KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 KRONIKI  od 1998 r.
                                                                    KRONIKA

                                                               ***** 2016 *****21.12.2016. Dr hab. Halina Dudała - dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach - "Między wyczekiwaniem, nadzieją i lękiem… Losy wileńskiego konwentu sióstr wizytek w latach 1939-1957".
SEKCJA NAUKA-WIARA. Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.


15.12.2016. Adwentowy Dzień Skupienia poprowadził ks. prałat Stanisław Noga.
Kaplica w Nowym Domu Katechetycznym parafii Mariackiej w Katowicach.


6.12.2016. Zmarła śp. Krystyna Cholewa. Sekretarz KIK w latach 1991-1993, członek Zarządu KIK w latach 1989-1991 i 1993-1997.
Msza św. pogrzebowa została odprawiona 9 grudnia 2016 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Katowicach, po czym odprowadziliśmy Zmarłą na cmentarz przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.


26.11.2016. XXXVI Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę
 Zdjęcia z XXXVI Pielgrzymki
Wyjazd członków KIK z Katowic zorganizował Jan Mikos.


23.11.2016. Ks. Tadeusz Hryhorowicz "Nowy program katechetyczny".
Sekcja KIK w Gliwicach. Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.


23.11.2016. Dr Antoni Winiarski "Jezu, ufam Tobie. Kult Miłosierdzia Bożego w świecie". Wykład z przeźroczami.
Sekcja KIK Tysiąclecie Górne. Sala parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13.


22.11.2016. Zmarła Śp. Ryszarda Chamuła (20.03.1937 - 22.11.2016), członek Honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, była wieloletnią przewodniczącą Sekcji KIK w Siemianowicach Śl.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą św. w sobotę 26 listopada o godz. 10.30 w kościele św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śl. - Michałkowicach.
Małgorzata Piechoczek i Jadwiga Stanek
W kościele św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śl. - Michałkowicach
Na cmentarzu parafii św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śl. - Michałkowicach.
Fot. Jadwiga Stanek


19.11.2016. Pielgrzymka do Krakowa-Łagiewnik. Organizator Jan Mikos.


16.11.2016. Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolsza "Temat miłosierdzia w polskiej filozofii".
Sekcja KIK w Gliwicach. Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.


16.11.2016. Ks. dr Damian Bednarski "Życie z sercem na dłoni. Słowo o procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Machy (1914-1942)".
Sekcja NAUKA-WIARA. Dom parafialny OO Oblatów. Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12.
Ks. dr Damian Bednarski jest postulatorem rzymskim w procesie beatyfikacyjnym ks. Jana Machy. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Patrystycznej Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


16.11.2016 ."Z dalekich Kresów Wschodnich do Nikiszowca".
Spotkanie z wnuczką Michała Jaśnikowskiego autora Wspomnień "Chłopak z Kresów".
Muzeum Historii Katowic - Dział Etnologii Miasta. Katowice-Nikiszowiec, ul. Rymarska 4.
Sekcja KIK w Katowicach-Janowie i Stowarzyszenie "Razem dla Nikiszowca".


10.11.2016 r. Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie kampanii "Przekażmy sobie znak pokoju"
Błądzić jest rzeczą ludzką,
ale dobrowolne trwanie w błędzie
jest rzeczą diabelską”
św. Augustyn
   Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach ze zdecydowaną dezaprobatą przyjął fakt zaangażowania się redaktorów "Tygodnika Powszechnego", "Znaku", "Kontaktu" (pisma wydawanego przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej) oraz "Więzi" w kampanię LBGT "Przekażmy sobie znak pokoju".
   Włączenie się w kampanię redakcji wymienionych czasopism jest odczytywane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jako próba wymuszania zmian w Kościele katolickim w kierunku genderowej rewolucji obyczajowej.
   Wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
   Stanisław Waluś

Stanowisko w formacie pdf::
stan_10112016.pdf9.11.2016. Dr hab. Mariusz Wojewoda "Ekonomia dzielenia się w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI".
Sekcja KIK w Gliwicach. Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.


9.11.2016. Premiera filmu "Profesor Kazimierz Szymczyk" w Łaźni łańcuszkowej w Zabrzu, ul. Wolności 410.
Film został wyemitowany przez Telewizję Zabrze w ramch cyklu "Przede wszystkim człowiek" 11 i 13 listopada 2016 r.
Prof. Kazimierz Szymczyk był związany z Sekcją KIK w Zabrzu, kierownikiem Kliniki Laryngologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu.
Film jest dostępny w Internecie na stronie Telewizji Zabrze: http://www.tvzabrze.eu/ pod datą wydarzeń 11.11.2016.


