KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 KRONIKI  od 1998 r.

KRONIKA24.11.2012. Regionalne spotkanie przewodniczących i przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej oraz Sekcji katowickiego KIK. Rozważanie związane z Rokiem Wiary przedstawił ks. prał. Józef Kusche.


24.11.2012. Stanowisko Członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie nierespektowania chrześcijańskiej tradycji, dyskryminacji chrześcijan i fałszowania historii Europy

Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zebrani na spotkaniu w dniu 24 listopada 2012 roku, wyrażają swoje oburzenie wobec zakresu ingerencji Komisji Europejskiej w projekt monety, która ma być wydana przez Narodowy Bank Słowacki w roku 2013.
Zalecenie przez Komisję Europejską usunięcia z projektu monety krzyży na ornatach i aureol nad głowami wizerunków świętych Cyryla i Metodego - apostołów Słowian, współpatronów Europy i patronów Słowacji - uważamy za brak respektowania chrześcijańskich tradycji Europy, dyskryminację chrześcijan oraz fałszowanie historii.

Andrzej Dawidowski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Robert Prorok
Sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

The members of the Club of Catholic Intelligentsia in Katowice
adopted the position concerning lack of respect towards Christian tradition, discrimination against Christians and distorting of European history.

The members of the Club of Catholic Intelligentsia in Katowice gathered in the meeting on November 24, 2012 expressed their outrage over the European Commission intervention during the process of designing the coin that is going to be issued by National Bank of Slovakia in 2013.
We strongly believe that the decision about removing crosses from chasubles and halos of Saint Cyril and Methodius' images, (Slav Apostoles', European co-patrons' and Slovak patrons'), is lack of respect for the Christian tradition, discrimination against Christians and distorting history of Europe.

Andrzej Dawidowski
President of the Club of Catholic Intelligentsia in Katowice
Robert Prorok
Secretary of the Club of Catholic Intelligentsia in Katowice21.11.2012. Środa, godz. 18.45
Dom Katechetyczny Parafii św. Anny w Janowie.
DZIECKO WOBEC ROZWODU SWOICH RODZICÓW
Co myślą, co czują, jakie przeżywają lęki?
Jakie najczęściej błędy popełniają  rozwiedzeni  rodzice?
Jak minimalizować negatywne konsekwencje rozwodu dla dziecka?
Rodzice, dziadkowie, a także osoby z otoczenia dzieci, wychowawcy, katecheci, powiernicy rodzin mogą zrobić wiele by zapobiec krzywdzie dzieci.
Spotkanie poprowadzi mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, rodzinny mediator sądowy, powiernik rodzin mgr JANINA MIAZGOWICZ


21.11.2012. Środa, godz. 18.45
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach sekcja ogólnospołeczna Zabrze zaprasza na spotkanie w Domu Parafialnym przy kościele pw. św. Anny w Zabrzu, pl. ks. Fr. Pieruszki 1
1. Msza Święta z homilią
2. Wykład księdza dr. Piotra Góreckiego "Ksiądz Piotr Skarga - człowiek modlitwy, pióra i czynu".
Po wykładzie promocja książki autorstwa Krystyny Malickiej, Marka Przybyły i ks. dr. Piotra Góreckiego "Święci są wśród nas. Wybrane biografie niekanonizowanych zabrzańskich świętych" (15zł).


16.11.2012. Pogrzeb śp. Stanisława Krzyżaniaka (29.12.1919 - 12.11.2012), poety, członka honorowego KIK, wieloletniego przewodniczącego Sekcji KIK w Tychach. Więcej informacji:  biu253.pdf


XXX Dni Kultury Chrześcijańskiej
Program:  progrdni2012.doc
Plakat:  http://prac.us.edu.pl/~awini/plakxxxd.jpg


6.10.2012. Pielgrzymka. Sanktuaria: Mstów i Częstochowa. Organizator Jan Mikos.


28-30.09.2012. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Prowadził ks. dr Krzysztof Szymański. Temat: Wiara to skarb noszony w glinianych naczyniach. Podczas rekolekcji było spotkanie autorskie z poetką Edytą Gryt.


