Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

 Nr 10 (154) 1 października 2004

    W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: "Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?" On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim."

Mt 18,1-4
Rok Eucharystii
październik 2004 - październik 2005

    Od października 2004 r. do października 2005 r. trwać będzie w Kościele katolickim Rok Eucharystii. Zapowiedział to Jan Paweł II w kazaniu podczas Mszy św. odprawionej w uroczystość Bożego Ciała przez Camillo Ruiniego na placu przed bazyliką św. Jana na Lateranie.

Źródło, 27 VI 2004 - str. 28
 Jan Paweł II
ECCLESIA DE EUCHARISTIA

7. Od kiedy rozpocząłem moją posługę Następcy Piotra, zawsze szczególną uwagę poświęcałem Wielkiemu Czwartkowi, który jest dniem Eucharystii i Kapłaństwa. Na tę okoliczność każdego roku kierowałem List do wszystkich kapłanów świata. W tym roku, dwudziestym piątym mojego pontyfikatu, chcę w sposób szczególny zaprosić cały Kościół do refleksji eucharystycznej i wezwać do dziękczynienia Panu za dar Eucharystii i Kapłaństwa: "Dar i Tajemnicę". (...)
10. (...) Ufam, że ta Encyklika przyczyni się w skuteczny sposób do rozproszenia cieni wątpliwości doktrynalnych i zaniechania niedopuszczalnych praktyk, tak, aby Eucharystia nadal jaśniała pełnym blaskiem swojej tajemnicy.

Rok 2004 - Rokiem ks. Jerzego Popiełuszki
Cytaty z homilii

    Jesteśmy Ci wdzięczni, Ojcze Święty, za każde Twoje słowo, za każdy życzliwy gest, za każde ojcowskie upomnienie i skarcenie.
    Dziękujemy Ci, że jednemu z rodaków, żyjącemu za granicą, który ubolewał nad lekkomyślnością "ekstremistów" Solidarności, którzy niebezpiecznie rozkołysali łódź, odpowiedziałeś westchnieniem: "Och, ci nasi ekstremiści, Kościuszko, Piłsudski..."
    Dziękujemy za Twoje naśladowanie Chrystusa w miłości, ale i w świętym oburzeniu. Bo czy nie jesteś podobny do Chrystusa karcącego ze stanowczością obłudę faryzeuszów, gdy żywiołowo zareagowałeś na artykuł, w którym jeden z urzędników zaprzyjaźnionego państwa napisał cynicznie: "Jan Paweł II ponoć też domaga się pokoju, ale trudno nam w to uwierzyć, skoro nie popiera on ruchu pokojowego". Odpowiedziałeś przy najbliższej sposobności, że nie wolno mylić pokoju ze ślepym posłuszeństwem wobec przemocy, z zastraszaniem lub zniewalaniem człowieka i Narodu. Że tylko ten jest prawdziwym patriotą, kto przyznaje innym narodom prawo do patriotyzmu.
Październik 1983
Módlmy się o beatyfikację Ks. Jerzego.

NASZE ROCZNICE

620 lat temu (15 X 1384 r.) w Katedrze wawelskiej została ukoronowana na króla Polski Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego.
210 lat temu (10 X 1794 r.) bitwa pod Maciejowicami zakończyła się klęską Tadeusza Kościuszki. On sam, ciężko ranny, dostał się do rosyjskiej niewoli.
100 lat temu (4 X 1904 r.) we Lwowie został odsłonięty pomnik Adama Mickiewicza.
20 lat temu (19 X 1984 r.) został zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa (kapitan Grzegorz Piotrowski, porucznicy: Waldemar Chmielewski i Leszek Pękala).

