Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

  Nr 11 (143) 11 listopada 2003

 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: "Pójdź i siądź do stołu"? Czy nie powie mu raczej: "Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił"? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać". Łk 17,7-10


85. rocznica Odzyskania Niepodległości

 

MSZA ŚWIĘTA W  KATEDRZE W GLIWICACH
 
   Tradycyjnie 11 listopada w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach jest sprawowana pod przewodnictwem ks. Biskupa koncelebrowana Msza św., w której uczestniczą duszpasterze gliwickich parafii, przedstawiciele miejscowych władz, kombatanci, harcerze, ...
   Homilię wygłosił ks. Biskup Gerard Kusz. Ksiądz Biskup pozdrowił na początku braci i siostry, których miłość Ojczyzny przyprowadziła do tej Katedry, aby dziękować Bogu za niepodległość. Ksiądz Biskup przypomniał słowa Ojca Świętego z 17 czerwca 1999 r. wypowiedziane w Balicach: "Ojczyzno moja, ukochana ziemio, ziemio umiłowana bądź błogosławiona!" Ojciec Święty Jan Paweł II jest pierwszym papieżem z rodu Polaków i z rodu Słowian, który zasiadł na Stolicy Piotrowej. Dla Ojca Świętego Ojczyzna to dziedzictwo, któremu na imię kultura, to matka, którą gdy nawet się czasem krytykuje, to się do niej wraca. "Jakże trzeba dzisiaj o tej miłości Ojczyzny mówić" - powiedział Kaznodzieja.
   Przypomniał tych, którzy zginęli w powstaniu listopadowym, styczniowym, wielkopolskim, w powstaniach śląskich, w powstaniu warszawskim i w czasie solidarności; wspominając na końcu ks. Jerzego Popiełuszkę. Ks. Biskup przypomniał, że Ojciec Święty mówi także o patriotyzmie, chociaż dla wielu to słowo jest niemodnym. Jeszcze nie przebrzmiały hasła o internacjonalizmie, a słyszy się podobne głoszone przez neoliberałów.
   Może trzeba bardziej zdecydowanie przeciwstawić się napływającym nie naszym, niepolskim, niesłowiańskim, niekatolickim zwyczajom, jakie się chce u nas wprowadzić. Dla Ojca Świętego patriotyzm to wierność korzeniom. Człowiek wykorzeniony ze swej kultury jest jak liść na wietrze, jak okręt nie zacumowany na redzie - porównywał ks. Biskup Kusz i zapytał; czy mamy takie rodziny, w których uczy się dziecka: "Kto ty jesteś? - Polak mały ..." Ojciec Święty unika wszystkiego tego, co pachnie nacjonalizmem i szowinizmem. Nacjonalizm i szowinizm nie jest miłością Ojczyzny, jest to karykatura patriotyzmu. Dalej Kaznodzieja przypomniał wyrażenie ojca Alberta Krąpca z KUL, że "kultura nas wykolebała". Nawiązując do zadań, jakie stawia przed nami przyszłość, ks. Biskup powiedział, że w Ojczyźnie potrzeba ludzi prawego sumienia i takich ludzi mamy, ale oni jakby się ukryli, a trzeba iść do przodu, trzeba wystąpić przed szereg i nie ma na co czekać. Trzeba ludzi uczciwych, prawego sumienia, ludzi dla których miłość drugiego człowieka, miłość Ojczyzny są największym przykazaniem.
Stanisław Waluś
Ks. infułat Stanisław Tkocz odszedł do Pana

   13 listopada 2003 r. zmarł redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego” ks. infułat Stanisław Tkocz. Urodził się 28 lipca 1931 r. w Jastrzębiu Górnym. Został ochrzczony 9 sierpnia 1931 r. i 3 sierpnia 1943 r. bierzmowany. W roku 1951 rozpoczął studia dziennikarskie na Wydziale Filozoficzno-Społecznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1952 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownym w Krakowie, gdyż budynek w Katowicach ówczesne władze przeznaczyły na inne cele. Ks. Infułat Tkocz przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Herberta Bednorza 23 czerwca 1957 roku. W 1968 roku został kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Katowicach, a w 1974 roku redaktorem naczelnym „Gościa Niedzielnego”.

