Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 1-3 (169-171)  16 stycznia 2006

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".         Mk 9, 2-7

25. rocznica Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

18 i 20 lutego 1981 - podpisanie porozumienia po 50 dniach ogólnopolskiego strajku robotniczo-chłopskiego w imię wspólnych wartości; umiłowania ziemi ojczystej, wiary i wolności zrzeszania się.

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie (fragment)

    Przytoczone słowa Wincentego Witosa wyznaczają nie tylko drogę polskim chłopom, ale również tym wszystkim, którzy są odpowiedzialni za organizację życia społeczno-gospodarczego polskiej wsi.
    W takim też duchu, zgodnym z polską tradycją, zostały zawarte w ostatnich czasach porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie w sprawie rolnictwa (z dnia 18 i 20 lutego 1981 roku), w których rolnicy próbowali znaleźć wspólnie z władzami rozwiązanie wielu bolesnych problemów. Wydaje się, że w obecnych czasach układy te nie tylko nie powinny być przemilczane, w każdym razie papież nie może o tym milczeć, nawet gdyby nie był Polakiem, a tym bardziej papież Polak. Wydaje się więc, że układy te powinny znaleźć swoją pełną realizację.
    Niechże rolnictwo polskie wyjdzie z wielokrotnego zagrożenia i przestanie być skazane tylko na walkę o przetrwanie. Niech doznaje wszechstronnej pomocy ze strony państwa. Wiele zniekształceń życia wiejskiego znajduje swe źródło w podrzędnym statucie rolnika jako pracownika i jako obywatela. Dlatego też model chłopa, lub chłopa-robotnika pracującego z małym skutkiem a ponad siły, winien być zastąpiony modelem wydajnego i niezależnego producenta, świadomego i umiejącego korzystać, nie gorzej niż inni, z dóbr kultury, i zdolnego do jej pomnażania.

W oczekiwaniu na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Polsce od 25 do 28 maja 2006 r.

    16 kwietnia 1927 - Joseph Ratzinger urodzony w Marktl am Inn, w Niemczech, jako syn Josepha, policjanta, i Marii, oraz młodszy brat Marii i Georga.
    1932 - rodzina przenosi się do Auschau am Inn, po tym jak ojciec popada w konflikt ze stronnikami NSDAP w Tittmoning.
    1939 - idąc w ślady brata Joseph Ratzinger zapisuje się do Szkoły św. Michała, niższego seminarium w Traustein.
    1941 - przymusowo włączony do Hitlerjugend, wkrótce zwolniony z uwagi na zamiar zostania księdzem.
    1943 - zaciągnięty do FLAK - jednostki przeciwlotniczej, służy w baterii broniącej zakład BMW.
    1944 - 10 września zwolniony z jednostki, w domu zastaje wezwanie do stawienia się w jednostce Służby Pracy Rzeszy.
    20 listopada 1944 - zwolniony ze Służby Pracy Rzeszy powraca do domu, trzy tygodnie później wezwany do stawienia się w jednostce wojskowej.
    1945 - kwiecień - maj - dezerteruje z armii i wraca do domu. Po zakończeniu wojny wzięty do niewoli przez armię amerykańską.
    - listopad - rozpoczyna formację kapłańską we Fryzyndze.
    Greg Tobin (dokończenie w następnym numerze)


WARTO PRZECZYTAĆ

    Greg Tobin: Ojciec Święty Benedykt XVI Papież nowego tysiąclecia, Wydawnictwo Esprit S.C., ul. Soroki 4/3 30-389 Kraków www.esprit.org.pl. Tytuł oryginału: Holy Father.
Pope Benedict XVI, Pontiff for a New Era. Druk i dystrybucja: Wydawnictwo AA, Pl. Na Groblach 5, 31-101 Kraków, dział handlowy: (12)2920905.
    Treść: Część I: Historia i rozwój papiestwa; Tu es Petrus" (ok. 30-1198), Papież jako władca i reformator (1198-1846), Powszechny Pasterz (1846-1978), Papież Jan Paweł II (1978-2005). Część II: Biografia papieża Benedykta XVI (Konklawe, Młody Józef, Kapłan i uczony, Od soboru do biskupstwa, Kongregacja, Urbi et Orbi - Sytuacja Kościoła na świecie), Poczet Papieży, Lista Antypapieży.

Odszedł Poeta!

    Wierzymy, że odszedł do Boga. Ks. Jan, był księdzem, który głosił Ewangelię również swoją literacką twórczością. Przypomnijmy kilka fragmentów z utworów ks. Jana Twardowskiego, w których pokazując zwykłą codzienność uczył miłości i poddania się woli Bożej.

... Jeżeli czynię cokolwiek z miłości do Pana Boga, to jest to zawsze wielkie, nawet gdyby się wydawało, ze mi się nie udaje.
(fragment tekstu "Ogień")

Tyle się wyrzekł Pan Jezus
w świętą noc betlejemską.
Zrezygnował z ziemskiego majestatu,
wygodnego mieszkania z firankami w oknach,
ale nie wyrzekł się ziemskiej, ludzkiej miłości.
Matczynej miłości,
troski opiekuna, świętego Józefa,
serdeczności pasterzy i mędrców.
Uświęcił ludzką miłość w naszych rodzinach.
Dlatego Wigilia to opłatek,
życzenia, podarunki,
poszukiwanie bliskich
pogubionych po świecie,
radość spotkania przy stole.
(z tekstu "Święta Bożego Myślenia")

Mamusia
Święty Józef załamał ręce,
denerwują się w niebie święci,
teraz idą już nie Trzej Mędrcy,
lecz uczeni, doktorzy, docenci.
 Teraz wszystko całkiem inaczej,
 to, co stare, odeszło, minęło,
 zamiast złota niosą dolary,
 zamiast kadzidła - komputer,
 zamiast mirry - video.
- Ach te czasy - myśli Pan Jezus -
nawet gwiazda trochę zwariowała,
ale nic się już nie zawali,
bo wciąż Mamusia ta sama.

Naucz się dziwić
Naucz się dziwić w kościele,
że Hostia Najświętsza tak mała,
że w dłonie by ją schowała
najniższa dziewczynka w bieli,
 a rzesza przed nią upada,
 rozpłacze się, spowiada -
że chłopcy z językami czarnymi od jagód -
na złość babciom wlatują półnago -
w kościoła drzwiach uchylonych
milkną jak gawrony,
bo ich kościół zadziwia powagą.
 I pomyśl - jakie to dziwne,
 że Bóg miał lata dziecinne,
 matkę, osiołka, Betlejem
Tyle tajemnic, dogmatów,
Judaszów, męczennic, kwiatów
I nowe wciąż nawrócenia
 Że można nie mówiąc pacierzy
 po prostu w Niego uwierzyć
 z tego wielkiego zdziwienia.

    Teksty zostały wybrane ze zbioru "Wszędy pełno Ciebie"  i "Święta Bożego Myślenia" ks. Jana Twardowskiego.          Ryszarda Chamułowa
Wypominki
za śp. ks. Jana Twardowskiego
Boże..., gdy mi tak smutno i ciemno,
uśmiechnij się nade Mną
fragmenty
Tak prosi Ten,
co chciał być biedronką,
bez orderu i imienia, i nazwiska.
Po prostu Jan od Biedronki!