16.07.2012. Stanowisko Prezydium Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie nadużyć ideologicznych w tekście "Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej i przemocy wobec kobiet"
"Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej i przemocy wobec kobiet" w definicji płci (Art. 3), gdzie słowo "sex" (płeć) zastąpiono słowem "gender", pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną i zakłada, że płeć można wybierać. Niepokój wzbudza wprowadzenie pojęcia "tożsamości płciowej" ("gender identity", Art. 4) a także obowiązek edukacji i promowania m.in. "niestereotypowych ról płci" (Art. 14), a więc homoseksualizmu i transseksualizmu. Ponadto deprecjacja rodziny jako związku mężczyzny i kobiety jest sprzeczna z Konstytucją.

Uważamy, że niedopuszczalne jest łączenie słusznej zasady przeciwdziałania przemocy z narzucaniem ideologicznych rozwiązań stojących w sprzeczności z antropologią oraz próbami niebezpiecznej ingerencji w system wychowawczy i wyznawane przez miliony rodziców w Polsce wartości.

W przeciwieństwie do sformułowania Art. 48 Konwencji Rady Europy, "mediacje i rozstrzygnięcia polubowne, w odniesieniu do wszelkich form przemocy objętych zakresem Konwencji" uważamy za wszech miar wskazane.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, uważamy, że ta Konwencja Rady Europy nie powinna być podpisana.

Uważamy także, że Premier RP nie powinien ulegać marginalnym organizacjom roszczących sobie prawo wypowiadania się w imieniu wszystkich polskich kobiet.

Za Prezydium Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
/Robert Prorok/                                                   /Andrzej Dawidowski/
Sekretarz                                                                  Prezes
Katowice 16 lipca 2012 r.3.06.2012. V METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY
MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY "Rodzina receptą na kryzys"
10.30 - Msza św. w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla
11.45 - Przejście do Parku Kościuszki, piknik.
3 czerwca 2012 r. po raz pierwszy ulicami Katowic przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Po Mszy św. w katowickiej archikatedrze pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Damiana Zimonia ok. 3.000 osób przeszło do Parku Kościuszki, gdzie po zakończeniu Marszu wzięli udział we wspólnej zabawie. Uczestnicy nieśli transparenty, a trzy orkiestry zapewniały odpowiednią świąteczną atmosferę. Marsz zorganizowała Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej oraz Związek Górnośląski, a całością kierował Adam Wierzbicki.
Patronat honorowy nad Marszem objęli J.E. Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc - Metropolita Katowicki oraz Prezydent Katowic Piotr Uszok. Gość Niedzielny i Radio eM sprawowały patronat medialny.
Podobne Marsze przeszły ulicami 48 miast, a wzięło w nich udział ok. 75.000 osób. Pozdrowienia dla uczestników Marszów przekazał Ojciec Święty Benedykt XVI.
.

Homilię wygłosił Ks. Abp Senior Damian Zimoń.

Ks. Abp Senior Damian Zimoń, ks. prałat Andrzej Suchoń, Jacek Pytel (ZG) i Antoni Winiarski (RRKAK) 

Na ul. Wita Stwosza.

Na ul. Wita Stwosza.

W Marszu uczestniczyły rodziny z dziećmi.

Uczestnicy Marszu przynieśli transparenty.

Wchodzimy na ul. T. Kościszki.

Idziemy ulicą Tadeusza Kościuszki.

W Parku Kościuszki.

Prezydent Katowic Piotr Uszok z małżonką.

W Parku Kościuszki.

W Parku Kościuszki.

Zabawa animowana przez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym i Wspólnotę Życia w Maryi-Magnificat.

