Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 10-12 (166-168) 25 grudnia 2005

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi a dokonawszy oczyszczenia z grzechów zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi Synem. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Hbr 1,1-6

350. rocznica obrony Jasnej Góry
27 grudnia 1655 r. szwedzkie oddziały odstąpiły od klasztornej twierdzy
80-lecie Kościoła katowickiego
Diecezja katowicka powstała na podstawie bulli papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas z 28 X 1925 r.
75. rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce
24 listopada 1930 r. kard. August Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w PoznaniuSzopka w katedrze św. Piotra i Pawła
w Gliwicach (2004 r.)
Bóg się rodzi, moc truchleje:
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony;
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny, Król nad wiekami;
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Członkom KIK i Czytelnikom "Dlatego" życzymy radości, pokoju i atmosfery obecności Bożej Dzieciny w naszych sercach oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu Nowego Roku 2006 dla Każdego z Państwa, dla Waszych Rodzin i dla całej Ojczyzny naszej.

 Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach


Rok Eucharystii
październik 2004 - październik 2005

Jan Paweł II
ECCLESIA DE EUCHARISTIA
 59. Ave, verum corpus natum de Maria Virgine! Kilka lat temu obchodziłem pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Doznaję dziś łaski, że dane mi jest ofiarować Kościołowi tę Encyklikę o Eucharystii w Wielki Czwartek przypadający w dwudziestym piątym roku mojej posługi Piotrowej. Czynię to z sercem pełnym wdzięczności. Od ponad pół wieku, począwszy od pamiętnego 2 listopada 1946 roku, gdy sprawowałem moją pierwszą Mszę św. w krypcie św. Leonarda w krakowskiej katedrze na Wawelu, mój wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu, w których czas i przestrzeń jakby "skupiają się", a dramat Golgoty powtarza się na żywo, ujawniając swoją tajemniczą "teraźniejszość".

Gorąca prośba Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

 KIK w Warszawie w związku z bardzo wysoką podwyżką kosztów wynajmu dotychczasowego lokalu przy ul. Kopernika 34 musiał szukać nowego lokalu. Obecnie zajmuje tymczasowy lokal przy ul. Oboźnej 7. Pojawiła się możliwość kupna budynku od ojców Dominikanów. Na kupno i remont KIK potrzebuje około 900 tys. zł. i prosi o pomoc. Wpłaty można dokonać na konto:
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
UL. OBOŹNA 7, lok. 55, 00-332 WARSZAWA
79 1020 1156 0000 7102 0063 0988
w miejscu "tytułem" należy wpisać: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Jubileuszowa Pielgrzymka KIK

25. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej zgromadziła 4 czerwca ok. 600 osób z kilkudziesięciu klubów. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył abp Stanisław Nowak wraz z bp. Bronisławem Dembowskim z Włocławka, ks. inf. Ireneuszem Skubisiem - redaktorem naczelnym Niedzieli i 10 kapelanami. Obecni byli: Paweł Broszkowski - przewodniczący Rady Porozumienia KIK, Stanisław Latek - sekretarz Rady i Adam Banaszkiewicz - prezes KIK w Częstochowie. W homilii abp Nowak powiedział, że przeżywamy teraz "mały dramat odrzucenia konstytucji europejskiej". "Przecież wielu z nas tak sobie myśli po cichu: nie odpowiada człowiekowi ta konstytucja, bo w preambule nie znalazło miejsce dla imienia Boga, nawet dla wspomnienia, że wartości chrześcijańskie kształtowały Europę, że Europa ma korzenie chrześcijańskie. To chyba jakiś znak, że jeśli się nie buduje na tej najwyższej wartości (...) to budowanie zawsze będzie się człowiekowi psuło, nie będzie takie, jakie powinno być" - powiedział Ksiądz Arcybiskup. Wykłady wygłosili: o. Prof. Tomasz Dąbek OSB i Zbigniew Nosowski - redaktor naczelny Więzi. Organizatorem pielgrzymki był KIK z Częstochowy.

"Niedziela", 19 VI 2005, str. 7
Gdańskie spotkania prezesów KIK-ów

Na zaproszenie Prezesa KIK-u w Gdańsku tegoroczne jesienne spotkanie prezesów lub przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej odbyło się w seminarium duchownym w Gdańsku. Spotkanie rozpoczęło się w piątek, 9 września, a zakończyło w niedzielę, 11 września. Spotkanie miało bardzo ciekawy, urozmaicony przebieg, co wynikało z jego podwójnego charakteru: było połączeniem obchodów 25-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku i zwyczajowego jesiennego spotkania prezesów Klubów. (...)
 W niedzielę obradowali prezesi. Dokonano m. in. wyborów prezydium Rady Porozumienia. Współprzewodniczącymi Rady na najbliższe trzy lata zostali: dr Krzysztof Ziołkowski, wiceprezes KIK-u w Warszawie, dr Antoni Winiarski, prezes KIK-u w Katowicach i dr Franciszek Makurat, prezes KIK-u gdańskiego (...).

Stanisław Latek, KIK Warszawa, "Informator Klubowy", X 2005


Czesław Ryszka Senatorem RP

Członek założyciel naszego KIK, członek pierwszego Zarządu, pisarz katolicki, autor cotygodniowych felietonów w tygodniku "Niedziela" został wybrany senatorem 25 września 2005 r. reprezentując Prawo i Sprawiedliwość.
Serdecznie gratulujemy!