   Księdza Tkocza pamiętam ze spotkania w gliwickiej redakcji „Gościa Niedzielnego” jako wesołego, umiejącego słuchać rozmówcę. Z dużym zainteresowaniem czytałem jego felietony na drugiej stronie „Gościa Niedzielnego” pod tytułem: „Gość w dom”. Do dziś pamiętam sens jego celnej odpowiedzi na pytanie zadane Mu przed wielu laty: „co sądzi o możliwości wprowadzenia podwójnego obywatelstwa dla mieszkańców Śląska?”. Ks. Tkocz odpowiedział pytaniem: „czy powstańcy śląscy, ojcowie i dziadkowie współczesnych Ślązaków nie poprzewracają się w grobie?”
   Na koniec cytuję dwie wypowiedzi za „Dziennikiem Zachodnim” z 14 XI 2003 r. (str. 8): Ks. Adam Boniecki – redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”: „Ks. Tkocz był bardzo długo redaktorem ważnego pisma, ważnego przede wszystkim dla Śląska. Miał bardzo dużo odwagi. Bardzo odważnie, uparcie i z wielkim sukcesem realizował to, co było zadaniem „Gościa Niedzielnego”.
   Ks. inf. Ireneusz Skubiś – redaktor naczelny „Niedzieli”: „Śmierć ks. Stanisława Tkocza to ogromna strata dla Kościoła w Polsce. Był to człowiek z klasą, bardzo wierny Kościołowi i sztuce dziennikarskiej, zawsze bardzo serdeczny i przyjazny. Chętnie dzielił się swym doświadczeniem pracy redakcyjnej. To był bardzo otwarty Człowiek.”
Stanisław Waluś
Nasze Dni Kultury Chrześcijańskiej w 2003 r.
   W dniach od 16 do 26 października mieliśmy, tradycyjnie już, Dni Kultury Chrześcijańskiej ofiarowane przez nasz KIK Papieżowi Janowi Pawłowi II jako skromny dar na Jubileusz. Dar był bardzo skromny. Niestety, nie było możliwości, by Dni wypadły bardziej okazale. Ale był to dar serca, nas kikowców.
   Dni rozpoczęła jubileuszowa pielgrzymka do Lanckorony, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Zatora. Cieszyła się dużym powodzeniem.
   W ciągu następnych dni występował Chór Mieszany „Dei Patris”, który dał cztery piękne koncerty w katowickich kościołach w Dębie, Dąbrówce Małej, w Kościele Garnizonowym w centrum miasta i na Tysiącleciu Dolnym.
Aktorka Teatru im. Juliusza Słowackiego, Maria Przybylska przedstawiła dwa programy artystyczne. Jeden poświęcony był związkom Jana Pawła II z poezją C.K. Norwida i został przedstawiony w Liceum Katolickim w Katowicach. Maria Przybylska wystąpiła też w wieczorze poezji Jana Pawła II. Były to fragmenty różnych poematów Papieża.
Spotkanie z red. Czesławem Ryszką było poświęcone Matce Teresie z Kalkuty, którą Papież beatyfikował w dniu 19 października br. Red. Ryszka jest autorem książki o Matce Teresie i tę pozycję zaprezentował w czasie spotkania u nas. Przedstawił także niektóre, nieznane fakty z życia Matki Teresy. Na podstawie znajdującego się w Watykanie pamiętnika Matki Teresy wiadomo, że objawił się Jej Chrystus i wtedy postanowiła poświęcić się całkowicie najbiedniejszym, chorym i opuszczonym.
   Nasz klubowy kolega, Stanisław Krzyżaniak zaprezentował swój najnowszy tomik poezji „Suita tatrzańska” dedykowany młodzieży z Tychów, tragicznie zmarłej w Tatrach, w styczniu br. Poecie na gitarze akompaniował Paweł Depta. Wieczór ogromnie podobał się zebranym.
   Tegoroczne nasze Dni skończyły się. Warto postawić pytanie, czy dalej organizować, czy zakończyć. A może zmienić dotychczasową formułę Dni? Obecnie mamy wiele spotkań prezentujących kulturę chrześcijańską i trudno pokazać coś, co zainteresowałoby odbiorcę. Zapraszam do wypowiedzi.
Marta Łabno
MATKA TERESA Z KALKUTY
Mimo wszystko

Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko o własny interes;
Przebaczaj im, mimo wszystko.
Jeśli jesteś życzliwy, ludzie oskarżą cię o egoizm i niskie pobudki;
Pozostań życzliwy, mimo wszystko.
Jeśli osiągniesz w życiu sukces, znajdziesz wielu fałszywych przyjaciół i wielu prawdziwych wrogów;
Staraj się osiągnąć sukces, mimo wszystko.
Jeśli jesteś szczery i otwarty, ludzie mogą to wykorzystać;
Bądź szczery i otwarty, mimo wszystko.
W jedną noc ktoś może zniszczyć to, co budowałeś przez lata;
Buduj, mimo wszystko.
Jeśli odnajdziesz pokój i szczęście, wielu będzie ci zazdrościć;
Bądź szczęśliwy, mimo wszystko.
O dobru, które czynisz dzisiaj, ludzie zapomną pewnie już jutro;
Czyń dobro, mimo wszystko.
Dawaj z siebie ile możesz, a często powiedzą ci, że to za mało;
Mimo to dawaj z siebie wszystko.
Widzisz, w ostatecznym rachunku, liczy się to co działo się między tobą, a Bogiem.
Między tobą a „nimi”, i tak nic nigdy nie było.

Słowa wyryte na domu dla ubogich w Kalkucie.

 
ŚLĄSK OJCU ŚWIĘTEMU
.
   Pod tym tytułem 22 listopada 2003 r. odbył się w Hali Sportowej w Zabrzu koncert zespołu „Śląsk” dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 25 rocznicy Pontyfikatu i Święta Odzyskania Niepodległości. Koncert odbył się pod patronatem honorowym Ordynariusza Diecezji Gliwickiej, Biskupa Jana Wieczorka a został zorganizowany i był obsługiwany przez Telewizję Trwam i Radio Maryja - w ramach cyklu koncertów „A to Polska właśnie”. Ten koncert określiłbym jako:
bardzo piękne śpiewy,
bardzo piękne stroje,
bardzo piękne tańce,
bardzo piękne pieśni Maryjne.
Na uwagę zasługiwały też:
bardzo ciepłe reakcje widowni.
   Na zakończenie ks. Józef Kusche, proboszcz parafii św. Anny w Zabrzu, a zarazem kapelan sekcji KIK w Zabrzu udzielił nam błogosławieństwa i zaśpiewaliśmy piosenkę, którą znam z duszpasterstwa akademickiego sprzed 30 lat: „Panience na dobranoc” dodając ostatnią, powstałą po 16 X 1978 r. zwrotkę: „Nad Ojcem Świętym czuwaj bezustannie...”
.

