Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 6-8 (174-176) 28 czerwca 2006

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie". Mk 16, 15-18

50. rocznica protestu poznańskich robotników

28 czerwca 1956 r. - 3 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II modlił się pod Poznańskimi Krzyżami
 

Ojciec Święty Benedykt XVI w Polsce 25 - 28 maja 2006 
 

25 lat KIK w Katowicach i zebranie Prezesów KIK
Katowice 8 - 10 września 2006

Szczególnie zapraszamy członków naszego KIK do udziału w sobotniej Mszy św. i spotkaniu w Auli WŚSD.
Piątek 8 września 2006
Przyjazd Prezesów KIK
Sobota 9 września 2006
godz. 9.00 Msza św. w Kościele Akademickim (krypta katedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach). Homilię wygłosi Metropolita Katowicki Ks. Abp. Damian Zimoń.
godz. 10.30-12.30 Spotkanie w Auli Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.
godz. 14.00-17.00 Obrady Prezesów KIK.
godz. 17.00 -19.00 Zwiedzanie Katowic.
Po kolacji ciąg dalszy obrad.
Niedziela 10 września 2006
9.00 Msza św. w Bazylice w Piekarach Śląskich, Kalwaria.

Walne zebranie KIK w Katowicach 13 maja 2006

Delegaci rozpoczęli spotkanie Mszą Świętą, którą sprawował nasz kapelan ks. dr hab. Józef Kozyra. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Po udzieleniu absolutorium Zarządowi delegaci wybrali prezesa, którym został Antoni Winiarski.
Do Zarządu zostały wybrane następujące osoby: Andrzej Dawidowski, Kazimierz Krzyżanowski, Jan Mikos, Marianna Nęckarska, Małgorzata Piechoczek, Robert Prorok, Rajmund Rał, Wojciech Sala, Piotr Urbanowicz i Stanisław Waluś.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jacek Chmieliński, Józef Dziemba, Czesław Olszewski, Jerzy Smołka i Rena Ustrzycka.
Delegaci podjęli uchwałę w sprawie filmu "Kod Leonarda da Vinci".
Apel
 Walne Zebranie członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach popiera stanowisko sekretarza Kongregacji Nauki i Wiary arcybiskupa Angelo Amato w sprawie filmu "Kod Leonarda da Vinci" nakręconego według powieści Dana Browna.
Arcybiskup Angelo Amato oświadczył, że jest to "stek obelg, kalumni oraz błędów historycznych i teologicznych, wymierzonych w Jezusa, Ewangelie i Kościół".
Ks. Biskup Stanisław Wielgus, przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, przestrzega: "Kod da Vinci" zawiera następujące fałszywe historycznie i teologicznie twierdzenia: 1) Chrześcijanie od początku nie wierzyli w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Dogmat ten nakazał przyjąć ze względów politycznych cesarz Konstantyn na soborze w Nicei w 325 roku. - To nieprawda. 2) Jezus nie żył w bezżeństwie. Jego "żoną" była Maria Magdalena, której Jezus miał powierzyć kierowanie Kościołem. Urodziła ona potomstwo Jezusa, które dało początek francuskiej dynastii Merowingów, uważanej przez autora za tzw. Świętego Graala. - To nieprawda. 3) ... Zamiast iść na film, który jest bluźnierczą fikcją literacką warto przeczytać książki:
1) Carl E. Olson, Sandra Miesel: Oszustwo Kodu Leonarda da Vinci, zamówienia: www.fnp.pl