Adam Wierzbicki asystuje przy napełnianiu baloników.
Fot. Antoni Winiarski


2-12.06.2012. Szlakiem sanktuariów i najpiękniejszych miejsc w Europie: Austria, Lichtenstein, Szwajcaria, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja: Insbruck, Vaduz - stolica Lichtenstein, Zurich - stolica Szwajcarii, Einsiedeln, Engelberg, Bled, Brezje -  Skofia Loca, Lublana - stolica Słowenii, Postojna -  najpiękniejsza jaskinia Europy. Medżugorie - Podbrdo, Kriżewacz, Mostar, Krawica, Czinecolo, Maria Bistrica, Plitvice - najpiękniejsze wodospady Europy. Organizator: Jan Mikos.


2.06.2012. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę i spotkanie Prezesów KIK.
godz. 9.30 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, koncelebrowana przez Ks. Arcybiskupa Wacława Depo - Metropolitę Częstochowskiego i kapelanów Klubów.
godz. 11.30-13.30 Wykłady w Kaplicy Różańcowej:
godz. 11.30 Ks. Abp dr  Wacław Depo "Kościół naszym domem. Moje zadania w Kościele".
godz. 12.30 Prof.  Adam  Biela  z  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II "Patriotyzm w kontekście jubileuszu ks. Piotra Skargi (1536-1612). Aktualność na dzień dzisiejszy".
godz. 13.45 Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
godz. 14.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, którą poprowadzi KIK Lubaczów, a po niej modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II
godz. 15.15 Spotkanie prezesów KIK


1.06.2012. V METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY 1 czerwca 2012 roku, godzina 11.00
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI na XXI SPOTKANIA DZIECI W OGRODACH KURII METROPOLITALNEJ KATOWICE
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPĘDZENIA CZASU I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI, PONIEWAŻ
"I przez Nas ma świat lepszy być"
.
Pełny format plakatu: http://prac.us.edu.pl/~awini/dziend2012.jpg


27.05.2012. Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śl.


25-26.05.2012. Sympozjum Piekarskie.


26-28.05.2012. Pielgrzymka. Licheń - Arka. Organizator: Jan Mikos


20.05.2012. Pielgrzymka Rodzin do Matki Bożej Boguckiej. V METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY
KIK W KATOWICACH, ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI I STOW. RODZIN KATOLICKICH ARCH. KATOWICKIEJ
godz. 15.30 Wyjście sprzed kościoła Mariackiego w Katowicach
godz. 17.00 Msza św. w Saktuarium Matki Bożej Boguckiej
Po Mszy św. nabożeństwo maryjne i spotkanie uczestników pielgrzymki.


19.05.2012. Śląskie muzykowanie w Siemianowicach Śl. V METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY
.Plakat w pełnym rozmiarze


16.05.2012. Godz. 17.00 Spotkanie z Biblistą. Godz. 18.00 KRĄG BIBLIJNY - Księga Estery.
Prowadził ks. prof. Józef Kozyra, kapelan KIK. Sala KIK.


10.05.2010. Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w sprawie klauzuli sumienia.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach uważa, że w ustawie "Prawo farmaceutyczne" powinien znaleźć się zapis o klauzuli sumienia. Klauzula sumienia została zawarta w rezolucji Rady Europy z dnia 7 października 2010 "Prawo do klauzuli sumienia w ramach legalnej opieki medycznej." Z tego prawa korzystają w Polsce lekarze, jednak odmawia się go farmaceutom.


14.04.2012 Sanktuaria w Krakowie: M.B. Smętnej Dobrodziejki i Miłosierdzia Bożego. Organizator: Jan Mikos.


14.04.2012. Katowice. Marsz w obronie Kościoła, Wolnych Mediów i Telewizji Trwam.
Godz. 15.00 - Msza św. w katowickiej katedrze w intencji Ojczyzny
Godz. 16.00 - przemarsz pod Pomnik Powstańców Śląskich.

...
.
...
.
......
.
.Fot. Stanisław Waluś14.04.2012. Pielgrzymka: Sanktuaria w Krakowie: M.B. Smętnej Dobrodziejki i Miłosierdzia Bożego.Organizator: Jan Mikos.