Wspomnienie

 "Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
 Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim!
 Pełno nas, a jakoby nikogo nie było,
 Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło."
 Te słowa z VIII Trenu poety z XVI wieku często towarzyszą moim myślom od momentu śmierci Marty. Od tego smutnego faktu minął już rok. Uważam, że moje własne słowa o pustce, żalu itp. byłyby zbyt małe, nieudolne i nie oddałyby uczuć, które ogarnęły nasze serca po śmierci Marty i trwają do dziś. A któż, jak nie Jan z Czarnolasu, potrafi piękniej oddać smutek i pustkę po odejściu bliskiej osoby.
 Moje wspomnienia o Marcie nie mają na celu przypominania Jej niewątpliwych i nieocenionych zasług. O nich mówiliśmy i pisaliśmy bezpośrednio po Jej śmierci. Chcę tylko utrwalić Jej obraz, który przecież tkwi w naszej pamięci.
 Zacznę od pustki, na którą zwraca uwagę Poeta po odejściu swojej małej córeczki. Tak, po śmierci bliskiej osoby tworzy się wokół nas dziwna pustka, którą niełatwo wypełnić. Myślę, że wielu z nas wchodząc do siedziby KIK-u czuje, że nie ma Tej, która zawsze była, nie ma Marty siedzącej z notatnikami przy stoliku, zawsze coś piszącej, bo żeby wiele robić jak Ona, trzeba czas wykorzystać maksymalnie.
 W sierpniu br. odbyła się pielgrzymka naszego KIK-u do Gietrzwałdu i innych godnych uwagi miejsc na Warmii i Mazurach. Atmosfera już przed jej rozpoczęciem jak zwykle radosna. Prezes sprawdza obecność i wita wszystkich. Ruszamy. Moja radość miesza się z jakąś dziwną nostalgią, pustką i jakby smutkiem. Wszystko dobrze, ale przecież zawsze oprócz Prezesa witała nas Marta, organizator wielu pielgrzymek. Moje myśli biegną wstecz. Widzę Martę witająca pielgrzymów, uśmiechniętą z uniesionymi w geście powitania rękami. Rozpoczynamy modlitwę. Prezes mówi, że pomodlimy się o szczęśliwą i bezpieczną podróż, o Błogosławieństwo Boże na pielgrzymce i za tych członków KIK-u, którzy jeździli z nami na pielgrzymki, a już odeszli do Boga i wspomina w sposób szczególny Martę. Pomyślałam, że nie tylko ja odczułam Jej brak. Po modlitwie podeszłam do siedzącej o kilka miejsc dalej Bożenki S. i Ona również podzieliła się swoją refleksją o Marcie.
 "Wielkieś mi uczyniła pustki ..."
 A jak pamiętają Martę inni? Ja, mówi pani Jadwiga S., widzę Ją zawsze kupującą lub dźwigającą książki. Tak, książki kochała bardzo. To była jedna z Jej wielu pasji życiowych. O jeszcze jednej chciałabym wspomnieć, o szczególnej trosce o korzenie, z których wyrosła. Sięgały one aż do Lwowa. Tam się urodziła i tam w latach dziecięcych poznawała Boga. Pamiętała to miasto bardzo dobrze, a kochała je wyjątkowo. Pomagała bardzo dużo rodzinom Polaków tam pozostałych, a także wiele zrobiła dla tych, którzy spoczywają już na cmentarzach Lwowa, ma bowiem bardzo duży udział w odnowieniu grobów zarówno swoich przodków jak i innych na Cmentarzu Łyczakowskim oraz Orląt Lwowskich. Troszczyła się bardzo o to, żeby młode pokolenie wiedziało kim jest i z czego wyrosło.
 A oto ostatni obraz Marty, który powstał oczyma mojej wyobraźni już po Jej śmierci. Począwszy od kwietnia br. każdorazowo, gdy widzę na ekranie TV lub na łamach prasy zdjęcie Ojca Św. Benedykta XVI z uniesionymi do powitania ramionami i Jego radosne pełne ufności spojrzenie, to tuż przy Nim widzę rozwarte ramiona i uśmiechniętą twarz Ojca Św. Jana Pawła II, wołającego "Otwórzcie drzwi Chrystusowi", a nieco z boku i nieco poniżej widzę małą, radosną Postać, skromną i pokorną, też z witającymi rękami na wysokości serca, bo powitanie zawsze było serdeczne i z uśmiechem. Któż z nas nie pamięta Marty witającej nas w KIK-u lub na pielgrzymkach. To może przez te witające ramiona łączy moja wyobraźnia te trzy Postacie, a może przez to, że tak bardzo służą i służyli Bogu oddając Mu swoje siły.
 Ja często myślę o Marcie, że była Sługą Bożą, a to dzięki Mariannie M., która pierwsza z nas w KIK-u odważyła się tym tytułem obdarzyć Martę. Proszę mi wybaczyć moją śmiałość, ale może Marta naprawdę na taki tytuł zasługuje? I taką ją chcemy pamiętać.

 Wspomnienia o Marcie Łabno, wiceprezesie KIK-u w Katowicach przekazała Ryszarda Chamułowa


Uroczysta inauguracja 25-tego roku działalności KIK w Rybniku - 14 IX 2005

 W święto Podwyższenia Krzyża Świętego w kościele św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku - Nowinach KIK w Rybniku zainaugurował 25 rok swojej pracy wykładem dr hab. Romana Kochnowskiego z Uniwersytetu Śląskiego "Czy gest Piłata uspakaja sumienie?".
.
Po zapoznaniu się z wystawą uczestniczyliśmy w agapie w siedzibie Klubu.

 Potem uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji żywych i zmarłych członków oraz kapelanów KIK-u w kościele św. Jadwigi, na koniec której odśpiewaliśmy Boże coś Polskę. Po Mszy św. została w kościele otwarta wystawa pt. "25 lat KIK-u w służbie Bogu, Ojczyźnie, Kościołowi".
 KIK w Rybniku wywodzi się z KIK-u w Katowicach, który rozpoczął swą działalność 15 XII 1980 r. Mszą św. inauguracyjną, odprawioną w katedrze Chrystusa Króla przez ks. biskupa ordynariusza Herberta Bednorza. 27 grudnia 1980 r. z inicjatywy ks. dziekana Alojzego Klona proboszcza parafii św. Antoniego oraz wikarego tej parafii ks. Tadeusza Pietrzyka, odbyło się zebranie inaugurujące działalność KIK w Rybniku, w którym wzięło udział 67 osób wywodzących się w większości z duszpasterstwa prowadzonego w rodzinach przez ks. Oskara Thomasa. Skład pierwszego zarządu sekcji KIK w Rybniku był następujący: Karol Miczajka - przewodniczący, Józef Leśniak - z-a przewodniczącego, Stanisław Wencelis - z-a przewodniczącego, Ewa Czernek - sekretarz, Jerzy Dyrbuś - skarbnik, Małgorzata Gorczyca - członek zarządu, Roman Fojcik - członek zarządu. Komisję Rewizyjną tworzyli: Alojzy Fros - przewodniczący, Bronisław Wróbel i Anna Król - członkowie. Kapelanem Klubu był ks. Tadeusz Pietrzyk. Głównymi animatorami pracy Klubu w latach 80-tych byli Karol Miczajka i Stanisław Wencelis. Istotną rolę odgrywał także kapelan, ks. dr Józef Kozyra.
 14 października 1988 r. odbyło się zebranie założycielskie Klubu Inteligencji Katolickiej w Rybniku i wybrano zarząd w składzie: Karol Miczajka - przewodniczący, Stanisław Wencelis - z-a przewodniczącego, Maria Kulawik - sekretarz, Maria Johan - skarbnik, członkowie: Józef Lindner, Jerzy Frelich, Józef Leśniak, Roman Fojcik, Józef Makosz. W 1991 roku prezesem rybnickiego KIK-u została Astrid Koterwa. Obecnie prezesem jest Kazimierz Pogłódek.

