KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 KRONIKI od 1998 r.

***** 2006 *****

14.12.006. Adwentowy Dzień Skupienia dla Inteligencji. "Nadzieja zawieść nie może".
Ks. Andrzej Cuber, proboszcz parafii NSPJ w Chorzowie Batorym.
Chorały gregoriańskie, spowiedź św., nauka, adoracja. Msza św. z homilią.
Kościół garnizonowy pw. św. Kazimierza w Katowicach.


29.11.2006. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.
Nr KRS 0000068764
Wydruk druku przelewu/wpłaty 1%: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=41289


07.11.2006 Mec. Stanisław Krusz - "Uprawnienia samorządów - zasady wyboru prezydentów miast oraz radnych".
Spotkanie z kandydatami z Katowic do władz samorządowych.


28.10.2006. Sanktuaria Diecezji Gliwickiej: Lubecko, Zbrosławice, Rudy Raciborskie. Organizator Jan Mikos.


8 - 28.10.2006.  DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
8 października 2006, godz. 18.00
Kościół p.w. św. Szczepana w Bogucicach.
Koncert organowy w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Wystąpili: Anna Kapol, Gabriela Dendera i Stanisław Pielczyk.
W programie muzyka romantyczna i współczesna.
15 października 2006 rok, godz. 10.00
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.
Uroczysta Msza św. z okazji Dnia Papieskiego.
Oprawa muzyczna: Chór Mieszany przy Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach pod dyrekcją Krzysztofa Karola Kagańca.
15 października 2006 rok, godz. 10.00
Kościół p.w. św. Szczepana w Bogucicach.
Uroczysta Msza św. z okazji Dnia Papieskiego.
Oprawa muzyczna: Towarzystwo Śpiewacze "Modus Vivendi" z Katowic-Piotrowic (Osiedle Odrodzenia) pod dyrekcją Jolanty Błażełek.
27 października 2006 rok, godz. 17.00
Nowy Dom Katechetyczny par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.
Wieczór autorski Zofii Bregułowej.
28 października 2006 rok
Nowy Dom Katechetyczny par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach
DZIEŃ MIODU
w 100 rocznicę śmierci ks. Jana Dzierżona pioniera nowoczesnego pszczelarstwa
godz. 15.00
Przedstawiciel Śląskiego Związku Pszczelarzy - "Zdrowotne właściwości miodu".
Michał Lubina - "Ks. Jan Dzierżon - 1811 - 1906".
Wystawa różnych gatunków miodu połączona z degustacją.
godz. 16.00
Koncert orkiestry dętej KWK "Wujek" pod dyrekcją Henryka Morcińczyka.
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach
godz. 17.00
Koncert Chóru Mieszanego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod dyrekcją prof. Aleksandry Paszek-Trefon.
godz. 18.30
Uroczysta Msza św. na zakończenie Dni Kultury
Oprawa muzyczna: Zespół Muzyczny AGAPETOS pod dyrekcją Aleksandry Korcz.
Organizatorzy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach
Rzymskokatolicka Parafiia pw. św. Szczepana w Katowicach
Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach
Projekt objęty mecenatem miasta Katowice


21.10.2006. Sanktuaria Archidiecezji Częstochowskiej: Wieluń, Danków, Kłobuck, Częstochowa. Organizator Jan Mikos.


15.10.2006. Pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej oraz Krainy Katowickiej Związku Górnośląskiego do Matki Bożej Boguckiej. Dzień Papieski.


14.10.2006. Sanktuaria Diecezji Opolskiej: Góra Świętej Anny, Głogówek, Prudnik. Organizator Jan Mikos.


6 - 8.10.2006. Sanktuaria Archidiecezji Wrocławskiej i Poznańskiej: Lgota Książęca, Wrocław - Sanktuaria i Panorama Racławicka, Trzebnica, Krobia, Gostyń, Osieczna, Górka Duchowna, Golina, Lutynia. Organizator Jan Mikos.