2) Amy Welborn: Największe tajemnice Kodu Da Vinci, zamówienia: www.polwen.pl
Przewodniczący zebrania Stanisław Waluś
Prezes KIK w KatowicachAntoni Winiarski
Wśród uczestników zebrania została przeprowadzona ankieta. Ankietowani mieli zaznaczyć jakie gazety czytają. Dalej mieli odpowiedzieć na pytania dotyczące biuletynu: 1) Jak oceniam biuletyn KIK "Dlatego"? 2) Czego jest za dużo? 3) Czego jest za mało? 4) Co powinno się jeszcze znaleźć w biuletynie? 5) Inne uwagi, wnioski. Spośród 121 propozycji w ankiecie czytanych choćby sporadycznie przez jedną osobę było 87 pozycji. Ankietowani dopisali 6 pozycji do tabeli. Ankietę wypełniły 34 osoby. Wyniki odpowiedzi na pytania dotyczące biuletynu "Dlatego" podawane będą w następnych numerach naszego biuletynu.
Tytuł Czytam regularnie Czytam sporadycznie
Angora 1 4
Anioł Stróż 0 1
Arka 0 2
Auto Moto i Sport 1 2
Auto Świat 1 2
Brydż 0 1
BURDA 0 1
Chip 1 4
Claudia 0 2
Computer World 0 4
Cuda i Łaski 0 1
Cywilizacja 0 1
Czasopisma matematyczne 1 0
Cztery Kąty 0 2
Działkowiec 0 3
Dziecko 0 2
Dziennik Zachodni 7 11
Fakt 0 1
Focus 0 6
Forum 0 3
Fronda 0 2
Gazeta Bankowa 0 1
Gazeta Polska 1 4
Gazeta Prawna 2 0
Gazeta Wyborcza 4 17
Głos 1 0
Głos Karmelu 1 0
Głos Nauczycielski 0 2
Głos Ojca Pio 1 2
Gość Niedzielny 22 11
Jasna Góra 0 2
Komputer Świat 0 6
List 1 6
L'Osservatore Romano 1 11
Mały Gość Niedzielny 4 5
Miejsca Święte 2 4
Miłujcie się 1 6
Młody Technik 0 3
Mówią Wieki 1 4
Murator 0 6
Myśl Polska 0 1
Najwyższy Czas 1 1
Nasza Droga  0 1
Nasza Polska 2 1
Nasz Dziennik 4 7
National Geographic 3 5
Newsweek Polska  2 9
New York Times 1 0
Niedziela 6 7
Niezależna Gazeta Polska 1 1
Nowe Państwo 0 1
Nowy Przegląd Wszechpolski 0 1
Odra 0 3
Ozon 1 3
Pani Domu 0 4
Polityka 2 7
Polityka Społeczna 0 1
Poradnik Domowy 2 2
Posłaniec Serca Jezusowego 1 1
Powściągliwość i Praca 1 4
Promyczek Jutrzenki 0 1
Przegląd Podatkowy 0 1
Przegląd Powszechny 1 4
Przewodnik Katolicki 1 3
Przyjaciółka 1 3
Przyroda Polska 0 2
Puls Biznesu 0 2
Res Publica Nowa 0 2
Rodzina Radia Maryja 0 5
Różaniec 0 3
Rzeczpospolita 8 5
Śląsk 0 1
Świat Kobiety 0 1
Tele Świat 2 0
Tele Tydzień 1 1
Tempo 1 0
Tina 0 2
Tygodnik Powszechny 7 12
Tygodnik Solidarność 1 4
Tygodnik Śląsko-Dąbrowski 0 2
Twój Styl 0 4
Uroda 0 1
W Drodze 0 8
Więź 1 4
Wprost 0 2
Wybierz Życie 0 1
Wychowawca 0 1
Wzrastanie 0 1
Zdrowie 1 1
Ziemia Święta 1 1
Znak 1 5
Źródło 1 1
Stanisław Waluś
WARTO PRZECZYTAĆ
Amy Welborn: "Zrozumieć kod da Vinci", POLWEN, Radom 2005,
Amy Welbron: "Największe tajemnice kodu da Vinci", POLWEN, Radom 2006,
Carl E. Olson, Sandra Miesel: "Oszustwo >Kodu Leonarda da Vici<", Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006,
Josh McDowell: "W poszukiwaniu odpowiedzi. Kod Leonarda da Vinci", Ruch Nowego Życia, Katowice - Warszawa 2006, www.rnz.org.pl
Słowo wstępne do ostatniej książki napisał Metropolita Przemyski Józef Michalik - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Patroni medialni: www.podprad.pl, przystanekjezus.pl, jezus.com.pl. W tygodniku Niedziela z 28 V 2006 dołączono ostatnią pozycję - bez zwiększenia ceny tygodnika.

