), a następnie odpowiadając na pytanie omówił szereg aktualnych i ważnych spraw, szczególnie pod kątem stanowienia prawa przez Parlament RP. Prezes poznańskiego KIK poprosił o zgłoszenie uczestnictwa w jesiennym spotkaniu do końca czerwca. Prezesi Klubów zaapelowali do Parlamentarzystów o większą troskę i staranność w stanowieniu prawa.
 Kluby, które uzyskały już status Organizacji Pożytku Publicznego, podzieliły się swymi doświadczeniami. Obecnie 8 Klubów ma status Organizacji Pożytku Publicznego i może przyjmować odpis 1% podatku. Ostatnim punktem programu były refleksje na temat kończącego się dwuletniego III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
Antoni Winiarski
.
Apel Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej do Parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej
 Zmiana ustroju oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowały konieczność uchwalenia wielu ustaw oraz wydania aktów prawnych niższego rzędu.
 Pośpiech, działanie grup nacisku oraz brak staranności były przyczyną wielokrotnej nawet nowelizacji wielu ustaw.
 Często zmieniające się i mało przejrzyste prawo źle wpływa na gospodarkę, utrudnia życie obywatelom oraz jest źródłem korupcji.
 Dlatego apelujemy do Posłów i Senatorów RP o większą troskę i staranność w tworzeniu norm prawnych.
Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej zebrani na Jasnej Górze w dniu 2 czerwca 2007
Dr Antoni Winiarski - Przewodniczący Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
.
*
Ks. dr. hab. Józefowi Kozyrze Kapelanowi KIK
Z powodu śmierci Ojca śp. Stanisława Kozyry
Wyrazy współczucia i łączności w modlitwie
Składa
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
*
Mimo smutku,
pełen jednak nadziei chrześcijańskiej
z żalem powiadamiam, że
13 czerwca 2007 roku
zmarł mój Ojciec
śp. Stanisław Kozyra.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę
16 czerwca 2007 r. o godz. 10.30
w Bazylice NMP w Piekarach Śl.
Z prośbą o modlitwę za zmarłego
Syn - Ks. Józef Kozyra
*

IV Światowy Kongres Rodzin

 IV Światowy Kongres Rodzin odbywał się od 11-13 maja w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Byłam uczestnikiem tego kongresu jako nauczyciel "wychowania do życia w rodzinie" i członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej.