29.09.2006. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w dniu 29 września 2006 r. przyjęło poprawki do Statutu Klubu. Delegaci wystosowali dwa apele w sprawie ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz w sprawie zwiększenia w TVP3 Katowice czasu poświęconego na sprawy regionalne i Kościoła katolickiego, a także takiej zmiany czasu nadawania programu "Z życia Kościoła", aby mogła go oglądać większa liczba telewidzów.

APEL

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwraca się do Parlamentarzystów o ustanowienie regulacji prawnych chroniących życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci poprzez dodanie w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w art. 38 po słowach "prawną ochronę życia" następujących słów: "od momentu poczęcia do naturalnej śmierci".
APEL
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwraca się do Zarządu TVP SA o zwiększenie czasu nadawania programu lokalnego w regionalnej TVP3 Katowice.
Ponadto apelujemy o nie przeznaczanie czasu przewidzianego na programy lokalne dla innych celów, jak to ostatnio miało miejsce w środę 27 września 2006. O godz. 19.25 miał być nadany program "Z życia Kościoła". Niestety program został usunięty, a zamiast niego były dywagacje polityczne nie wnoszące nic nowego do sprawy omawianej w innych stacjach telewizyjnych.
Zwracamy się również z propozycją zwiększenia do 45 minut czasu nadawania programu "Z życia Kościoła" i przesunięcie sobotniej audycji z godziny 8.00 na godziny między 18 a 22.
Przewodniczący WZD KIK w Katowicach dr hab. inż. Stanisław Waluś
Prezes KIK w Katowicach dr Antoni Winiarski


21 - 24.09.2006. Pielgrzymka na Ukrainę. Łańcut, Jarosław, Przemyśl, Kalwaria Pacławska, Lwów, Jazłowiec, Stanisławów, Halicz, Złoczów, Mikulince, Brzeżany, Świsz. Organizator Jan Mikos.


15 - 24.09.2006. Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej w Bytomiu. 18 i 21.09.2006 Antoni Winiarski wygłosił prelekcje "Rekolekcje w drodze".


15 - 17 września 2006. Rekolekcje KIK w Ośrodku Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej w Brennej ul. Leśników 38. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek.


8-10.09.2006.
W Katowicach obradowali Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej zrzeszeni w Porozumieniu Klubów Inteligencji Katolickiej. Prezesi wzięli także udział w uroczystości 25-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
W sobotę w Kościele Akademickim w Katowicach uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Gerarda Kusza z Gliwic i wysłuchali homilli Ks. Abp. Damiana Zimonia, a następnie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą zmarłych kapelanów katowickiego KIK - ks. Oskara Thomasa i ks. dr. Stanisława Bistę. Podczas uroczystego spotkania w auli WŚSD uhonorowano ks. Józefa Kusche - Honorowego Członka KIK - oraz członków założycieli KIK w Katowicach. Po refleksji Ks. Bp. Gerarda Kusza oraz złożeniu życzeń przez zaproszonych gości, wystąpił zespół dziecięcy "Tysiąclatki" pod kierunkiem Teresy Bańskiej, a następnie zebrani wysłuchali wykładu prof. Wojciecha Świątkiewicza "Kościół na Śląsku w socjologicznej perspektywie".
Po obiedzie odbyła się dyskusja panelowa nt. "Przyszłość i zadania Klubów, pozyskiwanie nowych członków" z udziałem Jakuba Michałowskiego i Jakuba Kiersnowskiego z Warszawy oraz Sebastiana Nowoka z Katowic. Omawiano także sprawy obchodów Dnia Papieskiego, Kongresu tematycznego ORRK "Media", obchodów 50-lecia warszawskiego KIK, Memoriału Episkopatu n.t. współpracy duchownych, wyborów samorządowych oraz dyskutowano nad sposobem zapewnienia ochrony prawnej życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Przedstawiono także ideę "Inicjatywy 21.38" oraz omówiono sprawy bieżące.
Prezesi odwiedzili także kościół Niepokalanego Poczęcia NMP i Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej, a następnie złożyli kwiaty pod Krzyżem przy kopalni "Wujek" upamiętniający górników poległych 16 grudnia 1981 r.
W niedzielę Prezesi Klubów uczestniczyli we Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich i odwiedzili miejscową Kalwarię.
Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej wystosowali dwa apele.