Stanisław Waluś - przeglądy dzienników

   Ponieważ regularnie czytam kilka tygodników i tylko jeden dziennik postanowiłem kupić 16 października wszystkie dzienniki, aby zobaczyć ile miejsca poświęcają 25. rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Podobnie uczyniłem 10 listopada. W tablicy zestawiłem procent miejsca na pierwszej stronie i procent miejsca w całym dzienniku (nie biorąc pod uwagę dodatków monotematycznych) poświęconego Ojcu Świętemu lub Świętu Niepodległości. Do podsumowania liczby stron włączyłem dodatki monotematyczne poświęcone Ojcu Świętemu lub Świętu Niepodległości. 16 X w "Dzienniku Zachodnim" dołączono plakat z podobizną Ojca Świętego, a do dziennika  "Superexpress" 10 XI biało-czerwoną chorągiewkę.
1. Dziennik Zachodni - Dz. Z.
2. Fakt - Fakt
3. Gazeta Wyborcza - Gaz. W.
4. Nasz Dziennik - N. Dz.
5. Nowa Trybuna Opolska - NTO
6. Rzeczpospolita - Rzeczp.
7. Superexpress - Super.
8. Trybuna - Tryb.
9. Trybuna Śląska - Tr. Śl.
Dziennik 16 X 2003 r.  16 X 2003 r.  10/11 XI 2003 r.  10/11 XI 2003 r. 
1. str.  Całość 1. str. Całość
Dz. Z. 37 %  12 %  2 %  3 %
Fakt  - - 0 % 0,4 %
Gaz. W. 55 %  6 %  12 % 7 %
N. Dz. 59 %  52 % 47 % 42 %
NTO 75 % 29 % - -
Rzeczp. 31 % 58 % 6 % 8 %
Super. 0 % 4 % 52 % 11 %
Tryb. 25 % 20 % 12 % 5 %
Tr. Śl.  92 % 21 % 0 % 4 %
   Stanisław Waluś


OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KIK W OPOLU

   W sobotę 19 X do KIK-u w Opolu przyjechało około 50 osób z 32 Klubów. Tym razem ogólnopolskie spotkanie Prezesów KIK było zorganizowane w Opolu. Osoby, które przyjechały wcześniej, kapelan KIK w Opolu ks. prałat Zygmunt Nabzdyk oprowadził po kościele Franciszkanów i po Katedrze.

   Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. odprawioną pod przewodnictwem JE ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola. W homilii ks. arcybiskup Alfons Nossol nawiązał do słów powitania uczestników przez ks. Proboszcza, który powiedział nam o dwóch jubileuszach: 300 lat obrazu Matki Bożej Opolskiej w Opolu i 20. rocznicy koronowania obrazu przez Ojca Świętego Jana Pawła II 21 czerwca 1983 roku na Górze św. Anny. Ks. arcybiskup zwrócił uwagę, że te dwa jubileusze są jakby ukoronowaniem jubileuszu 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Następnie nawiązał do encyklik Jana Pawła II kładąc nacisk na jedność rozumu i wiary, jedność wśród chrześcijan. Pod koniec homilii stwierdził, że Europa musi być wspólnotą o chrześcijańskich korzeniach, musi być wspólnotą ducha.
   Spotkanie w siedzibie KIK otworzył Przewodniczący Rady Porozumienia Klubów Adam Banaszkiewicz. Sekretarz rady Stanisław Latek poinformował o włączeniu się KIK w Dzień Papieski i o mającym się odbyć w lipcu 2004 roku światowym kongresie Pax Romana. Ks. Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że teraz musimy się uczyć być chrześcijanami w wolności, aby wolność nie przekraczała granicy swawoli, która jest okrutniejsza od niewoli, bo niewola może nas zniszczyć, ale nie własnym sercem i rękami. Ordynariusz opolski powiedział nam, że zaczął się okres teologii klęczącej i teologii modlącej się - czego nauczył się od ks. biskupa Karola Wojtyły. Dzięki zasługom ojca Kolbego Polska wypracowała pewien rodzaj teologii - teologii wytrwania. Ewangelii nie wolno interpretować w świetle czasu, ale czas trzeba interpretować w świetle Ewangelii. Dalej ks. Arcybiskup powiedział, że Śląsk w pełni powrócił do Macierzy w 1945 r., a Góra św. Anny jest górą pojednania trzech kultur, które na siebie zachodzą.
   Prezydent Opola Ryszard Zembaczyński zwrócił uwagę, że po wejściu do Unii Europejskiej wielu ludzi młodych będzie emigrowało nie chcąc wegetować. Powiedział, że trzeba coś zrobić w Polsce, aby inteligencja nie emigrowała, aby młodzi zaparli się i trwali przez najbliższe kilka lat - jak nasi dziadowie. Trzeba obudzić ducha patriotyzmu w Polsce, nie można kontynuować wymierania Narodu Polskiego. Trzeba walczyć o polską inteligencję i polski katolicyzm - zakończył Prezydent.
Ks. Zygmunt Nabzdyk Abp. Alfons Nossol

Obrady w siedzibie KIK w Opolu

   Po obiedzie udaliśmy się do Prudnika do klasztoru ojców Franciszkanów, gdzie był internowany Prymas Polski Stefan Wyszyński. W Prudniku, na drzwiach celi jest napis:

   "W tej celi od 6.10.1954 do 29.10.1955 był więziony przez Rząd PRL Jego Eminencja Ks. Stefan Kardynał Wyszyński". Władze dały dwa tygodnie franciszkanom na opuszczenie klasztoru. Po umieszczeniu w nim Prymasa miejsce było tak strzeżone, że nikt nie dowiedział się, kto tam jest, chociaż wyczuwano, że to ktoś bardzo ważny: może Gomółka, może Prymas Wyszyński, a może obaj. Po wypuszczeniu Prymasa z więzienia ówczesne władze postanowiły zlikwidować kościół i rozpoczęły jego przebudowę.