13.10 - 15.11.2016. XXXVI DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Październik - Listopad 2016
Programm szczegółowy: dnikult_2016.pdf
  dnikult-2016.docx
1. Czwartek 13 października 2016 r. Czesław Ryszka - Senator RP. Spotkanie z autorem książek "Godzina Fatimy" i "Fatima, objawienie końca czasów".
Katowice, Siedziba KIK.
2. Czwartek 20 października 2016 r. Dr Antoni Winiarski - "Jezu, ufam Tobie! Kult Miłosierdzia Bożego w świecie".
Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne)
3. Poniedziałek 24 października 2016 r. Barbara Gruszka-Zych - spotkanie na temat: "Życie i śmierć w reportażach" z udziałem bohaterów. reportaży.
Katowice, siedziba KIK.
4. Środa 26 października 2016 r. Dr Antoni Winiarski - "FATIMA. Od małej wioski do światowego centrum pielgrzymkowego".
Katowice-Janów.
5. Niedziela 6 listopada 2016 r. Koncert wokalno-instrumentalny z okazji Święta Niepodległości GAUDE MATER POLONIA.
Katowice-Piotrowice.
6. Piątek 11 listopada 2016 r. Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji Święta Niepodległości.
Katowice-Piotrowice, ul. Radockiego.
7. Wtorek 15 listopada 2016 r. Panel dyskusyjny na temat: "Muzyka i tożsamość. O fenomenie śląskiej muzyczności".
z udziałem: prof. Juliana Gembalskiego, prof. Jerzego Jarosika, prof. Romana Kalarus, prof. Jana Szmatlocha, Andrzeja Matysika i Leszka Windera
Katowice, Biblioteka Śląska. Panel organizowany wspólnie z Górnośląskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego,


8.10.2016. 35 lat KIK w Cieszynie.
 Fotoreportaż z Cieszyna


1.10.2016. Pielgrzymka: Przeprośna Górka - Sanktuarium Ojca Pio 8 Błogosławieństw i Częstochowa. Organizator Jan Mikos.


23-25.09.2016. Rekolekcje KIK w Kokoszycach.
Temat: "RADOŚĆ EWANGELII".
Rekolekcje prowadził ks. prałat dr Stanisław Puchała.


10.09.2016. FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Katowice, Park Powstańców Śląskich
AKCJA "Książki za darmo. Weź jedną, przeczytaj i przekaż dalej"
Książki były wystawione na stoisku KIK. Przekazano ponad 120 książek.Darczyńcą jest Piotr Urbanowicz
Strona festiwalu:  http://www.fopkatowice.pl/


9-10.09.2016. WIELKA WYSTAWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Wystawa przygotowana przez 6 katowickich organizacji pozarządowych, m.in. katowicki KIK
Wystawa byłą otwarta w holu Centrum Informacji Naukowych i Biblioteki Akademickiej (CINiBA), ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice
Następnie wystawa została przeniesiona do Galerii Aktywnych w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, ul. Młyńska 5
Informacja na stronie  http://www.fopkatowice.pl/
Centrum Organizacji pozarządowych w Katowicach:  http://www.cop.katowice.pl/

 APEL
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
do Parlamentu i Rządu RP o wycofanie aprobaty
dla Konkluzji Rady Unii Europejskiej z 16 czerwca 2016 r.
Katowice, 8. września 2016 r.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do Parlamentu RP o wyrażenie dezaprobaty dla Konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie równouprawnienia osób LGBTI z 16 czerwca 2016 r., dotyczących praw zdrowotnych, reprodukcyjnych i seksualnych.
Apelujemy do Rządu RP o wycofanie swojej aprobaty dla wymienionych Konkluzji.
Wzywamy władze Polski i jej organy do rzetelnej obrony praw rodziny i wartości jakie stanowi monogamiczna rodzina.
Uzasadnienie
W interesie Państwa jest wyróżnianie i wspieranie monogamicznej rodziny,
w tym małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Uznawanie pozatraktatowych "praw … osób LGBTI", "równouprawnienia osób LGBTI", zawartych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej z 16 czerwca 2016 r., jest pozbawione podstaw prawnych oraz przyczynia się do promocji i rozpowszechnienia ruchu homoseksualnego. Wnoszą one niekorzystne skutki polityczne, społeczne oraz w edukacji.
Badania naukowe, np. American College of Pediatricians, potwierdzają genetyczną determinację płci męskiej i żeńskiej oraz szkodliwość ideologii gender.