APEL

Zwracamy się z naglącym apelem do odpowiedzialnych organów władz Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie pilnych środków zaradczych w obronie praw migrantów zarobkowych w krajach Unii Europejskiej.

Coraz częściej otrzymujemy relacje na temat łamania podstawowych praw pracowniczych oraz praw człowieka w stosunku do polskich migrantów zarobkowych. W wielu krajach polscy pracownicy są zmuszani do częstej pracy w nadgodzinach bez należnego wynagrodzenia, pozbawiani urlopu, realnej opieki medycznej, zasiłków chorobowych, itd. W razie wypadków przy pracy, łącznie z trwałym inwalidztwem, pracodawcy zwalniają polskich migrantów zarobkowych dyscyplinarnie z pracy bez jakiegokolwiek odszkodowania. Migranci zarobkowi odmawiają ze względów oszczędnościowych zapisywania się do miejscowych związków zawodowych. W przypadku konfliktów pracowniczych mogą dochodzić swych praw jedynie przed sądami pracy i sądami cywilnymi, lecz często nie posługują się żadnym językiem obcym i nie są w stanie opłacić honorarium adwokata.

Duszpasterze i nieliczni wolontariusze są w stanie udzielić bezpłatnej pomocy prawnej tylko niewielu osobom i w najbardziej drastycznych przypadkach. Potrzebują oni jednak fachowego wsparcia ze strony polskich instytucji państwowych.

Służby konsularne powinny informować wszystkie odpowiedzialne organy państwa o warunkach zatrudnienia, warunkach mieszkaniowych i o stanie respektowania praw człowieka i praw pracowniczych migrantów zarobkowych. Do czasu uruchomienia za granicami kraju wyspecjalizowanych agend opieki nad migrantami zarobkowymi służby konsularne powinny prowadzić koordynację pomocy prawnej i humanitarnej w krajach największych migracji.

Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej
zebrani na ogólnopolskim spotkaniu w Katowicach.
Katowice, 9 września 2006 r.

APEL

Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej zwracają sie do Parlamentarzystów o ustanowienie regulacji prawnych ograniczających handel w niedziele i święta.
Katowice 9 września 2006 r.

dr Antoni Winiarski
Przewodniczący Rady Porozumienia
Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce2 - 3.09.2006. Sanktuaria Archidiecezji Lubelskiej: Książomierz, Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Kijany, Lubartów, Lublin. Organizator Jan Mikos.


11 - 15.08.2006. Pielgrzymka KIK. Wyżyna Lubelska. Jędrzejów (kościół i klasztor OO Cystersów, bł. Wincenty Kadłubek), Kielce (katedra, Matka Boża Różańcowa - Łaskawa), Opatów (kolegiata św. Marcina), Wąwolnica (Matka Boża Kębelska), Kębło, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Puławy, Lublin, Chodel (Matka Boża Loretańska), Opole Lubelskie, Surhów, Zamość, Szczebrzeszyn, Radecznica (św. Antoni), Sandomierz, Koprzywnica (zespół pocysterski),
Sulisławice (Matka Boża Bolesna). Organizator: Antoni Winiarski.


11 - 26 lipca 2006. Chiny. Pekin, Wielki Mur, Zhengzhou - statkiem po Żółtej Rzece, buddyjski klasztor Shaolin, Xi'an - Terakotowa Armia, Luo Yang, Groty Longmen (sanktuarium buddyjskie), Nanjing, Sheshan (Sanktuarium Maryjne), Suzhou, Szanghaj. Organizator: Antoni Winiarski. Touroperator AVE  http://www.ave.turystyka.pl/


13.06.2006. Prof. dr hab. Ryszard Mańka-Marcisz: "Mechanika kwantowa a teologia procesu". Sekcja Nauka-Wiara.

12.06.2006. Prof. dr hab. Jerzy Warczewski. "O relacji między nauką a religią. Czym jest fizyka?". Sekcja Katowice-Śródmieście.