Przed Klasztorem OO. Franciszkanów w Prudniku

   W Prudniku powstał Komitet Katolicki i ten podmiot rozpoczął starania o odzyskanie kościoła. W korytarzu klasztornym znajduje się tablica poświęcona rodzicom kapelana Opolskiego KIK ks. prałata Zygmunta Nabzdyka:

PAMIĘCI
STANISŁAWA I WALERII NABZDYKÓW
ZASŁUŻONYCH MIESZKAŃCÓW PRUDNIKA
SWOJĄ ZDECYDOWANĄ I OFIARNĄ POSTAWĄ
PRZYCZYNILI SIĘ DO ODZYSKANIA
PO PAŹDZIERNIKU 1956 r.
TEGO KOŚCIOŁA I KLASZTORU.
TABLICĘ UMIESZCZONO
Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ICH URODZIN
PRUDNIK-LAS, 2001 r.

   W Głuchołazach zakwaterowano nas w domu Caritas Diecezji Opolskiej "Skowronek". I znowu cząstka historii kościoła, tym razem lokalnego. Ks. Ludwik Skowronek był proboszczem parafii w Bogucicach (miejsce corocznych pielgrzymek naszego KIK). Ze względu na gruźlicę płuc został skierowany przez ks. biskupa do sanatorium w Głuchołazach. Tak mu się ten budynek zbudowany w 1882 roku spodobał, że zakupił go siostrom urszulankom i u nich do końca życia zamieszkał. Po powodzi w 1997 r., gdy budynek był zalany do pierwszego piętra, siostrom było zbyt trudno go wyremontować i został przejęty przez Caritas Diecezji opolskiej. Obecnie jest wyremontowany, można wynajmować w nim pokoje, korzystać z kaplicy, kawiarni, ... Codziennie rano w kaplicy sprawowana jest Msza św., a w czasie naszego pobytu w sali balowej odbywała się uroczystość weselna. W holu jest wmurowana tablica z napisami w języku polskim, niemieckim i czeskim. Obrady dotyczyły spraw bieżących: finansowania Klubów w związku z nowymi regulacjami prawnymi opodatkowania, działalności międzynarodowej KIK, pielgrzymki na Jasną Górę, obchodów Dnia Papieskiego. KIK Warszawski zaproponował zorganizowanie seminarium poświęconego pracy z dziećmi i z młodzieżą.

* 6.04.1859 + 10.05.1934
KS. PRAŁATOWI
LUDWIKOWI SKOWRONKOWI
FUNDATOROWI TEGO DOMU,
W KTÓRYM ŻYŁ W LATACH 1923-1934
AUTOROWI MODLITEWNIKA "DROGA DO NIEBA"
W 100-LECIE JEGO I WYDANIA
ORAZ Z OKAZJI RESTAURACJI I POŚWIĘCENIA
OŚRODKA CARITAS W DNIU 12.05.2003
DIECEZJA OPOLSKA

   W niedzielę rano pojechaliśmy do kościoła pielgrzymkowego NMP Wspomożycielki Wiernych znajdującego się nad miejscowością Zlaté Hory w Czechach. Na początku XX w. wyremontowano kościół, wybudowano kaplice i drogę krzyżową. Na miejscu funkcjonowały hotel i restauracja. Administracja państwowa 24 maja 1955 r. zakazała dostępu do miejsca pielgrzymkowego z powodu prac i badań górniczych. Ta nieuzasadniona decyzja rozpoczęła dewastację całego kompleksu pielgrzymkowego. Zaczął go niszczyć ząb czasu i wandale. W 1968 r. ojciec Metoděj Nečas przy pomocy wiernych spróbował wyremontować kościół, ale zakazano remontu. Na podstawie decyzji komisji powiatowej z 16 maja 1973 r. w listopadzie 1973 r. brygada likwidacyjna z Brna zrównała z ziemią cały kompleks pielgrzymkowy. W 1990 r. powstało Stowarzyszenie na Rzecz Odbudowy Miejsca Pielgrzymkowego i nowy kościół został poświęcony 23 września 1995 r. przez arcybiskupa mons. Jana Graubnera.

Przed kościołem NMP Wspomożycielki Wiernych

   W kazaniu podczas Mszy św. ks. proboszcz z Głuchołaz nawiązując do Ewangelii przypomniał trzy postacie: Jana Pawła II, Matkę Teresę z Kalkuty, zwracając uwagę na jej dzieło, i ks. Jerzego Popiełuszkę, który został zamordowany dokładnie 19 lat temu. Ks. Jerzego określił jako "herosa prawdy". Wszyscy trzej zaufali Bożej Opatrzności. Ks. proboszcz zwrócił uwagę, że jesteśmy w miejscu, którego miało nie być, a w tym roku w pieszej pielgrzymce z Głuchołaz przybyło 300 osób. Przypomniał słowa Ojca Świętego, który mówił nam, że chrześcijaństwo ostoi się, gdy chrześcijanie stawać się będą świętymi. Zwrócił uwagę na ogłoszenie przez Jana Pawła II 474 błogosławionych świętymi i 1316 osób błogosławionymi. Na koniec przytoczył słowa Chrystusa o wezwaniu do dawania świadectwa, abyśmy mieli odwagę dawania świadectwa jak ks. Jerzy, byli pochylonymi jak Matka Teresa i byli w Bogu rozmodleni jak Ojciec Święty.