Stanisław Waluś
Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej
Zabrze, 10-26 IX 2005

 W tym roku miejscem Kongresu były parafie Zabrza. O programie Kongresu informował plakat, który dotarł do wielu parafii Diecezji Gliwickiej. Kulminacyjnym punktem Kongresu była uroczysta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem ks. bpa Gerarda Kusza w kościele św. Anny, który jest siedzibą sekcji KIK w Zabrzu. W liczącym kilkanaście punktów programie Kongresu znalazła się prelekcja członka zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Stanisława Walusia pt. "Nauczanie społeczne Jana Pawła II".
 Redakcja Gościa Gliwickiego, który jest cotygodniową wkładką do Gościa Niedzielnego w Diecezji Gliwickiej przygotowała specjalny dodatek o ruchach, który ukazał się w postaci oddzielnej broszury w Gościu Niedzielnym z 18 IX 2005 r. W tym dodatku ks. Artur Sepioło, koordynator Rady Ruchów Diecezji Gliwickiej odpowiada na pytanie "Po co Kongres?". Zamieszczona została też rozmowa Klaudii Cwołek z ks. biskupem Gerardem Kuszem, wikariuszem generalnym diecezji gliwickiej oraz informacje o 24 stowarzyszeniach, ruchach i wspólnotach działających w Diecezji Gliwickiej, między innymi o Klubie Inteligencji Katolickiej.

 Stanisław Waluś


V Dzień Papieski. Jan Paweł II Orędownik Prawdy

  Z okazji V Dni Papieskich, organizowanych od 2001 roku, odbyły się w naszym regionie liczne koncerty i imprezy.
 Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń przewodniczył uroczystej Mszy św. w niedzielę 16 października w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Uroczystość odbyła się z udziałem chóru Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Waldemara Sutryka. Po Mszy św. odbył się koncert p.t. "Tego dnia będziemy razem".
 W przeddzień 27 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II na frontonie Górnośląskiego Centrum Kultury został odsłonięty wizerunek Ojca Świętego autorstwa Piotra Uklańskiego. Ceremonię uświetnił koncert zespołu "Camerata Silesia" oraz występy aktorów Teatru Śląskiego, którzy czytali fragmenty utworów Ojca Świętego.
 W kościele św. Piotra i Pawła w Katowicach zespół wokalno-instrumentalny "Przemienienie" wykonywał współczesne utwory i piosenki religijne z lat 80 i 90 XX wieku. Podczas koncertu zbierano pieniądze na leczenie 8-letniego chłopca, chorego na postępujący zanik mięśni.
 W Piekarach koncertował Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Augusta Hlonda oraz chór gospel działający przy Miejskim Domu Kultury. Chór "Totus Tuus" koncertował w Środowiskowym Domu Kultury w Kozłowej Górze. W Siemianowickim Centrum Kultury w Siemianowicach odbył się koncert Chóru Miejskiego "Chopin" oraz Kameralnego Chóru Mieszanego "Cantamus Sibi". W czasie koncertu przeprowadzono zbiórkę pieniężną na rzecz Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", wspierającej wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 W Świętochłowicach V Dzień Papieski uczczono uroczystym koncertem p.t. "Totus Tuus" w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana. W programie znalazła się muzyka sakralna i recytacje tekstów Jana Pawła II. Nauczyciele, wychowawcy i pracownicy oświaty uczcili Dzień Papieski pielgrzymką do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej. Hasło pielgrzymki brzmiało: "Nauczycielu w Eucharystii odkryj prawdę o sobie". Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział we Mszy Św., i wysłuchali wykładu prof. dr hab. Katarzyny Olbrycht z Uniwersytetu Śląskiego p.t. "Tożsamość nauczyciela".
 Ruda Śląska zorganizowała sztafetę biegaczy do Wadowic oraz 10 km bieg "Wadowickimi śladami Jana Pawła II". Uczestnicy sztafety złożyli kwiaty w miejscach spotkań Jana Pawła II z wiernymi Śląska, w Gliwicach i w Katowicach.
  W niedzielę 16 października 2005 r. w Kościele M.B. Kochawińskiej w Gliwicach (Osiedle Kopernika) odbył się Koncert Gospel poświęcony pamięci Jana Pawła II. Główni partnerzy V Dnia Papieskiego to: Akcja Katolicka, Duszpasterstwo Akademickie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Kluby Inteligencji Katolickiej, Ruch "Światło - Życie", SHK "Zawisza" FSE, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Fundacja Świętego Mikołaja.
 Nasz KIK włączył się w Dzień Papieski prelekcją "Aktualność encykliki Centesimus annus Jana Pawła II Wielkiego", którą wygłosił Stanisław Waluś w siedzibie Klubu 13 X 2005 r.

