KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 KRONIKI  od 1998 r.

KRONIKA
***** 2013 *****


20.12.2013. Zmarł ks. prał. Herbert Hlubek (23.08.1929 Borucin - 20.12.2013 Gliwice).
Członek Honorowy KIK w Katowicach, kapelan Sekcji KIK w Gliwicach, duszpasterz akademicki, organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach i rekolekcji ciszy w Zabrzu. Przez wiele lat prowadził jesienne rekolekcje KIK w Kokoszycach i Brennej.
Ceniony rekolekcjonista i spowiednik - pobudzał do samodzielnego myślenia. Dziękujemy Bogu za Jego obecność wśród nas.

Pogrzeb odbył się 23 grudnia 2013 r.
Mszę św. w gliwickim kościele Wszystkich Świętych celebrowali biskupi gliwiccy Jan Kopiec, Jan Wieczorek i Gerard Kusz oraz biskup opolski Paweł Stobrawa z udziałem księży z diecezji gliwickiej, opolskiej i archidiecezji katowickiej.
Homilię wygłosił ks. bp ordynariusz Jan Kopiec.
Słowa pożegnania wygłosili ks. bp Paweł Stobrawa i Emilian Kocot.
Informację o przebiegu pogrzebu podał ks. Bernard Frank, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Uroczystościom pogrzebowym na cmentarzu parafii św. Augustyna w Borucinie przewodniczył ks. infułat Paweł Pyrchała.
Panie zaśpiewały gwarą pieśń pożegnalną.
Słowa pożegnania wygłosiły bratanice śp. ks. Herberta Hlubka - Alicja Wilkus i Irena Hlubek oraz ks. Andrzej Kałuża - proboszcz parafii św. Augustyna w Borucinie.
Po złożeniu wieńców i kwiatów uczestnicy pogrzebu zostali zaproszeni na poczęstunek.
Zdjęcia z pogrzebu:
 https://picasaweb.google.com/112686563636248009775/Hlubek
..


5.12.2013 godz. 17.15 Adwentowy dzień skupienia.
Ks. dr Stanisław Puchała. "Jesteście solą ziemi"
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12. (Misjonarze Oblaci MN).
17.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu - w kościele
18.00 - Konferencja, spowiedź - w Domu Parafialnym
19.00 - Msza św. z konferencją - w kościele.


30.11.2013. Spotkanie regionalne Klubów Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Rozważanie adwentowe poprowadził ks. Piotr Brząkalik.
Uczestnicy spotkania przyjęli "Stanowisko w sprawie ideologii gender" gender1.doc


31.10.2013 r. Lwowskie uroczystości przywrócenia polskiej szkole historycznego imienia Św. Marii Magdaleny
 mag.html


28.10.2013. Zmarł Tadeusz Mazowiecki ur. 18.04.1927.
Współzałożyciel Ogólnopolskiego Klubu Postępowej Inteligencji Katolickiej (1956) a potem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (1957).
Poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji (1961-1972), poseł na Sejm RP I, II i III kadencji (1991-2001).
Jeden z twórców porozumienia wypracowanego podczas obrad Okrągłego Stołu (1989).
Współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej (1990), Unii Wolności (1994) i Partii Demokratycznej (2005).
Ostatni premier PRL i pierwszy premier RP (1989-1991); od 2010 doradca Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Kawaler Orderu Orła Białego.
Kondolencje:  tmazowie.html


"Kultura jest wyrazem człowieka" Jan Paweł II
XXXI DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
KATOWICE - październik - listopad 2013 rok
Patronat honorowy:
JE Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc - Metropolita Katowicki
Piotr Uszok - Prezydent Katowic

                                     PROGRAM:
Czwartek. 17 października 2013 r., godz. 17.00
Siedziba KIK Katowice, Nowy Dom Katechetyczny parafii Mariackiej
w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka.
Dr Antoni Winiarski - Czy Polska jest jeszcze krajem chrześcijańskim?

Sobota. 19 października 2013 r., godz. 19.00
Parafia Świętej Rodziny w Brynowie, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej.
Koncert organowy
Wykonawcy: Szymon Olszański i Marek Przywarty
Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Katowicach.