 To wielkie wydarzenie zgromadziło ponad trzy tysiące ludzi. Hasło Kongresu - "Rodzina wiosną dla Europy i świata" - eksponowało prawdę o rodzinie, która jest wielkim skarbem, daje życie, tworzy tym samym świat. Los świata zależy od tego, jakie są rodziny.
W programie Kongresu były m.in. następujące wystąpienia plenarne i sesje panelowe:
- Promocja silnych rodzin jako cel polityczny
- Pokój rodzi się w rodzinie
- Rodzina sanktuarium miłości i życia
- Wpływ trwałości małżeństwa na życie rodziny
- Współczesna kobieta i wezwanie do macierzyństwa
- Współczesny mężczyzna i ojcostwo
- Nowe zagrożenia wobec rodziny i przeciwdziałanie
- Małżeństwo jako dobro społeczne: po co brać ślub?
- Atak na małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny
- Wpływ pornografii na rodzinę
- Godność dziecka od poczęcia i jego prawo do życia, domu i rodziny
- Promocja rodzin wielodzietnych
- Bioetyka: XXI wiek - wyzwania wobec godności ludzkiej
- Wyjście ponad mentalność antykoncepcyjną
- Legalizacja eutanazji czy paliatywna opieka w rodzinie?
- Bezdzietność: przyczyny i konsekwencje
- Wiara i rodzina.
 IV Światowy Kongres Rodziny zgromadził ekspertów z całego świata w dziedzinie demografii, ekonomii, prawa, również lekarzy, euro-parlamentarzystów i liderów organizacji prorodzinnych. To światowe spotkanie uświadomiło nam, że w jednym miejscu są tysiące ludzi, którzy myślą podobnie, dla których dobro rodziny jest wartością najwyższą. Razem z Kościołem katolickim ukazują prawdę o ludzkiej seksualności, małżeństwie, płodności, o wartości życia i zdrowia ludzi.
Tylko razem możemy opierać się skutecznie naciskającej fali dewiacji seksualnych, nieograniczonemu konsumizmowi, bioetycznym eksperymentom.
IV Światowy Kongres Rodziny zakończył się przyjęciem przez aklamację "Deklaracji z Warszawy", w której mówi się o obronie prawdy o rodzinie i poszanowaniu jej niezbywalnych praw. Deklaracja znajduje się na stronie kongresu: www.kongresrodzin.org.pl
Teresa Plewa
.
Wychowanie dzieci i młodzieży (ciąg dalszy z poprzedniego numeru)
2. Polityka rodzinna
 Dziwi, że tak wiele czasu nam zabiera zrozumienie, że bez normalnej zdrowej rodziny nie będzie zdrowego i taniego państwa. Pierwsza rzecz to uznanie matek wychowujących dzieci za pełno wartościowych pracowników, którym z tego powodu, że są matkami przysługuje ubezpieczenie społeczne i godziwa zaplata. Matki w Polsce powinny być opłacane przez państwo polskie. Ktoś powie, że to wielki koszt. Tak, ale dzieci i rodzinny są bezcennym naszym skarbem. Bez nich nie będzie Polski! Nie potrzebne będą fabryki i wojsko, gdyż nie będzie kogo bronić. Nasi sąsiedzi z zachodu i wschodu dawno to zrozumieli i choć z nas się śmieją, to za narodzenie dziecka wspierają kobiety kilkakrotnie razy lepiej niż w Polsce. Ulgi dla kobiet i matek w Niemczech są tylko marzeniem Polek. Dziecko to w terminach ekonomicznych bardzo dobra inwestycja, to co rodzina otrzyma od państwa dla wychowania dziecka zwróci kilkakrotnie, jeśli nie stokrotnie. Zwróci swemu państwu! Osoby samotne, małżeństwa bezdzietne są mniej przydatne z ekonomicznego punktu widzenia. cdn.
O. Krzysztof Homa SJ - duszpasterz w Chicago
.
XVI Gliwicki Kongres Ludzi Pracy
 Kongres został zorganizowany przez Dekanalne Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Gliwicach w dniach 10-12 maja 2007. Rozpoczął się Mszą św. w kościele p.w. Matki Boskiej Kochawińskiej, a obrady odbywały się w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Pawła II przy gliwickiej Katedrze. Tematyka Kongresu, na który zapraszali o. Antoni Drąg SJ, proboszcz parafii Matki Boskiej Kochawińskiej i Marek Rawecki obejmowała: Anna Walentynowicz "25 lat później", prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski: "Demagogia na przykładzie bezpieczeństwa energetycznego", dr Stanisław Krajski: "W jaki sposób bronić dziś polskości", ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda: "Problem zła w dzisiejszym świecie - refleksje z tegorocznych rekolekcji watykańskich ks. kard. Giacomo Biffi", minister Antoni Macierewicz: "Jak to było z WSI", sędzia Sądy Najwyższego w st. spocz. Bronisław Czech: "Problemy winy rozkładu pożycia małżeńskiego w związku z obowiązkiem wierności".
Stanisław Waluś
.30 lat rekolekcji "Spotkania małżeńskie"
 13 maja 2007 r. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach ks. Stanisław Puchała sprawował Mszę św. z okazji początku w Polsce rekolekcji dla małżeństw. W homilii ks. Stanisław - długoletni animator rekolekcji prowadzonych w Czechowicach przez Teresę i Eugeniusza Malickich - nawiązał do czytań mszalnych i minionego trzydziestolecia. Zachęcił, abyśmy otwierali się na Słowo Boże, na samych siebie i żebyśmy dzielili się z innymi tym, co doświadczamy.

 Jako jedni z pierwszych animatorów, pod koniec 2004 roku, przekazaliśmy do prasy informacje o początkach rekolekcji w Polsce ("Zaczęło się w Katowicach" - Gość Niedzielny z 17 X 2004, str. 25, "Brakujące ogniwo" - Tygodnik Powszechny z 7 XI 2004, str. 4, "Początki "Spotkań Małżeńskich" w Polsce" - Nasz Dziennik z 30 IX 2004, str. 15). W tym miejscu chciałbym podać małe sprostowanie: Dorota i Czesław Olszewscy byli na pierwszych rekolekcjach w Laskach (7-9 V 1977) jako uczestnicy, a nie jako animatorzy. Parą wiodącą byli Nina i Kazimierz Waloszkowie, kapelanem ks. Janusz Strojny z Lasek, a parami współprowadzącymi: Nina i Władysław Miazgowiczowie, Krystyna i Andrzej Szyjowie oraz Irena i Stanisław Walusiowie. W rekolekcjach brał też udział prof. Stanisław Boguszewski z Kanady, który uzyskał wcześniej akceptację programu rekolekcji od ks. kard. Karola Wojtyły, ale w Krakowie nie było osób, które podjęłyby się ich prowadzenia. Halina Bortnowska zaprosiła pana Boguszewskiego do DA przy Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach i grupa absolwentów DA podjęła wyzwanie.

