Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 8 (128) 18 sierpnia 2002

    "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
    To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
    To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali." J 15, 9-17
Ojciec Święty Jan Paweł II w Ojczyźnie

2 do 10 czerwca 1979 r.
Niech zstąpi Duch Twój! Niech stąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Amen.
Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim-Brzezinka, Nowy Targ.

16 do 23 czerwca 1983 r.
Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!
Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra św. Anny, Kraków, Dolina Chochołowska i Jarząbcza.

8 do 14 czerwca 1987 r.
Mówię o Was i za Was.
Warszawa, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź.

1 do 9 czerwca 1991 r.
Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście.
Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa.

13 do 16 sierpnia 1991 r.
Otrzymaliście Ducha przybrania za Synów.
Kraków, Wadowice, Częstochowa.

22 maja 1995 r.
Polska woła o ludzi sumienia.
Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec.

31 maja do 10 czerwca 1997 r.
Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki.
Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno.

5 do 17 czerwca 1999 r.
g jest miłością.
Gdańsk, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Leszczewo, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Radzymin, Sandomierz, Zamość, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice, Częstochowa.

16 do 19 sierpnia 2002 r.
Bóg bogaty w miłosierdzie.
Kraków, Kalwaria Zebrzydowska.

Zebrali: Ryszarda Chamułowa i Stanisław Waluś


EUCHARYSTIA Z JANEM PAWŁEM II
BŁONIA KRAKOWSKIE - 18 SIERPNIA 2002

    Tym razem pielgrzymka KIK-u w Katowicach wyruszyła z Katowic dwoma autobusami. Do słów Ojca Świętego skierowanych do nas można zawsze wrócić - są wydrukowane w wielu gazetach. Jest też wydawnictwo Katolickiej Agencji Informacyjnej. Aby przybliżyć atmosferę spotkania z Janem Pawłem II notowałem kto i z jakimi słowami na transparentach przyszedł na Błonia. O odbiorze słów homilii świadczyły oklaski pielgrzymów oraz ich brak. Notowałem czas ich trwania i dalej podaję państwu przybliżone czasy w sekundach. W modlitewniku, jaki był dołączony do kart wstępu nie były podane daty liturgicznych wspomnień nowych błogosławionych, więc niżej przytoczę całą formułę wypowiedzianą przez Ojca Świętego.
    Procesję z darami rozpoczęła rodzina wielodzietna niosąc chleb i wino. W procesji uczestniczyli przedstawiciele ponad 100 ruchów i stowarzyszeń katolickich, w tym Kościoła Domowego i Akcji Katolickiej, przedstawiciele chłopów, robotników i bezrobotnych z Mamą ks. Jerzego - Marianną Popiełuszko, katolicy z Sankt Petersburga z intencją modlitewną o pielgrzymkę Papieża do Rosji, ks. abp Henryk Muszyński z nowym tłumaczeniem dokumentów Soboru Watykańskiego II, ojciec Albert Maria Krąpiec z wydawaną obecnie "Powszechną Encyklopedią Filozofii". Wspólnota Ojców Jezuitów ofiarowała pięknie haftowany ornat.

Stanisław Waluś


    Spełniając życzenie naszych braci Józefa Glempa, arcybiskupa metropolity warszawskiego; Józefa Michalika, arcybiskupa metropolity przemyskiego; Franciszka Macharskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego i Stanisława Gądeckiego, arcybiskupa metropolity poznańskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie, oraz licznych wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą Władzą Apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnym Sługom Bożym: Zygmuntowi Szczęsnemu Felińskiemu, Janowi Balickiemu, Janowi Beyzymowi oraz Sancji Szymkowiak przysługiwał tytuł błogosławionych, i aby ich święta obchodzono w miejscach i w sposób określony przez Prawo.
    Dla Zygmunta Szczęsnego Felińskiego będzie to corocznie 17 września, dla Jana Balickiego 24 października, dla Jana Beyzyma 12 października a dla Sancji Szymkowiak 11 sierpnia.
    W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II
(fragmenty z oklaskami - w nawiasach [ ] podany orientacyjny czas w sekundach)

    ... w dzisiejszym świecie [20] 2. Wezwanie ... góruje Sanktuarium [5] Miłosierdzia Bożego ... konsekrować[5] Tu ... pójść w zapomnienie. [5] Dziękuję ... i za gościnę. [10] Pozdrawiam ... radia i telewizji. [10] Pozdrawiam całą Polskę. [5] W myślach ... Apostołce miłosierdzia pomocą. [5] Pragnę ... cierpieniem i chorobą. [10] O mej duchowej ... ludzi w podeszłym wieku, [5] samotnych ... po całym świecie. [5] Serdecznie ... z różnych krajów Europy i świata. [5] Szczególne ... prezydentów Litwy i Słowacji. [5] 3. Kościół ... św. Faustyny. [5] A wybrał Bóg ... i społecznej świadomości narodów. [25] "Tajemnica nieprawości" ... w odwiecznym miłosierdziu Boga. [10] Trzeba ... - cywilizacji miłości. [20] 4. To orędzie ... oddanie sprawie miłosierdzia. [15]. Błogosławiony ... arenie narodowej, europejskiej i światowej. [15] W duchu ... zagospodarować dla siebie. [15] Kiedy hałaśliwa propaganda liberalizmu ... jest prawda Krzyża Chrystusowego. [20] 5. Pragnienie ... swoje życie trędowatym. [10] Cieszą się ... głodującym w Afryce. [15] Mam ... doczeka się realizacji. [10]. W duchu miłosierdzia ... posługę w konfesjonale. [5] Zawsze ... spoczywa wielka odpowiedzialność. [10] 7. Dzieło ... Sancji Janiny Szymkowiak, serafitki. [5] Już ... to oddał się na przepadłe". [15] 8. Bracia ... żyli nią na co dzień! [10] Trzeba ... aby przyjść z pomocą [5] dziecku ... wewnętrzną walkę ze złem. [10] Potrzeba ... chleba nikomu nie brakowało. [10] "Błogosławieni ... miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7). [10] 9. Podczas ... prawdziwie leży na sercu. [10]. Dlatego ... ani korzenia, ani sensu". [10] Słowa ... Dziękuję wam za cierpliwość. [140]. Ostatnie oklaski były na stojąco i przez kilkanaście sekund uczestnicy Eucharystii wołali "dziękujemy" i potem również przez kilkanaście sekund "chcemy Cię słuchać".

