Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
  Fotoreportaże z innych pielgrzymek oraz zapowiedzi pielgrzymek * PILGRIMAGES - photo-reports

PIELGRZYMKA  NA  LITWĘ  I  ŁOTWĘ 15.06. - 22.06.2003
Pilgrimage  to  Lithuania  and  Latvia.  Juni 15 - 22, 2003

Fotografie - Część II. Fot. A. Winiarski.
Photographies - Part II. Fot. A. Winiarski.


Szydłów. Matka Boża objawiła się małym dzieciom w 1608 r. Obraz w kaplicy kościoła, w którym znajduje się cudowny obraz. 
Szydłów (Šiluva). Our Lady appeared to some small children in 1608. The picture from a chappel of the Sanctuary church. 

Szawle. Katedra Świętych Piotra i Pawła (1634).
Szawle (Šiauliai). Saints Peter and Paul Cathedral (1634). 

Góra Krzyży. Msza św. w kaplicy klasztoru OO Franciszkanów.
Góra Krzyży - The Hill of Crosses - (Kryžiu Kalnas). Holy mass in the chapel in Franciscan Monastery. 

Góra Krzyży. Krzyż Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach umieszczony na Górze Krzyży.
Góra Krzyży - The Hill of Crosses - (Kryžiu Kalnas). We placed a cross from our Club of Catholic Inteligentsia on the Hill of Crosses.

..
Góra Krzyży. Tu znajduje się ponad 55.000 krzyży.
Góra Krzyży - The Hill of Crosses - (Kryžiu Kalnas). There are more than 55.000 crosses.


Ryga (Riga).


Ryga. Przed kościołem Seminarium Duchownego w Rydze wraz z Marą Zilgagve ze stowarzyszenia Dzintars.
Ryga (Riga). In front of the church of the Roman Catholic Seminary together with Mara Zilgagve, a member of Dzintars organization.
 

Kowno. Dom Perkuna.
Kowno (Kaunas). Perkunas House. 

Studzieniczna. Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II na wyspie w miejscu, gdzie wysiadł na ląd.
Studzieniczna. John Paul II monument stands in the place where the Pope came to the island.


Wigry. Klasztor.
Wigry. Cloister.
 

    Tęcza nad Wigrami.
    Wigry. Rainbow.

  Powrót do części I - fotografie i trasa ------- Back to Part I - photographies and routeKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach * Pielgrzymki - Pilgrimages

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html