Ojciec Święty Benedykt XVI w Polsce

Stacje telewizyjne, radiowe i prasa podawały informacje o pielgrzymce na bieżąco. Ukazały się teksty przemówień i homilii Ojca Świętego Benedykta XVI (jako dodatek do Gościa Niedzielnego z 4 VI 2006 i do Niedzieli z 4 VI 2006). Tu chciałbym się podzielić z czytelnikami "Dlatego" obrazem naszego publicznego świadectwa przywiązania do Piotra naszych czasów - poprzez dekoracje okien naszych mieszkań i transparenty przyniesione na Mszę Świętą na Błoniach 28 maja 2006 r.

Bielsko-Biała
...
Gliwice
......
Bytom
...
Kraków
W sobotę 27 V 2006 z rodziną udałem się na trasę przejazdu Ojca Świętego na Wawel. Wysłuchałem głos bijącego "Zygmunta" i z bliska zobaczyłem Ojca Świętego Benedykta XVI.

.

Potem poszliśmy na Błonia - i z daleka uczestniczyliśmy w spotkaniu Ojca Świętego z młodzieżą.
...
.

Około godz. 19.35 mieliśmy okazję zaobserwować rzadkie zjawisko jakim jest halo.
W niedzielę pielgrzymi z KIK-ów spotkali się na Błoniach w sektorze B.IV
...
.
Zdjęcie: Marek Puszczało
PARAFIA KORNATKA POZDRAWIA OJCA ŚWIĘTEGO * OJCZE ŚW. DAJESZ ŚWIATU ŚWIATŁO WIARY * SANKTUARIUM ZIELENICE * OJCZE ŚWIĘTY ŻOŁNIERZE 5 P. DOW. ZAWSZE WIERNI BOGU I OJCZYŹNE * WOLBROM - ŚW. KATARZYNY * FOS ZOE ŁAŃCUT * UKRAINE - KHERSON * PERU * SZCZECIN WITA * ŻYTOMIERZ - UKRAINA * KANIÓW * SKOCZÓW * LWÓW - ŚW. ANTONI PAX ET BONUM * OJCZE ŚW. WITA CIĘ POLAŃCZYK * ŻYWIEC * SULĘCIN WITA PAPIEŻA * ZIELONA GÓRA BRAT ALBERT *  NEOKATECHUMENAT * PARAFIA ŚW. WAWRZYŃCA WARSZAWA * OPOLSKA BRYGADA LOGISTYCZNA GODZISZÓW * RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE Z OJCEM ŚW.  * OAZA RODZIN Z KRACZKOWEJ * OJCZE ŚWIĘTY UMACNIAJ NAS W WIERZE * RADIO MARYJA - BOCHNIA * PKOLENIE JP II MYSZKÓW *  KSM NOWOGRÓD * GOLCOWA I ALBIGOWA WITA CIĘ * BIELSKO-BIAŁA STRACONKA * RADIO MARYJA * WYŻSZA SZKOŁA WOJSK LĄDOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WROCŁAW * D.A. EMMANUEL NAKŁO N. NOT. * POZNAŃ * PARAFIA CHRYSTUSA KRÓLA WARSZAWA TAGÓWEK * MODLIMY SIĘ ZA CIEBIE LIMANOWA * PARAFIA NAŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA ŻARY * USTOBNA DIEC. RZESZOWSKA * SOLIDARNOŚĆ * POLSKA TWOJĄ OSTOJĄ * CHRYSTUS INTRONIZOWANYM KRÓLEM *
Stanisław Waluś
Spotkanie z Haliną Bortnowską-Dąbrowską
 22 IV 2006 w siedzibie KIK odbyło się spotkanie z Haliną, autorką książki "Już jeszcze nie. Całoroczne rekolekcje z Ludźmi Adwentu". Artykuł wraz ze zdjęciami znajduje się pod adresem:
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/index.php?Itemid=55
Wojciech Sala
Wspólnie można więcej
W dniach 31 marca, 1 kwietnia, 2 kwietnia 2006 odbyła się sesja wyjazdowa Wojewódzkiego Ośrodka Formacji Katolicko - Społecznej "Civitas Christiana" oddział śląski w Katowicach. Zajęcia odbywały się w Brennej. Główny organizator zaprosił do udziału w sesji Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Klub Inteligencji Katolickiej. Tematy wykładów dotyczyły życia społecznego, jego ładu opartego o wartości chrześcijańskie, a także patologii w nim występujących.

