Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Informacje Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
rporkik.html
 
 
 
 
 
 
 
 

Program spotkania:
 rokitno.html

 

30. rocznica powstania KIK w Zielonej Górze i spotkania prezesów KIK w Rokitnie. 7-9.10.2011.
   Uroczystości 30-lecia powstania KIK w Zielonej Górze rozpoczęła koncelebrowana Msza św. w konkatedrze pw. Św. Jadwigi Śląskiej pod przewodnictwem JE ks. bp. dr. Stefana Regmunta. Następnie zobaczyliśmy najciekawsze zabytki Zielonej Góry. W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego wysłuchaliśmy wykładów o historii zielonogórskiego KIK, różnych formach działalności i obecnej sytuacji w Klubie. Wykłady uzupełniły wypowiedzi członków Klubu. Po gratulacjach i życzeniach gości na ręce Grażyny Gradowicz prezes KIK, zaprezentowano książkę opisującą dzieje KIK. 
   Kolejnymi punktami programu były: zwiedzenie Palmiarni, przejazd do winnicy Marka Krojciga w Cigacicach, nawiedzenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie i figury Chrystusa Króla. Po kolacji w Rokitnie spotkali się prezesi Klubów przybyłych do Zielonej Góry.
   W niedzielę w Bazylice w Rokitnie JE ks. bp dr Paweł Socha przewodniczył Mszy św., a następnie spotkał się z prezesami i przedstawicielami Klubów. Wysłuchaliśmy także historii cudownego obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej i zwiedziliśmy interesujące muzeum diecezjalne.
.
   Na zebraniu prezesów Klubów reprezentowane były Kluby w Bydgoszczy, Chrzanowie, Częstochowie, Katowicach, Koszalinie, Olsztynie, Siedlcach, Szczecinie, Toruniu i Zielonej Górze.
   Porządek obrad:
1. Wiosenne spotkanie Rady Porozumienia - gdzie, kiedy?
2. Pielgrzymka Klubów na Jasną Górę - propozycje programowe.
3. Refleksje po Kongresie Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej (1-2.10.2011).
4. Kluby Inteligencji Katolickiej wobec aktualnych problemów.
5. Współpraca międzyklubowa - jaka jest i jaką chcielibyśmy ją widzieć.
6. Sprawy różne.

   ad. 1. Zaproponowano, aby wiosenne spotkanie Rady Porozumienia było w Warszawie w 3 lub 17 marca 2012. Termin należy uzgodnić z warszawskim KIK. 
   ad. 2. Przyjęto propozycję KIK w Lubaczowie, aby na Ogólnopolską Pielgrzymkę Klubów na Jasną Górę w sobotę 2 czerwca zaprosić ks. bp. dr. Wacława Depo, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej i poprosić go o przewodniczenie Mszy św. oraz wygłoszenie odczytu. Czytanie i modlitwę wiernych przygotuje Klub w Lubaczowie obchodzący swoje 25-lecie.
   ad. 3. Refleksje po Kongresie Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej (1-2.10.2011) przedstawił i zilustrował przezroczami dr Antoni Winiarski, prezes KIK w Katowicach. Strona o Kongresie:  http://www.rrkak.katowice.opka.org.pl/
   ad. 4 i 5. Kluby poinformowały o pisemnych protestach i stanowiskach - w sprawie profanowania Biblii i zapraszaniu satanisty jako jurora do TVP (Częstochowa, Wrocław, Katowice), prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci (Częstochowa), przyznania miejsca dla Telewizji Trwam na bezpłatnym multipleksie cyfrowym (Katowice). Wyrażono opinię, że ataki na Kościół i wartości chrześcijańskie są rodzajem testu, co jeszcze katolicy zniosą. Trzeba reagować, gdy zagrożone są wartości chrześcijańskie, a za przeciwników należy się modlić. Istotną rolę mają do spełnienia katolickie środki społecznego przekazu, z którymi powinniśmy się kontaktować. W ważnych sprawach powinno zabierać głos Porozumienie Klubów. Na wiosennym spotkaniu Wojciech Sala przedstawi koncepcję dalszego funkcjonowania strony internetowej Porozumienia Klubów. Kluby poinformowały o różnych spotkaniach i inicjatywach: 30-lecia (Szczecin, Chrzanów), cyklu wykładów (Toruń), współpracy z OO Jezuitami (Bydgoszcz), Dniach Kultury Chrześcijańskiej i konkursie dla dzieci i młodzieży (Koszalin). Wskazane jest rozpropagowanie wśród członków wszystkich Klubów przekazywania 1% odpisu od podatku dla Klubów, które są Organizacjami Pożytku Publicznego. Z takiego odpisu jest częściowo finansowany biuletyn katowickiego KIK "Dlatego".
   ad. 6. W Częstochowie został otwarty park miniatur Złota Góra i muzeum monet i medali Jana Pawła II. 15.10.2011 - relacje świadków spotkania z Janem Pawłem II w Częstochowie.

Antoni Winiarski


Zielona Góra. Przed Palmiarnią.
 

Zielona Góra. W konkatedrze św. Jadwigi.

Zielona Góra. Ks. bp. Stefan Regmunt.

30 maja 1960 r. ok. 5.000 mieszkańców Zielonej Góry i okolicy wystąpiło przeciw komunistycznej władzy w obronie prawa Kościoła katolickiego do domu parafialnego. Byli ranni. Aresztowano ponad 200 osób, a wyroki sięgały do 5 lat więzienia.

Zwiedzamy Zieloną Górę.

W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Grażyna Gradowicz, prezes KIK w Zielonej Górze.
Składamy życzenia ...

Świebodzin. Pomnik Chrystusa Króla.

Spotkanie prezesów prowadził Antoni Winiarski, współprzewodniczący Rady Porozumienia KIK.

Podczas spotkania prezesów Klubów.

Rokitno. Sanktuarium.

Rokitno. Obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

Rokitno. Mszy św. przewodniczy ks. bp Paweł Socha.

Rokitno. Spotkanie z ks. bp. Pawłem Sochą.
Fot. Antoni Winiarski.

Aktualizacja 15.01.2012
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Informacje Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
 rporkik.html


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl, http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html