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
17 sierpnia 2002 r.
Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
Który objawiłeś swoją miłość
W Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
I wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
Ulecz naszą słabość,
Przezwycięż wszelkie zło,
Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
Doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
Zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
Dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!Amen.

Ś. p. dr Henryk Dutkiewicz
odszedł do Pana 26 VI A.D. 2002

    Członek - założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, członek honorowy naszego Klubu, dr Henryk Dutkiewicz odszedł do Pana w wigilię święta Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. W sobotę 29 czerwca w święto Apostołów Piotra i Pawła w kościele Mariackim w Katowicach Mszę św. o 17.15 sprawował ks. Stefan Czermiński.
    Przed Mszą św. ks. Czermiński odczytał list Metropolity Górnośląskiego ks. Damiana Zimonia, który J.E. Arcybiskup przysłał na ręce ks. proboszcza tutejszej parafii. W liście ks. Arcybiskup zwrócił uwagę na niemożność uczestnictwa we Mszy św., gdyż prawie w tym samym czasie będzie sprawował Mszę św. pontyfikalną w Katedrze Chrystusa Króla z okazji 10-lecia powstania Archidiecezji Katowickiej. Ks. Arcybiskup zwrócił uwagę na funkcje dra Henryka Dutkiewicza w KIK-u, parafii i diecezji. Przypomniał, że był wykładowcą na wielu spotkaniach, sympozjach i że był człowiekiem głębokiej wiary.
    Podziękowania przysłał też ks. Biskup Gerard Bernacki. Ks. Stefan Czermiński mówił o zmarłym "wujek", gdyż jego Matka była siostrą ś. p. Henryka.
    W homilii ks. Stefan Czermiński zwrócił uwagę na nietypowy kolor szat liturgicznych; czerwony, kolor męczenników i apostołów. Pan Bóg robi swoje mówiąc przez znaki. Ś. p. Henryk był apostołem, miał coś w sobie z apostoła - powiedział ks. Czermiński. To Go zaciągnęło do KIK-u. Członkostwo KIK-u mogło Go wiele kosztować, bo za bycie wierzącym w tamtych czasach nie można było nic nie płacić, tym bardziej za bycie heroldem Chrystusa. Ks. Stefan powiedział, że fascynowała Go postawa jego Taty i wujka Henryka, kiedy szli razem do Piekar, kiedy w wielu trudnych sytuacjach się podtrzymywali i pokrzepiali. Zwrócił uwagę na to, że z perspektywy śmierci widać Jego szlachectwo duchowe.
    Gdy opozycyjni harcerze poprosili ks. Czermińskiego, aby został ich kapelanem, to udał się do wujka Henryka, starego harcerza, aby wprowadził Go w harcerstwo. Wujek Henryk przypomniał ks. Stefanowi starą pieśń harcerską, którą już w harcerstwie nie śpiewano; była to pieśń o nadziei. Nawiązując do przeczytanej Ewangelii, ks. Czermiński zwrócił uwagę, że wujek, podobnie jak Piotr też nie był mocnym, ale dla wielu był skałą przez swoją niezłomną wiarę. Przychodzi taki czas, kiedy kończą się sukcesy i wtedy ludzie wierzący wiedzą, że zbliża się egzamin z wiary.
    Na koniec ks. Czermiński zwrócił uwagę na to, że apostolski kontekst tego Święta i tego pogrzebu jest dla nas jakimś pytaniem i wezwaniem: czy wierzysz w chwilach trudnych? Czy potrafisz zaufać do końca?

Stanisław Waluś
80 LAT GÓRNEGO ŚLĄSKA W POLSCE

    Zarząd Główny Związku Górnośląskiego zorganizował 12 czerwca 2002 r. sesję naukową w Sali Sejmu Śląskiego z okazji 80. rocznicy powrotu Górnego Śląska do Polski.
Referaty wygłosili:
Ks. Henryk Pyka: Trudna misja Kościoła,
Prof. dr hab. Maria Wanda Wanatowicz:Geneza i konsekwencje roku 1922 na Górnym Śląsku,
Dr Piotr Greiner: Pojęcie Górnego Śląska w aspekcie historyczno-przestrzennym,
Dr Bernard Linek: Losy ludności niemieckiej na Górnym Śląsku po II wojnie światowej,
Grzegorz Gorzelak, Marek S. Szczepański:Opel i górniczy pióropusz. Socjologiczny obraz współczesnego Górnego Śląska,
Dr hab. Ryszard Kaczmarek: Górnoślązacy w opiniach władz komunistycznych po 1945 roku.

Rekolekcje w Brennej

Rekolekcje odbędą się od 20 do 22 września 2002 r. Rekolekcje będzie prowadził ks. prałat Herbert Hlubek. Zapisy: Zofia Adamska tel. (0****32) 7076573 i w lokalu KIK-u w czasie dyżurów. Koszt 60 zł.

Składki: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 groszy, wpisowe - 5 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html
Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, Katowice): we wtorki od godz. 16 do 17, w piątki od godz. 17 do 18.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html