Zmarł Jan od Biedronki!!!
Naprawdę?
Naprawdę!
Dnia 18 stycznia, w środę,
o godz. 18.24 zmarł ksiądz
Jan Twardowski,
książę polskich poetów.
Były to lata 1954-1956.
Języka polskiego
w tak zwanej Sorbonie
uczył nas ks. mgr Jan Twardowski.
Wielu kleryków
po kryjomu przed władzą seminaryjną
urywało się na kazania
ks. Twardowskiego dla dzieci.
Tylko do Nobla
inni Cię ubiegli.
Bo miłość czasem jest wariatka,
czasem egoistka,
a najczęściej gapa!
Oj, gapa, gapa!
Księże Profesorze kochany!
Największy jesteś z poetów.
Pozwól, że teczkę z klasówkami
na obydwa zamki - zamknę.
Buty równo zasznuruję.
Przy sutannie zapnę 33 guziki,
ornat biały Ci założę,
taki jeszcze roratni i gromniczny.
ks. Tymoteusz
 Nasz Dziennik, 3 II 2006, str. 10-11, Zdj.: S. Waluś


Słowa Ojca Świętego Benedykta XVI do Polaków po modlitwie "Anioł Pański" 29 stycznia 2006 r.

    Pozdrawiając pielgrzymów z Polski, myślę o tragicznym wypadku, jaki zdarzył się wczoraj wieczorem w Chorzowie, w którym straciło życie wiele ofiar. Zawierzam Bożemu miłosierdziu tych, którzy zginęli, jednoczę się w duchu z ich rodzinami oraz z tymi, którzy w tym wypadku odnieśli rany. Wszystkim z serca błogosławię.

Depesza kondolencyjna Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Damian Zimoń, w Katowicach
Drogi Arcybiskupie Damianie,
Wiadomość o tragedii ludzi zgromadzonych w hali wystawowej, która pochłonęła życie kilkudziesięciu osób, raniąc ich jeszcze większą liczbę, napełnia mnie współczuciem wobec ofiar i ich rodzin. Modlitwą obejmuję też Pasterza Archidiecezji i kapłanów, którzy są dziś najbliżej ludzi cierpiących. Jutro ofiaruję za Was wszystkich Mszę św., polecając Bożej opiece dotkniętych katastrofą.
Z wyrazami braterskiej jedności
 + Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Przemyśl-Warszawa, 28 stycznia 2006 r.
Powiedzieli:
    Abp Damian Zimoń, metropolita katowicki: "Zamachów terrorystycznych, wojen, katastrof jest na całym świecie tak wiele. Może z naszą globalną cywilizacją nie wszystko jest całkiem w porządku? (...)" (Katowice, 29 stycznia).
    Prezydent Lech Kaczyński: "Chciałbym wyrazić wyrazy najwyższego możliwego współczucia rodzinom wszystkich ofiar. (...) Myślę, że cała Polska modli się za dusze tych, którzy zginęli. Ja również będę się modlił, modli się nasz Kościół" (Katowice, 29 stycznia).
Niedziela, 12 II 2006, str. 4 i 13
Po tragedii na wystawie
pocztowych gołębi
Gdy tłum doświadczył wrażeń
w radosnym nastroju,
potęga natury
przy współpracy człowieka
zmiażdżyła gniazdo gołębi.
Symbol pokoju.
Łzy bólu zamarzły
na struchlałych powiekach.
Biały puch zmienił barwę
na czarną żałobę.
Flagi spuszczono w sercach
do połowy masztu.
Głos modlitwy narodu
nad tragicznym grobem
skąd uleciała w niebo
grupa entuzjastów,
lotem ptaków sławiąc
Boże dzieło stworzenia.
Żegnamy dobrych ludzi
życząc dobrych lotów
w towarzystwie gołębi
po strefach milczenia
do rajskiej hali Targów
na zlot świętych pilotów.
W lutym 2006 roku
Stanisław Krzyżaniak


Ks. Abp Stanisław Dziwisz - Kardynałem
Ks. Abp Stanisław Dziwisz - Człowiekiem Roku 2005 "Tygodnika Solidarność"

Niech Bóg we wszystkim błogosławi,
Serdecznie gratulujemy

Spotkanie opłatkowe KIK w Katowicach

    W czwartek 5 stycznia 2006 roku w siedzibie Klubu w Nowym Domu Katechetycznym przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczęliśmy Mszą św. w kaplicy coroczne spotkanie opłatkowe.

    Mszę św. sprawowali pod przewodnictwem ks. Metropolity Damiana Zimonia nasz kapelan ks. prof. Józef Kozyra i ks. Jan Klemens - członek honorowy KIK. W homilii ks. Metropolita katowicki nawiązał do powstania KIK w Katowicach 25 lat temu, aktualnej sytuacji w Polsce (bezrobocie, emigracja w celach zarobkowych, rozwody młodych małżeństw) i zachęcił członków KIK do  aktywności.

    Na zakończenie Mszy św. zaśpiewaliśmy piątą zwrotkę kolędy "Bóg się rodzi" - "Podnieś rękę, Boże Dziecię!" i udaliśmy się do sali na parterze na dalszą część spotkania.

    Wszyscy śpiewaliśmy kolędy.

    Nasi Duszpasterze składali nam życzenia, a prezes Antoni Winiarski przedstawił zebranym aktualne sprawy KIK.

    Podczas składania życzeń wrócił z kolędy ks. proboszcz Andrzej Suchoń i złożył uczestnikom spotkania opłatkowego serdeczne życzenia.
                  Stanisław Waluś


WARTO PRZECZYTAĆ
Alessandro Pronzato: Oto Słowo Boże rok B Komentarz do trzech czytań niedzielnych (fragmenty)
    Ile Bożych Narodzeń?

Możemy wyjść od podstawowego stwierdzenia, że nie ma jednego Bożego Narodzenia.
    Jest Boże Narodzenie folklorystyczne, handlowe, hałaśliwe, krzykliwe, pod szyldem powierzchowności, rozproszenia, oszołomienia, konsumpcyjnych rytuałów. To rodzaj pogańskiego "przywłaszczenia" święta.
    Jest też Boże Narodzenie emocjonalne, charakteryzujące się sentymentalizmem, poetycką ckliwością i infantylizmem z przejawami dobroci, uniesień, wielkoduszności, mglistego uczucia miłości, tolerancji i altruizmu.
    Jest również Boże Narodzenie w barwach snobizmu: demonstracyjnie antykonformistyczne, z podróżami i pobytem w ekskluzywnych i egzotycznych krajach (według nowego sloganu: "... jak najdalej od swoich").
    Jest nawet Boże Narodzenie intelektualistów, którzy interpretują pochodzenie święta chrześcijańskiego jako wyparcie obchodów "Natalis (solis) invicti" celebrowanego ongiś w zimowym przesileniu dnia z nocą.
    Jest również Boże Narodzenie pod znakiem religijności. Rodzaj spłaty, "tantum" za umowę zawartą z urzędem chrześcijańskim. Odruch świadomości pozwalający odkryć "powinność", którą należy spełnić przynajmniej przy tej okazji.
    Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że Boże Narodzenie nie jest jakąś datą (faktycznie, pierwsi chrześcijanie ją zapomnieli), ale początkiem. Boże Narodzenie przeżywane jako początek staje się tym, czym jest naprawdę, czymś radykalnie nowym, co więcej jedyną Dobrą Nowiną przyniesioną światu.
    Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, ul. Św. Jacka 16, 30-364 Kraków tel. 012 2606080 fax 012 2691732 www.salwator.com
e-mail: wydawnictwo@salwator.com
Czesław Olszewski


Rada Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, 21 stycznia 2006 r.