Środa. 23 października 2013 r., godz. 19.00
Katowice Janów - Dom Katechetyczny parafii św. Anny.
Nasze spotkanie z Syberią w 100-lecie parafii św. Stanisława w Wierszynie
- dr hab. Anna Gomóła - Historia i współczesność Wierszyny
- Krystyna Gomóła, Krzysztof Pająk i Zenon Stogniew - Relacje uczestników uroczystości 100-lecia parafii.

Niedziela. 27 października 2013 r., godz. 18.00
Parafia Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu.
Koncert organowy
Wykonawcy: Szymon Olszański i Marek Przywarty
Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Katowicach.

Środa. 6 listopada 2013 r., godz. 15.00
Biblioteka Śląska, Katowice
SESJA NAUKOWA "Historia Ziemi Śląskiej, fakty i ludzie"
organizowana przez Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach oraz Bibliotekę Śląską w Katowicach.
Koncert w wykonaniu Natalii Skryckiej - mezzosopran i Ewy Danilewskiej - fortepian.
Wykład autorstwa dr. hab. Zbigniewa Hojki oraz mgr Klaudii Pikuła – „Stanisław Janicki – działacz chrześcijański na Górnym Śląsku”.

Czwartek. 7 listopada 2013 r., godzina 17.00
Sala Koncertowa PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza, Katowice, ulica Teatralna.
Wieczór pt. "Pomnóżmy talenty – prezentacja umiejętności i dokonań młodzieży ponadgimnazjalnej Katowic"
Organizator - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach.

Piątek. 8 listopada 2013 r., godzina 11.00
Siedziba KIK Katowice, Nowy Dom Katechetyczny parafii Mariackiej
w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka.
Spotkanie z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Wykład Dyrektora Oddziału IPN w Katowicach dr. Andrzeja Drogonia "W drodze ku wolności".

Na wszystkie koncerty i spotkania – WSTĘP WOLNY10.10.2013. Zarząd KIK.
Uchwalenie apelu:

Katowice 10 października 2013 r.
Szanowny Pan Andrzej Gościniak
Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwraca się z apelem
o uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2014 Rokiem Pamięci
o Tragedii Górnośląskiej 1945.
Jesteśmy przekonani, że taka uchwała i jej upublicznienie w ogólnopolskich
mediach przyczyni się do upamiętnienia wydarzeń, które swój początek miały po
wkroczeniu Armii Czerwonej na Górny Śląsk w pierwszych miesiącach 1945 roku.
Wydarzenia te były aktem terroru wobec Ślązaków - dokonywano aresztowań,
egzekucji oraz wywózek na Sybir i do kopalń Donbasu. Wywieziono - według
różnych opracowań - od 20 do 90 tys. osób. Wielu z nich nigdy nie wróciło do
rodzinnych domów umierając z powodu tragicznych warunków sanitarnych, chorób,
niewolniczej pracy i nieludzkiego traktowania.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Dawidowski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Tel. kontaktowy 502 581839

Do wiadomości:
Mirosław Sekuła - Marszałek Województwa Śląskiego
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego5.10.2013. Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej.
 http://www.rrkak.katowice.opoka.org.pl/
Katowice 5 października 2013 r.
Przesłanie uczestników Kongresu Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej
do katolików i ludzi dobrej woli

Naszą mocą jest wiara w Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelia i nauczanie Kościoła katolickiego.
Życie zgodne z wiarą i uczestnictwo w życiu publicznym uważamy za chrześcijański obowiązek. Kierujemy się przy tym troską o dobro wspólne.
Pamiętamy, że chrześcijańskie wartości kształtowały kulturę i tożsamość europejskich społeczeństw.
Pojęcia: życie od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwo, rodzina oraz naród są jasno i jednoznacznie określone, więc nie ma potrzeby na nowo ich definiować.
Naszym ważnym zadaniem jest kształtowanie umiejętności publicznej obrony wartości chrześcijańskich w życiu społecznym.
W przeciwstawianiu się agresji środowisk ateizujących korzystajmy z instrumentów, jakie daje nam prawo. Występujmy z odwagą przeciwko złu, kłamstwu i nieprawości.
Prawo do wolności religijnej przynależy każdemu człowiekowi ze względu na jego niezbywalną godność. Oznacza ono również zgodę na uzewnętrznianie swoich przekonań religijnych, m.in. na obecność krzyży w urzędach, szpitalach, szkołach i innych miejscach.
Najlepszą odpowiedzią wobec wielorakich wyzwań Kościoła jest miłość wzajemna i dążenie do jedności.