   Pod koniec Mszy świętej miejscowy proboszcz, który został potajemnie wyświęcony, powiedział, że miejsce to łączy narody: czeski, polski i niemiecki. Dalej zwrócił uwagę, że inteligencja to umiejętność rozróżniania między dobrem i złem. Każdy z nas otrzymał obrazek z Matką Najświętszą, obrończynią życia poczętego i przed błogosławieństwem na klęcząco odmówiliśmy modlitwę umieszczoną na tym obrazku. Po powrocie do Głuchołaz, w sali balowej zjedliśmy obiad i uczestnicy spotkania bardzo serdecznie podziękowali Prezesowi KIK w Opolu Antoniemu Dudzie za wspaniałą gościnę.
Zdjęcia: Jan Sala, tekst: Stanisław Waluś
.
DZIEŃ PAPIESKI

PIELGRZYMKA DO ZATORU, WADOWIC, KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ I LANCKORONY

   Wpierw pojechaliśmy do Zatoru, miasta które powstało w 1292 roku. Kościół parafialny w Zatorze pw. świętych Wojciecha i Jerzego powstał w 1393 roku na miejscu pierwotnego romańskiego sprzed 1292 r. W XV w. przy kościele powstała szkoła parafialna, a biblioteka przy kościele liczyła 5000 dzieł. Większość z nich zabrano do Ossolineum we Lwowie. Dziś nie ma już księgozbioru przy kościele. Do cennych zabytków w kościele należy spiżowa chrzcielnica z 1462 r. z napisem w języku staroniemieckim i mozaika Ecce Homo z 1535 roku.

   Potem pojechaliśmy do Wadowic, gdzie nawiedziliśmy kościół parafialny, w którym ochrzczony był Karola Wojtyła, zatrzymując się chwilę na modlitwie przed obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Obok obrazu jest tablica ze słowami Ojca Świętego:
   WAS WSZYSTKICH PROSZĘ
   ABYŚCIE PRZED WIZERUNKIEM
   TEJ MATKI OTACZALI MNIE
   NIEUSTANNĄ MODLITWĄ
   JAN PAWEŁ II
   WADOWICE 7 VI 1979
   Byliśmy również w domu rodzinnym (obecnie Muzeum Jana Pawła II) Ojca Świętego. Muzeum wzbogaciło się ostatnio o pamiątkę pierwszej Komunii św. Karola Wojtyły, która została przywieziona z Watykanu. Pielgrzymowaliśmy również do kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach, który został zbudowany jako wotum za ocalenie życia Ojca Świętego. 14 sierpnia 1991 r. Mszę św. sprawował w tym miejscu Ojciec Święty Jan Paweł II. Parafia uczciła 25-lecie pontyfikatu Ojca Świętego wybudowaniem Drogi Krzyżowej. Przy kaplicach znajdują się tablice z tekstami Dziesięciu Przykazań i Ośmiu Błogosławieństw. Drogę Krzyżową poświęcił ks. kardynał Franciszek Macharski 13 sierpnia 2003 r.
   Następnym etapem pielgrzymki była Kalwaria Zebrzydowska, gdzie w Bazylice uczestniczyliśmy we Mszy św. i potem idąc dróżkami Pana Jezusa odprawiliśmy Drogę Krzyżową. Ostatnim etapem naszej pielgrzymki była Lanckorona. Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela pochodzi z początku XIV w. i ufundował go Kazimierz Wielki. W kościele najważniejsze zabytki to piękny główny ołtarz z XVII w. i zabytkowa polichromia na suficie.
   Po nabożeństwie różańcowym w kościele poszliśmy zobaczyć ruiny zamku stojące na górze powyżej kościoła. U wejścia, na głazie znajduje się tablica z napisem:
GÓRA LANCKOROŃSKA
ZAMEK KAZIMIERZOWSKI, XIV W.
SIEDZIBA MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO
XVI/XVII W.,
FUNDATORA KRAJOBRAZOWEGO SANKTUARIUM
PIELGRZYMKOWEGO W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
ŚWIATOWE DZIEDZICTWO KULTURY I NATURY
A.D. 1999 / 2000
THE WORLD CULTURAL
AND NATURAL HERITAGE
Stanisław Waluś
 

NASZE ROCZNICE
.