    Raz do roku odbywają się w Warszawie posiedzenia Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. W Porozumieniu uczestniczy 70 Klubów. W skład Rady wchodzi 18 Klubów wybieranych na trzyletnią kadencję. Jest zwyczajem, że na początku posiedzenia Rady głos zabiera zaproszony Gość. Tym razem był to ks. Roman Indrzejczyk,  kapelan Prezydenta RP.
    Ks. kapelan stwierdził, że rolą kapłana również kapelana prezydenta - jest pomagać zrozumieć człowiekowi Pana Boga. Kapelan ma pozostać w cieniu. Nie ma wizji kapelana prezydenta i nie chce mieć. Jako kapelan Prezydenta jest rektorem kaplic w Belwederze i pałacu prezydenckim oraz kościoła prezydenckiego w Wiśle.
   "Jestem starcem, mam 74 lata" - mówi - "jestem księdzem. Nie wchodziłem i nie zamierzam wchodzić w żadną politykę. Na nic nie mam wpływu. Myślę, że przy takiej postawie chęć załatwiania spraw duchowych będzie większa. Staram się, żeby nie było widać, słychać jakie mam preferencje polityczne. Kocham wszystkich i ci, którzy stoją na peryferiach wiary też będą wysłuchani." Po wypowiedzi ks. Romana wywiązuje się dyskusja.
   A. Winiarski: "Dlaczego politycy, ci z wysokiego szczebla nie zwracają się publicznie o modlitwę w intencji tego co czynią?"
   Ks. R. Indrzejczyk: "Istotnie, nie ma publicznych wystąpień z prośbą polityka o modlitwę. Nie było tego w PRL. Po 89 pojawiła się moda, by wspierać się modlitwą i kokietowaniem Kościoła. Każdy normalnie myślący bał się, że będzie źle odczytany, jakby chciał się podpierać Kościołem. Nie ma przekonania, że tak wypada. Nawet dopowiadanie przy ślubowaniu "tak mi dopomóż Bóg", było różnie przyjmowane. Musiałaby się wytworzyć odpowiednia atmosfera. Prywatnie politycy prosili mnie o modlitwę, nawet ci z lewej strony."
   A. Winiarski: "Czy będą rekolekcje, dni skupienia?"
   Ks. R. Indrzejczyk: "Tak. Np. z modlitwami poetyckimi. Wtedy i mniej pobożnych można zachwycić, wznieść na wyżyny. Będzie tablica ogłoszeń. Będzie odprawiana Msza św. o godz. 8.30. Ponieważ uczę religii w szkole muzycznej, to chórek mógłby występować w kaplicy prezydenckiej. Ta kaplica powinna żyć."
   A. Zięba: "Nie przebijały się do mediów informacje o kapelanie poprzedniego prezydenta."
   Ks. R. Indrzejczyk: "Był kapelan wojskowy, odprawiał Msze św."
    S. Latek poinformował zebranych, że ks. Roman prezentował w warszawskim KIK-u książkę napisaną przez parafian, która, jak powiedział, "sama się napisała". Jest też autorem tomiku poetyckiego "I niech tak zostanie ... niektóre myśli sercem wysłuchane." oraz przeczytał wiersz "Wybaczyć" z tego tomiku.
   Wybaczyć
   Znów trzeba wybaczyć
   - Tak  Jezus powiedział
   Zapomnieć urazy
   Szansę dać nadziei.
   I żebyśmy chcieli
   Tworzyć wciąż od nowa
   Życie sprawiedliwe
   Przyjazne każdemu.
   Żeby mógł się zmieścić
   W tym królestwie dobra
   Każdy zwykły człowiek
   Uczony i prosty.
   A. Winiarski powrócił do pytań: "Czego by Ksiądz życzył KIK-om?"
   Ks. R. Indrzejczyk: "Żeby byli ludźmi otwartymi. Kluby powstały jako Kościół otwarty. Na ogół tak jest, choć bywają perturbacje. Żeby to nie było nigdy towarzystwo wzajemnej adoracji. Mądrze iść do przodu. Aby było promieniowanie. Powinno być po człowieku widać, że jest mądry. Prawdziwa inteligencja potrafi uszanować tych mniej inteligentnych, pomóc im unosić się, wzrastać. KIK-i mają ogromnie dużo do zrobienia. Czasem w środowiskach kościelnych o KIK-ach mówi się źle wg szablonu: KIK - Tygodnik Powszechny - Gazeta Wyborcza. Klub z istoty jest Kościołem otwartym, postępowym. Rasizm, fundamentalizm, antysemityzm jest sprzeczny z katolicyzmem."
    Na zakończenie tej części spotkania, na prośbę prowadzącego, Ksiądz kapelan pobłogosławił zebranych.
    Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę odbędzie się 3 czerwca tuż po wizycie w Polsce Ojca Św. Benedykta XVI. Prelekcję na temat "Znaczenie "Solidarności" dla Polski" wygłosi Ryszard Terlecki, prezes krakowskiego IPN. Trwają uzgodnienia prelegenta duchownego. Do ustalenia pozostaje, który klub przygotuje Drogę Krzyżową.
    Jesienne spotkanie prezesów w Katowicach odbędzie się od piątku 8 do niedzieli 10 września 2006. Antoni Winiarski przedstawił stan przygotowań do spotkania. Mszę św. w katedrze o godz. 900 odprawi i wygłosi homilię ks. abp Damian Zimoń metropolita katowicki. Podczas spotkania przewidziane są rozmowy na tematy miejscowe o Śląsku, zakończenie obchodów XXV-lecia KIK w Katowicach, występ zespołu regionalnego. W ramach zwiedzenia będą Piekary Śl. (kalwaria, cudowny obraz) i Katowice (klasztor franciszkański w Panewnikach, kościół Mariacki, gdzie Klub ma siedzibę, sanktuarium Matki Boskiej Bogucickiej, Nikiszowiec, gdzie kapitalista wybudował dla robotników mieszkania, ochronkę, sklepy, kościół). W sobotę wieczorem przewidziane są obrady prezesów, a o 21.00 Apel Jasnogórski.
    Udział Klubów w Kongresach Tematycznych ORRK. 28 stycznia odbędzie się Kongres tematyczny Kultura inspirowana Dobrą Nowiną. Stanisław Latek prosi o przekazywanie materiałów na temat mediów, które na stronach Kongresu http://www.kongresruchow.pl/ umieści Wojciech Sala.
    Podsumowanie i wnioski z obchodów Dnia Papieskiego 2005 w KIK-ach. S. Latek przedstawił udział KIK-ów w Dniu Papieskim. Szczegółowa relacja jest zawarta na stronach Porozumienia. Ogólnie zbiórka przyniosła 7 mln zł, z tego na terenie przykościelnym - 6 mln 400 tys., w mieście - 320 tys. zł, SMS-owa - 400 tys. zł, indywidualne wpłaty - 180 tys. zł. Kluby włączały się w zbiórki organizowane przez parafie. Kluby propagują myśl papieską przez prelekcje, tygodnie kultury chrześcijańskiej.
    W roku 2006 pojawiły się propozycje różnych dni papieskich, np. Benedykt XVI ogłosił 29 czerwca dniem modlitw za Jana Pawła II, Episkopat utrzymuje termin niedzieli w październiku poprzedzającej dzień wyboru papieża, Sejm ustalił dzień 16 października świętem państwowym, pozostaje jeszcze data śmierci.
    Sprawy różne. Trwa budowa nowej siedziby warszawskiego KIK-u na Freta. Wpłynęło 400 tys. zł. Spośród 1,5 tys. członków 600 coś dało. Ani złotówka nie pochodzi z Libelli. Największa indywidualna wpłata 15 tys. Koszty wyniosą 900 tys. + 500 tys. na remont. W tym roku warszawski KIK obchodzi 50-lecie. Ustanowiona zostanie nagroda KIK, odbędą się regaty, warsztaty dziennikarskie dla Białorusinów, bieg uliczny, konferencja prasowa, na której przedstawiony zostanie album o KIK-u. Po Mszy św. odprawionej 24 października o godz. 10 w Katedrze lub na Piwnej, będzie oficjalne otwarcie nowej siedziby. W tym roku przypadają też srebrne jubileusze "młodszych" KIK-ów, m.in. 14 X, w sobotę, KIK Tarnów, 24-30 IV KIK Opole, w tym 28 IV odbędzie się sesja nt. Roli Ruchów Katolickich. Również KIK w Chrzanowie obchodzi swoje 25 lecie. W. Sala poinformował, że do Klubów przyszły umowy z Opoki dotyczące opłat za strony internetowe. Potwierdzili to inni prezesi obecni na posiedzeniu Rady. W. Sala rozdał Informator Serwisu Internetowego Porozumienia Klubów Inteligencji w Polsce. http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
 Spisał Wojciech Sala