 W programie "Jezuickie Domy Rekolekcyjne program 2007" są następujące zapowiedzi:
01.0-03.06, 05.10-07.10, 28.10-28.1 - Rekolekcje dla małżeństw Marriage Encounter - Czechowice,
15.06-17.06, 12.10-14.10, 07.12-09.12 - Spotkania Małżeńskie - rekolekcje dla małżeństw - Gdynia.
 No cóż - nie ustrzegliśmy się tego, co było w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie - dwie gałęzie tego samego programu: National Marriage Encounter i World Wide Marriage Encounter.
Z drugiej strony można powiedzieć, że w pewnej różnorodności jest jakaś wartość. Jak pamiętam na początku byliśmy bliżsi National i ośrodek w Czechowicach prowadzony przez Teresę i Eugeniusza Malickich (pierwszy raz uczestniczyli w rekolekcjach w Raciborzu - 1-3 IX 1978) zachował w większym stopniu ducha przekazanego przez śp. Stanisława Boguszewskiego. Ośrodek w Warszawie prowadzony przez Irenę i Jerzego Grzybowskich (pierwszy raz uczestniczyli w rekolekcjach w Pewli Małej w domu rekolekcyjnym KIK w Krakowie - 6-8 I 1978) przyczynił się do rozwoju rekolekcji tego typu zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 Jest też coś, z czego naprawdę trzeba się cieszyć i Bogu dziękować. W dodatku do Tygodnika Katolickiego "Niedziela" zatytułowanym Pokolenie (Niedziela z 6 V 2007) na str. 7 autorzy artykułu "Dlaczego warto poczekać" Beata i Przemysław Müller polecają książki: Karol Wojtyła - "Przed sklepem jubilera", Teresa i Eugeniusz Maliccy, ks. Stanisław Puchała - "Narzeczeni", Walter Trobisch - "Kochałem dziewczynę", Jacek Pulikowski - "Krokodyl dla ukochanej", "Ewa czuje inaczej", Jerzy Grzybowski - "Nas dwoje", John Eldredge - "Dzikie serce", Stasi i John Eldredge - "Urzekająca".
A więc dwie autorstwa animatorów rekolekcji, które zaczęły się w Polsce 30 lat temu.
Stanisław Waluś
.
Sesja nt. nauki społecznej Kościoła 18-20 maja 2007
 Kolejna sesja wyjazdowa zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach i Akcją Katolicką odbyła się w Brennej w dniach 18 - 20.V.br.
 Zróżnicowana tematyka obejmowała: "Problemy lustracji", które przedstawił naczelnik Delegatury IPN w Katowicach, p. Andrzej Sznajder oraz wykład ks. dra Franciszka Płonki - asystenta Oddziału Miejskiego KS "CCh" w Bielsku-Białej "Prawda fundamentem chrześcijańskiej samorealizacji". Zaplanowany wykład "Psychologia organizacji" p. Teresy Domagały - psycholożki i prezeski firmy konsultingowej "Ekspert" nie odbył się z powodu nagłej choroby prelegentki. Uczestnicy sesji wykorzystali wolny czas na górską wycieczkę przy pięknej pogodzie.
 Podczas podsumowania sesji dyskutowano m.in. o tematyce przyszłych spotkań. Przedstawiłem propozycję zajęcia się tematyką etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dyskusją nt. dziesiątego Przykazania.
Rajmund Rał
.
Internet narzędziem ewangelizacji?
 Według najnowszych danych w Polsce z Internetu korzysta ok. 30 % populacji. Pomiędzy rokiem 2000 a 2007 nastąpił trzykrotny wzrost liczby użytkowników.
 Czy wobec liczb wskazujących na dostępność Internetu Kościół mógłby stać obojętnie i nie wykorzystywać tego medium do ewangelizacji? Jak to robić? Jaka jest rola osób świeckich? Jaka jest rola najstarszego pokolenia w krzewieniu kultury Internetu?
 W dniu 16 maja 2007 r. w sekcji terenowej KIK w Katowicach przy parafii Matki Boskiej Piekarskiej, Wojciech Sala wygłosił odczyt p.t.: "Internet narzędziem ewangelizacji?". Pełny tekst jest dostępny na stronie: chrzanow.kik.opoka.org.pl/wsala/odczyty/narzedzie.html
 W omawianym referacie autor czerpał inspiracje z własnych doświadczeń nauczyciela informatyki, uczestnika sympozjów "Komputer w edukacji", międzynarodowego kursu E-Teacher, redagowania serwisów internetowych (KIK w Chrzanowie, Porozumienie KIK, Kongres Tematyczny Media) i udziału w III Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
Anna Sala 
.
Strona internetowa KIK Jaworzno
 KIK Jaworzno informuje, że powstała oficjalna strona internetowa Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie. Zapraszamy do odwiedzania witryny: www.kik.jaw.pl oraz podajemy adres poczty elektronicznej, na który prosimy kierować całą korespondencję: kik@jaw.pl