10 - 11.06.2006. Pielgrzymka. Sanktuaria Archidiecezji Krakowskiej: Alwernia, Myślenice, Skomielna Czarna, Rabka, Ludźmierz, Zakopane - Krzeptówki, Jordanów, Maków Podhalański, Wadowice. Organizator Jan Mikos.

1.06.2006. "I przez Nas ma świat lepszy być"
XV SPOTKANIA DZIECI W OGRODACH KURII METROPOLITALNEJ
Katedra
godz. 9.15 Spotkanie z ks. Franciszkiem Wąsalą - przyjacielem Jana Pawła II z lat studiów - przygotowanie do Mszy św.
godz. 9.30 Msza św. w intencji dzieci Archidiecezji Katowickiej z kazaniem ks. Proboszcza Andrzeja Marcaka o św. Stanisławie Kostce
Ogrody
ok. 10.30 Przemarsz dzieci z katedry do ogrodów kurialnych - prowadzi orkiestra dęta z KWK "Murcki"
10.45 Występ orkiestry dętej KWK "Murcki"
11.00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania w ogrodzach - prowadzi Mirosław Kańtor
11.30 Występ Dziecięcego Zespołu  "YCHTIS" połączony z promocją nowej płyty p.t. "Niebo w dobrym humorze"
12.15 - 14.00 Występy dzieci biorących udział w festynie - mikrofon dla wszystkich
ok. 14.00 Zakończenie festynu
Co pół godziny odbywało się losowanie nagród - dzieci otrzymali przy wejściu do katedry specjalny bilet - los.
W czasie spotkania w ogrodach od godz. 11.00 odbywały się gry, zawody sportowe organizowane przez MOSiR Katowice.
Przygotowano wiele niespodzianek.
Organizator: Andrzej Dawidowski.

28.05.2006. Spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI na krakowskich Błoniach.  Fotoreportaż

27.05.2006. Pielgrzymka. Sanktuaria Archidiecezji Częstochowskiej: Mrzygłód, Leśniów, Święta Anna, Mstów, Częstochowa. Organizator Jan Mikos.

20.05.2006. Pielgrzymka. Sanktuaria Archidiecezji Krakowskiej: Paczółkowice, Czerna, Imbramowice. Organizator Jan Mikos.

13.05.2006.
KOMUNIKAT
     Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wybrało nowe władze Klubu na 3-letnią kadencję. Prezesem KIK ponownie został wybrany dr Antoni Winiarski. Wysłuchano wystąpień zaproszonych gości - ks. dr. Andrzeja Suchonia, Józefa Kocurka - wiceprezydenta Katowic, Jerzego Karmańskiego - Prezesa Akcji Katolickiej, ks. Ryszarda Nowaka - Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie, prof. dr hab. Andrzeja Ślebarskiego i ks. dr hab. Józefa Kozyry. Wysłuchano sprawozdania Zarządu Klubu z mijającej kadencji. W dyskusji sporo uwagi poświęcono dokumentowaniu działalności Klubu.
Zapowiedziano:
- kontynuację dotychczasowych kierunków działalności tak, aby sprostać nowym wyzwaniom,
- udzielanie wsparcia kandydatom na radnych rekomendowanym przez Chrześcijański Głos Samorządowy.
     Walne Zebranie Delegatów przyznało godność członka honorowego ks. prałatowi Józefowi Kusche, proboszczowi parafii św. Anny w Zabrzu, kapelanowi zabrzańskiej Sekcji KIK. Więcej informacji o zasługach ks. prałata Józefa Kusche dla KIK zamieszczono w biuletynie KIK "Dlatego" nr 172-173 na str. 7.  biu172-3.html

Delegaci wystosowali Apel w sprawie filmu "Kod da Vinci".