Za Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Andrzej Dawidowski
Prezes

 Tekst Apelu w formacie pdf: apel08092016.pdf


1.08.2016.  Mary Wagner na WTL UŚ w Katowicach 1.08.2016 r.


28.07.2016. Papież Franciszek na Jasnej Górze 28.07.2016 - Msza św.


22.06.2016. Ks. dr. Sebastian Marecki - Adhortacja posynodalna "Amoris Laetitia" Ojca Świętego Franciszka o rodzinie.
Sekcja KIK w Gliwicach - kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Plan spotkania: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.


15.06.2016. Msza św. w kościele św. Anny razem ze Wspólnotą TEMPLARIUSZY i innymi Wspólnotami o nawrócenie wrogów Kościoła przez wstawiennictwo Świętego Maksymiliana Kolbe i uczczenie Relikwii.
Sekcja KIK w Zabrzu.


15.06.2016. Prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz - "Związki Zofii Kossak ze Śląskiem".
Pani Profesor jest literaturoznawcą, wykładowcą w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Badanie losów polskich pisarzy związanych z Górnym Śląskiem jest jednym z Jej zainteresowań naukowych.
Sekcja Nauka-Wiara, Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.


15.06.2016. Dr Damian Guzek - "Rola mediów katolickich".
Sekcja KIK w Gliwicach – kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Plan spotkania: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.


12.06.2016. Marsz dla Życia i Rodziny w Katowicach. "Każde życie jest bezcenne".
pod patronatem honorowym J.E. Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca i Prezydenta Katowic Pana Marcina Krupy.
Organizatorzy: Związek Górnośląski i Organizacje wchodzące w skład Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Klub Inteligencji Katolickiej, Rycerze Kolumba, Zakon Maltański
Zdjęcia z Marszu i pikniku rodzinnego:
 https://picasaweb.google.com/112686563636248009775/MarszDlaZyciaIRodziny14062015R


PROGRAM MARSZU
godz. 10.30 Msza św. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach pod przewodnictwem J.E. Arcybiskupa Wiktora Skworca w intencji poszanowania dla życia i rodziny, oraz o Boże błogosławieństwo dla uczestników Marszu.
godz. 11.30 - 11.45 Zbiórka uczestników Marszu przed katedrą (dotyczy tych którzy nie będą uczestniczyć w Mszy św.).
godz. 11.45 Rozpoczęcie Marszu - przejście rodzin od katedry do Parku Kościuszki.
godz. 12.30 Zakończenie Marszu i akcji "Pieluszka dla Maluszka" (Łąka Koncertowa za restauracją Patio Park).
godz. 13.00 - 15.30 Piknik Rodzinny w Parku Kościuszki - Łąka Koncertowa (koncerty i inne atrakcje dla dzieci i dorosłych).
Hymn Marszu dla Życia: hymn-marszu-dla-zycia.doc
PROGRAM ARTYSTYCZNY PIKNIKU  marsz2016-piknik1.pdf
Konferansjer - Pan Mirosław Kańtor
12.30 - 12.50 - Orkiestra Dęta "Katowice" - pod sceną
12.50 - 13.10 - Zakończenie Marszu i akcji "Pieluszka dla Maluszka"
13.15 - 13.45 - Zespół wokalny "Blue Pauza" z MDK "Bogucice- Zawodzie"
13.50 - 14.10 - Zespoły taneczne: "Klub 28", "Iskierki", "Tutuszki" i "Endo Team" z MDK Szopienice-Giszowiec
14.15 - 14.40 - Zespoły taneczne z MDK "Południe" - dziecięcy zespół "Gwiazdeczki" oraz zespół tańca irlandzkiego
14.45 - 15.25 - Zespół wokalno-muzyczny pod kier. Pawła Kality z MDK "Koszutka”"
Impreza towarzysząca:
Gwiaździsty zlot rowerowy  na-marsz-na-rowerach.doc08.06.2016. Prof. nzw. dr hab. inż. Marek Smolik - "Wielcy uczeni o Bogu".
Sekcja KIK w Gliwicach - kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Plan spotkania: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.