."Kontakt" - gazeta (miesięcznik) KIK-u w Warszawie

 W ciągu ostatniego roku, który minął pod znakiem obchodów pięćdziesięciolecia istnienia KIK-u, dało się zaobserwować wyraźne ożywienie aktywności; aktywności wewnątrz Klubu - osób z nim związanych, i aktywności samego Klubu - w debacie publicznej. Taka sytuacja wzbudziła w naszym przekonaniu potrzebę poszerzenia płaszczyzny dyskusji i wymiany poglądów między ludźmi w jakiś sposób identyfikującymi się z Klubem. Próbą odpowiedzi na tę potrzebę jest założenie "Kontaktu" - gazety środowiskowej współtworzonej przez osoby należące do różnych sekcji i pokoleń. Pierwszy, majowy numer jest na stronie: www.kikkontakt.blog.pl

XVI Spotkania Dzieci w Ogrodach Kurii Metropolitalnej "I przez Nas ma świat lepszym być" 1 czerwca 2007

Organizatorami Spotkań byli: Eucharystyczny Ruch Młodych oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Współorganizatorami: Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, Urząd Miasta Katowice, IK "Estrada Śląska" oraz MOSiR Katowice. Patronat medialny przyjęli: Radio eM 107,6 FM oraz Gość Niedzielny. W spotkaniu wzięło udział mimo nie najlepszej pogody około 500 dzieci.
 Dzieci spotkały się w katedrze o godzinie 10.00 gdzie czekało ich spotkanie z Magdą Buczek oraz młodą mistrzynią szermierki Dominiką Mosler, następnie uczestniczyły we Mszy św.
 Około godziny 11.45 dzieci przeszły do ogrodów kurialnych na wspólną zabawę, którą poprowadzili: dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny "YCHTIS", Magda Anioł, zespół TIBI DABO z Olkusza oraz pan Mirosław Kańtor. W tym samym czasie dzieci mogły uczestniczyć w grach sportowych oraz zabawach rekreacyjnych przygotowanych przez katowicki MOSiR. W grach i zabawach uczestniczyły wszystkie dzieci, które przybyły do ogrodów. Każde dziecko, które wzięło udział w jakiejkolwiek konkurencji sportowej lub zabawie rekreacyjnej było nagradzane, zgodnie z przygotowanym Regulaminem Bloku Sportowo-Rekreacyjnego. Nagrodami były zakupione przez organizatorów: maskotki i zabawki, mini puzzle, breloczki, mini warcaby, koszulki i długopisy z logo Miasta Katowice, znaczki z logo miasta, zestawy do badmintona oraz ping ponga, słodycze, soczki oraz inny drobny sprzęt sportowy. Wydano około 500 różnego rodzaju kompletów zestawów nagród. W międzyczasie na scenie odbył się konkurs piosenki dziecięcej z nagrodami. Oprócz gier i zabaw dla dzieci organizatorzy zapewnili dzieciom inne niespodzianki - były to w tym roku dwie dmuchane zjeżdżalnie.
 Przy wejściu do katedry oraz do ogrodów dzieci otrzymały specjalnie wykonany na tą okazję wisiorek z logo spotkań i napisem "XVI Spotkania w Ogrodach Kurii Metropolitalnej - I przez Nas ma świat lepszy być - Katowice 2007".
 Zabezpieczenie medyczne spotkań zorganizowała Służba maltańska, natomiast bezpieczeństwa pilnowali funkcjonariusze Straży Miejskiej w Katowicach. Dzieci w czasie ich zabawy odwiedził Wiceprezydent Katowic Józef Kocurek. Wśród sponsorów spotkania należy wymienić: Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, Najwyższą Izbę Kontroli, firmę MASPEX, Radio eM, Małego Gościa Niedzielnego, IK Estrada Śląska, Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice, Hurtownię FLORYDA, Hurtownię Emmanuel, którzy przekazali na rzecz dzieci pieniądze lub podarunki.
 Po trzech godzinach zabaw i śpiewów dzieci z uśmiechem na ustach opuszczały Ogrody. Było to dla nas bardzo ważne, ponieważ impreza został skierowana do dzieci najbiedniejszych oraz specjalnej troski i była organizowana z myślą o uczynieniu tego dnia, dnia święta dzieci, dniem miłym i beztroskim dla nich. Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu tych chwil radości dla dzieci.
 Jak co roku spotkanie w ogrodach kurialnych było spotkaniem otwartym dla wszystkich dzieci naszego miasta, a wszystkie niespodzianki oraz poczęstunek w postaci drożdżówek oraz soczków, które otrzymały wszystkie dzieci, były bezpłatne. Było to możliwe dzięki przychylności dla naszej inicjatywy Urzędu Miasta Katowice oraz innych wymienionych już wcześniej sponsorów.