     Walne Zebranie członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach popiera stanowisko sekretarza Kongregacji Nauki i Wiary arcybiskupa Angelo Amato w sprawie filmu "Kod da Vinci" nakręconego według powieści Dana Browna.
     Arcybiskup Angelo Amato oświadczył, że jest to "stek obelg, kalumni oraz błędów historycznych i teologicznych, wymierzonych w Jezusa, Ewangelie i Kościół".
     Ks. Biskup Stanisław Wielgus, przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, przestrzega: "Kod da Vinci" zawiera następujące fałszywe historycznie i teologicznie twierdzenia: 1) Chrześcijanie od początku nie wierzyli w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Dogmat ten nakazał przyjąć ze względów politycznych cesarz Konstantyn na soborze w Nicei w 325 roku. - To nieprawda. 2) Jezus nie żył w bezżeństwie. Jego "żoną" była Maria Magdalena, której Jezus miał powierzyć kierowanie Kościołem. Urodziła ona potomstwo Jezusa, które dało początek francuskiej dynastii Merowingów, uważanej przez autora za tzw. Świętego Graala. - To nieprawda. 3) ...
     Zamiast iść na film, który jest bluźnierczą fikcją literacką, warto przeczytać książki:
1) Carl E. Olson, Sandra Miesel: Oszustwo Kodu Leonarda da Vinci, zamówienia: www.fnp.pl
2) Amy Welborn: Największe tajemnice Kodu Da Vinci, zamówienia: www.polwen.pl
     Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów                            Prezes KIK w Katowicach
     dr hab. Stanisław Waluś                                                               dr Antoni Winiarski


11.05.2006. Prezes KIK Antoni Winiarski na Zamku Królewskim w Warszawie wziął udział w konferencji inaugurującej działalność Muzeum Historii Polski - "Odkryć historię - zrozumieć wolność".


29.04. - 9.05.2006. Pielgrzymka. Włochy. Ołomuniec, Welehrad, Lechowice, Rimini, Florencja, Piza, Siena, Orwieto, Watykan - Grób Jana Pawła II - Audiencja środowa z Benedyktem XVI, Rzym, Monte Cassino, Neapol, Petrelcina, Monte Sant'Angelo, San Giovani Rotondo, Lanciano, Republika San Marino, Padwa, Wenecja, Tarvisio. Organizator: Jan Mikos.

6.05.2006. Wykład dra Antoniego Winiarskiego "Kult religijny w Meksyku i Gwatemali" w Gietrzwałdzie na zaproszenie Warmińskiego Klubu Katolików w Olsztynie.

22.04.2006. Spotkanie w siedzibie Klubu z redaktor Haliną Bortnowską autorką książki "Już, jeszcze nie".22.04.2006. Pielgrzymka. Kraków-Mogiła, Wieliczka, Kraków-Łagiewniki. Organizator: Jan Mikos.

9 - 11.04.2006. Rekolekcje wielkopostne dla inteligencji w Kościele Garnizonowym pw. św. Kazimierza w Katowicach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej głosił ks. dr Arkadiusz Wuwer. Temat: Sakramenty jako droga miłości.

7.04.2006. "Tak Bóg umiłował świat" J 3,16. Droga Krzyżowa ulicami Katowic, wyjście sprzed Krzyża przy kop. Wujek. KIK przygotował rozważania przy II Stacji.
...


5 - 8.04.2006. Pielgrzymka. Słowacja, Węgry. Lewocza, Św. Krzyż, Szturowo, Bystrzyca, Stare Hory. Estregom, Beszeniowa, Spiska Kapituła,  Budapeszt, Nitra, Bojnice, Rajecka Leśna. Organizator: Jan Mikos.

24 - 26.03. 2006. Rekolekcje KIK katowickiego, bielskiego i żywieckiego u OO Jezuitów w Czechowicach głosił O. dr Janusz Mółka SJ.
P o r o z u m i e n i e
w sprawie wyborów samorządowych w 2006 r. zawarte w dniu 14 marca 2006 roku

1. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej tworzą porozumienie o nazwie Chrześcijański Głos Samorządowy (ChGS), którego celem jest wyłonienie, rekomendowanie i udzielanie wsparcia kandydatom w wyborach samorządowych w 2006 roku.