Korzystając m.in. z informacji z "Dziennika Zachodniego" opracowała Barbara Kwaśnik
.
V Dzień Papieski w Diecezji Bielsko-Żywieckiej

 Spośród wielu imprez chciałbym przypomnieć 12. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej zorganizowany przez KIK w Oświęcimiu i zainaugurowany 16 X okolicznościową Mszą św. oraz koncert galowy w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach, którego bohaterami byli Krzysztof Penderecki i Mikołaj Górecki. Profesor Henryk Mikołaj Mikołaj Górecki jest członkiem honorowym KIK-u w Katowicach i był pierwszym jego prezesem. Chór Akademii Muzycznej w Krakowie wykonał kompozycję Góreckiego "Amen". Odbyło się też światowe prawykonanie III Kwartetu Smyczkowego H. M. Góreckiego "Pieśni śpiewają". Utwór ten zaprezentował "Kronos Quartet" z Nowego Jorku.
 W niedzielę 16 X w kościele parafialnym w Lipniku Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Józef Sanak - jeden z wielu kapelanów Solidarności. Po Mszy św. ks. Sanak dokonał poświecenia drewnianej tablicy upamiętniającej fakt, że w tutejszej parafii urodził się 18 lipca i został ochrzczony 27 lipca 1879 r. ojciec Papieża Jana Pawła II - Karol Wojtyła. Tablicę ufundował parafialny oddział Akcji Katolickiej.

 Na podstawie informacji z "Gościa Niedzielnego" z 30 X 2005 r. (wkładka "Gość Bielsko-Żywiecki") i miesięcznika Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Bielsko-Biała Lipnik "Nasza Parafia" opracował i zdjęcie wykonał Stanisław Waluś
.
WARTO PRZECZYTAĆ

Jedyne encyklopedie nauczania Jana Pawła II w języku polskim
Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, red. ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, Radom 2005;
Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny, ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, Radom 2005;
Jan Paweł II, Encyklopedia pontyfikatu 1978-2005, red. Sebastian Karczewski, Radom 2005.
Cena odpowiednio: 59, 68 i 68 zł.
 Ufam, że trud włożony w przygotowanie tego dzieła zaowocuje nie tylko lepszą znajomością moralnego nauczania Jana Pawła II, ale także sztuką życia na wysoką miarę wymagań Ewangelii - czyli świętością. Ks. bp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Komisji Nauki i Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Zamówienia:
Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, ul. Wiejska 21, 26-606 Radom
www.polwen.pl, polwen@polwen.pl, tel.: 048 366 56 23, 048 384 66 66, 048 384 66 50

Informacja na podstawie "Źródła" z 2 X 2005, str. 18 i "Gościa Niedzielnego" z 9 X 2005, str. 23.


Dwutygodnik Młodzieży Katolickiej "Nasza Droga" zastąpił Tygodnik Młodzieży Katolickiej "Droga"

 W "Naszej Drodze" są następujące działy:
- Dziedzictwo Jana Pawła II
- Modlimy się ze świętymi
- Ze skarbnicy Kościoła (myśli i wypowiedzi słynnych ludzi Kościoła)
- Z historii Kościoła Katolickiego w Polsce
- Z nauczania Papieża Benedykta XVI
- Z życia Kościoła (aktualności)
- Cuda i szczególne Łaski Boże, świadectwa z czasów współczesnych
- Notatki z prasy katolickiej: krajowej i zagranicznej
- Omówienie wartościowych książek, filmów czy utworów muzycznych
- "Białe plamy" z historii Polski i świata.
Cena jednego egzemplarza "Naszej Drogi" wynosi 3 zł. Prenumerata: tel.: 012 431 07 24;
E-mail: prenumerata@droga.com.pl

25. rocznica powstania NSZZ "Solidarność"

Z encykliki Centesimus annus ogłoszonej w 100. rocznicę encykliki Rerum novarum 1 maja 1991 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II, którego możemy nazywać Wielkim:
 "23. Wśród licznych przyczyn upadku systemów ucisku niektóre zasługują na szczególne przypomnienie. Decydującym czynnikiem, który dał początek zmianom, było niewątpliwe pogwałcenie praw prac. Nie można zapominać, że zasadniczy kryzys ustrojów, które chcą uchodzić za formę rządów czy wręcz za dyktaturę robotników, rozpoczął się wielką akcją protestu, podjęta w Polsce w imię solidarności. Rzesze robotników pozbawiły prawomocności ideologię, która chce przemawiać w ich imieniu, a czerpiąc z własnego trudnego doświadczenia pracy i ucisku odnalazły czy niejako odkryły na nowo pojęcia i zasady nauki społecznej Kościoła."

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
Środa, 31 VIII 2005, plac św. Piotra

 Witam obecnych tu Polaków. Dziś przypada dwudziestopięciolecie powstania "Solidarności". Dziękuję Bożej Opatrzności za powiew nowego ducha, jaki ten ruch wniósł w dzieje współczesnej Europy. Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy troszczą się o zachowanie sprawiedliwości społecznej i o dobro ludzi pracy. Przekażcie moje błogosławieństwo waszym najbliższym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
"L'Osservatore Romano", 10/2005, str. 52


23. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

 Pielgrzymka na Jasną Górę z okazji 25. rocznicy powstania "Solidarności" zgromadziła ponad 80 tys. osób. Pielgrzymka rozpoczęła się od odsłonięcia pomnika ks. Jerzego Popiełuszki ustawionego u podnóża Jasnej Góry, na początku Alei Sienkiewicza.
.
Prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona powitał ks. abpa Stanisława Nowaka, ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego, przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Janusza Śniadka i Mamę ks. Jerzego. Na zakończenie powiedział, że od dziś ksiądz Jerzy będzie wprowadzał pielgrzymów do Sanktuarium Narodu. Ks. abp Stanisław Nowak powiedział, że wydaje mu się, że uprzedza ten cudowny dzień, w którym Ojciec Święty powie, że Sługa Boży ks. Jerzy jest błogosławionym. Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Mirosław Kowalik powiedział, że pomnik ten jest symbolem zniewolenia Polaków. Dalej zwrócił uwagę na to, że dziś mamy czasy wolne, ale ten pomnik jest dziś symbolem zmuszania do pracy po 12-16 godzin, do pracy w niedzielę - nie o takie wartości walczyła "Solidarność" w 1980 roku. Śpiew pieśni Boże coś Polskę zakończył uroczystość odsłonięcia pomnika ks. Jerzego.