Andrzej Dawidowski
.
Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 -1987
 II. Po "nowym narodzeniu" nastąpił zwrot ku nowej rzeczywistości, do której przystęp otworzyła Mu wiara. Był to okres intensywnego wchłaniania światła wiary, a jednocześnie pierwsza próba poddania swego życia Bogu. Nastąpił czas intensywnej pracy nad sobą i ćwiczenia swej woli. Wzrastało w Nim silne pragnienie świętości, do którego dążył przez pracę nad sobą, umartwianie rozumu, woli, serca i zmysłów. Chciał ją osiągnąć własnym wysiłkiem, nie pojmując jeszcze wówczas, że świętość jest łaską.
 Franciszek do końca wojny przebywa w różnych obozach i więzieniach. W kwietniu 1945 r. zostaje zwolniony przez armię amerykańską z obozu w Legenfeld, niedaleko Zwickau. Po pewnym czasie wraca do kraju i wstępuje do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, podejmując studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z ogromną determinacją i gorliwością poddaje się regulaminowi seminaryjnemu i wchłania wiedzę filozoficzną i teologiczną. Cechowało Go sumienne podejście do swoich obowiązków. Koledzy mówią o Nim, że odznaczał się wielką inteligencją, niezwykłą pracowitością i pobożnością, był pełen inwencji, udzielał się społecznie. Był bardzo aktywny, prowadził Koło Naukowe, założył Sodalicję Mariańską i Koło Abstynentów. Interesowała Go liturgia, miał ducha apostolskiego. Jako starszy kleryk lubił rozmawiać z młodszymi alumnami, był przy tym bardzo bezpośredni i uczynny. Z rozmów z Nim wychodziło się ubogaconym.
 Na trzecim roku krystalizują się Jego zainteresowania teologiczne. Interesował się szczególnie psychologią i filozofią religii, liturgiką, ascetyką i mistyką. Z czasem wykrystalizowała się główna idea, której chciał się poświęcić - idea uniwersalnego Królestwa Chrystusowego uobecniającego się w Kościele jako Mistycznym Ciele Chrystusa. Będzie to myśl przewodnia całego Jego życia kapłańskiego.
 Ks. Blachnicki określa drogę swego życia wewnętrznego w pierwszych latach seminarium jako kontynuację tego, co rozpoczęło się w więzieniu w 1942 r.
 Natomiast ostatnie lata seminarium to czas, w którym nastąpiło załamanie się wiary w możliwość zmiany samego siebie wysiłkiem własnej woli i zrozumienie, że tylko Bóg zbawia. Świadomość ta doprowadziła Go do głębokiej ufności wiary w miłosierdzie Boże i przeświadczenie, że całe dobro, którego doświadcza jest dziełem łaski Bożej. Odkrycie to nazwał "przewrotem kopernikańskim", nawróceniem ufności.
 Przed święceniami kapłańskimi Franciszek dokonał gruntownego obrachunku z darów, które otrzymał od Boga i zagrożeń na przyszłej drodze życia kapłańskiego i doszedł do wniosku, że może przyjąć łaskę kapłaństwa. "Moją przyszłą pracę kapłańską musi określić moja nowa świadomość. Dawniej myślałem, że podstawą mojej działalności kapłańskiej może być tylko wartość mojej osobowości. Muszę być doskonałym, świętym, inaczej nie mogę iść do kapłaństwa. Ale teraz patrzę na to zupełnie inaczej. Mam być przede wszystkim dispesator misteriorum Dei - mam ludziom dawać Chrystusa zbawiającego przez moje ręce w sakramentach świętych." cdn.
ks. Stanisław Sierla, fragmenty wykładu wybrała Barbara Kwaśnik
.
SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach.
 Racibórz
 W pięknym, barokowym kościele p.w. Matki Bożej, zbudowanym w latach 1723 - 1727 znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z dzieciątkiem, pochodzący prawdopodobnie z końca XVI w. Wizerunek Maki Bożej Raciborskiej jest kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Został on w roku 1932 koronowany przez kardynała Adolfa Bertrama z Wrocławia. Przybywają tu licznie pątnicy z terenu Śląska oraz z Czech i Moraw, szczególnie w święta Nawiedzenia NMP (31 maja) i Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia).
 Parafia Matki Bożej 47-400 Racibórz, ul. Jana Pawła II 6, tel. 032 4155006