.
Msza św.na rozpoczęcie Kongresu pod przewodnictwem..............Wykład ks. dr. Henryka Olszara.
Metropolity katowickiego ks. abp. Wiktora Skworca....................Sesję prowadzi prof. dr hab. Andrzej Ślebarski.

.
Sala obrad - aula Wydziału Teologicznego UŚ...............................Od lewej: dr Antoni Winiarski, przewodniczący Rady Ruchów Katolickich.
.....................................................................................................prof.dr hab.Andrzej Ślebarski i mec. Bartosz Kownacki.

.
Głos zabrał Metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc.           Wystawa "Musicie być mocni mocą wiary" przygotowana przez Annę van der Coghen
.....................................................................................................(Świecki Zakon Karmelitów Bosych).

.
Ks. prof. dr hab. Antoni Bartoszek................................................Od lewej: dr Marek Wójtowicz, prowadzący sesję i prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.20-22.09.2013. Rekolekcje KIK w Kokoszycach.
Ks. Stanisław Juraszek: "Kościół otwarty - pułapka, czy zagrożenie?"


12.09.2013. Zebranie Zarządu KIK.
Uchwalenie Misji KIK Misja KIK


31.08.-14.09.2013.Chiny.  Szanghaj - Zhengzhou - Szaolin - Dengfeng - Luoyang - Xi’an - Hua Shan - Lanzhou - Xiahe (Tybet) - Lanzhou - Pekin - Badaling (Wielki Mur Chiński) - Pekin.
Szczegółowy program pielgrzymki: http://prac.us.edu.pl/~awini/chiny2013.doc


5.10.2013. Pielgrzymka do sanktuariów: Święta Anna i Częstochowa. Organizator: Jan Mikos.


16.06.2013. Ingres Ks. Abp. dr. Józefa Kupnego do katedry wrocławskiej.


8.06.2013. Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej.
 Plakat mały 285k


2.06.2013. Marsz dla Życia i Rodziny w Katowicach.
2013marsz2.doc


1.06.2013. XXXIII  PIELGRZYMKA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ.
Spotkanie Prezesów Klubów.
XXXIII Pielgrzymka


22.05.2013. Zmarł dr WITOLD MRUKWA, prezes KIK w latach 1991-1993.
Pogrzeb śp. dr. Witolda Mrukwy odbył się 25 maja w Chorzowie-Batorym.


18.5. - 2.06.2013. VI Metropolitalne Święto Rodziny.
Program: VI Metropolitalne Święto Rodziny 2013


19.05.2013. Pielgrzymka Rodzin do Matki Bożej Boguckiej.
KIK W KATOWICACH, ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI I STOW. RODZIN KATOLICKICH ARCH. KATOWICKIEJ
godz. 15.30 Wyjście sprzed kościoła Mariackiego w Katowicach
godz. 17.00 Msza św. w Saktuarium Matki Bożej Boguckiej
Po Mszy św. nabożeństwo maryjne i spotkanie uczestników pielgrzymki.


29.04.-9.05.2013. Pielgrzymka do Włoch: Lechovice - Padwa - Asyż - Rzym - Watykan - Monte Cassino - Petrelcina - San Giovanni Rotondo - Monte Sant'Angelo - Lanciano - Loreto - Rimini - San Marino - Pomposa - Trevisio - Tarvisio - Lechovice. Organizator Jan Mikos. Pilot Antoni Winiarski.
Fotoreportaż z pielgrzymki:
Pielgrzymka do Włoch - Pilgrimage to Italy - 2013


28.04.2013.Podziękowanie i życzenia Ojca Świętego Franciszka  franc2.pdf


17.04.2013. Dr Antoni Winiarski: "Pielgrzymując śladami św. Tomasza Apostoła i św. Franciszka Ksawerego w Indiach" - Sekcja KIK Tysiąclecie Górne. Sala parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13.