1140 lat temu (863 r.) święci Cyryl i Metody rozpoczęli misję ewangelizacyjną na Morawach.
1000. rocznica (10/11 XI 1003 r.) chwalebnej śmierci Pierwszych Polskich Braci Męczenników (Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna).
400. rocznica (16 XI 1603 r.) urodzin ojca Augustyna Kordeckiego.
330 lat temu (11 XI 1673 r.) hetman Jan Sobieski zwyciężył Turków pod Chocimiem.
230 lat temu (15 X 1773 r.) Sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej - pierwsze ministerstwo oświaty w Europie.
210 lat temu (23 XI 1793 r.) ostatni Sejm pierwszej Rzeczpospolitej zakończył obrady w Grodnie.
125. rocznica (14 XI 1878) urodzin Leopolda Staffa.
110. rocznica (1 XI 1893 r.) śmierci Jana Matejki.
85 lat temu (11 XI 1918 r.) Niemcy podpisały bezwarunkowy akt kapitulacji, co było równoznaczne z zakończeniem I wojny światowej.
85 lat temu (1 XI 1918 r.) ukraińscy żołnierze z rozpadającej się armii austriackiej podjęli próbę opanowania Lwowa. W obronie wystąpiła polska młodzież - lwowskie Orlęta.
85 lat temu (12 XI 1918 r.) swoją działalność rozpoczął Katolicki Uniwersytet Lubelski.
85. lat temu (21 XI 1918 r.) Lwów wolny.
65. rocznica (24 XI 1938 r.) powstania Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.
65 lat temu (24 XI 1938 r.) dekretem prezydenta RP Ignacego Mościckiego zostały rozwiązane loże masońskie, których działalność została uznana za szkodliwą dla państwa polskiego.
40 lat temu (22 XI 1963 r.) dokonano zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy'ego.
25 lat temu (16 X 1978 r.) Wanda Rutkiewicz, pierwsza polska i europejska alpinistka zdobyła Mount Everest.
15. rocznica (16 X 1988 r.) beatyfikacji ojca Honorata Koźmińskiego.
15. rocznica (2 XI 1988 r.) demonstracji 6 tys. osób przed budynkiem dyrekcji Stoczni Gdańskiej przeciwko decyzji premiera Rakowskiego o likwidacji Stoczni Gdańskiej.
Zebrał Stanisław Waluś
 

MOIM ZDANIEM

1. "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

   Jako uczestnicy spotkania przedstawicieli KIK z całej Polski wracaliśmy 20 X br. po niedzielnej Mszy św. z kościoła pielgrzymkowego NMP Wspomożycielki Wiernych pod Zlatymi Horami w Czechach. Tuż przed granicą dano nam czas na zakupy w przygranicznym sklepie w Czechach. W autobusie zostały trzy osoby: kierowca, pan z Zakopanego i ja. Było mi bardzo smutno. Pan z Zakopanego powiedział, że wypisze się z KIK i dał przykład Żydów, którzy są żydami i dlatego w szabat nie wyjdą z domu na zakupy ani sklepu nie otworzą. Potem dodał, że Oni mogą być dla nas - katolików - przykładem. Po zapowiedzianej przerwie o 11.00 w autobusie było 7 osób. Autobus odjechał o 11.17.

   Moim zdaniem trzecie przykazanie Boże również obowiązuje podczas pielgrzymki. Z czytelnikami "Dlatego" chciałbym się podzielić treścią refleksji pt. "Niedzielni niewolnicy" zamieszczonej w "Naszej Polsce" z 7 X 2003 r.
   "Czym różni się Polska od Słowenii? Na przykład tym, że podczas gdy Słoweńcy niedawno w referendum zadecydowali - zgodnie z postulatami związków zawodowych i Kościoła - że sklepy będą w niedzielę pozamykane, u nas na odwrót. Projekt nowelizacji kodeksu pracy wypichcony właśnie przez rząd SLD-UP zakłada m.in. szeroką dopuszczalność pracy w niedziele i święta oraz uczynienie tzw. pracy weekendowej normą, a nie koniecznością. W Słowenii uznano, że praca w niedzielę jest sprzeczna z religią, narusza wartości rodzinne i jest krzywdą dla pracowników. W postpeerelu na odwrót. Nowelizacja prawa pracy w tej kwestii z premedytacją służyć będzie rozbijaniu więzi rodzinnych, a także... ateizacji..."
2. Episkopat Polski do nas

   W tygodnikach katolickich z przełomu października i listopada zostały zamieszczone: "Komunikat z 324. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski", "Oświadczenie Episkopatu Polski w sprawie fundamentalnych wartości w traktacie Unii Europejskiej" i "Oświadczenie Episkopatu Polski w sprawie nienaruszalnej godności życia ludzkiego". W ostatnim oświadczeniu są słowa skierowane do nas: "Apelujemy do stowarzyszeń i ruchów katolickich o podjęcie działań, które będą wyrażać chrześcijański szacunek zarówno dla świętości rodzin jak i nienaruszalnej godności życia od poczęcia do naturalnej śmierci."

   Moim zdaniem powinniśmy jako członkowie KIK wspomagać inne ruchy i stowarzyszenia w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci i w obronie innych, dziś zagrożonych wartości.
3. Warto czytać listy

   Pod tytułem „W obronie prawdy, a nie mitu” ukazał się w „Gościu Niedzielnym” z 23 X 2003 r. na stronie 23 („Katowice”) list z dnia 7 listopada 2003 r. skierowany do: „Szanownego Pana Adama Michnika Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej”. Przytaczam fragmenty tego listu:

   „Szanowny Panie Redaktorze!

   W „Gazecie Wyborczej” (dodatek katowicki z 31 października 2003 r.), w przeddzień Wszystkich Świętych, odkryliśmy ze zdumieniem i smutkiem nierzetelny i kłamliwy materiał zatytułowany „Wieża bez mitu?”. W naszym odczuciu kwestionuje on, z nieznanych przyczyn, polski charakter Katowic i podważa udokumentowaną, tak ze strony polskiej, jak i niemieckiej, obronę miasta we wrześniu 1939 roku. Opublikowane w tonie sensacji fragmenty raportu gen. Neulinga (w czyim tłumaczeniu?) zestawiono z tekstem literackim jako dowód nieprawdziwości opisywanych w nim zdarzeń. Taka analiza kompromituje dziennikarzy Pańskiej gazety, bo o różnicy miedzy światem fikcji literackiej a rzeczywistością uczą w szkole podstawowej. ... Natomiast gen. Neuling był odpowiedzialny za cały teren operacyjny i za wszystkie zbrodnie popełniane w Katowicach. ... Można by w nieskończoność wykazywać niekompetencje autorów, ale może lepiej po prostu Panie Redaktorze - zaprowadzić ich do biblioteki...”