NASZE ROCZNICE

235 lat temu (5 sierpnia 1772 r.) w Petersburgu przedstawiciele państw zaborczych podpisali traktat o pierwszym rozbiorze Polski.
235 lat temu (18 sierpnia 1772 r.) broniący się w jasnogórskiej twierdzy konfederaci barscy poddali się wojskom rosyjskim. Był to ostatni ich punkt oporu.
160 lat temu (8 sierpnia 1847 r.) w Warszawie zmarł Samuel Bogumił Linde, twórca wielkiego słownika języka polskiego.
135 lat temu (4 czerwca 1872 r.) w Warszawie zmarł Stanisław Moniuszko wybitny muzyk i kompozytor. Był człowiekiem głęboko wierzącym.
110 lat temu (2 sierpnia 1897 r.) zmarł Adam Asnyk, znakomity poeta okresu pozytywizmu.
80 lat temu (20 czerwca 1927 r.) ks. arcybiskup August Hlond otrzymał nominację kardynalską.
80 lat temu (2 lipca 1927 r.) w Wilnie, na mocy dekretu papieża Piusa XI, odbyła się uroczysta koronacja papieskimi koronami obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.
75 lat temu (24 sierpnia 1932 r.) pilot Franciszek Żwirko i inżynier mechanik Stanisław Wigura, uczestnicy III Challenge'u czyli Międzynarodowego Turnieju Lotniczego Samolotów Turystycznych, jako zwycięzcy przybyli na metę w Berlinie.
70 lat temu (25 czerwca 1937 r.) w Poznaniu ks. kard. August Hlond jako legat papieski dokonał inauguracji Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla.
65 lat temu (8 czerwca 1942 r.) w Warszawie Niemcy rozstrzelali kilku Polaków, którzy potajemnie dostarczali Żydom żywność.
65 lat temu (20 czerwca 1942 r.) w Krakowie Niemcy wprowadzili zakaz dla Polaków korzystania z Parku Krakowskiego, będącego dotychczas terenem rekreacyjnym dla mieszkańców miasta.
65 lat temu (23 czerwca 1942 r.) w Krakowie gestapo zastrzeliło 30 chorych przebywających w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie. Pozostałych umysłowo chorych w liczbie 537 wywieziono do komór gazowych w Auschwitz. Zastrzelono także 20 Żydów, którzy kopali groby dla pomordowanych. W budynkach szpitalnych urządzono lokal dla Hitlerjugend oraz lecznicę dla esesmanów.
65 lat temu (21 lipca 1942 r.) w getcie warszawskim został rozstrzelany przez Niemców - za udzielanie pomocy lekarskiej choremu Żydowi - dr Franciszek Raszeja, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.
65 lat temu (22 lipca 1942 r.) w Warszawie władze okupacyjne rozpoczęły masowy wywóz ludności żydowskiej do obozu zagłady w Treblince. Propaganda niemiecka, pragnąc ukryć prawdę, mówiła o przesiedleniu Żydów na tereny wschodnie.
65 lat temu (6 sierpnia 1942 r.) w obozie koncentracyjnym w Treblince został zagazowany Janusz Korczak (właściwe nazwisko: Henryk Goldszmit) wraz z dwustu swoimi wychowankami z Domu Sierot.
65 lat temu (11 sierpnia 1942 r.) podziemna organizacja katolicka Front Odrodzenia Polski wydała i upowszechniła ulotkę autorstwa Zofii Kossak, potępiającą niemieckie zbrodnie mordowania bezbronnych Żydów. Zawierała ona również wyrazy ubolewania z powodu braku zainteresowania tą potworną zbrodnią zarówno ze strony zachodnich mocarstw, jak i międzynarodowych organizacji żydowskich.
60 lat temu (11 sierpnia 1947 r.) w Krakowie rozpoczął się proces polityczny czołowych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
55 lat temu (12 lipca 1952 r.) w Młynniku pod Krakowem zmarł Władysław Konopczyński, wybitny historyk, profesor UJ, autor pomnikowej pracy Dzieje Polski nowożytnej oraz wielu publikacji naukowych.
55 lat temu (22 lipca 1952 r.) Sejm PRL uchwalił konstytucję zgodnie z wytycznymi Stalina, która pozorowała wprowadzenie w Polsce ustroju rzekomo demokratycznego (także w zakresie swobód religijnych).
55 lat temu (31 lipca 1942 r.) w Krakowie rozpoczął działalność tajny Komitet Pomocy Żydom. Utworzyli go przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Demokratycznego i Stronnictwa Ludowego. Następnie przystąpili do niego działacze Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy.
50 lat temu (26 sierpnia 1957 r.) kopia cudownego obrazu Jasnogórskiej Pani rozpoczęła swoją peregrynację po polskiej ziemi.
45 lat temu (15 czerwca 1962 r.) w Warszawie zmarł na atak serca ks. abp Eugeniusz Baziak, metropolita lwowski i krakowski. W 1945 r. został zmuszony przez władze sowieckie do opuszczenia Lwowa. Po śmierci kard. Sapiechy objął obowiązki administratora Archidiecezji Krakowskiej. W 1952 r. został usunięty przez komunistów i internowany w Tarnowie. Do Krakowa powrócił po październiku 1956 r., w ramach tzw. odwilży popaździernikowej.
30 lat temu (23 czerwca 1977 r.) kardynał Karol Wojtyła otrzymał doktorat honoris causa na uniwersytecie w Moguncji za publikacje z dziedziny etyki, a szczególnie obrony godności ludzkiej.
25 lat temu (5 czerwca 1982 r.) biskupi z Polski i Niemiec zwrócili się do Ojca Świętego Jana Pawła II z prośbą o przyznanie bł. Maksymilianowi Marii Kolbemu tytułu męczennika w związku z przygotowaniami do jego kanonizacji.
25 lat temu (13 czerwca 1982 r.) ukazał się pierwszy numer "Solidarności Walczącej". W artykule "Kim jesteśmy? O co walczymy?" Morawiecki pisał: "Oszukiwani przez 38 lat już nie wierzymy w reformowalność tego systemu. Chcemy go zmienić i tę władzę pozbawić władzy". Tekst przysięgi można przeczytać w "Źródle" Tygodniku Rodzin Katolickich z 3 VI 2007 r., str. 25, a wywiad z Kornelem Morawieckim w Tygodniku Solidarność z 15 VI 2007 r., str. 20-21.
15 lat temu (4 czerwca 1992 r.) został obalony rząd Jana Olszewskiego. Z wywiadu z Janem Olszewskim w Tygodniku Solidarność z 8 VI 2007 r., str. 18-19: "- Swoją pierwszą wizytę za granicą złożyłem papieżowi Janowi Pawłowi II. Przedstawiłem mu swoją wizję naprawy Rzeczpospolitej. Skomentował ją życzeniem: oby moja misja premiera trwała tyle lat, ile trwa Jego pontyfikat." W Naszej Polsce z 12 czerwca 2007 r., str. 1, 14-15 jest sprawozdanie z rocznicowej konferencji w Sejmie: "Jak Polacy wybijali się na niepodległość. W 15. rocznicę obalenia rządu Jana Olszewskiego".
Wybrał Stanisław Waluś
.
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego Benedykta XVI
Czerwiec: Ogólna: Aby Bóg miał w swej opiece marynarzy i wszystkich ludzi związanych z morzem. Misyjna: Aby Kościół w Afryce Północnej swą obecnością i działaniem świadczył o miłości Boga do każdego człowieka i każdego narodu.
Lipiec: Ogólna: Aby wszyscy obywatele, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, mogli czynnie uczestniczyć w życiu publicznym i nim kierować. Misyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, świadomi swojego obowiązku misyjnego, udzielali konkretnej pomocy tym, którzy są zaangażowani w ewangelizacje narodów.
Sierpień: Ogólna: Za wszystkich, którzy przeżywają trudności wewnętrzne i chwile prób, aby w Chrystusie znaleźli światło i wsparcie pomagające odkryć prawdziwe szczęście. Misyjna: Za Kościół w Chinach, aby dawał świadectwo coraz większej jedności wewnętrznej i mógł okazać rzeczywistą i widzialną jedność z Następcą św. Piotra.
Wrzesień: Ogólna: Aby spotkanie ekumeniczne w Sibiu w Rumunii przyczyniło się do umocnienia jedności wszystkich chrześcijan, o którą Pan modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy. Misyjna: Za wszystkich misjonarzy i misjonarki, aby dzięki radosnemu przylgnięciu do Chrystusa potrafili pokonywać trudności, jakie napotykają w życiu codziennym.

