KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 KRONIKI od 1998 r.

***** 2002 *****


29 listopada 2002 r.
Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Z niepokojem obserwujemy postępującą eliminację katolickich audycji z programów Telewizji Polskiej, czego ostatnim przykładem było zdjęcie z anteny magazynu "Czasy", nadawanego w niedzielę w godzinach południowych. Nieliczne programy katolickie nadawane są w czasie, gdy większość ludzi jest w pracy (np. poniedziałek 8.00) lub wraca z pracy do domu (np. wtorek 15.35). Poza tym w godzinach największej oglądalności jest emitowanych wiele filmów oraz programów propagujących poglądy sprzeczne z etyką chrześcijańską.
W poniedziałek 25 listopada 2002 r. byliśmy świadkami eskalacji walki z Kościołem, toczonej za nasze pieniądze w mediach publicznych. Charakter emisji filmu "Imperium ojca Rydzyka" nawiązuje do najgorszych doświadczeń czasów minionych i pokazuje, że rzetelność już dawno przestała być cechą wielu dziennikarzy.
Domagamy się respektowania przez Telewizję Polską obowiązującego prawa oraz zaprzestania akcji mających na celu odwrócenie uwagi społeczeństwa od tragicznej sytuacji kraju pod rządami koalicji SLD-UP.
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Dr Antoni Winiarski5 listopada 2002 r. POŚWIĘCENIE NOWEJ SIEDZIBY KLUBU i spotkanie z J.E. Ks. Arcybiskupem Damianem Zimoniem n.t. "Problemy duszpasterskie archidiecezji" 

19 października 2002 r. Pielgrzymka KIK do Sosnowca (katedra) i Mysłowic (pomnik ks. kardynała Augusta Hlonda).


Wrzesień 2002 r. Zmiana siedziby KIK. Przenieśliśmy się z ul. Wita Stwosza 16 do nowego Domu Katechetycznego parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2/13. Poprzednio zajmowane pomieszczenia użytkuje Wydział Teologiczny UŚl.


14 - 24 września 2002 r. Pielgrzymka Chóru Dei Patris i KIK nawiedziła Sanktuaria Europy m.in. Lourdes, Fatimę i Mariazell.


20 - 22 września 2002 r. Rekolekcje KIK w Brennej głosił ks. prałat Herbert Hlubek.


18 sierpnia 2002 r. Pielgrzymka KIKów do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Pojechaliśmy dwoma autokarami i własnymi środkami lokomocji.


7 - 26 lipca 2002 r. Pielgrzymka KIK do Skandynawii: Odense - Kopenhaga - Malmo - Oslo - Bergen - Trondheim - Lofoty - Narvik - Tromso - Nordkapp - Oulu - Lahti - Helsinki - Sztokholm. Organizator: Antoni Winiarski. Touroperator AVE  http://www.ave.turystyka.pl/


APEL Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z 19 maja 2002 roku do Chrześcijan w Polsce w sprawie świętowania niedzieli i dni świątecznych
    Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach zwraca się do wszystkich Chrześcijan o poszanowanie III przykazania Bożego: "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił".
    Wobec wielorakiego zagrożenia, jakie niesie ze sobą handlowanie w niedziele i święta, szczególnie w supermarketach i hipermarketach, Delegaci Walnego Zebrania Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apelują o powstrzymanie się od zakupów w niedziele i święta zarówno ze względu na III przykazanie Boże, jak i drugie przykazanie miłości, gdyż pracownicy sklepów otwartych w niedziele i święta pozbawieni są prawa do wolnego dnia świątecznego.

APEL Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z 19 maja 2002 roku do Parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę
    Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach zwraca się do Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie intensywnych prac legislacyjnych nad ustawą zakazującą handlowania w niedziele i święta we wszystkich sklepach z wyjątkiem małych, potrzebnych w celu dokonywania niezbędnych zakupów losowych.
    Uważamy, że handlowanie w supermarketach i hipermarketach narusza artykuł 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w którym znajduje się stwierdzenie "każdy człowiek ma prawo do wypoczynku ..." oraz artykuł 9 Konkordatu - umowy miedzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, który zawiera słowa:
"Wolne od pracy są niedziele i następujące dni świąteczne...".10 lat chóru "DEI PATRIS"
Chór "DEI PATRIS", utworzony z inicjatywy katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej, w okresie swojej działalności kulturalnej dał 276 koncertów, w tym 32 poza granicą Polski. Centralne uroczystości odbyły się 16 VI 2002 r. o godz. 12.30 w parafii na Osiedlu Tysiąclecie Dolne w Katowicach. W czasie uroczystości jubileuszowych poświęcony został sztandar chóru.


 
      Katowice, 12.04.2002 
Oświadczenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach z bólem i trwogą obserwuje tragiczne wydarzenia w Ziemi Świętej. Klub Inteligencji Katolickiej wzywa wszystkie strony konfliktu do poszanowania ludzkiego życia oraz Miejsc Świętych drogich sercu każdego chrześcijanina.

Dr Antoni Winiarski 
Prezes KIK w Katowicach 

      Katowice April 12, 2002
Club of Catholic Intelligentsia (KIK) in Katowice - Poland observes with regret and tremendous worry what is happening in the Holy Land. Club of Catholic Intelligentsia is calling for all sides in this conflict to respect human's life and to restrain from destroying places in the Holy Land that are close to the heart of every Christian. 

Dr Antoni Winiarski 
President of KIK Katowice17 - 19.02.2002. Ks. Bp Gerard Kusz z Gliwic głosił wielkopostne rekolekcje dla inteligencji w kościele św. Kazimierza (Garnizonowym) w Katowicach.

linia

Bliższe informacje o Klubie i jego działalności:
Antoni Winiarski (prezes) tel. dom. (032) 255 71 12, tel. sł. (032) 359 11 98. E-mail: awini@us.edu.pl
Andrzej Dawidowski (sekretarz) tel. dom. 206 51 49.Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html