   List ten podpisało szereg znakomitych profesorów, ks. kanonik Paweł Buchta, ks. dr Jerzy Pawlik, ks. prałat Stanisław Puchała, ks. prof. Jerzy Szymik, ks. prałat Henryk Zganiacz, kilku członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, a wśród nich Jerzy Dolinkiewicz - wiceprezes KIK i dr Antoni Winiarski - prezes KIK.
   W Tygodniku Solidarność z 21 XI 2003 (str. 35) ukazał się list otwarty podpisany między innymi przez Piotra M. A. Cywińskiego, Prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Przytoczę dwa zdania z tego listu, który według mnie stanowi wyraz dezaprobaty w stosunku do niektórych treści listu: „List Otwarty do Europejskiej Opinii Publicznej” zamieszczonego w „Gazecie Wyborczej” z 14 X 2003 (str. 7). „Uważamy zatem, że polska obrona postanowień traktatu z Nicei nie wynika z ciasno pojmowanego interesu narodowego, lecz z przekonania, iż postanowienia te w większym stopniu niż obecny projekt konstytucji pozwalają przeciwdziałać groźnym wewnętrznym partykularyzmom, które mogą w przyszłości rozsadzić zjednoczoną Europę. ... Przemilczenie roli odegranej przez chrześcijaństwo w procesie kształtowania się fundamentów cywilizacji i kultury europejskiej z pewnością nie będzie dobrze służyć ani obecnej odpowiedzialności Europejczyków za własną tradycję, ani przyszłej jedności naszego kontynentu.”
   Tekst listu z „Gazety Wyborczej” oraz pełną listę sygnatariuszy można znaleźć na stronie www.gazeta.pl. List podpisany został przez takie osoby jak: Roman Graczyk, publicysta „Gazety Wyborczej”, Kraków, o. Stanisław Obirek, jezuita, Kraków i Mieczysław F. Rakowski, Warszawa. Czytając ten list zapachniało mi „targowicą” i ateizmem.
   List ten spotkał się z zdecydowaną krytyką grona cenionych profesorów (Rafał Broda, Stanisław Borkacki, Andrzej Flaga, Jerzy Robert Nowak, ...) w liście opublikowanym w „Głosie” z 8 XI 2003 (str. 14). Podaję fragment tego listu: „My chcemy innej Europy. Europy, w której wspólne wartości, takie jak wolność, równość, solidarność oparte są na solidnym chrześcijańskim fundamencie, ...” Pełny tekst tego listu z nazwiskami osiemnastu profesorów można znaleźć na stronie www.ojczyzna.pl
   Moim zdaniem warto przeczytać te listy i nazwiska autorów, aby zorientować się , kto jest po stronie Chrystusa, chrześcijaństwa, polskości i prawdy.
Stanisław Waluś
PIELGRZYMKA
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Warmińskiego Klubu Katolików w Olsztynie
do Rzymu i San Giovanni Rotondo
W PODZIĘKOWANIU ZA 25 LAT PONTYFIKATU
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
6 – 13 luty 2004 r.

Organizator: dr Antoni Winiarski.

Kapelan: Ks. dr hab. Józef Kozyra. Codziennie Msza Święta.
Ilość uczestników: 40
Świadczenia: transport autobusem komfortowym /barek, video/, noclegi w hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2, 3,- osobowych, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenia KL i NW oraz OC, opieka duchowa Kapłana, opieka pilota i przewodnika.
Organizacja pielgrzymki: A.T. „AVE” z Katowic.
Koszt: 460 zł (dla członków KIK i ich rodzin 10 zł zniżki) plus 200 euro.
Wpłata: 200 zł przy zapisie, pozostała kwota w złotówkach do 19 grudnia 2003. 200 euro w autokarze, po przekroczeniu granicy.
Zgłoszenia w Katowicach: Antoni Winiarski, tel. 255 71 12 (godz. 20 – 22), 0505 732 793 lub w lokalu Klubu w godzinach dyżurów (Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2/13, wtorki 16.30 – 17.30, piątki 18.00 – 19.00)
Zgłoszenia w Olsztynie przyjmuje Jan Kumor, tel. 534 03 23.
Trasa:
Czwartek wieczorem 5.02.2004. Przyjazd do Katowic grupy z Olsztyna.
Piątek 6.02.2004. Katowice. Wcześnie rano Msza Święta i wyjazd autokaru do Włoch. Nocleg w okolicach Padwy.
Sobota 7.02.2004. Padwa (św. Antoni, św. Leopold Mandič) – Pomposa (opactwo) - Rawenna (San Vitale, Mauzoleum Teodoryka) – Loreto (nocleg).
Niedziela 8.02.2004. Loreto (Sanktuarium – Dom Świętej Rodziny z Nazaretu) – San Giovanni Rotondo (Św. Ojciec Pio, nocleg).
Poniedziałek 9.02.2004. San Giovanni Rotondo – Pietrelcina (dom rodzinny św. O. Pio) – Pompeje (sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, ruiny miasta zniszczonego przez Wezuwiusz w 79 r.) – Neapol (św. January, nocleg w okolicy).
Wtorek 10.02.2004. Neapol – Monte Cassino (Polski Cmentarz Wojenny, opactwo) – Gaeta (sanktuarium, morze) – Nettuno (św. Maria Goretti) – Rzym (nocleg).
Środa 11.02.2204. Rzym (audiencja generalna, spacer po mieście, nocleg).
Czwartek 12.02.2004.Rzym – Piza (Krzywa Wieża, katedra) – Bolonia (Polski Cmentarz Wojenny) – Tarvisio (nocleg).
Piątek 13.02.2004. Tarvisio – Katowice.
Serdecznie zapraszam. Antoni Winiarski
 