Piszmy naszą historię

    Po październiku 1956 roku ówczesne Władze pozwoliły na powstanie 5 KIK-ów. W IX tomie Encyklopedii Katolickiej, wydanym w 2002 roku znajduje się hasło "Kluby Inteligenci Katolickiej". Sądzę, że warto, aby każdy KIK zapisał swoją historię, jak to uczynił np. KIK we Wrocławiu w 1997 r. oraz ostatnio KIK w Rybniku i KIK w Sosnowcu.
Stanisław Waluś


Gorąca prośba Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

    KIK w Warszawie w związku z bardzo wysoką podwyżką kosztów wynajmu dotychczasowego lokalu przy ul. Kopernika 34 musiał szukać nowego lokalu. Obecnie zajmuje tymczasowy lokal przy ul. Oboźnej 7. Pojawiła się możliwość kupna budynku od ojców Dominikanów. Na kupno KIK potrzebuje około 900 tys. zł. i prosi o pomoc. Wpłaty można dokonać na konto:
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
UL. OBOŹNA 7, lok. 55, 00-332 WARSZAWA
79 1020 1156 0000 7102 0063 0988
w miejscu "tytułem" należy wpisać:
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
    W sekcji KIK w Gliwicach została przeprowadzona zbiórka pieniężna. Zebraną kwotę wpłaciła pani Ludwika Gadomska i Jej nazwisko znalazło się w zestawie ofiarodawców w biuletynie KIK w Warszawie.

Uchwała Zarządu KIK w Katowicach

    Na zebraniu 9 marca 2006 r. Zarząd poparł rekomendację do Nagrody Wojciecha Korfantego dla prof. dr hab. Krystyny Heski-Kwaśniewicz. Przeważającą większość dorobku naukowego (25 książek, ponad 160 artykułów) stanowią publikacje związane ze Śląskiem, m.in. z twórczością G. Morcinka, Z. Kossak-Szczuckiej, dziejami prasy polskiej na Śląsku, dziejami harcerstwa, wydarzeniami historycznymi i współczesnymi. Prof. K. Heska-Kwaśniewicz żywo zareagowała na artykuł kwestionujący polską obronę Katowic w 1939 r.

Czesław Ryszka ponownie wybrany senatorem RP

    22 stycznia odbyły się wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym 27 z siedzibę w Częstochowie w związku z ponowieniem niektórych czynności wyborczych (poprzednio nie podano przez jaki komitet kandydat został zgłoszony). Senatorami zostali wybrani:
1) Ryszka Czesław Wincenty - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - uzyskał 20 193 głosy, 2) Lasecki Jarosław Wacław - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005 - 13 533 głosy.
    Czesław Ryszka jest członkiem założycielem KIK w Katowicach, pisarzem katolickim, redaktorem Niedzieli, laureatem Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego - ojca rodziny w 2002 roku. Serdecznie gratulujemy!

Nikt nie może obrażać uczuć religijnych

    Redakcja Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło" stanowczo protestuje przeciwko znieważaniu wizerunków Pana Jezusa i Matki Bożej, do jakich doszło w galerii "Stara Cegielnia" w Myślenicach na początku lutego br.
    Wyrażamy głębokie oburzenie z powodu opublikowania w "Gazecie Wyborczej" (6.02.2006 r.) i "Gazecie Krakowskiej" (7.02.2006 r.) znieważonych Wizerunków. Ekspozycja w Myślenicach oraz wspomniane publikacje w wymienionych gazetach obrażając głęboko uczucia religijne katolików są naruszeniem art. 196 kodeksu karnego.
    Wyrażamy niezłomna nadzieję, że właściwe organa wymiaru sprawiedliwości podejmą niezwłocznie stosowne działania celem eliminacji obrażania uczuć religijnych i znieważania tak drogich sercu każdego katolika symboli naszej wiary.     Źródło - Tygodnik Rodzin Katolickich, 19 II 2006, str. 3


Oświadczenie

    Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski z dezaprobatą spogląda na brak szacunku, ze strony zwolenników niczym nieograniczonej wolności słowa, dla wierzących oraz dla znaków, symboli i wartości religijnych.
    Kolejnym tego przykładem jest wydrukowanie w duńskim dzienniku "Jyllands Posten" karykatur proroka Muhammada (Mahometa) oraz ich przedrukowanie w innych gazetach europejskich (zob. Wolność słowa nie jest prowokacją, Rzeczpospolita 4-5 lutego 2006 r., s. 5).
    Wolność słowa, która wyśmiewa, raniąc uczucia innych, jest wypaczoną wolnością, a solidaryzowanie się z nią jest źle pojętą solidarnością. Incydent ten potwierdza wątpliwej jakości szkołę dialogu społecznego, międzykulturowego i międzyreligijnego. Przez łamanie prawa człowieka wierzącego, zwłaszcza do należnego mu szacunku, uderza się w jego godność i wprowadza się "dyktaturę relatywizmu". Komitet zdecydowanie odrzuca tego typu zachowania i postawy.
Bp Tadeusz Pikus, Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi
Warszawa, 4 lutego 2006 r.
Źródło, 19 II 2006, str. 24, Niedziela, 19 II 2006, str. 25


Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej homofobii:

    (...) Rezolucja Parlamentu Europejskiego przyjęta w Strasburgu w dniu 18 stycznia 2006 roku, potępiająca homofobię, słusznie odrzuca postawy dyskryminacji, pogardy i przemocy wobec osób o skłonnościach homoseksualnych. Równocześnie jednak, poprzez wezwanie skierowane do rządów państw członkowskich, by zrewidowały prawodawstwo dotyczące partnerów tej samej płci, narusza normy życia społecznego w Europie. Rezolucja ta, wykorzystując temat dyskryminacji osób o skłonnościach homoseksualnych, pośrednio lansuje ideę równego traktowania związku mężczyzny i kobiety ze związkami homoseksualnymi, a tym samym wypacza prawdę zakorzenioną w naturze człowieka, który został stworzony jako mężczyzna i kobieta. W konsekwencji przyjęta rezolucja stanowi poważne zagrożenie dla życia małżeńskiego i rodzinnego oraz całego ładu życia społecznego w Europie.
    Solidaryzujemy się z innymi episkopatami europejskimi i środowiskami chrześcijańskimi oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli podzielającymi z nami prawdę antropologiczną. W ten sposób wyrażamy swój sprzeciw wobec zamachu nie tylko na podstawy należytego funkcjonowania Unii Europejskiej, ale i na samo życie ludzkie.
    Apelujemy do Parlamentu Europejskiego o zaniechanie działań noszących znamiona dyktatury relatywizmu, zagrażającej wolności sumienia obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.                        Warszawa, 31 stycznia 2006 r.
 Nasz Dziennik, 2 II 2006, str. 9


