KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 KRONIKI od 1998 r.

KRONIKA
***** 2000 *****


14.10.2000. Pielgrzymowali¶my do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.


30.09.2000. Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża swoje oburzenie postaw± Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jego wysokiego urzędnika w czasie wizyty na Ziemi Kaliskiej oraz w Katyniu.
Szydzenie z najwyższych wartoci Narodu Polskiego, jakimi s± przelana krew pomordowanych żołnierzy wrzenia w Katyniu i osoba Ojca ¦więtego, głowy Państwa Watykańskiego, poprzez nieodpowiedzialne używanie jego gestów i symboli, dyskwalifikuj± Pana Aleksandra Kwaniewskiego jako osobę, która sprawuje najwyższe stanowisko w Państwie Polskim.
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, aby bior±c udział w wyborach 8 paĽdziernika 2000 r. sprzeciwili się ponownemu wyborowi Pana Aleksandra Kwaniewskiego.


14.09.2000. APEL
Zarz±d Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o wzięcie udziału w wyborach prezydenckich. Pozostanie w domu w tak ważnej dla kraju chwili jest sprzeczne ze społeczn± nauk± Kocioła.
Oddajmy głos na kandydata, któremu bliskie s± wartoci chrzecijańskie i idealy "Solidarnoci".


10 - 25.07.2000.  Pielgrzymka do Irlandii Organizator: Antoni Winiarski. Touroperator AVE  http://www.ave.turystyka.pl/


21.05.2000. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej i Zwiazkiem Górno¶l±skim pielgrzymowalimy do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej. Mszy w. w Boguckim Sanktuarium przewodniczył JE Ks. Arcybiskup Damian Zimoń Metropolita katowicki.


13.05.2000.
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wybrało statutowe władze Klubu. Prezesem katowickiego KIK został ponownie dr Antoni Winiarski.
Godno¶ć członka honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach otrzymali: Henryk Knop, dr Irena Mierzwa (sekcja KIK w Katowicach Os. Tysi±clecia Górne), Jadwiga Podleska, Matylda Szyja (sekcja KIK w Katowicach-Janowie) i Antoni Szyszka (sekcja KIK w Katowicach-Janowie).

Delegaci przyjęli następuj±ce uchwały:

1. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z niepokojem przyjęło weto Prezydenta RP o całkowitym zakazie pornografii.
Przyjęcie tego weta przez Sejm RP odczytujemy jako cios wymierzony w polski naród.
Dziękujemy posłom, którzy wykazali postawę obywatelskiej odpowiedzialnoci i głosowali za odrzuceniem prezydenckiego weta.
2. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwraca się do Sejmu RP o podjęcie intensywnych prac nad ustaw± ograniczaj±c± handel w supermarketach i hipermarketach w niedziele i więta.
Katowice, 13.05.2000 r.01.04.2000. Pielgrzymowalimy do Turzy ¦l±skiej, Pszowa i Rud Raciborskich.


23.01. - 01.02.2000. Pielgrzymka do Ziemi ¦więtej Organizator: Antoni Winiarski. Touroperator AVE  http://www.ave.turystyka.pl/

linia

Bliższe informacje o Klubie i jego działalnoci:
Antoni Winiarski (prezes) tel. dom. (032) 255 71 12, tel. sł. (032) 359 11 98. E-mail: awini@us.edu.pl
Andrzej Dawidowski (sekretarz) tel. dom. 206 51 49.Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html