 8.06.2016. Ks. dr hab. Józef Kozyra.
Godz. 17.00 Pytania i odpowiedzi. Ks. dr hab. Józef Kozyra odpowiada na pytania dotyczące Biblii i nauki Kościoła katolickiego.
Godz. 18.00 Pochylamy się nad Pismem Świętym: Apokalipsa Świętego Jana - Listy do Siedmiu Kościołów, które są w Azji.
Spotkanie w siedzibie KIK w Katowicach, pl. ks. Emila Szramka 2/13 - Nowy Dom Katechetyczny parafii Mariackiej w Katowicach.


IX Metropolitalne Święto Rodziny. Program i informacje:  http://www.swieto-rodziny.pl/
4 czerwca 2016. Sobota, godz. 12.00. Spotkanie dzieci w ogrodach Kurii Metropolitalnej "I przez nas ma świat lepszym być"
W czasie festynu były występy artystyczne zespołów dziecięcych, gry i zabawy sportowe, konkursy prowadzone na terenie ogrodów, pokazy jednostek specjalistycznych takich, jak Straż Pożarna, Policja i WOPR.


01.06. 2016. Spotkanie z pracownikiem Sądu Biskupiego - "Procesy o rozwiązywaniu węzła małżeńskiego".
Sekcja KIK w Gliwicach - kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Plan spotkania: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.


29.05.2016. Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich.


28.05.2016. Sympozjum Piekarskie "Miłosierdzie na peryferiach życia społecznego".


22.05.2016. PIELGRZYMKA RODZIN DO MATKI BOŻEJ BOGUCKIEJ w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny.
KIK W KATOWICACH, ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI I STOW. RODZIN KATOLICKICH ARCH. KATOWICKIEJ
godz. 15.30 Wyjście sprzed kościoła Mariackiego w Katowicach.
godz. 17.00 Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej.
Po Mszy św. spotkanie uczestników pielgrzymki.


20-22.05.2016. Pielgrzymka. Licheń, Kalisz. Organizator Jan Mikos.


18.05.2016. "Agca nie był sam. Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II"
W czasie spotkania głos zabrali pracownicy katowickiego IPN: prokurator Ewa Koj, dr Andrzej Sznajder - dyrektor IPN (Katowice) oraz prokurator Michał Skwara (współautor książki o powyższym tytule).
SEKCJA NAUKA-WIARA, Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza.


11.05.2016. Dr Damian Guzek  "O roli mediów katolickich".
Sekcja KIK w Gliwicach - kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Plan spotkania: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.


4 i 18.05.2016. Ks. dr Sebastian Marecki - Adhortacja posynodalna "Amoris Laetitia" Ojca Świętego Franciszka o rodzinie.
Sekcja KIK w Gliwicach - kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Plan spotkania: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.


27.04.2016. Ks. dr hab. Antoni Bartoszek "Małżeństwo i rodzina w świetle adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka <<RADOŚĆ MIŁOŚCI>>"
Sekcja KIK w Katowicach-Janowie. Dom katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie, plac Wyzwolenia.


23.04.-8.05.2016. Pielgrzymka. 16 dni. Sanktuaria Europejskie: Saarbrucken; Paryż; La Salette - objawienia Maryjne; Bordeaux - płacząca Matka Boża Bolesna; Lourdes - objawienia Maryjne; Santiago de Compostela - Sanktuarium św. Jakuba, grób św. Jakuba Apostoła; Fatima - objawienia Maryjne, Saragossa - Bazylika Matki Bożej w miejscu objawień Maryjnych; Madryt, Barcelona - Sagrada Familia - świątynia Pokutna Świętej Rodziny; Montserrat: Sanktuarium Matki Bożej - cudowna figurka, którą wyrzeźbił św. Łukasz, jest tam też święty Graal - kielich ostatniej wieczerzy Pana Jezusa i ustanowienie Najświętszego Sakramentu; Awinion - siedziba papieży i antypapieży. Kapelan ks. prał. dr Stanisław Puchała. Organizator Jan Mikos.
Szczegółowy plan pielgrzymki:  francja-mikos.doc


