KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 KRONIKI od 1998 r.

KRONIKA
***** 2001 *****


Katowice, 12.11.2001 r.
Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża oburzenie w związku z bulwersującą wystawą "Irreligia" w Brukseli, pokazem mody w Londynie oraz ukazaniem się artykułu "Osaczony Papież" w tygodniku "Wprost" z 12 listopada 2001.

Solidaryzujemy się w pełni z treścią protestu OO Paulinów z Jasnej Góry, gdyż fakty te urągają kulturze europejskiej i stanowią szyderstwo wobec wartości drogich chrześcijanom.

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Dr Antoni Winiarski

Jednocześnie informuję, że wystąpiliśmy do organizatorów wystawy "Irreligia" o nie umieszczanie w Katalogu wystawy reprodukcji prac obrażających uczucia religijne. Katalog ma sie ukazać w grudniu b.r.
Niepokoi nas także, że w programie wystawy był 7.10.2001 "Irreligia children's workshop" adresowany do dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

Szczęść Boże!
Dr Antoni Winiarski 

November 12, 2001 
Club of Catholic Intelligentsia in Katowice, Poland 

Communique: 

The board of the Club of Catholic Intelligentsia in Katowice expresses its outrage regarding the exhibition "Irreligia" in Brussels, the fashion show in London, England and the article "Osaczony Papież" in the weekly magazine "Wprost" of Nov 11, 2001. 

We unite with the protests of the Paulines of Jasna Góra, because these 
attacks are directed against the European culture and represent scoffing of religious values dear to all Christians. 

We demand that reproductions of the blasphemous "works"  be removed from the exhibition's catalogues. 
They do not represent freedom of speech or artistic expression. It is a sick and ugly act of people who are against everything that most of Europeans and Poles have valued and treasured for generations. 

President of the Club of Catholic Intelligentsia in Katowice 
Dr Antoni Winiarski26 - 28.10.2001. Odprawiliśmy rekolekcje w Brennej w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej. Rekolekcje głosił ks. prałat Herbert Hlubek, kapelan sekcji gliwickiej KIK.
  To samo zdjęcie, tylko większe


14.10.2001. Uroczystości 20-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Kościół Akademicki  - modlitwa i złożenie kwiatów pod tablicami upamiętniającymi naszych zmarłych kapelanów: ks. Oskara Thomasa i ks. Stanisława Bisty. Dom Parafialny parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach - spotkanie członków i gości. Msza Św.  Spektakl "Zapiski więzienne kardynała Stefana Wyszyńskiego" - aktorzy teatru "Studio K".
 Reportaż z uroczystości 20-lecia KIK


10 - 25.07.2001. Pielgrzymka KIK do Kanady i USA. Nawiedziliśmy lokalne sanktuaria oraz miejsca zwiazane z chrystianizacją tych ziem. Spotkaliśmy się z Polonią kanadyjską i amerykańską.


20 - 28.06.2001. Pielgrzymowaliśmy na Ukrainę na spotkanie z Ojcem Świetym Janem Pawłem II w Kijowie i we Lwowie. We Lwowie spotkaliśmy się z przedstawicielami inteligencji grekokatolickiej. Organizator Marta Łabno. Pilot Antoni Winiarski. Touroperator AVE  http://www.ave.turystyka.pl/Zdjęcia


13.05.2001. Pielgrzymka KIK na Górę Świętej Anny, Kamienia Śląskiego i Opola. Pielgrzymował z nami chór "Dei Patris". W Opolu byliśmy przyjęci przez opolski Klub Inteligencji Katolickiej.


12.05.2001 Walne Zebranie Delegatów KIK nadało prof. Janowi Rychłemu (sekcja KIK w Zabrzu) i Ryszardzie Chamułowej (sekcja KIK w Siemianowicach Śl.) godność Honorowego Członka KIK oraz przyjęło następujące dokumenty;
Uchwała
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w związku z Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego upoważnia Zarząd Klubu do wystąpienia do prezydenta miasta Katowic z postulatem, aby w mieście Katowice nadać jednej z ulic lub placów imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwraca się do środowisk prawicowych i centroprawicowych o pilne podjęcie działań na rzecz utworzenia wspólnego komitetu wyborczego w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.
Uchwała
Walne Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach do podjęcia doraźnych działań na rzecz jednoczenia środowisk prawicowych i centroprawicowych uznających wartości chrześcijańskie poprzez stworzenie płaszczyzny do prowadzenia rozmów i spotkań.
Apel
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach podziela troskę Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia Metropolity Katowickiego wyrażoną w dokumencie "Kościół katolicki na Śląsku wobec bezrobocia" z dnia 19 marca 2001 r. o narastającym problemie bezrobocia. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do stowarzyszeń o podjęcie tego tematu i współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi w rozwiązywaniu problemu bezrobocia.

29.04. - 2.05.2001 Pielgrzymka KIK do Pragi i Hradec Kralove szlakiem peregrynacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Peregrenacja była w 1680 r. Organizator: Marta Łabno. Touroperator AVE http://www.ave.turystyka.pl/Zdjęcia

linia

Bliższe informacje o Klubie i jego działalności:
Antoni Winiarski (prezes) tel. dom. (032) 255 71 12, tel. sł. (032) 359 11 98. E-mail: awini@us.edu.pl
Andrzej Dawidowski (sekretarz) tel. dom. 206 51 49.Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html