Rekolekcje KIK

28-30 września 2007. Coroczne rekolekcje KIK odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. 2 noclegi, całodzienne wyżywienie. Koszt ok. 80 zł. Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. (32)707 6573.

Pielgrzymka do Ziemi Sądeckiej i Bobowej 9 - 10 czerwca 2007

 Podczas naszej czerwcowej pielgrzymki odwiedziliśmy grób śp. Marty Łabno w Bobowej oraz miejsca związane z pierwszymi wiekami chrześcijaństwa w Polsce.


  Prawie 3 lata minęły od śmierci pani Marty, która przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w życiu Klubu, pełniąc m.in. funkcję wiceprezesa KIK. Pamiętamy jej zaangażowanie w sprawy kultury oraz pomoc rodakom na Wschodzie. Przy rodzinnym grobowcu spotkaliśmy się z Jej mężem, córką i wnuczką, a następnie pan Zbigniew wraz z panią Anną zaprosili naszą grupę do restauracji.
 Tysiąc lat temu nad Dunajcem żył Świerad, pierwszy święty polskiego pochodzenia. Mieszkał w pustelni w Tropiu, a potem pojechał z misją ewangelizacyjną na węgierską wówczas Słowację, gdzie wstąpił do klasztoru przybierając zakonne imię Andrzej. Centrum sanktuarium w Tropiu stanowi XI-wieczny kościół z romańską polichromią. W pobliskim Podolu zobaczyliśmy natomiast polichromię renesansową.
 Patron Polski św. Stanisław, biskup i męczennik urodził się w Szczepanowie koło Brzeska. Obecnie na miejscu Jego domu rodzinnego wznosi się kościół o ciekawej architekturze - z jednej strony wygląda jak dom mieszkalny, a z przeciwnej strony, jak klasycystyczny kościół. Kościół ten otoczony jest cmentarzem, a w pobliżu stoi kaplica w miejscu, gdzie według tradycji Jego matka Bogna urodziła Go pod dębem. W Szczepanowie jest też ufundowany przez Jana Długosza herbu Wieniawa gotycki kościół św. Marii Magdaleny z przylegającym do niego prawie 100-letnim kościołem św. Stanisława, który Jan Paweł II podniósł do godności bazyliki mniejszej w 2003 r.
 Trzecią wielką postacią polskiego średniowiecza była św. Kinga, która ufundowała klasztor sióstr Klarysek w Starym Sączu i tu została kanonizowana w 1999 r. Papieski ołtarz pozostawiony został w tym samym miejscu, a w izbie pamięci można zobaczyć pamiątki po Janie Pawle II. W pięknym klasztornym kościele, którego ozdobą jest ambona w kształcie "Drzewa Jessego", spotkaliśmy grupę Chińczyków z Singapuru. Pobyt w Polsce zorganizowało im Biuro Pielgrzymkowe AVE z Katowic.
.Sanktuarium w Tropiu