Zebrał Stanisław Waluś


Na wyspach Morza Śródziemnego

    Na trasie tradycyjnej lipcowej pielgrzymki KIK znalazły się wyspy Elba, Sardynia i Korsyka. Greccy żeglarze Korsykę nazywali Kalliste - najpiękniejsza. Ta wyspa, należąca do Francji od 1768 r., rzeczywiście nas zachwyciła - purpurowe skały zachodniego wybrzeża, wysokie góry (Monte Cinto 2706m), romańskie i barokowe kościoły oraz liczne kapliczki stworzyły niepowtarzalną atmosferę. Sardynia oczarowała nas pięknem Jaskini Neptuna oraz nuragami - fascynującymi kamiennymi budowlami liczącymi sobie 3.500 lat. W Cagliari pokłoniliśmy się Maryji, patronce Sardynii - Nostra Signoria di Bonaria. Tu również działali św. Ignacy z Laconi i bł. Mikołaj z Gesturi, a patronem miasta jest św. Efisio - męczennik z czasów rzymskich. W Elbie zaskoczyła nas figurka Maryji-dzieciątka (patrz zdjęcie) w kościele pw. Narodzenia NMP.

Bogactwa mineralne wyspy eksploatowane od kilku tysięcy lat podziwialiśmy w Muzeum w Rio Marina. Na naszej trasie było też piękne sanktuarium Madonna della Corona w Dolomitach, grobowce Etrusków Tarquinii oraz kaplica pieśni "Cicha Noc" w Oberndorf koło Salzburga. Szczegółowy opis trasy jest na stronie:
 pie-esk.html
Antoni Winiarski


Wołanie z Wołynia

    Diecezja Łucka została reaktywowana przez Jana Pawła II w 1996 r. Od 1998 r. kieruje nią J.E. Ks. Biskup Marcjan Trofimiak. Diecezja wydaje dwumiesięcznik - pismo religijno-społeczne "Wołanie z Wołynia", dostępne w naszym Klubie. Darowizny na Fundusz Wydawniczy "Wołania z Wołynia" można przesyłać na Stowarzyszenie Ośrodek "Wołanie z Wołynia", skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, nr rachunku 77 8821 0009 0010 0100 1892 0001.

Antoni Winiarski


Ubóstwo i niesprawiedliwość jako wyzwanie dla etyki i kultury

    Ten temat był przedmiotem obrad Światowej Konferencji Pax Romana ICMICA/MIIC w Warszawie w dniach 24-26 lipca 2004, zorganizowanej przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej. W konferencji uczestniczyło około 130 osób ze wszystkich kontynentów, w tym wielu z krajów Wschodniej i Środkowej Europy. Uczestnicy spotykali się podczas wykładów, w grupach dyskusyjnych oraz modlitw i Mszy św. w warszawskiej Archikatedrze, kościele św. Marcina i w obrządku greko-katolickim u O.O. Bazylianów. W kontekście tematu konferencji dyskutowano o odpowiedzialności, duchowości i misji inteligencji chrześcijańskiej, rządności globalnej, społeczeństwie obywatelskim, globalizacji, korupcji, dysproporcji w podziale dóbr, roli kobiet oraz organizacji pozarządowych, a także znaczeniu edukacji dla zmniejszenia ubóstwa. Przedstawiono pewne lokalne rozwiązania, które nieco zmniejszają poziom ubóstwa, jak np. tanie kredyty udzielane w krajach Ameryki Południowej. Najważniejsze wnioski przedstawiono w dokumencie końcowym konferencji. 27 lipca uczestnicy konferencji odwiedzili byłe niemieckie obozy koncentracyjne w Oświęcimiu i Brzezince.
28-29 lipca w Krakowie odbyło się plenarne zgromadzenie Pax Romana ICMICA, gdzie wybrano nowe władze na 4-letnią kadencję. Prezydentem Pax Romana został ponownie wybrany Patricio Rode (Urugwaj), a wiceprezydentem d/s Europy Piotr M.A. Cywiński, prezes warszawskiego KIK. Sekretarzem generalnym wybrano Baska, Paula Ortegę, a asystentem kościelnym pozostał ks. Antoine Sondag, dyrektor francuskiej Caritas.

Antoni Winiarski


Wrzesień... Krzyż...