14.04.2012. Pogrzeb śp. Anny Konopczyny (21.03.1923 - 8.04.2012) w Modlnicy k. Krakowa.
Msza św. w intencji śp. Anny Konopczyny została odprawiona w piątek 13 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00 w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla.

Śp. Anna Nowina Konopka
Członek założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Członek Honorowy KIK w Katowicach
Wiceprezes KIK w latach 1984-1989

Pani Anna… Trudno pisać o dzielnej kobiecie, która była zawsze. Przynajmniej tak nam się w KIK-u wydawało. Nie było takiej formy działalności klubu, w której by nie brała udziału. Była jego dobrym duchem, co nie znaczy, że była uduchowiona. O nie, pani Anna Nowina-Konopczyna twardo stąpała po ziemi. Musiała stąpać twardo, w przeciwnym razie nie wychowałaby samotnie sześciorga dzieci po tragicznej śmierci męża. Dzięki tej próbie, być może najważniejszej w Jej życiu, była przygotowana na wszelkie trudności. I można było na Niej zawsze polegać: wszędzie gdzie Ją spotykaliśmy, czy to w lokalu Klubu, czy w Wydawnictwie św. Jacka, czy wreszcie w katowickim mieszkaniu - wszędzie była sobą, była dobra, była mądra, była opiekuńcza, była skuteczna.

Od kilku lat nie spotykaliśmy Jej, ale powracała w rozmowach, w których często się pojawiała. Mówiliśmy, że pani Anna to by zrobiła tak, albo powiedziała to, albo napisała tamto…

Teraz już wiemy, że na zawsze odeszła, ale będziemy się za Nią modlić. Ufamy, że ze swoją energią przyda się w niebie, gdzie spotka swojego męża, dawnych znajomych, dobrych przyjaciół i razem będą nad nami czuwać.

Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach14.04.2012. Pogrzeb śp. Małgorzaty Łukasik (6.05.1947 - 10.04.2012). Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. św Anny w Katowicach-Janowie.


Katowice dnia 12.04.2012 r.
List otwarty
           Szanowna Pani
           Danuta Wałęsa
           Gdańsk
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach pragnie wyrazić Pani serdeczne podziękowanie za zdecydowane TAK dla życia nienarodzonych, macierzyństwa i wartości moralnych jakie wypowiedziała Pani w wywiadzie udzielonym w Radiu TOK FM w dniu 13.03.2412 r.:
O związkach partnerskich i homoseksualnych:
"Dokąd my idziemy? Żadnych zasad, żadnej moralności. To jest dla mnie nie do pojęcia. Jestem kompletnie przeciw."
O aborcji:
"Aborcja to zabijanie człowieka. Zarodek, który jest, to nie jest człowiek? Dla mnie to jest człowiek od momentu zapłodnienia. Aborcja to morderstwo."
W czasach tak rozpowszechnionego relatywizmu moralnego wypowiedziane
przez Panią mocne i zdecydowane słowa dają świadectwo oraz są przykładem dla wszystkich, a zwłaszcza dla osób medialnie rozpoznawalnych, jak powinna zachowywać się osoba o światopoglądzie chrześcijańskim.