 Po tej uroczystości udaliśmy się pod Szczyt. Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ "Solidarność" witając pielgrzymów przypomniał, że 25 lat temu zrodziła się "Solidarność" z wizerunkiem Matki Bożej i portretem Ojca Świętego zawieszonymi na bramach zakładu. Przypomniał, że Komisja Krajowa apeluje o udział w wyborach i oddanie głosu na Lecha Kaczyńskiego. Następnie powiedział, że opowiadamy się przeciw liberalnym eksperymentom, które zbyt często prowadzą do łamania praw i godności ludzkiej. Zakończył wezwaniem do modlitwy do Boga; abyśmy umieli krocząc drogą Ewangelii przezwyciężyć zło w naszej Ojczyźnie. Tak nam dopomóż Bóg. Szczęść Boże.
 Podprzeor klasztoru o. Piotr Polek pozdrawiając pielgrzymów i przypominając nam, o co prosił Ojciec Święty użył słów: "Sługa Boży Jan Paweł II Wielki". Ojciec Polek powitał kard. Henryka Gulbinowicza, abpa Józefa Michalika, abpa Tadeusza Gocłowskiego, ks. Henryka Jankowskiego, przewodniczącego Janusza Śniadka, Mariannę Popiełuszko (którą pielgrzymi powitali najdłuższymi brawami spośród wszystkich wymienionych), władze państwowe i samorządowe, prezydenta Częstochowy Tadeusza Wronę, prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. List Ojca Świętego Benedykta XVI do pielgrzymów odczytał ks. Witold Andrzejewski. Ojciec Święty nawiązał do strajku lubelskich kolejarzy i na koniec podziękował Bogu za dar wolności Ojczyzny sługi Bożego Jana Pawła II i za wolność innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej, która stała się możliwa dzięki przemianom zainicjowanym przez ruch związkowy "Solidarność".
 Homilię wygłosił ks. abp. Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Mówiąc o "Solidarności" roku 1980 przypomniał ofiary od 1956 roku w Poznaniu, ks. Władysława Findysza (niedawno został błogosłaionym), Ruch Młodej Polski, Komitet Obrony Robotników, prezydenta Lecha Wałęsę, Annę Walentynowicz, ks. Hilarego Jastaka, ks. Henryka Jankowskiego, ks. Jerzego Popiełuszkę i ks. Sylwestra Zycha. Powiedział, ze trwa lęk przed państwem mocnym narodem, Bogiem, moralnością, że trwa dalej ośmieszanie Polaka katolika, a przecież Polska to Naród ochrzczony i dlatego otwarty na innych, na inne narody. Zwrócił uwagę na to, że ci, co walczyli o postęp i ci, co rządzili dobrze się znali, byli na ty, że byli to przyjaciele od jednego stołu. Ks. abp nawiązał do słów ks. Józefa Tischnera, nauczania Jana Pawła II i na koniec zacytował słowa ks. kard. Ratzingera, obecnego Papieża Benedykta XVI z jego książki "Raport o stanie wiary". Homilię zakończył słowami: "Naszą siłą jest jedność, zjednoczenie z Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, któremu przez ręce Maryi nieustannie zawierzamy siebie, rodziny, nasz Naród. Amen."

Relacje z tych uroczystości zostały zamieszczone między innymi w: "Gościu Niedzielnym Tygodniku Katolickim" z 25 IX 2005 r. (1/3 strony), "Źródle Tygodniku Rodzin Katolickich" z 2 X 2005 r. (1/3 strony), "Naszym Dzienniku" z 19 IX 2005 r. (1/2 strony), "Niedzieli Tygodniku Katolickim" z 2 X 2005 r. (jedna strona) i "Tygodniku Solidarność" z 30 IX 2005 r. (cztery strony). Obszerne fragmenty homilii abpa Józefa Michalika zostały zamieszczone w "Niedzieli" z 2 X 2005 r. a cały nieautoryzowany tekst w "Naszym Dzienniku" z 24-25 IX 2005 r. Stanisław Waluś


Uchwała Sejmu RP z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

 W dwudziestą pierwszą rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana "Solidarności", Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wielkiemu patriocie, bohaterskiemu obrońcy uciśnionych i niezłomnemu głosicielowi prawdy. Uważamy, że Jego postawa, zgodna z zasadą "zło dobrem zwyciężaj", Jego przeciwstawianie się kłamstwu, nienawiści, przemocy i obłudzie, Jego obrona ludzi pracy, przyczyniły się w istotnym stopniu do powstania niepodległej, demokratycznej Polski.
 Jego męczeńska śmierć stała się posiewem niepodległości Polski.
 Jego nauczanie o wierności, odpowiedzialności i przebaczaniu pozostaje stale aktualne.
 Sejm RP potwierdza, że po 21 latach od męczeńskiej śmierci księdza Jerzego nadal chcemy być wierni Jego przesłaniu w pracy na rzecz dobra Ojczyzny.

WARTO PRZECZYTAĆ

"Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005."
Oficyna Wydawnicza VOLUMEN. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", Warszawa 2005
 Oficyna Wydawnicza "Volumen" przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Komisją Krajową NSZZ "Solidarność" przygotowała album liczący 639 stron, ponad 600 zdjęć i biogramy 800 działaczy z całej Polski (w tym 60 życiorysów działaczy śląsko-dąbrowskiej "Solidarności"). Dzięki przystępnie napisanym tekstom i ilustracjom czytelnik może odbyć niezwykłą podróż od 1980 roku aż po pożegnanie Ojca Świętego Jana Pawła II, bez którego nie powstałaby "Solidarność", a na upadek komunizmu i niepodległość Polski musielibyśmy czekać jeszcze wiele lat. Między stronami 448 i 449 znajduje się wkładka o historii NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W kilku miejscach wspomniano Kluby Inteligencji Katolickiej - np. strony 191, 243, 285, 288.
 Album jest do nabycia w siedzibie Zarządu Regionu oraz w Stowarzyszeniu "Pokolenie", Katowice, Pl. Sejmu Śląskiego 2/413. Można zamawiać przez pocztę elektroniczną: dyjok@walls.com.pl lub telefonicznie: 032 209 00 02; 032 209 00 03.