    Miesiąc wrzesień jest mocno naznaczony znakami cierpienia, znakiem Krzyża (65. rocznica rozpoczęcia drugiej wojny światowej). W centrum tego miesiąca Kościół obchodzi Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego po to, by wciąż zgłębiać jego tajemnicę, jego naukę, byśmy byli autentycznymi świadkami Jezusa Chrystusa.
    Mamy za sobą miesiące wakacyjne, miesiące licznych pielgrzymek do znanych sanktuariów. Na czele każdej grupy pielgrzymkowej niesiono wysoko uniesiony Krzyż. Niemal we wszystkich sanktuariach witał pielgrzymów w tym roku napis: "Naśladować Chrystusa". Stąd wrześniowe refleksje o Krzyżu.
    Od momentu, gdy Krzyż - znak wzgardy - spoczął na ramionach Chrystusa, od chwili gdy został do niego przybity, już nikt nie potrafi oddzielić Krzyża od Jezusa Chrystusa. Jezus stał się zjednoczony z Krzyżem. Odtąd Krzyż i Jezus Chrystus to jedno. Od tego momentu prawda na drogę życia, ukazana przez Syna Bożego, wtopiona została w Krzyż. Cała nauka Jezusa skoncentrowała się w Krzyżu. Odtąd Ewangelia Jezusa utożsamiana jest z Krzyżem.
    Nienawiść Krzyża jest nienawiścią do Chrystusa, jest nienawiścią do Ewangelii, jest nienawiścią do całego dzieła zbawczego Chrystusa. Kto walczy z Krzyżem, ten walczy z Chrystusem, z Jego Ewangelią. Kto depcze i plugawi Krzyż, ten depcze i profanuje Chrystusa. Kto usuwa Krzyż ze swojego życia, domu, mieszkania, usuwa z niego Chrystusa.
    Znany mi rzeźbiarz przez lata rzeźbił w drewnie piękne krzyże. Ostatnio odbiorca jego rzeźb poprosił go, by już więcej krzyży dla niego nie rzeźbił, lecz różne postacie chochlików, jakie są modne tu na Śląsku. Artysta odpisał, że z diabełkami kontraktu nie będzie zawierał, dotąd rzeźbił krzyże i nadal będzie to robił.
    Ileż dostrzegamy dziś profanacji Krzyża. Najbardziej amoralne spektakle, filmy, kabarety, jakie dostrzegamy np. w TV, jakże często są prowadzone przez osoby z zawieszonymi krzyżami. To tylko po to, by pokazać, że kpią z Chrystusa, że gardzą wartościami, które ukazuje Chrystus i Jego Ewangelia.
    Dla nas, chrześcijan, Krzyż i Jezus to jedno.(...)
Bp Jan Wieczorek Przewodnik Katolicki, 19.09.2004, w internecie: www.pk.poznan.pl


MOIM ZDANIEM

    Chrześcijanin powinien nie tylko starać się nie kupować w niedzielę, ale w miarę możliwości powinien bojkotować te sklepy, które prowadzą handel w niedzielę.    Stanowisko nr 10 XVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Spale 28-29.05.2004 r. ws. ustawowego zakazu pracy w święta kościelne i narodowe: "Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" domaga się od polskiego parlamentu ustawowego zagwarantowania zakazu pracy w święta kościelne i narodowe, za wyjątkiem niezbędnych służb".

Biuletyn Informacyjny KK Nr 142, Gdańsk, maj 2004 r., str. 7.
    O wprowadzenie ustawowego zakazu handlu w niedziele i święta oraz wymuszania kilkunastogodzinnego dnia pracy zaapelował do Sejmu wiceprzewodniczący Episkopatu Polski - abp Stanisław Gądecki. (...) Nawiązując do majowej uchwały NSZZ "Solidarność", wzywającej parlament do uchwalenia przepisów zakazujących handlu w niedzielę i święta, wiceprzewodniczący Episkopatu stwierdził, że "nadszedł czas, by - podobnie jak w Niemczech - Kościół spotkał się ze związkowcami i związkami zawodowymi, broniąc jednej i tej samej sprawy - to znaczy sprawy człowieka, czasami także wbrew jego własnej woli".
Niedziela, 19 IX 2004, str. 6.
    "Społeczeństwo konsumpcyjne ma igrzyska w supermarketach" - powiedział ks. bp Gerard Kusz w homilii podczas Mszy św. z okazji 10-lecia parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach 26 sierpnia 2004 r.
    W czasie Mszy św. za Ojczyznę w Katedrze Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach sprawowanej z okazji 24. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" ks. bp Gerard Kusz mówiąc o potrzebie właściwego świętowania niedzieli przypomniał słowa Biskupa Herberta Bednorza: "Niedziela Boża i nasza".
    Jesteśmy już w Unii Europejskiej, a tam, w większości państw, wolny czas w święta jest przestrzegany. Jeśli w Niemczech nie zrobi pan zakupów w sobotę do godziny 14.00, to następną okazję będzie pan miał dopiero w poniedziałek rano. (...) Dlatego zdaniem ks. prof. Janusza Nagórnego, moralisty z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ci katolicy, którzy systematycznie robią zakupy w niedzielę, popełniają grzech ciężki - grzech zgorszenia, przez nich inni stają się gorsi. Tak samo grzeszą właściciele sklepów, którzy otwierają je w każdą niedzielę dla większego zysku. Natomiast pracownicy sklepów, którzy przychodzą do pracy nawet w każdą niedzielę, jeśli nie akceptują tego faktu, grzechu nie popełniają. (...)
 Gość Niedzielny, 29 VIII 2004, str. 5.
Katolik W NIEDZIELĘ nie chodzi do sklepu.
Gość Niedzielny, 29 VIII 2004, str. 1.
Stanisław Waluś