Program zajęć tym razem obejmował nie tylko wykłady, ale także warsztaty, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem uczestników sesji. Prowadząca - mgr Bernadetta Grobelny zainteresowała obecnych organizacją, cechami zespołu, budowaniem atmosfery, eliminacją błędów w pracy zespołu. Klimat spotkania cechowała życzliwość i sympatia. Zauważono, że uczestnictwo w takich spotkaniach przyczynia się do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kościoła, narodu i państwa.
(Ze strony internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej) Rajmund Rał


3 Maja w gliwickiej katedrze

3-majowe uroczystości rozpoczęły się w gliwickiej katedrze Mszą św., której przewodniczył bp Gerard Kusz. W homilii nawiązał do 215. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i przypomniał, że była ona drugim na świecie, a pierwszym w Europie dokumentem tego rodzaju. W tym kontekście należy wyrazić zdziwienie, że niektóre państwa Europy usiłują nas pouczać o demokracji i egzaminować nas z przestrzegania standardów europejskich. Historię mamy pod tym względem znamienitą, ale przed nami aktualne zadania. Potrzeba ludzi mądrych. Tutaj ks. Biskup przytoczył słowa wypowiedziane w 1994 roku w Skoczowie przez Ojca Świętego Jana Pawła II: "Polsce potrzeba ludzi mądrych i prawego sumienia". Ponad 200 lat temu rozumieli ten problem światli twórcy Konstytucji, a król Stanisław August ustanowił order "Sapere auso" (temu, który odważył się być mądry). Odznaczono nim m.in. pijara ks. Stanisława Konarskiego założyciela Collegium Nobilium. Zadaniem tej instytucji było kształcenie nowego pokolenia Polaków, przygotowanego do przeprowadzenia przebudowy państwa polskiego. Podobnie dzisiaj potrzeba takich ludzi mądrych i zaangażowanych, którzy swoją działalność traktowaliby jak służbę publiczną.
Marek Smolik
Z "Informatora Klubowego" KIK w Warszawie - czerwiec 2006
Głos Klubu Inteligencji Katolickiej
Prezydium Zarządu Klubu na pierwszym posiedzeniu po wejściu pp. Andrzeja Leppera i Romana Giertycha do rządu, w randze wicepremierów, postanowiło zająć oficjalne stanowisko. Treść oświadczenia - przyjętego jednomyślnie przez całe Prezydium Klubu, z udziałem S. Latka i S. Wielowieyskiego - brzmiała:
Od kilku dni Polska ma rząd utworzony przez koalicję opartą na ekstremie nacjonalistycznej i aroganckim populizmie. R. Giertych i A. Lepper są wicepremierami. Sytuacja ta jest stanem groźnym dla polskiej demokracji - najgroźniejszym od 1989 roku. Moralne oblicze praworządności w Polsce uległo zepsuciu.
W każdej demokracji są obecne czynniki ekstremistyczne. Dojrzałość i mądrość polityków mierzy się umiejętnością pozostawiania tych grup poza zasięgiem narzędzi władzy. Twórcy tej kompromitacji zignorowali słowa Jana Pawła II: "Państwa pluralistyczne nie mogą rezygnować z norm etycznych w życiu publicznym". Słowa te wypowiedział w polskim parlamencie w 1999 roku, przestrzegając przed "groźbą sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, który pozbawia życie społeczności cywilnej trwałego moralnego punktu odniesienia, odbierając mu, w sposób radykalny, zdolność rozpoznawania prawdy".
Prezydium Zarządu KIK, 8 maja 2006