2. Zasady wyłaniania i rekomendowania kandydatów oraz udzielania im wsparcia zostaną ustalone przez upoważnionych przedstawicieli sygnatariuszy Porozumienia.

dr Antoni Winiarski - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Sebastian Nowok - Pełnomocnik ds. społecznych Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło - Życie Archidiecezji Katowickiej
Adam Wierzbicki - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Podpisanie "Porozumienia" poprzedzone było spotkaniami poświęconymi wypracowaniu jego treści, a także szczegółowych zasad współpracy, w tym zasad wyłaniania kandydatów i kierunków działania. Przekazując Państwu informację o podpisanym "Porozumieniu" pragniemy podkreślić, że:

- po pierwsze: nie zamierzamy tworzyć oddzielnych list wyborczych. Naszym celem jest zachęcanie odpowiedzialnych, kompetentnych i uczciwych chrześcijan, a w szczególności członków naszych stowarzyszeń, do udziału w wyborach oraz wspomaganie ich w ubieganiu się o miejsca na listach wyborczych, a także wspieranie w trakcie kampanii wyborczej.

- po drugie: pragniemy pobudzać obywatelską aktywność katolików świeckich nakierowaną na dojrzałą troskę o "małą ojczyznę", która wyraża się w udziale w wyborach samorządowych wszystkich szczebli w 2006 roku.
Mamy nadzieję, że nasza działalność przyczyni się do ukształtowania pozytywnego obrazu zaangażowanej postawy obywatelskiej na polu samorządowym.

Bliższe informacje: Andrzej Dawidowski, tel. 0502 581839, E-mail: a.dawidowski@gig.katowice.pl
.


29.01. - 12.02.2006. Meksyk, Gwatemala, Honduras. Pielgrzymka KIK. Guadalupe, Miasto Meksyk, Teotihuacan, Xochicalco, Taxco, Acapulco,  Monte Alban, Hierve el Agua, Mazatenango, Jez. Atitlan, Panajachel, Solola, Jocotenango, Ciudad Vieja, Antigua Guatemala, San Antonio Aguas Calientes, Miasto Guatemala, Rio Hondo, Chiquimila, Copan. Organizator: Antoni Winiarski. Touroperator AVE  http://www.ave.turystyka.pl/
  Opis trasy pielgrzymki i zdjęcia


5.01.2006 - rozpoczęcie obchodów 25-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
* O rozpoczęciu obchodów 25-lecia katowickiego KIK poinformowała "Gazeta Wyborcza".
* W Radiu eM 5.01.2006 został wyemitowany wywiad z prezesem KIK.
* W "Gościu Niedzielnym" - dodatku katowickim na stronie III - z 8.01.2006 ukazał się artykuł Andrzeja Grajewskiego o 25-leciu KIK.
* Telewizja Polska Program 3 (Katowice) nadała audycję o katowickim KIK w sobotę 14.01.2006 i we wtorek 17.01.2006 w ramach cyklicznego programu "Z życia Kościoła".


5.01.2006. OPŁATEK KIK.  Msza św. na rozpoczęcie obchodów 25 lat działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w siedzibie KIK. Po Mszy św. spotkanie opłatkowe.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Abp. Damian Zimoń Metropolita katowicki. Koncelebransi: Ks. dr hab. Józef Kozyra kapelan KIK oraz Ks. Kanonik Jan Klemens członek honorowy KIK.

W spotkaniu uczestniczył Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice, wiceprezydenci, radni, zaproszeni goście i społeczność KIK.

linia

Bliższe informacje o Klubie i jego działalności:
Antoni Winiarski (prezes) tel. dom. (032) 255 71 12, tel. sł. (032) 359 11 98. E-mail: awini@us.edu.pl
Andrzej Dawidowski (sekretarz) tel. dom. 206 51 49.Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html