23.04.2016. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w sprawie pełnej ochrony życia człowieka
Katowice, 23 kwietnia 2016 r.
   Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża wdzięczność Prezydium Konferencji Episkopatu Polski za komunikat z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie pełnej ochrony życia człowieka.
   Wyznajemy zasadę, że Piąte Przykazanie Dekalogu należy w pełni stosować.
Nie można deklarować świętości życia i jednocześnie opowiadać się za zabijaniem nienarodzonych dzieci. Żadna sytuacja nie może usprawiedliwiać pozbawienia nienarodzonego dziecka prawa do życia.
   Apelujemy o podjęcie rzetelnych badań pokazujących wpływ środków zapobiegania ciąży, a także metody in vitro, na wady rozwojowe poczętych dzieci oraz traumatycznych przeżyć kobiet, które dokonały aborcji pozostawiającej trwały ślad w psychice kobiet. O wynikach badań należy szeroko informować społeczeństwo.
   Równocześnie uważamy, że Państwo powinno stworzyć warunki gwarantujące pomoc i opiekę dzieciom, których rodzice sami nie mogą lub nie chcą wychować.
   Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do aktywnego włączenia się w działanie na rzecz pełnej prawnej ochrony życia człowieka.
Dr hab. inż. Stanisław Waluś
Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów KIK w Katowicach
Andrzej Dawidowski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Kontakt:
Dr hab. inż. Stanisław Waluś, tel. 665 775126
Andrzej Dawidowski, tel. 502 581839
             Stanowisko WZD KIK w formacie pdf:  stan_wzd-20160423.pdf

Ks. prał. Józef Kusche - słowo wstępne.

Ks. prał. Józef Kusche, dr hab. Stanisław Waluś - przewodniczący WZD i Andrzej Dawidowski - prezes KIK.

Małgorzata Piechoczek - skarbnik KIK.

Dr Wojciech Pillich - przewodniczący Komisji Rewizyjnej KIK.


15-16.04.2016. Poznań. Centralne obchody uroczystości jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Czwartek 14 kwietnia
Od godz. 21, przez całą noc, aż do godz. 15.15 w piątek, w poznańskiej Farze było modlitewne czuwanie.
Piątek 15 kwietnia.
* Procesja Maryjna z Fary do Katedry.
* Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Legata Papieskiego, z udziałem Prezydenta RP. przedstawicieli Parlamentu, Rady ministrów, Konferencji Episkopatu Polski oraz zaproszonych Gości.
Sobota 16 kwietnia. INEA Stadion
* Zawiązanie wspólnoty, modlitwa, pieśni Uwielbienia.
* Jubileuszowe świętowanie "Gdzie chrzest, tam nadzieja".
* Msza Święta, chrzest dorosłych.
* Musical "Jesus Christ Superstar".

Modlitewne czuwanie w poznańskiej Farze.

Procesja wyrusza z poznańskiej Fary.

Arcybiskup Stanisław Gądecki.

W procesji szli biskupi pomocniczy archidiecezji katowickiej bp Adam Wodarczyk (drugi od lewej strony) ...

oraz bp Marek Szkudło (drugi od lewej strony).

Bamberki ( http://www.bambrzy.poznan.pl/node/2 )

Z dzwonem "Pojednanie" w procesji.

Ks. Abp Damian Zimoń Arcybiskup senior archiedieczezji katowickiej.

Obraz Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej.

Telebim przed poznańską katedrą.

Prezydent Andrzej Duda z małżonką, premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu.

Legat Papieski Jego Eminencja Pietro Kardynał Parolin Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański. Od 2014 r. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W czasie Mszy św. zaczęło kropić, a pod koniec Mszy św. mocno padało. Przezorni zaopatrzyli się w parasole.

INEA Stadion. Mieszko i Dobrawa

INEA Stadion. Wszystkim udzielał się nastrój radości.

INEA Stadion. Olbrzymie płótno z napisem "Lednica 2000" wędrowało po całym stadionie przekazywane z rąk do rąk.
INEA Stadion. Uroczystości towarzyszyła wystawa pokazująca zdjęcia z obchodów 1000 rocznicy Chrztu Polski w różnych miastach Polski.

INEA Stadion. Biskup Stanisław i Biskup Wojciech - patroni Polski.

INEA Stadion. Musical "Jesus Christ Superstar".
Fot.: Antoni Winiarski i Beata Urbaniak.