17.04.2013 godz. 18.45. Spotkanie w Domu Parafialnym przy kościele św. Anny w Zabrzu, pl. ks. Fr. Pieruszki 1. Msza św. i projekcja filmu Dagmary Drzazgi: "Bez jednego drzewa las zostanie". Sekcja KIK w Zabrzu.

9.04.2013. Dr Antoni Winiarski: "Indie potrafią zadziwić. Tamil Nadu, Kerala. Goa". Siemianowice Śl., Willa Fitznera, ul. 27 Stycznia 3. Sekcja KIK w Siemianowicach Śl. i Siemianowickie Centrum Kultury.


9.04.2013. Ks. dr Grzegorz Polok, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. "Dlaczego współczesny człowiek boi się kochać".
Sekcja KIK Nauka-Wiara. Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12.


6.04.2013. Pielgrzymka. Sanktuaria w Krakowie: Matki Bożej Piaskowej i Miłosierdzia Bożego. Organizator Jan Mikos.


22.03.2013. Droga Krzyżowa ulicami Katowic.
Rozważanie przy XIV Stacji - KIK.


17-20.03.2013. Rekolekcje Wielkopostne. O. Andrzej Kuśnierski OP "Od śmierci do życia"
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach
W środę 20.03.2013 było spotkanie w formie dialogu dla członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej pogłębiające myśli rekolekcyjne.


16.03.2013. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
WZD KIK postanowiło przyznać Dyplom Uznania i Podziękowania księdzu prałatowi JÓZEFOWI KUSCHE pierwszemu kapelanowi Sekcji w Zabrzu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach - w związku z zakończeniem posługi - za mocarny trud prowadzenia do Chrystusa przez 27 lat, pogłębiania wiary w setkach homilii, dziesiątkach konferencji, za pasterską troskę o wysoki poziom duchowej formacji od chwil powstawania Sekcji, poprzez modlitwę, spotkania z wybitnymi osobowościami, rekolekcje, pielgrzymki i koncerty.
WZD KIK podziękowało papieżowi Benedktowi XVI oraz pogratulowało Ojcu Świętemu Franciszkowi wyboru na Stolicę Piotrową
WZD KIK wystosowało dwa apele dotyczące uczestnictwa we Mszy św. podzas wycieczek i wczasów oraz ogłosiło stanowisko negatywnie oceniające inicjatywę Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie prób zalegalizowania tzw. „związków partnerskich”.

WZD KIK wystosowało podziękowanie dla kapelana sekcji Bytom O. Zbigniewa Góreckiego za jego długoletnią posługę oraz przyjęło procedurę w sprawie zbiórki publicznej na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Do dalszego procedowania przez Zarząd KIK, WZD KIK skierowało wnioski w sprawie projektu nazwania nowopowstającej ulicy w centrum Katowic imieniem Jana Pawła II, upamiętnienia postaci prof. Jana Rychłego poprzez upowszechnienie w sekcjach KIK jego książki „Antropologia dla agnostyków”oraz  kształtu biuletynu KIK "Dlatego".

Jego Świątobliwość
Benedykt XVI PP
Watykan

Umiłowany Ojcze Święty, dziękujemy za wieloletnią służbę Kościołowi na stolicy św. Piotra.
Dziękujemy za nauczanie zawarte w encyklikach, adhortacjach, listach i innych publikacjach. Teksty te studiujemy i staramy się wdrażać w życie.
Dziękujemy za wyniesienie na Ołtarze nowych świętych i błogosławionych – przewodników
w drodze ku zbawieniu. Dziękujemy szczególnie za tak szybką beatyfikację naszego ukochanego rodaka, papieża Jana Pawła II.
Dziękujemy za pielgrzymkę do Polski. Dziękujemy za zwracanie się do nas w naszym ojczystym języku.
Modlimy się za Ojca Świętego w tym szczególnym czasie czuwania przy Chrystusie.
Prosimy Waszą Świątobliwość o błogosławieństwo.
Członkowie  Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zebrani na dorocznym Walnym Zebraniu Delegatów.

