KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 KRONIKI  od 1998 r.

KRONIKA

***** 2014 *****17.12.2014. Prof. dr hab. Grzegorz Opala: "Prognozy demograficzne - konsekwencje medyczne, społeczne i ekonomiczne"
Sekcja Nauka-Wiara. Dom Parafialny Ojców Oblatów, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12.


11.12.2014 Adwentowy Dzień Skupienia
Rekolekcjonista: ks. dr prał. Stanisław Puchała. "Kościół wspólnotą osób dążących do świętości"
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Konferencja, spowiedż św. Msza św. z konferencją.
Kaplica w Nowym Domu Parafialnym parafii Mariackiej w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2.


Plik xxxii-dni.doc do wydruku: xxxii-dni.doc
Plakat A2: Plakat na Dni Kultury

"Kultura jest wyrazem człowieka" Jan Paweł II
XXXII DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
KATOWICE - październik - listopad 2014 rok

Patronat honorowy: JE Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc - Metropolita Katowicki
Piotr Uszok - Prezydent Katowic

PROGRAM:

Środa, 15 października 2014, godzina 18.45
Dom Katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie
Marian Badura - SPOTKANIE Z IKONĄ

Środa, 15 października 2014, godzina 19.30
Sala parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13
Czesław Ryszka - "Przesłanie Fatimy"

Środa, 29 października 2014, godzina 19.15
Nowy Dom Katechetyczny parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariackiej), Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2
Koncert Kwartetu Akademos,
"Wielka sztuka jest w swojej istocie zawsze religijna"
Program:
 J.S.Bach - Aria na strunie G
 L.van Beethoven - Modlitwa dziękczynna cudownie uzdrowionego (pochodząca z Kwartetu a-moll op.132)
 A.Vivaldi - "Lato" lub "Zima" z cyklu "Pory roku"
 W.A.Mozart - Kwartet smyczkowy D-dur KV 499

Wtorek, 4 listopada 2014 r., godz. 16.30
Sala Koncertowa PSM I i II st. im. M. Karłowicza, ul. Teatralna 16, Katowice.
Spotkanie zatytułowane:
"10-lecie beatyfikacji ks. Emila Szramka",
które odbędzie się w ramach cyklu:
"Pomnóżmy talenty - prezentacja dokonań młodzieży szkół ponadgimnazjalnych śródmieścia Katowic"
W PROGRAMIE:
1. Pokaz filmu Adama Kraśnickiego o bł. ks. Emilu Szramku pt. "Zakotwiczony w Bogu"
2. Słowo ks. Proboszcza dr. Andrzeja Suchonia z parafii mariackiej - Pomnażanie talentów
3. Spektakl: "Przed sklepem jubilera" Karola Wojtyły
Dzieło opublikowane w 1960 roku - jest głęboką medytacją o miłości i małżeństwie.
Przedstawia wartości moralne i duchowe, które powinny towarzyszyć człowiekowi w jego dorastaniu do świętego małżeństwa.
Wykonanie: uczniowie IX LO im. I.J. Paderewskiego, IV LO im. St. Maczka i Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych
4. Prezentacja dokonań młodzieży szkół ponadgimnazjalnych śródmieścia Katowic (VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, Liceum Katolickiego im. Bł. Ks. Emila Szramka, PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach)
Organizatorzy - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach oraz KIK Katowice.

Środa, 5 listopada 2014 r., godz. 16.00
Biblioteka Śląska, Katowice, Sala Parnassos
SESJA NAUKOWA "Praca - etyka - Śląsk"
organizowana przez Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach, KIK Katowice oraz Bibliotekę Śląską w Katowicach
PROGRAM:
1. prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek: Etyka w biznesie funkcją wdrażanych koncepcji rozwoju
2. dr hab. prof. UE Alojzy Czech: Bp Adamski dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych [obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego] w Katowicach
3. dr Ryszard Kurek: Ekonomiczne i pozaekonomiczne aspekty pracy przymusowej na przykładzie przemysłu węglowego Chorzowa w latach 1945-1956

Środa, 5 listopada 2014, godzina 19.30
Katowice, Tysiąclecie Górne, sala parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13
Antoni Winiarski - "Ekwador i Galapagos - refleksje po pielgrzymce"