14.04.2016. Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach na 1050 rocznicę Chrztu Polski
W doniosłą 1050 rocznicę Chrztu Polski, obchodzoną uroczyście, Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dziękuje Opatrzności Bożej, za prowadzenie naszego kraju przez dzieje. Wspólnota nasza powstała i przetrwała dzięki wsparciu się na wierze chrześcijańskiej.
Dziękujemy Bogu za możliwość godnego uczczenia Chrztu Polski, który łączy dziedzictwo państwowe z dziedzictwem chrześcijańskim. Z troską, lecz także
z ufnością, spoglądamy w przyszłość Polski. Zachowanie naszej państwowości w następnych wiekach postrzegamy w zawierzeniu Ojczyzny Chrystusowi i Jego
Matce.
         Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
        Andrzej Dawidowski (tel. 502581839)
Oświadczenie w formacie pdf:  oswiadczenie-1050.pdf


20.04.2016 Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor - "Wygnanie biskupów katowickich w 1952 roku - przyczyny, przebieg i skutki".
Sekcja Nauka-Wiara. Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.
Ks. Profesor Jerzy Myszor jest Kierownikiem Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


2.04.2016.
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE. Pielgrzymka do Centrum Jana Pawła II i Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Organizator Jan Mikos.


1-3 kwietnia 2016 r. Konferencja nt. tożsamości Klubów Inteligencji Katolickiej, organizowana przez warszawski KIK.
"Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?"
Fotoreportaż z konferencji jest w biuletynie katowickiego KIK "Dlatego" Nr 292 (format pdf) na stronach 5-12.
Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 292


16.03.2016. Prof. dr hab. Helena Synowiec - "O języku mieszkańców Katowic".
Sekcja Nauka-Wiara. Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.


1.03.2016. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
29.02.2016. Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" pod dyr. Anny Szostak-Myrczek, Msza św. w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego, Apel Pamięci, salwa honorowa, spotkanie w Nowym Domu Katechetycznym.
3.03.2016. Pałac Młodzieży w Katowicach. "Okruchy pamięci" - wędrówka śladami żołnierza, ziemianina, ojca, konspiratora i więźnia - rtm. Witolda Pileckiego - uroczysty spektakl poświęcony pamięci "Żołnierzy Wyklętych" z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", uczniów XV LO w Katowicach oraz gości specjalnych.

Ryngraf, który należał do por. Franciszka Majewskiego ps. "Słony" (1919-1948).

Msza św. w kościele Mariackim w Katowicach w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Zespół "Camerata Silesia".

Dr Andrzej Drogoń.

Dr Andrzej Sznajder, Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Modlitwę wiernych przygotowali i czytali harcerze.

Poczty sztandarowe opuszczają kościół.

Apel Pamięci przed kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Apel Pamięci przed kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Salwa honorowa.

Orkiestra Wojskowa z Bytomia.

Złożenie kwiatów w kaplicy "Golgota Ojczyzny".

Pałac Młodzieży w Katowicach. Poczty sztandarowe.

Krzysztof Kosior - prawnuk rtm. Witolda Pileckiego.

Spektakl "Okruchy pamięci". 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".


17.02.2016 Prof. dr hab. Antoni Barciak z Instytutu Historii, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
"Sacrum i profanum w średniowiecznej Europie".
Sekcja Nauka-Wiara, Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.


27.01.2016. Spotkanie Sekcji KIK w Katowicach-Janowie z malarzem Ludwikiem Hajdukiem.

 


20.01.2016 Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski: "Wiedza i wiara w informatyce".
Sekcja Nauka-Wiara, Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12
Profesor Jerzy Gołuchowski jest Dziekanem Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pracownikiem naukowym w Katedrze Inżynierii Wiedzy. Naukowo zajmuje się modelowaniem organizacji i zarządzaniem wiedzą z wykorzystaniem informatyki. W czasie wykładu usłyszymy m.in. o modelowaniu, sztucznej inteligencji, sumieniu robota.


Z żalem zawiadamiamy, że 4 stycznia 2016 r. odszedł do Pana prof. dr hab. ZBIGNIEW ŁABNO
emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Śp. Profesor Zbigniew Łabno urodził się 29 stycznia 1929 r.
Członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach był od 1983 r.
Msza św. w Jego intencji została odprawiona w piątek 8 stycznia 2016 r. o godz. 11.00
w Kościele Garnizonowym św. Kazimierza Królewicza w Katowicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20.
Pogrzeb odbył się w sobotę 9 stycznia 2016 r. w Bobowej (pow. gorlicki)


5.01.2016 SPOTKANIE OPŁATKOWE
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z Księdzem Arcybiskupem dr. Wiktorem Skworcem
 O Opłatku na stronie Archidiecezji Katowickiej
 O Opłatku na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej


Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html