Ojczyzna potrzebuje modlitwy. Obchody Święta Niepodległości w Gliwicach

 11 listopada 2005 r. o godz. 11.00 zgromadziliśmy się w gliwickiej katedrze pod wezwaniem św. Piotra i Pawła na uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny celebrowanej przez ks. biskupa Gerarda Kusza w asyście duszpasterzy gliwickich. Do kościoła, jak co roku, przybyli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe kombatantów, zakładów pracy, stowarzyszeń oraz liczna rzesza mieszkańców Gliwic. Śpiewy liturgiczne podczas Mszy św. wykonywały połączone chóry kilku parafii gliwickich.
 Do obchodzonej w tym roku 87 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nawiązał w swojej homilii biskup Gerard Kusz. Zwracając się do uczestników, których "przywiodła do katedry miłość ojczyzny" zastanawiał się na czym dziś polega patriotyzm i miłość ojczyzny. "Święta miłości kochanej ojczyzny! Czują cię tylko umysły poczciwe" (I. Krasicki). Umysły te zawsze czuły czym jest miłość ojczyzny, nawet w dobie tak niechętnych takim uczuciom internacjonalizmu i kosmopolityzmu, które jako naród szczęśliwie przeżyliśmy. Na czym, jednak, powinien polegać patriotyzm w obecnych czasach, w naszym narodzie, który ma takie umiłowanie wolności, a doświadczenia historyczne nauczyły go nieufności do państwa, które często było mu obce? Jak być patriotą dziś, gdy mamy wolność i własne państwo? Szukając odpowiedzi na to pytanie ks. bp. nawiązał do tytułu książki ks. kardynała Wojtyły "Miłość i odpowiedzialność" oraz do nauczania Jana Pawła II dotyczącego misji Kościoła w świecie współczesnym. Tak jak człowiek jest drogą Kościoła, tak człowiek powinien stać się drogą państwa. Państwo nasze potrzebuje takiej drogi. Jest to droga trudna, na której potrzeba Bożej pomocy. Dlatego nasze Państwo i nasza Ojczyzna potrzebuje modlitwy. I o tę modlitwę zaapelował na koniec ks. biskup do wszystkich zebranych.
 Po uroczystej Mszy św. w pochodzie przeszliśmy na pl. Józefa Piłsudskiego, gdzie pod pomnikiem Marszałka odbył się uroczysty apel poległych, salwa honorowa oraz składanie wieńców.

Marek Smolik


Święto Niepodległości w Bielsku-Białej

 Uroczystości w kościele p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach rozpoczął śpiew Z dawna Polski Tyś Królową przy akompaniamencie orkiestry wojskowej. Mszy św. przewodniczył ks. bp. Tadeusz Rakoczy. Obecny był również ks. Tadeusz Konik jako przedstawiciel biskupa Pawła Anweilera z diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
.
 Rozpoczynając homilię ks. bp. Rakoczy wspomniał 25. rocznicę Solidarności. Następnie pozdrowił parlamentarzystów, władze państwowe i samorządowe, poczty sztandarowe, byłych więźniów, harcerzy, przedstawicieli policji, nauki, pracy, rozrywki i wszystkich licznie zebranych. Kaznodzieja przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane w siedzibie ONZ, że jest synem narodu, który sąsiedzi skazali na śmierć, a jednak zachował własną suwerenność jako naród w oparciu o kulturę. Dalej ks. Biskup powiedział, że otrzymaliśmy wiarę, aby przekazać ją młodemu pokoleniu, że stajemy dziś, aby zdać sprawę z tego co się nam udało - jako narodowi, jako państwu, jako obywatelom. Przypomniał słowa Romana Dmowskiego, że Polski przegrać nie wolno, bo Polska nie jest własnością tego czy innego Polaka, tego czy innego obozu. Na zakończenie ks. Biskup wezwał do wyzbycia się wrogości, uprzedzeń i odczytał modlitwę za Ojczyznę z życzeniem, aby przemieniła nasze serca.
 Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
 Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
 Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, aby wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 Następnie kazanie kontynuował ks. Tadeusz Konik, który powiedział, że przychodzi ze słowami pozdrowienia biskupa luterańskiej diecezji cieszyńskiej i chce podjąć rozważania Słowa Bożego z Pawłowego listu do Galacjan: "Do wolności wyswobodził nas Chrystus ..." Przytoczył z pamięci fragment wiersza: "Czego płaczesz? Do starego rzecze czyżyk młody ..." Powiedział, że gdy mówimy "Święto Niepodległości", to wtedy przed oczyma staje nam historia, okres niewoli, rozbiorów, tęsknota za Polską, za narodem jednego języka. Następnie ks. Konik przeczytał urywek z Posła Ewangelickiego z 1915 roku wyrażający oczekiwania ludzi tamtych czasów. Przypomniał, że był czas, gdy na moście przyjaźni w Cieszynie szlaban był opuszczony nisko, a wopiści trzymali psy. Powiedział, że tego widoku granicy nie zapomni, ale to też minęło. Słowo wolność kojarzy się z odpowiedzialnością, nie jest to tylko kategoria polityczna, ale także kategoria życia wewnętrznego, duchowego człowieka. Ks. Konik zakończył swoją wypowiedź słowami: "Potrzebujemy tej wolności, potrzebujemy Chrystusa. Amen."
 Do Komunii św. przystąpili prawie wszyscy wierni - klęcząc na pierwszym schodzie kręgu okalającego ołtarz. Po Mszy św. odśpiewaliśmy Boże coś Polskę. Następnie orkiestra wojskowa grała Pierwszą Brygadę, a poczty sztandarowe opuszczały świątynię.
 Po wyjściu z kościoła przy blaskach pochodni niesionych przez żołnierzy i harcerzy udaliśmy się na cmentarz Wojska Polskiego przy ul. Cieszyńskiej. Modlitwę za zmarłych prowadził ks. bp. Tadeusz Rakoczy i ks. Tadeusz Konik, który zakończył ją modlitwą Ojcze nasz podjętą przez zgromadzonych.
.
 Po apelu poległych z udziałem Kompanii Honorowej XVIII batalionu desantowo-szturmowego Wojska Polskiego z Bielska-Białej delegacje składały kwiaty. Na zakończenie orkiestra wojskowa zagrała Rotę. Wiązanka kwiatów złożona została również przed krzyżem poświęconym pamięci pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowie i przed pomnikiem Armii Krajowej.