Pozostałe pielgrzymki

   Wszystkie pielgrzymki bez przejazdów nocnych. Zapisy na pielgrzymki do Włoch oraz na Cypr i do Grecji: Antoni Winiarski (255 71 12, 359 11 98, 0505 732 793, awini@us.edu.pl lub w lokalu Klubu.

   Zapisy na pozostałe pielgrzymki: Jan Mikos (254 40 60 po godz. 20), w lokalu Klubu lub w kancelarii parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na os. Tysiąclecie Dolne w Katowicach.
17.04.2004. Mogiła, Katedra Wawelska, Łagiewniki, autokar, ubezpieczenie, przewodnik, koszt 25 zł.
21 – 25.04.2004. UKRAINA: Lwów, Stanisławów, Stryj, Halicz. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt 440 zł (czł. KIK 435 zł.).
1 – 9.05.2004. BOŚNIA I HERCEGOWINA, CHORWACJA, AUSTRIA: Medjugorie, Kahlenberg, Wiedeń, Tihalin, Makarska, Split, Ołomuniec. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt 100 euro + 465 zł. (czł. KIK 460 zł.).
14 - 16.05.2004 - Sanktuaria: Zawada, Leżajsk, Kalwaria Pacławska, Tuchów. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt 120 zł.
Maj 2004 – Pielgrzymka KIK do Matki Bożej Boguckiej.
25 – 29.05.2004. LITWA: Wilno, Troki, Kowno Sejny. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt 85 euro + 240 zł. (czł. KIK 235 zł.).
5.06.2004. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej do Częstochowy.
5 - 6.06.2004. Święty Krzyż, Kodeń, Ostrów Lubelski, Wąwolnica. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt z wyżywieniem 130 zł, bez wyżywienia 95 zł.
12.06.2004. Góra Świętej Anny, Opole. Autokar, ubezpieczenie. Koszt 35 zł.
19.06.2004. Płoki, Czerna, Trzebinia. Autokar, ubezpieczenie. Koszt 27 zł.
Lipiec 2004. CYPR, GRECJA: Cypr, Rodos, Kreta, Santorini, Patmos. Samolot, promy.
28.08.2004. Rychwałd, Maków Podhalański, Ludźmierz. Autokar, ubezpieczenie. Koszt 40 zł.
24 – 26.09.2004. Gietrzwałd, Święta Lipka, Stoczek Warmiński. Autokar, noclegi, ubezpieczenie, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad, kapłan. Koszt z wyżywieniem 195 zł, bez wyżywienia 145 zł.
2 – 3.09.2004. Głogówek, Bardo Śląskie, Wambierzyce, Międzyrzecze, Kłodzko. Autokar, nocleg, obiadokolacja, śniadanie, obiad, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt z wyżywieniem 130 zł, bez wyżywienia 95 zł.


Adwentowy Dzień Skupienia dla Inteligencji

   Odbędzie się w Kościele Garnizonowym pw. Św. Kazimierza w Katowicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie w sobotę 13 grudnia br. Tematem będzie: „Naśladować Chrystusa”. Program:

16.00 – Konferencja,
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi,
18.00 – Msza św. z konferencją.
Konferencje wygłosi ks. kanonik Jan Klemens.


Dyżury radnych

   Wiceprezes Zarządu KIK, Jerzy Dolinkiewicz - radny Rady Miejskiej w Katowicach - dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 19.15 - 20.00 w salce Sekcji KIK na Tysiącleciu Górnym - Katowice ul. Ułańska 13, Parafia pw. Matki Bożej Piekarskiej.

   Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Wojciech Boroński, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy drugi piątek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w siedzibie KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacka), Katowice pl. Ks. E. Szramka 2.

 
Gliwicki Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Rok akademicki 2003/2004
Cykl: „Współczesne dylematy moralne”
Każdy trzeci czwartek miesiąca – 18.00
Aula główna Centrum Edukacyjnegoim. Jana Pawła II w Gliwicach – obok katedry.

W Internecie

   Relacja z pielgrzymki Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę i treść homilii wygłoszonej w sobotę 7 czerwca 2003 r. przez ks. Bpa Bronisława Dembowskiego umieszczone są w Internecie na stronie:
 http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/2003/czestochowa/pielgrzymka2003.html
   Zachęcamy do odwiedzin i przeczytania homilii księdza Biskupa Dembowskiego.
 

Składki: Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11
W każdy ostatni piątek miesiąca podczas dyżuru skarbnik przyjmuje składki członkowskie.
Biblioteka KIK czynna we wtorki i piątki w czasie dyżurów.  Biblioteka liczy około 2000 tomów. W czytelni można poczytać Tygodnik Powszechny, Powściągliwość i Pracę, Przegląd Powszechny, Teraz, W Drodze, Więź oraz Znak.
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html
E-mail: awini@us.edu.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach - Nowy Dom Katechetyczny przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2, sala 13 II p. we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 400. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html