W Gazecie Wyborczej z dnia 10 maja 2006 ukazał się list Prezydium Zarządu KIK, wyrażający niepokój z powodu powstania nowej koalicji rządowej. Wywołał on żywą dyskusję w Zarządzie Sekcji Rodzin. KIK jest miejscem, w którym spotykają się osoby o różnych poglądach politycznych.
Zdolność do określenia wartości nadrzędnych, wynikających z tradycji chrześcijańskich i demokratycznych, powinna być w naszym odczuciu silniejsza niż różnice polityczne. Wydaje się nam, że wydawanie tak kategorycznych w treści oświadczeń narusza panujący w Klubie pluralizm i nie powinno mieć miejsca bez szerszych konsultacji wśród jego członków.
Nie mamy nic przeciwko aktywności politycznej poszczególnych członków Zarządu. Niech jednak działają we własnym imieniu, bez wykorzystywania autorytetu całego KIK-u.
Zarząd Sekcji Rodzin

Z poczty internetowej: Stanowisko w sprawie "Głosu Klubu Inteligencji Katolickiej"

Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku czuje się w obowiązku zabrać głos w związku z oświadczeniem Prezydium Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, zatytułowanym "Głos Klubu Inteligencji Katolickiej" z dn. 8 maja 2006.
Jest dla nas czymś naturalnym i w naszym przekonaniu, stanowi podstawę, na której opiera się nasze istnienie, że katolicy zrzeszeni w Klubach Inteligencji Katolickiej mają różne poglądy i mogą je publicznie wyrażać. Unifikacja poglądów może prowadzić tylko do totalitaryzmu i degeneracji zamiast rozwoju społeczeństw. Nasza cywilizacja oparta jest na chrześcijaństwie i uczy też odpowiedzialności za słowa, do czego w szczególności zobowiązuje nas przynależność do grona osób chcących wpływać na kondycję katolickiej myśli w polskim społeczeństwie.
Niestety zarówno forma, jak i ton wypowiedzi zarządu warszawskiego klubu budzą nasze najgłębsze oburzenie i wyrażamy stanowczy sprzeciw zdecydowanie odcinając się od takiego sposobu myślenia. Możemy zrozumieć, że podczas coraz wyraźniej zarysowującej się w Polsce polaryzacji poglądów, niektórym osobom może nie odpowiadać obecny Rząd RP. Jednak niezmiernie dziwi nas, że w tak ostry sposób wypowiadają się teraz ci katolicy, którzy kilka lat temu nie protestowali, gdy Rząd RP wspierały, i współtworzyły osoby jawnie obrażające Ojca Świętego Jana Pawła II i naszą wiarę. Natomiast teraz powołują się na jego słowa w uzasadnieniu krytyki ugrupowań, które przecież w swoich programach i działaniu oficjalnie promują wartości chrześcijańskie.
Uważamy, że tak sformułowany tekst "Głosu..." może mylnie sugerować, że opinia ta jest głosem całego naszego środowiska, a przecież tak nie jest. Jesteśmy też przekonani, że w samym Warszawskim KIK-u również występują rozmaite opcje spojrzenia na bieżące sprawy społeczne i polityczne w całym bogactwie różnorodności.
Uważamy też, przy całym szacunku dla występujących w naszym kraju odmiennych opinii, że publiczne prezentowanie przez świeckich katolików stanowiska w ważnych dla narodu polskiego sprawach, winno opierać się przede wszystkim na poszanowaniu naszej 1000-letniej chrześcijańskiej tradycji, nie mówiąc już o zachowaniu podstawowej logiki, kultury oraz zdrowego rozsądku.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku podjął odpowiednią uchwałę i upoważnił podpisane niżej, z imienia i nazwiska, osoby do wyrażenia na piśmie naszego stanowiska.
Za Zarząd KIK w Gdańsku:
Prezes Zarządu dr Franciszek Makurat - Współ Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia KIK
V-ce Prezes Zarządu prof. Bogusław Grabowski
V-ce Prezes Zarządu Roman Pająk
Członek Zarządu Roman Małecki
Gdańsk 24 maja 2006 roku.