Spotkanie z J.E. Ks. Arcybiskupem Damianem Zimoniem

Zapraszamy do lokalu Klubu w Katowicach we wtorek 7 grudnia 2004 na godz. 17.00.

Zapowiedzi pielgrzymek i spotkań w 2005 r.

5.01. godz. 17.00 OPŁATEK
31.01. - 14.02. Meksyk
4 - 6.03. Rekolekcje KIK w Czechowicach
3.04. Łagiewniki
13 - 17.04. Ukraina
30.04. - 1.05. Góra św. Anny
28.05. Kalwaria Zebrzydowska
3 - 5.06. Licheń
23 - 26.06. Słowacja, Węgry
28.06. - 3.07. Litwa
12 - 15.08. Gietrzwałd
27 - 28.08. Trzebnica
24.09. Pszów
4 - 11.09. Medżugorje
8.10. Gidle
    Miejsce i termin rekolekcji KIK we wrześniu 2005 r. będzie podany w terminie późniejszym.
    Na wszystkie pielgrzymki zapraszamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympatyków KIK. Zapisy: w godzinach dyżurów oraz telefonicznie u Jana Mikosa (254 40 60 po godz. 20) i Antoniego Winiarskiego (255 71 12, 359 11 98).

Dyżury radnych

    Wiceprezes Zarządu KIK, Jerzy Dolinkiewicz - radny Rady Miejskiej w Katowicach - dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 19.15 - 20.00 w salce Sekcji KIK na Tysiącleciu Górnym - Katowice ul. Ułańska 13, Parafia pw. Matki Bożej Piekarskiej.
    Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Wojciech Boroński, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w siedzibie KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacka), Katowice pl. Ks. E. Szramka 2.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Papieża Jana Pawła II na rok 2004

Październik: Ogólna: Aby chrześcijanie byli gotowi do podjęcia dialogu z ludźmi należącymi do innych tradycji religijnych. Misyjna: Aby na kontynencie latynoamerykańskim wzrastała obecność katolików w życiu wspólnoty narodowej oraz w środkach społecznego przekazu.
Listopad: Ogólna: Aby chrześcijanie uświadamiali sobie, na czym polega ich osobiste powołanie w Kościele, by odpowiadali na Boże wezwanie i dążyli do świętości. Misyjna: Aby ci, którzy pełnią posługę misyjną, nie zapominali, że skuteczność ewangelizacji zależy od ich świętości i głębokiego zjednoczenia z Chrystusem.

Intencje II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznę

Październik: O większe zaangażowanie emerytów w odnowę życia społecznego.

Składki

Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.

Uwaga! Zmiana rachunku Bankowego!

    Ze względu na 4,5 krotny wzrost opłaty stałej w ciągu ostatnich dwóch lat, rezygnujemy z konta w Górnośląskim Banku Gospodarczym S.A. w Katowicach. Do czasu podania nowego konta, wszelkie wpłaty proszę wpłacać skarbnikowi (Jan Mikos, tel. 2544060).

    W każdy ostatni piątek miesiąca podczas dyżuru skarbnik przyjmuje składki członkowskie.

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html

E-mail: awini@us.edu.pl


Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 400.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html