Środa, 12 listopada, godzina 18.45
Katowice, TYSIĄCLECIE DOLNE, sala parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, ulica Mieszka I 6
Czesław Ryszka - "Nie zginęłaś Polsko, bo nie umarł Bóg" aktualność nauczania Prymasa II RP kard. Augusta Hlonda

Na wszystkie koncerty i spotkania - WSTĘP WOLNY

ORGANIZATORZY:
 Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
 Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (mariacka) w Katowicach
 Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego15.10.2014. Marian Badura - SPOTKANIE Z IKONĄ
Sekcja KIK w Katowicach-Janowie. Dom Katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie.
.


4.10.2014. Pielgrzymka KIK: Leśniów, Częstochowa.
Organizator Jan Mikos.


26-28.09.2014. Rekolekcje KIK w Kokoszycach.
Rekolekcjonista: ks. Piotr Brząkalik.
Temat: "Powroty synów marnotrawnych".
Rekolekcje są próbą szukania w sobie podobieństw do młodszego i do starszego z synów wyczytanych w przypowieści i namalowanych na obrazie Rembrandta, by na nowo zobaczyć miłość Ojca.
21.09.2014. STANOWISKO KIK
Stanowisko
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Katowice, 21 września 2014 roku
 
   Wzywamy Parlamentarzystów, pragnących zachować zaufanie katolickich wyborców, do nieratyfikowania "Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej", szkodliwej dla wychowania młodego pokolenia oraz przyszłości Polski.
   Uważamy, że w najbliższych wyborach parlamentarnych katoliccy wyborcy niepowinni wybierać posłów i senatorów, którzy będą głosować za ratyfikacją Konwencji.
   Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w pełni zgadza się ze stanowiskiem polskich biskupów z lipca 2012 r., że Konwencja "zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych z prawdą założeniach, których w żaden sposób nie można zaakceptować".
   Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach stwierdza, że "Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" budzi zastrzeżenia natury konstytucyjnej, nie wprowadza nowych narzędzi prawnych służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu przemocy oraz nie rozpoznaje i nie umożliwia eliminowanie rzeczywistych przyczyn przemocy wobec kobiet. Natomiast narzuca zmianę cywilizacyjną, wprowadzając założenia niepotwierdzonej naukowo ideologii gender.

UZASADNIENIE

   Konwencja neguje podstawę prawa rodzinnego i osobowego, jaką jest biologiczna odmienność kobiety i mężczyzny, wprowadzając określenie "płci społeczno-kulturowej" ("gender" w języku angielskim), którą definiuje "jako społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn".
   Konwencja (w art. 12.1) zobowiązuje do walki z tradycją i dorobkiem cywilizacyjnym: "Strony podejmują działania niezbędne by promować zmianę społecznych i kulturowych wzorów zachowań kobiet i mężczyzn, w celu wykorzenienia zwyczajów, tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na pojęciu niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn". Uzależnia od organów ponadnarodowych stosujących niesprecyzowane kryteria.
   Konwencja (w art. 14.1) nakłada na państwa obowiązek specyficznej edukacji: "Strony podejmują, gdy to właściwe, niezbędne działania by wprowadzić do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji, dostosowane do etapu rozwoju uczniów treści, dotyczące równości kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról społeczno-kulturowych...". Wpłynie to na charakter obecnego przedmiotu dotyczącego wychowania prorodzinnego w szkołach, z pozytywnym odniesieniem do tradycyjnego małżeństwa i rodziny, przez promocję niestereotypowych ról kulturowych.
   Ratyfikacja Konwencji pozbawia Polskę przyjętej Deklaracji o suwerenności w sprawach moralności i kultury, którą gwarantuje uchwała Sejmu z 11 kwietnia 2003 roku: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych".
   Ponadto w polskim tłumaczeniu tekstu Konwencji nieprawidłowo używa się wymiennie słowa "płeć społeczno-kulturowa" (ang. "gender") i płeć (ang. "sex"), podczas gdy w tekście angielskim jednoznacznie we wszystkich przypadkach używa się tylko pojęcia "gender" ("płeć społeczno-kulturowa").
   Ponadto w polskim tłumaczeniu tekstu Konwencji przygotowanym na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w art. 4.3 użyto niezdefiniowanego pojęcia "płeć kulturowo-społeczna". (http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencja_przemoc_wobec_kobiet.pdf)

Prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Andrzej Dawidowski
Tel.: 502 581839, E-mail: a.dawidowski@gmail.com17.09.2014. Ks. Piotr Brząkalik: Wokół adhortacji apostolskiej papieża Franciszka "Evangelii Gaudium".
Dom katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. Sekcja KIK w Katowicach-Janowie.


5-6.09.2014. Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Parku Powstańców Śląskich w Katowicach.
5 września - miasteczko festiwalowa, w nim stoisko KIK.
6 września - integracja działaczy, wolontariuszy i urzędników.
Organizatorzy Festiwalu: Stowarzyszenie X; Urząd Miasta Katowice
Współorganizatorzy: Regionalne Centrum Wolontariatu, PFEE.
Partnerzy: Śląskie Wesołe Miasteczko, Budynek Altus-Katowice, kino PlanetCinema.


13-27.07.2014. Pielgrzymka do Ekwadoru i na Archipelag Galapagos z krótką wizytą w Kolumbii.
Pilot: dr Antoni Winiarski
Kapelan: Ks. prof. dr hab. Józef Kozyra
Organizacja: AVE Touroperator, ul. Gawronów 23, 40-527 Katowice,
Internet: http://www.ave.turystyka.pl/  E-mail: info@ave.turystyka.pl
Fotoreportaż:  pieekw1.html


14.06.2014. IV Ogólnopolski Kongres Ruchów Katolickich.
FOTOREPORTAŻ:
https://plus.google.com/photos/112686563636248009775/albums/6025418942230870177?banner=pwa&gpsrc=pwrd1


13-15 czerwca 2014. Kalisz, Licheń. Pielgrzymka KIK. Organizator Jan Mikos.


6.06.2014. XXXIV Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
FOTOREPORTAŻ:
 https://plus.google.com/photos/112686563636248009775/albums/6022952641708835665?banner=pwa&gpsrc=pwrd1

4.06.2014. Wykład ks. dr. Zygmunta Nabzdyka: "Jan XXIII - Papież dobroci. Refleksje po kanonizacji."
Klub Inteligencji Katolickiej Sekcja w Zabrzu. Dom Parafialny przy kościele pw. św. Anny w Zabrzu, Plac ks. Franciszka Pieruszki 1.


4.06.2014. Msza św. w intencji śp. księdza Herberta Hlubka z okazji 60 rocznicy jego święceń kapłańskich w kaplicy św. Jadwigi (przy kościele Wszystkich Świętych w Gliwicach). Po Mszy św. wykład ks. prof. Kazimierza Wolsza: "Filozoficzne fascynacje księdza Herberta Hlubka".
Sekcja KIK w Gliwicach.


1.06.2014. Marsz dla życia i rodziny w Katowicach.
Organizatorzy: Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej i Związek Górnośląski.
FOTOREPORTAŻ:
 https://plus.google.com/photos/112686563636248009775/albums/6021337183017346561?banner=pwa&gpsrc=pwrd1