Moim zdaniem

Pierwsza część oświadczenia "Głos Klubu Inteligencji Katolickiej" podpisanego przez Prezydium Zarządu KIK w Warszawie 8 maja 2006 obejmuje 4 zdania twierdzące, z których moim zdaniem jedynie drugie jest prawdziwe (R. Giertych i A. Lepper są wicepremierami).
Czy można ekstremą nacjonalistyczną nazywać tych, którzy chcą zadbać o obywateli lepiej, niż to robili poprzednicy, którzy doprowadzili do kilkukrotnego zwiększenia zadłużenia Polski w stosunku do tego, które pozostało po rządach za czasów pierwszego sekretarza PZPR E. Gierka? Czy można ekstremą nacjonalistyczną nazywać tych, którzy chcą rozwoju polskiej gospodarki, a nie pozbywania się własności narodowej na olbrzymią skalę, którzy są przeciwko masowemu likwidowaniu polskich zakładów pracy, przeciw ograniczeniom w produkcji rolnej i chcą przez rozwój małych rodzimych przedsiębiorstw zmniejszyć bezrobocie? Czy można ekstremą nacjonalistyczną nazywać tych, którzy chcą wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży w oparciu o tysiącletnią chrześcijańską kulturę Polski? Co to jest arogancki populizm? Gdy zgodnie z zasadami demokracji trzecia co do wielkości partia wchodzi do koalicji rządowej to jest źle - może dlatego, że się nazywa "Samoobrona"? Przecież demokracja to władza ludu.
Moim zdaniem trzecie zdanie, w którym Autorzy napisali o "stanie ... najgroźniejszym od 1989 roku" świadczy o zapomnieniu, jakim prezydentem był A. Kwaśniewski, jakim premierem był L. Miller, jakie były rządy SLD-UP-PSL. O dokonaniach A. Kwaśniewskiego pisałem w biuletynie "Dlatego" numer 1-3(169-171) z 16 I 2006 r. na str. 9 i 10.
Jeżeli chodzi o "moralne oblicze praworządności w Polsce" to moim zdaniem po kilkunastu latach od odzyskania niepodległości jest w Polsce szansa na odnowę moralną, o czym świadczy choćby powstanie kilku komisji śledczych, tendencja w kierunku powszechnej lustracji i ostatnie działania Instytutu Pamięci Narodowej.
Moim zdaniem warto uważnie przeczytać w "Tygodniku Solidarność" z 12 maja 2006 r. artykuł Teresy Kuczyńskiej "I kto to mówi", w którym Autorka zawarła między innymi takie zdanie: "Kpi się z tezy, że Lepper się zmienił, ucywilizował i wiele nauczył. Nie dostrzega się też, jak bardzo uspokoił się język szefa Samoobrony a równocześnie zbrutalizował język dżentelmenów z Platformy. Przede wszystkim Komorowskiego, Olechowskiego, Rokity, Tuska". Moim zdaniem warto uważnie przeczytać w "Źródle - Tygodniku Rodzin Katolickich" z 4 VI 2006 r. felieton Jerzego Pawlasa "Jak nie odejdzie, pójdę na wagary". Autor zwraca uwagę na to, że nie było protestów, gdy edukacją zarządzał ideolog marksistowski J. Wiatr czy K. Łybacka. Dalej pisze: "Postkomuniści zapewniają, że akcje dzieci i młodzieży są spontaniczne, w co w końcu można by uwierzyć, jeżeli komuś przeszkadza dyscyplina w szkole, wychowanie patriotyczne czy walka z narkotykami". Moja Żona, nauczycielka matematyki, która nie była i nie jest sympatykiem LPR i tym bardziej R. Giertycha, pozytywnie odebrała jego ocenę homoseksualizmu: "tolerancja tak, promocja nie".
 Stanisław Waluś


SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach.
Turza

 Wieś położona 4 km na północ od Wodzisławia Śląskiego. W kościele zbudowanym w 1947 r. z okazji 30 rocznicy objawień w Fatimie, w ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej Fatimskiej, wykonany przez Franciszka Worka z Kamesznicy. Sanktuarium zwane "śląską Fatimą" stało się pierwszym ośrodkiem kultu MB Fatimskiej na terenie Polski. Odpusty od 13 maja do października.
Parafia Matki Bożej Fatimskiej, 44-31 Turza Śląska, ul. Tysiąclecia 15, tel. 032 451160