Stanisław Waluś
NASZE ROCZNICE

 460 lat temu (13 grudnia 1545 r.) w Trydencie z inicjatywy papieża Pawła III rozpoczął obrady Sobór Powszechny.
 240 lat temu (19 listopada 1765 r.) w Warszawie został otwarty Polski Teatr Narodowy.
 175 lat temu (29 listopada 1830 r.) wybuchło Powstanie Listopadowe.
 150 lat temu (26 listopada 1855 r.) zmarł w Konstantynopolu Adam Mickiewicz.
 105 lat temu (1 listopada 1900 r.) z okazji ogłoszenia Roku Świętego Papież Leon XIII wydał encyklikę De Redemptore.
 95 lat temu (30 października 1910 r.) w Szwajcarii w przytułku dla ubogich zmarł twórca Czerwonego Krzyża Henryk Dunant.
 80 lat temu (2 listopada 1925 r.) w Warszawie po uroczystym nabożeństwie w katedrze św. Jana odbyło się złożenie do Grobu Nieznanego Żołnierza szczątków bezimiennego bohatera, ekshumowanego z cmentarza Obrońców Lwowa.
 65 lat temu (12 października 1940 r.) Gubernator dystryktu warszawskiego Fischer utworzył w Warszawie 3 dzielnice: dla Niemców, Polaków i Żydów, co wymagało przesiedlenia ludności polskiej i żydowskiej.
 55 lat temu (1 listopada 1950 r.) Papież Pius XII uroczyście ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.
 50 lat temu (26 października 1955 r.) zakończyła się okupacja Austrii. Ostatni żołnierz sowiecki opuścił jej terytorium po trwającej osiem lat Pokutnej Krucjacie Różańcowej.
 40 lat temu (8 grudnia 1965 r.) Ojciec Święty Paweł VI zamknął Sobór Watykański II (dokumenty Soboru stanowią 4 konstytucje, 9 dekretów i 3 deklaracje).
 35 lat temu (3 listopada 1970 r.) w Warszawie zmarł Władysław Jan Grabski, pisarz katolicki.
 35 lat temu (15 grudnia 1970 r.) w Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie robotnicy zaprotestowali przeciwko kolejnemu wzrostowi cen na podstawowe produkty spożywcze.
 25 lat temu (10 listopada 1980 r.) Sąd Wojewódzki w Warszawie zatwierdził statut "Solidarności".
 25 lat temu (30 listopada 1980 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dives in misericordia - o Bożym Miłosierdziu.
 25 lat temu (31 grudnia 1980 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego patronami Europy.
 20 lat temu (2 czerwca 1985 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Slavorum Apostoli.
 15 lat temu (7 grudnia 1990) Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Redemptoris missio - o stałej aktualności posłania misyjnego.
 10 lat temu (25 marca 1995 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Evangelium Vitae.
 10 lat temu (25 maja 1995 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Ut Unum Sint.

Wybrał Stanisław Waluś
.
10. konkurs "Historii bliskiej"

dla uczniów gimnazjum i szkół średnich na temat: Życie religijne w czasach PRL - jednostka, wspólnota, instytucja
 Prace można przysyłać do 28 lutego 2006 r. Materiały dostępne na stronie www.karta.org.pl
Kontakt: Ośrodek KARTA, ul. Narbutta 29, Warszawa 02-536, faks: 0-22 646-65-11, e-mail: historia.bliska@karta.org.pl

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego na rok 2005 i 2006

Listopad: Ogólna: Za małżonków, aby dążyli do świętości, naśladując pary małżeńskie, które uświęciły się w zwyczajnych warunkach życia. Misyjna: Za pasterzy regionów misyjnych, aby troszczyli się o stałą formację swych kapłanów.
Grudzień: Ogólna: Aby upowszechniało się pełne zrozumienie godności mężczyzny i kobiety, jaką Stwórca obdarzył człowieka. Misyjna: Aby poszukiwanie Boga i pragnienie prawdy prowadziły każdego człowieka do spotkania z Panem.
Styczeń: Ogólna: Aby dążenie chrześcijan do pełnej jedności przyczyniało się do pojednania i pokoju między wszystkimi narodami świata. Misyjna: Aby chrześcijanie potrafili odnosić się do migrantów z szacunkiem i miłością, rozpoznając w każdej osobie obraz Boga.
Luty: Ogólna: Aby wspólnota międzynarodowa coraz lepiej uświadamiała sobie, że jej obowiązkiem jest jak najszybciej położyć kres handlowi ludźmi. Misyjna: Aby wierni świeccy w krajach misyjnych odczuwali potrzebę służenia własnemu krajowi również poprzez coraz większe zaangażowanie się w życie polityczne i społeczne.

SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

 W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach.
Pszów
 Przy kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP znajduje się sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej. Cudowny obraz koronowany w 1979 r. jest olejną kopią wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, kupioną przez pielgrzymów na Jasnej Górze w 1722 r. Nieopodal kościoła wybudowano kalwarię.
Parafia Narodzenia NMP, 44-370 Pszów, ul. Bohaterów Westerplatte 1, tel.: 032 455 77 82

Opłatek KIK w 25-lecie KIK w siedzibie KIK

5.01. godz. 17.00. Mszę św. celebruje ks. abp Damian Zimoń.

Rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach

24-26.03. Zapisy: Zofia Adamska 032 7076573. Koszt ok. 70 zł.

Wielkopostne Rekolekcje dla Inteligencji w Kościele Garnizonowym w Katowicach

Termin będzie podany później.

25-lecie KIK

9.09. godz. 9.00 Uroczysta Msza św. w Katedrze celebrowana przez ks. abp. Damiana Zimonia. Następnie spotkanie w auli WŚSD w Katowicach. W uroczystości będą uczestniczyć prezesi KIK z całej Polski.