.Sanktuarium w Pasierbcu

.Pasierbiec. Droga Krzyżowa. St. V. Panu Jezusowi pomaga nieść krzyż Jan Paweł II

.Sanktuarium w Pasierbcu. Droga Krzyżowa. St. VI. Krzyż podtrzymuje ks. Jerzy Popiełuszko.
 Na naszej trasie nawiedziliśmy sanktuaria Maryjne w Pasierbcu, Limanowej i Tuchowie, a także zobaczyliśmy zamek w Dębnie i Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach.

Zdjęcia: Andrzej Sanocki Tekst: Antoni Winiarski
.
Pielgrzymki - 2007 Rok
Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Organizator: Jan Mikos.
19-23.09.2007. Czechy, Niemcy - Bawaria - szlakiem Benedykta XVI. Koszt 440 zł + 85 Euro.
29.09.2007. Jędrzejów, Kielce. Koszt 60 zł.
6.10.2007 - na zakończenie roku pielgrzymkowego - Gidle, Częstochowa. Koszt 25 zł.
 Wpisać i dokonać wpłaty można w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 19.20. informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks. Emila Szramka 2/13.

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego
Zgłoszenia: tel. kom. 0508 290199, tel. służb. 032 3591198, tel. dom. 032 2557112. E-mail: awini55@yahoo.com
13-27.07.2007. Ameryka Południowa. Brazylia, Argentyna, Paragwaj.
11-15.08.2007. Kaszuby. Autokar. Obiadokolacje, śniadania, noclegi. Koszt: ok. 450 zł.

Chiny widziane oczami Polaka i Zakazane Miasto

 W Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 16 w czasie wakacji będą czynne dwie interesujące wystawy.
 Wystawa akwareli Krystyny Jasińskiej i fotogramów Antoniego Winiarskiego "Chiny widziane oczami Polaka" będzie czynna do 26 sierpnia 2007. Wernisaż wystawy z udziałem ok. 100 zaproszonych gości odbył się 10 maja. Podczas wernisażu wysłuchaliśmy utworów na wiolonczelę chińskiego kompozytora Tan Dun'a i J.S. Bacha w wykonaniu Agnieszki Chmielińskiej.

 Od 3 lipca (wernisaż o godz. 17.00) będzie można zobaczyć wystawę malarza chińskiego Kecai Li "Zakazane Miasto w Pekinie". Ta wystawa będzie również czynna do 28 sierpnia 2007 r.

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - spotkania w siedzibie KIK w Katowicach w drugą środa miesiąca o godz. 17.00: 10.10, 14.11 i 12.12.2007.

Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter) w drugi wtorek miesiąca, godz.18.00: 13.11 i 11.12.2007.

Sekcja Nauki Społecznej Kościoła - prowadzona przez prof. dr hab. Wojciecha Świątkiewicza i Rajmunda Rała wspólnie z "Civitas Christiana" - spotkania w siedzibie "Civitas Christiana", Katowice, ul. 3 Maja 26 (II piętro).

Msze św. pierwszopiątkowe o godz. 19.00 w kościele akademickim - krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach: 5.10, 2.11 i 7.12.2007

Dyżury w siedzibie KIK (pl. Ks. Emila Szramka 2/13) w piątki od godz. 17.00 do 18.00: prezes - pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca.

Składki: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem).
Numer konta KIK:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy w PKO BP S.A.
XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informator Klubowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Informator ten jest ostatnio rozsyłany drogą elektroniczną. Osoby zainteresowane otrzymywaniem Informatora Klubowego mogą zgłosić chęć otrzymywania do KIK w Warszawie: kik@kik.waw.pl

"Dlatego" Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Osoby zainteresowane otrzymywaniem biuletynu "Dlatego" drogą elektroniczną mogą zgłosić chęć otrzymywania na adres: irena.walus@data.pl

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacja o KIK w Internecie: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl

Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl).
Nakład: 400.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376 


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html