NASZE ROCZNICE

355 lat temu (30 czerwca 1651 r.) armia polska pod wodzą króla Jana Kazimierza odniosła zwycięstwo nad wojskami kozacko-tatarskimi w trzydniowej (28-30 VI) bitwie pod Beresteczkiem.
160 lat temu (7 czerwca 1846 r.) w Poznaniu zmarł Jan Karol Marcinkowski zasłużony obrońca polskości pod zaborem pruskim.
155 lat temu (28 lipca 1851 r.) Papież Pius IX, doceniając wielkie osiągnięcia Śląskiego Towarzystwa Wstrzemięźliwości, nadał mu rangę Bractwa pod opieką Najświętszej Maryi Panny.
105 lat temu (3 sierpnia 1901 r.) w Zuzeli koło Łomży urodził się Stefan Wyszyński.
65 lat temu (12 czerwca 1941 r.) w zaplanowanej eksterminacji polskiej inteligencji hitlerowcy rozstrzelali w Palmirach koło Warszawy grupę więźniów z Pawiaka.
65 lat temu (28 czerwca 1941 r.) w Generalnej Guberni władze niemieckie nakazały usuniecie z kościołów wszelkich polskich pamiątek historycznych.
65 lat temu (1 lipca 1941 r.) prowadząca legalnie działalność charytatywną Rada Główna Opiekuńcza (powstała z inicjatywy abpa Sapiechy) otrzymała od władz niemieckich zakaz dożywiania polskich dzieci.
65 lat temu (3 lipca 1941 r.) po wkroczeniu Niemców do Lwowa gestapo aresztowało 37 osób, w tym 23 profesorów i następnego dnia rozstrzelano wszystkich na stokach Kadeckiej Góry.
65 lat temu (14 sierpnia 1941 r.) ojciec Rajmund Maria Kolbe poniósł śmierć męczeńską w bunkrze głodowym w obozie koncentracyjnych w Auschwitz. Beatyfikowany przez papieża Pawła VI 17 października 1971 r., kanonizowany 10 października 1982 r. przez Jana Pawła II.
60 lat temu (5 lipca 1946 r.) władze PRL wydały dekret o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Obok Partii i Urzędu Bezpieczeństwa był to trzeci filar dyktatury komunistycznej w Polsce.
50 lat temu (28 czerwca 1956 r.) w Poznaniu robotnicy z fabryki Cegielskiego, w odpowiedzi na drastyczną podwyżkę cen, wyszli na ulice domagając się chleba i wolności.
50 lat temu (26 sierpnia 1956 r.) na Jasnej Górze biskupi polscy odnowili przymierze z Królową Polski, zawarte przez króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej 1 kwietnia 1656 r.
45 lat temu (14 lipca 1961 r.) Sejm PRL przyjął ustawę "O rozwoju systemu oświaty i nauczania". Jej celem było usuniecie nauczania religii ze szkół.
35 lat temu (25 sierpnia 1971 r.) władze radzieckie nakazały likwidację cmentarza Orląt Lwowskich.
30 lat temu (25 czerwca 1976 r.) nastąpił w Radomiu wybuch robotniczego niezadowolenia w wyniku ogłoszonej przez władze kolejnej podwyżki cen.
30 lat temu (18 sierpnia 1976 r.) zmarł ks. Roman Kotlarz po pobiciu na plebani przez "nieznanych sprawców". 25 czerwca 1976 r. ze schodów jezuickiego kościoła pw. Świętej Trójcy w Radomiu błogosławił protestujących robotników.
15 lat temu (15 sierpnia 1991 r.) - Światowy Dzień Młodzieży na Jasnej Górze z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II. Wybrał Stanisław Waluś


Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy Przez Ojca Świętego na rok 2006