31.05.2014. Spotkanie dzieci w ogrodach Kurii Metropolitalnej
pod hasłem "I przez nas ma świat lepszym być" (VII Metropolitalne Święto Rodziny 2014).
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach i CARITAS Archidiecezji Katowickiej
W tym dniu zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy w ogrodach Kurii Metropolitalnej.  Spotkanie jest otwarte oraz nie są pobierane żadne opłaty za udział we wszystkich dostępnych dla dzieci zabawach.
Zapraszamy dzieci przez Caritas Archidiecezji Katowickiej, Stowarzyszenia Katolickie, Domy Dziecka, szkoły.
12.00 Eucharystia w intencji dzieci (Archikatedra Chrystusa Króla)
13.00 Przemarsz dzieci z orkiestrą do ogrodów
Atrakcje: dmuchany plac zabaw, eurobungee, gry i zabawy sportowe, malowanie i rysowanie (malarstwo emocjonalne), farbowanie włosów, konkursy i quizy z nagrodami, tworzenie koralików.
Dla wszystkich dzieci niespodzianka - coś słodkiego.
Celem jest zorganizowanie spotkania dla dzieci z okazji ich święta. Spotkanie zintegruje wszystkie zaproszone do ogrodów dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne, rozbudzi zainteresowania i pozwoli na aktywne spędzenie czasu. W czasie festynu planowane są występy artystyczne zespołów dziecięcych, gry i zabawy sportowe, konkursy prowadzone na terenie ogrodów, pokazy jednostek specjalistycznych takich jak Straż Pożarna, Policja i WOPR.
Celem jest też pielęgnowanie tradycji i umożliwianie dzieciom uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym.
FOTOREPORTAŻ:
https://plus.google.com/photos/112686563636248009775/albums/6022949486760766017?banner=pwa&gpsrc=pwrd1


21.05.2014. Spotkanie autorskie z pisarzem CZESŁAWEM RYSZKĄ pt. "ZWYCIĘSTWO GDY PRZYJDZIE, PRZYJDZIE PRZEZ MARYJĘ".
SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW, Dom Katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie.


18.05.2014. Pielgrzymka Rodzin do Matki Bożej Boguckiej (VII Metropolitalne Święto Rodziny 2014).
Godz. 15.30 Wyjście sprzed kościoła Mariackiego w Katowicach.
Godz. 17.00 Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej.
Po Mszy św. nabożeństwo maryjne i spotkanie uczestników pielgrzymki.


11.05.2014. I. Archidiecezjalna Pielgrzymki Rodzin do Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach: program-pielgrz.doc


22-27.04.2014. TYDZIEŃ za ŻYCIEM.
24.04.2014 - Godz. 18:30 Kościół Krzyża Świętego Oratorium. Mariusz Dzierżawski: "Rozwój i wpływ ruchów promujących życie na świadomość społeczną w Polsce".
25.04.2014 - Godz. 18:30 Kościół Krzyża Świętego, Oratorium.  Ks. dr hab. Antoni Bartoszek: "Encyklika Evangelium vitae bł. Jana Pawła II – Wielka Karta obrony świętości życia".
26.04.2014 - Godz. 19:00 Kościół Krzyża Świętego, Oratorium. Projekcja filmu: "October Baby" w reżyserii Andrew Erwin i Jon Erwin
27.04.2014 - Godz. 15:00 Willa Fitznera. Marek Jurek: "Organizacje międzynarodowe w sprawie obrony życia".
22.04. - 04.05.2014.Wystawa "Wybierz życie" przy parafiach: Ducha Świętego w Bytkowie i Krzyża Świętego w centrum miasta.
W dniu 27.04.2014 (Niedziela) chcemy wspólnie zjednoczyć się na Mszy Świętej dziękczynnej za życie i pontyfikat Świętego Jana Pawła II. Godz. 14:00 - Katolicka Parafia Krzyża Świętego ul. Powstańców 2, Siemianowice Śląskie. Mszę będzie celebrował Ksiądz proboszcz Stanisław Nocoń.
ORGANIZATORZY: Stop aborcji, Akcja Katolicka, KLub Inteligencji Katolickiej, Prezydent Miasta Siemianowice Śl., Prawica Rzeczypospolitej i PiS.


26.04.2014. Centrum JPII i Łagiewniki. Organizator: Jan Mikos.


10.04.2014. Dr Antoni Winiarski: prezentacja multimedialna "Korsyka i Sardynia - perły Morza Śródziemnego", Willa Fitznera, Siemianowice Śląskie, ul. 27-go stycznia 3. Zaprasza Sekcja KIK w Siemianowicach Śląskich i Siemianowickie Centrum Kultury. Prezentacja była połączona z otwarciem wystawy fotograficznej o Korsyce i Sardynii. Wystawa była czynna do 30.04.2014 r.