Andrzej Dawidowski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach30.03.2012. Droga Krzyżowa ulicami Katowic.
Wielotysięczna rzesza wiernych wraz z metropolitą katowickim ks. abp. Wiktorem Skworcem uczestniczyła w odprawianej od 23 lat Drodze Krzyżowej ulicami Katowic, aby dać świadectwo swojej wiary. Po raz 17 Droga Krzyżowa rozpoczęła się na placu NSZZ Solidarność przy Pomniku ku czci górników kopalni "Wujek" poległych 16 grudnia 1981 roku. Ze względu na przebudowę centrum miasta uczestnicy przeszli do katedry zamiast pod Pomnik Powstań Śląskich, jak w poprzednich latach. Tematem wiodącym tegorocznej Drogi Krzyżowej był "Kościół naszym domem". Rozważania przy poszczególnych stacjach przygotowali oraz nieśli krzyż przedstawiciele katowickich parafii, stowarzyszeń, sportowcy, studenci, klerycy, aktorzy i harcerze. Rozważanie przy XIV Stacji w imieniu KIK przygotowała Danuta Sobczyk. Przed krzyżem szli harcerze z zapalonymi pochodniami. Nad całością czuwał Dziekan Dekanatu Katowice-Śródmieście - ks. dr Andrzej Suchoń. Na zakończenie ks. abp Wiktor Skworc powiedział, że Droga Krzyżowa ostatecznie prowadzi do świątyni, do Domu Ojca.
.
...
.
...
.
...
Fot. Antoni Winiarski


29.03.2012. Zebranie Zarządu KIK w Katowicach
1. Ukonstytuował się Skład Prezydium Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach:
Prezes - Andrzej Dawidowski
Wiceprezesi -Danuta Sobczyk, Stanisław Waluś
Sekretarz - Robert Prorok
Skarbnik - Małgorzata Piechoczek
2. Dokonano szczegółowego podziału zadań dla poszczególnych członków Zarządu.
3. Przedyskutowano sposób realizacji Uchwał Walnego Zebrania Delegatów KIK Katowice.
4. Omówiono sprawy bieżące KIK Katowice:
- Droga Krzyżowa ulicami Katowic 30.03.2012 r. - Rozważania Stacji XIV przygotowuje Danuta Sobczyk (KIK Katowice)
- Pielgrzymka do Sanktuarium MB Boguckiej - Katowice Bogucice. Termin wzorem lat ubiegłych, to przedostatnia niedziela maja - 20.05.2012 r. Rozpoczęcie - wyjście sprzed siedziby KIK, pl. Ks. E. Szramka godz. 15.30, Msza św. w Sanktuarium MB Boguckiej o 17.00. Po Mszy św. spotkanie w salkach Domu Parafialnego Sanktuarium MB Boguckiej.
- Dzień Dziecka - 01.06.2012 r. Sprawy organizacyjne prowadzą: Andrzej Dawidowski, Danuta Sobczyk. Miejsce - tradycyjnie, ogrody Kurii Arcybiskupiej w Katowicach.
- Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę - 02.06.2012 r. Szczegółowy plan pielgrzymki na następnych zebraniach Zarządu.
- Marsz dla Życia i Rodziny - 03.06.2012 r. Patronat: J.E. Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc. Rozpoczęcie o godz. 10.30 Mszą św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Sprawy organizacyjne prowadzi Antoni Winiarski.
5. Komisja Rewizyjna:
- Wojciech Pillich - w związku z rokiem Księdza Piotra Skargi zgłosił propozycję zorganizowania w Sekcjach KIK cyklu prelekcji poświęconych Księdzu Piotrowi Skardze,
- Tomasz Rychły - wniósł sprawę podawania do publikacji w dodatku katowickim "Gościa Niedzielnego" informacji o tematyce spotkań w Sekcjach KIK z terenu Katowic.


17.03.2012 Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w dniu 17 marca 2012 r. wybrało nowe władze Klubu na 3-letnią kadencję.
Prezesem KIK w Katowicach został wybrany Andrzej Dawidowski, dotychczasowy Sekretarz Klubu.
Walne Zebranie podziękowało dotychczasowemu Prezesowi Klubu Antoniemu Winiarskiemu za 20-letnie kierowanie Klubem.
Walne Zebranie nadało godność Członka Honorowego KIK w Katowicach ks. prałatowi Andrzejowi Suchoniowi, proboszczowi parafii Mariackiej w Katowicach.
   W trosce o dobro naszej Ojczyzny, zebrani przyjęli następujące oświadczenia:
   1. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dziękuje Telewizji Trwam za bezpośrednie transmisje z pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI.
   2. Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zaniepokojeni są działaniami Rządu RP polegającymi na niestosowaniu się w swych działaniach do zapisów art. 27 konkordatu, w którym czytamy: "Sprawy wymagające nowych lub dodatkowych rozwiązań będą regulowane na drodze nowych umów między układającymi się stronami albo uzgodnień między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencją Episkopatu upoważnioną do tego przez Stolicę Apostolską". Dotyczy to przede wszystkim działań związanych z zamierzeniami likwidacji lub przekształcenia Funduszu Kościelnego, który jest rekompensatą za przejęty w PRL majątek Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych.