Z ciekawością czekałem na poszczególne tygodniki, gdyż chciałem się dowiedzieć, w których z nich będzie podane to ważne oświadczenie naszych Duszpasterzy lub tylko informacja o nim.
Gazeta Polska (8 II 2006) - żadnej informacji.
Głos Tygodnik Katolicko-Narodowy (18-25 II 2006) - żadnej informacji.
Gość Niedzielny Tygodnik Katolicki (12 II 2006) - żadnej informacji.
Najwyższy Czas Tygodnik Konserwatywno-Liberalny (11 II 2006) - żadnej informacji.
Niedziela Tygodnik Katolicki (12 II 2006) - obszerna relacja ks. abpa Józefa Życińskiego o oświadczeniu.
Nasza Polska (7 II 2006) - pełny tekst oświadczenia.
Przewodnik Katolicki (12 II 2006) - cała treść komunikatu z 334. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, a w nim w punkcie piątym informacja o treści oświadczenia.
Tygodnik Powszechny Katolickie Pismo Społeczno-Kulturalne (12 II 2006) - obszerny fragment oświadczenia.
Tygodnik Solidarność (10 II 2006) - żadnej informacji.
Źródło Tygodnik Rodzin Katolickich (12 II 2006) - cała treść komunikatu z 334. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, a w nim w punkcie piątym informacja o treści oświadczenia.

 Stanisław Waluś


Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski

    Konferencja Episkopatu Polski solidaryzuje się z ojcami paulinami protestującymi przeciwko desakralizacji wizerunku Cudownego Obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry, jak uczyniło to jedno ze wznawianych właśnie czasopism.
     Miliony osób pielgrzymujących każdego roku do sanktuarium jasnogórskiego są wymownym znakiem tego, jak drogi Polakom i wiernym z innych krajów jest wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Pomimo deklaracji redaktora naczelnego, iż intencją autorów pomysłu nie było obrażanie ludzi wierzących, trudno nie zauważyć, że publikacja ta lekceważy wrażliwość religijną tych, którzy czczą Maryję w Jej Jasnogórskim Obrazie.
    Konferencja Episkopatu Polski zdecydowanie sprzeciwia się przejawom braku szacunku dla znaków, symboli i wartości religijnych, zwłaszcza tych, które w chrześcijaństwie pełnią szczególną rolę.
Ks. dr Józef Kloch, rzecznik KEP, Warszawa,10 lutego 2006 roku
Źródło, 26 II 2006, str. 24


Moim zdaniem

    Aby wydać jakąkolwiek opinię na temat programów Radia Maryja, należy wysłuchać wszystkich audycji w ciągu jednego tygodnia ze względu na układ programu tej rozgłośni.
    Wśród słuchaczy tej rozgłośni są też tacy, którzy wychowywani byli w domu bez Boga, a dzięki słuchaniu katechez i modlitwie w Radiu Maryja przyjęli chrzest i powrócili na drogę prawdy. Wiele osób dzięki Radiu Maryja nauczyło się modlitwy różańcowej, koronki do Miłosierdzia Bożego, śpiewu Godzinek, modlitwy Liturgii Godzin. Wiele chorych dzięki programowi Radia Maryja mogło odbyć swoistego rodzaju rekolekcje i przygotować się na spokojne opuszczenie tego świata.
    Ataki liberalno-lewicowych środków przekazu na Radio Maryja są nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Można się zastanawiać, czy nie jest to szerszy program obliczony na zniszczenie wiary katolickiej.
    Program Radia Maryja obejmuje wiele wartościowych pozycji; przede wszystkim dla ducha, ale też są audycje dla ciała. Przykładowo: Msze Święte, rozważania Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego, całe homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, modlitwy z dziećmi, katechezy dla dorosłych, Apel Jasnogórski z rozważaniem i cząstką Różańca, audycje ekologiczne, rozmowy niedokończone, porady lekarskie, koncerty życzeń, przepisy kulinarne, wiadomości, felietony, ... Wiele z tych audycji jest prowadzonych z udziałem radiosłuchaczy.
    Jestem przekonany, że krytykanci Radia Maryja nie potrafiliby wskazać konkretnego programu, który dzieli Kościół, napuszcza jednych na drugich czy jest antysemicki. Dziwne jest to, że w audycjach o Radiu Maryja emitowanych przez publiczne stacje radiowe i telewizyjne nie występują przedstawiciele rozgłośni z Torunia. Moim zdaniem propaganda liberalno-lewicowa chce uformować człowieka "inaczej" - akceptującego różne dewiacje, politycznie poprawnego, konsumpcyjnego, wyzwolonego z tradycyjnych wartości i bez Boga.
    Ojciec Święty z wielkim szacunkiem i uznaniem odnosił się do Radia Maryja i jego programu. Przed laty do Rodziny Radia Maryja powiedział: "Ja Pan Bogu codziennie dziękuję za to, że jest w Polsce takie radio, co się nazywa Radio Maryja".
Jan Mikos


Szkolenie

    "Godność człowieka - niezbywalnym prawem i fundamentem ładu społecznego" - to tematyka zajęć zorganizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Klub Inteligencji Katolickiej oraz Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Katowicach.
    W poprzednim sezonie (2004/5) na zajęcia uczęszczało kilku członków KIK, którzy na zakończenie otrzymali dyplomy.
    W 2006 r. realizacja wymienionego tematu obejmie następujące zagadnienia:
- godność człowieka w społeczeństwie obywatelskim, państwo jako dobro wspólne (państwo jako rodzina rodzin),
- o powstawaniu ładu społecznego,
- początek i kres metafizyki państwa?
- ranga wspólnoty w wymiarze lokalnym i narodowym (ojczyzna europejska, stosunek Kościoła do państwa, misja Kościoła),
- prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła,
- samorząd w życiu społecznym jako wyraz aktywności i odpowiedzialności obywateli.
    Program będzie realizowany w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia odbywają się w siedzibie Civitas Christiana w Katowicach, ul. 3 Maja 26, w piątki o godz. 16.30. Informacje o terminach będą podawane na bieżąco.
   Zachęcamy do korzystania z okazji podniesienia swojej znajomości katolickiej nauki społecznej.
Rajmund Rał