10.04.2014. Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
do Sejmiku Województwa Śląskiego
w sprawie przeciwdziałania wdrażaniu ideologii gender przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Katowice, 10. kwietnia 2014 r.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ramach konsultacji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 apeluje do Sejmiku Województwa Śląskiego, o przeciwstawienie się wdrażaniu ideologii gender poprzez ten projekt.
Projekt RPO WSL 2014-2020 w rozdziale zatytułowanym Równość płci zawiera elementy ideologii gender, która podważa podstawy naszej cywilizacji, uzurpując sobie prawo do przekształcania pojęcia i funkcji rodziny oraz do seksualizacji dzieci i młodzieży.
Jednym z głównych celów Projektu uznano "przeciwdziałanie stereotypom związanym z płcią społeczno-kulturową" oraz eliminację stereotypów, natomiast "każdy projekt realizowany w ramach RPO WSL ma zawierać opis oceny wpływu na sytuację płci".
Apelujemy do Sejmiku Województwa Śląskiego o przeciwdziałanie takim ukrytym formom wprowadzania zasad sprzecznych z Konstytucją RP, dyskryminujących katolików pragnących uczestniczyć w Programie oraz podważającym autorytet Sejmiku Województwa Śląskiego.
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Andrzej Dawidowski


22.03.2014. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach nadało godność Członka Honorowego Krystynie Partuś i ks. abp. dr. Wiktorowi Skworcowi.


7-9.03.2014. Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów w Czechowicach. O. Jacek Paluchniak SJ.


19.02.2014. Portugalska Droga św. Jakuba. Prelekcja i promocja książki. Sekcja KIK w Zabrzu. Dom Parafialny przy kościele św. Anny w Zabrzu, pl. Ks. Franciszka Pieruszki 1.


25.01.-1.02.2014. ZIEMIA ŚWIĘTA.
Brama Jafska, Bazylika Grobu Bożego, Kalwaria. Betfage - miejsce gdzie P. Jezus wsiadł na osiołka. Miejsce Wniebowstąpienia. Kościół Pater Noster - miejsce nauczenia modlitwy "Ojcze Nasz". Góra Oliwna miejsce próby, wierności, Wniebowstąpienia i ma być powrotu wg. Proroka Zachariasza. Dominus Flevit - "Pan Zapłakał" zapowiadając zburzenie Jerozolimy, bo nie rozpoznało czasu nawiedzenia. Groby proroków, Kościół Narodów przy ogrodzie Getsemani. Brama Heroda, Brama Lwów, Kościół św. Anny na miejscu domu Joachima i Anny rodziców Maryi. Cezarea Nadmorska - ośrodek starożytnego chrześcijaństwa. Hajfa - klasztor Karmelitów - miejsce pobytu proroka Eljasza. Kana Galilejska - miejsce pierwszego cudu, odnowienie przysięgi małżeńskiej. Nazaret - Bazylika z Grotą Zwiastowania, Kościół św. Józefa, źródło Maryi. Plac Świątynny - Mur Płaczu, Złota Brama. Syjon Chrześcijański, Wieczernik, Kościół Zaśnięcia NMP. Kościół w miejscu zaparcia Piotra. Dolina Cedronu, Brama Gnojna, Miasto Dawidowe. Betlejem - Bazylika, Grota Narodzenia P. Jezusa, Pole pasterzy. Yad Vashem - Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu. Ain Karem - miejsce Nawiedzenia św. Elżbiety i narodzenia Jana Chrzciciela. Rzeka Jordan, Jezioro Galilejskie. Góra Tabor - Bazylika Przemienienia Pańskiego. Dolina Jordanu - odnowienie chrztu. Tabgha - Kazania na Górze, rozmnożenie chleba i ryb i ukazanie się Jezusa po zmartwychwstaniu. Kafarnaum - Dom Piotra. Góra Błogosławieństw - Kościół. Pustynia Judzka - spacer, Morze Martwe - kąpiel. Wadi Kelt - klasztor - miejsce zwiastowania Joachimowi narodziny NM Panny. Jerycho - najstarsze miasto świata. Qumran zwoje pism Starego Testamentu sprzed Narodzenia Jezusa.  Szczegółowy program: piezswjm.doc


10.01.2014. Spotkanie świateczne z Księdzem Arcybiskupem Wiktorem Skworcem w siedzibie KIK.Słowo Metropolity, Msza św., spotkanie.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html