Stanisław Waluś - Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Andrzej Dawidowski - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
.
.
.
.
.
.
.
.11-13 marca 2012. Rekolekcje Wielkopostne w Kościele Garnizonowym w Katowicach.
Rekolekcjonista: Ks. dr Andrzej Suchoń.  "Kościół naszym domem. Sakramenty święte znakiem zakotwiczenia w Bogu i Kościele."
Niedziela 11.03.2012 godz. 19.30. Msza św. z homilią.
Poniedziałek (12.03.) i wtorek (13.03): 17.00 Nauka, 17.30. Adoracja,  18.00 Msza św. z homilią.


9-11 marca 2012. Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów w  Czechowicach.
Rekolekcjonista: O. Jacek Paluchniak SJ.


28.01.2012. Katedra w Gliwicach. Pożegnanie ks. bp. Jana Wieczorka i ingres ks. bp. Jana Kopca.
Fotoreportaż w biuletynie KIK "Dlatego " str. 6-7:  biu242.pdf


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa
Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym
   Apelujemy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka o przyznanie Telewizji Trwam (wniosek Fundacji Lux Veritatis) miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym.
   Zarząd KIK w Katowicach uważa, że eliminowanie Telewizji Trwam z grona nadawców naziemnej telewizji cyfrowej jest zaprzeczeniem podstawowych zasad państwa demokratycznego - wolności słowa, poszanowania praw człowieka, tolerancji, pluralizmu poglądów i swobody ich głoszenia. Stacja ta zapewnia między innymi bezpośrednie transmisje z uroczystości z udziałem Ojca Świętego. Odmowa przyznania jej koncesji jest ograniczeniem pluralizmu środków społecznego przekazu w Polsce.
   Zarząd KIK w Katowicach uważa, że odmowa jest sprzeczna z artykułami 1, 2, 32 i 213 Konstytucji RP:
   "Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 213. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały."

Prosimy o informowanie nas o biegu sprawy.
Z poważaniem
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Dr Antoni Winiarski7.01.2012 OPŁATEK KIK. Siedziba KIK, Nowy Dom Katechetyczny parafii Mariackiej, Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2/13
godz. 10.00 Msza św. w kaplicy Nowego Domu Katechetycznego. Homilię wygłosił Metropolita Katowicki Ks. Abp. Wiktor Skworc.
godz. 11.15 Spotkanie opłatkowe w sali Jana Pawła II.
Reportaż w biuletynie KIK "Dlatego" str. 3-4: biu241.pdf
.
...
.
...
.
...
.
...
.
...
Fot. Antoni Winiarski i Krzysztof Partuś.
.

6.01.2012. Orszak Trzech Króli. Po raz pierwszy w Katowicach.
Reportaż w biuletynie KIK "Dlatego" str. 8:biu242.pdf

,
W czasie Mszy św. poprzedzającej Orszak Trzech Króli ks. abp. Mieczysław Mokrzycki przekazał katowickiej archikatedrze relikwie bł. Jana Pawła II.
.
Fot. Antoni Winiarski

linia

Bliższe informacje o Klubie i jego działalności:
Antoni Winiarski (prezes) tel. dom. (032) 255 71 12, tel. sł. (032) 359 11 98. E-mail: awini@us.edu.pl
Andrzej Dawidowski (sekretarz) tel. dom. 206 51 49.Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html