Moim zdaniem
Mamy szansę na IV Rzeczpospolitą

    Nadszedł czas budowania IV Rzeczypospolitej. Dobrze, że zakończyły się dwie poprzednie kadencje Aleksandra Kwaśniewskiego i że jest nadzieja na naprawę tego, co zostało źle zrobione. W całej prasie, którą regularnie czytam sprawowanie urzędu Prezydenta przez Aleksandra Kwaśniewskiego zostało ocenione negatywnie. Moim zdaniem warto przypomnieć niektóre decyzje i fakty z życia byłego Prezydenta. W drugiej części chciałbym podzielić się z Państwem przeglądem prasy w związku z wyborem Lecha Kaczyńskiego Prezydentem RP, co pozwala żywić nadzieję na budowanie IV Rzeczpospolitej.
    A. Kwaśniewski powiedział, że obronił pracę magisterską na Uniwersytecie Gdańskim. Rektor UG prof. Grzonka powiedział, że A. Kwaśniewski nie ukończył studiów na UG, natomiast prorektor UW przypomniał, że A. Kwaśniewski został skreślony 5 X 1978 r. z listy studentów Wydziału Ekonomiki Transportu UG.
    Za rządów koalicji SLD - PSL zliberalizowano ustawę częściowo chroniącą życie dopuszczając tzw. "aborcję ze względów społecznych" - czyli praktycznie na życzenie. Prezydent ustawę podpisał.
    Prezydent podczas wizyty w Kaliszu kazał swemu ministrowi Markowi Siwcowi parodiować gesty Jana Pawła II.
    Prezydent Kwaśniewski zawetował ustawę o powołaniu Instytutu Pamięci Narodowej.
    Wychodząc naprzeciw amatorom majątku narodowego (głównie z kręgów SLD i dawnej UW) A. Kwaśniewski zawetował ustawę o powołaniu Prokuratorii Generalnej, która miała nadzorować mienie Skarbu Państwa.
    Prezydent zawetował ustawę o biopaliwach, która miała dać szanse polskim rolnikom, spowodować zmniejszenie bezrobocia dzięki zatrudnieniu w przetwórstwie, przyczynić się do spełnienia wymagań Unii Europejskiej, aby zwiększyć udział źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii.
    Zawetował projekt nowelizacji kodeksu karnego wprowadzający zakaz rozpowszechniania wszelkiego rodzaju pornografii, co pozwoliło na wykorzystywanie małoletnich powyżej 15 roku życia do produkcji materiałów pornograficznych.
    Prezydent zawetował ustawę uwłaszczeniową, co było równoznaczne z odmówieniem milionom ludzi prawa do posiadania własnego mieszkania, kawałka gruntu czy innej części wspólnie wypracowanego majątku. W referendum uwłaszczeniowym około 95% uczestników wypowiedziało się za powszechnym uwłaszczeniem.
    Mówiąc w wywiadzie dla Radia RFM FM o zamordowanych w Jedwabnem przez współmieszkańców 1600 Żydach powielił kłamstwo Jana Grosa zawarte w książce pt. "Sąsiedzi".
    Zawetował ustawy: o ulgach na dzieci w podatku dochodowym, o corocznym dodatku rodzinnym oraz o dodatku dla rodzin wielodzietnych.
    Kwaśniewski zawetował nowelizację kodeksu pracy, która wprowadzała zakaz pracy w niedzielę placówek handlowych zatrudniających więcej niż pięciu pracowników lekceważąc prośbę biskupów polskich w liście podpisanym w imieniu Episkopatu przez Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa.
    Więcej o "dokonaniach" Aleksandra Kwaśniewskiego można przeczytać w następujących gazetach (w nawiasie podałem tytuły artykułów, określenia Kwaśniewskiego, ...): Głos nr 51-52 z 2005 (Postawić przed Trybunałem Stanu), Gość Niedzielny z 25 XII 2005 (Prezydent albo "prezio"), Nasz Dziennik z 22 XII 2005 ("Budowniczy" IV RP), Nasza Polska z 3 I 2006 (W interesie koterii, ... Pogarda dla polskości), Niedziela z 18 XII 2005 (Kres złej prezydentury), Przewodnik Katolicki nr 51 z 2005 (Zapamiętamy tę prezydenturę jako oligarchiczno-esbecką), Tygodnik Solidarność z 23-30 XII 2005 (Aleksander Veto Kwaśniewski), Źródło z 15 I 2006 (Wreszcie koniec wielce demoralizującej prezydentury postkomunistycznej).
    W październiku 2005 redakcja Przewodnika Katolickiego zamieściła w internecie wyniki mini ankiety. Na pytanie "Czy A. Kwaśniewski był dobrym Prezydentem Polski?" odpowiedziało 167 internautów. 28% odpowiedziało "Tak", natomiast 72% odpowiedziało "Nie".

Lech Kaczyński - prezydent IV RP
Przysięga Prezydenta

    Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście przysięgam, że dochowam wierność postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
    Tekst przysięgi został zamieszony w Głosie z 7-14 I 2006, Gościu Niedzielnym z 1 I 2006, Naszym Dzienniku z 24-26 XII 2005, Niedzieli z 8 I 2006, natomiast pełny tekst orędzia Prezydenta RP został opublikowany w Głosie z 7-14 I 2006, Naszej Polsce z 3 I 2006, Naszym Dzienniku i w Niedzieli z 8 I 2006.

Telegram Papieża do Prezydenta RP

Jego Ekscelencja
Pan Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
    W dniu, w którym obejmuje Pan urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przesyłam serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Proszę Boga, aby swą łaską wspierał Pana w realizacji tego odpowiedzialnego zadania. Pokój i radość, jakie towarzyszą bliskim już świętom Bożego Narodzenia, niech przenikają codzienność wszystkich Polaków. Niech Bóg błogosławi Panu, Jego Najbliższym i Współpracownikom oraz całemu Narodowi polskiemu.
Watykan, 23 grudnia 2005 r.
BENEDYKT XVI, PAPIEŻ
    Tekst życzeń został zamieszczony w prasie: L'Osservatore Romano, 2/2006, str. 64, Nasza Polska, 3 I 2006, str. 10, Źródło, 8 I 2006, str. 3.
Stanisław Waluś
NASZE ROCZNICE
765 lat temu (24 marca 1241 r.) Tatarzy najechali na Kraków i spalili niemal całe miasto.
345 lat temu (3 stycznia 1661 r.) w Krakowie ukazał się pierwszy numer czasopisma Merkuriusz Polski Ordynaryjny, najstarszej polskiej gazety.
205 lat temu (14 marca 1801 r.) zmarł Ignacy Krasiński, biskup warmiński, najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia, zwany księciem poetów.
180 lat temu (17 marca 1826 r.) w Wiedniu zmarł Józef Maksymilian hr. Ossoliński. W 1817 r. we Lwowie ze zgromadzonych dotychczas zbiorów rodzinnych i osobistych utworzył instytut naukowy nazwany Ossolineum.
180 lat temu (20 stycznia 1826 r.) w Warszawie zmarł ks. Stanisław Staszic, mieszczanin z pochodzenia, gorący patriota i wybitny pisarz polityczny.
175 lat temu (25 stycznia 1831 r.) Sejm Królestwa Polskiego uchwalił akt detronizacji cara Mikołaja I jako króla Polski. W tym czasie armia rosyjska wkroczyła na ziemie polskie, aby stłumić powstanie.
160 lat temu (19 lutego 1846 r.) w Galicji wybuchło powstanie przygotowane przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie. 4 marca 1846 r. upadek Powstania Krakowskiego.
85 lat temu (22 stycznia 1921 r.) w Warszawie urodził się wybitny poeta Krzysztof Kamil Baczyński.
85 lat temu (19 lutego 1921 r.) zawarcie w Paryżu politycznej umowy francusko-polskiej. W razie zagrożenia ze strony Niemiec obydwaj partnerzy zobowiązywali się do udzielenia pomocy wszelkimi siłami.
75 lat temu (12 lutego 1931 r.) po raz pierwszy dały się słyszeć słowa z rozgłośni watykańskiej.
 65 lat temu (25 stycznia 1941 r.) wojska angielskie i współdziałająca z nimi Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich zdobyły Tobruk.
65 lat temu (17 lutego 1941 r.) Gestapo aresztowało Ojca Maksymiliana Kolbego oraz czterech innych ojców z Niepokalanowa.
65 lat temu (27 lutego 1941 r.) władze niemieckie wydały zakaz - pod karą przymusowych robót lub aresztu - sprzedawania lub ofiarowania Żydom jakichkolwiek przedmiotów.
65 lat temu (23 marca 1941 r.) polskie lotnictwo (dywizjony bombowe 300 i 301) po raz pierwszy dokonało nalotu bombowego na Berlin.
65 lat temu (31 marca 1941 r.) niemieckie władze okupacyjne wydały zakaz działalności wszelkich stowarzyszeń religijnych.
60 lat temu (18 marca 1946 r.) na polecenie Stalina Kościół unicki czyli greckokatolicki został włączony do prawosławnej Cerkwi, która przejęła również unickie budynki sakralne.
45 lat temu (19 stycznia 1961 r.) po długiej tułaczce powróciły z Kanady na Wawel skarby wawelskie: arrasy, koronacyjny miecz polskich monarchów (Szczerbiec) i inne zabytki.
40 lat temu (8 marca 1966 r.) komunistyczne władze odmówiły udzielenia zgody na przyjazd do Polski Ojca Świętego Pawła VI.
25 lat temu (15 stycznia 1981 r.) w Watykanie Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął na audiencji delegację "Solidarności" z Lechem Wałęsą na czele.
25 lat temu (17 lutego 1981 r.) władze PRL zarejestrowały Niezależne Zrzeszenie Studentów.
25 lat temu (19 marca 1981 r.) w czasie sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, poświęconej problemom rolnictwa, do gmachu wkroczyła milicja i pobiła zaproszonych na posiedzenie członków rolniczej "Solidarności".
10 lat temu (18 lutego 1996 r.) odbyło się referendum uwłaszczeniowe, w którym zdecydowana większość Polaków (95,5 proc.) opowiedziała się za powszechnym uwłaszczeniem.
Wybrała Barbara Kwaśnik


Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego na rok 2006

Styczeń: Ogólna: Aby dążenie chrześcijan do pełnej jedności przyczyniało się do pojednania i pokoju między wszystkimi narodami świata. Misyjna: Aby chrześcijanie potrafili odnosić się do migrantów z szacunkiem i miłością, rozpoznając w każdej osobie obraz Boga.
Luty: Ogólna: Aby wspólnota międzynarodowa coraz lepiej uświadamiała sobie, że jej obowiązkiem jest jak najszybciej położyć kres handlowi ludźmi. Misyjna: Aby wierni świeccy w krajach misyjnych odczuwali potrzebę służenia własnemu krajowi również poprzez coraz większe zaangażowanie się w życie polityczne i społeczne.
Marzec: Ogólna: Aby młodzi, którzy szukają sensu życia, otaczani byli zrozumieniem i szacunkiem i by spotykali na swej drodze cierpliwych i pełnych miłości przewodników. Misyjna: Aby w całym Kościele wzrastała powszechna świadomość misyjna, która sprzyja współpracy i wymianie misjonarzy.
Kwiecień: Ogólna: Aby we wszystkich krajach szanowano indywidualne, społeczne i polityczne prawa kobiety. Misyjna: Aby Kościół w Chinach mógł wypełniać swą misję ewangelizacyjną, ciesząc się pokojem i wolnością.

SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
   W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach.
Mstów

    Wieś położona 14 km na wschód od Częstochowy. Obraz Matki Bożej otoczony czcią od połowy XVII w. znajduje się w barokowym kościele Wniebowzięcia NMP, zbudowanym w 1748 r. Miejscem kultu opiekują się kanonicy laterańscy.
    Występują tu również kult św. Walentego, patrona ludzi chorych na epilepsję i św. Stanisława Biskupa, który według tradycji miał przebywać w tej miejscowości. Największe natężenie ruchu pielgrzymkowego występuje w sierpniu, kiedy zatrzymują się tam grupy idące do Częstochowy. Frekwencja roczna: około 30 tys. osób, w tym również goście zagraniczni z Holandii, Francji i USA.
Parafia Wniebowzięcia NMP
42-244 Mstów, ul. Targowa 95, tel. 034 3284118

PIELGRZYMKI w 2006 r.

15.10. Pielgrzymka KIK do Matki Bożej Boguckiej. Wyjście sprzed siedziby KIK o godz. 15.30 (zmiana terminu z majowego na październikowy z powodu pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski).

    1. Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
ORGANIZATOR: ANTONI WINIARSKI.

11 - 26 lipca 2006. Chiny. Pekin, Wielki Mur, Zhengzhou - statkiem po Żółtej Rzece, buddyjski klasztor Shaolin, Xi'an - Terakotowa Armia, Luo Yang, Groty Longmen (sanktuarium buddyjskie), Nanjing, Sheshan (Sanktuarium Maryjne), Suzhou, Szanghaj. Cena: 3290 zł płatne przy zapisie + 1130 USD + 75 USD.
11 - 15.08. Wyżyna Lubelska. Jędrzejów (kościół i klasztor OO Cystersów, bł. Wincenty Kadłubek), Kielce (katedra, Matka Boża Różańcowa - Łaskawa), Krzyżtopór (ruiny zamku), Opatów (kolegiata św. Marcina), Sulisławice (Matka Boża Bolesna), Koprzywnica (zespół pocysterski), Sandomierz, Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów, Wąwolnica (Matka Boża Kębelska), Lublin, Chodel (Matka Boża Loretańska), Zamość, Radecznica (św. Antoni). Koszt. ok. 290 zł.

Świadczenia: noclegi, przejazdy, przeloty, śniadania i ciepłe kolacje, ubezpieczenie NW i KL, przewodnik, kapłan, bilety wstępu (Chiny).
Zapisy w siedzibie KIK w czasie dyżurów lub telefonicznie. Tel. kom. 0508 290199, 032 3591198 (praca), tel. domowy 032 2557112 (po godz. 21), E-mail: awini@us.edu.pl.

    2. Pielgrzymki parafialne Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach i Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
ORGANIZATOR: JAN MIKOS