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty
Franciszek

Wasza Świątobliwość, Umiłowany Ojcze Święty!
Z ogromną radością przyjęliśmy w środowy wieczór wiadomość Habemus Papam, która odnosiła się do Twojej Osoby, Ojcze Święty!
Jeszcze tego samego wieczoru wielu z nas uczestniczyło we Mszy Świętej koncelebrowanej w intencji dziękczynienia za wybór Papieża w katowickiej archikatedrze pod przewodnictwem naszego metropolity, ks. arcybiskupa Wiktora Skworca. Już wtedy odpowiadaliśmy na Twój apel o modlitwę i błogosławieństwo.
Dziś, gdy jesteśmy razem na zebraniu członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, modlimy się jeszcze więcej w Twojej, ojcze Święty, intencji i prosimy Boga o błogosławieństwo dla Twoich dzieł za pośrednictwem błogosławionego Jana Pawła II Twojego wielkiego poprzednika.
Życzymy Ci, Umiłowany Ojcze Święty, długich lat posługi i łaski oglądania owoców Twojego pasterzowania Kościołowi Powszechnemu, na czele którego Bóg za przyczyną Ducha Świętego zechciał Cię powołać ,,z końca świata". Swoją osobą przybliżasz nam ten koniec świata, dziś część naszych serc zajęta jest przez Argentynę. Bogu niech będą dzięki!

APEL
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do Biur Podróży o umożliwianie uczestnikom wycieczek wzięcia udziału w niedzielnej Mszy św.

APEL
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do katolików, aby w Biurach Podróży domagali się informacji o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. podczas wczasów i wycieczek.

STANOWISKO
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie prób zalegalizowania tzw. „związków partnerskich”

Uważamy, że obecne regulacje prawne są wystarczające i nie ma potrzeby wprowadzania do polskiego prawa pojęcia tzw. „związków partnerskich”.
Nawiązując do orzeczenia Sądu Najwyższego o niezgodności z Konstytucją RP projektów ustawy o „związkach partnerskich”, negatywnie oceniamy inicjatywę Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, aby zamiast nowej ustawy o „związkach partnerskich”, dokonać zmian w istniejących przepisach.
Odczytujemy tę inicjatywę, jako próbę pozakonstytucyjnego usankcjonowania „związków partnerskich”, wbrew woli ogółu społeczeństwa.

dr hab. inż. Stanisław Waluś                                       inż. Andrzej Dawidowski
Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów                        Prezes
KIK w Katowicach                                                       KIK w Katowicach13.03.2013. Mamy papieża z Argentyny! Franciszek (Jorge Mario Bergoglio SJ).


12.03.2013. Dr Antoni Winiarski: "Chrześcijanie w Wielkiej Brytanii - wczoraj i dzisiaj". SEKCJA NAUKA-WIARA, Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.


8-10.03.2013. Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów w Czechowicach. O. dr Andrzej Niczypor SJ. * "Wydarzenia społeczne są lustrem człowieka" * Współczesna kondycja moralna * Zagadnienie grzechu strukturalnego w nauczaniu Kościoła * Odpowiedź katolika. Charakter i kierunek proponowanych rozwiązań. *
.
.
.


4.03.2013. Stanowisko Liderów Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w sprawie obrażania i dyskryminacji katolików w tygodniku Newsweek Polska.
 http://www.rrkak.katowice.opoka.org.pl/?page_id=188


28.02.2013. Benedykt XVI zrezygnował z posługi biskupa Rzymu.


1-13.02.2013. Pielgrzymka KIK do Indii Południowych.
Szczegóły: pieindie.html. Organizator i pilot: Antoni Winiarski


16.01.2013. "Jak gminy Roździeń, Szopienice i Janów przekształciły się w nowoczesny osrodek przemysłowy" - spotkanie prowadziła Anna Wowra w oparciu o monografię Emanuela Wilczoka. Dom Katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie, pl. Wyzwolenia.


8.01.2013. Prof. dr hab. Jan Kisiel: "Czy bozon Higgsa jest odkryty?"
Sekcja Nauka-Wiara.Dom Parafialny OO Oblatów.


4.01.2013. Msza św. i SPOTKANIE OPŁATKOWE KIK z Ks. Abp. Wiktorem Skworcem w siedzibie Klubu.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html