Rekolekcje KIK w Brennej

15-17.09. Prowadzi ks. Herbert Hlubek. Koszt. ok. 80 zł.

Msze św. pierwszopiątkowe

w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) o godz. 19.00: 3.03., 7.04., 5.05. i 2.06.

Spotkania Kręgu Biblijnego

w siedzibie KIK o godz. 17.00 - prowadzi ks. dr hab. Józef Kozyra: 11.01., 8.03., 10.05. 14.06.

Spotkania sekcji Nauka-Wiara

w sali przy kościele OO Oblatów na Koszutce o godz. 18.00 - prowadzi prof. dr hab. Andrzej Ślebarski: 10.01., 14.02., 14.03., 11.04., 9.05. i 13.06.

Pielgrzymka KIK do Matki Bożej Boguckiej

21.05. Wyjście sprzed siedziby KIK o godz. 15.30.

Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizator ANTONI WINIARSKI

Zapisy w siedzibie KIK w czasie dyżurów lub telefonicznie. Tel. kom. 508 290199, 032 3591198 (praca), tel. domowy 032 2557112 (po godz. 21), E-mail: awini@us.edu.pl

29.01.-12.02. Meksyk, Gwatemala, Honduras. Guadalupe, Mexico City, Teotihuacan, Xochicalco, Taxco, Acapulco, Tenango del Aire, Monte Alban, Hierve el Agua, Mazatenango, Jez. Atitlan, Panajachel, Chichicastenango, Solola, Antigua Guatemala, Guatemala City, Rio Hondo, Copan. Koszt ok. 8.500zł.
Chiny. 14 dni, między 8 a 27 lipca. Pekin, Wielki Mur, Zhengzhou, Xi'an - Terakotowa Armia, Luo Yang, Nanjing, Wuxi, Szanghaj. Koszt ok. 7.500 zł.
11-15.08. Jędrzejów, Kielce, Krzyżtopór, Opatów, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów, Wąwolnica, Lublin, Chodel. Koszt. ok. 290 zł.

Pielgrzymki Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach i Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizator JAN MIKOS

Zapisy w siedzibie KIK w czasie dyżurów lub w Kancelarii Parafialnej na Dolnym Osiedlu Tysiąclecia (tel. 032 2547400) albo telefonicznie. Tel. 032 2544060 (po godz. 20.00), tel. kom. 0697 684666.

18.03. Jankowice Rybnickie, Bujaków, Chorzów, Piekary Śląskie, Bogucice. Koszt 25 zł.
1.04. Przeginia, Jaroszowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin. Koszt 20 zł.
5-8.04. Słowacja, Węgry. Lewocza, Św. Krzyż, Szturowo, Bystrzyca, Stare Hory. Estregom, Beszeniowa, Spiska Kapituła, Budapeszt, Nitra, Bojnice, Rajecka Leśna. Koszt 385 zł.
22.04. Kraków-Mogiła, Wieliczka, Kraków-Łagiewniki. Koszt 25 zł.
29.04.-9.05. Włochy. Ołomuniec, Welehrad, Lechowice, Rimini, Florencja, Pisa, Siena, Orwieto, Watykan, Rzym, Monte Cassino, Neapol, Petrelcina, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotundo, Lanciano, San Marino, Padwa, Wenecja, Tarvisio. Koszt 295 E + 550 zł.
20.05. Paczółkowice, Czerna, Imbramowice. Koszt 25 zł.
27.05. Mrzygłód, Leśniów, Święta Anna, Mstów, Częstochowa. Koszt 30 zł.
3.06. Bielany, Bielsko, Skoczów, Kończyce. Koszt 30 zł.
10-11.06. Alwernia, Myślenice, Skomielna Czarna, Rabka, Ludźmierz, Zakopane-Krzeptówki, Jordanów, Maków Podhalański, Wadowice. Koszt 115 zł.
17-25.06. Kahlenberg, Nagykanizsa, Medziugorie, Dubrownik, Makarska, Tichalin, Kravica, Split. Koszt 140 E + 390 zł.
26.08. Miechów, Smardzowice, Zielenice, Wiślica, Pacanów. Koszt 35 zł.
2-3.09. Książomierz, Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Kijany, Lubartów, Lublin. Koszt 135 zł.
21-24.09. Ukraina. Łańcut, Jarosław, Przemyśl, Kalwaria Pacławska, Lwów, Jazłowiec, Stanisławów, Halicz, Złoczów, Mikulince, Brzeżany, Świsz. Koszt 380 zł.
30.09. Przyłęków, Rychwałd, Rajcza, Szczyrk Górka. Koszt 25 zł.
6-8.10. Lgota Książęca, Wrocław (Sanktuaria i Panorama Racławicka), Trzebnica, Krobia, Gostyń, Osieczna, Górka Duchowna, Golina, Lutynia. Koszt 175 zł.
14.10. Góra Świętej Anny, Głogówek, Prudnik. Koszt 30 zł.
21.10. Wieluń, Danków, Kłobuck, Częstochowa. Koszt 30 zł.
28.10. Lubecko Zbrosławice, Rudy Raciborskie. Koszt 30 zł.

Świadczenia: noclegi, przejazdy, śniadanie i ciepłe kolacje (kilkudniowe pielgrzymki), ubezpieczenie NW, KL, przewodnik, kapłan, bilety wstępu (Meksyk i Chiny).

Dyżury radnych
 Wiceprezes Zarządu KIK, Jerzy Dolinkiewicz - radny Rady Miejskiej w Katowicach - dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 19.15 - 20.00 w salce Sekcji KIK na Tysiącleciu Górnym - Katowice ul. Ułańska 13, Parafia pw. Matki Bożej Piekarskiej.
 Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Wojciech Boroński, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w siedzibie KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacka), Katowice pl. Ks. E. Szramka 2.

 Składki:
 Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego!
 O ile to możliwe, wpłaty prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK we wtorek 31 maja i w piątek 24 czerwca (Jan Mikos, tel. 2544060 - wieczorem).
Nowy numer konta KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy
w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html, E-mail: awini@us.edu.pl

Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Barbara Kwaśnik i Stanisław Waluś (032-2381797, stanislaw.walus@polsl.pl). Nakład: 400.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html