1.04. Sanktuaria Diecezji Sosnowieckiej: Przeginia, Jaroszowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin. Koszt 20 zł - wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.45 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 18.00.
5 - 8.04. Słowacja Węgry: Lewocza, Św. Krzyż, Szturowo, Bystrzyca, Stare Hory. Estregom, Beszeniowa, Spiska Kapituła, Budapeszt, Nitra, Bojnice, Rajecka Leśna. Koszt 385 zł. Wpłata zaliczki 100 zł przy zapisie, całość do 5 marca. Wyjazd godz. 6.30 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.45 z Pl. Andrzeja. Bez nocnych przejazdów. Świadczenia: przejazd, 3 noclegi, ciepłe kolacje, śniadania, posługa kapłana, ubezpieczenie, przewodnik na całej trasie, a w Budapeszcie miejscowy polsko-języczny. Możliwość skorzystania z ciepłych źródeł. Przyjazd około godz. 18.30.
22.04. Uroczystość związana z Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Sanktuaria: Kraków Mogiła, Wieliczka, Kraków- Łagiewniki. Koszt 25 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.45 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz.19.00.
29.04. - 9.05. Włochy: Ołomuniec, Welehrad, Lechowice, Rimini, Florencja, Piza - krzywa wieża - plac cudów, Siena, Orwieto, Watykan - Grób Jana Pawła II - Audiencja środowa z Benedyktem XVI, Rzym - Bazyliki i zabytki Rzymu, Monte Cassino - klasztor i cmentarz, Neapol - Wezuwiusz, Petrelcina - dom urodzenia, wychowania Ojca Pio, klasztor - gdzie przebywał, kościół św. Anny - gdzie był chrzczony, Monte Sant'Angelo - Sanktuarium św. Michała Archanioła, San Giovani Rotondo - Sanktuarium - grób Ojca Pio, Lanciano - Cud Eucharystyczny, Republika San Marino, Padwa, Wenecja, Tarvisio. Koszt 295 E + 550 zł. Przy zapisie wpłata zaliczki 200 zł. Całość do 30 III. Bez nocnych przejazdów. Świadczenia - przejazd autokarem klimatyzowanym, śniadania, ciepłe kolacje, ubezpieczenie NW i KL, przewodnik, posługa kapłana, 10 noclegów. Wyjazd godz. 6.00 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.15 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 20.00.
20.05. Sanktuaria Archidiecezji Krakowskiej: Paczółkowice, Czerna, Imbramowice. Koszt 25 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6:45 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 18.30.
27.05. Sanktuaria Archidiecezji Częstochowskiej: Mrzygłód, Leśniów, Święta Anna, Mstów, Częstochowa. Koszt 30 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.45 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 19.00.
3.06. Sanktuaria Diecezji Bielsko - Żywieckiej: Bielany, Bielsko, Skoczów, Kończyce. Koszt 30 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.45 z Parafii Tysiąclecie Dolne, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 19.00.
10 - 11.06. Sanktuaria Archidiecezji Krakowskiej: Alwernia, Myślenice, Skomielna Czarna, Rabka, Ludźmierz, Zakopane - Krzeptówki, Jordanów, Maków Podhalański, Wadowice. Koszt 115 zł. Wpłata 50 zł zaliczki przy zapisie, całość do 15 maja. Wyjazd godz. 6.45 Parafia Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 19.00. Świadczenia: przejazd, nocleg, ciepła kolacja, śniadanie, ubezpieczenie, posługa kapłana, przewodnik w miejscach sanktuaryjnych.
17 - 25.06. Medziugorie. Kahlenberg, Nagykanizsa, Medziugorie, Dubrownik, Makarska, Tichalin, Wodospady rzeki Kravica, Split. Koszt 140 E + 390 zł. Wpłata 200 zł zaliczki przy zapisie, całość do 15 maja. Bez nocnych przejazdów. Wyjazd godz. 6.00 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.15 z Pl. Andrzeja. Świadczenia: przejazd, 8 noclegów, ubezpieczenie, ciepłe kolacje i śniadania w Medziugorie, posługa kapłana, przewodnik.
26.08. Sanktuaria Diecezji Kieleckiej: Miechów, Smardzowice, Zielenice, Wiślica, Pacanów. Koszt 35 zł. Wyjazd godz. 6.00 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.15 z Pl. Andrzeja.
2 - 3.09. Sanktuaria Archidiecezji Lubelskiej: Książomierz, Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Kijany, Lubartów, Lublin. Koszt 135 zł. Przy zapisie wpłata zaliczki 50 zł. Wyjazd godz. 6.00 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.15 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 19.00. Świadczenia: przejazd, nocleg, ciepła kolacja, śniadanie, ubezpieczenie, posługa kapłana, przewodnik w miejscach sakralnych.
21 - 24.09. Ukraina. Łańcut, Jarosław, Przemyśl, Kalwaria Pacławska, Lwów, Jazłowiec, Stanisławów, Halicz, Złoczów, Mikulince, Brzeżany, Świsz. Koszt 380 zł. Przy zapisie wpłata zaliczki 100 zł, całość do 15 sierpnia. Świadczenia: 3 noclegi, w sanktuariach, ciepłe kolacje, śniadania, posługa kapłana, przejazd, przewodnik miejscowy, bez nocnych przejazdów. Wyjazd godz. 6.30 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.45 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 19.00.
30.09. Sanktuaria: Przyłęków, Rychwałd, Rajcza, Szczyrk Górka. Koszt 25 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.45 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 18.30.
6 - 8.10. Sanktuaria Archidiecezji Wrocławskiej i Poznańskiej: Lgota Książęca, Wrocław Sanktuaria i Panorama Racławicka, Trzebnica, Krobia, Gostyń, Osieczna, Górka Duchowna, Golina, Lutynia. Koszt 175 zł. Przy zapisie, zaliczka 50 zł. Całość do 15 września. Wyjazd godz. 6.30 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.45 z Pl. Andrzeja. Świadczenia: przejazd, 2 noclegi, ciepłe kolacje, śniadania, posługa kapłana, przewodnik w sanktuariach. Ubezpieczenie.
14.10. Sanktuaria Diecezji Opolskiej: Góra Świętej Anny, Głogówek, Prudnik. Koszt 30 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.45 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd godz. 18.30.
21.10. Sanktuaria Archidiecezji Częstochowskiej: Wieluń, Danków, Kłobuck, Częstochowa. Koszt 30 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.30 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.45 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 18.30.
28.10. Sanktuaria Diecezji Gliwickiej: Lubecko, Zbrosławice, Rudy Raciborskie. Koszt 30 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.45 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 18.30.
Uwaga: Na listę pielgrzymów może być zapisana osoba, która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne osoby stanowią listę rezerwową do czasu dokonania wpłaty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w okresie poniżej miesiąca do wyjazdu, jeżeli zostały już dokonane wpłaty na noclegi i przejazdy, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszta. Zapisać się i dokonać wpłaty można w Parafii na Dolnym Tysiącleciu - tel. 032 2547400 i w Klubie Inteligencji Katolickiej, pl. Ks. E. Szramka 2 w Katowicach w każdy piątek w godz. 17.00 - 18.00, lub pod nr telefonu 032 2544060 (najlepiej po godz. 20.00), telefon komórkowy 0697 684666.
Wszystkie pielgrzymki są ubezpieczane NW, a na terenie innych państw NW i KL, posiadają opiekę duchową kapłana, przewodnika na całej trasie - zagraniczne, przewodnika w sanktuariach w kraju.

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny

Spotkania w siedzibie KIK o godz. 17.00. Prowadzi ks. dr hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca. Spotkania w 2006 roku: 8.03., 10.05., 14.06., 11.10., 8.11. i 13.12.

Sekcja Nauki Społecznej Kościoła

Przewodniczący prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz. Spotkania w siedzibie "Civitas Christiana", Katowice, ul. 3 Maja 26 (II piętro).

Sekcja Nauka-Wiara

Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - drugi wtorek miesiąca, godz. 18.00. Spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka. Spotkania w 2006 roku: 14.03., 11.04., 9.05., 13.06., 14.11. i 12.12.

Refleksje z pielgrzymki KIK do Meksyku, Gwatemali i Hondurasu

    Antoni Winiarski podzieli się refleksjami z pielgrzymki we wtorek 4 kwietnia 2006 o godz. 17 w siedzibie KIK w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2/13.

Spotkanie z Haliną Bortnowską-Dąbrowską

    W sobotę 22 kwietnia 2006 r. o godz. 17.00 w siedzibie KIK w Katowicach odbędzie się spotkanie z redaktor Haliną Bortnowską-Dąbrowską, autorką książki: "Już jeszcze nie. Całoroczne rekolekcje z ludźmi Adwentu".

REKOLEKCJE

24 - 26 marca 2006 - rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach. 2 noclegi, całodzienne wyżywienie. Koszt 100 zł. *)
9 - 11 kwietnia 2006 - rekolekcje dla inteligencji w Kościele Garnizonowym w Katowicach - prowadzi ks. dr Arkadiusz Wuwer. 9 IV: 19.30 - Msza Święta z homilią, 10-11 IV: 17.00 - nauka, adoracja, Sakrament Pojednania, Msza Święta z homilią.
15 - 17 września 2006 - rekolekcje KIK w Brennej - prowadzi ks. Herbert Hlubek. 2 noclegi, całodzienne wyżywienie. Koszt 90 zł. *)
*) Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. 032 707 6573.

Msze św. pierwszopiątkowe

    Spotykamy się na Mszy Św. w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) o godz. 19.00.

   Dyżury radnych
   Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Wojciech Boroński, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w siedzibie KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacka), Katowice pl. Ks. E. Szramka 2.
   Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Jan Adamski, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach 16.30 - 18.00, na terenie lodowiska JANTOR w Katowicach Janowie, przy ul. Z. Nałkowskiej 10.

   Składki:
   Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego!
 O ile to możliwe, wpłaty prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK we wtorek 31 maja i w piątek 24 czerwca (Jan Mikos, tel. 2544060 - wieczorem).
Nowy numer konta KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy
w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html, E-mail: awini@us.edu.pl

Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Barbara Kwaśnik i Stanisław Waluś (032-2381797, stanislaw.walus@polsl.pl). Nakład: 400.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html