Czerwiec: Ogólna: Aby rodziny chrześcijańskie przyjmowały z miłością każde przychodzące na świat dziecko i otaczały miłością chorych i starców, którzy potrzebują opieki i pomocy. Misyjna: Aby duszpasterze i wierni chrześcijańscy uznawali dialog międzyreligijny i inkulturację Ewangelii za codzienną służbę sprawie ewangelizacji narodów.
Lipiec: Ogólna: Aby wszyscy więźniowie, a zwłaszcza ludzie młodzi, otrzymali niezbędną pomoc społeczeństwa i zdołali nadać nowy sens swemu życiu. Misyjna: Aby na terenach misyjnych różne grupy etniczne i religijne żyły w pokoju i by razem budowały społeczeństwo, kierując się wartościami ludzkimi i duchowymi.
Sierpień: Ogólna: Aby osieroconym dzieciom było zapewnione ludzkie i chrześcijańskie wychowanie. Misyjna: Aby na terenach misyjnych różne grupy etniczne i religijne żyły w pokoju i by razem budowały społeczeństwo, kierujące się wartościami ludzkimi i duchowymi.
Wrzesień: Ogólna: Aby wszyscy, którzy korzystają ze środków społecznego przekazu, czynili to w sposób świadomy i odpowiedzialny. Misyjna: Aby dla całego ludu Bożego na terenach misyjnych formacja stała miała priorytetowe znaczenie.

Rekolekcje KIK w Brennej 15-17 września 2006.

Coroczne rekolekcje KIK odbędą się w Brennej. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. 2 noclegi, całodzienne wyżywienie, koszt 90 zł. Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. 032 707 6573.

PIELGRZYMKI w 2006 r.

15.10. Pielgrzymka KIK do Matki Bożej Boguckiej. Wyjście sprzed siedziby KIK o godz. 15.30 (zmiana terminu z majowego na październikowy z powodu pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski).
1. Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach (pełne informacje w poprzednim numerze "Dlatego").
ORGANIZATOR: ANTONI WINIARSKI.
11 - 26 lipca 2006. Chiny.
11 - 15.08. Wyżyna Lubelska.
Zapisy w siedzibie KIK w czasie dyżurów lub telefonicznie. Tel. kom. 0508 290199, 032 3591198 (praca), tel. domowy 032 2557112 (po godz. 21), E-mail: awini@us.edu.pl.
2. Pielgrzymki parafialne Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach i Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach (pełne informacje w poprzednim numerze "Dlatego").
ORGANIZATOR: JAN MIKOS
10 - 11.06. Sanktuaria Archidiecezji Krakowskiej.
26.08. Sanktuaria Diecezji Kieleckiej.
2 - 3.09. Sanktuaria Archidiecezji Lubelskiej.
21 - 24.09. Ukraina.
30.09. Sanktuaria: Przyłęków, Rychwałd, Rajcza, Szczyrk Górka.
6 - 8.10. Sanktuaria Archidiecezji Wrocławskiej i Poznańskiej.
14.10. Sanktuaria Diecezji Opolskiej.
21.10. Sanktuaria Archidiecezji Częstochowskiej.
28.10. Sanktuaria Diecezji Gliwickiej.
Zapisać się i dokonać wpłaty można w Parafii na Dolnym Tysiącleciu - tel. 032 2547400 i w Klubie Inteligencji Katolickiej, pl. Ks. E. Szramka 2 w Katowicach w każdy piątek w godz. 17.00 - 18.00, lub pod nr telefonu 032 2544060 (najlepiej po godz. 20.00), telefon komórkowy 0697 684666.

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - w siedzibie KIK o godz. 17.00. Prowadzi ks. dr hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca. Spotkania w 2006 roku: 14.06., 11.10., 8.11. i 13.12.

Sekcja Nauki Społecznej Kościoła - prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz. Spotkania w siedzibie "Civitas Christiana", Katowice, ul. 3 Maja 26 (II piętro).

Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - drugi wtorek miesiąca, godz. 18.00. Spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka. Spotkania w 2006 roku:  14.11. i 12.12.

Msze św. pierwszopiątkowe

Spotykamy się na Mszy Św. w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) o godz. 19.00.

Dyżury radnych
Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Wojciech Boroński, Jan Adamski - onformacje w poprzednim numerze "Dlatego".

Składki:
Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego!
O ile to możliwe, wpłaty prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK we wtorek 31 maja i w piątek 24 czerwca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem).
Nowy numer konta KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html, E-mail: awini@us.edu.pl

Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Barbara Kwaśnik i Stanisław Waluś (032-2381797, E-mail: stanislaw.walus@polsl.pl, irena.walus@data.pl ). Nakład: 400.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html